cumulative energy yield per group of solar panels and of complete PV-system as obtained from daily inverter kWh meter readings
elektriciteits-"verbruik"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Totaaloverzichten

Elektra verbruik van Polder PV

1. Maandelijkse elektra consumptie, produktie en teruglevering
2. Maandelijkse elektra consumptie Polder PV versus gemiddeld Nederlands huishouden

voor jaarlijkse elektra consumptie en produktie, zie de aparte pagina

zie ook pagina's kookgas verbruik, verbruik stadswarmte (met grafiek totale warmteconsumptie incl. kookgas), waterverbruik (drinkwater en regenwater)

(update datum: 1 januari 2016)


1. Maandelijkse elektra consumptie, produktie en teruglevering
update datum grafiek: 1 januari 2016

Deze grafiek is een samenvatting van de meterstanden pagina met de jaarlijkse grafieken (zie aldaar voor details en uitgebreide toelichting tot en met 2012, wordt niet meer bijgehouden wegens teveel andere prioriteiten). Nieuwe layout vanaf juni 2007 (helderder beeld).

Beknopte toelichting: "gray" is "grijs" elektra contract (nog geen keuzemogelijkheid); "green" is "groen" elektra contract (achtereenvolgens 100% Ecostroom [EWR], Natuurstroom [NUON], "Schone Stroom Extra" [Echte Energie], resp. "zonne-energie" en opvolgende contracten [Greenchoice]). 1 juli 2003 is overgestapt op een "Blauwe Energie" contract bij Echte Energie (windenergie van Nederlandse bodem); onze zelfverkozen leverancier werd echter helaas aan Eneco verkocht in 2007, en de klanten werden min of meer "geloosd" bij het enige "betrouwbare" alternatief, Greenchoice (NB: dat heet bij de NMa/DTe desondanks een "officiële switch", so much for "de marktwerking"...). Daarna een hoop perikelen met conctracten gehad waarover je een boek vol zou kunnen schrijven (ga ik niet doen, je leeft maar eens, en er zijn leukere dingen om over te rapporteren).

Zelf gemeten opbrengsten van het zonnestroom systeem worden gestapeld op het resterende verbruik per maand bij de energieleverancier (resultaat van salderende Ferrarismeter, is dus een onderschatting van de netinvoeding omdat eigen consumptie van zonnestroom niet bemeten wordt). Zelf geconsumeerde zonnestroom wordt boven de X-as weergegeven; teruglevering van niet geconsumeerd "gesaldeerd" overschot aan het net onder de X-as. Alle meterstanden gebaseerd op aflezing van meterstanden op 1e van de maand; zonnestroom opbrengsten worden op dagelijkse basis bijgehouden via het OK485 data interface en dagelijkse monitoring van de meterstanden van alle omvormers in het PV-systeem. De dunne rode lijn geeft het gemiddelde (totale) maandelijkse elektriciteitsverbruik van ons huishouden in de weergegeven periode weer.

Vanaf 1 oktober 2007 zijn wij "ondergebracht" bij Greenchoice omdat onze (verkozen) groene leverancier Echte Energie werd verkocht aan de Eneco holding. Omdat wij zonnepanelen hebben en als zodanig geregistreerd stonden, zijn wij destijds automatisch als "zonne-energie" klant ingeschreven (die krijgen i.p.v. de gebruikelijke 0,25 eurocent/kWh korting het dubbele minder per "afgenomen" kWh [incl. BTW] te betalen t.o.v. de "grijze" leveringsprijs van de zogenaamde "standaard" leverancier in het netgebied van de klant). De nieuwe van toepassing zijnde "verbruiksbalkjes" in bovenstaande grafiek zijn dan ook van een oranje kleur voorzien (vanaf oktober 2007), i.p.v. de blauwe balkjes (windenergie contract bij Echte Energie) in de voorgaande periode.

NB: vanaf 12 oktober 2001 bestaat het PV-systeem uit 1.020 Wp, vanaf 14 augustus 2007 uit 1.236 Wp, en vanaf 19 april 2010 uit 1.336 Wp. Hierdoor worden de gele "zonnestroom opbrengst" balkjes van elke maandkolom nog langer dan ze al waren, tenzij er "onverwachte dingen" gebeuren. Een zo'n situatie was de complete dakrenovatie op ons complex, die van 10 tot en met 30 oktober 2010 er toe leidde dat ons systeem afgekoppeld moest worden van het net. Ook in de weken ervoor en erna is door beschaduwing door steiger doeken en palen flink wat productie verlies "geleden". Maar dat zijn gelukkig uitzonderlijke gebeurtenissen, die ook nog eens een redelijk beperkt effect op "het totaalplaatje" hebben. Polder PV houdt sowieso al vanaf de netkoppeling van het allereerste zonnepaneel op 13 maart 2000 het systeem nauwlettend in de gaten, dus echte verrassingen zijn hier zeldzaam.

Een ander gevolg van de bijplaatsingen is dat, als we langere tijd weg zijn (vakantie), en er uitsluitend een mechanische ventilatie unit (basisstand) aan staat in ons appartement, dat de netto gesaldeerde teruglevering aan het net in die maand toe zal nemen door de hogere zonlicht omzettende capaciteit op het dak. Dat was bijvoorbeeld meteen duidelijk toen wij bijna de hele maand mei 2008 op fietsvakantie waren (volledig binnen die maand vallend): we hadden in die maand een destijds record netto teruglevering (kWh meterstand van de netmeter direct na de vakantie minus meterstand direct voor de vakantie) van maar liefst 115 kWh (er zou meer teruggeleverd zijn als de ventilatie unit niet aan had gestaan), waardoor ik de Y-as van bovenstaande grafiek fors moest aanpassen. In de vakantiemaand juni 2009 was de netto (gesaldeerde teruglevering) zelfs al een spectaculaire 122 kWh, de "naar beneden gerichte balk" past nog net binnen het net aangepaste bereik...

In 2012 en 2013, toen de effecten van de Kyocera modules goed zichtbaar werden, werden andere wegen gezocht om stroomoverschotten op jaarbasis een nuttige bestemming te geven. Een van de meest pregnante is het overschakelen op een waterkoker, waardoor een forse (relatieve!) besparing op kookgas verbruik kon worden gerealiseerd, en de gesaldeerde zonnestroom kilowattuurtjes in heet water konden worden omgezet.

Gezien metingen tijdens vakanties blijkt voorts dat onze mechanische ventilatie unit steeds slechter lijkt te gaan werken. Althans: het geëxtrapoleerde stroomverbruik (totale gemeten zonnestroom opwek tijdens vakantie minus het altijd optredende "overschot" ingevoed op het net in die periodes) lijkt nog verder op te lopen dan in eerdere jaren. In september 2013 kwam het verbruik van die mechanische ventilatie unit (die op het dak van de vierde verdieping staat, aan de noordzijde van de zonnepanelen batterij) in de "basisstand" neer op een spectaculaire 29 kWh in 28 dagen tijd. Dat is zeer grof gezegd een niveau van een kwart tot een derde van ons totale gemiddelde stroomverbruik! Er zijn - vergeefse - pogingen gedaan om de verhuurder van vervanging van de op de vierde verdieping staande wisselstroom unit (plat dak buis exemplaar) te proberen te overtuigen. Tot nog toe niet geslaagd...

De ventilatie unit doet het nog steeds, desondanks hebben we in de jaren 2014 - 2015 zeer lage jaarverbruiken, ook ondanks enorm intensief computer gebruik. We hebben inmiddels zeer zuinige micro computertjes (NUC van Intel), waardoor we jaarlijks met "overschotten" worden geconfronteerd. Omdat die suffe zonnepaneeltjes van een bekende olie- en gas-boer het ook nog steeds na al die tijd hartstikke goed blijken te doen. Zeg maar: een luxe probleem.


2. Maandelijkse elektra consumptie Polder PV versus gemiddeld Nederlands huishouden


In deze grafiek (Y-as in kWh) wordt het grote verschil in de al vele jaren geleden "gerealiseerde" elektra consumptie getoond tussen het huishouden van Polder PV (3-kleurige balkenrij in zwart, geel en oranje, een vereenvoudiging van bovenstaande detailgrafiek) weergegeven. De rode lijn geeft het anno 2014 volgens CBS StatLine terug gelopen (vanuit jaarverbruik berekend) maandverbruik van 254 kWh, van een gemiddeld Nederlands huishouden (3.050 kWh/jaar, CBS StatLine Buurten 2014*). Voor een "eerlijke" vergelijking dient voor de maandelijkse consumptie van Polder PV van de bovenzijde van de maandbalkjes uitgegaan te worden (= verbruik incl. consumptie van zelf opgewekte, niet aan het net teruggeleverde zonnestroom). De trend is trouwens weer lager dan in 2013, toen ECN nog concludeerde dat het stroomverbruik na jaren van stijging rond de 3.200 kWh per jaar was gestabiliseerd. Bij Polder PV is, na een all-time low periode eind vorige eeuw, door zeer intensief computer gebruik (vóór 2004 sporadisch, maar vanaf dat jaar steeds intensiever, anno 2011 zo'n beetje full-time), een iets "grotere" verbruiker geworden. Maar dan nog: anno 2010 werd bijna 90% van het jaarverbruik door eigen zonnepanelen opgewekt, en het restant werd "groen" aangevuld door Greenchoice. In september 2011 werd een nieuwe computer ("microtower") aangeschaft die grofweg de helft van het energieverbruik van "de oude bak" (8 jaar oud) leek te hebben (maandelijkse monitoring). En na het helaas vervroegd verscheiden van dat mooie apparaat heeft een nieuwe, nog zuiniger computer het totale verbruik nog iets verder omlaag gebracht. Die effecten zijn direct zichtbaar aan de hoogte van de totale verbruikskolommen...

* In de niet meer ververste tariefadviezen voor stadswarmte van brancheorganisatie EnergieNed (later: Energie Nederland), werd destijds eigen statistisch onderzoek gebruikt waaruit zou blijken dat een huishouden (of het nu een gasaansluiting heeft, of alleen een stadswarmte aansluiting met elektra) gemiddeld tussen de 3.984 kWh (gemiddeld huishouden met gas aansluiting voor ruimteverwarming) en 4.088 kWh (gemiddeld stadswarmte huishouden zonder gas aansluiting) zou gebruiken, i.t.t. het destijds zeer frequent door de energiesector gehanteerde "3.500 kWh/jaar" of zelfs minder (....).

 
 
 
© 2005-2016 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP