starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 5

meest recente bericht boven

20 juli 2005 - 9 september 2005

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<< 21 20-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 highlights JSS22


9 september 2005: Zonne-energie wordt goedkoper dan kolen en kernenergie. Zo stelt de Stichting Gezen in een persbericht van 2 september n.a.v. de behandeling van het door velen, inclusief Polder PV, gekraakte "fossiele" energierapport "Nu voor later" van E.Z. Uit het persbericht:

"Al deze elektriciteit zou kunnen worden opgewekt in zonthermische krachtcentrales. Deze centrales, die geen brandstof verbruiken en geen broeikasgassen uitstoten, zetten de warmte van de zon om in elektriciteit. De totale bouwkosten van alle zonthermische krachtcentrales die nodig zijn om de hele wereld van elektriciteit te voorzien zijn uitgerekend door de studiegroep “Zonne-energie”. De kosten van de energie-opslag en de duizenden kilometers lange hoogspanningsleidingen zijn hierbij inbegrepen. Het blijkt dat deze kosten even hoog zijn als de bouwkosten voor conventionele kolen-, gas- en kerncentrales. Maar bij deze laatste kosten moeten nog de brandstofkosten worden bijgeteld, en de kosten voor de verwijdering van het kernafval en het onder de grond stoppen van de CO2. Zonnecentrales verbruiken geen brandstof en veroorzaken geen afval, zij leveren dus veel goedkopere energie."

Polder PV juicht deze ontwikkelingen uiteraard toe, al zijn er de nodige bedenkingen en complicaties te noemen, zoals (wederom!) extreem grote afhankelijkheid van het vaak zeer instabiele buitenland voor de nationale energievoorziening. Een punt van grote zorg, gezien de recente drama's op het vlak van de op fossielen gebaseerde energieconsumptie die niet meer vol te houden is en oncontroleerbare gevolgen heeft voor de energienota's van de burger. Polder PV ziet dan ook nog steeds een zeer belangrijke rol weggelegd voor het zoveel mogelijk in eigen huis opwekken van duurzame energie middels zonnestroompanelen, zonnecollectoren (de grootste behoefte aan energie is warmte, dat los je niet op met de CSP-centrales rond de Middellandse Zee of een kerncentrale in Nederland!), microwarmtekracht centrales, urban windturbines, etc., etc. Als het al niet uit eigenbelang is, moet decentrale energieopwekking in eigen land alleen al voor de stabilisering van het net en het opvangen van de topvraag overdag (zonne-energie!) als een nationale prioriteit gezien worden.

Dus niet een pleidooi voor óf/óf, maar voor én/én om een volwaardig alternatief te bieden voor het door en door "fossiele/nucleaire" scenario waarmee Economische Zaken en diverse belanghebbenden lafhartig en achterbaks een doorbraak in de verduurzaming van de nationale energievoorziening willen voorkomen.

http://www.gezen.nl


8 september 2005: Kenniscentrum voor Duurzame Ontwikkeling en Burgerinitiatieven. In Leiden wordt hard gewerkt door diverse vrijwilligers om dit initiatief van Margje Vlasveld van de grond te krijgen. Een mooi gebouw in het centrum van Leiden, waar o.a. de zonnestroomvereniging Zon&Licht haar kantoor gaat houden. Er worden al plannen gemaakt voor zonnepanelen op het (platte) dak, en als de welstandscommissie meewerkt en inziet dat duurzaamheid in de stad van groot belang is, komen er misschien ook fraaie zonnepanelen aan de gevel. Bij een informatieve bijeenkomst werd er nota bene ijs gekoeld in een ijscokar met zonnepanelen uitgedeeld.

http://www.ideewinkel.nl/
http://wleiden.webweaving.org:8080/svn/node-config/fotos/events/apothekersdijk/kennismaking/index.html


6 september 2005: Veel meer nieuws. Op het gebied van duurzame energie, de energienota, e.a. zeer interessante zaken vindt u op de duurzame energie nieuwspagina, als u dat nog niet wist. Recent enkele schokkende berichten over ontwikkelingen m.b.t. de energienota, bijvoorbeeld.


3 september 2005: Second City Solar lost and found. Via het zeer informatieve en lezenswaardige Sunergy forum kwam ik een link tegen naar een "schaduwsite" van deze doe-het-zelver die o.a. een on-line te raadplegen RealTime Display had van twee Shell Solar SM55 AC-modules met het "Amerikaanse neefje" van de OK4E, de OK4U (110 Volt exemplaar). Omdat op deze schaduwsite "zomaar" foto's van Polder PV bleken te staan, heeft polderjongen de stoute schoenen aangetrokken en de leuke foto van het OK4U binnenwerk van SCS - met bronvermelding - opgenomen op de pagina PV-systeem4.htm.

http://mirror.saturnus.it/www.secondcitysolar.com/


3 september 2005: "Slimme" meters. Uitgebreid besproken in PttP van de Z.P.V. (bericht hieronder). Er viel me 1 ding in het byzonder op: "... kan het systeem op afstand de elektriciteit in- en uitschakelen, stroomuitval meten en netspanning registreren." Waar heb ik eerder iets vergelijkbaars gelezen? Juist ja, in het bericht van de S.F.V. hieronder! Continuon suggereert weliswaar in het oorspronkelijke bericht dat je daarmee bijv. vanuit je werk een apparaat zou kunnen uit/aanschakelen. Veelal wordt dan over de kamerthermostaat gesproken: hoppakee, daar gaat weer een vermijdbare gigahoeveelheid extra CO2 de lucht in, fijn vergezeld van een forse omzetstijging voor het energiebedrijf waarmee de netbeheerder onder 1 deken ligt.

Afgezien daarvan, met het genoemde bericht in het achterhoofd begint Polder PV toch een beetje kriebelig te worden. Ze zouden met die "slimme" meters toch niet óók op afstand ons netgekoppelde PV-systeem ...???!!!

Mocht u zo'n veelbesproken "slimme" meter in huis krijgen, een dringend verzoek: monitor indien mogelijk EXACT hoeveel zonnestroom u opwekt (OK485 interface voor de OK4 omvormers, analoge enkelfase draaispoelmeter voor het hele systeem). En houdt nauwkeurig bij hoe alle meterstanden op de nieuwe meter geregistreerd worden, vooral het teruglevertelwerk. Laat u geen oor aannaaien, maar blijf dit kritisch volgen. Advies: eerste jaar minimaal elke week meterstanden opnemen (indien dubbeltarief contract: elektra hoog, laag, en terugleverstand) en de resultaten in grafiekvorm weergeven. Vergelijk de teruglevering meterstand met de onafhankelijk door u gemeten zonnestroomproductie. Als uw basisverbruik overdag vrij constant is, mogen er geen vreemde afwijkingen tussen die 2 curves zijn. Zet de resultaten in historische context door oudere meetresultaten in de reeks op te nemen. Als er "vreemde" dingen gebeuren, moet dat zichtbaar worden in zo'n grafiek, waarmee u vervolgens de netbeheerder om de oren kunt slaan als die beweringen over uw meterstanden doet die niet kloppen.

Gissen is missen, meten is weten, maar goed meten is zweten.

Continuon: Ik heb bij een paar huishoudens van enkele nieuwe huizen/appartementen in de meterkast mogen kijken in het verzorgingsgebied van Continuon: daarin blijken telkens Sloveense ISKRA meters met 5 "digitale telwerken" aangebracht te zijn, waarvan nog niet duidelijk is of hiermee wellicht de veelbesproken "slimme meters" bedoeld worden. Bij een dubbeltarief contract worden 3 van de 5 telwerken gebruikt (1, 2 en 5, de laatste als er zonnestroom wordt ingevoed bij overschot), bij een enkeltarief contract 2 telwerken (2 en 5). Het display geeft om de paar seconden de meterstand van de betreffende tariefgroep weer, het "pijltje" beweegt van 1 via 2 naar 5 en via een controlestap terug naar 1. Bij enkeltarief wordt tarief 1, die op 0 blijft staan, standaard doorlopen. Waarschijnlijk zijn de 5 tariefgroepen op deze meters wisselend instelbaar. De nieuwe bewoner dient dus zeer goed op te letten welk tarief nu op welk telwerk zichtbaar wordt gemaakt, anders konden er wel eens elementaire fouten bij de opgave van de meterstanden gemaakt worden (er is bij Polder PV reeds een geval gemeld van verkeerde aflezing door een meteropnemer). En als de meterstanden fout zijn ingegeven, kunt u de rest van uw jaarafrekening ook direct skippen, want in de informatica heerst het onontkoombare dogma: JUNK in = JUNK out.

http://www.continuon.nl/index-actueel.html (origineel persbericht)


3 september 2005: PttP 3(4). Voor de "kenners" onder ons, maar zeker ook voor uw ogen geschikt! Als u echt op de hoogte wilt blijven van relevante ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie, bemetering, en aanverwante zaken (naast Polder PV, uiteraard...). Een greep uit het nieuwste, 14 virtuele pagina's dikke lijfblad van de strijders vóór zonne-energie in Nederland, de Zonnestroom Producenten Vereniging:

 • "Nu voor later" van E.Z. besproken en van tafel geveegd
 • "Prius", de Amerikaanse markt, en een innovatieve toevoeging door een Canadese knutselaar (PV-Prius)
 • Energietransitie volgens EnergieNed (onder 1 deken met E.Z.? "Zon" wordt weer eens niet genoemd ...)
 • Zeer uitgebreid: de "slimme meters" van Continuon (niet NUON, die heeft daar niks over te zeggen ook al doen ze nog steeds alsof hun neus bloedt!), voorzien van kritisch commentaar
 • "Statiegeld" op energiezuinige lampen (bedoeld wordt verwijderingsbijdrage)
 • PV-rijke nieuwbouwwijk "In Goede Aarde" in Boxtel
 • "Smeerpijp van Europa" België rukt op in de vaart der verstandige volkeren en laat met € 0,45/kWh terugleververgoeding het Nederlandse kabinet een donkergroen poepie ruiken
 • Rapport "Zonneklaar" van het RMNO tegen het licht gehouden
 • Continuing story (?) kernenergie en resultaten enquête "wakkerste krant van Nederland" (dan weet u het wel)
 • Hendrik, New Orleans, en Moeder Aarde
 • Solar trackers nog niet volwassen (of ligt het aan het barre Hollandse klimaat?)

Veel leesplezier. Maar dan moet u uiteraard wel LID worden. We hebben u hard nodig. En u wilt toch niet achteraf stiekem het nieuws van de Z.P.V. site plukken? Dan is het geen "nieuws" meer!

http://www.zonnestroomproducenten.nl/


3 september 2005: "Breakthrough" of "Poeha"? Met beweringen van Amerikaanse bedrijven moet je altijd voorzichtig zijn, want ze houden van overdrijven (waait met de stormdepressies helaas steeds vaker over naar Europa). Zo stuitte ik via het prikbord van zonne-energie.pagina.nl op een bericht wat terugvoert op het ronkende persbericht van International Automated Systems, Inc., "New Low-Cost Solar Energy May Replace Gas. Will solar energy ever overtake the oil market? The solar revolution may be closer than you think."

Het gaat in dat stukje over "unieke" dunne film zonnepanelen die voor een "fractie" van de kosten van de hedendaagse zonnepanelen gemaakt zouden kunnen worden door het bedrijf. De productie (hoe?, waar?, hoeveel?, kosten/paneel?) zou deze maand opgestart moeten worden. Nog een kreet waar dikke vraagtekens bij gezet moeten worden: "IAS's new solar technology is a discovery of historical proportions". Nou, nou, effe dimmen a.u.b. Laat eerst maar eens wat zien voordat we zo hoog van de toren gaan blazen. Ze hadden aan de overzijde van de Atlantische plas zeker een weldoener met goedgevulde portemonnaie nodig. Vergeet in het originele bericht ook niet de kleine lettertjes onderaan te lezen: "Editors and investors are cautioned that such forward-looking statements invoke risk and uncertainties that may cause the company's actual results to differ materially from such ... statements." Dat heet in het jargon ook wel: "je op Amerikaanse wijze indekken tegen claims".

Voor het originele bericht en een korte discussie, zie onderstaande links.

http://www.iaus.com/news072705.htm (originele bericht)
http://www.prikpagina.nl/read.php?f=1095&i=422&t=422 (discussie Nederlandstalig forum)


3 september 2005: Duitse Big Brother - netzekerheid op kosten van de PV-eigenaar. Het vorige bericht (S.F.V.) schreef ik n.a.v. een verontrustend bericht (dank, Ton) over ontwikkelingen in Duitsland, waar het in toenemende mate (verkiezingskoorts!) borrelt, bruist en gist op het vlak van duurzame energie en er bedenkelijke ontwikkelingen in gang worden gezet om het mondiale succesverhaal op dit gebied de kop in te drukken:

"Zunehmend werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass Netzbetreiber als Grund für den Nichtanschluss von PV-Anlagen die folgende Behauptung aufstellen:

Im vorgelagertem Netz würde zeitweilig mehr Strom aus Erneuerbaren Energien (EE) eingespeist als im gesamten Netzgebiet verbraucht werden könne. Die Menge der eingespeisten EE sei sogar so groß, dass das vorgelagerte Netz mit dem Abtransport der eingespeisten EE überlastet werde. Deshalb dürfe im gesamten Netzgebiet zeitweilig kein Strom aus EE mehr eingespeist werden.

Aus diesem Grund fordern sie auf Kosten des Anlagenbetreibers den Einbau eines Funkrundsteuerempfängers.

Im Internet unter http://www.sfv.de/lokal/mails/wvf/netzsich.htm haben wir bereits am 20.10.04 am Beispiel des Netzbetreibers E.DIS, der mit ähnlichen Behauptungen taktierte, zu dieser Problematik Stellung genommen und verschiedene Reaktionen vorgeschlagen."

Wat staat hier nu precies? Dat netbeheerders op grond van tijdelijke "overschotten" van duurzaam opgewekte stroom op hun (lokale) net stellen dat voor het exporteren van het overschot het net "overbelast" zou worden, en dat ze daarom netkoppeling van nieuwe D.E. installaties zoals PV-systemen in hun verzorgingsgebied zouden kunnen weigeren. Of dat ze zouden kunnen eisen dat er op kosten van de PV-eigenaar een apparaat aan het systeem gekoppeld wordt wat een door de lokale netbeheerder uitgezonden radiosignaal kan ontvangen waardoor via een bepaalde code het invoedende systeem op afstand uit en aangezet zou kunnen worden. Een soort verkapte radiobesturing van je systeem dus, daar zit je niet echt op te wachten. Ik zie het al helemaal voor me: zit je na een prachtige zomerse dag je PVSAT-grafiek van de Duitse server te downloaden, blijkt er niets te zien te zijn omdat de netbeheerder het bestaan heeft om je PV-systeem van het net te koppelen. Brrr, Big Brother is manipulating you. Nein Danke!

Onder de bovengenoemde link de stellingname van de S.F.V. Wat Polder PV betreft: bureaucratengezwets en een door techneuten uit de weg te ruimen hinderpaal op weg naar een maatschappij met maximale decentrale duurzame energieopwekking. Wie de burger niet achter zich schaart, verdient het niet om die burger te vertegenwoordigen. Of het nu als politicus is of als nutsbedrijf.

Nog even wat olie op het vuur: Polder PV is van mening dat het voor een beschaafd land een goede zaak is als het net eens in een paar maanden tijd een paar uur uitvalt. Dat zet de mensen weer eens op scherp, laat ze beseffen dat energie een veel te belangrijke zaak is die ze niet rücksichtlos kunnen en mogen verspillen, en houdt de energiesector en politiek alert om het net continu in optimale conditie te houden en bij lokale "problemen" het net te verzwaren. Van die honderden netstoringen in het jaar is nog nooit een land "naar de filistijnen" gegaan. In een groot deel van de wereld is het dagelijkse kost. We zijn veel te veel verwend geraakt in het rijke westen en dat leidt alleen maar tot arrogantie, navelstaarderij, inflexibiliteit, aderverkalking en stilstand.


2 september 2005: "Verstehen Sie Deutsch?" Da's mooi, want de Duitse belangenvereniging voor de particuliere zonnestroom-opwekker, de Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (S.F.V.), heeft een uitgebreide webpagina "Leserfragen" met vragen en antwoorden over allerlei belangrijke facetten waar de particuliere PV-eigenaar mee te maken kan krijgen. Logo of the German Society for the Advancement of Solar Energy , SFV.Voor een belangrijk deel uiteraard toegesneden op de Duitse situatie en wetgeving (soms met bizarre praktijksituaties met allerlei juridische haken en ogen), maar er staan genoeg waardevolle tips in voor andere nationaliteiten. De website heeft trouwens ook Engelse, Franse en Portugese ingangen (moet ik nog naar kijken, ik werk grotendeels off-line). Verder ook kritische artikelen (o.a. ontwikkelingen in de energiesector, energiepolitieke thema's, teveel om op te noemen, "Aktuelles") en toegang tot uitgebreide dataset met opbrengstgegevens en beschrijving van PV-systemen in Duitsland ("PV-Strom-Erträge"). Een must voor de serieuze PV-eigenaar. Met dank aan Ton Peters voor de tip.

http://www.sfv.de/


2 september 2005: "Lekker strak". Gisteravond weer een gaatje gevonden om de laatste grafieken van de PVSAT server in Duitsland te downloaden. Ik heb inmiddels alweer een derde WEB-logger in huis, nadat de vorige bij het uploaden van de nieuwste software versie gecrasht was (blijkbaar kan dat...). Ben een tijdje uit de running geweest ermee door o.a. inbelproblemen, waarvan ik hoop dat die nu over zijn. Net op tijd voor een geweldige nazomer "HIGH". Vooral 29 en 31 augustus waren prachtig wolkeloos, met het volgende resultaat voor de laatste dag van die maand:

Gemiddeld AC vermogen van om de 5 minuten gelogde intervals van een (a.g.v. de systeemrenovatie nieuw geconstrueerde) groep bestaande uit 4 93 Wp en 2 108 Wp zonnepanelen (totaal 588 Wp) op de volkomen wolkeloze woensdag 31 augustus 2005. Een bijna "vlekkeloze" curve is het resultaat, met een maximum van ongeveer 0,38 kW rond het middaguur (Y-as links: kW; Y-as rechts: W/m²). Grafiek gedownload van de Duitse PVSAT server die dagelijks via internet de data ontvangt van de WEB'log light die op een deelsysteem van onze zonnestroom installatie is aangesloten (zie verder de PVSAT pagina's).

Vergelijkbare fraaie grafieken kunt u in de archieven vinden van Mister Datalogger Ton Peters en de eerste zonnestroom vereniging van Nederland, Sunergy. Het verschil is dat de door hen getoonde grafieken de werkelijke Pac (op het net gezette AC vermogen) laten zien, en geen gemiddeldes. Voor 29 augustus heb ik ook continue OK485 loggingdata beschikbaar, maar die moeten nog uitgewerkt worden ...

http://sunergy.thrijswijk.nl/ (Sunergy, Rijswijk)
http://www.pv-solar24.info/ (Ton Peters, Spijkenisse)


1 september 2005: Nieuwe totaaloverzichten. De maand augustus geheel in beeld gebracht in relatie tot de eerdere data. Zie de linkpagina naar de grafieken.


1 september 2005: Ockels zegt waar het op staat. In het herfstnummer van het Kleine Aarde seizoensblad laat Wubbo Ockels, (ex-)ruimtevaarder en duurzame energie professor zich nog eens in duidelijke bewoordingen uit over (Nederlandse) politici en duurzaam energiebeleid:

"Toen er meer dan twee keer zoveel subsidieaanvragen voor zonnepanelen kwamen dan waarmee rekening was gehouden, werd de subsidie stopgezet. Terwijl minister Zalm in hetzelfde jaar - 2004 - een miljard voordeel haalde uit de benzineaccijns. Dat is niet uit te leggen. In plaats van blij te zijn met de overweldigende respons bewees het kabinet niet achter zijn eigen doelstelling te staan."

Het was zelfs nog vele malen erger dan Wubbo hier stelt, want Zalm heeft jarenlang ruimschoots en schaamteloos uit de REB miljarden mogen plunderen voor "de algemene middelen", terwijl die door alle Nederlanders betaalde ecotax juist bedoeld was voor investeringen in duurzame energieprojecten.

Bron: De Kleine Aarde. Magazine voor een Duurzame Leefstijl nr. 134/herfst 2005: pp.42-43.


 

31 augustus 2005: Shanghai goes solar? Er zijn vergevorderde plannen om 100.000 van de 6 miljoen daken in Shanghai (China) van zonnepanelen te voorzien. Men schat dat deze 100.000 daken een jaarlijkse hoeveelheid van minstens 430 miljoen kWh zonnestroom moeten kunnen opwekken, genoeg om de regelmatig met blackouts geconfronteerde stad 2 dagen van energie te voorzien. Er wordt, zoals gewoonlijk, vooral gesteggeld over geld, maar de stad is rijk genoeg voor zo'n ambitieus project. Tijd voor een overzees lesje "ambitie op zijn Chinees" door een paar trainees van E.Z.?

http://news.xinhuanet.com/english/2005-09/15/content_3493641.htm
http://www2.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-08/08/content_467072.htm


31 augustus 2005: Stirling Dish Energy Systems. Van een heel ander kaliber dan PV, maar in essentie ook een pure zonne-energie technologie die kan concurreren met andere "thermische" zonne-energie systemen zoals de CSP-technologie en ideaal voor woestijn-achtige gebieden. Zonnestralen worden via parabolische, uit meerdere segmenten bestaande parabolische spiegels geconcentreerd op een ontvanger van een Stirling motor. Aan de binnenzijde wordt waterstofgas verhit, wat uitzet en de beweging zonder verbranding omzet in de aandrijving van een elektromotor. Het gehele energie-omzettingsproces vindt plaats in een cylindervormig apparaat ter grootte van ... een oliedrum. Er is reeds uitgebreid in de praktijk getest, en er komt een eerste commerciële 1 MW test-faciliteit met 40 "schotels" met een diameter van ruim 11 meter (37 foot). Als dat allemaal goed gaat en er goedkeuring komt van de California Public Utilities Commission, komt er mogelijk zelfs een 500 Megawatt project 70 mijl noordoost van Los Angeles bij het plaatsje Victorville, met een optie tot uitbreiding naar 850 MW; totaal maar liefst 20.000 van die fraaie schotels dus. Ja, in Amerika weten ze altijd "GROOT" te denken (moet ook wel, met al die absurde energieverspilling daar, dat redt je niet met een paar zonnepaneeltjes ...). Voor mooie foto en link:

http://www.solarbuzz.com/News/NewsNAPR537.htm


31 augustus 2005: Rare jongens die Amerikanen: "Solar-powered broccoli" (Is Good For You!). In California schijnt de zon rijkelijk, er zijn regelmatig grid problemen (overbelasting van het net, gedenk de recente energiecrisis in deze progressieve Amerikaanse staat), en het is de "groenten- en fruitschuur" van Amerika. 1 + 1 + 1 = 3, ontdekken steeds meer Californische boeren en tuinders, en dus wordt in dit ook nog eens water-arme gebied voor de irrigatie steeds vaker naar zonne-energie gegrepen om de elektriciteit die daarvoor nodig is op te wekken. Teixeira Farms in Guadalupe pakte in juli 2005 meteen fors uit met de inwerkingstelling van een 112 kWp PV-systeem, één van de grootste "agrarische" installaties van de U.S.A. "It is a win-win for everyone", aldus State Senator Abel Maldonado, die hoopt op navolging, geholpen door de (inmiddels aangenomen) Million Solar Roofs bill van de Schwarzenegger "Administration" die streeft naar maar liefst 3.000 MWp geïnstalleerd PV-vermogen in 2017.

http://www.solarbuzz.com/News/NewsNAPR525.htm
zie ook:
http://edition.cnn.com/2005/TECH/science/06/29/sunshine.on.the.farm.ap/index.html


31 augustus 2005: Mobiele zonnepaneeltjes ... Wordt besproken in de komende Power To The People van de Zonnestroom Producenten Vereniging. Leuk!

http://www.treehugger.com/files/2005/08/solar-powered_t.php


31 augustus 2005: United States Grid Connected PV Market 2005 Report. Dit keer is de Verenigde Staten weer eens aan de beurt. Ze staan niet stil daar, ondanks/dankzij? Bush. Dit via Solarbuzz verkrijgbare rapport (185 pp. met 65 pp. supplement) geeft tot in groot detail de marktsituatie en -groei weer van de netgekoppelde PV-markt in de Verenigde Staten. Met 38% groei t.o.v. 2003 werden in 2004 51 Megawatt aan netgekoppelde PV-installaties geplaatst; in de database van Solarbuzz zijn al 4.850 PV-systemen opgenomen. Veel module producenten zagen hun omzet sinds 2003 verdubbelen. En als de Energy Act het aantal geplaatste particuliere PV-systemen explosief zal doen toenemen (tot 30% federale ondersteuning van aankoop voor particulieren), zou de U.S.A. wel eens hoge ogen voor gerealiseerd PV-vermogen in 2005/2006 kunnen gaan gooien. Toch weer erg jammer dat het op CD ROM verkrijgbare rapport maar liefst $ 7,500 (Seven Thousand Five Hundred US Dollars) kost. Daar kun je beter een leuk zonnestroomsysteem van kopen! Dan doet Polder PV het maar weer met de samenvatting:

http://www.solarbuzz.com/USGridConnect2005.htm


30 augustus 2005: Solar Generation fase 3 bereikt Nederland. "Waarom is zonne-energie in Nederland nog niet echt aangeslagen?" is één van de prangende vragen in het laatste, vernieuwde Greenpeace magazine, waarbij ook een apart boekje voor de "Greenpeace kids" met leuke wetenswaardigheden over de zon en zonne-energie. In het magazine aandacht voor het in 2003 in Duitsland en Zwitserland gestartte "Solar Generation" project, wat vorig jaar reeds een vervolg kreeg in Frankrijk, U.S.A., Filippijnen, China en India en dit jaar in Japan en Nederland een nieuwe fase ingaat. Waar Den Haag het voor de zoveelste keer laat afweten op het vlak van de stimulering van duurzame energie (E.Z. rapport "Nu voor later"), gaat deze volledig onafhankelijke en op donateursbijdragen drijvende internationale milieuorganisatie verder met de energiebron van de toekomst (waarvan de ontginning "gisteren" al begonnen is, ook al hebben velen dat nog niet in de gaten). Greenpeace zal zich vooral op de jeugd richten die immers in hoge mate te maken krijgt met de toenemende crisis in de energiesector, de sterk stijgende energieprijzen en de gerelateerde grote milieuproblemen. De milieuorganisatie zal met name studenten van hogescholen en universiteiten gaan benaderen. Zo wordt al aan nieuwe internet concepten gewerkt door de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, en zal een casus "klimaatverandering" voorgelegd worden aan de studenten van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Een enthousiaste reactie uit het veld: "De doelgroep spreekt de doelgroep zelf aan".

Er zijn ook weer Solar Generation T-shirts te koop (biologisch katoen)! Lichter blauw dan de originelen die Polder PV alweer bijna 2 jaar in huis heeft, en met logo tevens op de mouw. Zie ook het bericht van september 2004. Omdat Greenpeace zich vooral op de jeugd richt zijn, naast de heren (10850) maten S, M, L, XL en XXL, en dames (10855) S, M, L en XL, nu ook speciale kindershirts beschikbaar, bestelnummer 10860, maten 116, 128, 140 en 152, XS en zelfs shirts voor baby's (10890, maten 68 en 86). Babyshirts zijn € 7,99, kindershirts € 9,99, de overigen € 13,99 per stuk. Er zijn ook sweaters en broeken te koop. Bestellen: Antwoordnummer 10734, 1000 RA Amsterdam of e-mail naar info@greenpeaceshop.nl, met naam- en adresgegevens, bestelnummers en aantal te bestellen shirts. Zie ook de herfstcatalogus of http://www.greenpeaceshop.nl.

Images and Solar Generation logo © Greenpeace Magazine 27(3)/2005

Meer info, of donateur worden van Greenpeace (geef uzelf NU op!):

http://www.solargeneration.nlinfo@greenpeace.nl of tel. 0800 - 4223344


30 augustus 2005: Gevangenen zitten "gebakken". In het land van de ongekende mogelijkheden kan "alles". Zo heeft de county Alameda in de Amerikaanse staat California inmiddels al zo'n 2,7 MWp aan zonnepanelen geplaatst, grotendeels geleverd door de welbekende PowerLight Corporation uit dezelfde staat. Naast enkele zonvolgende systemen op "carports" is al een paar jaar geleden (April 2002) de Santa Rita Jail van een forse batterij zonnepanelen voorzien. Waar zou al die duurzaam opgewekte elektriciteit voor gebruikt gaan worden in het land van "law and order"?

http://www.powerlight.com/documents/case-studies/PowerLight_Case-Study_AlamedaCounty.pdf


26 augustus 2005: In Sonne investieren. Zo heet een populaire activiteit tegenwoordig in het zogenaamde "crisisland" Duitsland. Heeft u nog ergens een euro'tje of 10.000 liggen slingeren? Kijk dan eens op de volgende webpagina (link onderaan). Gegarandeerd resultaat met het "Sonnenfonds Donau", met als belangrijkste kenmerken:

 • Erstklassige Einstrahlungswerte
 • Laufzeit 20 Jahre
 • Vorsteuerrendite ca. 6%
 • Umfangreiches Sicherheitskonzept
 • Mindestzeichnung 10.000 Euro

Één van de installaties waar dit fonds zich op baseert is een 1,7 MWp systeem in de "populaire" (zonrijke) grensstreek met Oberösterreich, O. van Passau, in het Beierse gehucht Untergriesbach/Oberötzdorf; een tweede zonnestroomcentrale waar het fonds op bouwt is een 2 MWp systeem (2 fases) in Kaufbeuren, ONO. van het zuid-Beierse Kempten. Ik hoop dat de fondsbeheerders zich goed hebben ingedekt tegen waterschade nu half Beieren een zondvloed te verwerken heeft gehad, en dat de zonnepanelen "op hoge pootjes" opgesteld zijn, anders kunnen de rendementen wel eens een beetje gaan tegenvallen...

Het is trouwens niet het eerste Duitse zonnefonds en als de essentie van het Erneuerbare Energien Gesetz overeind blijft (zonder of met CDU in een eventuele nieuwe regering), zal het zeker niet het laatste zijn. Windfondsen zijn er in wereldkampioen windvermogen Duitsland natuurlijk ook (zelfs in Nederland was er zo'n fonds, het Triodos Windfonds, maar dat is in het algemenere Groenfonds opgegaan).

http://www.solarparc.de/solarparc-kapitalanlagen/


26 augustus 2005: Andersoortig nakomertje. Bij "Google-Earth". Lees hier hoe Den Haag weer de zoveelste flater slaat.


26 augustus 2005: Hoge/hoogste actuele vermogens. Tussen de wattenwolken in, fors windje en een kristalheldere, schoongespoelde lucht: ideaal weer voor maximale momentane vermogens uit de zonnepanelen. Bij Polder PV weliswaar iets minder dan vóór de systeemrenovatie, omdat er nu 25 meter lange DC-kabels zijn aangelegd die een klein beetje verlies geven. Vandaag was het weer zover: lekker "donkergele" paneelvlakjes op de matrix van de OK4 datamanager, en een totaal systeemvermogen wat een paar seconden lang door de extra reflecties van de wolkenranden rond de fel schijnende zon opliep tot 837 Watt om 13h09. Echter, op 6 juni 2005, om 12h05 hebben we zelfs al 844 Watt gehaald, het (voorlopige) record in de nieuwe systeemconfiguratie. Vóór de renovatie, toen de omvormers nog onder de panelen waren gemonteerd en de DC-verbindingen veel korter (ongeveer 40 cm.), hebben we een maximaal momentaan vermogen gehad van maar liefst 911 Watt uit een systeem van 1020 Wattpiek, dus een genormeerd max. AC vermogen van 0,89 Watt/Wp, om 13h37 op 20 augustus 2004:

Maximum recorded actual AC-power of 1020 Wp PV-system on August 20, 2004.
Screendump van inverter matrix van de OK4 Data manager om 13h37 op 20 augustus 2004, met record totaal momentaan AC-vermogen van 911 Watt, toen de omvormers nog onder de zonnepanelen waren gemonteerd. Kleurcode geeft rendementsklasse aan t.o.v. maximum (oranje wordt slechts zelden op individuele basis bereikt). Linkergroep: 4x vooraan staande 93 Wp panelen; 2e groep: 2x vooraan staande 108 Wp panelen; laatste groep: 4x achteraan staande 108 Wp panelen. Totale energie (kWh) is alleen van de ten tijde van de uitlezing in het systeem opgenomen omvormers.


26 augustus 2005: Olympisch Indoor Stadium krijgt zonnepanelen. In een persbericht op de website van People's Daily Online wordt aangekondigd dat het National Indoor Stadium voor de Olympische Spelen in 2008 in Beijing (China) van een 100 kWp groot netgekoppeld PV-systeem zal worden voorzien. De verwachte jaaropbrengst is 97.000 kWh en als we uitgaan van een optimale oriëntatie zou dat neerkomen op een genormeerde opbrengst van maar liefst 970 kWh/Wp! Ben benieuwd of dat klopt, want in Nederland wordt met een gemiddelde normopbrengst van 800 kWh/Wp gerekend. Tenzij de Chinezen stiekem hele hoge rendementscellen hebben ontwikkeld natuurlijk. Of de instraling daar zo hoog zal zijn valt te betwijfelen, ook al ligt de Chinese hoofdstad "slechts" op 40 graden noorderbreedte, want Beijing is bepaald niet de "schoonste" stad met alle kolencentrales en uitlaatgassen. Tenzij die centrales stilgelegd en de auto's aan de ketting gelegd worden tijdens de Spelen. Zoiets als zilvernitraat in de regenwolken strooien als de Russen weer eens een zonnige militaire parade willen zien.

http://english.people.com.cn/200507/14/eng20050714_196126.html


25 augustus 2005: "GLUREN BIJ DE BUREN": Polder PV uit de lucht? Neen, Polder PV van boven! Polder PV "rolt" van het ene PV-avontuur in het andere. Je moet het maar van je buren hebben! Benieuwd hoe ons appartementencomplex met de fraaie batterij zonnestroomsystemen er van "boven" uitziet? Kijk snel op de "Special Operations" pagina!


24 augustus 2005: Nakomertje. Nog zo'n bericht wat al een tijdje in het postvak "IN" lag. Ik was op 22 mei 2005 aanwezig bij de feestelijke onthulling van de 4 stuks 1,59 x 0,79 m. grote, uit het Zonnefonds betaalde, ongesubsidieerde 160 Wp BP zonnepanelen (BP 3160 S) op de fraaie, speciaal voor de gelegenheid gebouwde pergola bij Omslag in Eindhoven. SolarNRG uit 's Gravenzande heeft het systeem geïnstalleerd, met de bijbehorende Philips omvormers. Het was een prachtige zonnige voorjaarsdag met veel bezoekers en de "jongste" resp. de "oudste" mochten het "Atoomenergie Neen Bedankt" spandoek van de installatie wegtrekken. Polder PV nam bij deze direct de gelegenheid te baat om de mensen van Omslag in te lichten over het feit dat ze juist nu het atoomtijdperk bij vol bewustzijn instapten, omdat ze voortaan voor een flink deel van hun energievoorziening direct gebruik gingen maken van die prachtige, veilige kernfusiereactor de Zon. Ondanks deze ietwat gechargeerde "domper", kon met de uitreiking van een heerlijke fles met uit zonne-energie gekweekte fair-trade wijn de feestvreugde uiteraard niet meer op en werd het een geweldig geslaagde dag. Voor leuke foto's zie de eerste link (met bijdrage van ene "Peter Sugaar"...), voor meer info over Omslag de tweede, en voor het Zonnefonds de laatste link.

De zonnepanelen staan op de pergola op het ZZW gericht onder een hoek van ongeveer 45 graden. Het op de foto van het "display" weergegeven uitgangsvermogen van 447 Watt om 13h41 komt voor deze 640 Wp installatie neer op een genormeerd actueel vermogen van 0,7 Watt/Wp. In ZOZ nr. 69 sep/okt. (het "lijfblad" van Omslag) staat dat de panelen een voorlopig record vermogen van 573 Watt geleverd hebben op 29 juli 2005. Dat is een genormeerd momentaan vermogen van maar liefst 0,9 Watt/Wp, dus zelfs al een klein beetje meer dan het tot nu toe vastgestelde record voor Polder PV!

http://www.ddh.nl/duurzaam/nieuws/2005/omslag2205/ (foto's)
http://www.omslag.nl (website van Omslag)
gift voor het Zonnefonds van Omslag (bericht van 8 december 2004)


24 augustus 2005: "Let there be light". Dat gaat de goeie kant op. Ambitieuze plannen in een bericht op allafrica.com voor de voorziening van zonnepanelen op 100.000 daken in Oeganda, in een groot programma voor duurzame energie in Afrika door de Amerikaanse NGO "Solar Energy for Africa". Een flink team van 53 mensen zou dit moeten gaan bewerkstelligen. Mooie gedachten, succes met de uitvoering beste mensen! 50 procent van de kosten schijnen binnen een jaar terugbetaald te zijn door de gelukkige inwoners. Daar kunnen we een mooi voorbeeld aan nemen in het rijke Westen. Oh ja, er is inmiddels (6 augustus) ook een zonnecelfabriek gebouwd, in Entebbe ("first solar system assembly plant in East Africa"). Die gaan Nederland nog inhalen als we niet oppassen...

http://allafrica.com/stories/200508070207.html

zie ook:
http://www.self.org/uganda.asp
http://renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=19818


24 augustus 2005: Spanje begint warm te draaien. Goed voorbeeld doet goed volgen, zullen ze in Spanje gedacht hebben. Goed naar Duitsland gekeken, vergelijkbaar riant subsidieregime opgezet en als bonus: extra veel zon! Het Spaanse ATERSA begint nu met diverse zonnestroom centrale projecten, tot op de Canarische eilanden aan toe, om met single-tracking 125 kWp systemen ervaring op te doen en wellicht de basis te leggen voor de grootste sprong voorwaarts op zonne-energie in Europa. Het totale pakket aan plannen bedraagt nu nog "slechts" 9 MWp, maar dat kan snel en hard omhoog gaan als we de nog relatief jonge, doch heftige Duitse plaatsingsdrift in herinnering brengen. Want het (gegarandeerde) succes smaakt al snel naar meer! Wel even letten op de randvoorwaarden: temperatuur kan een spelbreker worden op termijn (onderhoudsverhogende factor, dus kostenverhogend) en, mogelijk, door de aanhoudend extreme droogte in Spanje zou opwaaiend stof het rendement van de zonnepanelen wel eens nadelig kunnen beïnvloeden. Verder uiteraard: gaan met die banaan!

http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUPR220.htm


24 augustus 2005: 62.500 modules... Vergelijkbare mega-omvormers als in het vorige bericht moeten ingezet gaan worden in Shell's recentste 10 MWp "single-site" reuzenproject, namelijk op een voormalig militair terrein bij Pocking, ZZW. van het Beierse stadje Passau en dicht bij de grens met Oostenrijk (Oberösterreich) gelegen. 3.300 huishoudens zouden daarvan kunnen gaan "draaien", voor een investering van slechts 40 miljoen EURO voor 6 subsystemen van elk 1.667 MWp en een aluminium frame opzet met een totale lengte van 16,5 km. De superlatieven schieten tekort. Crisis in Duitsland?? Ga toch fietsen!

http://www.shell.com/home/Framework?siteId=shellsolar&FC2 ...
http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUPR215.htm


24 augustus 2005: Dikke omvormer voor grote PV-systemen. De Duitse firma Sunways AG gaat als het goed is in september zijn "Solar Inverter NT 10000" uitbrengen die in nauwe samenwerking met het Fraunhofer ISE instituut is ontwikkeld. Het logische gevolg van de steeds grotere veld-gebonden zonnestroomcentrales die in Duitsland uit de grond worden gestampt door het "Photovoltaik Vorschalt Gesetz" die een zeer lukratieve terugleververgoeding garandeert. Dus, wie heeft er nog een akkertje voor een 100 kWp installatie over? Dan heb je maar 10 van die apparaatjes nodig... Siemens (foto's op de Provinciehuis pagina) heeft er weer een geduchte concurrent bij voor het "zwaardere" werk.

http://www.solarbuzz.com/news/NewsEUPT36.htm


24 augustus 2005: 400 miljoen euro voor duurzame energie. Voor wie een abo heeft op "Technalia.nl". Maak uw keuze bekend a.u.b.!

"In onze nieuwe enquête willen wij graag van u weten: Aan welke vorm van duurzame energie (D-E) moeten de 400 miljoen euro uit de extra gasbaten worden besteed? Naar alle waarschijnlijkheid maakt het ministerie van Vrom deze bestemming op Prinsjesdag bekend. Wellicht kunnen uw suggesties nog bijdragen aan de besluitvorming op het ministerie van Vrom. U kunt op onze website kiezen uit:

 • D-E in de bestaande bouw
 • D-E in nieuwe woningen
 • D-E in de utiliteit
 • Zonne-energie
 • Biomassa en windenergie
 • Onderzoek en pilotprojecten"

Polder PV's keuze mag duidelijk zijn: begin nu eindelijk eens met een bescheiden, maar structurele, voor 20 jaar vaststaande terugleververgoeding voor door particulieren op het net gezette zonnestroom! Es lebe das Erneuerbare Energien Gesetz!

Die 400 miljoen is trouwens sowieso uit eigen zak, want de koppeling gas<->olie is kunstmatig door Brinkhorst met fiat van het kabinet ingesteld cq. verlengd. Dat valt dus onder het hoofdje media-manipulatie. Weet de arme Hollander veel...

Bron: Technalia Nieuwsbrief nummer 41


19 augustus 2005: Openlijke terechtwijziging. Voor onze veelbesproken minister van E.Z., de heer B. In een "open brief" richten de 2 voorzitters van de Z.P.V. zich tot hem om te voorkomen dat de oerconservatieve (?) regering in de U.S.A. ons "progressieve" kabinet ver links gaat inhalen op het gebied van marktondersteuning van diverse duurzame energie-opties voor particulieren. Op 8 augustus heeft President Bush namelijk de Energiewet 2005 ondertekend. De wet was al op 1 augustus door het Amerikaanse Congres goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2006 komen Amerikaanse huiseigenaren die investeren in duurzame energie achter de meter (o.a. zonneboilers, zonnestroompanelen) in aanmerking voor 30% federale belastingaftrek op hun investering.... Vandaar deze "reminder" aan de minister om weer "werk" te maken van o.a. zonne-energie, anders zakt Nederland voorgoed in het moeras van overleggen-tot-je-erbij-neervalt weg en worden we de risée en het van kernenergie stralende rioolputje van Europa. Zelfs het op milieugebied ooit zo "verguisde" België gaat massaal en zéér zwaar op zonne-energie inzetten, gezien een uitgebreide lijst van subsidie- en ondersteuningsmaatregelen die in Zonneflitsen nr. 9 van O.D.E. is gepubliceerd. Meer weten over de voorgeschiedenis van de "brief aan B."? Kijk op de Brinkhorst pagina's.

http://www.zonnestroomproducenten.nl (brief van 9 augustus op de homepage)
http://www.duurzameenergie.org/ (op de website van O.D.E. worden alle Zonneflitsen gepubliceerd)


19 augustus 2005: Nagekomen foto's Solutra. Van de co-voorzitter van de Zonnestroom Producenten Vereniging, Floris Wouterlood, mocht ik "grasduinen" in zijn foto's van de Solutra zonneracewagen van de Universiteit Twente. Ik heb er 3 (in verkleind formaat) geplaatst op de Solutra webpagina op Polder PV. Hartelijk dank, Floris!


19 augustus 2005: Hé, hé, de koperen ploert doet/deed het weer! Ja, het is nog niet zo'n best zomertje dit jaar. OK, niet zeuren, we hebben best wel zon gehad, maar om nu te zeggen dat het opschiet met de opbrengsten uit onze PV-systemen, nee dus. Bekijk maar eens de nieuw geupdate grafieken in de totaaloverzichten sectie (begin augustus). En ik zit dit bericht te tikken met de (spaar-)lamp aan omdat het vanmiddag weer extreem somber was, met vette regenwolken: de inverters vielen zelfs tijdelijk helemaal uit. Op een zomermiddag, potjandorie! Maar op de 18e was het juist eindelijk weer eens zo'n "dag om van te dromen" voor zonnestroom liefhebbers. Strak zonnetje, een behoorlijk schoongewassen lucht, heerlijk briesje erbij. Zonnestroom "bakken" dus! Tot in de late namiddag een terugdraaiende draaispoelmeter in de meterkast (Wat is dat? Kijk op de nieuwe pagina met uitleg en grafieken over de salderende meter!), weer 5,3 kilowattuur brandschone zonnestroom met "slechts" 10 paneeltjes geproduceerd, en uiteraard, omdat ik het weerbericht van gisteren had gezien, de hele dag gelogd. Jammer dat een paar wolkjes aan het eind van de dag wat "rimpeltjes" in de vermogenscurve gaven te zien, maar de grafieken zijn verder op 2 korte "vermogensdips" na weer lekker "strak" geworden, zoals Polder PV graag ziet. Op de nieuwe dagcurve grafiekpagina voor 18 augustus 2005 alle grafieken weer mooi gepresenteerd, met als bonus een vergelijking tussen de "zomerse" grafieken van 4 aug. 2003 en 18 aug. 2005 om te kijken of er conclusies zijn te trekken m.b.t. de situatie vóór resp. na de systeemrenovatie (alle omvormers naar binnen in huis verplaatst). Kijk zelf op de nieuwe dagcurve pagina voor 18 aug. 2005 en trek uw eigen conclusies (uw mening wordt op prijs gesteld...).


17 augustus 2005: De salderende meter. Ook deze grafieken zaten al heel erg lang "in de pen", maar het was er nog niet van gekomen door alle toestanden bij Polder PV. De in de meeste Nederlandse huishoudens nog steeds aanwezige "klassieke" analoge draaispoelmeter draait terug als er meer zonnestroom wordt geproduceerd dan er in totaal aan elektra wordt afgenomen binnen het aangesloten huishouden. Hoe ziet het resulterende "gedrag" van zo'n meter er in de loop van de tijd uit? De resultaten voor ons energiezuinige huishouden (jaarlijkse consumptie incl. zelf opgewekte zonnestroom ongeveer 1100-1200 kWh) worden getoond in 2 grafieken (lange- en korte termijneffecten) op de nieuwe pagina meterstanden1.htm.


12 augustus 2005: Solutra neemt de handschoen op! Het enthousiaste team studenten van de Universiteit Twente presenteert glimmend van trots (en met dikke ogen van de erbij ingeschoten nachtrust...) hun race-monster voor de World Solar Challenge in Australië, die start op 25 september 2005 in Darwin in het noorden en 4 tot 5 dagen later in het 3010 km. verder zuidelijk gelegen Adelaide moet eindigen. Lees verder op de nieuwe pagina in de serie "Inspiratie". U kunt nog steeds zonnecellen sponsoren. Nuna III, jullie zijn gewaarschuwd!


9 augustus 2005: Eindelijk nieuwe grafieken! Zoals u wellicht weet is Polder PV 30-31 mei j.l. "gerenoveerd" in opdracht van NUON, al moeten er nog een paar dikke punten op de "i" gezet worden (zoals junction boxen waterdicht maken...). De renovatie heeft nogal een impact gehad op onze installatie, want i.p.v. dat de 93 Wp en 108 Wp groepen gesplitst zijn gebleven, heeft de uitvoerder in de hectische dagen van de renovatie per ongeluk de omvormers voor de voorste rij staande panelen gesplitst van die voor de achteraan staande panelen binnen ons systeem. Gevolg: er zitten 2 108 Wp panelen/omvormers in de "voorste groep" (samen met de 4 93 Wp panelen) opgenomen, en de achterste 4 108 Wp panelen zitten in de "achterste groep". Dit is fysiek niet meer makkelijk te herstellen, omdat er een vaste 25 meter lange serie DC-kabels naar de 2 deelgroepen gaan (aparte kabelgoot, draadeinden verlengkabel vrij kort, etc.). U kunt zich wellicht voorstellen wat voor consequenties dit allemaal heeft gehad voor alle ingewikkelde spreadsheet berekeningen die ik voor alle grafieken moet maken (gemiddelden van groepen en subgroepen, opbrengsten over verschillende periodes, etc.). Ook was daar het probleem van de 2 dagen vrijwel geheel plat liggende productie, waardoor ik voor de normberekeningen allerlei truukjes moest uithalen om toch maandresultaten te krijgen (anders krijg je zo'n lelijk "gat" in de maandgrafieken). En er waren natuurlijk ook nog eens 5 defecte of slecht functionerende omvormers door nieuwe exemplaren vervangen, wat de zaken er niet eenvoudiger op maakte. Tenslotte ging er nog een vakantie overheen, waardoor extrapolaties gemaakt moesten worden om schattingen van de meterstanden op 1 juli te maken. Maar goed, na een hoop zwoegen en zweten, tussen alle ellende en correspondentie n.a.v. de NUON Soap door, ben ik eindelijk weer "bij" tot en met 31 juli/1 augustus, voor de dagopbrengsten zelfs tot 7 augustus. Zie voor alle ge-update totaaloverzichten de betreffende linkpagina.

Één van de meest opvallende veranderingen betreft natuurlijk het naar binnen verplaatsen van de omvormers. Dit heeft enorme consequenties voor de inverter temperatuur die nu binnen een veel smaller traject zal gaan bewegen gedurende de dag (met name in de winter), en die vooral ook voor de "opstart temperatuurcurve" dramatisch (positieve) gevolgen heeft. De inverters zullen in ieder geval geen "koudeshock" meer oplopen a.g.v. winterse temperaturen. Zie daarvoor de aparte temperatuur grafiek en de uitleg erbij.

In alle relevante grafieken is de systeem renovatiedatum m.b.v. een stippellijn aangegeven ter verduidelijking van de "situatie voor" en de "situatie na" renovatie. Vooral omdat de renovatie zou kunnen resulteren in een iets verminderde productie vanwege de lange DC-kabels tussen de zonnepanelen en de woning (2,5 mm² per ader) en de hierdoor te verwachten (lichte) kabelverliezen.


8 augustus 2005: Oproep Sunpower® eigenaren voor deelname aan PVSAT project. Aldus een oproep in Zonneflitsen nr. 9 van O.D.E. Lees verder op de Sunpower® pagina.


 

31 juli 2005: "Future Power" Aldus de titel van een opvallend artikel, op de omslagpagina (N.B.: met een foto van een ontploffende atoombom!) aangekondigd als "After Oil" en volgens de nieuwe hoofdredacteur Chris Johns "this month's lead story", in het in vele talen uitgebrachte en miljoenen abonnees tellende National Geographic Magazine (augustus 2005). De enorme progressie van zon-PV, windenergie en de "leading role" van Europa in deze revoluties op energiegebied worden - in vogelvlucht - tegen het licht gehouden, evenals biomassa. Foto's van o.a. de enorme "PV-pergola" bij Barcelona, een grote PV-centrale bij het Oostduitse Leipzig (vermoedelijk Shell Solar's Espenhain), zonnepanelen op een deel van het terrein van de gesloten Rancho Seco kerncentrale in California, off-shore "windfarm" Horns Rev in Denemarken (post-renovatie???), en, typisch N.G., een fold-out met een schitterende foto van 1 van de drie 61 meter lange reuzenwieken ("built in Denmark") van de nieuwe 5 MW windturbines die in Duitse windparken op zee geplaatst gaan worden. Ook al worden bij de in Amerika en elders zwaar gehypte "waterstofeconomie" terecht kritische kanttekeningen geplaatst ("Clean fuel? Depends on how you make it."), krijgt helaas kernenergie een erg bedenkelijke (blijvende) rol toebedeeld in dit overigens goed leesbare artikel. Schijnt erbij te horen tegenwoordig, maar Polder PV en vele anderen hebben die niet duurzame optie al meermalen in het afvoerputje gebezemd. Zon-PV wordt overigens door Dan Shugar, CEO van de extreem succesvolle PowerLight Corporation in California, een zogenaamde "disruptive technology" voor de energiesector genoemd naar analogie van de enorme gevolgen van de introductie van de auto voor de economie die daarvoor voornamelijk op paardenkrachten was gebaseerd.

In ieder geval blijkt maar weer eens dat N.G. haarfijn aanvoelt dat er fundamentele veranderingen op til zijn, ook voor kampioen energieverspiller U.S.A., en is dit het zoveelste teken aan de wand dat de Amerikanen langzaam maar zeker uit hun olieroes aan het ontwaken zijn. Nu nog het besef laten doorbreken dat energiebesparing de allergoedkoopste, makkelijkst te "implementeren" en meest sociale optie is, en de Amerikanen kunnen echt een Gouden Eeuw van de Energie verwachten. Maar dat is niet hetzelfde als "the euphoria of energy freedom", zoals de auteur onterecht stelt nadat hij zelf 12 zonnepanelen heeft geïnstalleerd (en toch blijft beweren: "I love fossil fuels"). Omdat de zon weliswaar voor niets opgaat, maar de conversie van al dat moois en bijvoorbeeld de in urbane context noodzakelijke netkoppeling de nodige "energie", politieke doortastendheid en vooruitstrevende ("Duitse") wetgeving vraagt. En dat het een licht- en seizoensafhankelijke wijze van energie opwekking is. Gratis is tot nu toe geen enkele (duurzame) optie gebleken, zeker niet waar het om elektriciteit gaat. En dat is nog maar een klein deel van de totale energiebehoefte. "Don't forget 'heating', my dear American colleagues!!!" Dat los je niet met een blik hypermoderne kerncentrales op, of die nu "fail-safe" en "terrorism-proof" zijn of niet. Doet u mij maar een zonnecollector, warmtepomp en/of stadsverwarming (niet genoemd in het artikel).

In ieder geval hoop ik dat dit artikel, na het reeds in juni 2004 verschenen stuk over de komende oliecrisis ("the end of cheap oil"), het begin van een lange reeks diepgravende bijdragen wordt over de duurzame energie revoluties die "gisteren" al begonnen zijn, en waarvan we niet kunnen bevroeden wat die allemaal nog meer voor fundamentele veranderingen zullen bewerkstelligen. Olieboeren en -sheiks, ik zou maar eens ernstig over jullie toekomst gaan nadenken nu het nog kan.

National Geographic ligt meestal 1 maand na publicatie bij de betere tijdschriftwinkels nog in de verkoop. Kopen dat nummer (plm. € 4,20)!

Future Power: Where will the world get its next energy fix. Michael Parfit (tekst) & Sarah Leen (foto's), 2005. National Geographic 208(2): 2-31.


31 juli 2005: Donkere wolken. Niet alleen in de lucht, maar ook m.b.t. de toekomst van de Sunpower® PV-systemen. Gerenoveerd of niet. Lees verder op de Sunpower pagina.


29 juli 2005: DC-DC converter. Sommige zonnepaneel types waarop een OK4 omvormer bevestigd is zijn voorzien van een zogenaamde DC-DC converter (ook wel "multiplier" genoemd). Een printje om de DC-spanning op te voeren, meestal omdat het in dat geval om 54 cels panelen gaat. Ook dit printje kan stuk gaan (zit in de junction box op de achterzijde van het paneel). Zie ook het aangepaste bericht van 9 maart 2005 op de Sunpower pagina. Voor een foto van zo'n printje, zie de volgende link (met dank aan Wim van Ingen Schenau):

http://home.hccnet.nl/w.van.ingen.schenau/Tilt.page1.htm (onder 11 april 2005)


29 juli 2005: Soladin 600 omvormer van Mastervolt. Nagekomen product informatie n.a.v. e-mail wisseling met account mangager Michiel Klees (zie ook bericht 24 juli), waarvoor dank.

 • leverbaar vanaf 2e helft van augustus (lopende bestellingen)
 • produktie en prestatie (praktijktesten) van de Soladin 600 worden continu gemonitored; bij problemen wordt direct ingegrepen en, indien nodig, het produkt aangepast
 • bij alle bekende PV installateurs/leveranciers verkrijgbaar (zie o.a. bedrijven die zijn opgenomen in de Top 50 Solar ranking site of die lid zijn van de branchevereniging Holland Solar)
 • (niet afdwingbare) adviesprijs van EUR 395,- excl. BTW
 • standaard RS485 poort aan boord: Deze poort kan gebruikt worden om d.m.v. zgn. 'flash updates' het produkt in een later stadium te verbeteren. Als Mastervolt na bijv. 2 jaar vernieuwde software via de website bekend maakt, kunnen particulieren deze sofware zelfstandig (m.b.v. een adapter) downloaden en installeren in hun Soladin 600, waardoor deze beter gaat werken
 • data monitoring: tevens kan deze RS485 poort gebruikt worden voor uitlezing van belangrijke systeemdata. Er komt een handzaam PC programmaatje dat kan doorlopen terwijl je op je PC werkt. Voor het aansluiten op de PC is de Soladin PC-Link verkrijgbaar: een adapter + snoertje dat ongeveer € 50,- excl. BTW zal kosten. De communicatie is voorzien van veiligheidsisolatie. De volgende gegevens worden weergegeven (voorlopige gegevens): kWh totaal (niet te resetten), kWh sinds reset (teller door gebruiker te resetten), bedrijfsuren teller, huidige vermogen dat naar het net wordt geleverd (Pac actueel), hoogste Pac ooit (door gebruiker te resetten), serienummer van omvormer, status- en foutmeldingen, en natuurlijk ook netspanning, netfrequentie, solarspanning (= Vdc), interne temperatuur en firmware version. Nog niet bepaald is hoe het er uit zal gaan zien, en vanaf wanneer dit programma beschikbaar is. Datalogging zal niet mogelijk zijn, maar dat kan in de toekomst wel gerealiseerd worden, afhankelijk van beschikbaar produkt budget.
 • je hebt de monitoring niet nodig om de werking van de omvormer te controleren. De omvormer heeft een groot lichtvenster à la het kleine LEDje van de Soladin 120. Hoe sneller deze flikkert, hoe meer vermogen er wordt teruggeleverd. Een eventuele foutmelding wordt ook aangegeven.
 • er zijn gesprekken gaande met de Sunpower® partners...
 • voor gesuggereerde zonnepaneel configuraties met deze omvormer, zie de Sunpower pagina

Het werd hoog tijd voor een mooie, sexy Soladin 600-van-Hollandse-bodem op de salontafel van de heren van Geel (VROM) en Brinkhorst (E.Z.), met uiteraard een paar glimmende zonnepaneeltjes om dat fraais van superschone uit zonlicht opgewekte gelijkstroom te voorzien ...


29 juli 2005: Nieuwe contactpersoon voor Sunpower® bij NUON. De derde al, nl. de heer Paul ten Kroode. Zie kort berichtje op de Sunpower pagina.


26 juli 2005: Update actuele PV nieuwspagina. Terug van vakantie en binnen de kortste keren stroomt de PV nieuwspagina over. Nieuwe splitsing dus, inmiddels alweer 5 lange pagina's barstensvol fascinerende ontwikkelingen, en dat alleen al voor zon-PV. En dan hebben we het nog niet eens over al die andere ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie. Let wel, het nieuws wat u op de PV nieuwspagina's krijgt voorgeschoteld is een strenge (en zeer persoonlijke) selectie door Polder PV, anders is er niet eens meer tijd over om te eten, laat staan te slapen.... Zonne-energie heeft de toekomst!


26 juli 2005: Nederland terug naar de Middeleeuwen. Beetje overtrokken titel, maar je moet toch wat om de aandacht te vestigen op de malheur in ons kikkerlandje. De IEA PVPS verslaggeving over het jaar 2004 is afgerond en beschikbaar op hun website. Wat velen al wisten, staat nu met keiharde cijfers op het elektronische papier, een stukje uit het verslag:

"In 2004, the investments in solar PV in the Netherlands dropped dramatically in comparison to 2003. This was caused by the simultaneous ending of both the EPR (Energy Premium Incentive) and the utility subsidies, which together had led to the excessive support during 2003. As a direct consequence of the ending of both subsidies, the size of the Dutch PV market went back to the level of the year 2000. First estimates of the amount of PV installed in 2004 point at 4 MW, 20 % of the PV power installed in 2003. Some smaller PV companies, mainly electrical contractors, stopped their PV activities or ceased to exist, others shifted a large part of their activities to foreign countries, and in particular to Germany."

Nou, dat laat aan duidelijkheid niet te wensen over, maar het is nog veel erger dan hier geschetst, want Shell Solar ("small PV company"???) is uit Nederland verdwenen, N.K.F. is verkocht aan een Amerikaans bedrijf, "kleine jongen" Philips is er ook al mee gestopt, en de paar zonnecelfabriekjes die uit de grond zijn gestampt exporteren al hun prachtige duurzame producten naar Duitsland. Geweldig resultaat, E.Z.!

Overigens is er wel iets zéér merkwaardigs met het rapportje over de situatie in Nederland aan de hand, want één van de auteurs ervan is medewerker van het Ministerie van Economische Zaken en in de afgelopen jaren een belangrijke spil geweest in het zeer discutabele beleid van dit rampenministerie m.b.t. de stimulering van duurzame energie, PV in het byzonder. Wil E.Z. de "vinger in de pap" blijven houden bij de zonne-energie lobbyisten??? Elk succesvol initiatief op dat vlak vroegtijdig de kop indrukken?

Tenslotte, vol trots wordt in het verslag de volgende bewering gedaan: "Nevertheless, existing PV installations may profit from the 0,10 EUR/kWh feed-in tariff of the so-called MEP scheme offers." Toegegeven, de eerste particuliere PV-eigenaar heeft nu eindelijk, na vele maanden zweten en ploegen, de volstrekt legitieme MEP vergoeding voor zijn enorme PV-systeem uitgekeerd gekregen (het is trouwens € 0,097/kWh tot en met 30 juni 2006, wat daarna gebeurt is koffiedik kijken; bovendien moet ik van Hendrik Gommer nog steeds bericht krijgen dat hij voor de pionierende "Leguanen" in Stavoren nu eindelijk ook "zijn" MEP uitgekeerd heeft gekregen). Maar die duizenden andere PV-eigenaren met 4 tot, pak 'em beet, 25 zonnepanelen, die allemaal minstens 50 EURO per jaar aan de MEP-financiering meebetalen (Brinkhorst wil daar € 100,-- van maken!!!), kunnen fluiten naar een MEP-subsidie voor de door hen op het net gezette kostbare zonnestroom (het gaat soms om honderden, soms een paar duizend kWh/jaar), omdat de meesten juist zouden moeten betalen i.p.v. geld voor hun zonnestroom te ontvangen i.v.m. de hoge administratieve lasten. Laat staan dat ze door de aanmeldingsprocedure heen zouden komen bij CertiQ en/of EnerQ. Voor de meeste PV-eigenaren is de MEP-subsidie onbereikbaar. Zelfs als je er van uitgaat dat het niet om hoge bedragen gaat, blijft het een principe kwestie dat E.Z. de pionierende burgers (sommigen hebben duizenden euro's voor hun PV-installaties betaald) in de kou laat staan. Leugentje om bestwil???

http://www.oja-services.nl/iea-pvps/ar04/nld.htm


26 juli 2005: "Holographic planar concentrator (HPC) technology". Nog meer high-tech ontwikkelingen op het vlak van PV. Het in Stone Ridge (New York, U.S.A.) gevestigde Direct Global Power, Inc. gaat middels de nieuwe dochter Prism Solar Technologies, Inc. deze techniek verder ontwikkelen. Hierbij wordt een holografische film gebruikt die de gewenste, optimaal voor het gebruikte zonneceltype benodigde golflengten uit het zonlicht filtert en deze op passieve wijze direct op de zonnecellen concentreert. Hiermee wordt voorkomen dat de zonnecel door het niet omgezette deel van het zonnespectrum opgewarmd wordt (houdt uw hand maar eens op uw polykristallijne zonnepaneel bij volle zon, dan begrijpt u wat ik bedoel) en daardoor fors in rendement achteruit gaat (hogere celtemperatuur betekent fors rendementsverlies, u zult in de zomer bij continue zonneschijn zeker niet de hoogste paneelvermogens krijgen!). Door "passieve tracking" wordt ook nog eens in de ochtend- en namiddaguren meer rendement verkregen. Men denkt ook aan mogelijke bifaciale zonnecellen in combinatie met deze techniek, waarmee ook de achterzijde van de cellen gebruikt kan worden, wat de kostenreductie per geproduceerde kWh nog verder op zal voeren.

Vooral het voorkomen van forse opwarming van de zonnecellen zou deze techniek, indien goed uitontwikkeld, ideaal inzetbaar maken voor grootschalige PV-centrales in zonnige, woestijnachtige gebieden, de "Very large scale PV power generation systems" of VLS-PV systemen, zoals die bestudeerd worden in het IEA Photovoltaic Power Systems Programme, Task 8. Een mooie concurrent dus voor de Concentrator PV technologie die door het Fraunhofer ISE Instituut wordt ontwikkeld (bericht 9 juni 2005). Dat de beste technologie mag winnen!

Men heeft met de HPC-technologie fors minder "PV-zuiver" silicium nodig dan in conventionele toepassingen (aanzienlijke kostenreductie), wederom een zeer interessante en veelbelovende ontwikkeling dus (zie ook het vorige bericht).

Wie nu, na deze en talloze andere recente berichten, nog beweert dat zon-PV geen toekomst heeft, moet maar een enkele reis naar Mars boeken bij de NASA, want daar houden ze ook niet van zonnepanelen (cartoon van 30 januari 2005). Ophoepelen a.u.b.

http://www.directglobalpower.com/
http://www.oja-services.nl/iea-pvps/ar04/task08.htm (Task 8 programma van de IEA-PVPS)


26 juli 2005: "Highest-Powered Flexible Solar Cell"? Volgens een nieuwsbericht uit de Zuid-Koreaanse hoofdtad Seoul (20 Juli, Asia Pulse) heeft een team van wetenschappers van het door de staat ondersteunde Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI) een nieuw prototype flexibele zonnecel ontwikkeld waarvan zij claimen dat het de hoogst tot nu toe behaalde efficiëntie heeft ("2x zo hoog als bestaande zonnecellen"). Volgens de teamleider Ryu Gwang-seon zou deze nieuwe flexibele zonnecel, die slechts 0,4 mm dik is en gebaseerd op een procedé waarbij gebruik wordt gemaakt van titanium oxyde, kleurstoffen en elektrolyten die in een laminaat van kunststof en roestvrij staal zijn opgenomen, bovendien significant goedkoper te produceren zijn dan conventionele op silicium gebaseerde zonnecellen. Men hoopt rond het eind van het jaar met industriële partners tot commerciële toepassingen te komen. Als deze beweringen waar zijn zou alleen al de combinatie van kostenefficiëntie, rendement en het feit dat het hier om flexibele cellen gaat, voor een aardverschuiving in de PV-sector kunnen zorgen. Zeker gezien het feit dat men in deze branche een flinke domper op de groei verwacht door de grote vraag en voorziene problemen met de aanvoer van voldoende zuivere Si grondstof voor de produktie van de "klassieke", niet flexibele zonnepanelen. We zijn zeer benieuwd naar de ontwikkelingen van dit nieuwe zonnecel type.

http://asia.news.yahoo.com/050720/4/248f1.html
(via NBuzz, 25 juli 2005, PV-nieuwsbrief van de zeer goed geïnformeerde Solarbuzz website)


26 juli 2005: "Think GAIA": forse uitbreiding Sanyo Hongarije. Sanyo heeft zijn produktiefaciliteiten in Dorog uitgebreid met een fabriek die de nieuwe HIT1 cellen en zonnepanelen gaat produceren. Deze cellen kunnen bij hogere temperaturen beter presteren dan de klassieke kristallijne zonnecellen. Er is een joekel van een 270 Wp module ontwikkeld, en er is sprake van een dubbelzijdige PV module voor de Europese markt. Men verwacht maar liefst 50 MW aan zonnepanelen per jaar te produceren in deze fabriek, met uitbreidingsplannen voor de nabije toekomst.

http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUMA77.htm


24 juli 2005: The Power to be Independent. Kijk, dat bekt toch net effe lekkerder dan dat Philips gedoe (zie vorige bericht). En het geeft duidelijk aan waar Mastervolt voor staat, het bedrijf trekt haar eigen plan. Dat kunnen ze ook, want ze zitten al jaren in de inverter business en zijn een zeer betrouwbare partner gebleken (niet volledig vrij van kinderziektes, maar dat is geen enkel bedrijf, zeker niet op het vlak van de "high-tech"). Zo betrouwbaar zelfs, dat in het "zonnige" Duitsland het bedrijf met hun Sunmaster QS omvormer serie een belangrijk marktaandeel verworven heeft. En dat zegt wel wat, want de concurrentie in het "Land met de Blauwe Daken" is heftig.

Toen ik terugkwam van vakantie, lag er een dikke enveloppe van Mastervolt in de bus met daarin enkele brochures en een infoblad over de nieuwste loten aan de Mastervolt stam, incl. de nieuwe Soladin 600 omvormer. Goed nieuws, zeker voor mensen met de veelvuldig door defecten getroffen Sunpower® PV-systemen die zelfstandig hun OK4 omvormers willen vervangen voor een betrouwbaar alternatief. Typerend voor het bedrijf is dat er op een separaat blad een installatievoorbeeld wordt gegeven voor renovatie van een PV-systeem met 4 parallel geschakelde AC modules (bijv. Sunpower® systemen) tot een systeem van 4 in serie geschakelde modules op een Soladin 600 omvormer. Mastervolt heeft goed naar geluiden uit de markt geluisterd en ernaar gehandeld. Kijk, dat is nou visie en slim ondernemerschap. Chapeau!

Uit het infoblad:

"Ondanks het feit dat de netgekoppelde markt door de gewijzigde subsidieregelingen op een laag pitje is komen te staan, zijn wij doorgegaan met de innovatie van onze low power inverter range, de Soladin range. Er is een nieuwe Soladin versie ontwikkeld ter opvolging van de Soladin 120, speciaal voor de kleinere systemen van 1 tot 6 modules. Dit nieuwe apparaat is ideaal voor nieuwe systemen maar is ook zeer geschikt voor de renovatie van bestaande systemen.

De Soladin 600 is direct voortgekomen uit het Europese "PV2Go" programma waarin Mastervolt, naast een groot aantal andere bedrijven zoals ECN, Alpha Micro Electronics, Eurosolare, ISET, IMEC, KU Leuven, Iberdola en NMRC, deelnam. In 2003 is er een flink aantal omvormers geproduceerd en daarna met succes in verschillende projecten toegepast. Kortom, bewezen techniek maar dan in een nieuw jasje."

Belangrijkste kenmerken van de Soladin 600 (zie ook aanvullingen in bericht van 29 juli):

 • 700 Wp maximaal
 • ingangsspanning bereik 40-155 V max., 8 A (geschikt voor nieuwe hogestroom panelen)
 • standaard aansluiting voor systeem en omvormer monitoring
 • multi-contact aansluiting
 • veiligheidsklasse II, galvanisch gescheiden
 • fraaie vormgeving i.v.m. plaatsing binnenshuis
 • baanbrekende "prijs per Wp"
 • 5 jaar productgarantie
 • leverbaar vanaf augustus 2005

Voor het zelf berekenen van de toepasbaarheid van Mastervolt omvormers voor uw (te renoveren) PV-systeem is er een off-line configuratie tool, het SysCalc Excel programma gratis te downloaden van de Mastervolt website. In dit programma is ook de nieuwe Soladin 600 opgenomen.

http://www.mastervolt.nl (website van de fabrikant)
http://www.polderpv.nl/12maart2005.htm#mastervolt (verslag bezoek Mastervolt, met o.a. foto Soladin 600)
http://www.pv2go.com/10_start_pagina.htm (PV2Go project)


24 juli 2005: Nonsense and Stupidity. Zo zou je de laatste beleidswijziging bij "de gloeilampenfabriek in het zuiden des lands" kunnen noemen, zoals Philips vroeger eufemistisch werd genoemd toen reclame maken voor de consumentenelektronica reus nog politiek incorrect was (althans, je mocht "het P-woord" niet laten vallen). Nu zijn we uiteraard nog steeds een beetje "trots" op dit Nederlandse bedrijf, alleen is het zo jammer dat ze niet wat méér visie tonen dan dat stelletje kruideniers en slapjanussen in Den Haag. Geld genoeg, flink wat kennis en slimme jongens en meisjes in huis, een koffiezetapparaat wat de wereld lijkt te veroveren, medische apparatuur die je met dikke marges kunt verkopen: dan laat je je toch niet door een beetje tussen-de-oren-zittende conjuncturele "tegenwind" en imbeciel Haags beleid gek maken toch? Helaas pindakaas, zelfs Philips laat verstek gaan en de nog niet zo lang geleden gestartte activiteiten in de PV-omvormer business lijken nu alweer afgestoten te worden. Vandaar dat Polder PV de nieuwe (tale-telling) bedrijfs-slogan "Sense and Simplicity" maar even heeft aangepast aan het nieuwe beleid. Een PV-collega waarbij de oude PSI door nieuwe EVO omvormers zijn vervangen paste de vorige slogan "Let's make things better" aan voor Philips: "Let's make better things". Uit het persbericht van 14 juli 2005:

"Royal Philips Electronics signed a Memorandum Of Understanding with Steca Batterieladesysteme und Präzisionselektronik GmbH in Memmingen, Germany for the transfer of the products, rights and obligations relating to its solar inverter business.

Philips Solar, part of Philips Lighting’s business group Lighting Electronics, was responsible for the R&D, marketing and sales of the Philips EVO solar inverters and related products, which were sold throughout Europe via Philips organizations in Germany and the Benelux region.

The scope of the Memorandum Of Understanding is that Steca will continue the Philips inverter business, including all rights and obligations under its own Steca brand. The product range covers devices with an output power from 300W up to 6kW, which were designed in accordance with the highest industrial standards and demands. Philips will support Steca to ensure a smooth knowledge and product transfer."

Straks dus geen productsticker "Made in Holland" meer, maar "Hergestellt in die Bundesrepublik Deutschland"? Nu is het natuurlijk zo dat die Duitsers op het vlak van zonne-energie van wanten weten en dat Philips met deze stap "de markt volgt", maar "waar heb dit nou voor nodig", om het op z'n Hagenees te stellen? Jullie gaan me toch niet vertellen dat omdat E.Z. zon-PV niet ziet zitten, dat jullie dan maar van die geweldig uitdagende high-tech omvormer business af moeten? Of laten jullie tegenwoordig het beleid afhangen van de nukken en grillen van de Nederlandse politiek en ambtenaren op E.Z. die de waan van de dag een belangrijker richtsnoer lijken te vinden dan samen met de burgers die zij zeggen te vertegenwoordigen "een duurzame weg te bepalen naar de toekomst"? Oliedom, want wat de laatste jaren uit de koker van Den Haag is gekomen zou voor geen enkel zichzelf respecterend en nadenkend mens of bedrijf een leidraad van betekenis moeten zijn.

Of zou er nog meer aan de hand zijn? Toegegeven, Philips heeft zeer alert en coulant gereageerd op de problemen die optraden door slechte condensatoren in de oude serie PSI omvormers (ruimschoots aandacht aan besteed op de website van de Zonnestroom Producenten Vereniging, vanaf voorjaar 2004). Er is een nieuwe serie gekomen, de EVO omvormers, en er werd zelfs een bakbeest ontwikkeld wat duidelijk op de Duitse markt was gericht (EVO 2000 Watt omvormer, zie bericht van 15 maart 2005). Maar er kwamen ook weer de nodige verontrustende berichten op het Sunergy Forum over de nieuwe omvormers. Toeval? In ieder geval is het afwachten of de dienstverlening van Steca op een vergelijkbaar niveau zal liggen als bij Philips, en of de duizenden Nederlandse eigenaren van zonnestroomsystemen met Philips omvormers straks wel op een behoorlijke en, vooral, snelle service mogen rekenen als er iets mis blijkt te zijn met hun DC-AC omzetters, het hart van het PV-systeem.

En laten we ook vooral niet vergeten wat er met die noeste mensen gaat gebeuren die keihard achter de schermen aan de ontwikkeling van de Philips omvormers hebben gewerkt. Wat gaat er met die mensen gebeuren? Wordt de productie en ontwikkeling volledig naar Duitsland overgebracht? Moeten die mensen meeverhuizen? Worden er mensen ontslagen? Brandende vragen voor het personeel. We hopen dat Philips daar op een zeer doordachte, correcte en coulante wijze mee om zal gaan.

Duidelijk is in ieder geval dat, na jaren van politiek wanbeleid op het gebied van duurzame energie (recentelijk nog volkomen de grond in geboord door het rapport "Zonneklaar" van het RMNO), met o.a. als gevolg het verdwijnen van de laatste windturbine producent van de windrijke Nederlandse bodem (faillissement Lagerwey), ook de aan de wereldtop staande zonne-energie sector in Nederland binnen de kortste keren, en zeer doelbewust, afgebroken lijkt te worden. Een Nationaal Schandaal waar het huidige kabinet met haar hypocriete, volslagen visieloze "Innovatie-beleid" zich voor kapot moet schamen.

Het wordt eenzaam bij Holland Solar in Nederland. Ik heb te doen met de jongens en meisjes bij onze resterende omvormer producent Mastervolt. Houdt de moed erin, dames en heren, en laat jullie machtige opponent zien hoe je een gezond bedrijf runt en blijf werken aan mooie, degelijke en "sexy" omvormers. Als die olieprijzen zo door blijven stijgen zal menig Hollander binnenkort met de staart tussen de benen bij jullie aankloppen om zelf zijn (duurzame) energie in eigen huis te kunnen opwekken. Philips keert echter terug naar zijn "roots" en mist de energierevolutie van de eeuw. Wat een megavergissing en wat een gigaverspilling!

Ik heb vorige week al een e-mail naar Philips gestuurd om opheldering over deze verbijsterende beleidswijziging te vragen. Als ik een reactie krijg, zal ik het op deze nieuwspagina plaatsen.

http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUCO194.htm
http://www.steca.de/en/art/uid_kategorien/0000107/ ... (met link naar originele persbericht Philips)

http://mercury.remotion.nl/websites/V2_RMNO/files_content/Advies%20zonnestroom.pdf (rapport RMNO, 686 kB)


20 juli 2005: MEP vergoeding uitgekeerd aan particuliere PV-eigenaar! Zoals reeds op 7 juni aangekondigd, heeft de eerste (?) Nederlandse particulier met een zonnestroom systeem nu eindelijk zijn rechtmatige MEP-vergoeding voor de geproduceerde brandschone kilowatturen van het door Economische Zaken opgerichte EnerQ uitgekeerd gekregen. Gert van Dompseler is de gelukkige en voordat hij op vakantie ging stuurde hij me onderstaand bankafschrift toe met "het bewijs" (uitbetalingen op 3 resp. 18 juni 2005). Dit ondanks de stellingname van Brinkhorst (E.Z.) "dat uit oogpunt van kosteneffectiviteit ik geen voorstander ben om de mep-regeling verder toe te spitsen op particulieren", zoals geciteerd in Nieuwsblad Stromen 10, p. 3 (24 juni 2005). Ex Z.P.V. voorzitter Gommer reageerde in hetzelfde artikel nogal laconiek dat inmiddels bij Continuon alle ingeschreven klanten op een vergelijkbare wijze geholpen zullen worden met de procedurele afwikkeling van hun volstrekt legitieme MEP-aanvragen. Fantastisch landje, dat Nederland. Gert, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Bank notification of payment of so-called "MEP" subsidy by a subsidiary of the Ministry of Economic Affairs for solar energy produced by a private owner of a photovoltaic system in the Netherlands.

Voor uitvergroting, klik op het plaatje (klik op de sluitknop van het nieuwe venster om terug te keren naar deze pagina).


18 juli 2005: Polder PV passeert 4 MWh grens ... en E.Z. leeft nog in de Middeleeuwen. Kijk, dat is nou zo leuk van zelf zonnestroom opwekken en de productie op de voet volgen. Uiteraard zag ik dit al een tijdje aankomen, maar onze vakantie kwam er aan, en we zaten nog onder de grens. Dus, terwijl B. en ik ons op "EcoSUVfie®" en Biohummer® in het zweet aan het fietsen waren in de Monferrato ZO. van Turijn (42 ºC zei de campingbaas, we vonden het al zo moeizaam gaan...), en ons gerenoveerde Sunpower® PV-systeem in Nederland weer lekker veel pure en schone, donkergroene kilowattuurtjes stond te produceren, werd weer een hoogtepunt bereikt. Sinds onze eerste 4 zonnepanelen op het huisnet van ons huurappartement werden aangesloten op 13 maart 2000 is de totale productie van ons zonnestroom systeem de 4000 kilowattuur grens gepasseerd. Omdat we er niet waren en ik dus geen dagelijkse meterstanden kon bepalen, heb ik een lineaire interpolatie van de totale systeem meterstanden gedaan voor en na de vakantie, en kon ik reconstrueren dat ergens in de middag van 24 juni dit zoveelste heuglijke feit plaatsgevonden moet hebben. Aangezien alleen onze mechanische ventilatie-unit als elektra verbruiker in de vakantie aanstaat (basis stand, ter voorkoming van vochtproblemen in ons goed geïsoleerde huis), houden we enorm veel zonnestroom over die via onze terugdraaiende meter het net op gestuurd wordt en direct weer zonder verliezen door onze (vaak nietsvermoedende) buren geconsumeerd wordt. Onze meter was maar liefst 89 kWh teruggedraaid tijdens onze vakantie (26 dagen met 10 werkende zonnepanelen); welverdiende groene stroom die wij in de winter weer in de vorm van windenergie uit Nederland middels ons Blauwe Stroom contract bij Echte Energie van het net gaan betrekken. De democratische duurzame, decentrale energievoorziening ten voeten uit. Daar nemen we nog een Chianti op. Proost, geachte minister van E.Z., daar kan geen rapport "Nu voor later" tegenop (link hieronder, spaar u de moeite het te lezen als u duurzame energie een warm hart toe draagt, tenzij u een beroerte wilt krijgen: het woord "zon" komt slechts 1x voor in dit 63 pagina's tellende middeleeuwse document). Misschien als onderzetter voor het mooie wijnglas en het lekkere biologische geitenkaasje...

http://appz.ez.nl/publicaties/pdfs/05E01.pdf  (1,8 MB!)

Neem voor uitvoerig, soms sappig commentaar op dit nietszeggende, totaal visieloze rapport contact op met de heer E.H. du Marchie van Voorthuysen van de stichting GEZEN, die de materie vanuit het perspectief van de "vergeten" CSP technologie uitvoerig tegen het licht heeft gehouden: voorthuysen@home.nl. Conclusie van Voorthuysen: Zwaar Onvoldoende. Ook hooggeschatte PV-collega Floris Wouterlood liet zich niet onbetuigd: zie het bericht onder 13 juli 2005 op zijn nieuwspagina.

<<< 21 20-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 highlights JSS22


© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)