starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
zontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 100

meest recente bericht boven

Specials:
Vooruitblik hernieuwbare elektriciteit in Duitsland tm. 2017
Fotoverslag Ameland (incl. zonnepanelen)
Chinezen in tegenaanval bij WTO
Eerste OK4 omvormer Polder PV over 1.000 kWh productie

2 november 2012 - 28 november 2012

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<101 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-41>>> highlights


28 november 2012. Sportieve reactie: een "schaduw blooper" hersteld. Polder PV wordt in de Nederlandse sector kennelijk intensief en frequent gelezen (van een enkeling weet ik: tot in bed aan toe...). Afgezien van de nodige (vaak diepgaande) "vragen uit de markt" over van alles en nog wat (die beslist niet allemaal beantwoord kunnen worden), krijgt de webmaster af en toe complimenten over de berichtgeving (raar maar waar: sinds 2004 zelden negatieve reacties, die blijf je sowieso altijd houden). U kunt enkele daarvan op de "reacties" pagina op Polder PV nalezen.

Sinds begin 2010 houdt Polder PV een "blooper" pagina in zonne-energie zaken bij waarin opvallende "dat had wel wat minder/anders gekund" situaties of "fragenswürdige installaties" worden gepresenteerd. Op 23 november jl. kreeg ik twee van die "fragenswürdige" voorbeelden voorgeschoteld van de zaakvoerder van een bekend installatiebedrijf in Noord Holland die ze "in het veld ontdekte". Die vielen in de categorie: "ernstige schaduw gevallen".

Al een paar dagen later kreeg ik van het bedrijf wat blijkbaar een van genoemde PV-systemen heeft opgeleverd een zeer sportieve reactie, waarin al direct herstel werd getoond van de aangetroffen situatie. Dat moet natuurlijk ook beslist worden vermeld. Bij deze de eerlijke en zeer verhelderende reactie in de mailbox, met een foto van de herstelde situatie. Waarvoor grote dank!

"Beste Peter,

Dhr. Breet was er snel bij, want ik had het systeem zelf nog niet opgeleverd, maar er is inderdaad sprake van onacceptabele schaduw.

We hebben het inmiddels aangepast, zie bijlage voor de afbeelding.

Er kan nog steeds sprake zijn van lichte schaduw op de panelen aan de achterzijde (in de wintermaanden), maar de klant heb ik hier vooraf nadrukkelijk over geinformeerd.

Het systeem staat overigens gericht op het zuid-westen. (geen schaduw op de voorste 3 panelen)."

Reactie in mail-box van Polder PV 27 nov. 2012, naam bekend.


^^^
Foto van de herstelde situatie die ik van het installatiebedrijf kreeg toegestuurd. Het meest links liggende "vierde" module van de rechts op het dak liggende set is in de nieuwe situatie naar de linkergroep verplaatst, de schaduw van de schoorsteen zal weinig effect meer hebben bij de ZW oriëntatie van dit dak. Voor een directe vergelijking met de oude situatie, zie het oorspronkelijke "blooper" bericht.

Foto © installatiebedrijf (bekend bij Polder PV)

Uit deze reactie blijkt dat het "zelfreinigende vermogen" van marktpartijen goed lijkt te werken. Als Polder PV daarin "een rol" kan (blijven) spelen, des te beter zo!

Op naar een volwaardige, volwassen markt, met een belangrijke focus voor de hele sector: maximale kwaliteit van te installeren PV-systemen alstublieft. Dat moet de basis voor een toekomstgerichte, duurzame markt blijven. Anders wordt de sector er genadeloos op afgerekend. Met dank aan allen die aan dat principe mee willen werken.


27 november 2012. Uitgebreide persoonlijke verslaggeving Sunday 2012. Het is niet makkelijk om een korte impressie van zo'n intensieve dag als Sunday 2012 in Den Bosch te geven, die 7 november plaatsvond. Polder PV heeft het toch gedaan, ook al omdat er nogal wat interessants te berde werd gebracht. En ondanks het feit dat de webmaster natuurlijk heel erg veel heeft gemist door de talloze parallel sessies. Dat is niet erg. Er bleef genoeg over om naar te luisteren en naar te kijken. En om daar een bijdrage over te schrijven.

Op een aparte webpagina doe ik verslag, waarbij met name de volgende onderwerpen uitgebreider tegen het licht worden gehouden:

 • Twee bijdragen van Frauke Thies van EPIA, over de toenemende aandacht voor de netintegratie van de tomeloos hard groeiende PV-capaciteit in Europa, en in een aparte workshop de globale stand van zaken op het oude continent

 • Stichting Monitoring Zonnestroom

 • VEH - 1.2.3 zonne-energie actie

 • Workshop PV in de huursector

 • Afsluiting door inspirerende Frans Stokman van Grunneger Power

 • Interessant intermezzo: presentatie HyET Solar (ex-Helianthos)!

U vindt het allemaal hier uitgebreid uitgelicht:

Sunday 2012 - een persoonlijke impressie

Met nogmaals grote dank aan Dennis Tol van Zonnepanelen Volendam, die het bezoek van Polder PV aan dit symposium mogelijk maakte!


23 november 2012. Weer een zonnepanelen actie voor huurders: Wonion in Gelderland. De Wonion corporatie heeft voor het grootste deel haar huurwoningen bestand in de uit Varsseveld en zeker 14 woonkernen bestaand gemeente de Oude IJsselstreek in de Achterhoek (Gelderland). Er zitten ongeveer 4.000 woningen in hun bestand. Aangestoken door het voortwoekerende zonnestroom virus, en waarschijnlijk mede door het onderzoek naar de haalbaarheid van PV-projecten bij corporaties door Atrivé, gaat Wonion zonnepanelen aanbieden aan haar huurders, wat ze zelfs als een "super actie" presenteren in hun berichtgeving. Er worden kortingen gegeven als meerdere huurders zich opgeven voor deelname. Het lijkt wel een inleiding tot de feestdagen.

Op basis van de door Wonion gepubliceerde documentatie en enkele korte vragen die ik vandaag telefonisch aan contactpersoon Henry Rensing stelde, komt de actie op het volgende neer. Voor basis data en daar van afgeleide berekeningen en commentaar, zie onderaan.

 • Huurders met zonnepanelen wensen in Oude IJsselstreek betalen 40 Euro per maand voor een totaal "ontzorgd" zonnestroom pakket op het dak van hun huurwoning. Er is géén limiet / eindtermijn aan de te betalen maandelijkse bijdragen, behalve wellicht de economische levensduur van de installatie die op 25 jaar zou worden gesteld. Lees eventuele contracten op dit punt s.v.p. goed!

 • Het standaard aanbod is 12 monokristallijne zonnepanelen van 250 Wp van JA Solar, type JAM6, en een SMA omvormer. Een installatie van 3 kWp nominaal vermogen. JA Solar is een van de grootste (Chinese) producenten van PV-modules ter wereld, en was in 2011 na Suntech (China) en First Solar (U.S.A.) de derde grootste cellen producent (1,7 GWp, Photon april 2012).

 • Leverancier en installateur voor deze actie is Installatietechniek Kremer B.V. (Kremer Duurzame Technieken) uit 's-Heerenberg, die vooral bekend is geworden door de samenwerking met Pfixx Solar uit dezelfde gemeente bij de realisatie van enkele "trendsettende", zeer opvallende PV-projecten in Gelderland. Onder anderen het 630 kWp Solar Daken project, en het deels op het grondgebied van gemeente Oude IJsselstreek gerealiseerde 1,8 MWp Azewijn park (oude vuilnisbelt aan de Reefweg). Deze twee grote projecten zijn in 2010-2011 tot stand gekomen vanwege de crisis subsidies die Provincie Gelderland in 2009 had toegezegd (1 Euro subsidie per Wp module vermogen, en verplichting tot participatie van lokale ondernemingen...).

 • Binnen de actie van Wonion wordt geclaimd dat er per maand 51 Euro bespaard zou worden, wat het "verdienmodel voor de huurder" zou laten uitkomen op 11 Euro per maand (EUR 132/jaar).

 • Indien de huurder in totaal 5 projecten aanmeldt, zakt de maandelijkse te betalen bijdrage naar 36 Euro per maand en zou die verdienste stijgen naar 15 Euro per maand/180 Euro per jaar.

 • Meldt hij/zij 10 huishoudens als participant, moet er per maand nog maar 32 Euro betaald worden aan Wonion, en zou er 19 Euro per maand (EUR 228/jaar) worden verdiend aan het verschil vaste afdracht minus (verwachte) verdienste (zie tabel verderop).

 • De jaarlijkse opbrengst van een 3 kWp installatie (12x 250 Wp) is gesteld op 2.550 kWh. Dat zou betekenen dat er conservatief gerekend wordt met een (gemiddelde, maar uiteraard uiteindelijk per project verschillende) specifieke opbrengst van 850 kWh/kWp.jaar. Uit de simulaties van Siderea.nl kan worden gedestilleerd dat voor optimale installaties in de Achterhoek op ruim 900 kWh/kWp.jaar gerekend zou kunnen worden, en bij "gemiddelde oriëntatie" op genoemde 850 kWh/kWp.jaar. Als de opstellingscondities (veel) ongunstiger zijn, moet met (fors) minder inkomsten rekening worden gehouden. De maandelijkse afdracht blijft echter hetzelfde.*

 • Er zijn afwijkingen van het "standaard pakket" mogelijk (afhankelijk van ligging en grootte van het dak).

 • De actie is beperkt tot de eerste aangemelde 100 huishoudens (dat zou dus 2,5% van het totale woningen bestand van de corporatie betreffen). Daarna komen mensen op een reserve lijst, waarbij er mogelijk een vervolgactie zou kunnen komen (geen garantie).

 • "Totale ontzorging". Wonion neemt alle benodigde maatregelen of zet die in gang, en zou ook voor onderhoud zorgdragen.

 • Deze actie past in een duurzaamheids-strategie van Wonion, die energiezuinige en "energieneutrale" woningen wil bouwen, investeringen in groene energie wil uitlokken, woningen isoleren, en het eigen personeel en de bewoners tot verduurzaming en besparingen wil verleiden. De zonnepanelen actie "is slechts het begin" van de mogelijkheden. Bewoners worden uitdrukkelijk uitgenodigd de verhuurder te benaderen met eigen plannen voor energiebesparing. Een prima uitgangshouding voor een corporatie! Wel moet met prudentie omgegaan worden met communicatie over "alsmaar stijgende energieprijzen". De kWh prijs bij Vattenfall is al een tijd min of meer gestabiliseerd (zelfs tijdelijk omlaag gegaan), steeg gemiddeld genomen sinds de liberalisering met zo'n 3%/jaar (iets meer dan de inflatie), en we gaan naar productie overschotten van (grotendeels fossiel opgewekte) elektriciteit toe in ons land.

* Nota bene: in het midden in Oude IJsselstreek gelegen Varsseveld werd door "Polder PV Newbee" George Wieggers in de volle kalenderjaren 2009 tot en met 2011 met zijn 2,04 kWp installatie (20 graden oostelijk van zuid gericht, dus sub-optimaal) een specifieke opbrengst behaald van gemiddeld 893 kWh/kWp.jaar (zie meetdata en data op zijn Sonnenertrag web pagina)...


KLIK op plaatje voor uitvergroting

In bovenstaande tabel alle brondata en daar door Polder PV van afgeleide gegevens.

Let daarbij vooral ook op de tekst onderaan de tabel. Ten eerste lijkt de kWh prijs iets te hoog gekozen, bij Vattenfall/NUON is deze momenteel lager. Als een eventueel inflatie gecorrigeerde (verhoging van de) energiebelasting, SDE heffing en "zelflevering experiment taks" gezamenlijk de aangekondigde verlaging van de leveringsprijs door Vattenfall gaan compenseren per 1 januari, zou de all-in [variabele] stroomprijs grofweg kunnen stabiliseren. Wat daarna gebeurt is niet te voorspellen in een markt met overvloed aan stroom aanbod.

Kopen via verhuurder of toch maar zelf doen: it's your choice
Ten tweede de berekening die ik heb gedaan voor een gangbaar, vergelijkbaar pakket met kwalitatief goede Yingli modules en een Nederlandse (grotendeels in China gemaakte) omvormer bij SolarNRG, wat all-in zo'n 5.375 Euro zou kunnen kosten (er zijn veel goedkopere alternatieven beschikbaar, waar een willekeurig huurder ook uit zou kunnen kiezen). Dat pakket zou bij een "reservering" identiek aan de fysieke maandelijkse betaling voor een huishouden bij de Wonion actie (40 Euro/maand) in ruim 11 jaar kunnen zijn terugverdiend. Mocht een omvormer vervanging noodzakelijk zijn tegen die tijd, zal deze zeker niet de dik duizend Euro kosten die het apparaat nu nog waard is, maar mogelijk vele honderden Euro's lager. Bij de geschetste (geprognosticeerde) verdiensten zou zo'n omvormer vervanging zich waarschijnlijk binnen nog eens 6 jaar hebben terugverdiend, misschien zelfs nog wel in kortere tijd. Dan zit je zeer ruim binnen de verwachte economische levensduur van 25 jaar met een prima werkende installatie die je zelf hebt betaald zonder interventie van een verhuurder.

Zo'n vervanging zou voor een huurder die zijn/haar eigen plan trekt natuurlijk op eigen kosten gedragen moeten worden, evenals eventueel ander systeem onderhoud (gezien de praktijk waarschijnlijk weinig). Maar hij/zij kan als het avontuur wordt gekozen beslist goedkoper uit zijn op termijn, dan bij het aanbod van Wonion. Zeker als er genoeg spaargeld is, is dat wellicht een logischer alternatieve route, dan bij het Wonion aanbod waarbij de verhuurder al ver voor het verstrijken van de economische levensduur de kosten voor de primaire hardware van de huurder vergoed heeft gekregen. Ook ben je bij eigen initiatief niet gebonden aan maandelijkse afdrachten ter waarde van 40 Euro.

De vraag is natuurlijk ook hoe lang zo'n huurder in het betreffende pand blijft wonen, en wat er dan met eventuele afkoop zou gaan gebeuren bij vertrek in het scenario van het Wonion aanbod. Als alles zelf is geregeld, kunnen de panelen bij verhuizing relatief eenvoudig worden meegenomen indien gewenst, tenzij een nieuwe huurder geïnteresseerd is om het - waarschijnlijk nog prima werkende - systeem voor een restwaarde prijs over te nemen. Over eventualiteiten tijdens zo'n "huurders-wisseling" heb ik nog niets vernomen. Ik neem aan dat daar wel scenario's voor zijn of nog voor worden opgesteld.

Voor huurders die zich graag "totaal willen laten ontzorgen", en waarvoor bovengeschetste berekening verder niet interessant (genoeg) is, lijkt dit verder een aardige deal met de opgevoerde berekeningen van Wonion, al zijn de netto "verdiensten" bij 12 panelen/3 kWp (een "behoorlijk grote" installatie voor huurders, het systeem van Polder PV is slechts 1,3 kWp groot) nog relatief beperkt. Huurders moeten wel snel in actie komen, zo lijkt het. Want, zoals Wonion al heeft laten zien, het Nederlandse fenomeen "Op=Op" is ook hier van toepassing.


Logo © Wonion

Tot slot
Directeur Harrie Kuypers van deze Gelderse corporatie schreef n.a.v. de plannen van het nieuwe kabinet Rutte/Samsom dat er geen "feestjes" meer met de huurders gegeven lijken te kunnen worden door de zwaar onder druk staande corporaties (column van 13 november 2012). Wellicht dat bij intekening van de eerste 100 huurders er alsnog een bescheiden partijtje gevierd kan gaan worden. Veel succes met de operatie!

http://www.wonion.nl/ik_heb_een_woning/Energie/63 ("superactie zonnepanelen" Wonion)
http://www.wonion.nl/ik_heb_een_woning/Energie/63/73 (korte kennismaking met 2 huurders die de groene stap blijkbaar al hebben genomen...)

Meer berichten over "huurders en zonnepanelen" en verwijzingen op de speciale pagina op Polder PV.


22 november 2012. Korte mededeling van de week: Sign of the times...

"Verrassing!!! Kom ik thuis zie ik dat er bij de overburen 12 Mono panelen op het dak liggen, een welkome aanvulling in de buurt!

Daar word je toch weer ERG vrolijk van "

revolution-nl op GoT (21 november 2012)

PV gaat "heel gewoontjes" worden. Sterker nog: mensen gaan je straks vreemd aankijken als je een geschikt dak hebt, en nog steeds niet van die zonnestroom genererende platen d'r op...

NB: let ook op de later (23 nov.) toegevoegde, ook "typische" reactie van Terpen Tijn op genoemde post...


 
^
TOP

22 november 2012. Wederom "de grootste" in Brussel, voor zo lang als dat duurt, bij cora. Ja, dat schrijf je dus met een kleine letter, cora. We leven in moderne tijden waarbij taalpuristen soms flink moeten slikken. Op taal- en afkortingen gebied is het tegenwoordig vrijheid-blijheid. We moeten het de Belgen (die in menig Nationaal Dictee van de Nederlandse Taal de noorderlingen trouwens de loef blijken af te steken) maar niet kwalijk nemen.

Alle gekheid op een stokje: TIR Brussel mocht zich klaarblijkelijk met hun 1,2 MWp project slechts minder dan 2 maanden lang "de grootste" noemen op het gebied van opgesteld PV-vermogen in de Belgische hoofdstad (bericht 27 september jl.). Zo gaat dat in het dynamische wereldje wat PV heet, de realiteit haalt je in voordat je er erg in hebt. En sinds de Vlaamse markt min of meer in elkaar is geklapt sinds eind 2011, richten alle ogen zich dan ook op de ontwikkelingen in Wallonië en, vooral ook, gezien de flink opgeleukte groencertificaten regeling op de jarenlang als een fotovoltaïsche verschoppeling functionerende derde Belgische "deelmarkt", het Hoofdstedelijk Gewest Brussel. Het Gewest wat eind 2011 slechts maximaal 7,5 MWp geaccumuleerde PV-capaciteit zou hebben volgens regulator Brugel. Toen nog een "micro"-marktje, dus. Dat gaat nu echt rap veranderen, van "micro" naar een groter niveau.

De "eer" valt ditmaal aan de hypermarché exploitant cora toe, die 7 grote vestigingen in Wallonië, Luxemburg, en in Brussel heeft. En die flink heeft uitgepakt, met twee ver van elkaar verwijderde platdak PV-installaties in de hoofdstad. Met een gezamenlijk vermogen van 1.749 kWp, waarvan het grootste exemplaar een omvang heeft van 1.231 kWp. Voor zo lang als het duurt, uiteraard, want iedereen wil tegenwoordig "de grootste" hebben. Dat staat zo leuk in het persbericht. In onderstaande tabel enkele project gegevens met, waar nodig, een kort inhoudelijk commentaar van Polder PV.

Het gelijk van Huytebroeck
Ditmaal was niet de minister van openbare werken present, die de TIR lokatie officieel mocht openen. Deze keer viel de eer te beurt aan - wederom een vrouwelijke - minister Evelyne Huytebroeck die verantwoordelijk is voor de portefeuille Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En die zelfs ook nog Minister van de regering van de Federatie Wallonië-Brussel is. Zo te zien een zeer druk bezet politiek dier, die de boel even mocht komen opluisteren voor de nationale pers. Ze vertegenwoordigt een actief ministerie wat zowel aan de "energiebesparings-kant", als aan de "opwek" van hernieuwbare energie hard aan de weg timmert.

Haar LES ministerie heeft o.a. sinds 2004 maar liefst 146.000 energiepremies verstrekt aan Brusselse burgers en bedrijven ter waarde van 90 miljoen Euro, die investeringen zouden hebben uitgelokt ter waarde van meer dan 650 miljoen Euro aan energiebesparende maatregelen. En die tussen 2004 en 2010 zouden hebben geleid tot een energiebesparing van 18%. De regeling wordt zelfs nog simpeler en aantrekkelijker gemaakt voor 2013, om er een extra investeringsgolf mee op gang te brengen (zie officiële site van de minister).

Daarnaast is een zeer belangrijke activiteit het stimuleren van de uitgave van groencertificaten voor duurzame energie producerende installaties (waaronder PV). Waar de minister eerder dit jaar een volledige herziening voor heeft doorgevoerd omdat sinds 2009 de bouw van grote PV-installaties in het Brusselse Gewest volkomen is stilgevallen, en het ook op het vlak van residentiële toepassingen bepaald niet hard ging met de nieuwe volumes. Een van de "tactieken" die de minister nu heeft ingezet is dat ze per jaar bepaalt hoeveel groencertificaten er worden uitgegeven, waarbij als uitgangspunt geldt dat iedereen, zowel particuliere als grootschalige investeerders, met het gevolgde beleid, de investeringen er binnen 7 jaar weer "uit" zouden hebben (zie persverklaring van Huytebroeck's ministerie van 20 maart 2012).

In 2011 zou volgens Brugel de intrinsieke marktwaarde van de uitgegeven groencertificaten zo'n beetje tussen de 84,5 en 86,2 Euro hebben gelegen. Er werden in 2011 24.735 certificaten aan PV-installaties toegekend, wat grofweg neer zou komen op zo'n 2,1 miljoen Euro aan incentives. Er zou eind 2011 ongeveer 7,3 MWp aan PV-capaciteit zijn geaccumuleerd (die natuurlijk niet in zijn geheel dat jaar actief is geweest, er lijkt dat jaar echter slechts een volume van veel minder dan een MWp te zijn toegevoegd, definitieve cijfers zijn blijkbaar nog niet vastgesteld).

Sinds de wijziging van het groencertificaten systeem stelt Huytebroeck met grote tevredenheid vast, dat inderdaad de bouw van (zeer) grote PV-installaties voortvarend ter hand is genomen door "de markt". En is het dus ook niet vreemd dat ze als verantwoordelijk Minister het nieuwste "grootste" project van haar Gewest/hoofdstad mocht gaan openen. Bij cora.

Pikant
Zeer opvallend in dit opzicht is dat op de officiële website van het ministerie van Huytebroeck ook gewoon het persbericht van de betrokken commerciële partijen van het cora project is te vinden, en ook een technische beschrijving van de commerciële Euroveiling installatie van 705 kWp die in het voorjaar is opgeleverd (Ikaros Solar als uitvoerder, die het trouwens op de eigen website deels opgeven als een "720 kWp" installatie). Ik denk dat zo'n handelswijze in Nederland direct tot nogal geagiteerde "Kamervragen" zou hebben geleid. Maar goed, we zitten voor dit bericht dan ook in België, niet in Nederland...

^^^
Overzicht van enkele grote PV-projecten in Brussel die recent zijn opgeleverd:

TIR = 1,2 MWp project van Blue Lines, op daken van TIR centrum; lichtrode ballon met vierkant symbool: 1,231 MWp project cora / Coretec / Green-Invest ZW. Brussel - Anderlecht; groene ballon met driehoekig symbool: 518 kWp project cora / Coretec / Green-Invest ONO Brussel - Sint-Lambrechts-Wouwe. De afstand tussen de twee laatstgenoemde projecten is 11,2 km hemelsbreed (gemeten met Google Map tool, zie rode lijn). De afstand tussen de TIR en de 1,231 MWp grote cora lokatie is ongeveer 1,8 km.

© Google Maps (deze link)

(1) cora Hypermarché Anderlecht

 • Lokatie: verkeersknooppunt E19/N282 in Anderlecht, ZW. Brussel. Google Maps link. Bing Maps link.

 • Plat dak op gebouw met globale west-oost oriëntatie. Dak met lichtvensters, module velden richting vrijwel perfect zuid georiënteerd.

 • Ruim 1.231 kWp met 4.397 stuks multikristallijne 72-cels ES280PA (280 Wp) PV-modules van ESPY S.à r.l. uit Luxemburg. Er wordt op hun site geclaimd dat de modules “Engineered and controlled in Europe” zouden zijn, maar het zijn waarschijnlijk cellen uit Azië die voor die panelen worden gebruikt (wordt verder niets over gezegd).

 • SMA Tripower omvormers volgens foto's op de website van uitvoerder Coretec (diverse als zeer goed bevonden in onafhankelijke laboratoriumtests van Photon).

 • Onderling geschakelde plat dak frame constructie met lage hellingshoek en relatief lage ballast benodigd.

 • Dakoppervlak waarop is geplaatst is 25.000 m² ("3,5 voetbalvelden").

 • Verwachte stroom productie: 1.031 MWh/jaar. Dat komt neer op een zeer lage specifieke opbrengst van slechts 838 kWh/kWp.jaar. Dat moet volgens mij veel hoger zijn. Branche promotie organisatie Apère heeft haar referentie prognose voor schaduwloze, optimaal opgestelde installaties in België namelijk fors omhoog bijgesteld in het voorjaar, naar een waarde van maar liefst 950 kWh/kWp.jaar, ruim 13% hoger dan de gesuggereerde opbrengst op het dak van cora in Anderlecht. Een nogal opmerkelijke stap, die echter in de praktijk wordt ondersteund door de keiharde metingen uit het veld die we kunnen terugvinden op het uitstekende PVlogging.be portal (artikel Polder PV van 2 februari 2012). Er is jarenlang met veel te lage referentie opbrengsten gerekend in België.

 • Investering voor cora Anderlecht: EUR 2,055 miljoen, wat neerkomt op een bedrag van EUR 1,67/Wp. Beslist geen "goedkope dijenkletser", in Nederland kan bijvoorbeeld bij dit soort projectgroottes waarschijnlijk een stuk goedkoper worden gebouwd. Maar in NL is vrijwel niets gereguleerd of gecertificeerd op dit gebied, en voor ieder die er kans in ziet kun je in principe je daken volgooien met de eerste de beste containers met "dump" modules uit de Rotterdamse haven. In België moet alles gekeurd worden. Niet gek, maar daar staan dan ook - inmiddels in Brussel - zeer gunstige incentives tegenover. Voor wat hoort wat.


^^^
Foto van het dak op de Anderlecht vestiging van cora.
Let op de oriëntatie van de modules: pal zuid, dwars op de
lengte richting van het dak, op gekoppelde frames met een
lage hellingshoek om de windbelasting te minimaliseren
en om zoveel mogelijk capaciteit op het dak te krijgen.

Foto © Coretec (deze webpagina)

(2) cora Hypermarché Sint-Lambrechts-Woluwe

 • Lokatie: Ongelijkvloerse kruising E40 / Gemeenschappenlaan / Avenue des Communautés in Sint-Lambrechts-Woluwe, ONO Brussel. Google Maps link. Bing Maps link.

 • Plat dak met globale NNW-ZZO oriëntatie met behoorlijk veel lichtvensters in verschillende oriëntaties. Modules waarschijnlijk op ZZO gericht.

 • 518 kWp met 1.850 stuks 280 Wp poly modules van dezelfde ESPY S.à r.l. uit Luxemburg als voor de Anderlecht lokatie.

 • Vermoedelijk vergelijkbare frame opbouw (slecht te zien op de Coretec foto).

 • Dakoppervlakte bezet/gebruikt: 6.500 m².

 • Verwachte stroom productie: 434 MWh/jaar, op dezelfde (lage) specifieke opbrengst van 838 kWh/kWp.jaar neerkomend als voor het grote project in Anderlecht. Dat is sowieso zeer onwaarschijnlijk, omdat de modules op deze lokatie iets ongunstiger staan gericht (niet "pal zuid"). Echter, gezien de opstellingscondities moet ook hier rekening worden gehouden met fors hogere (specifieke) opbrengsten dan wat door de getallen verstrekkers wordt gesuggereerd (er is niet heel veel verschil met pal zuid plaatsing, bij een hellingshoek van ongeveer 15 graden kom je op een instraling tegen de 95% van het maximaal haalbare). En dus moet waarschijnlijk ook op deze "iets minder optimale" lokatie met een groter terugverdien potentieel worden gerekend als wat lijkt te worden gesuggereerd.

 • De investering voor deze kleinere installatie was 865 duizend Euro, wat op hetzelfde "genormeerde" bedrag van EUR 1,67/Wp neerkomt als in Anderlecht.

 


^^^
Foto van het dak op de Woluwe vestiging van cora.
Getoond een deel van de omvormer opstelling in opbouw.
Met inverters van de Tripower serie van wereldleider SMA,
onder een overkapping tegen spatwater.
Alle Tripower omvormers hebben een beschermingsklasse
IP65 ("stofdicht" en "spuitwaterdicht").

Foto © Coretec (deze webpagina)

Algemeen:

 • Primaire investeerder: nv cora België (opgericht 1970), onderdeel van de machtige Groep Louis DELHAIZE. Met 7 shopping centers in Wallonië en Brussel.

 • Project partners / co-investeerders: Coretec Group uit Angleur / Luik zuid (opgericht 2004), actief in hernieuwbare energie, energiebesparing, zowel in planning en uitvoering van PV-projecten, als in cogeneratie (fossiel gestookte WKK), biogas, en biomassa installaties.

 • Ten tweede: Green-Invest uit La Hulpe / Ter Hulpen (opgericht in 2006), ontwikkeling en financiering van diverse projecten in groene technologie. Het bedrijf is onderdeel van de koepel IMG, Invest Minguet Gestion.

 • Totale projectgrootte 2 lokaties: 6.247 zonnepanelen, 1,74916 MWp.

 • Er wordt gerekend op een totale vermeden uitstoot van 577 ton CO2eq. per jaar (totaal 2 projecten). Bij de opgegeven (vermeende) productie van, in totaal, 1.465 MWh/jaar, komt dat neer op een rekenfactor van slechts 394 gram CO2eq./jaar. Wat zou betekenen dat de Brusselse "stroom mix" waarmee klaarblijkelijk wordt gerekend veel "schoner" zou zijn dan die in Nederland. Want Agentschap NL rekent tegenwoordig met een kengetal van maar liefst 581 gram CO2eq./jaar (en, afgeleverd aan de eindverbruiker na netverliezen, zelfs met 608 gram/jaar).

 • Bij de "omrekening" wordt aan de ene kant de gebruikelijke plm. 3.500 kWh/jaar per huishouden gerekend (totaal eq. aan verbruik 425 Belgische gezinnen). Leuker is het niet vaak gesignaleerde vergelijkings-criterium "equivalent van 120 heen- en terugvluchten Brussel-New-York" voor het Anderlecht project.

 • Verder is in het gezamenlijke persbericht weer de nodige mooie taal te vinden, onder anderen over het voortvarende duurzame beleid bij de cora groep. Dat mag u zelf nalezen.

Conclusie
Het is duidelijk: Brussel gaat een forse inhaalslag maken met de nieuwbouw van PV-projecten, met de nodige verdere megawatten in het verschiet. Echter, de werkelijke graadmeter van "geslaagd ondersteuningsbeleid" zal vooral de ontwikkeling van de afzet aan de residentiële markt moeten zijn. Want het zou nogal zuur zijn als de Brusselse bewoners zouden moeten gaan betalen voor de zeer grote projecten die nu worden opgeleverd voor kapitaalkrachtige partijen, terwijl ze zelf mogelijk niet eens eigen dakruimte zouden hebben. Dus als de afzet aan particulieren ook lekker hard zal gaan groeien met het nieuwe beleid, mag mevrouw Huytebroeck van mij een lekker gebakje gaan eten bij een van de hopelijk vele honderden of duizenden Brusselaars die ook uit de groenestroom certificaten pot voor zonnestroom projectjes mogen meegenieten. En mag cora verder ook hun naam met "kleine c" blijven schrijven...

Artikel op officiële website Minister Hytebroeck (20 november 2012, met gelinkt eigen persbericht en, pikant, het persbericht van de commerciële partijen van het cora project)

Artikel Nieuwsblad.be (21 november 2012, met foto installatie op het dak van de Anderlecht vestiging)
Foto's project cora Anderlecht op website bouwer Coretec
Foto's project cora Woluwe op website bouwer Coretec

http://www.cora.be (Website van de gelukkige en zeer trotse "ontvanger" van de twee PV-daken)


20 november 2012 + nagekomen. Coöperatief zonnepanelen exploiteren op dak oude sigarettenfabrikant... N.a.v. eerdere berichten en een uitgebreider persbericht op de website van Eneco van 16 november tijd voor een beschrijving van en toelichting op de nieuwste "coöperatieve" PV-installatie in oprichting (30% van doel ingevuld). Place to be: Den Haag, vreemd dak, voor iedereen toegankelijk als die tenminste participeert in het initiatief van Solar Green Point. Bij Kamer van Koophandel voor het onderhavige project geregistreerd als "Coöperatieve Vereniging Solar Green Point Cabfab - Den Haag U.A."

Oppervlakkig bezien enigszins lijkend op de zelflevering pilot in Nijmegen, maar beslist anders, want er wordt "keurig" gescheiden geproduceerd en afgenomen vanwege interventie van een "decente" energieleverancier...

Hieronder volgen de nodige project details.

Solar Green Point (partners Solarnova, gemeente Den Haag, en energieleverancier Eneco). Exploiteert zonnecentrales die in coöperatief eigendom van de leden worden gerealiseerd, waarbij leden "hun eigen zonnepanelen op een vreemd(e) dak/lokatie" hebben staan (bijv. indien niet zelf kan worden geplaatst op eigen woning). Twee concrete (geplande) projecten, het hier uitgebreider besproken "CabFab" project, en een nog niet verder geconcretiseerd initiatief op het talud van de A20 bij Rotterdam.

Cabfab betreft de oude Caballero Fabriek, omgetoverd in een bedrijfsverzamel gebouw met zo'n 100 bedrijfjes, aan de Saturnusstraat in Den Haag, ZO. van het centrum. Inmiddels zijn daar (november 2012) 70 van in totaal 1.000 te plaatsen PV-modules (geplande project grootte: 250 kWp) aangebracht en met een aparte aansluiting aan het net gekoppeld. Voor (a.s.) leden van de coöperatie zijn statuten, en een ledenovereenkomst opgesteld. De coöperatie zal na de "verwachte" levensduur van de installatie, 25 jaar, juridisch worden ontbonden. Partner gemeente Den Haag stelt het dak ter beschikking van de voormalige sigarettenfabriek, het in het complex zittende bedrijf Solarnova (verkoopkantoor, ze zitten ook in Amsterdam en verkopen ook separaat zelf PV-systemen) is initiatiefnemer van het "coöperatie concept".


^^^
Uiteraard stond Solar Green Point ook op
de Energiebeurs in Den Bosch.

Een paneel (een 60-cels multikristallijn Suntech 250 Wp module) zou op deze lokatie volgens de documentatie 230 kWh produceren, waarbij er dus gerekend wordt met een specifieke opbrengst van 920 kWh/kWp.jaar. Een "coöperatie" module zou voor een nogal heftige prijs van 500 Euro over de toonbank gaan (2 Euro/Wp, all-in) en voor de deelnemer thuis "afgetikt" worden in de vorm van een tastbaar "solar certificaat", wat het juridisch eigendom zou moeten aantonen.

Geclaimd wordt dat er gemiddeld genomen 120 Euro besparing per jaar bij aanschaf van 6 zonnepanelen zou kunnen worden bereikt. Een jaarlijkse onderhoudsbijdrage (volgens de later ingestapte partner Eneco: "lidmaatschapskosten") van € 12,50 per paneel (!!) is inbegrepen in de "deal".

Bij 1,5 kWp (6x 250 Wp) moet in Den Haag - bij de hierboven vermelde aanname 230 kWh/paneel.jaar - 1.380 kWh/jaar opbrengst zijn te realiseren. De modules op het globaal WZW georiënteerde lange complex (Bing Maps link) lijken tussen doorzichtige sheddaken in portrait te worden geplaatst op de plat dak delen. Puur fysiek bezien zou met een huidige leveringsprijs "enkeltarief Ecostroom® variabel" bij Eneco, 22,37 Eurocent/kWh (incl. volle pond energiebelasting en 21% BTW) op eigen woning met genoemde 1.380 kWh een gesaldeerde waarde / "vermeden inkoop prijs" van bijna 309 Euro/jaar (huidig tarief) kunnen worden behaald. Dat is ruim 2 en een half maal zo veel opbrengst (met huidige tarief, op eigen dak) dan in het "verdienmodel Caballero - panelen op vreemd dak, totaal ontzorgd", lijkt te worden geboden, zoals geschetst.

Pikant is ook dat er geen BTW over de stroomopwek afgedragen hoeft te worden (pers. comm. met Solar Green Point vertegenwoordigers op Energiebeurs in Den Bosch, en mededeling in het artikel van EeW.net). En, dat er ook nog eens aanschaf subsidie verkregen schijnt te zijn van de gemeente Den Haag (onbekend hoe hoog, waarschijnlijk dezelfde subsidie als de collegae van T-Mobile hebben kunnen claimen). Die voordelen incasseren de organiserende partijen uiteraard, mogelijk gezien de forse discrepantie tussen "eigen opwek" en "opwek op vreemd dak" niet de klant van de corporatie.

Minimaal 10, maximaal 80% van eigen verbruik "mag" worden gedekt door de investering. Men wil blijkbaar geen gesodemieter met klanten waarvoor de opgewekte hoeveelheid groter zal worden dan het verbruik in eigen huis, want daar krijgen netbeheerders en energiebedrijven blijkbaar knallende koppijn van... Er wordt in de documentatie weer eens geschermd met een zeer speculatieve (en hoogst onwaarschijnlijke) aanname: 5% stijging stroomtarief/jaar* (en foute aanname: "afgelopen decennia [!!] was dit 7%/jaar"...).

* Uitgaande van genoemd tarief van 22,37 Eurocent/kWh, en de gesuggereerde vaste verhoging van die all-in prijs van 5%/jaar, zou dat betekenen dat in "jaar 25", vlak voordat de coöperatie de boeken zou gaan sluiten, in 2037, de stroomprijs 72 Eurocent/kWh zou moeten zijn geworden. Laat ik het zo zeggen: lang voor die tijd is hier al lang de pleuris uitgebroken, is mijn inschatting. Want ik denk niet dat de stijging van de salarissen met dat tempo zal worden opgekrikt, een kwart eeuw lang. Dan vallen de nazaten van Wientjes cs. namelijk in katzwijm...

Eneco treedt toe tot project
Voor de "administratieve afwikkeling" wordt gekozen voor een energieleverancier. Standaard is hiertoe Eneco aangewezen (Den Haag is "klassiek werkgebied" van deze partij). Eneco neemt alle stroom van de PV-installatie af, zo wordt geclaimd. De persbericht frase "en toevoegen aan het elektriciteitsnet" klopt niet, want dat is de taak van Stedin, waar "leverancier" Eneco formeel niets over heeft te zeggen, ongesplitst of niet... Het bedrijf zou aan klanten 8 Euro korting bieden (onduidelijk precies "op wat"), en ze keren elk jaar in februari geld uit. Daarbij zou gebruik gemaakt gaan worden van de "lagere" energiebelasting constructie die is toegezegd door de nieuwe coalitie** (de hoogte ervan is echter nog steeds onbekend). Exacte bedragen voor de vergoeding worden niet genoemd. "Net zoveel als wat per eenheid elektra aan Eneco wordt betaald". Dus nog onbekend is wat er aan de onvermijdelijke strijkstokken zal blijven hangen. Eneco is immers geen filantropische organisatie, en ook de aanbieder van het concept niet. Nota bene: dat is geen enkele aanbieder van PV-systemen, onafhankelijk van het "concept".

** (toevoeging 21 nov. 2012) De klaarblijkelijk toegekende subsidie van de gemeente Den Haag zit daarbij waarschijnlijk niet in de weg, want het voorbehoud voor collectieve projecten "waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen" geldt (natuurlijk?) niet voor douceurtjes van "lagere overheden"...

Ook "niet-Eneco klanten" zouden moeten kunnen participeren, wat de leverancier "belangrijk" zou vinden. Dat er dus niet alleen eigen klanten zouden kunnen participeren. Want dat had op gespannen voet gestaan met de wijd door de energiebedrijven beleden en gepraktizeerde "vrije markt gedachte". Maar die "niet-Eneco klanten" krijgen dan slechts het "modelcontract tarief van Eneco" vergoed. Whatever that may be... Het zal zeker "lager" zijn dan wat Eneco klanten gaan krijgen. Hoeveel lager is onduidelijk.


^^^
Stukje van het platte dak van de ongeveer WZW georiënteerde oude Caballero
fabriek, met duidelijk de glazen sheddak segmenten in rijen achter elkaar.
Het lijkt er op dat de modules op de smalle stroken in portrait (verhoogd op
frame) worden geplaatst, mogelijk straks ook deels op de platte dak delen
naast de sheddak constructies.

Foto © Google Maps (link)

De status van het project op 16 nov. 2012 was, dat Cabfab "voor ruim 30% zou zijn vastgelegd". Dit werd aan me herbevestigd door Solar Green Point (e-mail 20 nov. 2012). Dat klopt weer niet met de bewering van EenW.net, 2 maanden eerder, dat al 400 panelen verkocht zouden zijn (wat zou neerkomen op 40% van het totaal). Vanaf 1 januari 2013 moet het "park" stroom gaan produceren.

Tweede geplande lokatie: Zonnepark Terbregge, talud/geluidswal A20 snelweg, goed voor 5.000 modules. ?? 1,25 MWp ?? In ontwikkeling. Meer projecten zijn in de planning.

Het gaat nog "vol" worden, met zonnepanelen projecten, in het polderlandje...

Het "Haagse project in uitvoering" is inmiddels toegevoegd in mijn separate lijst Daklease ("huurkoop") constructies, "kropje sla" modellen, "collectief eigenaarschap", ... op de PV inkoopacties (NL) webpagina op Polder PV.

Nagekomen (14 mei 2013)
Op 14 mei 2013 werd op Omroepwest.nl bericht dat alle 1.000 panelen van het 250 kWp Caballero project een eigenaar hebben gevonden. Op de SGP site wordt gezegd dat 178 leden zijn betrokken, wat inhoudt dat gemiddeld genomen elk corporatie lid "5,6 paneel" zou hebben geclaimd, een gemiddelde uitgave van ruim 2.800 Euro. Sommige leden zullen meer hebben geïnvesteerd, anderen minder.

Vervolg projecten zijn reeds gestart. Voor het 5.000 modules (potentie 1,25 MWp) tellende project op de 11 meter hoge geluidswal langs de A20 bij Rotterdam (ter hoogte van Terbregge / Kralingse Bos) wordt op een bouwvergunning gewacht. In de Haarlemmermeer probeert Solar Green Point een 3 MWp zonnestroompark te realiseren, waarvoor de eerste modules in het najaar van 2013 geïnstalleerd zouden moeten gaan worden...

http://www.solargreenpoint.nl

Economische tvt berekening door Krispijn Beek (3 dec. 2012, later toegevoegd)
Persbericht Eneco (16 nov. 2012, met foto opstelling portrait geïnstalleerde modules)
Zonnepark Caballero "CabFab" Den Haag
Zonnepanelen op CabFab (16 nov. 2012, foto's op site van het bedrijfsverzamel gebouw)
Energieenwater.net over het project (21 sep. 2012)

Zonnepark Terbregge Rotterdam (bouwvergunning traject)


19 november 2012. Mensen met zonnepaneel aankoop plannen opgelet! Het is weer eens tijd voor een kort stukje. Polder PV graaft regelmatig diep (zeer diep, zie vorige artikel). Maar af en toe een korter stukje moet kunnen, toch?

Het betreft een oproep van het bekende consumentenprogramma Kassa van de progressieve omroep Vara. Die wil ook steeds meer "groene zaken" in hun rubriek, en dat is een ghoede saeck. Het gepeupel moet groener, en dat wil als "beloning" wel goed worden voorgelicht. Kassa wil klaarblijkelijk - 'ollandscher kan het haast niet - vooral focussen op ervaringen van "PV-wannabees" met "de prijs" (panelen? hele systeem? installatiekosten? normale situatie? wat is "een normale" situatie? ... etc.). En, het o.a. op Tweakers.net zeer beruchte, en met de nodige "emoties" en "vlammen" besproken onderwerp "terugverdientijd". Waar zo'n beetje evenveel "modellen" voor zijn ontworpen (Polder PV heeft inmiddels een leuke grabbelton van sjieke tot zeer simpele spreadsheets verzameld in de loop der jaren) als er "aanbieders" zijn.

Polder PV is benieuwd wat Kassa van dat zeer complexe "veld van bevindingen" zal gaan brouwen in TV afleveringen die begin 2013 op de buis zouden moeten verschijnen (onder het gelegenheids-label "Kassa Groen"). Hier onder is de oproep van Kassa. Doe er uw voordeel mee, of ga verder zelf uw eigen gang en negeer het. Vrijheid, blijheid, ieder zijn meug. It's a free country, so they say...

"Kassa Groen zoekt mensen die van plan zijn zonnepanelen te laten installeren en benieuwd zijn naar de prijs en de terugverdientijd.

Wilt u weten wat het onderzoek inhoudt of meewerken aan de uitzending? Mail dan naar kassagroen(at)vara.nl voor meer informatie.

Kassa maakt in januari en februari acht specials onder de titel Kassa Groen. In die programma's (die worden uitgezonden op dinsdagavond om 19.25 op Nederland 2) zal extra aandacht zijn voor duurzame producten en diensten."

Bron: website Kassa (17 november 2012)19 november 2012. Even Deutsch Grundlich vooruit blikken: Mittelfristprognose EEG tm. 2017. De hernieuwbare elektriciteit revolutie bij de oosterburen blijft voortrazen terwijl polderland NEEderland tevreden is lijkt te zijn met een voortkruipende slakkengang op "duurzaam" gebied. Om die "stroomrevolutie" in Duitsland, voor een aanzienlijk deel full-speed gestuurd door Hermann Scheer's Erneuerbare Energien Gesetz (of: wat daar inmiddels van overgebleven is, ruim twee jaar na zijn vroegtijdige dood), in goede banen te leiden, moet er hart worden gearbeitet. En dat doen de Duitsers dan ook met volle overgave. Waarbij de rest van Europa, vooral ook die fossiele sufkoppen ter westerzijde van de Grüne Grenze, met - inmiddels - verbijstering de voort denderende trein daar van een gepaste afstand gadeslaat.

Naast de duizenden monteurs van PV-installaties (in Duitsland "solarteurs" gedoopt) die met blote handen en met gevaar voor eigen leven op vele hoge daken op zeer professionele, deskundige wijze de materiële kant van de zaak invullen, de vele andere technici die de andere stroom modaliteiten in het veld invullen (met name windturbine en biovergister bouwers), de rekenmeesters en inkopers bij de leveranciers die de hardware met hoge kwaliteit en voor acceptabele kosten moeten slijten aan het groeiende leger klanten, de netbeheerders en hun omvangrijke administraties die alle (vaak maandelijkse) uitbetalingen van de Einspeise Vergütungen moeten doen en daarbij geen fouten mogen maken (vrijwel onzichtbaar voor het grote publiek), de politici die inmiddels elkaar bijna op de vuist gaand en met het schuim op de lippen spreekwoordelijk naar het leven staan over het indammen van het weergaloze succesverhaal genaamd zonnestroom, is er nog een andere groep lieden bezig met het harde werk aan het verstevigen van de "basis" van het EEG. Dat zijn de 4 hoogspanningsnetbeheerders (Duits: ÜNB's), waaronder een volle dochter van het onder het Nederlandse ministerie van Financiën vallende TenneT (TenneT TSO GmbH). Die middels zogenaamde middellange termijn prognoses ("Mittelfristprognose") van de verwachte ontwikkelingen in de capaciteitsgroei van alle "hernieuwbare stroom modaliteiten" (waaronder PV) wettelijk vastgelegd in een Deutsch Grundlich protocol de cijfers moeten ophoesten "waar de ontwikkelingen heen lijken te gaan". En wat voor consequenties daar uit getrokken zouden kunnen/moeten worden.

Verschilkosten
Onder anderen op basis van die prognoses over een periode van een paar jaar, wordt voor de politiek en alle belangstellenden zichtbaar wat de mogelijke capaciteitsuitbouw zal gaan opleveren, hoeveel hernieuwbare elektriciteit er waarschijnlijk op de iets langere termijn geproduceerd zal kunnen gaan worden, wat andere relevante ontwikkelingen zijn (zeer belangrijk: het nationale elektriciteitsverbruik, wat een majeure impact heeft op de "hoeveelheid schouders waarover de kosten zullen worden verdeeld"), en, natuurlijk, het heetste hangijzer: wat het mogelijke effect zal gaan zijn op de recent weer de nodige ophef veroorzakende "EEG Umlage". Dat is de heffing bovenop de stroomprijs waaruit de verschilkosten worden betaald tussen alle door de regionale netbeheerders vergeven vergoedingen, en het "verdiende bedrag" van de met voorrang op de stroombeurs verkochte, inmiddels al massale hoeveelheden hernieuwbare elektriciteit (eerste drie kwartalen 2012: 25% van alle stroomconsumptie in Duitsland).


^^^
Donaudal oostelijk van Regensburg, Bayern. Tijdens Mega PV Radtour 2010 (Regensburg >>>
München) door de webmaster van Polder PV. Zal het eind 2015 al afgelopen zijn met de onder
EEG condities financieel ondersteunde nieuwbouw van PV-installaties, 15 jaar na het startschot
door Hermann Scheer in 2000? Dat lijken de meest recente prognoses te suggereren...

Verantwoord vooruitzien is fundamenten leggen
U raadt het al: er ligt een nieuwe prognose klaar, gelardeerd met enkele heftige documenten waarin twee adviesbureau's (r2b energy consulting GmbH en Prognos AG) de hele "zooi" weer tot achter de komma hebben zitten doorrekenen, deels rekening houdend met drie mogelijke "scenario's" ("high", "referentie", en "low" wat te verwachten trends in het nationale stroom verbruik betreft). De rapporten zitten onoverkomelijk vol met de nodige aannames, maar die zijn allemaal verklaard en lijken stevig te zijn ingekaderd. De toekomst ligt natuurlijk niet vast, maar gezien de kwaliteit van deze rapportages, en het reeds zeer detailrijke en omvangrijke cijfermateriaal wat al vele jaren lang beschikbaar is in Duitsland, lijken de afschattingen op een zeer solide basis gebouwd. Met deze twee aparte datasets (Prognos AG: te verwachten stroomverbruik, r2b: te verwachten productie van hernieuwbare elektriciteit uit honderdduizenden grotendeels decentraal functionerende installaties incl. PV) zijn de hoogspannings-netbeheerders vervolgens het "totaal plaatje" gaan berekenen. Daartoe zijn ze zelfs wettelijk verplicht, en 15 november moest alles zijn gepubliceerd. Hetgeen - uiteraard - geschiedde. Duitsers polderen niet. Ze doen hun huiswerk.

^^^
Brisant plaatje voor zonnestroom addicts in Duitsland. Als de prognoses van de ÜNB's bij benadering zouden gaan uitkomen, zou al in het jaar 2015 (over nog geen drie jaar) de door de Duitse Bondsdag in de laatste EEG Novelle (feitelijk: "PV-Novelle") vastgestelde "max." van onder de EEG condities financieel te ondersteunen van 52 GWp overschreden gaan worden (eindejaars-scenario: 53,8 GWp aan PV-capaciteit, zie oranje kolom segmenten aan bovenzijde verzamel kolommen). Daarna zou er in de rekenscenario's van de ÜNB's vrijwel een stasis in de marktafzet gaan optreden, slechts 1 GWp groei in twee jaar tijd tm. 2017...

Grafiek © r2b energy consulting GmbH in documentatie ÜNB's op EEG-KWK website (hier).

Getallen in geel (capaciteit accumulatie PV uit bijgaande tabel) toegevoegd door Polder PV. Voor overige cijfers, zie de originele rapportages op de EEG-KWK website (link onderaan dit artikel).

Conclusies
De rapportages staan bomvol feiten en gevolgtrekkingen. Polder PV selecteert diverse relevante cijfers met korte toelichting.

 • Voor het jaar 2017 verwachten de ÜNB's een geaccumuleerd vermogen van 111 Gigawatt aan installaties die elektriciteit produceren afkomstig uit hernieuwbare bronnen.

 • Daarvan zal maar liefst 91% kunnen bestaan uit PV- en windturbine installaties.

 • PV heeft momenteel (laatste status is van september 2012) al meer nominaal vermogen staan dan er op land eind 2012 aan windturbine capaciteit zal zijn geaccumuleerd (een deel van het bestaande windturbine park wordt de laatste tijd door repowering omgebouwd: vervangen van meerdere kleine turbines in parken voor enkele grotere exemplaren met [veel] meer vermogen). PV tot en met september 2012: 31 GWp. Windturbine capaciteit voorspeld voor eind 2012: 30,84 GW op land, 358 MW op zee.

 • Wind off-shore zou met name in 2014 flink moeten gaan groeien. Van een verwachte 888 MW eind 2013 naar 7,9 GW eind 2017. Dit is wel te hopen, want er zijn omineuze berichten over een dreigende crash van deze extreem kapitaalintensieve sector die net aan het begin van het echte "groeipad" zou staan in Duitsland. De Deense energie reus Dong heeft bijvoorbeeld de bouw van haar Riffgrund 2 windpark bij Borkum stopgezet omdat TenneT niet in staat lijkt om op tijd de dure netkoppeling tot stand te brengen. En zonder netkabel geen stroomafvoer, en geen verdiensten voor de kapitalen investerende onderneming... Om het "verwachte" bijbouw cijfer voor wind-offshore verder in perspectief te zetten: De oosterburen zetten er alleen al in 2011 7,5 GWp aan zonnestroom genererend nominaal vermogen bij (239.000 nieuwe installaties, onder gemiddelde omstandigheden in Duitsland zeker goed voor een productie van 6,8 TWh per volledig kalenderjaar, waarschijnlijk meer...).

 • Zonnestroom zal in 2017 (NB: over 5 jaar...) qua opgesteld nominaal vermogen, ondanks de "rappe" groei van wind off-shore, ver zijn uitgelopen op windenergie (totaal), met 54,8 GWp tegenover 46,6 GW aan windenergie capaciteit.

 • Echter, al eind 2015 zou volgens de ÜNB's de net in de gedroogde inkt van EEG Novelle 2012 vastgelegde maximaal onder de EEG condities financieel te ondersteunen geaccumuleerde hoeveelheid van 52 GWp worden overschreden (zie grafiek boven). En dat nieuwe PV-installaties, indien gepland (en wie zou dat niet doen, met een hoge netafname prijs van meer dan 26 Eurocent/kWh all-in alle vaste kosten?) tegen die tijd, over ruim drie jaar, dus volledig BUITEN het EEG om hun afzet zouden moeten zien te verzilveren "op de [verondersteld] vrije markt"... Dat gaat dus zeer spannend worden, veel vroeger dan veel politici in Berlijn wellicht hebben gedacht... Te zien aan de geprognosticeerde bijbouw voor de jaren 2016 - 2017 verwachten de ÜNB's klaarblijkelijk als gevolg van het al zeer vroeg bereiken van die "52 GWp grens", erna een totale markt "collaps". Met slechts 1 GWp nieuwe, "marktconform gefinancierde" PV-afzet in twee jaar tijd. Voor Duitse producenten en, vooral, de uit een paar duizend installatiebedrijven bestaande markt, een drama in the making. Want die zijn gewend geraakt aan nieuwbouw van vele GWp-en per jaar, en ze kunnen die volumes aan. 500 MWp/jaar nieuwbouw kan niemand in Duitsland aan: dat is veeeeeeeel te weinig...

 • Het volume aan te verwachten stroomproductie uit het totaal aan de onder het EEG vallende (NB: niet alle!) hernieuwbare elektriciteit opwekkende installaties zou in 2017 bijna 203 terawattuur (1 TWh = 1.000 GWh = 1 miljoen MWh = 1 miljard kWh) kunnen gaan bedragen. Dat is ongeveer 65% meer dan de (voorlopig vastgestelde) productie van alle (ook niet onder het EEG vallende) Duitse HE installaties in 2011. Die volgens het BMU ministerie 123,2 TWh bedroeg (Zeitreihen tabel). En wat een ruime verdubbeling is van het volume aan onder het EEG vallende "Einspeisungen" volgens de jaarafrekening voor 2011 (ÜNB's 2011: 91,2 TWh EEG stroom productie, bij een totale stroomafname van 462,2 TWh, waarvan 85,1 TWh "gepriviligeerd"). Nota Bene: genoemde 203 TWh voor 2017 in Duitsland is al 66% meer productie onder EEG condities dan het totale bruto stroomverbruik in heel Nederland in 2011 (CBS HE 2011 rapport: 121,984 TWh).

 • De zonnestroom productie in Duitsland zou als gevolg van de capaciteit van bestaande installaties en de voortgaande (geprognosticeerde) capaciteitsuitbouw gaan groeien van 34,8 TWh (2013) naar een spectaculaire hoeveelheid van 52,9 terawattuur in 2017. Noot: in Nederland werd in 2011 volgens CBS slechts 12,3 TWh [verondersteld] "hernieuwbare stroom" geproduceerd (niet "Europees genormaliseerd"), nog geen kwart van alleen het zonnestroom volume voorspeld voor 2017 in Duitsland. Van genoemde 12,3 TWh "all-in" in 2011 in Nederland kwam zelfs 3,2 TWh van bijstook (van meestal geïmporteerd hout...) in fossiele centrales (26%) resp. 2,0 TWh uit afval verbranding "hernieuwbare fractie" (16%, komt steeds meer van die rotzooi straks uit het buitenland, o.a. uit maffia stad Napels...). Inputs die als hoogst dubieuze "hernieuwbare bronnen" moeten worden gezien, en die naam eigenlijk helemaal niet verdienen (met decentrale stroomvoorziening hebben ze al helemaal weinig te maken, niet iedereen heeft een privé afvalverbrander of bijgestookte kolencentrale in zijn backyard staan) ...

 • Door de ÜNB's wordt er op gerekend dat in 2017 van genoemde geprognosticeerde 203 TWh productie ruim een derde gedeelte, 72,1 TWh (2013: 51,2 TWh), nog onder de "klassieke" vaste invoedings-vergoedingen structuur van het EEG zal gaan vallen (vaste vergoeding voor invoeding van de hernieuwbare stroom productie op het net van de regionale netbeheerder, vaak op maandelijkse basis in voorschotten af te rekenen).

 • Op het geheel van genoemde 72,1 TWh directe netinvoeding in 2017 zou 39,8 TWh ervan nog elektriciteit van (meestal particuliere) zonnestroom installaties betreffen, ruim 55%. Wind on-shore zou op de 2e plaats komen met bijna 29 TWh (40,2%). In 2013 zou het aandeel zonnestroom invoeding/vergoeding nog 29,4 (van totaal 51,2) TWh zijn, 57,4%. Het aandeel zou dus licht gaan dalen, daar ook zonnestroom meer en meer via andere, meer "marktgeïntegreerde" routes vergoed zou moeten gaan worden.

 • In totaal zou er in 2017 aan alle producenten van onder het EEG vallende hernieuwbare elektriciteit, inclusief de nieuwe "marktvolgende" premies voor directe vermarkting ("management premie", "flexibiliteitspremie"), en onder aftrek van vermeden netkosten, een bedrag van 25,4 miljard Euro uitgekeerd gaan worden. PV zou daarvan 10,9 miljard Euro voor haar rekening gaan nemen (bijna 43%).

 • Zonder genoemde premies zou er aan de klassieke "vaste vergoedingen" 13,3 miljard Euro worden uitgekeerd in 2017, waarvan 10,2 miljard Euro richting PV-installaties zou gaan, maar liefst 77% van het totaal aan genoemde "vaste vergoedingen" (de beroemde, maar in NL slecht begrepen Einspeise Vergütung, die op geen enkel vlak met een "gesaldeerd kWh tarief" is te vergelijken).

 • In 2017 zou 12,6 miljard Euro aan "marktpremies" worden uitgekeerd aan hernieuwbare stroomproductie (totaal geprognosticeerd voor dit snel groeiende "afzet segment": 120,7 TWh in 2017) die door derden wordt vermarkt. De consequenties van dit "marktintegratie model" vloeien voort uit de expliciete wil van marktminnende liberalen en confessionele partijen om weg te gaan van de klassieke Einspeise Vergütungen structuur, en hernieuwbare stroom productie aan de "tucht van de markt" te gaan onderwerpen. Of die "markt" dan wel naar behoren werkt en niet door nog stevig in het zadel zittende molochs wordt gedicteerd is daarbij blijkbaar een - nog - niet relevante of te beantwoorden vraag. Slechts 830 miljoen Euro van dat enorme volume zou naar PV gaan, de bulk zou voor HE productie uit biomassa zijn bestemd (5,5 miljard Euro), resp. naar windenergie productie gaan (4,2 miljard Euro wind off-shore, 1,9 miljard Euro wind on-shore).

 • Voor twee andere "marktintegratie modellen" worden de volgende productie cijfers verwacht: (1) "Grünstromprivileg" bij direkte vermarkting (leveranciers met een aanzienlijk aandeel groene stroom in de aangeboden mix krijgen een marktvoordeel): volume groeiend van 1,6 (2013) naar 2,6 TWh (2017). (2) "overige" directe vermarkting: volume toename van 366 (2013) naar 811 GWh (2017).

 • Voor (direct, dus momentaan) zelfverbruik wordt voor alle jaren (2013-2017) 99 miljoen Euro opgevoerd die volledig aan PV-installaties wordt toegerekend. Waarbij de opgewekte zonnestroom dus direct - du moment - in huis wordt verbruikt (moet ingewikkeld worden bemeten, er wordt soms voor de complete bepaling al van drie meters gerept...). Dat is dus nog een relatief bescheiden volume - in de Duitse context ... Terwijl de vergoedingen in genoemde periode per jaar hetzelfde zijn, worden de verwachte "zelf verbruikte" kWh volumes per jaar stapsgewijs hoger ingeschat door de ÜNB's. 2013: 2,3 TWh, 2017: 6,9 TWh - dat laatste zou, indien dat zou uitkomen, betekenen dat in dat jaar al dik anderhalf maal de max. jaarproductie van de enige NL kernsplijter, Borssele, in Duitse huizen aan zonnestroom opwek direct zou worden geconsumeerd... NB: er wordt in Duitsland NIET "over een geheel jaar gesaldeerd". Dat in Nederland alles overheersende "fenomeen" kennen ze daar helemaal niet. Knoop die s.v.p. nogmaals in uw oren!

 • Er wordt gemiddeld genomen voor de jaren 2013 tot en met 2017 (dus ook, leest u goed, door de Duitse dochter van ons TenneT!!) voor Duitsland op een haalbare gemiddelde specfieke opbrengst van 968 kWh/kWp.jaar gerekend voor zonnestroom producerende installaties. Dat is een gemiddelde over alle PV-systemen, waarvan er steeds meer richting oost, west, cq. op beide richtingen zijn georiënteerd... In Nederland (grofweg vergelijkbare instralingscondities, veel nieuwbouw in de dichtbevolkte, instralings-rijke kustprovincies) wordt vaak volstrekt onterecht met zeer lage waarden van 800-850 kWh/kWp.jaar gerekend, zelfs voor optimaal georiënteerde installaties. Terwijl CBS nog steeds blijft rekenen met een gemiddelde "reken" (niet: "meet") factor van ... 700 kWh/kWp.jaar (volgens een bizarre "norm" vastgelegd in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie van Agentschap NL...).

 

^^^
Een van vele andere spectaculaire, hoogst interessante en zeer informatieve grafieken uit de Prognos AG publicatie die mede aan de basis staat van de vele berekeningen die als input hebben gediend voor de Mittelfristprognose van de ÜNB's. Netto stroom verbruik in Duitsland tm. 2011 (laatste jaar nog voorlopige resultaten), en prognoses ontwikkelingen in komende jaren. Daarbij ook aangegeven de segmentatie naar "sectoren" binnen het stroom verbruik.

Van onder naar boven in de kolommen. Donkergrijs: "niet-gepriviligeerd" verbruik (huishoudens en meeste zakelijke afnemers). Blauw: stroom waarover geen EEG Umlage hoeft te worden betaald (Grünstromprivileg van "groene" energieleveranciers, zelf vermarkte stroom, zie paragraaf 39 in de konsolidierte Fassung van het nieuwste EEG op de SFV website). Rood: gepriviligeerd verbruik (grote, stroom vretende ondernemingen die hoogstens 5 honderdste cent/kWh - voor een gedeelte hoeven te betalen aan EEG Umlage). Donkergroen: stroom verbruikt on-site door grote elektriceit producerende installaties (let op het forse aandeel op het geheel!). Tot slot, geel: door particulieren on-site/in huis/"in directe omgeving" verbruikte zelf opgewekte zonnestroom (momentaan, dus NIET over het jaar heen gesaldeerd!).

Let ook op de opvallende neerwaartse geprognosticeerde trend in het totale stroomverbruik in Duitsland: van 539,6 TWh in 2006 naar 525,4 TWh in 2017 (2,6% minder verbruik in 2017 t.o.v. dat in 2006). Met als voorlopig, "hors categorie" dieptepunt crisisjaar 2009 (509,9 TWh), toen er dramatische stilstanden in de industrie hebben plaatsgevonden, wat meteen een forse deuk in het totale verbruik gaf te zien. Ik ben benieuwd hoe de "elk jaar weer meer energieverbruik" profeten en persberichten kopieerders in Nederland zo'n hoogst interessante (en hopelijk ook te realiseren) trend zullen gaan beoordelen...

Grafiek © Prognos AG, uit hun studie "Letztverbrauch bis 2017 Planungsprämissen für die EEG-Mittelfristprognose" (link pdf hier).

Waarschijnlijke koers EEG Umlage in 2014
Op basis van de nieuwste bevindingen, die, hoe Duits toch weer, altijd aan de "nieuwste stand van technologische inzichten" moet worden getoetst en aangepast indien nodig (wettelijk vastgelegd...), is ook alvast een voorschot gegeven voor de "realistische" ontwikkeling van de nieuwe EEG Umlage voor het jaar 2014. Voor 2013 is die Umlage net wettelijk vastgelegd. In de huidige documentatie wordt een inzicht gegeven in de mogelijke "bandbreedte" hoe deze politiek zeer hete aardappel zich zou kunnen ontwikkelen. Dat blijkt gelukkig mee te vallen. De Umlage voor 2014 zou, met alle mogelijke factoren rekening houdend, kunnen komen te liggen tussen de 4,89 en 5,74 Eurocent per kWh (rekenscenario's "unteren", resp. "oberen Bandbreite"). De heftig bestreden en maatschappelijk over de tong gaande Umlage voor 2013 kwam op 5,277 Eurocent/kWh uit (door alle particuliere en de meeste zakelijke klanten in heel 2013 te betalen over hun totale stroom afname volume, helaas steeds meer grote stroom vretende ondernemingen uitgesloten vanwege zwakke politieke ruggen en te succesvolle industriële lobbies). In het aller slechtste geval zal die Umlage dus maximaal een halve Eurocent/kWh verder stijgen. En in gunstiger scenario's, afhankelijk van de werkelijke realisaties op capaciteitsgebied, het weer, de hoeveelheid wind, licht, stroomverbruik, en andere factoren, kan deze heffing zelfs weer gaan dalen. Tot een minimum wat bijna 0,4 cent/kWh lager zou kunnen komen te liggen. Dat is best redelijk goed nieuws, want het is een van de meest brisante onderwerpen van het hele - inmiddels al zeer omvangrijke - EEG dossier.

Als Duitsland er met de aanzienlijke wijzigingen van de strekking en de invulling van de EEG Wetgeving in lijkt te slagen om verder massale volumes hernieuwbare stroom extra te blijven gaan opwekken, tegelijkertijd stapsgewijs de niet meer maatschappelijk gewilde antieke (voor de beheerders lucratieve, afgeschreven) kerncentrales af te schakelen, en toch die gevreesde Umlage "in toom te gaan houden", zal het draagvlak onder de bevolking mogelijk zelfs nog groter gaan worden voor continuering van de "aan de moderne tijd aangepaste status quo".

Es ist gut so
De rest van de wereld kan alleen maar met verbijstering toekijken naar dit zeer belangrijke aspect van de Duitse Energiewende, de hernieuwbare stroom revolutie. Of, zoals te doen gebruikelijk in het achterlijke NEEderland, azijn gaan staan pissen op het zoveelste naoorlogse Wirtschaftswunder jenseits der Grüne Grenze...

http://www.eeg-kwk.net/de/Jahres-Mittelfristprognosen.htm (alle documenten die betrekking hebben op de laatste, hier besproken "Mittelfristprognose" op de gezamenlijke website van de vier Duitse ÜNB's. Status: 15 november 2012, de wettelijk voorgeschreven publicatiedatum)


18 november 2012. Terug van Ameland. De webmaster van Polder PV is met zijn partner een midweek naar Ameland geweest en is inmiddels weer in de drukke, ambitieuze Randstad gearriveerd. Nauwelijks waren we thuis, of we konden een medebewoonster van ons complex helpen verhuizen. En vandaag dan even tijd om de op weg naar en op Ameland gemaakte foto's te bekijken. Een van de leukste wil ik u niet onthouden, vanuit de trein genomen toen we Heerenveen passeerden, op het dak van de Belastingdienst die al lang geleden het zekere voor het onzekere leek te hebben genomen, want ik had al een foto uit 2007 van dit kantoor.

^^^
Foto uit 2007, genomen uit de trein langs het Belastingkantoor van Heerenveen rijdend (zie logo door mij omcirkeld). Rechtsboven een leuke PV-installatie die mogelijk ook de Belastingdienst voedt in dit kantoren complex. En die mogelijk zelfs het eigen verbruik ten kantore "saldeert" en de energiebelasting en BTW afdracht aan het "betreffende ministerie in Den Haag" daarmee vermijdt als het een kleinverbruik aansluiting zou betreffen...
^^^
De installatie stond er in november 2012 - natuurlijk - nog steeds, toen we er eerder deze week, op weg naar Ameland wederom per trein langs reden. Het is een imposante "schans" constructie van minimaal 8 rijen bij 12 kolommen in landscape liggende modules. Uitgaand van een oud type paneel met een vermogen van 175 Wp per stuk zou dit een installatie van zo'n 17 kWp kunnen betreffen. Een vrij byzondere, opvallende constructie, iets noordelijk van het centraal station van Heerenveen. Foto genomen door het raam van de treincoupé heen. Deze zuidoostelijk gerichte, grote PV-schans is ook redelijk zichtbaar op Bing Maps (zie link).


Toen ik naar gegevens over deze installatie zocht kwam meteen het "ontnuchterende" nieuwtje voorbij via de Google lijst: de 153 belasting ambtenaren gaan waarschijnlijk noodgedwongen een andere werkplek krijgen. Het belasting kantoor wordt namelijk volgens een bericht uit de Leeuwarder Courant van 24 januari 2012 waarschijnlijk dit jaar nog gesloten. De medewerkers uit dit pand moeten mogelijk vertrekken naar de resterende kantoren in Leeuwarden of (mogelijk) Groningen. De nieuwe huurder van het pand is onze vooruitziende Belastingdienst straks vast dankbaar, want Polder PV gaat er van uit dat het mooie, minstens vijf jaar oude spul niet meegenomen zal gaan worden naar noordelijker streken...

Ook op het door de bank genomen zeer zonnige Ameland zelf af en toe wat "oude glorie", die er echter deels niet meer zo florissant bij stond:

<<<
Een van vele "Natuurstroom mattenkloppers" die het destijds nog "NUON" gedoopte, al lang aan een Zweeds staatsonderneming verkochte energiebedrijf her en der door het land verspreid heeft geplaatst aan het eind van de 20e eeuw.

Dit exemplaar staat bij het Natuurcentrum van Ameland in Nes, waar meer aan duurzame opwek wordt gedaan, en wat zelfs een "Energie Expertise Centrum" onder het dak heeft.

De 20 multikristallijne panelen (Shell Solar RSM95, geschat nominaal vermogen zo'n 1,9 kWp) zijn op een zware gebogen metalen paal bevestigd, de constructeur cq. beheerder zou volgens een etiket op de achterzijde Stork Marine Solair / Stork Traffitec Holland zijn.

NUON zou destijds op 51 lokaties hun "2 kWp PV natuurstroomcentrales" hebben geplaatst in hun verzorgings-gebied volgens de documentatie in de PV-info database van NOVEM. Voor een heftige prijs van maar liefst € 11,96/Wp. Daar kun je heel erg leuke dingen mee doen tegenwoordig, met zo'n enorm bedrag...


Maar zoals veel andere van soortgelijke "mattenkloppers" is ook dit exemplaar vermoedelijk slachtoffer van vandalen geweest. Klaarblijkelijk is er een zwaar voorwerp tegen het onderste module gegooid, waardoor er forse delaminatie heeft plaatsgevonden. Ook op twee andere plekken waren beschadigingen - en delaminatie - te zien op dezelfde "PV-mattenklopper".

Of deze zware beschadiging invloed heeft op de opbrengst van deze in serie geschakelde verzameling oude Shell Solar panelen is onbekend. Maar gezien de string-schakeling van de panelen kan een minderopbrengst aanzienlijk zijn door de ongetwijfeld opgetreden weerstand op de plaats van de beschadiging.
>>>

Deze "mattenklopper" staat vlak bij het Natuurcentrum van Ameland, aan de oostzijde van Nes. Dat Natuurcentrum heeft ook - vermoedelijk - een forse verzameling amorf Si modules op alle vier de daksegmenten (alle vier de windstreken, zie Bing Maps foto en foto hier onder). Een PV-installatie die een rol speelde in de pilot "waterstofgas bijmengen in het aardgasnet via elektrolyse", waarvoor de elektriciteit werd aangeleverd door genoemd zonnestroom producerend systeem (pilot project van netbeheerder Stedin, afgerond eind 2011). Op het terrein van het Natuurcentrum staan ook nog enkele kleine windturbientjes waarvan Polder PV zich afvraagt wat daar aan stroom door wordt opgewekt (vaak vallen de productie resultaten van dat speelgoed zwaar tegen).

Het meest oostelijk gerichte van de vier daksegmenten van het Natuurcentrum met - waarschijnlijk - amorf silicium dunnelaag modules, op dit dakvlak 84 stuks. Vermoedelijk gaat het hier om hetzij Kaneka of Mitsubishi dunnelaag modules (er zijn weinig andere producenten van dit type zonnepanelen). De totale projectgrootte is onbekend, maar zou een omvang kunnen hebben van enkele tientallen kWp. En dus mogelijk het grootste systeem op Ameland kunnen betreffen (indien u daar over technische info heeft, gaarne een e-mail aan PPV richten, met de detail project-gegevens). Curieus is de keuze voor de opbouw van gebouw in combinatie met deze installatie: een schaduw werpende trap voert niet ver boven dit daksegment met zonnepanelen langs, en ook de toren zal forse schaduwpartijen werpen, met name op het grootste installatie deel op de noordelijke dakhelft, en niet alleen wanneer de zon laag staat (zie Bing Maps link)...

Meer PV moois
Op Ameland kwamen we de nodige mooie voorbeelden tegen van particulieren en organisaties die PeeVau ook wel mooi - of gewoon hartstikke nuttig vinden, zoals uit onderstaande voorbeelden blijkt.


KLIK op foto voor uitvergroting

Hierboven een fraaie particuliere installatie aan de zuidrand van Nes (Miedenweg), die je al ziet wanneer je Nes vanaf de zuidzijde, vanaf de dam van de veerpont komt binnen gelopen. 16 monokristallijne panelen, verdeeld over twee daksegmenten. Met mogelijk een totaal vermogen van zo'n 4 kWp als er van een paneeltype van 250 Wp gebruik zou zijn gemaakt (veelvuldig uitgeleverd tegenwoordig). En die in dat geval bij deze ZZO oriëntatie mogelijk over de 3.800 kWh/jaar zouden kunnen produceren, meer dan drie maal het jaarlijkse verbruik van Polder PV. We vonden her en der verspreid over de vier woonkernen op het eiland meerdere kleine (4 panelen) tot grotere particulieren systemen (tot zo'n 16 modules).

Op de hiernaast getoonde foto ook een leuke installatie, wederom met Shell Solar modules (kleiner type met 36 multikristallijne cellen), verbonden met een zogenaamde AQA Box van Jansma Drachten B.V., een mobiele unit voor de grondwater zuivering ten noorden van de Zwanewater-duinen (NW. van Nes). Twee kleine PV-panelen en een schattige, hard draaiende, vrijwel geluidloze micro windturbine van Rutland (type 504), die een autonoom werkende zuivering installatie voeden. Die moet het grondwater van deze door boringen bij paal 11 vervuilde lokatie gaan zuiveren (info bij Jansma). Blijkbaar al effectief ingezette duurzame energie productie middelen die nuttig werk verrichten op geïsoleerd liggende eilanden zonder uitgebreide netinfrastructuur.

 

Midden "in het veld" meer autonome micro-systeempjes met een nuttige functie, zoals deze:

Naast de overal op strategische punten geplaatste fietspompen - hier op de zuidelijke Waddendijk zuidelijk van Hollum een eenzaam monokristallijn zonnepaneeltje van onbekende herkomst (geen etiket te zien, de meeste van dit soort paneeltjes betrof klassieke multikristallijne Shell Solar modules). Die in dit geval een elektrische schrikkeldraad versperring voedt, onderwijl uitkijkend over de met vogels gevulde slikken van de Wadden. Op de dijk mijn huurfiets - hét vervoermiddel om zo'n mooi Waddeneiland te verkennen, naast natuurlijk de benenwagen, waar we ook uitgebreid gebruik van hebben gemaakt.

Niet overal op het eiland lijkt autonome verzorging van decentrale systemen - zoals hier een communicatie unit op een schuilhut - een succes te zijn (geweest). Of het in dit frame horende zonnepaneel kapot is gegaan, "geklaut" (gestolen), of dat het niet goed heeft gefunctioneerd is onduidelijk. Ook valt niet af te leiden of het communicatie station niet meer functioneert, of dat het via een of andere onderaardse kabel alsnog uit het lokale net wordt gevoed. De meest oostelijke "beschavingspost" is immers een forse lokatie van de NAM, noordoostelijk van dit punt op het eiland. En die NAM lokatie (olie en/of gas doorvoer?) heeft beslist ook een hoop elektriciteit nodig (zie vervolg foto).

De op bovenstaande foto getoonde schuilhut staat bij de prachtige, desolate uitkijkpost op de 24 meter hoge Oerdblinkert op de meest oostelijke duinenrij aan de zuidrand van het eiland.

Fossiel blijft Ameland voorlopig nog wel domineren. Hier het overslag station (olie? aardgas?) dicht bij de noordoostelijke kust, en verder niet met naam of toenaam gemarkeerd op de kaarten (nabij Hp 23). Ook de twee grote gas productie platforms ten noorden van Ameland zijn duidelijk te zien vanaf de duintoppen en/of het strand van oost Ameland. De Nederlandse Staat verdient nog steeds goud geld met fossiele brandstoffen. En zal die lucratieve inkomsten bron nog zo lang mogelijk in stand willen houden. Zonnepanelen revolutie of niet...

Tot slot nog een leuke uitsmijter deze forse installatie:

Een zelfs voor de meeste verwende Randstedelingen imposant, dakvullend PV-systeem met maar liefst 22 multikristallijne panelen. Indien het 250 Wp exemplaren zou betreffen zou hier 5,5 kWp op het dak liggen, op een gebouw tussen de Verbindingsweg en de Hollumerweg bij de westelijke toegang van Ballum. Indien die 5,5 kWp een goede schatting is zou bij de zuiver westelijke orïentatie ervan, en de ongeveer 45 graden hellingshoek met deze installatie op zonnig Ameland zo'n 4.200 kWh geoogst kunnen worden (rekening houdend met plm. 80 procent van maximaal haalbare instraling op deze lokatie).

Volgens een bord bij dit mooie PV-systeem zou het afkomstig zijn van Reewoud Energietechniek B.V. uit Apeldoorn, en geïnstalleerd door Installatiebedrijf Bunicich B.V. uit Hollum (Ameland).

En nu maar hopen dat de Amelander Energie Coöperatie meer klanten met zonnepanelen krijgt. Want we hebben nog heel erg veel daken gezien in Hollum, Ballum, Nes, en Buren, die alleen maar dakpannen (of rietbedekking) lieten zien. Dat moet toch beter kunnen op zo'n eiland met relatief hoge instraling op jaarbasis? Er zijn volgens de eigen website al 1.124 klanten van de coöperatie, en 232 leden, op een inwoner aantal van 3.528 (stand 1 januari 2012). Die leden en/of klanten hebben bij lange na niet allemaal zonnepanelen op hun daken. Dus dat wordt ook daar nog flink plaatsen geblazen, de komende jaren. Anders komt de stroom van het vasteland, via een dubbel uitgevoerde "onderzeese" kabel die deels ook wel eens kan uitvallen (bericht 2007). En u weet allemaal wel hoe "vies" die mix is in ons landje. Dat moet anders kunnen. Ameland moet netto producent gaan worden! Veel succes daarmee!


In den beginne was er licht. En 's avonds ging het weer even weg...

Het was vakantie, dus deze mag er ook nog even bij: Waddenzee vanuit de vuurtoren NW. van Hollum (Ameland).

An die Arbeit voor Polder PV
En in de tussentijd is natuurlijk weer een en ander geschied. Polder PV maakte meteen een verversingkje van de nieuwste cijfers van de nationale subsidieregeling voor zonnepanelen bij Agentschap NL. Update op de betreffende pagina...


 
^
TOP

8 november 2012. Meer zonnestroom record nieuws aus Deutschland. Tot nu toe is volgens de brancheorganisatie voor het bedrijfsleven in de energie en water productie en handel, BDEW, in Duitsland de zonnestroom productie gestegen met ruim 50% t.o.v. 2011. Van januari tot en met september (eerste drie kwartalen) zou er 24,92 TWh (24,92 miljard kilowattuur) zijn geproduceerd. In 2011 lag dat nog "slechts" op een niveau van 16,53 TWh in die periode (2012 dus 50,8% hoger). Een combinatie van zonnig weer en de enorme uitbouw van PV-capaciteit zouden ten grondslag liggen aan de record volumes zonnestroom productie, volgens het BDEW.

Alleen in de nazomer maand september 2012 werd er al meer geproduceerd dan in alle individuele maanden van 2011, inclusief de recordmaand in dat jaar, mei. Vorig jaar zou er volgens Bundesnetzagentur 7,5 GWp zijn bijgeplaatst. In Duitsland was de nieuwbouw van PV-capaciteit alleen dit jaar al 6,2 GWp tot en met september.

Tot nu toe is mei 2012 de absolute recordhouder zonnestroom productie, met meer dan vier miljard kilowattuur uit de geruisloze, reukloze, en emissie-loze omzetting van zonlicht door enkele miljarden zonnecellen in Duitsland (de meeste kristallijne zonnepanelen bezitten 60 tot 72 zonnecellen). Ik zal hier verder superlatieven sparen, want u kunt er vergif op innemen, dat mei 2013 of de daar op volgende zomermaanden juni of juli (indien zonnig en niet te heet) dit record alweer zal gaan overtreffen, gezien de in de tussentijd bijgeplaatste hoeveelheid nieuw PV-vermogen.


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Vooral in mei - augustus werd weer enorm veel meer zonnestroom geproduceerd dan in het
vorig recordjaar 2011. In mei en augustus 2012 werd zo'n 2½ maal zoveel zonnestroom
geproduceerd dan in dezelfde maanden twee jaar eerder.

De laatste kolom geeft de gemiddelde maandproducties voor de volledige jaren 2010 en 2011
weer. In 2011 al ruim anderhalve terawattuur per maand gemiddeld, equivalent aan het stroom
verbruik van bijna een half miljoen Duitse huishoudens (bij 3.500 kWh/HH.jaar).

© BDEW (deze pdf)

Vier miljard kilowattuur in een maand tijd in BRD is een derde deel van de totale verondersteld hiernieuwbare stroomproductie in heel 2011 in Nederland volgens het CBS (12,3 TWh, waarvan 3,2 TWh bijstook van biomassa in fossiele centrales was...). Uitsluitend zonnestroom. In 1 maandje tijd. De PV-productie in de eerste drie kwartalen van 2012 is al het dubbele van genoemde totale "hernieuwbare" productie in Nederland in heel 2011. Und noch lang keine Ende...

De Duitse windturbines produceerden in die eerste 9 maanden 35 TWh. Wat slechts een matige groei (nog geen 8%) was t.o.v. de 32,5 TWh in 2011 in die periode. Het is duidelijk: zonnestroom gaat heel rap de windproductie in de nek blazen bij de oosterburen, als de nieuwbouw zelfs op een lager niveau voort blijft gaan...

In tabelvorm zijn de cijfers voor alle hernieuwbare stroom producerende modaliteiten in Duitsland in januari tm. september 2012, met al ruim 25% van alle stroomproductie uit hernieuwbare bronnen:

modaliteit
% van stroom productie 2011
% van stroom productie 2012
% toename procentueel aandeel
2011-2012
Wind
8,0
8,6
7,5
PV
4,1
6,1
48,8
Biomassa
5,4
5,8
7,4
Hydro
3,3
3,8
15,2
Afval & andere
0,9
0,9
-
Totaal
21,7
25,2
16,1

Volgens voorlopige berekeningen van BDEW zou in de eerste drie kwartalen van 2012 26% van de Duitse stroom consumptie zijn gedekt uit hernieuwbare bronnen. Echter, vanwege de te verwachten weerscondities in het laatste kwartaal (relatief laag aandeel PV), zal dat aandeel in het totale verbruik weer wat gaan dalen. Volgens BDEW zou dat vooral ook te maken hebben met het relatief geringe aantal zonneuren in de herfst (bij ons in Leiden was oktober 2012 ook een sombere maand met een relatief lage opbrengst).

Blijft nog steeds de conclusie over: Deutschland - mach weiter so!

De heer Leegte, energiespecialist van de VVD, zal het allemaal vast wel weer helemaal "niks" vinden, die met verpletterende cijfers geïllustreerde Energiewende, bij de oosterburen. Maar zo'n onzinnig standpunt mogen alle - momenteel (8 nov. 2011 19h09) 16.783.967 (minus een) - Nederlanders natuurlijk ook gewoon naast zich neerleggen cq. negeren...

BDEW bericht van 5 november 2012


8 november 2012. United States International Trade Commission bevestigt oordeel dumping van Chinese cellen/modules. Op 7 november kwam het lang verwachte - en niet verrassende oordeel van de USITC. China heeft "ongeoorloofd" zonnecellen resp. -modules "gedumpt" op de Amerikaanse markt, en daarmee de industrie in de U.S.A. ontoelaatbare schade toegebracht (zie ook voorgaande analyses van de "strijd" in U.S.A., en het vervolg in Europa).

USITC stelde dat de U.S.A. PV-industrie "materially injured" is door de Chinese dump, ze oordeelde dat de hardware werd "gesubsidieerd en verkocht in de U.S.A. voor een prijs die lager is dan wat als eerlijk zou kunnen worden bestempeld". Daarmee staat de weg open voor continuering van de importheffingen, waardoor volgens Renewable Energy World.com er extra tarieven van zo'n 24 tot 36% bovenop de meeste uit China geïmporteerde modules zullen worden gestapeld.

Modules afkomstig uit China die zijn gemaakt met cellen afkomstig uit andere landen vallen NIET onder het oordeel (vandaar dat er al bedrijven zijn die hun cellen in omringende landen gaan produceren, zie vorige bericht, kader). De definitief vast te stellen importheffingen zullen pas effectief worden vanaf de datum van registratie van de eerste voorlopige besluiten van het Department of Commerce in het federale register.

In het persbericht van USITC ook enkele opmerkelijke feiten:

 • Petitioner van de formele klacht is SolarWorld Industries America, Inc.

 • Er zijn 14 Amerikaanse bedrijven die kristallijne cellen en modules produceren.

 • Er zouden in 2011 1.856 banen in de kristallijne cellen/module productie industrie zijn geweest in U.S.A.

 • Er zou in 2011 in U.S.A. voor 3,01 miljard dollar aan kristallijne modules zijn verkocht.

 • 57,4% van dat volume zou de "suspecte" Chinese modules hebben betroffen.

 • Er zou in 2011 door U.S.A. voor 1,5 GWp aan Chinese kristallijne modules zijn geïmporteerd. In dat jaar zou er in de U.S.A. in totaal voor bijna 1,9 GWp aan nieuwe capaciteit zijn bijgeplaatst (Wikipedia, bron: EPIA).

 • Genoemde import zou een handelswaarde hebben gehad van 1,9 miljard dollar (handelswaarde dus 1,27 dollar/Wp, plm. 1 Euro/Wp voor de modules...)

Persbericht USITC van 7 november 2012
Historische achtergronden van de "module dump affaire" (Renewable Energy World.com, 6 november 2012: worden de Chinezen nu terecht of niet terecht met heffingen geconfronteerd, interessante discussie)


6 november 2012. Zat er aan te komen: China gaat in tegenaanval bij WTO & meer troubles uit Azië. In een persbericht gepubliceerd op 5 november 2012 wordt door de World Trade Organization aangekondigd dat China een "dispuut" heeft gemeld bij het secretariaat van deze wereldwijde handelsorganisatie, tegen vermeende oneerlijke praktijken rond subsidies voor zonnestroom in de EU, en tegen specifieke deelstaten.

WTO heeft aangekondigd dat er een document zal worden gepubliceerd met de details (nog niet beschikbaar). Het "dispuut" zou gaan om vermeende oneerlijke handelspraktijken bij met name (maar: niet "exclusief") deelstaten als Italië en Griekenland. Praktijken die "local content" (lokale productie, "eigen industrie eerst") zouden bevoordelen en die op gespannen voet zouden staan met overeenkomsten binnen de internationale GATT 1994 afspraken.

Met de "request for consultations" is een officiële procedure van een "dispuut" binnen WTO gestart.

Het is een lang verwachte reactie van China op de inmiddels al op instigatie van een Amerikaanse dochter van het Duitse SolarWorld gematerialiseerde importheffingen op Chinese zonnecellen en -modules (bericht 12 oktober 2012). En natuurlijk ook op het voor de Chinese producenten, gezien het afzet potentieel, mogelijk nog veel dreigender opvolgende gelijkluidende verzoek van de Europese gelegenheids-coalitie EU ProSun, om ook aan de Europese grenzen importheffingen op (vermeende) dump-modules uit China te gaan invoeren (bericht 14 september 2012).

M.b.t. de ondersteunings-politiek van Ontario (Canada) wordt een vergelijkbaar dispuut uitgevochten, omdat ook daar lokale industriële productie wordt bevoordeeld bij de toekenning van acceptatie voor de destijds lucratieve invoedings-vergoedingen voor (vaak zeer grote) zonnestroomprojecten (60% van de hardware zou in Ontario moeten zijn/worden geproduceerd). Interessant is dat daar juist de Japanse regering, met in hun kielzog, de Europese Unie, de "eisende" partij zijn, om de praktijken in Ontario van tafel te krijgen. Deze Canadese provincie lijkt in een uitgelekt interim rapport van de WTO in het stof te moeten gaan bijten. En in het ongelijk te worden gesteld met mogelijk een toekenning: "ontoelaatbare discriminatie in het internationale handelsverkeer". De consequenties van zo'n eventuele toekenning / uitspraak zijn echter nog niet duidelijk (PV Magazine, 16 oktober 2012).

Mogelijke achtergronden voor het nieuwste "dispuut"
Na de verwoestende insolventie- en faillissements-stormen die door de Amerikaanse en Europese PV-sectoren zijn geraasd (nog steeds niet afgelopen), zijn ook diverse Chinese bedrijven in de problemen gekomen. Van veel van de kleine, volgens Enfsolar.com inmiddels 638 Chinese module producenten hoor je weinig, behalve dan dat er wekelijks diverse aanbiedingen voor "dump"prijzen in de mailbox van Polder PV (en vele anderen werkzaam in de zonne-energie sector) belanden. Afkomstig van bedrijven waar de meesten in Nederland nog nooit van hebben gehoord. Te zien aan de prijsstellingen, en aan de door onafhankelijke analisten verwachte "werkelijke kosten" voor het maken van "klassieke" kristallijne zonnepanelen, wordt er mogelijk daadwerkelijk "onder kostprijs" aangeboden. En lijken talloze kleinere spelers radeloos te zijn om maar zoveel mogelijk van hun modules te kunnen afzetten via alle mogelijke kanalen die ze maar kunnen vinden.

Problemen voor de Chinese Reuzen
Significanter echter is de positie van de met vele miljarden door de Chinese regering (via staatsbanken) op een hoge sokkel gezette PV--reuzen. Omdat die enorme productie capaciteiten bezitten, en een doorslaggevende factor zijn geworden op de wereldmarkt. Die Aziatische Tijgers beginnen te wankelen. Bijvoorbeeld Suntech, waar een hoogst curieuze fraudezaak met niet gedekte investeringen in zonnestroom parken in het nu ook in het beklaagdenbankje staande Italië waarschijnlijk de doorslag heeft gegeven. Het concern, waarvan voorzitter Zhengrong Shi, een van China's rijkste ondernemers, onlangs is aftreden, lijkt diep in de problemen te zitten.

Niet alleen heeft die affaire recent in Italië tot een rechtszaak tegen het gewraakte Global Solar Fund van Suntech geleid (bericht PVTech.org van 30 augustus 2012). Het bedrijf, de grootste zonnecel producent ter wereld (Photon april 2012: 2,2 GWp productie in 2011), en met forse schulden geconfronteerd, dreigt namelijk van de NYSE beurs (New York Stock Exchange) verwijderd te gaan worden als ze de financiële zaken niet op orde krijgen, en hun beurskoers onder dat wat volgens de reglementen als "acceptabel" wordt bevonden (1 dollar) blijft hangen (bericht Seeking Alpha 21 september 2012).

Reuters meldde al snel (27 sep. 2012) dat de banken in Wuxi (Jiangsu provincie) 32 miljoen dollar (200 miljoen yuan / 25 miljoen Euro) extra zouden hebben geleend aan Suntech, in een poging het bedrijf te redden van een dreigende ondergang. Later zou sprake zijn van een lening van de staatsbank, China Development Bank. Suntech is een van de grootste werkgevers in die Chinese provincie. Deze extra "indirecte staatssteun" zal als olie op het vuur gaan werken in de ontluikende handelsoorlog tussen de zonnecel producerende landen en de jarenlang grootste afnemers (lees: Europa en U.S.A.), die de eigen productie industrie richting afgrond hebben zien verdwijnen...

Het ook al met schulden overladen JA Solar, volgens Photon na First Solar (U.S.A.) de derde grootste cellen producent ter wereld in 2011, ook uit China, staat er nog beroerder voor dan Suntech. Het bedrijf heeft op hun Stock Exchange bij Nasdaq een treurig niveau bereikt, ver onder die beruchte "1 dollar grens". Gevolg: ook zij dreigen van de beurs verwijderd te worden (een zogenaamde "delisting") als ze de zaken niet op orde gaan brengen. Zie het bericht op Reuters (16 oktober 2012).

Trina Solar en de onfortuinlijke, ooit extreem ambitieuze wafer producent LDK Solar, staan er niet veel beter voor, ook daar is het janken met de pet op. De laatste kreeg, nadat het door de staat ondersteunde Heng Rui Xin Energy zich met 19,9% van de aandelen had inkocht in de onderneming, een extra financiële injectie van maar liefst 700 miljoen yuan (87,5 miljoen Euro). Als die noodverbanden niet worden aangebracht, dreigen er rampen voor de in het verleden reeds zwaar door de Chinese staat ondersteunde PV-molochs, die voor absurd lage prijzen zonnecellen- en modules (en, in het geval van LDK Solar, ook de cellen precursors, de wafers) afzetten.

Volgens een recent onderzoek zouden de tien grootste Chinese PV-ondernemingen inmiddels al een spectaculaire schuld hebben opgebouwd van 17 en een half miljard dollar (Morning Whistle, 30 oktober 2012). De bruto marge voor de industrie zou in 2010 nog 30 procent hebben bedragen, maar al in 2011, door een combinatie van factoren, onder het "levensvatbare" niveau van 10% zijn gekomen. De Chinese regering in Beijing heeft aangekondigd dat ze een 70 miljard yuan (8,8 miljard Euro) kostend reddingsplan gaan uitvoeren om hun eigen industrie te redden van de ondergang. Voorspelbaar: dat was wederom olie op het vuur voor de Amerikaanse producenten van hardware voor de PV-business ("Coalition for American Solar Manufacturing"), die China van "mercantilisme" betichtten in hun persbericht van 1 november 2012.

Chinese actie voorspelbaar
In dat licht bezien, is de "klacht" van de Chinese overheid bij WTO natuurlijk byzonder interessant, voorspelbaar, maar ook enigszins hilarisch. Want als alle feiten op tafel gaan komen, zouden de Chinese machthebbers zich daarmee wellicht diep in de eigen vingers kunnen gaan snijden. Ook al omdat, toen Italië een "local content" paragraaf opende binnen de Conto Energia regelgeving, om de Europese (en, natuurlijk, de eigen) industrie perspectief te bieden in een door Aziatische modules overspoelde markt, het ene na het andere Chinese bedrijf, met fysieke cellen productie in China zelf, onbeschaamd claimden dat ze, tijdens de eerste beurs in Rome na het openstellen van die regeling, "Europese" modules aanboden. Voor prijzen waar de Italiaanse producenten alleen maar schone dromen van konden dromen. Geen enkele Chinese fabrikant kon met harde getallen aantonen waar die "Europese local content" voor hun zonnepanelen dan wel uit zou bestaan, en, wat het "percentage" bij de productie van de hardware dan wel zou zijn...


^^^
Screendump uit de Engelse toelichting bij Conto Energia V, de vijfde Wet die feed-in bedragen
voor zonnestroom installaties toekent in Italië. Door mij rood omkaderd, een typische passage
op basis waarvan de Chinezen klaarblijkelijk de nieuwe procedure bij de WTO hebben gestart.

© 2012 Gestore dei Servizi Energetici (GSE, deze webpagina)

Dus we gaan zien wat er met die laatste, door de Chinezen bij de WTO gestarte procedure zal gaan geschieden. De verhoudingen op deze aardkloot zullen er in ieder geval niet veel beter op gaan worden. Het zal de crisis in en het wantrouwen binnen de sector mogelijk alleen maar gaan versterken.

Hoge nood? >>> creatief ondernemerschap
Ondertussen zijn Chinese ondernemers creatief aan het worden gezien de dreigende gevaren van importheffingen aan de grenzen van de Europese Unie. Er zijn al diverse ondernemingen aan het nadenken over het verplaatsen van de productie naar andere landen, om onder de dreigende heffingen uit te komen. Een recente e-mail die Polder PV in de in-box vond van zo'n ondernemer - met voortgaand aanbod van zonnepanelen - luidde (namen geanonimiseerd door Polder PV met ###, en enkele passages vet gemarkeerd, rest tekst intact gelaten):

"Hello my friend,

we've not met for a long time, hope situation there is good and fine. As i check, many supplier has closed european warehouse, probally it is affected by anti-dump threat.

But ### has full confidence to overcome this problem. fristly ### continute to send solar panel to eu warehouse. right now ### stock is still availble 240W poly and 235W poly, around 2-3mega watt.

secondly, even though this threat become real, ###'s new factory in malaysia will be starting manufacturing and delivery on EU countries. As long as ### factory not die, our warranty is still promised to last 25years.

If you have order, pls do not hesitate to contact ### and find ### as your new and reliable partner."

Gevonden in de mailbox van Polder PV, 30 oktober 2012 (let s.v.p. ook op het weergegeven voorbehoud bij de "warranty claim"...).

Niet alleen Chinese troubles in Azië
En om het allemaal nog wat erger te maken. Het moederbedrijf van het Japanse Sharp, wereldvermaard om hun jarenlange bemoeienis met de zonnecel productie, en al 50 jaar toonaangevend in de business ("massa"productie van zonnecellen sinds 1963, eerste toepassingen in de ruimtevaart in 1967), wankelt op haar grondvesten. Na gigantische reorganisaties en pogingen schuldeisende banken van zich af te houden schijnt deze vermaarde onderneming zelfs een continuering van het eigen bedrijf te betwijfelen. Ze verwachten dit jaar een monumentale schuld van 4,4 miljard Euro tegemoet te zien. Als daar iets "goed fout" zal gaan (en dat is niet onvoorstelbaar in een wereldeconomie in crisis), zal ook de toekomst van haar PV-activiteiten met zorg tegemoet gezien moeten gaan worden.

Ook het Japanse Panasonic, die eind 2010 Sanyo (na het Amerikaanse Sunpower de onderneming met de meest krachtige, hoog-efficiënte commerciële modules ter wereld) heeft verworven, zit diep in de financiële problemen. Hun aandelen koers bereikte het dieptepunt in 37 jaar tijd. Voor het eerst sinds 1950 zou er dit jaar géén dividend aan de aandeelhouders worden uitbetaald. Ook hier baart de uitgeholde financiële draagkracht van de (dochter)onderneming achter de beroemde Sanyo / Panasonic HIT modules ernstige zorgen voor de nabije toekomst...

De conclusie van dit alles is: de "zware tijden" voor de global solar industry zijn nog lang niet ten einde. Met de nieuw aangekondigde juridische procedures voor internationale gremia verdiept die crisis zich alleen maar. Dat is niet best voor het investeerders-vertrouwen. Dat moet beslist snel worden hersteld.

Nagekomen (7 nov. 2012)
In mijn grote stapel nieuws vond ik ook nog een ronduit opmerkelijke ingezonden brief van Jifan Gao, CEO van Trina Solar, David King, CEO van Suntech, Lianshang Miao, CEO van Yingli Green Energy, en Dr. Shawn Qu, CEO van Canadian Solar (de laatste: geen Chinese onderneming, wel met het grootste deel van de productie daar), als ingezonden brief gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 17 oktober 2012.

In deze ronduit opmerkelijke brief van vier grote, elkaar flink beconcurrerende zonnecel- en module producenten uit Verweggistan, in een Nederlands dagblad, stellen de CEO's van deze grote ondernemingen dat met "het weren van Chinese zonnecellen, de [Europese] sector in zijn eigen vlees zou snijden", en dat "handelsbarrières de zonne-energiesector zeker niet vooruit zouden helpen". De vier wijzen er fijntjes op dat de Europese PV-sector ook met subsidies e.d. overeind is geholpen, en dat veel van de problemen hier geweten zouden moeten worden aan het feit dat de Europese maakindustrie zich niet heeft kunnen aanpassen aan de snel veranderende marktomstandigheden. Er wordt gewezen op het feit dat een groot deel van de productie apparatuur door de Chinezen in Europa wordt gekocht, en dat Chinese panelen vervolgens weer in Europa, "waaronder Nederland", worden afgezet.

Dat laatste mag wel een potje zout bij. Van de grofweg 150 MWp geplaatste modules in Nederland is weliswaar een (groot) deel van Chinese herkomst, maar het totale volume is gezien het productie niveau van Gigawatten per jaar van alleen al deze vier natuurlijk absolute peanuts.

In ieder geval besluit het artikel met een waarschuwing tegen protectionistische maatregelen die zouden kunnen "terugslaan" op de Europese markt. De vier grote producenten waarschuwen uitdrukkelijk tegen het invoeren van nieuwe concurrentie barrières die de internationale handel en de economische ontwikkeling in gevaar zouden brengen...

Nogmaals: een hoogst opmerkelijke brief...

China files dispute against the EU and certain member states (officiële procedure bij WTO gestart, 5 november 2012)

Aandelenkoersen Chinese & andere Aziatische reuzen (of, in geval Canadian Solar, grootste deel productie in dat land hebbend) zijn "niet om over naar huis te schrijven" (understatement: Suntech stond begin 2008 rond de 85 dollar):

Koers Suntech Power Holdings Co. Ltd. (NYSE, onder de gevreesde 1 dollar lijn)
Koers JA Solar Holdings Co. Ltd. (NASDAQ, ver onder dezelfde gevreesde 1 dollar lijn)
Koers LDK Solar Co. Ltd. (NYSE, leek enigszins op te krabbelen, maar nog steeds ver onder de 1 dollar lijn)
Hanwha SolarOne Co. Ltd. (NASDAQ, Koreaans, nieuwe eigenaar Q-Cells en SolarFun, rond de 1 dollar bewegend)
Koers Yingli Green Energy Holdings Co. Ltd. (NYSE, ook niet echt geweldig, rond de 1,70 dollar)
Koers Canadian Solar Inc. (NASDAQ, grootste deel productie in China, rond 2,70 dollar)
Koers JinkoSolar Holdings Co. Ltd. (NYSE, lijkt uit dal te klimmen na "milieuschandaal", richting 4 dollar lijn)
Koers Trina Solar Ltd. (NYSE, lijkt nog relatief "gunstig" te zitten, boven de 4 dollar)

Koers Panasonic Corp. (NYSE, lijkt wel een glijbaan downwards - zie 5 jaar knop...)
Koers Sharp Corp. (TYO, Tokyo Stock Exchange, idem...)

Hans Josef Fell (Bündnis90/Grünen) blijkt niet geporteerd van de klacht bij de EU en voorziet een niet controleerbare handelsoorlog als gevolg. ProSun blijkt hoogst ontstemd over deze positie (6 november 2012)

Siemer, J., Eleuteri, S. & Bellini, E. (2011). Willkommen in Europa. Die Bevorzugung von EU-Produkten durch die italienische Solarförderung ist nicht praktikabel. - Photon 10/2011: 24-28. (diverse Chinese producenten bieden zogenaamd modules met "EU local content" aan op de PV Rome beurs, maar kunnen dat helemaal niet met documentatie aantonen)

Warren, C. (2012). Konstruierte Preise. Die USA haben hohe Strafzölle für chinesische Solarzellen beschlossen - das Verfahren geht weiter. - Photon 7/2012: 14-21. (toekenning strafkortingen aan Chinese import cellen en -modules in U.S.A.)

Hirsch, M. (2012). Verlierer und Gewinner. Strafzölle: Chinas Produzenten schreiben Millionen ab und suchen Zellen im Ausland. - Photon 7/2012: 22-23. (gevolgen van strafkortingen Chinese modules in U.S.A. voor de aanbieders)

Bartsch, B. & Eleuteri, S. (2012). Wein, Wort und Gegenwehr. In China wird auf vielen Wegen versucht, das europäische Antidumping-Verfahren zu stoppen. - Photon 11/2012: 16-21. (conflict verdiept zich, handelsoorlog dreigt tussen China en Europa. Angela Merkel / BRD probeert het oplaaiende vuur te blussen, maar heeft weinig bewegingsvrijheid - wat de Chinezen niet lijken te begrijpen)

Gao, J., King, D., Mia, L. & Qu, S. (2012). Sluit grens niet voor de Chinese zonnecel. - Financieele Dagblad, 17 okt. 2012: 9 (zie korte bespreking hierboven)


 
^
TOP

4 november 2012. Tussenmeterstanden elektra en stadswarmte Polder PV. Een grafiek die ik nog niet had laten zien betreft de alhier sinds enige tijd regelmatig opgenomen "tussen"meterstanden van de Ferrarismeter op de aansluiting (voor elektra) en de digitale (niet "slimme", dus onder de categorie "domme" meters vallende) Kamstrup meter op de stadswarmte aansluiting. Ik lees die meters frequent uit om te voorkomen dat ik mogelijk door externe meet- dan wel net-cowboys en/of leveranciers allemaal onzin over schattingen e.d. naar mijn hoofd geslingerd zal krijgen. Met waarschijnlijk onfrisse gevolgen (lees: financieel nadeel voor ondergetekende) van dien.

Ik adviseer u met klem om op vergelijkbare wijze met uw meest cruciale/gevoeligste (hoogste financiële impact hebbende) "net"meters om te gaan, om "eventualiteiten" in dit op dit gebied ook nogal zwakzinnige landje te voorkomen. Voor een rechter zullen immers grafieken als de hier getoonde, en de daar aan ten grondslag liggende harde meetdata een hoge bewijskracht hebben. Een netbeheerder die, zonder enige vorm van documentatie, "eenmalig in het jaar bepaalde" meterstanden uit zijn sjieke duim zuigt* zal hopelijk worden afgestraft door een rechter die de hersencellen gebruikt zoals ze zouden moeten worden gebruikt in een "rechtsstaat".

* In een toenemend aantal gevallen zeker wat elektra betreft "staande praktijk" in ons belachelijke landje. Polder PV hoort steeds vaker over schrijnende gevallen. Terwijl je voor een elektra meter tegenwoordig een meetdienst moet schokken van EUR 31,92/jaar, en voor een gasmeter (tm. G6) EUR 23,40/jaar (tariefbladen Liander 2012, inclusief 21% BTW). Heel fijn, als je netbeheerder dan totaal onverwacht verzonnen meterstanden uit de melkwitte kristallen bol gaat zitten trekken, en die zonder jou daarover te informeren, naar de energie leverancier doorbrieft "als zijnde de vastgestelde waarheid". Polderkolder, natuurlijk. Maar "ze" komen er nog steeds vaak mee weg...


Vandaar dat ik deze grafiek regelmatig van een update voorzie. Om snoeiharde ijkpunten in bezit te hebben, mochten er onverhoopt daarmee "problemen" gaan optreden.


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Stadswarmte going slow (goeie zaak...)
In rood de frequent opgenomen meterstanden voor de stadswarmte aansluiting (geïntegreerde warmtewisselaar ruimteverwarming en tapwater). Voor 2012 gelukkig een zeer vlakke curve, we hebben zeer zuinig gestookt (hoofdkranen naar de radiatoren tussen april en november afgesloten, verbruik in die periode uitsluitend warm tapwater). Onze grootste energie uitgaven post (aan een niet te "verkiezen" monopolist, waarvan het hoofdkantoor in Zweden staat...) flink onderdrukt. De tarieven voor dit jaar liegen er niet om: januari tot en met juni EUR 23,24/GJ (incl. 19% BTW), juli tot en met september EUR 24,16/GJ (incl. 19% BTW), oktober tot en met december EUR 24,56/GJ (incl. 21% BTW). Er wordt voor een gemiddeld huishouden vaak gerekend met een jaarverbruik van maar liefst 35 GJ of hoger, dus reken maar uit. Het uit 2 personen bestaande huishouden van Polder PV zit daar ver onder, zo'n beetje een factor vier.

(Gesaldeerde) stroom
Elektra in geel in de grafiek hier boven, met de volautomatisch salderende Ferrarismeter in volle glorie, met keiharde meetdata gedocumenteerd zonder "noodzaak" van een sluwe meter. Het is een enkeltarief meter (van hetzelfde Siemens, wat recent een verrassend afscheid van zonne-energie heeft aangekondigd...). Dus als u een dubbeltarief meter heeft, zult u aparte "curves" moeten maken voor de "hoog" en "laag" telwerken. Door een defecte koelkast en een nieuwe, energiezuinige computer, resulterend in een historisch laag verbruik, is er een "diep dal" ontstaan in de lange zomerperiode van 2012. We hebben inmiddels ruim een maand een nieuwe (energiezuinige) koelkast, hebben een waterkoker in dienst genomen (een zeer duidelijk effect hebbend op het maandelijkse verbruik aan kookgas) en andere stroom verbruikers. Het in gearceerd geel veld rechts opgebouwde zonnestroom overschot begint nu dus weer te worden geconsumeerd. We gaan het echter beslist niet redden om boven de meterstand van vorig jaar terecht te komen bij "normaal gedrag". En ik vertik het om in de winter kunstmatig kolen- of nuke-stroom te gaan zitten wegbranden met bijvoorbeeld een elektrisch kacheltje om maar van dat "overschot" af te komen, zoals een groeiend aantal mensen zijn gaan doen ("affakkelen van zonnestroom overschot", bijvoorbeeld, vandaag nog, een Tweaker die zo'n beetje een "vooroorlogs" apparaat met stekker gebruikt om het huis te verwarmen met een erg grijze momentane stroom mix uit het net...). Dat is inherent onduurzaam, en wordt uitdrukkelijk uitgelokt door de gruwelijk ontoereikende Wet- en regelgeving in Nederland.

Dan maar een potentiële "dreigende" confrontatie met een netbeheerder, als die daar tenminste "zin" in heeft. Ze kunnen natuurlijk ook even wachten met de meterstand opnemen. In januari 2013 zitten we waarschijnlijk wel weer in "de plus", en dan hoeven ze zich verder niet druk te maken over dat voor hen sinds juli 2004 dreigende gezakjapanner met een klaarblijkelijk [tijdelijk] "onmogelijk" minnetje in de administratie...

Nog een andere update
Ik heb ook de twee grafieken die het gedrag van de enkeltarief Ferrarismeter over de gehele periode dat we zonnepanelen hebben in kaart brengen van een update voorzien. Een van de twee is hier onder getoond:


KLIK op plaatje voor uitvergroting

In deze grafiek de maandelijkse updates voor de meterstand van de Ferrarismeter in onze meterkast (nacht van de laatste dag van de maand, voor het ter bedde gaan). Elke deelperiode dat we geen (grijs), 4 (lichtblauw), 10 (groen), 12 (oranje), resp. 14 PV-modules (geel) op het dak hadden staan is apart weergegeven, en elk van een lineaire trendlijn met voorspelling de toekomst in weergegeven. De accolade rechts is de besparing aan stroom inkoop die we op basis van ons "pre-zonnepanelen" tijdperk gedrag (grijs) mogelijk halverwege 2013 zouden kunnen realiseren. Die is inmiddels (begin november 2012) al opgelopen tot meer dan 12.000 kWh (Y-as is meterstand, "23" betekent daar "23.000 kWh").

Als je nu dat soort antieke (totaal achterhaalde, relatief weinig efficiënte) paneeltjes op een op zuid gericht dak zou gooien, en 12 jaar lang voor dezelfde stroomafname prijs als mijn huidige all-in tarief (uitsluitend variabele posten: 22,53 cent/kWh) zou "mogen" salderen onder onze condities, zou je dat in die periode ruim 2.700 Euro aan vermeden inkoop van elektriciteit opleveren. Uiteraard zijn de huidige systemen veel efficiënter dan onze "ouwe meuk", en zou er, als er erg veel extra heffingen op de kale kilowattuurtjes (indien afgenomen van het net) gaan komen, bij een licht stijgende variabele stroomprijs, nog wel wat meer "verdiend" kunnen gaan worden. Even helemaal afgezien van alle inflatiecorrectie gesodemieter, wat er met het "uitgespaarde geld" zal worden gedaan (...), en nog zo wat meer van dat soort totaal onvoorspelbare zaken in een wereld in crisis waar de (financiële) fundamenten weg rotten waar je bij staat...

Voor detail grafiek en verdere uitleg, zie grafiek pagina "Meterstanden analoge ferrarismeter (enkel tarief)".


3 november 2012. Matige oktober, doch niet getreurd. Oktober was een niet spectaculaire, zelfs zeer matige maand wat betreft de opbrengst van zonnestroom. KNMI had het zelfs over een "natte" maand, met vooral veel neerslag in het westen - waar Polder PV al zijn hele leven lang domicilie heeft, de laatste 12 en een half jaar met zonnepaneeltjes op het dak van de verhuurder. Volgens onze weer verslaggevers scheen de zon landelijk gemiddeld 109 uur, normaal is 113 uur (afwijking bijna 4% "te weinig"). De afwijkingen van die waarde voor oktober 2012 waren regionaal bezien ook fors. Was het in het oosten van Nederland nog zelfs 125 uur (15% hoger dan het landelijke gemiddelde in oktober 2012), is het in onze contreien in west Nederland een behoorlijke treurnis geweest, met slechts 95 uur zonneschijn. Dat is een afwijking van 13% "de verkeerde kant" op, voor de randstedelijke zonnestroom minnaars... Het is niet anders. Niet getreurd, er komen voor ons beslist ook weer betere tijden.

De bekende, ververste plaatjes voor de maandopbrengsten van het langjarige 1,02 kWp deelsysteem bij Polder PV, laat de resulterende tegenvallende oktober opbrengst goed zien (felgroene curve):

Voor de maandopbrengsten in uitsluitend 2012:

Voor deze 1,02 kWp deelgroep, lag de productie in oktober maar liefst 15% onder het langjarige gemiddelde van het PPV systeem (51 i.p.v. 60 kWh). In de volledig bemeten jaren 2002-2012 (exclusief 2010 toen in oktober het dak werd gerenoveerd) heeft alleen oktober 2006 een slechter productie resultaat laten zien. Voor de fysieke cijfers, zie de tabel in de highlights sectie).

Collega Blauwe Hoek in Spijkenisse zat zelfs op een all-time low met zijn oktober 2012 opbrengst (start installatie november 2003).


KLIK op plaatje voor uitvergroting

In september 2012 werd de 12 MWh productie grens overschreden...


KLIK op plaatje voor uitvergroting

In bovenstaande (nieuwe) grafiek de specifieke productie per dag van de oudste module groep bij Polder PV, 4 stuks 93 Wp ACN2000E modules, met dag productie weergegeven in kWh/kWp. In donkerblauw een trendlijn met een "zwevend gemiddelde" over een periode van 60 dagen (ongeveer 2 maanden). Van significante "degradatie van de opbrengsten" is na twaalf jaar nog steeds nauwelijks iets te zien (bij een "lineaire" trendlijn loopt die lijn vrijwel horizontaal in de grafiek over de getoonde, lange periode).

Productie resultaten van deelsystemen in de PV-installatie van Polder PV, oktober 2012:

 • Alle modules, 1.336 Wp: 67,850 kWh = 50,8 kWh/kWp
 • 4x 93 Wp ZZO: 18,379 kWh = 49,4 kWh/kWp
 • 2x 108 Wp ZZO voor: 11,232 kWh = 52,0 kWh/kWp
 • 4x 108 Wp ZZO achter*: 21,452 kWh = 49,7 kWh/kWp
 • 6x 108 Wp ZZO (2+4): 32,684 kWh = 50,4 kWh/kWp
 • 1.020 Wp ZZO (4+2+4): 51,063 kWh = 50,1 kWh/kWp (zie grafieken)
 • 2x 108 Wp Z: 11,266 kWh = 52,2 kWh/kWp
 • Kyocera 2x 50 Wp (geflasht 98,3 Wp) in serie, ZZW: 5,521 kWh = 56,2 kWh/kWp
* Steeds grotere kans op partiële beschaduwing door modules in voorste rij, bij zonnig weer (geldt zo'n beetje tot en met maart van het volgende jaar)

Alle jaren met accumulerende productie curves per maand voor de oudste groep van 4 stuks 93 Wp modules in een diagram. Links voor het afgeronde jaar 2011, rechts voor 2012, waarbij november en december nog ontbreken. Het "karakter" van de curves kan van jaar tot jaar aanzienlijk verschillen. Zowel in de bereikte opbrengsten (hoogste punt rechter zijde, het verloop in de maand, als in de "grilligheid" van de curves. Zo was mei in 2011 exceptioneel zonnig. In 2012 waren mei en augustus ongeveer even productief, al was het op een heel wat lager niveau dan april en mei in het voorafgaande jaar. Let ook op het verschil voor oktober: in 2012 ligt het eindresultaat fors onder dat van oktober 2011. NB: juni 2012 was bij ons vakantiemaand. We hebben nog wel net een logging voor zowel de eerste als de laatste dag van de maand (die trouwens niet spectaculair was qua productie).

Voor interactieve grafieken met de maandcurves per jaar voor zowel deze, als de iets minder oude 6x 108 Wp groep, zie de aparte pagina.

Energie- en water verbruik
De energie en water verbruikscijfers waren in oktober nog steeds laag:

Elektra Eindelijk weer eens een "positief verbruik" op maand basis, dankzij inzet van de waterkoker, een externe "load", toegenomen verlichting vanwege korter wordende dagen, veel muziek luisteren, taarten bakken, en ander extra verbruik om van ons al forse stroom overschot proberen af te komen voor het eind van het jaar. Geproduceerd is er in totaal (zie boven) bijna 68 kWh aan zonnestroom, de Ferrarismeter in de meterkast is echter desondanks eindelijk weer eens netto vooruit gedraaid, een dikke 63 kWh. Dus we hebben "netto" in oktober nog slechts 5 kWh uit het net betrokken. Marktwaarde van de opgewekte hoeveelheid zonnestroom deze maand, bij ons vanaf begin oktober geldige all-in (variabele) tarief van 22,53 cent/kWh (incl. 21% BTW): EUR 15,32. We zijn nu in ieder geval wat van ons "zomerse zonnestroom overschot" aan het inlopen, maar ik verwacht niet dat we dat "op" zullen gebruiken voor het eind van het jaar.

Kookgas slechts 1,8 kubieke meter verbruikt. Bij de momenteel ruim 67 cent/m³ (incl. 21% BTW) die wij vanaf 1 oktober betalen voor een "kuubje" kostte het kookgas "verbruik" in oktober slechts EUR 1,21.

Stadswarmte (uitsluitend voor tapwater) slechts 0,184 GJ "uit de meter genomen". Dat kost met de tariefstelling vanaf 1 oktober (EUR 24,56/GJ incl. 21% BTW) 4 Euro en 52 cent. In oktober stond de hoofdkraan voor de aanvoer naar de radiatoren bij ons nog steeds uit (pas vandaag, 3 november aangezet)...

Noot: alle energieprijzen zijn per 1 oktober 2012 met 21 i.p.v. met 21% belast i.p.v. de sinds 1 januari 2001 geldende 19% BTW. Houdt daar rekening mee bij berekeningen van (vermeende) inkomsten uit zonnestroom productie!!! Voor informatie over hoe leveranciers met die situatie om moeten gaan, zie deze overheids-website. Zeker met energie nota's over langere periodes (meerdere tariefperiodes van een half jaar, deel van tweede half jaar 2012 in 19% BTW tarief, rest in 21% tarief), gaat hiermee een nieuwe serie complicaties in die het zelf proberen uit te rekenen van de nota tot een hel zal maken voor gemddelde Nederlanders (die er waarschijnlijk nooit aan zullen beginnen).

Water 2,1 kubieke meter drinkwater en plm. 550 liter regenwater (toiletspoeling). Kost geen drol. Bij het huidige drinkwater tarief van EUR 1,33/m³ kost die 2,1 kubieke meter ons 2,79 Euro.

Vervoer Treinreizen: diverse. Retour Vlaardingen/Maassluis (wandeling), retour Den Bosch (Energiebeurs), retour Hoofddorp (aansluitend auto vervoer naar het Bulderbos naast de "Polderbaan" van Schiphol voor halfjaarlijks onderhoud), retour Den Haag en metro naar Madurodam (!), retour Hillegom (wandeling), retour Heemstede-Aerdenhout (wandeling AWD). Voor de rest alles met de fiets, verder geen auto gebruik.

Voor updates van de maandelijkse energie/water verbruiks-grafieken (tm. augustus 2012), zie onder elektra, kookgas, stadswarmte, en water.

Maandoverzicht oktober 2012 bij KNMI


2 november 2012 11:47 MET. Feestje bij Polder PV: eerste 11 jaar oude OK4 omvormer over de 1.000 kWh. Je mag zeggen van "die apparaatjes" wat je wilt. Eenmaal binnen in huis opgesteld, en met een wakend oog in de buurt, doen ze het gewoon zoals het ooit is bedoeld. Ik heb het natuurlijk over mijn prehistorische OK4E-100 "100 Watt" (volgens datasheet max. 94% rendement hebbend, volgens de uitvinder in de productie echter nooit boven de 91% gekomen) micro-omvormertjes. Voor de tijd dat ze door Henk Oldenkamp werden ontworpen, in die late negentiger jaren van de vorige eeuw, wondertjes van technisch vernuft (eerste op Oldenkamp's OKE Services website genoemde document is al van 1995...). Een brok techniek die de term "innovatie" beslist verdiende. Lang voordat het begrip met hoofdletter "i" zo'n beetje in elk beleidsstuk van het ministerie van Economische Zaken opgenomen moest worden...

front side of new OK4E inverter (replacement). Note the important serial number (SNR 84025).
^^^
Een van de tienduizenden verkochte OK4E-100 omvormers. Sommige lieden
krijgen er geen genoeg van, zonnestroom bakken met deze prehistorische
beestjes die intussen veel modernere varianten hebben gekregen.
De webmaster van Polder PV is zo'n gek mens...

Foto © Marijke Nauta

Nu bleken er in de commercialisatie fase van de OK4E-100 omvormer de nodige problemen te zijn opgetreden, uitgebreid gedocumenteerd in Polder PV's "Sunpower / OK4" dossier. De producent NKF nam nadat duidelijk werd dat ze een ernstig probleem aan de broek hadden met de buiten onder de panelen uitvallende omvormertjes snel de benen, en gaf de handel op. Maar gelukkig zijn er in ons land die-hards die nog steeds met deze unieke apparaatjes uit de rijke Nederlandse PV-geschiedenis verder zijn gegaan. Al is het meestal veilig binnen in huis opgesteld, waar de apparaatjes met hun zwaarste beschermingsklasse (IP67) niet zo zijn blootgesteld aan de "elementen". Polder PV is een van die "idioten". En hij produceert met die belachelijk oude apparaatjes (al een paar jaar uitgebreid tot dertien exemplaren, geschakeld op een totaal van 14 PV-modules) specifieke opbrengsten waar ze bij ECN Beleidsstudies steil van achterover slaan (zie overzicht pagina kalenderjaar opbrengsten).

De duizend kWh is binnen...
Het zat er al een tijdje aan te komen: de eerste individuele OK4 van Polder PV heeft de "magische" productie grens van 1.000 kWh gehaald. Het apparaatje, met het ietwat non-descript ID 41496 is helaas niet een van onze oudste, in maart 2000 in het eerste systeem aangebrachte omvormertjes. Want die zijn alle vier in de loop van de tijd kassiewijlen gegaan (Gaia hebbe hun ziel...) toen ze nog buiten onder de modules waren bevestigd. Numero 41496 startte in ons systeem toen het apparaatje, aan de achterzijde van een 108 Wp ACN5000E module bevestigd, op het dak werd geplaatst op 12 oktober van het jaar 2001. Tijdens de systeemrenovatie van eind mei 2005, toen alle omvormers van de panelen naar binnen in huis werden verplaatst (met complete ombouw van de bekabeling alhier, resulterend in 25 meter 2,5 mm² DC kabel tussen dak en appartement...), is het apparaatje echter "terecht gekomen" op de aansluiting van een iets minder krachtig 93 Wp (ACN2000E) Shell Solar module. Daar moet dus rekening mee gehouden worden als je naar de totale stroomproductie over die periode bekijkt, dat is niet op een en hetzelfde paneel geweest.

Wel heeft numero 41496 sindsdien op hetzelfde paneel geschakeld gezeten, en is er ook weer op aangesloten na de dakrenovatie in de late herfst van 2010.

Vandaag tijdens zonnig herfstweer nu dus dit, tussen de logging tijdstippen 11h41 en 11h47:

^^^
Screendump van logfile gedeelte van de "feest OK4", nummer 41496, op 2 november 2012. In het gele vakje het overschrijden van de "magische" meterstand van 1.000 kWh (in logfile gelogd in Wattuur, Wh). Heel wat, als u bedenkt dat dit een omvormer is die bedoeld is om op een - inmiddels natuurlijk compleet achterhaald - 100 Wattpiek paneeltje te worden aangesloten (met wat speelruimte naar boven en naar beneden). Een tweede exemplaar
(hier niet getoond), zit ook al over de 990 kWh, en gaat mogelijk dit jaar nog ook deze "magische grens" overschrijden...

De maximale dagproducties die werden gemeten met deze omvormer waren 715 Wh toen het apparaat nog buiten onder een 108 Wp module hing (24 juni 2002; specifieke dagopbrengst 6,62 kWh/kWp). Tijdens de lange periode van in-huis plaatsing aangesloten op een 93 Wp module was de maximale dagopbrengst 582 Wh (2 juni 2009; 6,26 kWh/kWp). Natuurlijk moet daarbij rekening worden gehouden met het oudere (minder krachtige) type module en de 25 meter DC bekabeling in die nieuwe situatie (meer kabel verliezen te verwachten dan via de oude AC bekabeling over die afstand).

In de periode 12 okt. 2001 - 30 mei 2005 produceerde het ruim 12 jaar oude apparaatje 358,3 kWh (gemiddeld 270 Wattuur per dag). Tussen 31 mei 2005 en vandaag, 2 november 2012, werd er 641,7 kWh geproduceerd (gemiddeld 237 Wattuur per dag). Dag in, dag uit, and still going strong (voor zo'n oud beessie). Over de hele periode van 12 oktober 2001 tot en met vandaag, komt de 1.000 kWh productie neer op een gemiddelde van 248 Wattuur per dag (een kwart kWh/dag). Ruim 4.000 productie dagen lang, inclusief de schaarse dagen dat het betreffende zonnepaneel tijdelijk met een laagje sneeuw was bedekt.

We verbruiken zo'n 1.200 kWh/jaar (dit jaar minder), zo'n 3,3 kWh/dag gemiddeld. Dat ene omvormertje levert daar dus gemiddeld genomen (natuurlijk veel meer in de zomer, veel minder in de winter) ruim 7,5% van voor haar rekening. Nicht schlecht voor zo'n onooglijk bakkie metaal uit de prehistorie van de omvormer techniek...

^^^
Bij de pijlkop: eerste maal dat er een individuele meterstand van 1.000 kWh geaccumuleerde productie op een OK4E-100 omvormer bij Polder PV is gesignaleerd. In de venstertjes onderaan per omvormer (of per combi, in het geval van de op-een-na-laatste kolom) de geaccumuleerde meterstand sinds de apparaten in werking zijn gezet (let op: verschillende leeftijden omvormers!). Onderaan het actuele AC vermogen op het moment van de screenshot (34 tot 43 Watt momentaan per omvormer om 12h04, 2 november 2012). Let op dat de omvormer helemaal links in beeld ook al aardig op weg is richting hetzelfde resultaat (even oud als het nu gehuldigde exemplaar).

Geen record, maar zonder meer opvallende prestatie
1.000 kWh is beslist geen record voor een OK4. Zowel de Zonnestroom Producenten Vereniging, als Polder PV zelf, heeft eerder al meldingen ontvangen van gelukkigen die meestal al langer OK4's ongeschonden in werking hadden, soms ook op iets krachtiger panelen (dan loopt het wat sneller op met de accumulerende meterstand). Zie het bericht van 16 februari 2011. Mochten er nog mensen zijn in Nederland die zeer hoge meterstand waarden hebben gezien in hun logging data, gaarne melding met "bewijsmateriaal" alstublieft, sturen naar PPV!

Ik wil Henk Oldenkamp, en natuurlijk niet te vergeten ook Ron Hoekstra van iQue (website sponsor van Polder PV), die ontwikkelingswerk aan de logging software heeft gedaan, nogmaals hartelijk danken voor alles waar OK4 voor stond - en nog steeds staat - in ons land!

Wat onverlet laat dat Polder PV met bovenmatige belangstelling uitkijkt naar de introductie van "Het Vervolg", SMA's SB240 micro-inverter die begin 2013 eerst in Amerika, en een half jaar later in Europa op de markt "zou moeten gaan komen". Volgens toezeggingen van een manager van SMA tijdens de laatste Energiebeurs in Den Bosch...

Nou, die "magische" 1.000 kWh voor de eerste OK4 bij PPV is natuurlijk een bescheiden "feestje" waard. Polder PV gaat de moesappels die hier liggen maar eens omzetten in een op (gesaldeerde) zonnestroom gebakken appeltaart. Kunnen we meteen wat "overschot" wegwerken om wat minder heftig "in de min" terecht te komen met die "andere" meterstand. Die van de Ferrarismeter in de meterkast...

Toegevoegd (taart klaar):

Toegevoegd (2). Ook maar eventjes een leuke limerick voor de gelegenheid... HIER!

Reactie:

 • "De ZPV feliciteert de heer Segaar van harte met dit zeer heuglijke feit." (zie website ZPV, 3 november 2012)

Nagekomen (OK4 meldingen met > 1 MWh op de teller):

 • Heer Snel uit de Meern rapporteerde een exemplaar (serienummer 15346) die al 1.161 kWh op de teller heeft staan. Een tweede exemplaar staat op het punt de "magische" 1 MWh grens te overschrijden (bericht ZPV site, 18 november 2012).

<<<101 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 50-41>>> highlights


© 2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP