highlights voor Polder PV!
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGYERGY

Nieuws P.V. pagina "highlights"

meest recente bericht boven

Deze pagina bevat het wat "oudere", doch nog steeds interessante nieuws met een selectie van belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem. Voor het recentste PV-nieuws, zie de actuele pagina (via homepage, links in groene kolom)

Laatste bericht bovenaan

Het actuele maandoverzicht is hier onder te vinden

<<<101 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-41 40-31 30-21 20-11 10-1 highlights JSS22


1 september 2023: 10e NKF OK4E-100 micro-inverter met meer dan 1 MWh op de teller. Bij het bepalen van de maandelijkse productie gegevens van de onderdelen van de Polder PV installatie, voor de maand augustus 2023, bleek inmiddels de tiende micro-inverter een meterstand te hebben geaccumuleerd van meer dan 1 MWh. Dit is weliswaar een "smokkelaartje". Deze micro-inverter is namelijk afkomstig uit de afgeschreven installatie van een collega, die een nieuw systeem had gekocht, en die bij verwijdering in juni 2019 al ruim een halve MWh op de teller had staan. Dit exemplaar heeft sedert 25 juni 2019 een defecte micro-inverter in de Polder PV installatie vervangen, en heeft sindsdien dus al ruim vier jaar op een nieuwe plek (in Leiden) verder gedraaid ... Waarbij de 1 MWh grens dus zo'n beetje eind augustus 2023 moet zijn overschreden. Uiteraard is daar verder niets "smokkeligs" aan, de inverter heeft op 2 plaatsen in Leiden deze Herculeaanse taak volbracht ...

^^^

Screenshot van oude, nog op Windows 98 (!) draaiende logging computer scherm voor monitoring van het antieke Polder PV systeem. Beeld van de logfile van de avond van 31 augustus 2023, waarbij voor micro-inverter nr. 83960 een geaccumuleerde meterstand is vastgelegd van 1.004.124 Wh (ruim 1 MWh). Dit is, zoals het scherm ook toont, al de 10e oude OK4E-100 micro-inverter die momenteel in het Polder PV systeem is opgenomen, met een accumulatie van meer dan 1 MWh in onze huidige installatie. 1 exemplaar is zelfs al over de 2 MWh heen, sedert mei 2023. Drie exemplaren zitten daar nog (ver) onder, dat zijn latere toevoegingen als vervangings-exemplaren voor defecte of minder goed functionerende OK4'tjes.


1 juni 2023: 1e NKF OK4E-100 micro-inverter in PV-systeem Polder PV, met meer dan 2 MWh op de teller. Bij de inventarisatie van de productie data van alle 13 micro-inverters in onze PV-installatie, bleek een byzonder moment te zijn gepasseerd. Uit de bespreking van de productie data voor mei 2023, bleek namelijk dat onze oudste omvormer meer dan 2 MWh bleek te hebben geproduceerd. Hier onder het aparte intermezzo wat ik wijdde aan dat historische moment.

"Intermezzo" - opsteker voor Polder PV en voor sommige anderen

Vroeger monitorde Polder PV zeer frequent zijn PV installaties om de nukken en grillen van daglicht en seizoenen te kunnen traceren en te kunnen duiden. In de grafieksectie van de site vindt u vele voorbeelden daarvan. Na jaren monitoren is dat veel minder interessant geworden, en sowieso zeer bewerkelijk omdat we hier een volstrekt archaïsch monitoring systeem hebben, waarmee de nodige "handelingen" moeten worden verricht, voordat er resultaten op tafel komen. Vandaar dat Polder PV de laatste jaren uitsluitend maandproducties laat zien. Af en toe laat hij de monitoring computer (u wilt niet weten uit welk jaar, grote dank aan Leids collega Floris Wouterlood) wat langer draaien, om "gevoel" te houden bij dagelijkse productie data. En om alert te zijn op eventuele uitval van de ook al antieke micro omvormers. U weet, nog steeds de aloude, vertrouwde, NKF OK4E-100 micro-inverters waarmee een groot deel van de "historie" van commerciële residentiële zonnestroom is geschreven. Met grote dank aan de pioniers Henk Oldenkamp, en Polder PV website host Ron Hoekstra.

Een behoorlijk deel van de OK4 inverters is in de loop der jaren vervangen door andere exemplaren. Hetzij nieuwe uit een batch die ik destijds van de leverancier kreeg toen de Sunpower systemen van eind vorige eeuw / begin deze eeuw werden gerenoveerd (de meeste met Soladin600 string omvormer). Hetzij uit een gegroeide verzameling van door diverse lieden geschonken reserves van oude, vervangen installaties. Sommige omvormers, waarvan ik vond dat die duidelijk "achterbleven" t.o.v. soortgenoten in de meetresultaten, maar die verder wel zonnestroom genereerden, heb ik tussentijds vervangen door "beter presterende" exemplaren.

Maar een klein deel van de oudste omvormers is nog steeds actief. Niet de vier originele, die zijn deels stuk gegaan of in de "minder presterende" reserve pool opgeslagen. Van de in oktober 2001 geïnstalleerde batch van 6 toen nieuwe 108 Wp panelen zijn 2 omvormers nog steeds actief in het systeem, en presteren goed, maar die zijn later op de kleinere (93 Wp) panelen geschakeld tijdens een renovatie. Een derde exemplaar werd medio maart 2004 als vervanging voor een defect gegane omvormer in het systeem opgenomen, en geschakeld op een 108 Wp paneel.

Om dit laatste exemplaar gaat het nieuws nu. Ik heb eerder al diverse malen gewag gemaakt van het bereiken van 1.000 kilowatturen op de ingebakken "teller" van diverse micro-inverters in onze installatie. Het eerste exemplaar op 2 november 2012. En de tiende (oorspronkelijke) micro-omvormer op 13 september 2018.

Welnu, Polder PV kan u het heuglijke feit doen toekomen, dat bij het opvragen van de meterstanden aan het eind van 31 mei, de eerste OK4E-100 micro-inverter van zijn PV installatie inmiddels meer dan 2.000 kWh heeft geproduceerd sedert 2004. Zoals onderstaande screenshots tonen. Op 25 mei stond de teller van die micro-inverter iets onder de 2.000, vermoedelijk is 26 mei 2023 deze opmerkelijke piketpaal gepasseerd.

Polder PV is uiteraard benieuwd, of er iemand in Nederland is, waar een dergelijk interessant "event" is geschied. Reactie gaarne naar info@polderpv.nl !

^^^

Screenshot van monitoring computerscherm voor de PPV installatie. Getoond wordt de sequentie van de meterstanden in Wattuur van de opvolgende gelogde OK4E-100 micro-inverters in onze oude PV installatie, vlak voordat de zon ondergaat op 31 mei 2023, waarna er geen uitlezing meer mogelijk is van de inverters, tot de volgende zonsopgang van 1 juni ("no read" uitlezingen). Rond half negen 's avonds vinden we in het rood omkaderde deel, dat micro-inverter 84027, sedert 2004 in ons systeem opgenomen, dan al aardig over de 2 MWh productie heen is, de teller geeft dan al 2.002.128 Wattuur aan. Reconstructie van een eerdere partiële logfile van 25 mei jl. geeft aan, dat de 2 MWh vermoedelijk op 26 mei bereikt moet zijn.


8 oktober 2021: PVSAT meter door de 10.000 kWh heen. Het zat er al een tijdje aan te komen. Dagelijks noteer ik diverse meterstanden van de producties van ons oude zonnestroom systeem. Ongeveer de helft van de installatie is sedert 12 februari 2005 aangesloten op een fraaie elektronische, EIZ-EEWD7393, enkelfase 230 Volt, 5 (20) Ampère meter van EMH, die destijds in het pilot experiment voor het PVSAT project van Universiteit Utrecht werd gebruikt, toen nog met de eerste vier PV modules. Deze meter was geschakeld met een fancy "WEB'log light" apparaat, wat destijds nog via de analoge telefoonlijn (!) gegevens van het gemonitorde deel doorstuurde naar (een) server(s) in het buitenland, waarna via satelliet data waarnemingen een terugkoppeling werd gemaakt naar de systeembeheerder over de prestaties van zijn / haar PV systeem.

De meter begon tijdens de installatie op een "nul" stand van 1,1 kWh. Vandaag ging het telwerk van de digitale meter van 9.999,9 naar 10.000,0 kWh tussen 11h40 en 11h42, zie de onderstaande foto's. Binnen korte tijd zal die meter dus ook, minus de beginstand, meer dan 10 MWh hebben geregistreerd als "bruto productie meting" voor die deelgroep.

Een leuk zoveelste "historisch momentje" in ieder geval, voor Polder PV's inmiddels deels al 21 en een half jaar oude PV installatie.

De totale productie van alle panelen bij elkaar, minus het al enige tijd bij zonnig weer op het terras geplaatste "veld installatie paneel" van Polder PV, is eind vorige maand al rond de 23 MWh gekomen. De meterstanden van alle 13 in gebruik zijnde micro-inverters van NKF (plus alle genoteerde "eind" meterstanden van de oudere, verwijderde exemplaren), worden de laatste jaren altijd aan het eind van elke maand opgenomen, waaruit statistieken zoals dit recente exemplaar voor september 2021 worden opgemaakt en gerapporteerd. Voorwaar geen slechte zaak, voor een antieke zonnestroom genererende, kleine installatie (1,34 kWp), voor een huurder die niet eens een eigen dak heeft. De zonnepanelen staan immers op de vierde verdieping van het appartementen complex van de verhuurder ...

Voor info over het interessante PVSAT project zie hier.

Voor monitoring data en andere resultaten van dat project zie hier.


1 juni 2020: Toch nog een nieuw productie record voor Polder PV's oude zonnestroom systeem. Toegegeven, mei 2020 was "extreem zonnig", maar we hebben ook met een antiek PV systeem te maken bij Polder PV, deels 20 jaar oud. De verwachting was niet al te hoog gespannen. Maar bij de analyse van de al die tijd bijgehouden maandelijkse productie resultaten, konden we alleen maar juichen. Mei 2020 heeft voor onze oude 1,02 kWp "grote" kern installatie een nieuw productie resultaat laten zien, van 150,8 kWh (147,9 kWh/kWp specifieke opbrengst die maand). Dat is ruim 1% hoger dan het 166 maanden daarvoor liggende voorgaande record, van juli 2006. Zelfs de oudste vier panelen presteerden die maand als nooit tevoren, ondanks hun ruim 20 jarige leeftijd, én met temperatuur gevoelige micro-inverters daar aan geschakeld. Polder PV deed dit zoveelste heuglijke moment, midden in Corona pandemie tijd, voor u in detail uit de doeken in dit artikel in de sectie PV nieuws.


1 augustus 2019: 20 MWh zonnestroom productie Polder PV gepasseerd. Opgenomen in het artikel met de productie resultaten van Polder PV in juli 2019. Iets daarvoor was alweer een mijlpaal aanvankelijk ongezien gepasseerd ...

"Vergeten" mijlpaal

Tijdens het bijwerken van mijn grote - en door alle historische inverter wisselingen nogal ingewikkelde en onoverzichtelijk geworden - productie spreadsheet viel me nog een "vergeten" mijlpaaltje op. In juni hebben alle ooit in onze PV installatie opgenomen omvormers, sedert de start op 13 maart van het lang vervlogen jaar 2000, een totale productie laten zien van meer dan 20 MWh*. Gezien het feit dat het hier om een zeer bescheiden systeem van (STC bemeten) 1,34 kWp gaat, in het eerst anderhalf jaar zelfs nog maar 372 Wp (4 modules à 93 Wp) "groot", is dat beslist een vermelding waard. Als je tegenwoordig een installatie van 10 modules van 300 Wp koopt, en uitgaat van een beslist haalbare 900 kWh/kWp.jaar in de meeste gevallen (vaak zelfs fors meer), heb je zo'n energie volume al binnen 7 en een half jaar geproduceerd.

* Dit is nog exclusief de niet bemeten productie van ons "terras paneel", wat ik vaak buiten zet als het zonnig is. In werkelijkheid is de totale productie dus al meer geweest.


3 januari 2019: Zonnestroom productie PV installatie Polder PV in 2018 afterburner - record(s) voor oudste vier zonnepanelen. In mijn beschouwingen van maandelijkse en jaar producties focus ik de laatste jaren vooral op de eerst gekochte tien panelen, met een gezamenlijke capaciteit van 1,02 kWp. De producties van die voor ons grotere "kern installatie" zijn leidend bij die beschouwingen. Daarbij heb ik verder niet in detail de historie nagekeken voor de oudste vier Shell Solar 93 Wp multi Si panelen van die kern-installatie, die op 13 maart 2000 aan het net zijn gekoppeld. Dat heb ik, na een vingerwijzing van Siderea.nl, nu toch even met terugwerkende kracht gecontroleerd. En inderdaad, tot mijn genoegen ontdekte ik in de datareeks met de uit de accumulerende meterstanden (van de OK4E-100 micro inverters) berekende maand opbrengsten een "max.", en ook een "min." record bij die oudste set panelen. Die twee uiterste producties zijn bij Polder PV zelfs opgereden in een tussenliggende periode van slechts 7 maanden.

In de lange maandelijkse productie historie van genoemde 4 oudste zonnepanelen van Polder PV, vinden we als minst productieve maand inmiddels december 2017 terug, met slechts 4,008 kWh productie voor dat setje (10,8 kWh/kWp in die maand). 7 maanden later was daar die al door velen geroemde juli van het jaar 2018. Waarvoor ik de nu hóógste productie heb gevonden, 54,132 kWh. Wat een specifieke opbrengst oplevert van maar liefst 145,5 kWh/kWp in die maand. Een factor 13,5 maal zo veel dan de productie in december 2017. Ik had daarvan al melding gemaakt in mijn overzicht over die maand, maar dat het de hoogste productie voor de betreffende set zonnepanelen was, is me toen nog niet opgevallen. De daarvóór hoogste maand opbrengst van dezelfde set panelen was in juli 2006, 12 jaar eerder. Waarbij de toen record productie op 53,372 kWh heeft gelegen, dus relatief weinig (1,4%) minder. Dat ver in het geheugen liggende maand record heb ik trouwens met een leuke animatie gevierd, destijds, voor de opbrengst van de toen 10 zonnepanelen in het Polder PV systeem. Zie bericht van 31 juli 2006.

Het langjarige gemiddelde voor deze oudste set zonnepanelen is inmiddels, tm. december 2018, en vanaf de eerste volledig geregistreerde maand productie (april 2000), en exclusief september - oktober 2010 (gevolgen dak renovatie, systeem grotendeels van net afgekoppeld), 27,912 kWh per maand. Ergo, gemiddelde specifieke maandelijkse opbrengst = 75,0 kWh/kWp.mnd.

In de monitoring updates die ik nog steeds krijg van Siderea.nl, n.a.v. input van de maandelijkse productie data voor genoemd oudste setje van 4 zonnepanelen, worden weliswaar nog steeds neerwaartse afwijkingen van de gemeten maand producties t.o.v. de maand prognoses gesignaleerd in de maandelijkse monitoring rapportages (gebeurt al jaren). Maar nog steeds liggen die afwijkingen (meestal minus 9%) binnen de veiligheids-marge van 10%, en wordt de status van de doorgegeven productie cijfers nog steeds als "OK" bestempeld. Ergo: dat al zo'n 18 en driekwart jaar oude deel-systeem werkt dus volgens Siderea.nl, nog steeds, naar behoren.

Bronnen:

Productie data deel PV systemen Polder PV sedert maart 2000

Monitor systeem Siderea.nl


15 september 2018: 10e OK4E-100 omvormer 1.000 kWh gepasseerd. Op 15 september jl. ontdekte ik dat onze tiende OK4 omvormer de magische grens van 1 MWh is gepasseerd. Onderstaand screendump van de ontdekking. Gezien de meterstanden die ik heb gelogd, moet de 1.000 kWh voor deze micro-inverter op 13 september jl. zijn bereikt. Nog maar 3 exemplaren te gaan, al kan dat nog wel "eventjes" gaan duren. De volgende kandidaat (display achterste kolom) is in ieder geval het exemplaar waar onze laatste 2 zonnepanelen aan zijn geschakeld, de best performers in combinatie met de door ons gebruikte OK4E-100 omvormers (2x Kyocera 50 Wp in serie).


2 augustus 2018: 9e OK4E-100 omvormer 1.000 kWh gepasseerd. Bij het terugkijken van gelogde data op de oude logging computer ingezet voor onze PV installatie, vond ik een nieuw mijlpaaltje in de data. De 9e OK4E-100 omvormer in onze installatie kon in de ochtend op 3 mei 2018 ook de 1e MWh op haar conto bijschrijven. Hier onder een screenshot van het scherm van de computer die "het bewijs levert". (Prehistorische) micro-inverter nr. 39147 haalt de 1.000.000 wattuur. Op naar numero 10 !


24 april 2018: 8 OK4E-100 omvormers 1.000 kWh gepasseerd. Zie het heuglijke bericht op de PV nieuwspagina.


28 februari 2018: Wederom een historische Polder PV record - top opbrengst februari 2018 ! Deze opmerkelijke winterse maand bracht veelvuldig, zonnig, en berenkoud weer. De opbrengsten van de zonnestroom installatie waren er naar: nieuw maand productie record voor het 1,02 kWp kern-systeem ! Zie het artikel van 28 februari 2018.

 


1 augustus 2017: 6 OK4E-100 omvormers installatie Polder PV eind juli over de 1.000 kWh. Het zat er al een tijdje aan te komen. Bij de standaard controle van de meterstanden van alle oude OK4E-100 micro-inverters in het antieke PV systeem van Polder PV bleken er wederom twee exemplaren een cumulatieve meterstand te hebben over de 1.000 kWh per stuk. Dit geeft inmiddels een respectabele verzameling van al 6 oude inverters (van soms al bijna 16 jaar oud!) die die respectabele "MWh" hebben bereikt.

In het overzicht scherm van het ook al als "antiek" te beschouwen OK485 data interface, op een oude, gestripte DOS computer met ditto LCD scherm, zag dat er vandaag zo uit:

Bij de rode pijlen zijn de cumulatieve meterstanden van >1.000 kWh per micro-inverter weergegeven. De laatste pijl geeft de cumulatie van 2 exemplaren weer die in dezelfde kolom staan (er passen niet meer dan 12 inverters naast elkaar in deze software versie). En die gezamenlijk optellen tot over de 2 MWh (beiden zijn de 1.000 kWh gepasseerd). Exemplaar 11118 bereikte de 1.000 kWh rond het middaguur op 20 juli, 11092 ging er drie dagen later, in de middag van 23 juli 2017 overheen (gecheckt in dag logfiles).

Recordhouder sofar blijft nummer 84027 (derde rode pijl), die reeds individueel ruim 1.406 kWh op haar naam heeft staan, sinds deze micro-inverter op 16 maart 2004 als vervanger van een toen nog buiten onder het betreffende zonnepaneel hangend defect gegaan exemplaar werd ingezet met "meterstand 0". Haar "productie leeftijd" is dus met de update van vandaag reeds 4.886 dagen (13 jaar en 4 maanden). Het gemarkeerde exemplaar links ervan (41496) zit dicht in de buurt, met bijna 1.403 kWh sedert de start op 12 oktober 2001. Maar het lijkt niet waarschijnlijk dat deze nr. 84027 gaat inhalen, omdat de laatste sedert de systeem renovatie in mei 2005 op een 108 Wp module is aangesloten. 41496 is toen op een iets minder hoge capaciteit hebbend (anderhalf jaar ouder) paneel van 93 Wp aangesloten. Kampioen 84027 "loopt dus gemiddeld genomen wat harder" sedert die systeem renovatie. Wel is de productie leeftijd van nr. 41496 respectabel te noemen: inmiddels draait dit echt prehistorische beestje al 5.772 dagen (overdag). 15 jaar en 9 maanden lang...

U ziet in het overzicht ook, dat er alweer 3 nieuwe kandidaten "klaar" staan om binnen een jaar mogelijk de 1 MWh barrière te gaan breken, en die nu nog accumulaties tussen de 944 en 955 kWh laten zien. Polder PV continueert de exploitatie van zijn prehistorische PV installatie "as it is". Niet (meer) aankomen, en laten produceren zo lang als dat kan, is het devies.


13 maart 2016: 5.844 dagen verder - Polder PV levert "officieel" - al 15 jaar lang zonnestroom met eerste 4 Shell Solar panelen. Een leuk bericht tussen alle nationale zonnestroom records door. De eerste 4 ACN2000E 93 Wp Shell Solar modules leveren sinds vanochtend precies 15 jaar lang elektriciteit aan ons huishouden. En bij te lage afname gaat die stroom via onze netmeter "even" naar buiten, maar wordt direct bij de buren via hun eigen meter weer afgenomen. Donkergroene stroom voor dezelfde prijs als de vieze, fossiel gedomineerde stroommix die ze standaard van het net betrekken. 15 jaar was tot voor kort de referentie "leeftijd" waar het Centraal Bureau voor de Statistiek nog mee werkte ("Hernieuwbare energie in Nederland 2012" (pagina 50). Maar dat is sinds het eind september 2015 verschenen rapport "Hernieuwbare energie in Nederland 2014" (pagina 50, gebaseerd op gewijzigde "Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie" van 2015, pagina 11) gewijzigd in 25 jaar.

Grafiek

Voor het complete bericht zie artikel van 13 maart 2016, 15 jaar "na dato".


3 juni 2015: Zoveelste "hoogtepunt" voor Polder PV: eerste OK4 over de 1.200 kWh... Er zullen weinig mensen "wakker" van liggen (voor de goede orde: ik ook niet), maar leuk blijft het. De antieke micro-inverters die in onze PV-installatie nog steeds hun stinkende best doen om aan het werk te gaan zodra er licht op de zonnepanelen valt, worden ouder. Maar ondanks alle problemen die we met die door Henk Oldenkamp (alhier zetelend) uitgedachte apparaatjes hebben gehad, sinds ze in 2005 naar binnen zijn verplaatst, doen ze het wonderwel nog steeds. En ondanks hun inmiddels totaal achterhaalde efficiëntie (geschat minder dan 92% omzettingsrendement bij de destijds commercieel verkochte exemplaren), "poepen" ze lustig weiter.

Tijdens het updaten van onze productie resultaten viel mijn oog weer op het behalen van een nieuw mijlpaaltje. De eerste OK4E-100 micro-inverter heeft inmiddels haar 1.200e kilowattuur productie achter de rug. Omdat de uitlezing echter in Watturen plaatsvindt, krijg je dit leuks te zien in de logfile van onze 13 al jaren lang werkende omvormers (waarvan er eentje 2 panelen bedient, de rest telkens slechts 1).

Het "heuglijke feit" (donkergele band, 4e kolom) moet ergens overdag zijn bereikt op 12 mei jl. Verder lezen in het artikel op de nieuwspagina.


23 augustus 2013: Triple whammy Polder PV: de derde OK4 door de 1.000 kWh. Het was gisteravond nog spannend of "hij" het zou gaan halen. Dat is, vooral vanwege het hardnekkige bewolkte weer op die dag net niet gelukt. Maar vanochtend (stralend zonnig weer) natuurlijk wel. Om 08h43 MEZT (Midden Europese Zomer Tijd) was het zover. De derde "prehistorische" OK4E-100 omvormer van Polder PV, die in het huidige tijdsgewricht door het leven zou kunnen gaan als een verouderd type "micro-inverter", is in die minuut exact op 1.000 kWh productie gedurende zijn (? haar ?) lange leven gekomen. Zoals geregistreerd in de logging file die ik heb gemaakt van vandaag:

Derde kolom (C) is serienummer omvormer, 4e kolom (D) is de geaccumuleerde energie (stroom)
productie sinds opname van betreffende omvormer in het PV-systeem, in wattuur (Wh).

Verder lezen in het originele artikel.


15 februari 2013 11h47. Tweede prehistorische OK4E-100 micro-inverter Polder PV door "de duizend". Vandaag lukte het. Nadat onze eerste antieke OK4 omvormer op 2 november 2012 de "magische" grens van 1.000 kWh productie overschreed, is numero twee aan de beurt. De omvormer met ID 55595, die net als het eerste exemplaar, op 12 oktober 2001 op het dak onderop een 108 Wp module werd geplaatst, en tijdens de systeemrenovatie in mei 2005 in huis op een 93 Wp module werd aangesloten, is inmiddels ook zover:


^^^
Het "magische" moment voor de 2e OK4 omvormer gedocumenteerd.
Over de 1.000 kWh productie sinds oktober 2001.

Verder lezen in het originele artikel.


 
^
TOP

2 november 2012 11:47 MET. Feestje bij Polder PV: eerste 11 jaar oude OK4 omvormer over de 1.000 kWh. Je mag zeggen van "die apparaatjes" wat je wilt. Eenmaal binnen in huis opgesteld, en met een wakend oog in de buurt, doen ze het gewoon zoals het ooit is bedoeld. Ik heb het natuurlijk over mijn prehistorische OK4E-100 "100 Watt" (volgens datasheet max 94% rendement hebbende) micro-omvormertjes. Voor de tijd dat ze door Henk Oldenkamp werden ontworpen, in die late negentiger jaren van de vorige eeuw, wondertjes van technisch vernuft (eerste op Oldenkamp's OKE Services website genoemde document is al van 1995...). Een brok techniek die de term "innovatie" beslist verdiende. Lang voordat het begrip met hoofdletter "i" zo'n beetje in elk beleidsstuk van het ministerie van Economische Zaken opgenomen moest worden...

^^^
Screendump van logfile gedeelte van de "feest OK4", nummer 41496, op 2 november 2012. In het gele vakje het overschrijden van de "magische" meterstand van 1.000 kWh (in logfile gelogd in Wattuur, Wh). Heel wat, als u bedenkt dat dit een omvormer is die bedoeld is om op een - inmiddels natuurlijk compleet achterhaald - 100 Wattpiek paneeltje te worden aangesloten (met wat speelruimte naar boven en naar beneden). Een tweede exemplaar
(hier niet getoond), zit ook al over de 990 kWh, en gaat mogelijk dit jaar nog ook deze "magische grens" overschrijden...

Voor het complete artikel, hier verder lezen...


14 september 2012: ... en ook de 12 MWh is binnen.

We waren in het weekend van 15/16 september 2012 elders (zie fotoverslagen hier en hier...), maar de accumulerende meterstand opnames voor en na dat weekend laten onherroepelijk de doorbraak zien in het gemarkeerde gele vakje: De 12 MWh is "binnen". Dit alles met een in fasen opgebouwd relatief klein PV-systeem, waarvan de eerste paneeltjes in maart 2000 aan het net gingen.


7 januari 2012: Polder PV heeft 11 MWh zonnestroom geproduceerd. In de middag van 6 januari 2011 werd de 11.000 kWh fysieke zonnestroom productie bij Polder PV geregistreerd, zoals te zien in de basis spreadsheet:

Voor meer commentaar en extra grafiek zie het bericht in de PV nieuws sectie van 7 januari 2011.


 
^
TOP

31 december 2011/1 januari 2012: Polder PV is "nullie" geworden. Dat hang er wel van af hoe je het bekijkt. Want volgens de nota van Greenchoice (medio december 2011), die natuurlijk nooit exact "een kalenderjaar verbruik" bestrijkt, moesten we nog een restverbruik van 148 kWh elektriciteit betalen over een verbruiksperiode van 405 dagen (gemiddeld genomen 133 kWh over een periode van 365 dagen), wat alles te maken heeft met de asymmetrische verhouding tussen opwek (vooral veel in zomerperiode) en afname van het net (vooral in winterperiode).

Echter, uit mijn maandelijkse meterstand opnames is keihard komen vast te staan dat we "een nullie" zijn geworden, als je naar de meterstanden op de Ferrarismeter kijkt. Want die stond tijdens de jaarwisseling van 2011/2012 exact (!) op dezelfde meterstand van de jaarwisseling van 2010/2011!!! Zonnestroom productie, verbruik, en netinvoeding, tegenover netafname bij tijdelijke tekorten (en in de nacht), volledig, volautomatisch, en exact "tegen elkaar weg gesaldeerd".

Ergo: "op basis van het kalenderjaar" hebben wij evenveel (zonne-)stroom opgewekt als dat we aan (vieze) stroommix van het net hebben afgenomen. Dat is een vermelding waard, nietwaar?


13 september 2011: Nieuw OK4 inverter record bij Polder PV. En wel een dubbel "record". Vandaag ging de tweede oude OK4 omvormer bij Polder PV door de productie grens van 900 kilowattuur heen. Vlak daarvoor, op 24 augustus, was het soortgelijke zusje al door die grens heen gebroken, en die liep dus iets voor op het huidige exemplaar. Dit zijn de oudste omvormers die nog in functie zijn bij Polder PV. Het oudste exemplaar wat in ons systeem langdurig aanwezig was, is helaas met wat traantjes in de ogen op 4 april 2008 afgevoerd uit het PPV systeem, met een meterstand van 700 kWh op de teller, omdat de interne temperatuur te hoog opliep, en de prestaties duidelijk begonnen tegen te vallen.

Op 25 augustus 2011 brak omvormer nr. 41496 door de - voor ons systeem - "magische" individuele 900 kWh productie grens heen, om 15h58 in de namiddag. Zie screendump van de file met log gegevens hier onder.

^^^
Gele band: data van 15h58 op 25 augustus 2011, met het magische "moment": de eerste van de oudste nog in functie zijnde omvormers bij Polder PV (nr. 41496) gaat door de 900 kWh productie grens heen (waarden in kolom E [Wh] zijn weergegeven in Wattuur sinds start van de netkoppeling).

Bijna drie weken later was het de beurt aan het "zusje", nr. 55595 die op 13 september 2011 om 14h46 door die 900 kWh productie grens heen "mocht". Voor de rest van dit verhaal, zie het betreffende stuk in de nieuws sectie op Polder PV.


11 april 2011: Polder PV 10 MWh gepasseerd. Na 11 jaar is het eindelijk zover. Met het kleine PV-systeem van Polder PV, met kleine stappen uitgebreid in de loop der jaren, is - gereconstrueerd - op 8/9 april 2011 de historische mijlpaal van 10.000 kWh fysieke zonnestroom productie door Polder PV gerealiseerd. Zie het bericht van 11 april.


 
^
TOP

Oktober 2010: Polder PV een maand lang zonder productie: dakrenovatie. Dat zat er natuurlijk een keer aan te komen, sinds de oplevering van ons appartementencomplex in 1988: het dak moest worden vernieuwd. Een extra isolatie laagje en nieuw bitumen, dus de hele "zooi" op het dak moest worden afgekoppeld, en alle 20 zonnepanelen (14 van ons, 6 voor de gemeenschappelijke voorzieningen) in drie stappen verplaatst zodat de werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Gelukkig had ik een goed contact met de hoofdaannemers en de dakdekkers, en konden de werkzaamheden verschoven worden tot na onze vakantie, anders hadden we een ernstig probleem gehad. Dit is wat we aantroffen toen we terugkwamen van vakantie - de steigers waren al opgebouwd:


^^^
Zeildoeken werpen al schaduw over een deel van de panelen. Het systeem was toen
nog aan het net gekoppeld, maar direct na thuiskomst heb ik de boel op 11 oktober 2010
van het net gehaald zodat de dakdekkers aan de slag konden.

De werkzaamheden duurden bijna de hele maand oktober, zodat we nauwelijks stroom konden produceren in die maand. Op 30 oktober heb ik het hele PV-systeem weer kunnen aansluiten op het net. Ook de dagen voor de renovatie (toen we op vakantie waren), en, vooral, 2 weken na de feitelijke werkzaamheden, werd de systeem output nog negatief beïnvloed doordat steigerpalen en zeildoeken delen van het systeem hebben beschaduwd (deze effecten zijn erg moeilijk nauwkeurig te kwantificeren, omdat er geen onbeschaduwd systeem op hetzelfde dak aanwezig was, en het opgetreden verlies dus niet goed was te bepalen).

Artikelen m.b.t. de renovatie en de effecten op de opbrengsten:

10 oktober 2010 (situatie aangetroffen bij thuiskomst)
31 oktober 2010 ("linkse hobby" gecontinueerd: Polder PV weer on-line)
1 november 2010 (maandopbrengsten sep/okt. 2010 onbepaalbaar/niet representatief)
8 november 2010 (nog steeds geen optimale situatie door schaduw zeildoeken)
30 november 2010 (grafische visualisatie van dakrenovatie effect op kWh accumulatie)

Effect van de dakrenovatie: kWh accumulatie per jaar voor de deelgroep 6x 108 Wp. De bruine curve is die voor 2010 (548 kWh voor deze deelgroep). Wat structureel lager ligt dan de productie in andere jaren (NB: 2003 was een ongeevenaard zonnig topjaar). Veroorzaakt door de grotendeels productieloze maand oktober, en - in mindere mate - dagen tot weken voor en na de renovatie dat steiger onderdelen schaduw wierpen op enkele panelen. Voor overzichten van alle deelgroepen (hele jaar), zie deze grafiek pagina.


2 juni 2010: Duurste (eerste) 4 PV-modules bij Polder PV terugverdiend! Door de combinatie van tussentijdse systeem uitbreidingen, gestaag groeiende kWh tarieven (sterk afhankelijk ook van leverancier, tussentijds is Polder PV tweemaal geswitcht, eenmaal uit eigen keuze, de tweede keer omdat Echte Energie door Eneco werd opgevroten), en blijvend goede productie van alle modules in het uitgebreide PPV systeem, is het zover. Medio mei 2011 zijn de eerste "dure" (toen al gesubsidieerde) zonnepanelen terugverdiend. 4.000 gulden aan vermeden inkoop kosten (van kWh opgewekt door alle modules!) zijn inmiddels "geïncasseerd", en dat was het bedrag wat wij in maart 2000 voor de eerste vier 93 Wp modules hebben betaald.

^^^
Rode pijlen geven het moment aan waarop de eerste vier 93 Wp modules door de totale opwek van alle modules in het (tussentijds uitgebreide) PV-systeem financieel zijn terugverdiend. Hierbij wordt uitsluitend gekeken naar de aanschafprijs (uit eigen zak betaald, geen lening) en de vermeden inkoopprijs van kWh, zoals die door Polder PV exact maandelijks wordt gereconstrueerd. Gedestileerd uit de daadwerkelijk opgestelde jaarnota's (geaccordeerd na controle door PPV), of uit de huidige geldende kWh tarieven zoals die in de situatie van PPV gelden (momenteel zonnestroom contract bij Greenchoice die zich baseert op de leveringstarieven voor variabele grijze stroom van Vattenfall/NUON Energie en een halve eurocent/kWh (incl. BTW) korting geeft op die prijs.

De volgende zes modules (die bij elkaar 1.750 gulden kostten in 2001), gaan veeeeeel rapper terugverdiend worden, dat krijgt u op een briefje!

Voor de drie ververste grafieken met de belangrijkste financiële resultaten, zie de financiën pagina op Polder PV.


4 mei 2010: Spectaculair nieuw vermogensrecord Polder PV. Het was vandaag sterk afwisselend weer: wattenwolken die in een kristalheldere, leeg geregende prachtige blauwe hemel op een koude wind voorbij raasden. En de gevorderde zonnestroom opwekker weet dan: "hoog vermogen weertje"! Althans: kortdurende vermogen-surges mogelijk.

Bij Polder PV werd om 14h24 in de middag een nieuw record aan output vermogen van de batterij omvormers gehaald (uiteraard vooral veroorzaakt door de extra, prima werkende 2 nieuwe Kyocera modules op 1 nieuwe OK4 omvormer).

^^^
Verkleind screenshot van OK485 data manager met alle 13 OK4 omvormers die momenteel in het PV-systeem zijn opgenomen (inclusief het exemplaar geschakeld aan de 2 nieuwe Kyocera modules, helemaal rechts). Met geaccumuleerd een nieuw AC vermogen record van alle outputs bij elkaar opgeteld: 1.147 Watt (neerkomend op 859 Watt (AC) per kWp (opgesteld STC DC-vermogen). Heel kort, uiteraard, maar gedurende langere tijd lag het vermogen ver boven de 1.000 Watt AC tussen de wolken in. Op dit log moment waren 7 van de 13 OK4 omvormers op hetzij 108 Wp panelen of op het in serie gekoppelde stel Kyocera's (2x 50 Wp) 90 of iets meer Watt aan het produceren (de vier exemplaren op de 93 Wp modules, kolommen 3-6, halen dat niveau niet).

Polder PV voorspelde na de installatie van de nieuwe Kyocera modules al dat tijdelijk, onder ideale omstandigheden, het totale output vermogen boven de 1.100 Watt zou kunnen komen te liggen. Nog geen twee weken later is het al zover, en werd die 1,1 kilowatt aan AC vermogen al rap aan diggelen geslagen...


20 april 2010: An offer he couldn't refuse: Polder PV naar 1,336 kWp. Van een bekend installateur kreeg Polder PV een zeer fraai aanbod ... wat hij natuurlijk niet kon afslaan. Want het deed zijn bestaan als "nullie" potentieel verschuiven naar het spannende traject van "neggie" op jaarbasis. Voor een bodemprijs kreeg de webmaster de beschikking over een prachtige set van 2 mooie Kyocera 50 Wp modules. Die inmiddels in het Polder PV systeem zijn ingepast.


Voorgrond: de twee nieuwe!

Alle modules bij elkaar (nu dus in totaal 14 stuks) hebben inclusief installatie (latere toevoegingen zelf gedaan), maar exclusief wat "niet noodzakelijke parafernalia" (maar wel met monitoring interface) in die ruim tien jaar tijd ongeveer € 2,18/Wp gekost. Daar zaten de duurste 4 uit het jaar 2000 (iets meer dan 1.000 gulden per stuk, of € 4,90/Wp incl. installatie) uiteraard ook bij.

U vindt het rijk geïllustreerde verhaal op de web pagina: 
^
TOP


2 juni 2009: Nieuw dagproductie record Polder PV. Op 2 juni zelf bleek bij achterstallig onderhoud van alle productiedata in de basis spreadsheet een nieuw totaal systeem dagproductie record te zijn gevestigd. Polder PV produceerde toen met de tot 1,236 kWp "aangezwollen" PV-installatie op een mooie zomerse dag met een frisse, verkoelende bries, maar liefst 7,63 kWh (genormeerd: 6,17 kWh/kWp). Dat is wel een absoluut productierecord, maar een naar opgesteld vermogen gerelateerde hogere prestatie is eerder bereikt toen de omvormers nog natuurlijk gekoeld buiten onder de modules waren bevestigd: 6,29 kWh/kWp op 26 mei 2003 was de hoogste gerealiseerde genormeerde dagopbrengst bij Polder PV. En, als een op die dag uitgevallen omvormer wel had gewerkt, had 24 juni 2002 het echte dagrecord kunnen vestigen: rekenend met de gemiddelde opbrengst van de wel functionerende OK4 omvormers in de betreffende paneelgroep had die dag een genormeerd systeemrecord gevestigd kunnen zijn van zelfs 6,52 kWh/kWp. Op individueel omvormer niveau (bevestigd onder het module en natuurlijk gekoeld) ligt het record nog steeds ongeslagen bij omvormer numero 39150 (helaas later defect gegaan) onder een natuurlijk "gekoeld" 108 Wp module op 24 juni 2002: 6,79 kWh/kWp. Dit is beslist geen "Nederlands" dagrecord, er worden tegenwoordig met modernere en goed gedimensioneerde installaties al lang genormeerde (specifieke) dagopbrengsten van dik over de 7 kWh/kWp gemeld...

2 juni 2009: Weer 2 OK4 omvormers bij PPV over de 700 kWh. 2 van de eind oktober 2001 in zijn uitgebreide PV-systeem opgenomen OK4 omvormers, eind mei 2005 bij de systeemrenovatie naar binnen in huis verplaatst, zijn tijdens de afwezigheid van de polderjongen (Mega PV Radtour Bayern, Intersolar 2009) over de "magische" 700 kWh grens per stuk heen gekomen. Klasse! Zie bericht op de PV nieuwspagina.


21 maart 2009: Nieuw AC vermogensrecord. Kortdurend, maar net effe beter. 1.065 Watt AC vermogen uit een 1,236 kWp (STC) zonnestroom installatie (onder suboptimale systeemcondities). Zie het bericht op de PV nieuwspagina.


21 maart 2009: Nieuw beestje...

1 van verschillende spectaculaire luchtfoto's die Polder PV in zijn e-mail box vond op de eerste dag van de lente (2009). Op een "Special Operations" pagina in de serie Inspiratie de hele serie in volle glorie!


21 maart 2009: Oud beestje...

Open frame-mounted photo-voltaic solar panels (2316 Wp) on  flat roof of "Centraal Wonen Stevenshof" project,  Leiden (NL)
^^^
De oude foto die de eerste jaren op de homepage van Polder PV heeft gestaan, en toen er nog in totaal 22 modules op het platte dak stonden (10 van PPV, 6 voor gemeenschappelijke voorzieningen, 6 van een buurvrouw in het complex). Foto door Polder PV genomen vanuit een flat aan de zuid-oostzijde van ons appartementen complex. De woning van de polderknaap zelf (begane grond) is op deze foto niet zichtbaar. Deze bekende foto is inmiddels op de homepage vervangen door een nog veel spectaculairder foto, gekregen van een vliegend Polder PV lezer...

4 januari 2023: Geactualiseerde historische maandopbrengsten Polder PV. De "makkelijkste" grafieken uit mijn omvangrijke datacollectie zijn te maken uit de maandelijkse overzichten, door de meterstanden van de omvormers van de eerste van elke maand van elkaar af te trekken. Hieruit volgt de maandelijkse (gerealiseerde) opbrengst grafiek die ik sinds 2000 apart heb opgemaakt in een lijndiagram. Inverter defecten e.d. zijn hieruit niet weggefilterd, het diagram geeft dus de werkelijk gerealiseerde opbrengsten aan. Tot 12 oktober 2001 bestond ons systeem uit 4 modules à 93 Wp (totaal 372 Wp), de rest van de tijd geven de grafieken de opbrengst van het uitgebreide systeem (4x 93 Wp + 6x 108 Wp = 1.020 Wp) weer. NB: de resultaten van de twee latere uitbreidingen van het systeem* zijn niet in deze figuur opgenomen. De gerealiseerde maandopbrengsten (OK4 manager logdata) voor het 1,02 kWp deelsysteem staan onder de figuur in tabelvorm vermeld.

* Uitbreiding per 14 augustus 2007 met 2 nieuwe pal zuid georiënteerde 108 Wp modules, resp. 19 april 2010 met 2 in serie op een OK4 omvormer aangesloten 50 Wp Kyocera modules. Totaal netgekoppeld systeem vermogen per 19 april 2010 geaccumuleerd tot 1.336 Wp. Als van de "flashdata" van de Kyocera modules wordt uitgegaan (gezamenlijk: 98,3 Wp), zou het systeemvermogen uitkomen op 1.334,3 Wp.

Update tot en met december 2023:

2021 was een flink subgemiddeld jaar. De eerste jaarhelft gaf voor drie maanden nog mooie positieve resultaten te zien, maar de flinke dip in juli, en tegenvallende opbrengsten in augustus en oktober, maakte dat het jaar op de 15e positie van de 19 volledig gemeten jaren voor dit kern-systeem belandde (excl. niet representatief 2010).

2020 was in meerdere uitzichten een uitzonderlijk jaar. Niet alleen vanwege de mondiale Covid-19 pandemie. De maandproducties gaven een nogal sterk afwijkend profiel te zien ten opzichte van de "normaal". 6 maanden zaten onder, en 6 maanden boven de langjarige gemiddelde producties per maand. Mei 2020 liet een voor een dergelijke oude PV installatie verrassend, absoluut productie record zien (151 kWh). Juli deed het bij ons "historisch slecht", niet vanwege weinig zon, maar omdat 2 omvormers langdurig uitvielen door stress in een hittegolf (vervangen in augustus). Ook oktober liet een dieptepunt zien, maar dat had te maken met het door KNMI als zeer somber genoteerde weer in die maand. Ondanks ouderdom en tegenslagen, was de totale jaarproductie bovengemiddeld.

2019 gaf gemiddeld genomen een wat tegenvallend beeld. Met wel weer een uitzonderlijk zonnige februari maand (nog wel een stuk onder het record van voorgaand jaar liggend), wederom een fors tegenvallende maart. April was gelukkig bovengemiddeld, maar daarna wisselde het niveau telkens af met licht ondergemiddelde of licht bovengemiddelde producties tm. augustus. september en oktober vielen behoorlijk tegen (hierbij moest ook met instralings-data van het KNMI weerstation Voorschoten een maandstart stand voor oktober worden bepaald, vanwege vakantie). November zat ongeveer op een gemiddeld niveau, december rondde het jaar met een mooi resultaat af. Al met al ondanks "zonnig jaar" melding door het KNMI, voor Polder PV geen "byzonder" jaar.

2018 begon met een sterk tegenvallende maand januari, gevolgd door een nieuw lange termijn record voor februari 2018: 65% hogere productie dan het langjarige gemiddelde voor die maand ! Maart en april vielen vies tegen, mei was sterk bovengemiddeld, en juni zat iets onder het langjarige gemiddeld. Juli verraste met (bijna) record opbrengsten, na iets ondergemiddelde resp. bovengemiddelde opbrengsten in augustus en september hadden we nog twee zeer mooie maanden in oktober en november. Om iets ondergemiddeld in december het jaar af te sluiten. Totale trend: 2e productiefste jaar (na 2003) in de historie van deze PV installatie !

2017 startte met een bovenmatig zonnige (maar op andere dagen ook weer van hardnekkige mist voorziene), behoorlijke koude januari maand. De productie bleef net onder die van het record van januari 2009 hangen. Na een zwaar tegenvallende februari ging het gas er op in maart, lag april rond het langjarige gemiddelde, en zakte mei iets daar onder, vooral vanwege forse hittestress in het systeem in die zeer warme maand. Dit "iets subgemiddelde" niveau werd consequent volgehouden in de hete juni, en zeer natte juli maand, waardoor een "flat-line" productie van mei tm. juli was te zien. Augustus was iets onder-gemiddeld, vooral september viel door een fors sub-gemiddelde maandopbrengst behoorlijk tegen, evenals oktober. November was weer gemiddeld, maar december bereikte een record lage productie: slechts 10 kWh. Lager is een maand opbrengst niet geweest bij dit sub-systeem van Polder PV (de blauwe curve was nog van het jaar 2000, toen er nog maar 4 panelen in het systeem zaten).

2016 Zeer sterk wisselend jaar, met slechte april maand en zeer slechte juni (verzopen), maar in de gehele tweede jaarhelft, uniek, 6 continu bovengemiddelde maanden m.b.t. de zonnestroom opbrengsten.

2015 Prima begin van het jaar, met 3 van 5 maanden duidelijk beter presterend dan het langjarige gemiddelde. Op maart en september na goede resultaten, uiteindelijk beter presterend dan in het voorgaande jaar. Ondanks "potentiële degradatie", maar dankzij weer meer licht (hogere instraling). Dit jaar staat in de volledig bemeten reeks vanaf 2002 op de derde positie qua output, na 2003 en 2009.

2014 Wisselend, met maart en juni als zeer positieve uitzondering, en april, mei en oktober behoorlijk onder gemiddeld presterend. Verder was 2014 een "bovengemiddeld" instralingsjaar, en lag ook de fysieke productie bij Polder PV boven het langjarige gemiddelde.

2013 Goede start, met een januari opbrengst die 12% boven het langjarige gemiddelde lag. Ondanks behoorlijke sneeuw overlast in deze relatief koude maand. Februari eindigde net iets boven het gemiddelde. Daarna lang slechte resultaten, met als dieptepunt een zeer lage - historische - opbrengst in mei, 11,6% lager dan het langjarige gemiddelde. Juni was ook nog steeds suboptimaal, maar gelukkig volgden al rap twee bovengemiddelde zomermaanden, juli en augustus. September was ondanks vrijwel gemiddelde instraling ondermaats vanwege problemen met een van de dertien omvormers tijdens onze vakantie, die op 29 september door een reserve exemplaar werd vervangen. Na licht ondermaatse maanden oktober en november, sloot de zeer zachte, instraling rijke maand december 2013 het jaar waardig af.

2012 begon "middelmatig", met een opbrengst in januari wat iets onder het jaargemiddelde lag. Februari had een spectaculaire start, een zeer sombere tweede helft, maar eindigde bovengemiddeld. Maart begon juist somber, maar de tweede helft was zeer zonnig. Het eindresultaat eindigde iets onder het langjarige gemiddelde. Daarna ging het echter lange tijd structureel "fout" in de meest productieve periode van het jaar, met april en, vooral, de zomermaand juni, als absolute dieptepunten met producties ver onder de langjarige gemiddeldes. Juli trok wel bij, maar moest helaas ook subgemiddeld blijven. Al wordt het beslist geen overmatig productief jaar in dit tempo, augustus maakte met een 2-na-beste productie voor deze groep een mooie inhaalslag, en maakte zijn naam als "zomermaand" eindelijk weer waar. Ook september scoorde bovengemiddeld, met aardig zonnig weer. Oktober deed het weer ondermaats, november zat iets onder het gemiddelde. En, tot slot: december ging ook voor het langjarige gemiddelde iets door de knieën. Eindresultaat voor dit jaar voor deze groep: laagste kalenderjaar opbrengst tot nu toe (afgezien van het niet representatieve jaar 2010). Maar nog steeds: ver boven het "veronderstelde gemiddelde voor NL" (wat 850 kWh/kWp.jaar "zou zijn" - volgens ECN Beleidsstudies).

2011 begon ook al niet erg rooskleurig, vooral februari viel tegen. Maart was echter uitzonderlijk zonnig en droog, al kon het niet tippen aan voorgaande jaren 2002, en vooral, 2003. April 2011 was echter na april 2003 de tweede, zeer zonnige maand. Mei 2011 gaf een record opbrengst te zien voor die maand sinds het eerste kalenderjaar (2011) volledig werd gedraaid door het 1,02 kWp deelsysteem, wel met de hakken over de sloot. De "zomer"maanden juni tot en met augustus waren beiden behoorlijk somber, met onstabiel weer, veel bewolking en in augustus erg veel regen. Juni haalde het in negatieve zin nog lang niet bij juni 2007, maar juli 2011 scoorde helaas het slechtst van al, net onder de opbrengst van juli 2007. Augustus was ook zeer matig productief, maar nog niet zo bar als dezelfde maand in 2006. Ondanks een positieve afwijking van de gemiddelde instraling in het nabije Valkenburg (KNMI data), viel de opbrengst bij PPV in september tegen. Oktober was zonnig en bracht bovengemiddelde productie resultaten. November was zelfs een record zonnige maand met bijna dubbele productie als in de slechtste november maand! December rondde bovengemiddeld af. Het jaar werd daarmee ondanks een matige zomer een prima, bovengemiddeld jaar qua opbrengst.

2010 startte met een koude en opvallend sneeuwrijke januari maand, maar eindigde desondanks door enkele zonnige dagen in de middenmoot. Februari was zeer somber maar kwam net boven het resultaat voor 2007 en 2009 uit. Maart was niet spectaculair, met bewolking maar ook zon. April was weer ouderwets zonnig, fris, en zeer droog en haalde ongeveer het niveau van april 2003 (maar bleef nog ver onder het record in 2007). Mei viel zwaar tegen, maar bleef net boven het vorige dieptepunt van 2005 steken (artificieel vanwege wachtperiode op renovatie bij uitgevallen omvormers). Juni was het een prachtige zomerse maand met veel zon maar voor dit deelsysteem geen record opbrengst. Juli was gortdroog en zonnig en had een bovengemiddelde maandopbrengst. Augustus was behoorlijk verregend, en kwam op de op een-na-slechtste plaats in de negen jaar metingen voor dit deelsysteem. In september waren we het grootste deel van de maand op vakantie, tussen 11 en 30 oktober is ons complete systeem van het net gekoppeld vanwege een grote dakrenovatie en kon er dus voor het eerst sinds maart 2000 geen zonnestroom worden geoogst. De waarden zijn geïnterpoleerd (symbool rood gemarkeerd, curve rond oktober punt gestippeld) op basis van detail prognoses van Siderea.nl, waarvoor grote dank! De sombere november had nog een forse tik van deels nog niet verwijderde steigerpalen en doeken die nog wat schaduw op het systeem hebben gegeven, december 2010 sloot dit matige jaar af met extreem veel sneeuw en bittere koude.

2009 begon "heftig" januari "hoogte", gevolgd door een februari "diepte" record! Mei bereikte net geen record opbrengst en scoorde net als de opvolgende zomermaanden juni en juli bovengemiddeld hoog. Augustus was zelfs met de hakken over de sloot een nieuwe recordmaand, daarbij weer een record uit het topjaar 2003 opzij zettend. Het najaar was wat "rustiger", onder het langjarige gemiddelde, met zelfs een nieuw "dieptepunt" voor november. Het jaar werd weliswaar met een sombere decembermaand afgesloten, maar bereikte toch een goede totaalopbrengst, met name door de zeer mooie en lange zomerperiode.

2008 is in alle opzichten een constant "middelmatig" jaar met weinig afwijkingen van het langjaarlijkse maandgemiddelde. Vooral februari en mei waren bovenmatig zonrijk (doch geen records halend), verder viel de wat tegenvallende (na)zomerperiode juli-september op. Op de valreep toch nog net een maandrecord: december ging met een eindspurt in de plus t.o.v. 2007!

2007 was een merkwaardig
jaar, met een ondermaatse start, een krankzinnig droge en zonrijke aprilmaand, waarna de zomer letterlijk en figuurlijk dramatisch van de regen in de drup viel. In 2006 6 records, waarvan 3 plussen en 3 minnen t.o.v. het gemiddelde sinds november 2001, wat wel goed het grillige karakter van dat jaar aangeeft. Juli 2006 was een recordmaand met aanhoudende zonneschijn en twee hittegolven. In extreem contrast was de er op volgende augustusmaand helemaal verzopen; december 2006 was het slechtste voor het 1.020 Wp systeem sinds 2001. 2003 blijft, met 6 van de 12 maanden (ver) boven de rest van de jaren uitstekend, dit jaar blijft absoluut en mogelijk onverslaanbaar recordhouder over het gehele jaar genomen. In zwart de maandgemiddeldes van het 1.020 Wp systeem sinds november 2001. Curves voor 2000-okt. 2001 liggen beduidend lager omdat er toen nog maar 4 PV-modules (372 Wp) in werking waren.

© 2006-2018 P.J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)

Voor een leuke animatie van het opbrengst record van topmaand juli 2006, KLIK HIER!


Monthly solar energy yield: production/month by Polder PV
(yields in Watthours, Wh for 372 Wp up till Oct. 2001, blueish background,
1020 Wp as of Oct. 12 2001
, greenish background)*
update January 1, 2023

1000 Wh = 1 kWh; Green marked yields: month record maximum; blue marked yields: month record minimum (both since Oct. 2001)

*separate production 2x 108 Wp modules oriented south as of August 2007, and two new 50 Wp Kyocera modules (connected in series on 1 OK4 inverter) as of April 19, 2010, are not included in graph or table. October 2010 roof renovation (not representative). Average in last column including year total average up till the last month measured: excluding 2010 results because of roof renovation (hence: calender year not representative). Averaged over the years this adds up to a yield of 925.6 kWh/year. With inclusion of the year 2010, the average for total year yield of the 1.02 kWp system would have been 922.3 kWh. November 2010 might also have been flawed, since early in the months there were still some shading scaffolding poles in front of the system, removed in the second week of that month.

^^^
KLIK op plaatje voor uitvergroting in separaat tabblad
CLICK on image for enlargement in separate tab

Average per month Nov. 2001 - December 2023: 76.9 kWh (average specific yield: 75.4 kWh/kWp.month)*

* Measured production, inverter defects and partial shading effects winter months included (suboptimal system in sunny coastal region, long DC cabling as of May 2005, all modules parallel with individual, not very efficent inverter). Roof renovation effects September-November 2010 however excluded, in "average" column (PV-system disconnected from grid October 10-30, partial shading effects end of September due to scaffolding in front of modules, possibly also first 2 weeks of November 2010 (also excluded from min / max records).

372 Wp tot 12 oktober 2001 (lichtblauwe celinhoud); erna 1.020 Wp (groenige celinhoud). In rood zijn de tot nu toe maximaal behaalde maand- cq. jaaropbrengsten weergegeven, in blauw de minimale maand- cq. jaaropbrengsten van het 1.020 Wp systeem (dus exclusief de er aan voorafgaande periode met maar 4 modules). De gemiddelde jaaropbrengst van 2002 tm. 2009 plus 2011-2021 (gehele 1.020 Wp systeem hele jaar in werking) is 926 kWh (= 0,91 kWh/Wp). Voorjaarsmaanden maart-mei 2005 hadden relatief lage opbrengsten door langdurige uitval van omvormers (in afwachting van systeem renovatie eind mei 2005), en kunnen dus eigenlijk niet als "representatieve laagste waarden" aangemerkt worden. Door de dakrenovatie in september tot in eerste weken van november in 2010 kon dat jaar in deze berekening niet worden meegenomen.

¹ resp. ²: onvolledig gemeten maanden i.v.m. netkoppeling/start kWh tellers van de omvormers halverwege de maand (13-3-2000 resp. 12-10-2001).

Het record voor januari (2005) werd in 2006 alweer iets verbeterd doch in 2009 nog scherper gezet. Andere "record" maanden in 2006: juli (17% boven gemiddelde!) en november in positief opzicht, en februari (zwaar bewolkt), augustus (volledig verregend, 20% onder gemiddelde!) en oktober in negatief opzicht. December 2006 was extreem somber en scoorde het laagst (vanaf 2001).

2007 heeft 6 extremen, waarvan maar liefst 4 in negatieve zin. Februari had een all-time-low met 34% minder opbrengst dan gemiddeld; en topmaand april met 22% meer opbrengst dan gemiddeld (1.020 Wp systeem). Dit werd gecompenseerd door betreurenswaardige all-time low zomermaanden juni en, in iets mindere mate, juli, waardoor het langjarige hoogste maandgemiddelde van juni naar juli verschoof (wat echter door 2008 werd omgekeerd). September 2007 (resultaat geëxtrapoleerd m.b.v. zoninstralingsdata Valkenburg) was een record sombere en zeer natte maand. Gelukkig kon december nog een beetje goedmaken met een nieuw hakken-over-de-sloot 7-jaars recordje, daarmee het jaar afsluitend met een toch niet helemaal teleurstellende 4e plaats sinds 2002.

2008 was niet opvallend qua uitschieters, al heeft de meimaand door een hoge opbrengst de gemiddelde jaarcurve flink afgevlakt en is er weinig verschil meer in maandopbrengsten tussen de maanden mei, juni en juli. Helaas waren de (na)zomermaanden juli tm. september behoorlijk nat en bewolkt, wat ongetwijfeld de potentiële jaaropbrengst fors onder druk heeft gezet. December gaf door een eindspurt toch nog een maandrecord te zien, het jaar 2008 eindigde tot nu toe op de 5e plaats vanaf 2002.

2009 begon meteen al met een record voor januari, ook al had deze maand toch behoorlijk wat sombere dagen. In het begin en het eind van de maand waren er echter zeer zonnige dagen met een lage temperatuur (vorst, koude wind), resulterend in hoge kWh opbrengsten op die dagen. Februari was continu zeer somber: een dieptepunt voor de opbrengsten in die maand. Na twee middelmatige maanden was mei op een haar na een recordmaand voor het 1,02 kWp deelsysteem (voor de oorspronkelijke 4x 93 Wp groep trouwens wel net een record), mei, juni en juli boerden zeer goed en brachten de eerste zeven maanden reeds op een opbrengst van dik 69% van het langjarige jaargemiddelde, dik een procent meer dan de eerste 7 maanden van dat langjarige gemiddelde. Augustus werd zelfs een nieuwe recordmaand, daarmee dezelfde maand uit topjaar 2003 naar de tweede plaats verwijzend. September en oktober doken weer iets onder het langjarige gemiddelde door matig zonnig weer met relatief veel bewolking. November bereikte zelfs een nieuwe dieptepunt, met een opbrengst die 17% onder het langjarige gemiddelde lag. Ook december was behoorlijk somber (en koud), maar de totale jaarproductie was zonder meer hoog, veroorzaakt door de lange zonnige zomerperiode.

2010: koude en sneeuwrijke januari maand gevolgd door een sombere februari met in het begin nog meer sneeuw. Maart matig/gemiddeld, gevolgd door een zeer zonnige april maand. Mei zwaar tegenvallend, juni juist weer zeer hoog scorend en juli ook bovengemiddeld. Augustus fors verregend. September deels vakantie. Oktober dakrenovatie, systeem van 11-30 oktober compleet afgekoppeld (rode kaders, voor langjarige gemiddelde bepalingen zal 2010 niet worden meegenomen omdat het een niet representatief jaar is geweest vanwege de renovatie)). November nog deels last van schaduw steigers/doeken en somber. December sneeuwrijk.

Voor 2011 ff zie ook legenda.

NB: in de resultaten is niet de extra opbrengst van de 2 goed presterende 108 Wp modules (per augustus 2007), noch die voor de 2 nieuwe 50 Wp Kyocera modules (per april 2010) weergegeven!

Alle oudere grafieken die van de dagelijkse monitoring data zijn afgeleid, vindt u via de grafieken pagina van Polder PV. Voor de meest actuele grafieken dient u de totaaloverzichten te raadplegen. Na de afronding van de jaargegevens, worden de jaaroverzichten van het voorafgaande jaar op Polder PV gepubliceerd als de tijd het toelaat.


 
^
TOP

1 februari 2008, 13h16: Oudste OK4 omvormer Polder PV passeert de magische 700 kWh grens. En mag wat hem betreft, sinds het prachtapparaatje op 13 maart 2000 voor het eerst "aan het net" ging, vervroegd (?) met pensioen. Wat heet, vervroegd? De levensduur volgens de producent N.K.F. was immers minimaal 20 jaar, volgens die beroemde gebruiksaanwijzingen van de fabrikant? Dat bleek, helaas, een wat al te optimistische inschatting, zoals uit de op Polder PV in extremo gepubliceerde Sunpower® affaire is gebleken. Niet dat "onze numero 11303" het nou zo slecht deed, want hij produceerde nog steeds in ruime mate superschone kilowattuurtjes. Alleen was het Polder PV opgevallen dat de inwendige temperatuur van ons oudste troetelkindje het laatste half jaar fors hoger lag dan de jongere "broertjes" die aan gelijkwaardige zonnepanelen waren gekoppeld. En de productie gaf dan ook wat lagere getallen te zien dan de andere omvormers. Nogmaals, niet dramatisch, maar vanwege andere redenen, nl. een voorraad reserve omvormers die tot nu toe nog helemaal niets hebben geproduceerd, "mag" nummer 11303 van Polder PV dus met vervroegd pensioen.

Het mooie, 92,5 x 120 x 30 mm. kleine aluminium kastje heeft in die 2.881 dagen sinds de netkoppeling al die tijd maar liefst 243 Wattuur (0,24 kWh) gemiddeld per dag geleverd, wat neerkomt op zo'n 10 Wattuur per uur over de gehele levensduur (nachturen meegerekend!!!). "Toen" was het nog een innovatie, heftig gesubsidieerd door (destijds) Novem. "Nu" is het een museumstuk wat echter nog steeds bij mogelijk honderden (een paar duizend???) huishoudens onder de destijds met aanschafsubsidies gekochte zonnepanelen zit. Polder PV is met zijn goed werkende, volledig gerenoveerde "binnenopstelling" een van de weinige uitzonderingen.

^^^
Screendump van het omvormer informatie venstertje van de OK485 data interface software. De 100 Watt omvormer nr. 11303 is op de respectabele productie van 700 kWh gekomen en "mag" met pensioen. 11303: hartelijk dank voor vele noeste arbeidsuren, dat U nog een mooi leven mag hebben, en wie weet, doe ik in de toekomst nog wel een keertje aanspraak op U, als U d'r zin an heef
t...

Definitief "afschrijven", daar gelooft Polder PV niet zo in. Mocht het onverhoopt ooit nog zover komen dat er opeens nog behoefte is aan een senior, die in zijn leven zoveel mooie dingen heeft gedaan voor Polder PV en de mensheid in het algemeen, en die mogelijk op een laag pitje nog wat werk wil verzetten, zal ik "hem" nog eens aankijken en hem vriendelijk vragen: "zullen we nog eens...?"

Die 700 kWh is trouwens geen record, hoor. Ik ken mensen die al met enkele exemplaren van die oude N.K.F. beestjes ver over die 700 kWh grens zijn gekomen. Maar die hebben dan ook al oudere modules (langere looptijd), en/of die modules zijn van een hoger vermogen geweest (en optimaal opgesteld), dus dat is appels met peren vergelijken. Leuk blijft het, in ieder geval...

Zie ook de tegenvallende prestaties van het laatste jaar van deze omvormer (accumulerende energie opbrengst grafiek), en het officiële afscheid op 2 februari.


15 augustus 2007: Polder PV naar 1.236 Wp. Twee 108 Wp modules erbij maakt 1,236 kWp i.p.v. het jarenlange "stabiele" nominaal opgestelde vermogen van 1,02 kWp. De twee nieuwe exemplaren ziet u op onderstaande foto rechtsonderaan (iets schuin opgesteld). Lees het uitgebreide bericht op de PV-nieuwspagina van 15 augustus 2007.


30 juli 2007: Diabolische taferelen bij duurzame energie producent Polder PV. Ik zat er al een paar dagen op te wachten, maar aangezien de weergoden nogal onvoorspelbaar waren deze (en de vorige) maand, duurde het even. Maar gisteren werd "hij" dan toch onverwachts bereikt, doordat 's middags de zon er even lekker door kwam. Polder PV zit over de 6.000 kilowattuur superschone, donkergroene kostbare zonnestroom productie sinds de eerste 4 "oude" Shell modules op 13 maart 2000 aan het mede door ons gefinancierde Hollandse laagspanningsnet werden aangesloten via onze glorieuze salderende Ferrarismeter. In de hoofd spreadsheet van Polder PV, waar alle omvormer meterstanden en resulterende dagproductie gegevens e.d. in bijgehouden worden, ziet dat er als volgt uit:

NB: de dagproductie staat een regel onder de datum zelf in mijn spreadsheet omdat deze pas bepaald kan worden als de ochtendmeterstand van de volgende dag bekend is (lang niet altijd ben ik in staat om de "afschakel" meterstand van dezelfde dag te bepalen, tenzij ik de computer dag en nacht aan laat staan, wat ik echter pertinent niet wil).
Die 6.000 kWh is de accumulatie van de afzonderlijke meterstanden van alle momenteel in het systeem aanwezige (werkende) omvormers, PLUS de eindmeterstand van de in de loop der jaren (met name periode 2002-2005) vervangen, destijds nog buiten in weer en wind hangende OK4-omvormers. De geregistreerde meterstand van de OK4 kan niet van buiten af beïnvloed worden (geen harde of zachte reset mogelijk, dat kan alleen met de "virtuele", in de database opgeslagen getallen), en is dus een zekere maat voor de werkelijke energieproductie van het apparaat.

Maar, of de hemelgoden er nu mee speelden, of ik inmiddels spirituele kwaliteiten heb mogen verwerven (recentelijk werd ik nog voor "goeroe" uitgemaakt, dus wie weet...), er is een nog veel interessanter mijlpaaltje gepasseerd op exact dezelfde dag, nl. een mysterieuze gebeurtenis bij ons oudste werkpaard, omvormer numero 11303 (jawel, een echt oud beestje, alweer van maart 2000 en continu doorploeterend!), die een wel heel erg duivelse meterstand liet zien:

Deel van logfile van 29 juli 2007. Tijdens de logging om 13h19 passeerde onze oudste nog werkende omvormer, nr. 11303, de diabolische meterstand van 666.666 Wattuur.

Zo. Dat zijn weer 6 MegaWattuurtjes "CO2 neutrale" elektriciteit, beste energiepolitici, -bonzen en -bobos. In Vlaanderen krijg je daarvoor 450 euri per MWh aan groencertificaten, zelfs als simpele burgermans. Mag ik effe 6x 450 = € 2.700,00 ontvangen s.v.p., e pronto? Bij wie moet ik zijn? Bij mevrouw Cramer (VROM)? Mevrouw van der Hoeven, dan (EZ)? Ok, ok, ik probeer het wel bij meneer Bos (MinFin), die verzuipt toch in de aardgasbaten (kunstmatig gekoppeld aan de alweer omhoog knallende olieprijs, dus dat is makkelijk "vangen"). E-mailtje naar partijgenoot Diederik, moet zo gefikst zijn, toch?


17 juli 2007: Haarscherpe luchtfoto Polder PV systeem. In het archief van de luchtfoto producent "Slagboom en Peeters" werd een zeer fraaie actuele en scherpe foto van het Polder PV systeem gevonden. Mooie concurrent voor Google Earth. Zie bericht van 17 juli 2007 op de PV nieuwspagina.


1 maart 2007: Derde PPV OK4E-100 over de "magische" 500 kWh grens... Al rap nadat de vorige OK4 omvormer bij ons de 500 kilowattuur passeerde (27 jan. 2007), is de volgende aan de beurt, en wel hoogstwaarschijnlijk in de ochtend van 27 februari 2007, zoals te zien is aan de screendump van de logfile van de er op volgende dag, 28-02-2007 dus:


Screendump van logdata file van 28 feb. 2007

De meterstand van omvormer numero 41496, die op dezelfde dag als het vorige ex. (55595) aan het net gekoppeld werd onderop een 108 Wp AC-module, en eind mei 2005 tijdens de systeemrenovatie juist met een 93 Wp module werd doorverbonden, was om 9:11 op die dag nog 499.992 Wattuur. Gezien bovenstaande meterstand bij het opstarten van de er op volgende dag, mag met zekerheid gesteld worden dat op 27 februari dit exemplaar de bekende grens is gepasseerd. Op bovenstaande screendump is ook goed te zien dat de oudste omvormer 11303 (netkoppeling 13 maart 2000) het nog steeds uitstekend doet, en opstoomt naar een mogelijk nieuwe record kWh meterstand. De overige exemplaren zijn van (veel) jonger datum, en moeten nog de nodige rondjes draaien voordat ze in de buurt komen van de "halve megawattuur grens"...


28 januari 2007: Tweede PPV OK4E-100 over de "magische" 500 kWh grens... Hoogstwaarschijnlijk passeerde numero 55595 bij Polder PV in de namiddag van 27 januari (toen ik niet thuis was), de 500 kWh energieproductie, gezien de twee logfiles die ik in de ochtend van zowel de 27e als de 28e maakte:


Logfiles van 27 (boven) resp. 28 januari 2007, ochtendmeting tijdens het
opstarten van de OK4 omvormers. Omdat de teller tijdens het opstarten op de
28e al op 500.012 (Wh) stond, is nummer 55595 al in de middag van de 27e
over de 500 kWh grens heen gegaan. De omvormer is sinds eind mei 2005
(systeemrenovatie) via 25 meter lange DC-bekabeling (2,5 mm²) binnenshuis
met een 93 Wp module verbonden, daarvoor zat de inverter achter op een
108 Wp zonnepaneel - zo'n combinatie noemt men ook wel een "AC-module".

Let op: de volgende omvormer staat alweer "klaar" om de 500 kWh grens te passeren, nl. nummer 41496. Dat zal hoogstwaarschijnlijk de komende maand gaan gebeuren, afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn. De andere omvormers met hogere serienummers zijn allemaal later geplaatst - op verschillende data, gekoppeld aan twee verschillende module types, en al of niet tijdelijk in de winterperiode beschaduwd. Vandaar de soms fors uiteenlopende meterstanden.

NB: de Wattuur (Wh) meterstanden in de OK4 omvormers zijn zowel softwarematig als hardwarematig niet te resetten. Dat was een poging van de fabrikant om de meterstanden als legitieme feed-in rekenbasis te kunnen gebruiken die echter door de dramatische sabotage van de teruglevering in Nederland, en het constante gezeur met meters e.d. tot een absolute hoax is geworden. Dagtellers zijn wel softwarematig te resetten m.b.v. de OK4 data manager, alleen gebruik ik die zelf nooit omdat ik altijd voor elke dag een logfile van alle opstart meterstanden maak, zodat deze direct vastliggen. Voor de totale systeem meterstanden en die van deelgroepen gebruik ik zelf altijd aangepaste berekeningen in de spreadsheets bij inverter wisselingen en wijzigingen in het systeem.


27 november 2006: ... doch na schaduw komt zonneschijn. 1e PPV OK4 over de 600 kWh! Het zat er al een tijdje aan te komen, maar als het somber weer is schiet het niet op. Nu dus wel, want vandaag was het wederom magnifiek zonnig weer, met een lekkere, de zonnepanelen verkoelende bries, dus trok ons oudste, enig overgebleven en vorig jaar naar binnen verplaatste "OK4 beestje" numero 11303 (ex. van onze in 2000 geplaatste 1e AC modules), een forse eindsprint. Om plm. 12h17 wintertijd passeerde deze omvormer de "magische" 600 kWh grens, zoals uit de logfile blijkt (en monitoring van de matrix op het beeldscherm, de laatste wattuurtjes gingen onverwacht rap). Het leek trouwens wel of het beestje het voelde aankomen, want op het logtijdstip 12:13 gaf hij even twee "no-read" waarden te zien (gebeurt vaker, zonder gevolgen) op dat tijdstip. Kleine oprisping voor de eindspurt?Door de zeer ongunstig laag staande zon komt het Pac vermogen vandaag slechts krap
boven de 50 Watt uit bij onze onder een hellingshoek van 30 graden staande 108 Wp
modules
(max. 54 Watt); normaal wordt bij ons onder optimale omstandigheden
(zoninstraling loodrecht op de modules, koude luchttemperatuur, wind) op deze modules
zeker 90 Watt behaald, meestal in het zonnige voorjaar.

Dit is trouwens géén record voor een OK4 omvormer, want ik heb al van een collega uit Gouda veel hogere kWh meterstanden doorgekregen, van zonnepanelen die reeds in december 1999 geplaatst waren (3 maanden ouder dan onze eerste 4 panelen waar nr. 11303 deel van uitmaakte) en waarvan nog 3 van de 4 OK4'tjes blijken te werken (van meet af aan binnen opgesteld...), uitgelezen data op 20 november 2006:

653.905 Wh
649.867 Wh
623.936 Wh

Gaarne bericht naar Polder PV als u nog hogere waarden heeft. Geef daarbij aan: installatiedatum, omvormers binnen of buiten (evt. verplaatst naar binnen), type zonnepaneel (vooral nominaal vermogen, zie achterzijde sticker en/of datasheet), en uitleesdatum hoogste meterstanden.

Voor animatie van de passage van de 500 kWh grens van de oudste Polder PV omvormer, zie het bericht van 7 december 2005.


25 oktober 2006: 50.000 page-hits. Vanochtend passeerde onze StatCounter de eerste magische grens van 50.000 downloads van Polder PV pagina's. Op naar de "ton"...


16 oktober 2006: Mijlpaaltje numero zoveel. Bij Polder PV is de groep van 6 108 Wp panelen (Shell ACN5000E modules) inmiddels de derde megattuur gepasseerd. Dat moest even via een "achterommetje", omdat ik toevallig die dagen niet thuis was en ik pas nu tijd had om achterstallig "onderhoud" aan de spreadsheets te plegen. Ik heb de data van Ton Peters in Spijkenisse (on-line raadpleegbaar en de beste live-tracking zonnestroom website van Nederland überhaupt) gebruikt voor de berekening om te bepalen welke dag met hoge mate van zekerheid die grens is gepasseerd. Dat blijkt 3 september 2006 geweest te zijn, zie ook de cumulatieve energiecurves van het systeem van Polder PV. Het weer in Spijkenisse is immers grofweg vergelijkbaar met het weer in Leiden (wat de globale zonscondities betreft, het gaat hier slechts om een eenmalige extrapolatie).

Screendump van primaire spreadsheet van Polder PV. Ik was 3 en 4 september 2006 niet thuis, dus de meterstanden voor die 2 dagen zijn afgeleid via normberekeningen van de resultaten van Ton Peters in Spijkenisse. Uit de opbrengsten van Ton volgt klip en klaar dat de 6x 108 Wp groep op 3 september 2006 de 3 MWh grens gepasseerd moet zijn. Rode cijfers zijn geëxtrapoleerde data.


31 juli 2006: "Moeder aller productierecords". De tien zonnepanelen in het PV systeem van Polder PV produceerden nooit eerder zoveel zonnestroom als in juli 2006. Zie bericht, met geanimeerd productie resultaat. Pas 12 jaar later wisten de 4 oudste zonnepanelen in dat systeem hun prestatie van die maand - licht - te verbeteren. Zie bericht van 3 januari 2019.


5 juli 2006: Leuk verjaardagscadeau'tje: 5 MWh gepasseerd. Lees het bericht van 5 juli 2006 met onderstaande afbeelding:

Klein stukje van de primaire spreadsheet met alle m.b.v. het OK485 data interface gemeten ruwe productiedata (en eerste afgeleide data) sinds maart 2000 (1 regel per dag met individuele en geaccumuleerde (groeps-) ochtendmeterstanden tijdens opstarten van de OK4 omvormers). De dagopbrengst staat op de regel onder de betreffende dag, dus op mijn verjaardag (5 juli) passeerde Polder PV de 5 MWh. Let op de aaneengesloten reeks zeer productieve dagen van 28 juni tm. 4 juli (dagopbrengsten meer dan 5 tot ruim 6 kWh). Vrijdag 29 juni was voor ons gerenoveerde PV-systeem (OK4 omvormers binnen in huis opgesteld sinds eind mei 2005) een absolute record-dag, waarbij alle omvormers een maximale opbrengst sinds de renovatie gaven te zien.
De totale opbrengst kwam op die dag op 6,196 kWh (6,07 Wh/Wp); toen de omvormers nog onder de zonnepanelen bevestigd waren (beter gekoeld, korte DC-kabels) was dat record 6,413 kWh (6,29 Wh/Wp) op 26 mei 2003. (Op 24 juni 2002 was de theoretische opbrengst nog hoger, maar door een defecte omvormer werd die niet behaald; op basis van de gemiddelde opbrengst van de wel goed werkende buurexemplaren, is berekend dat op die dag een maximale totaalopbrengst van wel 6,52 Wh/Wp behaald had kunnen worden)


2 april 2006: 4x 93 Wp groep 2.000 kWh productiegrens gepasseerd. Sinds de netkoppeling op 13 maart 2000 is deze eerste groep zonnepaneeltjes met de OK4 omvormers (en de voortdurende problemen ermee toen ze nog buiten onder de panelen hingen) eindelijk de tweede "mijlpaal" gepasseerd. Daar hebben de 4 AC modules dus 2.211 dagen over gedaan. Ruim een dag over 1 kWh. Zie ook de cumulatieve meterstanden grafiek.


7 december 2005: Eerste Polder PV OK4 omvormer over de 500 kWh!!! Leuk verlaat Sinterklaas cadeau'tje. Ik zat er al een hele tijd op te wachten en mijn partner ermee gek aan het maken, maar het schoot natuurlijk niet zo op met die sombere dagen. Gelukkig hadden we weer wat zon de laatste dagen, en toen ging het opeens weer hard. En vandaag was het zover! Onze eerste omvormer, met het historische serienummer 11303, is "de 500" inmiddels gepasseerd. Hiep, hiep, hoera! In onderstaande animatie en de op deze dag gemaakte logfile is te zien hoe onze eerste omvormer tot deze prestatie is gekomen.^^Animatie/Animation!^^
Om de animatie te zien muiswijzer op het plaatje zetten,
dan start hij vanzelf en houdt ook weer op.
Zet s.v.p. pagina dynamiek blokkers uit!
Herhalen door muiswijzer van plaatje te halen en er weer op te zetten.
(to view animation put mouse pointer on image, it will start and end by itself.
Repeat by removing mouse pointer and putting it on the image again;
switch off page dynamic blockers in advance, please!)
© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV

Logfile 7 december 2005 (12h14 tm. 12h33, interval 5 minuten):

Logfile of December 7, 2005, showing passage of the 500 kWh mark by our oldest OK4 inverter, 11303, that has been connected to the net on March 13, 2000, and transferred from a 93 Wp to a 108 Wp solar panel end of May 2005, thereby removed from the solar panel and installed inside the house.

Het exacte tijdstip van de "grensoverschrijding" ligt, volgens het
hierboven getoonde fragment uit de logfile van vandaag, rond 12h26.
Doordat in de logfile zelfs Watturen worden getoond, en in het
inverter informatievenster (animatie) "slechts" honderdsten van
kWh, ligt het overgangstijdstip in de laatstgenoemde iets eerder
(12h20) vanwege de afronding in het venstertje.

We hopen uiteraard dat deze trouwe omvormer nog lang mee mag gaan (op naar de duizend?), en dat er meerdere mogen volgen. Het genoemde exemplaar heeft trouwens vanaf 12 maart 2000 tot en met 30 mei 2005 altijd onderop een 93 Wp ACN2000E Shell Solar paneel gezeten op een open frame opstelling, is met de renovatie van 30-31 mei naar binnen verplaatst en (per ongeluk) door de monteur op een ander (108 Wp) paneel aangesloten, maar dat maakt natuurlijk in principe niet zo veel uit. Wel is het zo, dat door deze "shuffle" er een wijziging is geweest in gemiddelde prestaties per subgroep in ons systeem, waardoor normopbrengsten van die subgroepen niet meer optimaal op elkaar afgestemd zijn doordat de gemiddelde verschillen tussen de subgroepen zijn opgelopen. Er zit namelijk een behoorlijk verschil in de toleranties en/of afwijkingen tussen oude en nieuwe omvormers, groter in ieder geval dan tussen omvormers van dezelfde batch die gelijktijdig op identieke panelen zijn aangesloten.

De omvormer heeft over die 500 kWh in totaal 2095 dagen gedaan, waarvan het allergrootste deel op een 93 Wp zonnepaneel gemonteerd.

Dit heuglijke feit is trouwens niet uniek, want bijvoorbeeld bij Sunergy in Rijswijk zijn verschillende exemplaren deze "magische grens" al een tijdje geleden gepasseerd. Het hangt natuurlijk ook een beetje af van het paneeltype waarop de omvormer is aangesloten (een 115 Wp paneel zal de meterstanden sneller doen oplopen), maar vooral van de datum van de koppeling aan het net.

Voor passage van de 600 kWh grens, zie bericht van 27 november 2006.


3 oktober 2005: Reparatiewerkzaamheden van gerenoveerde Sunpower® systemen. En nog niet klaar. Wel 16 van de in totaal 28 zonnepanelen van passende wartels voorzien, aangezien de panelen eind mei door het loodgietersbedrijf niet meer waterdicht waren opgeleverd... Zie ook de renovatie pagina voor een inventarisatie en wat er nog meer "loos" bleek te zijn.


26 augustus 2005: Hoge/hoogste actuele vermogens. Tussen de wattenwolken in, fors windje en een kristalheldere, schoongespoelde lucht: ideaal weer voor maximale momentane vermogens uit de zonnepanelen. Bij Polder PV weliswaar iets minder dan vóór de systeemrenovatie, omdat er nu 25 meter lange DC-kabels zijn aangelegd die een klein beetje verlies geven. Vandaag was het weer zover: lekker "donkergele" paneelvlakjes op de matrix van de OK4 datamanager, en een totaal systeemvermogen wat een paar seconden lang door de extra reflecties van de wolkenranden rond de fel schijnende zon opliep tot 837 Watt om 13h09. Echter, op 20 maart 2006, om 12h10 hebben we alweer 885 Watt gehaald, het (voorlopige) record in de nieuwe systeemconfiguratie. Vóór de renovatie, toen de omvormers nog onder de panelen waren gemonteerd en de DC-verbindingen veel korter (ongeveer 40 cm.), hebben we een maximaal momentaan vermogen gehad van maar liefst 911 Watt uit een systeem van 1020 Wattpiek, dus een genormeerd max. AC vermogen van 0,89 Watt/Wp, om 13h37 op 20 augustus 2004:

Maximum recorded actual AC-power of 1020 Wp PV-system on August 20, 2004.
Screendump van inverter matrix van de OK4 Data manager om 13h37 op 20 augustus 2004, met record totaal momentaan AC-vermogen van 911 Watt, toen de omvormers nog onder de zonnepanelen waren gemonteerd en de panelen tijdens een fel zonnig intermezzo tussen onweersbuien door flink waren afgekoeld door de grote hoeveelheid regen die er was gevallen. Kleurcode geeft rendementsklasse aan t.o.v. maximum (oranje wordt slechts zelden op individuele basis bereikt). Linkergroep: 4x vooraan staande 93 Wp panelen; 2e groep: 2x vooraan staande 108 Wp panelen; laatste groep: 4x achteraan staande 108 Wp panelen. Totale energie (kWh) is alleen van de ten tijde van de uitlezing in het systeem opgenomen omvormers.


24 juni 2005: 4 MWh (4.000 kWh) grens gepasseerd. Lees het bericht van 18 juli 2005 op de PV-nieuwspagina.


30-31 mei 2005: Sunpower® PV-systemen Polder PV en buren gerenoveerd. Komt nog verslag van als de werkzaamheden (goed!) zijn afgerond en de nodige tijd beschikbaar is.


13 maart 2005: 6x 108 Wp groep passeert 2.000 kWh productiegrens.


30 november 2004: Schaduweffecten artikelen on-line beschikbaar. Uitgebreidere kleurenversies van deze 2 door mij geschreven artikelen over schaduweffecten bij een particulier zonnestroomsysteem, in zwart/wit versies gepubliceerd in de Bode van mei resp. oktober 2004 (lijfblad van O.D.E.), zijn destijds door Cees Bakker op de O.D.E. website ter beschikking gesteld aan het geïnteresseerde publiek. De artikelen zijn inmiddels op de Polder PV website geplaatst (29 november 2006 i.v.m. renovatie website O.D.E.):

1. Schaduweffecten zichtbaar maken in dagcurves

2. Effecten op systeemopbrengsten in de loop van de tijd

Example of one of several graphs on (minor) loss of production due to shadowing effects on our PV-system as described in detail in the two electronic publications published on the O.D.E. website (Dutch).
Voorbeeld van 1 van de in het 2e schaduweffecten artikel opgenomen grafieken

Zie ook de volgende "schaduweffecten links" op deze website (keer terug naar deze nieuwspagina door op de "terug" knop van de browser te klikken):


24 november 2004: Koopovereenkomst zonnepanelen geannuleerd. Vandaag hebben we met pijn in ons hart de koopovereenkomst voor 2 Aleo 150 Wp zonnepanelen en een Philips omvormer (zie bericht onder 13 oktober 2004) moeten annuleren bij Marco van Veen van SolarNRG. Klik hier voor verklaring waarom deze afronding van ons zonneavontuur niet door kon gaan en waarom het de laatste dagen een beetje stil was rond de website. Sorry Marco, hartelijk dank voor het meedenken en het begrip, en succes voor de nieuwe klant toegewenst!


30 oktober 2004: Polder PV officieel van start! Om het feit te vieren dat nu eindelijk de eerste (productie-)gegevens van ons zonnestroomsysteem op "het web" zijn gezet wordt om 13h00 op deze prachtige, zonnige najaarsdag de "officiële" lancering van de website gegeven. De aftrap wordt gedaan door niemand minder dan "mister Taildrag" Floris Wouterlood, webmaster van, o.a., de reeds maanden op numero uno van de Nederlandse top50solar staande website Zonnestroompanelen in Nederland (gemiddeld rond de 100 "hits" per dag). Het "Zonneraadsel" om aan de sleutel voor de aftrap te komen bleek echter zelfs voor Floris niet makkelijk te kraken. Nadat deze "sleutel" met wat hulp gevonden was werd de feestelijk versierde biologische appeltaart onthuld, door "polderjongen" Segaar aangesneden, en door de aanwezigen soldaat gemaakt. Tenslotte werd door Floris de officiële lancering van de website gedaan door het online intypen van de website naam in de browser adresbalk en konden de aanwezige gasten (bewoners uit ons Centraal Wonen complex) kennisnemen van de eerste pagina's. Het werd ze toen ook direct duidelijk waarom ze me het laatste jaar zo weinig hebben gezien. Naast een prachtige bos zonnebloemen van enkele buren kreeg ik van Floris, zeer toepasselijk, een leuk stripboekje van "De Spektakulaire Spiderman" om aan te geven dat ik me nu wel als een spin in het "(zonne-energie) Web" moest voelen. Waarvan akte, en hartelijk dank! Voor een fotoverslag van deze heuglijke dag, zie de pagina startpolderpv.htm.

Present for the new webmaster: comic book of the "other" web-master: Spiderman! © 1983 Marvel Comics Group; © 1984 Juniorpress B.V.
Cadeau'tje voor de nieuwe
"webmaster": oud stripboekje
van web-meester Spiderman!

Zonneraadsel: Wellicht weet u deze puzzel op te lossen? Er is wel de nodige kennis van het PV-wereldje voor nodig. Misschien kunt u via het Sunergy of het O.D.E. forum of via een goed ingelichte kennis wel aan enkele antwoorden komen.... Stuur uw oplossing naar mijn e-mail adres. Voor de meest complete, correcte inzending staat koffie met op zonnestroom gebakken appeltaart klaar in Leiden!Plan for (2) new solar panels to be able to show PV to interested visitors, and to compensate for increase of electricity consumption due to many hours of work on the computer. Planned installation indicated with moving arrow, on edge of balcony (red line indicates traject of AC-cables of existing PV-system). CANCELLED!!! Housing cooperation does not accept, although neigbours don't have any problem with this solution!
 
Logo of large- and small scale PV-provider with office in 's-Gravenzande, the Netherlands
Geplande plek voor (2) nieuwe zonnepanelen: de balkonrand van onze bovenburen. Deze laatste fase gaat dus helaas NIET door! Blijkbaar moeten we gewoon fossiele brandstoffen blijven verbranden alsof er niets aan de hand is en kunnen toekomstige generaties het allemaal zelf uitzoeken. Erg jammer en een zoveelste gemiste kans.
  Aan alle mensen van SolarNRG, Milieudienst West-Holland en de Gemeente Leiden: 1000x sorry en heel veel sterkte met de verdere promotie van zonne-energie in Leiden en omstreken. Er is nog een lange weg te gaan!


9 oktober 2004, 9h53: Eerste OK4 inverter 400 kWh! M.b.v. de op deze mooie najaarsdag gestarte continue logging van onze 10 OK4E 100 Watt inverters kon ik om 7 voor 10 's ochtends vaststellen dat onze eerste omvormer, een reeds op 13 maart 2000 op ons huisnet aangesloten exemplaar met ID nummer 11303, de "magische" grens van 400 kilowattuur passeerde. Gezien de aanhoudende, veelvuldig gesignaleerde problemen bij dit type omvormers een leuke bijkomstigheid, al zouden we natuurlijk graag zien dat ze het allemaal zo lang uithouden: veel OK4'tjes "halen" de 400 kWh bij lange na niet (zie o.a. onder 19 juni 2002), zelfs al zitten ze op zonnepanelen met een piekvermogen van meer dan 125 Wp (is sowieso dubieus omdat de omvormers dan langdurig op topvermogen moeten werken en bloedheet kunnen worden). Een tweede, even oude inverter (ID nummer 11550) begint ook in de buurt van de 400 kWh te komen. Dit zijn dezelfde omvormers die abusievelijk als "defect" op het lijstje met "OK4 kampioenen" van de Omvormer pagina op de Z.P.V. website zijn geplaatst. Ze doen het echter allebei nog, al heeft het 2e exemplaar in het voorjaar bijna 2 weken "plat" gelegen.

screendump of logfile of October 9 2004, processed in Excel: first OK4 inverter passing the 400 kWh limit (energy produced since connection to grid)

screendump van gedeelte van in Excel bewerkte logfile van 9 oktober 2004


20 augustus 2004: Maximaal behaalde Pac vermogen ooit bij Polder PV. 911 Watt uit 1.02 kWp met buiten onder de panelen geplaatste OK4 omvormers. Zie verder het bericht van 26 augustus 2005.


5 augustus 2004: Domeinregistratie. Via een leuke actie van het tijdschrift Computer!Totaal verkrijg ik een officiële registratie van de domeinnaam http://www.polderpv.nl bij het in Maassluis gevestigde Argeweb (http://www.argeweb.nl/).


clicking here links to web page explaining why we could not place 2 more solar panels (dutch)

28 mei 2004: 3 MWh (3000 kWh) aan zonnestroom geproduceerd in eigen huis sinds aansluiting van de eerste 4 93 Wp zonnepanelen op ons huisnet.


23 mei 2004: 1e publicatie schaduweffecten. In het mei-nummer (2004) van de Bode, het halfjaarlijks gepubliceerde tijdschrift van de Organisatie voor Duurzame Energie (http://www.duurzameenergie.org/) verschijnt van mijn hand het gereviseerde, in januari 2004 aangeboden 1e deel van een tweeluik over de kwantificering van schaduweffecten binnen ons PV-systeem, getiteld "Kwantificeren van schaduweffecten bij PV-systemen 1. Schaduweffecten zichtbaar maken in dagcurves" (pp. 5-7).


27 februari 2004: Opwekvergoeding uitgekeerd!! Voor de eerste maal sinds we voor elektra overgestapt zijn naar Echte Energie krijgen we zonder problemen en zonder dat we daar naar hoeven te vragen de met dit vooruitstrevende bedrijf afgesproken opwekvergoeding voor ons 1 kWp PV-systeem na 1 jaar uitgekeerd. De vergoeding is berekend op grond van een tabel met een (theoretische) hoeveelheid geproduceerde kilowatturen per eenheid van 100 Wattpiek en komt voor ons 1 kWp systeem neer op een verwachte gemiddelde teruglevering aan het net van 260 kWh per jaar (deze getallen zijn gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden). Met een standaard gehanteerde kWh prijs van € 0,24 komt dit neer op het aan ons uit te keren bedrag van € 62,40 per jaar. Zie het onderstaande giro afschrift waarop de opwekvergoeding als "terugleververgoeding" staat gespecificeerd.


 

17 juni 2003: 1.000 kWh grens gepasseerd door tweede groep zonnepanelen. De 6 nieuwe, op 12 oktober 2001 aan het net gekoppelde 6 108 Wp panelen zijn de eerste megawattuur productie gepasseerd. Veel sneller natuurlijk dan de eerste groep zonnepanelen die immers 2 exemplaren minder heeft en bovendien uit iets minder "krachtige" 93 Wp modules bestaat.


26 mei 2003: 2 MWh (2000 kWh) aan zonnestroom geproduceerd in eigen huis sinds aansluiting van de eerste 4 93 Wp zonnepanelen op ons huisnet. Tevens record totale dagproductie door 10 zonnepanelen (1020 Wp) van 6,413 kWh, dat is een genormeerde energieproductie van 6,3 Wh/Wp op een dag. Zie ook maximale dagopbrengsten van individuele OK4 inverters op 93 resp. 108 Wp zonnepanelen.


12 april 2003: Eerste 1.000 kWh op de teller. Voor de eerste 4 93 Wp zonnepanelen op ons complex.


28 februari 2003: "Switch" naar Echte Energie. Na de turbulente, deels vrijgegeven energiemarkt een jaartje aangekeken te hebben hebben we besloten van (het voor ongeveer éénvijfde deel duurzame) NUON over te stappen naar het jonge, 100% duurzame energiebedrijf Old logo of Dutch sustainable electricity provider "Echte Energie" ("Real Energy").Echte Energie om deze pionier te steunen, en omdat we bij NUON de laatste jaren met ernstige fouten in de administratie geconfronteerd werden die verschrikkelijk veel tijd hebben gekost om recht te zetten (laat hier de afkorting "CCC" vallen en er ontstaan hier spontaan stoomwolken...). Ook de zeer coulante reactie van Echte Energie op onze vraag of ze ons als klant met een middelgroot PV-systeem en een laag elektraverbruik (resulterend in forse teruglevering van overtollige zonnestroom aan het net) wel zien zitten was zeer bemoedigend:

"Voor Echte Energie bent u op zich geen 'aantrekkelijke' klant. Zoals u reeds in uw e-mail schetst, zijn we waarschijnlijk meer geld kwijt aan u, dan dat we ontvangen. Desondanks verwelkomen we u graag als klant."

Kijk, da's nou een werkelijk duurzame visie en gaan voor de toekomst, iets wat ze "in Den Haag" nog moeten leren! Aangezien dit standpunt volledig strookt met onze opvattingen, zijn we dus met het volste vertrouwen voor het contract "Schone Stroom Extra" (wind- en zonneenergie uit Nederland) overgestapt naar dit bedrijf, met als ingangsdatum 28-2-2003:

Example of liberalisation of the energy market: official confirmation of "switch" in green electricity contract from old to new (Dutch) provider "Echte Energie" ("Real Energy").


 

24 juni 2002: Maximaal gemeten dagopbrengst 108 Wp modules. Op deze dag is de tot nu ( 4-01-2024 ) toe maximale dagopbrengst gemeten van een OK4 inverter op een 108 Wp zonnepaneel, namelijk 733 Wattuur voor de (op 16 maart 2004 helaas ter ziele gegane) omvormer met ID nummer 39150. Dit komt neer op een genormeerde dagopbrengst van maximaal 6,8 Wh/Wp voor een individuele inverter op dit type AC module in ons PV-systeem (iets hoger dan het behaalde maximum op een 93 Wp module, zie 31 mei 2000).

maximum daily energy yield of individual OK4 inverter on 108 Wp solar panel, June 24 2002 (regrettably, inverter broke down on March 16 2004).

Screendump van basis spreadsheet met meterstanden en dagopbrengsten van 3 individuele OK4 inverters op 108 Wp zonnepanelen. Groen gemarkeerd: maximaal behaalde dagproductie van 733 Wh voor inverter 39150 op de zonnige zomerdag 24 juni 2002.


19 juni 2002: Inverter uitval. Eerste complete uitval van een OK4 inverter (ID nummer 11577, gemonteerd op een 93 Wp zonnepaneel), helaas midden in de productieve zomerperiode. Na 2 dagen vrijwel geen productie gegeven te hebben, afgewisseld met een "normale" dag, geeft het apparaat definitief de geest en wordt deze, na overleg met N.K.F., opgestuurd. Pas op 6 juli 2002 wordt een vervangend exemplaar bij ons afgeleverd en door mij zelf geïnstalleerd zodat het PV-systeem weer op volle sterkte kan draaien. Het uit de opbrengsten van de goed werkende inverters op de andere 93 Wp zonnepanelen berekende totale energieproductie verlies gedurende de periode van het defect en het wachten op een vervangende omvormer bedraagt 6,349 kWh. Helaas bleef het niet bij deze ene inverter, want tot en met april 2004 zouden er nog 5 volgen. Het begin van het einde voor deze fraaie inverter die blijkbaar nog net niet genoeg uitontwikkeld was.

portion of Excel spreadsheet showing first complete inverter failure (marked). The inverters shown are mounted on identically positioned 93 Wp solar panels; shadow effects do not play any role on our PV-system in this time of year. The inverter has been replaced on July 6 2002; total energy production loss is calculated to be 6,349 kWh.

Screendump van gedeelte van primaire Excel spreadsheet met dagelijkse meterstanden en daaruit berekende dagopbrengsten van 3 van de 4 OK4 inverters op de 93 Wp zonnepanelen in juni 2002. Inverter 11577 geeft op 15 en 17 juni vrijwel geen productie te zien en valt op 19 juni volledig uit. Het apparaat wordt door mij van het zonnepaneel gehaald en opgestuurd naar de producent; de eind meterstand van het apparaat wordt in een rood veld in wit gemarkeerd (190,395 kWh). Deze meterstand, en die van later uitgevallen omvormers, wordt in verdere berekeningen van de totale systeem meterstand "meegenomen" om te voorkomen dat er "breuken" in meterstanden accumulatiecurves komen. De gele band in bovenstaand plaatje geeft het officiële begin van het astronomische zomerseizoen weer (15h24 MEZT op 21 juni 2002).


17 mei 2002: Eerste Megawattuur (1000 kWh) aan zonnestroom geproduceerd in eigen huis sinds aansluiting van de eerste 4 93 Wp zonnepanelen op ons huisnet (inmiddels met 10 zonnepanelen).

screendump of Excel spreadsheet indicating passage of 1 MWh (1000 kWh) production of solar energy by our own PV-system on May 17 2002 since connection of first solar panels to our grid

Gemarkeerd de totale meterstand (alle AC modules) bij het opstarten van de OK4 inverters in de ochtend van 18 mei: de 1000 kWh grens werd dus overdag op 17 mei 2002 overschreden.


17 mei 2002: Eerste inverter "hapering". Uit directe vergelijking van de dagelijkse energieopbrengst van identiek opgestelde AC-modules wordt een eerste "hapering" van een OK4E inverter (ID nummer 41267) binnen onze PV-installatie duidelijk. Gelukkig is de volgende dag de storing blijkbaar vanzelf verdwenen en doet het apparaat het weer als een tierelier. Helaas, op 29 oktober 2003 begeeft de omvormer het alsnog (datauitlezing permanent weggevallen) en wordt het apparaat bij N.K.F. ingeruild voor een nieuw exemplaar.

portion of Excel spreadsheet showing first temporary inverter defect (marked). The inverters shown are mounted on identically positioned 108 Wp solar panels; shadow effects do not play any role on our PV-system in this time of year.

Screendump van gedeelte van primaire Excel spreadsheet met dagelijkse meterstanden en daaruit berekende dagopbrengsten van 5 van de 6 OK4 inverters op de 108 Wp zonnepanelen in mei 2002. De omvormer met ID nummer 41267 geeft een beduidend, significant lagere opbrengst dan de overige afgebeelde identiek opgestelde omvormers. In deze voorjaarsmaand is er geen sprake van schaduwwerking binnen ons PV-systeem en (wisselende) bewolking zal alle inverters op een evenredige wijze beïnvloeden, dus moet er sprake zijn geweest van een tijdelijke uitval of verstoorde werking van de betreffende inverter. N.B.: weergegeven dagopbrengsten zijn telkens op de regel van de opvolgende dag getoond omdat dan pas, door opname van alle meterstanden bij het opstarten van de inverters, het verschil met de vorige dag bepaald kan worden.


6 april 2002: (2e) Zonnefeest. Op een dag na een jaar na het eerste (privé) zonnefeest wordt ditmaal de officiële ingebruikname van de 6 voor de gemeenschappelijke ruimte in ons complex van NUON/Encore B.V. gekochte 108 Wp zonnepanelen gevierd. Rita Schoen, manager Wonen van verhuurdersorganisatie Portaal haalt de schakelaar van de netstekker over en terwijl bewoonster Dorien van Leeuwen het prachtige gedicht van Hanneke Kappen voorleest, komt de installatie met het bekende "knipperende lampje" in werking. Op deze perfect wolkeloze voorjaarsdag wordt een grandioos feest gehouden met o.a. een zeer fraaie bijdrage van de kinderen uit het complex, en wordt een respectabele hoeveelheid zonneenergie door de inmiddels tot 28 zonnepanelen aangegroeide "dakbedekking" van ons gebouw (4 eigenaren) opgewekt. Om ons niet blauw(!) te hoeven betalen aan premie voor de door de verhuurder geeiste WA-verzekering voor de zonnepanelen is in een schriftelijke overeenkomst geregeld dat de zonnepanelen voor de lieve som van € 1,-- worden overgedragen aan de verhuurder, terwijl de bewonersvereniging het "consumptierecht" van de opgewekte zonnestroom krijgt, een unieke regeling!

Unique agreement between tenants and housing association: symbolic transfer of 6 solar panels (EURO 3.529,51)  to complex owner for only EURO 1,-- in exchange for right of consumption of energy produced by the PV-system. Symbolized by handing over a hand-made "solar panel" to manager Rita Schoen by our (former) chairman Peter Koomen.

Take a chance! Onze (voormalige) voorzitter Peter Koomen draagt ons PV-systeem met 6 zonnepanelen (€ 3.529,51) over voor slechts € 1,-- over aan Rita Schoen, vertegenwoordiger van onze verhuurder Portaal, middels een symbolisch handgemaakt "zonnepaneeltje" en de door de installateur tijdens de oplevering gemaakte computeruitdraai. De "aanstichter", in gele blouse, kijkt op de achtergrond goedkeurend toe... Foto © Hans Smit


 

winter 2001/2002: Schaduweffecten. Door systematisch de resultaten van alle 10 omvormers met elkaar te vergelijken kom ik er al snel achter dat de "achterste" 4 nieuwe 108 Wp AC modules in ons PV-systeem in de wintermaanden "achterblijven" t.o.v. de 2 identieke vooraan naast de oude 93 Wp modules geplaatste exemplaren doordat ze deels en tijdelijk beschaduwd worden door de voorste 6 panelen. Deze ontdekking leidt uiteindelijk tot een zeer gedetailleerde analyse van de schaduwwerking binnen ons PV-systeem, resulterend in 2 artikelen in het tijdschrift BODE van de Organisatie voor Duurzame Energie (mei 2004, p. 5-7 en winter 2004, artikel geaccepteerd voor publicatie).


12 oktober 2001: Uitbreiding PV-systeem. Op deze prachtige, zonnige najaarsdag worden naast "onze" 6 nieuwe zonnepanelen ook nog een zelfde set voor een buurvrouw op het platte dak geplaatst, en een identieke set op het schuine dak van de uit het complex naar de buurwoning verhuisde buren. Ga naar de pagina PV-systeem2.htm voor een uitgebreide beschrijving met fotoimpressie. Onze eigen uitbreiding werkt, na omwisseling van een niet werkende inverter door de installateur, direct goed en alle 10 inverters kunnen met de bestaande software uitgelezen worden. Al snel kom ik er daardoor achter dat er "betere" zonnepanelen zijn geleverd dan onze eerste 4 exemplaren, al kom ik pas veel later te weten wat voor panelen dan wel precies geleverd zijn: 108 Wp (ACN5000E) i.p.v. 93 Wp (ACN2000E) modules... Het systeem bereikt daarmee een grootte van 1.020 Wp, ruim een kilowattpiek, dus.


26 juli 2001: Koopcontract offerte. Nadat het EPA advies is uitgebracht sturen we een ondertekend koopcontract voor de aanschaf van een Sunpower® PV-systeem bestaand uit 6 "95 Watt" zonnepanelen van Shell Solar met OK4 inverters van N.K.F. naar Encore B.V. Pas heel veel later zal uit opgevraagde datasheets blijken dat er uiteindelijk 6 108 Wattpiek (totaal 648 Wp) zonnepanelen zijn geleverd (i.p.v. de 109 Wp die op stickers op sommige panelen wordt vermeld), wat volgens "gesprekken in de wandelgangen" te maken had met leveringsproblemen tussen Shell Solar en NUON. De uiteindelijke prijs inclusief MAP-subsidie, EPR, 25% "EPA-bonus" en meerkosten voor montage (20 meter AC-kabel) bedraagt ƒ 1.844,25 (= € 836,88) incl. B.T.W. Per Wattpiek hebben we dus ongeveer € 1,29 betaald, bijna 4x zo goedkoop als onze eerste 4 panelen!


3 juli 2001: EPA advies. Een adviseur van NUON EPA licht ons appartement door en stelt een Energie Prestatie Advies rapport op waarin expliciet de installatie van een zonne-energie (PV-) systeem als in te voeren energiebezuinigingsmaatregel staat vermeld.


10 mei 2001: Nieuwe PV-actie NUON. Door slim gebruik te maken van de nieuwe Energie Premie Regeling, MAP-gelden en een forse bonus uit een separaat op te maken Energie Prestatie Advies, biedt NUON/Encore B.V. nieuwe sets zonnepanelen met OK4 inverters aan die uiteindelijk zéér scherp geprijsd blijken te zijn nadat subsidies zijn uitgekeerd. Na wederom toestemming van de verhuurder Portaal verkregen te hebben voor uitbreiding vragen we een EPA aan.


7 april 2001: (1e) Zonnefeest. Omdat we ongelofelijk veel plezier hebben van onze eerste 4 zonnepanelen besluiten we een zonnefeest te geven "1 jaar Sunpower®" in de gemeenschappelijke ruimte van ons Centraal Wonen complex. Het wordt een groot succes, met een uitgebreid koud buffet met talloze, o.a. door veel LETS- en CW-leden zelfgemaakte biologische hartige taarten, salades, pizza, guacamole, zoete taarten, op zonnestroom geperste biologische sinaasappelsap, een diapresentatie door de webmaster, een "tropisch" optreden van buikdanseres Deirdre de Bruyn en een afsluitende disco. Ook wordt de nieuwe, binnenkort te starten actie van NUON/Encore B.V. onder de aandacht van de bezoekers gebracht (zie bericht van 10 mei hierboven), hetgeen uiteindelijk resulteert in de aanschaf van minimaal 7 nieuwe PV-systemen onder de feestgangers. De opbrengst aan giften op deze avond (ƒ 525,--) is besteed aan de in Guatemala opererende milieuorganisatie Fundación Solar via Project op Maat van de Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking NOVIB, die o.a. een succesvolle kredietlijn voor alternatieve energie-opwekking (waaronder zonne-energie) in dit arme in Centraal Amerika gelegen land heeft opgezet.


 

7 juni 2000: Eerste 100 kilowattuur aan zonnestroom geproduceerd in eigen huis sinds aansluiting van de eerste 4 93 Wp zonnepanelen op ons huisnet. Nadat ik had gezien hoe mijn partner met Excel haar diverse financiële administraties bijhield was ik verkocht en ben ik uiteindelijk voor de gegevensverwerking naar dit fraaie spreadsheet programma overgestapt op een Windows98 computer. Dit markeerde meteen een overgang van zwart-wit (Atari) naar kleur (Windows PC). Zeker wat de vele grafieken betreft een enorme vooruitgang.

screendump of Excel spreadsheet indicating passage of 100 kWh production of solar energy by our own PV-system on June 7 2000 since connection of first solar panels to our grid

Gemarkeerd de meterstand bij het opstarten van de OK4 inverters in de ochtend van 8 juni: de 100 kWh grens werd dus overdag op 7 juni 2000 overschreden.


31 mei 2000: Maximaal gemeten dagopbrengst 93 Wp modules. Op deze dag is de tot nu ( 4-01-2024 ) toe maximale dagopbrengst gemeten van een OK4 inverter op een 93 Wp zonnepaneel, namelijk 619 Wattuur voor de (op 4 december 2002 helaas ter ziele gegane) omvormer met ID nummer 10275. Dit komt neer op een genormeerde dagopbrengst van maximaal 6,7 Wh/Wp voor een individuele inverter op dit type AC module in ons PV-systeem.

maximum daily energy yield of individual OK4 inverter on 93 Wp solar panel, May 31 2000 (regrettably, inverter broke down on December 4 2002).

Screendump van basis spreadsheet met meterstanden en dagopbrengsten van 2 individuele OK4 inverters op 93 Wp zonnepanelen. Groen gemarkeerd: maximaal behaalde dagproductie van 619 Wh voor inverter 10275 op de "prachtige voorjaarsdag", 31 mei 2000.


28 maart 2000: Meten is weten. En weer 2 weken later is het - naar later pas goed blijkt - onmisbare OK485 data interface beschikbaar, wordt dit direct geïnstalleerd op de oude Windows95 computer (zie link op PV-systeem pagina 6) en m.b.v. een simpel autobootend DOS programma'tje op diskette kan vanaf deze dag GEMETEN worden wat ons PV-systeem presteert. Het begin van een onvoorstelbare hoeveelheid zeer interessante productiedata en een belangrijke aanzet tot deze website!

Aanvankelijk worden de meterstanden en daaruit afgeleide gegevens met de hand bijgehouden op de nog steeds intensief gebruikte Atari computer.


13 maart 2000: Oplevering. Pas een week later heeft een erkend installateur tijd om de installatie aan te sluiten op ons electriciteitsnet. De kilowattuur tellers van de afzonderlijke OK4 inverters beginnen te lopen en er wordt een uitdraai op een laptop gemaakt wat het bewijs is dat de PV-installatie in goede orde is opgeleverd (klik hier voor het opleveringsbewijs).


6 maart 2000: Eerste zonnepanelen geplaatst. Op een gure voorjaarsdag plaatsen door de leverancier Encore B.V. ingehuurde mensen van een dakdekkersbedrijf de eerste 4 zonnepanelen op het dak van de woontoren op de 4e verdieping. Voor foto's klik hier.


 

15 november 1999: Koopcontract. Een ondertekend koopcontract voor de aanschaf van een (uit het Solaris initatief ontwikkelde) Sunpower® PV-systeem bestaand uit 4 "100 Watt" zonnepanelen van Shell Solar met OK4 inverters van N.K.F. wordt opgestuurd naar Encore B.V., een volle dochter van energiebedrijf E.W.R. (later NUON). Pas heel veel later zal uit opgevraagde datasheets blijken dat er uiteindelijk 4 93 Wattpiek (totaal 372 Wp) zonnepanelen zijn geleverd (i.p.v. de 95 Wp die op stickers op de panelen wordt vermeld). Voor deze eerste set van 4 zonnepanelen wordt door de gemeente Leiden ƒ 1.000,-- gesubsidieerd. Met reeds bestaande subsidies komt daardoor het uiteindelijk te betalen bedrag op ƒ 4.016,50 (= € 1.822,61) incl. B.T.W. Per Wattpiek hebben we dus ongeveer € 4,90 betaald.


5 november 1999: Toestemming verhuurder. Na overleg met onze woningbouwcoöperatie (Woningbouwvereniging Leiden, later overgenomen door Portaal) krijgen we, onder voorwaarden, schriftelijke toestemming voor de plaatsing van zonnepanelen op het platte dak van de woontoren van ons complex.


27 maart 1999: Start persoonlijke zonneavontuur. Deelnameformulier "Solaris" naar Greenpeace opgestuurd voor aanschaf 4 zonnepanelen.


 

1998: Introductie Solaris. In Greenpeace Magazine (1998 nr. 1) verschijnt het artikel "Solaris. Schakel de zon in!" van Frans Stravers. We zijn meteen enthousiast en willen meedoen. Het streven van Greenpeace en de diverse participerende (energie-)bedrijven is om zonnepanelen van ongeveer 1 vierkante meter voor een uiteindelijke marktprijs (inclusief subsidies) van ƒ 1.000,-- (€ 453,78) aan particulieren te verkopen en dit geweldige initiatief blijkt een doorslaand succes.

Voor het volledige artikel, zie ook het document op de website van Kees Vringer (bereikbaar via "Shell paneel", ongeveer 350 KB; bedankt Kees!). De directe link is:

http://www.vringer.nl/solaris_greenpeace.html (Webarchive link)

Logo of (Dutch) Solaris project by Greenpeace and several (energy) companies to make photovoltaic solar energy available to the public. Goal at that time: ƒ 1.000,-- or EURO 453,78 for a solar panel of 1 m2. © Greenpeace 1998.


<<<101 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-41 40-31 30-21 20-11 10-1 highlights JSS22

ouder >>>

 
 
 
© 2004-2016 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP