example of monthly yield graph of 2 separate groups of solar panels with OK4 inverters
grafieken linkpagina
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Grafieken/graphs

 

type
type
inhoud pagina's
content of pages
update
continue logging van o.a. energie, momentaan vermogen en inverter temperatuur op geselecteerde dagen; inclusief wolkeloze dagen ("optimale" curves)
selectie/
selection
verschillen tussen energie- vermogens- en temperatuurcurves op optimale, wolkeloze dagen in de loop van de tijd; optimale presentatie in 1 grafiek
optimaal werkende omvormers
uitgebreide sectie met grafieken van diverse systeem productiegegevens van afgesloten jaren ("archief"): dag-, week-, maand-, kwartaal/seizoens- en jaaropbrengsten, etc.; gerealiseerd, gemiddeld en genormeerd
2010 (bijna compleet)
als jaaroverzichten, maar voor belangrijkste systeemdata vanaf begin metingen tot en met update datum in 1 grafiek gepresenteerd; langjarige trends
mei/May 2011
vergelijking van gemeten opbrengsten data-interface met andere meetmethodieken (kWh meter, Voltcraft); verificatie met Zonnewijzer
selectie/
selection
effecten van eigen zonnestroom productie op maandelijkse meterstanden netbeheerder; gedrag van de salderende meter; bruto teruglevering; zelfvoorzieningsfactor

augustus/August 2011

financiële baten en lasten van het PV-systeem
 april 2011
(opgenomen in sectie totaaloverzichten); inclusief zonnestroom opwek en impact bij elektra, kookgas verbruik, stadswarmte verbruik, drinkwater- en regenwater gebruik
dec. 2013

 

Alleen beschikbare grafieken zijn "gelinkt". Andere geplande grafiektypen zijn nog niet in een acceptabele vorm beschikbaar of moeten nog opgezet worden uit de enorme hoeveelheid ruwe meetdata (platte tekst; icoontje in navigatiebar niet werkend).

Op deze pagina kunt u kiezen wat voor type grafiek u wilt bekijken. U kunt dat via bovenstaande tabel met links doen, maar u kunt ook op alle pagina's binnen deze hoofdsectie via de aan de linkerrand getoonde verticale navigatiebalk met grafiekicoontjes snel doorlinken naar de grafieken van uw keuze. In de tabel staat een korte beschrijving van het grafiektype.

De meest relevante, frequent (in principe begin van elke maand, meestal zeker tweemaandelijks) ververste grafieken vindt u in de sectie "totaaloverzichten" die de seizoensmatige veranderingen tot in detail weergeven sinds de installatie van de betreffende (deel-)systemen. Elk afgerond jaar worden alle jaaroverzichten volledig, stapsgewijs ververst en aangevuld; voor sommige grafieken wordt de sectie jaaroverzichten ook elke maand of elk seizoen ververst.

 


2005-2014 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)