starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 3

meest recente bericht boven

1 februari 2005 - 24 maart 2005

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<< 21 20-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 highlights JSS22


24 maart 2005: Nieuwe defecte omvormer. Zie Sunpower pagina voor "tale-telling" grafieken. Zwaar balen dus. Heeft iemand nog een werkeloos exemplaar op een kastplank liggen slingeren? Zou ik hem een maandje mogen lenen totdat ons PV-systeem gerenoveerd wordt? Dat zou heel mooi zijn!


24 maart 2005: Uitgebreid artikel over inverter problematiek. Gepubliceerd in Intech Elektro en ICT. Voor korte samenvatting, zie Sunpower nieuwsberichten pagina (hele artikel volgt wellicht nog).


21 maart 2005: Minister Brinkhorst opent nieuwe website over energie. Nieuwsbericht van web pagina "Actueel" op de nieuwe website www.consument-en-energie.nl, "een praktisch en betrouwbaar antwoord op al uw vragen over energie in het dagelijks leven" en een samenwerkingsproject van Milieu Centraal en het Ministerie van Economische Zaken:

"Op 21 maart aanstaande opent minister Brinkhorst van Economische Zaken de nieuwe website www.consument-en-energie.nl van de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. De nieuwe website is nodig om consumenten onafhankelijke en betrouwbare informatie te verschaffen over energiebesparing, duurzame energie en de keuze van een energieleverancier, aldus Brinkhorst.

Rol consumenten
De minister is van mening dat consumenten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de besparingsdoelen van het energiebeleid. Consumenten dienen dan wel te beschikken over betrouwbare informatie over energie in het dagelijks leven. Aan Milieu Centraal is de opdracht verstrekt om hier blijvend voor te zorgen. Deze voorlichtingsorganisatie laat alle consumenteninformatie vooraf toetsen door een externe commissie van deskundigen.

Doel website
Het doel van de website www.consument-en-energie.nl is dat consumenten beter geïnformeerd zijn over hun mogelijkheden om energie te besparen en duurzame energie toe te passen. Uit marktonderzoek blijkt dat consumenten over het algemeen weinig actieve kennis hebben over besparingsmogelijkheden. De website past interactieve technieken toe. Consumenten kunnen advies krijgen dat is afgestemd op hun eigen wensen en woonsituatie."

Bron: www.duurzame-energie.nl, een website van Milieu Centraal. Milieu Centraal informeert consumenten over energie en milieu in het dagelijks leven.
http://www.lage-energierekening.nl/onderwerp/set?onderwerp=Actueel

Welnu, dat was natuurlijk niet aan dovemansoren gericht want Polder PV vindt net als de Minister dat de consument een zwaar onderschatte factor is in het op een hoger plan tillen van de duurzame energie sector in Nederland, dus heeft hij direct de site zitten doorbladeren om te zien hoe Brinkhorst nog meer consumenten aan die fraaie en zeer nuttige zonnestroompanelen gaat helpen (bovenop die duizenden huishoudens die al zo'n fraai PV-systeem bezitten). Naast het feit dat Polder PV dit initiatief zonder meer toejuicht, en verheugd is om te zien dat PV naast vele andere duurzame "oplossingsrichtingen" een plaats krijgt op de website, wil ik wel een paar kleine "minpuntjes" aanstippen die hopelijk verbeterd worden:

(1) Jammer dat de PV-info slechts via de "duurzame energie" sectie van de site beschikbaar is en dat bijvoorbeeld niet op de voor de meeste leken "logische" ingang van het onderdeel "energie besparen" >>> "investeren" >>> "apparaten kopen" iets over de aanschaf van zonnepanelen staat. Een paar extra cross-links naar die info op de duurzame energie sectie zou deze essentiële ingang toegankelijker maken.

(2) Ook is het erg jammer dat in de "duurzame energie" sectie bij de "Verenigingen" naast O.D.E. niet de Zonnestroom Producenten Vereniging en Sunergy vermeld worden, organisaties die ongelofelijk veel aan de promotie van zonne-energie in Nederland gedaan hebben en op welke websites en fora enorm veel belangrijke informatie voor (potentiële) PV-eigenaren is te vinden. Veel meer practische info in ieder geval dan op de website van O.D.E., en dat is juist voor particulieren een grote pré. Sunergy wordt wel op de wel vermelde O.D.E. website genoemd, maar de Z.P.V. niet, en dat is een belangrijke omissie. Ook zou ik gaarne zien dat de voor (potentiële) PV-eigenaren zeer informatieve website van Floris Wouterlood genoemd wordt.

(3) Er wordt nogal sterk de nadruk gelegd op het "financiële aspect" van zonnestroom, zoals bij het onderdeel "Zelf doen": "Zonnepanelen zijn duur en zonder subsidie zijn ze financieel nog niet rendabel". Nergens voor nodig zo'n opmerking, want zoiets staat ook niet op een promotie-site voor auto's vermeld! Auto's zullen nooit rendabel worden, die slokken alleen maar gigantische hoeveelheden geld op en verpesten het milieu. Die opmerking over "de kosten van PV" schrikt mensen onnodig af en "riekt" naar selectieve (i.p.v. de geclaimde "objectieve en onafhankelijke") informatieverschaffing. Ik heb al aan de site-beheerders laten weten dat mensen zonder blikken of blozen honderden malen zoveel geld uitgeven aan batterijstroom dan aan netstroom, en de halflege batterij vervolgens vaak op straat belandt. Dus dat financiële aspect ten nadele van PV benadrukken is volslagen misplaatst. Dat PV "duur" zou zijn komen mensen vanzelf wel te weten en beslissen ze voor zichzelf, dat hoeft Milieu Centraal niet te doen. Zeker ook niet omdat er wel meer redenen zijn om zonnepanelen te willen aanschaffen, zoals de behoefte bij veel mensen zelf de handen uit de mouwen te steken om aan de Kyoto verplichtingen te voldoen. Bovendien is "duur" een relatief begrip, zoals uit bovengenoemd voorbeeld van batterijstroom blijkt.

(4) Tenslotte, onder "Zelf doen" >>> "Zonnestroom thuis" staat onder "Vermogen en opbrengst" het volgende vermeld.

"Een netgekoppeld PV-systeem met kristallijne panelen met een paneeloppervlakte van 1 m2, heeft de volgende eigenschappen: een vermogen van 120 Wp/m2, een elektriciteitsopbrengst bij zuidelijke oriëntatie van 108 kWh/m2/jaar en een gewicht van ongeveer 12 kg/m2."

Dit is op zijn minst verwarrend, en het hanteren van vierkante meters is geen praktische manier om energieopbrengsten aan potentiële kopers van zonnepanelen uit te leggen. Zo'n koper wil meestal gewoon een aantal panelen kopen (geen "vierkante meters"), en hij/zij wil weten wat voor energie die dingen per jaar opleveren. Stel, er worden 120 Wp panelen gekocht (maakt niet uit of de oppervlakte 1 m2 is of minder, het nominale piekvermogen van het paneel is 120 Wp). Er worden 6 panelen gekocht, totaal dus 720 Wattpiek. Met de standaard gehanteerde gemiddelde jaaropbrengst van 0,8 Wh/Wp voor Nederland, kan dan bij schaduwloze zuid-oriëntatie en een hellingshoek van 36 graden op een jaarlijkse energieopbrengst van 0,8 x 720 = 576 kilowattuur gerekend worden. Als men een gemiddeld energieverbruik heeft van 3230 kWh/jaar (elders op de "lage energierekening" sectie van de site), kan men dus met die 6 zonnepanelen 576/3230 = 18 % van het eigen elektraverbruik opwekken. Minimaal 2, waarschijnlijk 3 decennia lang, bij hoogstwaarschijnlijk stijgende prijzen voor elektriciteit. Dat zijn getallen die mensen die (nog) onbekend zijn met de potenties van zonnestroom veel beter zullen aanspreken.

Ik zal deze opmerkingen doorgeven aan de site-bouwers van "consument-en-energie". Toch leuk dat ons aller Brinkhorst de aftrap voor deze "zonnestroom-promotie" site gaat geven!


20 maart 2005: Lente! Officieel begonnen om 13h33 MET (12h33 UT). Het "productieve seizoen" is nu goed begonnen, door de snel toenemende daglengte, de voor vast opgestelde zonnepanelen (hoek rond de 36 graden) optimale zonshoek, en natuurlijk de felle zoninstraling, gecombineerd met nog een redelijk lage luchttemperatuur (rendement zonnepanelen optimaal).


20 maart 2005: Terugleververgoeding Echte Energie. Bij het controleren van onze giroafschriften van deze maand bleek de terugleververgoeding voor onze zonnepanelen weer probleemloos door deze duurzame energieleverancier uitgekeerd te zijn op de 1e van deze maand. Weer een leuke opsteker en een teken dat Echte Energie haar duurzame beleid serieus neemt, zoals reeds vorig jaar door Polder PV was gerapporteerd (bericht van 27 februari 2004). Warm aanbevolen bedrijf voor een groen stroomcontract!


17 maart 2005: Zonne-energie leveren zonder vergoeding. Hendrik Gommer aan het woord in een artikel in het Milieudefensie Magazine over de terugleververgoeding voor PV in Nederland en de bureaucratische, ineffectieve en bepaald niet-stimulerende werking die daarvan uitgaat. O.a. uit deze bijdrage blijkt maar weer eens dat de regenten in Den Haag liever naar de pijpen dansen van het (grote) bedrijfsleven, dan dat zij een rol van betekenis zien weggelegd voor de individuele burger. Die heeft gewoon het nakijken en moet zijn mond dichthouden, alle zogenaamde goede bedoelingen ten spijt. Zo'n mentaliteit is spelen met vuur en is vragen om problemen. Zie de nieuwsberichten pagina.

Tussen haakjes, leuke foto, Hendrik!


17 maart 2005: Duitsland en PV. Voor mensen van E.Z., B. en v. G., skippen maar dit stuk want het zal wel jullie strot uitkomen inmiddels. Toch even oefenen? Zeg 10 maal snel achter elkaar de woorden "Duitsland" en "PV". En? Ziet u nu wel, dat viel toch wel mee, geen hersenschade opgelopen! Voor de normale rest van Nederland die onafhankelijk en goed geïnformeerd wil worden, lees gerust verder. Ik kreeg een leuke e-mail van iemand die net een duurzaam energie symposium in het bij Linz gelegen plaatsje Wels (Oberösterreich, AUT) had bezocht:

"Beste Polder PV, bijgaand een mailing over zonne-energie welke ik recent kreeg van een Duitse energie-professional.

De Duitse aanpak om zonneenergie te promoten is een voorbeeld voor Nederland. het systeem werkt globaal als volgt.

De klant die zonne-energie teruglevert is in feite een ondernemer en krijgt in het Duitse systeem automatisch terugbetaling van de BTW in de aankoop van de zonnepanelen als investering, toch ongeveer een reductie t.o.v. Nederland van 20 % . Een aparte meter is nodig. De terugbetaling ("Einspeise") is ongeveer 45 eurocent per kilowattuur (kWh)*
met een garantie van 20 jaar. Met deze garantie kun je naar de KFM bank die je een lening geeft op het aankoop bedrag. De PV-installatie is zo een verlengstuk van de woning zonder bewegende delen en een heel lange levensduur. De terugverdientijd is misschien wel lang, maar de investering is geen weggegooid geld. En de winst komt aan het eind als de schuld afbetaald is en de PV eigenaar kan gaan oogsten.

Tijdens de hittegolf van 2003 heeft 35 Megawattpiek aan zonnepanelen op de Nederlandse daken een beslissende rol gespeeld toen de energieproductie moest worden verminderd omdat het rivierwater te warm werd van het geloosde koelwater. De koeltorens worden toch niet gebouwd om dit probleem te voorkomen omdat het reserve vermogen van de dakpanelen PV ons door de hittegolf heeft geholpen? Wat is goedkoper: koeltorens bouwen of de zonnepanelen capaciteit verdubbelen? Het antwoord is bekend: PV natuurlijk!! We moeten toegeven dat de Duitse aanpak klasse is en gericht op de echt lange termijn als ook de kernenergie in Duitsland gaat stoppen. Er zijn nu zeker 7 fabrikanten van zonnepanelen, kortom concurrentie om de kwaliteit van de PV panelen te verbeteren ...

Laten we niet langer treuzelen, Nederland doet het echt niet supergoed als het om duurzame energie gaat**."


Opmerkingen Polder PV:

Bedankt voor de reactie en het "meedenken". De Duitse situatie kende ik al wel een beetje, zoals uit de diverse berichten hierover op de PV- en DE nieuwspagina's duidelijk wordt. Maar het is wel leuk om het een keer in deze bewoordingen te horen.

*Het is trouwens nog mooier dan hier gesteld wordt, zie ook (o.a.) de informatieve link http://www.solarserver.de/lexikon/einspeiseverguetung.html, met koppeling naar het originele Erneuerbare Energien Gesetz). De basisvergoeding is nl. 45,7 eurocent/kWh, daar bovenop komt 11,7 eurocent/kWh voor installaties op gebouwen onder 30 kWp geïnstalleerd vermogen (minder voor grotere installaties), en als je een façade systeem inbouwt in je gevel, krijg je nog eens een bonus van 5 eurocent/kWh. Totaal haalbaar dus € 0,574/kWh voor "gewone" dakinstallaties en maar liefst € 0,624/kWh voor façade systemen. Nou, doet u mij maar zo'n mooi façade systeempje dan. Alleen nog een klein probleem met de aansluiting (kortste verbinding met Duitse meterkast vanaf Leiden is 110 kilometer).

Overigens, er zit naast een financiële vergoeding voor de stimulering van duurzame energie incl. PV wel wat "meer" achter dat EEG in Duitsland hoor: "Das Gesetz bezweckt eine nachhaltige Energieversorgung für Klima-, Natur- und Umweltschutz. Es will zudem einen Beitrag zur Vermeidung von Konflikten um fossile Rohstoffe leisten. Daneben soll das EEG die technologische Weiterentwicklung fördern." Zal Polder PV dit voor E.Z. vertalen of gaat het Ministerie dat zelf doen? Het gaat niet alleen om de centen, dames en heren!!!

**Understatement van de eeuw. Nederland doet het helemaal niet meer zo goed. Er worden in Den Haag verkeerde beslissingen genomen waar wij spijt als haren op onze hoofd van gaan krijgen. "Duurzaam" wordt redelijk, matig, slecht, halfslachtig, onvolledig of nauwelijks meer ondersteund (afhankelijk van de techniek), en als kernenergie als "optie" weer een rol gaat spelen (ook een "keuze", maar wel een volslagen verkeerde), zijn alle inspanningen op het vlak van de diverse DE technologieën volstrekt zinloos geworden.


15 maart 2005: Philips EVO 2000 omvormer en kleine broertjes. Nu we het toch over Philips hebben: de nieuwste krachtpatser is inmiddels gepresenteerd en marktrijp. 2000 wattjes AC power kan het EVO 2000 monster aan, er zijn 2 strings zonnepanelen op deze inverter aan te sluiten, er kunnen 1 of 2 extra inverters in een "master-slave" configuratie aangesloten worden, er zijn zeer uitgebreide data-monitoring mogelijkheden, waaronder een via een internetverbinding uit te lezen webserver met actuele vermogens, energieopwek, etc. Uiteraard neemt Philips met niet minder dan 95% rendement voor deze grote jongen genoegen, is er standaard garantie van 5 jaar, uitbreidbaar tot 10 jaar en is het apparaat geschikt voor buiten-installatie. Heel byzonder is de Pac vermogenscurve die, als functie van de buitentemperatuur vrijwel vlak blijft lopen, i.t.t. de situatie bij de meeste andere omvormers waar de output hard omlaag gaat als de buitentemperatuur toeneemt. O.a. mogelijk gemaakt door passieve koeling m.b.v. koelribben. "2000 Watt is guaranteed, whatever the ambient temperature":

Output power as a function of ambient temperature of Philips EVO 2000 and other types of inverters.
Vergelijking van output vermogen Pac met omgevingstemperatuur bij
Philips EVO 2000 en andere types omvormers.
©2004-2005 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

Van verdere problemen bij de nieuw bij talloze particulieren geïnstalleerde kleinere EVO 300 en 500 Watt inverters (omruilactie voor defecte PSI omvormers met slechte condensatoren) hebben we eigenlijk niet meer gehoord, dus Philips lijkt weer helemaal terug te zijn op de omvormer markt na een klein "dipje". Hopelijk ook voor Philips dus weer een gouden toekomst voor zonne-energie in Nederland en misschien moet die mooie Mastervolt Soladin 600 Watt omvormer in sommige huishoudens wel gaan wijken voor 2 EVO 300 "hollands glorie" Philips bakkies aan een DIN-railtje. Je zal ze de kost moeten geven, de dames en heren die niet van blauw houden maar wel Van Geel... Voor een voorbeeld van de Philips omvormer kastjes, zie de opstelling van Ton Peters; de foto toont weliswaar de "oude PSI" batterij, maar de "verpakking" is hetzelfde gebleven.

http://www.lighting.philips.com/nl_nl/architect/applications/solar/invertor/evo1500.php? ...
http://www.solarbuzz.com/news/NewsEUPT29.htm


15 maart 2005: Forse beschaduwing en rendement (bericht eerst op 7 maart geplaatst; link toegevoegd). Ik kreeg een week geleden een e-mail van een deskundige PV-eigenaar die nogal wat schaduw op zijn PV-systeem had: "Een dak op het westen resp. oosten is weliswaar geen optimale richting maar loont toch zeker nog de moeite (pakweg 80% van optimaal zuid) ... met mijn opstelling 4 maanden echt schaduw en een tilthoek van 10 graden heb ik nog altijd een opbrengst van ca. 75 á 80%. Dus zeker nog de moeite om te installeren." Dit om Brinkhorst's beruchte opmerking over "zonnepanelen beter in de Sahara i.p.v. in Nederland" (webpagina Brinkhorst) maar weer eens van de nodige relativering vanuit de bikkelharde realiteit te voorzien. Dus mensen met daken op het oosten en westen, of met een beetje schaduw: laat u niet gekmaken door leken op het gebied van PV en bekijk bijvoorbeeld met de hieronder weergegeven links wat u van een op uw dak aan te leggen PV-installatie kunt verwachten. Laat u vervolgens door een betrouwbaar en ter zake deskundig bedrijf adviseren over optimale inpassing aan uw woonsituatie, en gewoon zonnepanelen aanschaffen. Een volstrekt legitieme, realistische, eigentijdse, mooie en verantwoorde optie om uw eigen huishouding verder te verduurzamen (8 maart om 12h22 alweer kort maximaal 0,87 Watt/Wp [totaal 884 Watt uit 1020 Wp] vermogen bij Polder PV; tijdens bewolking rond de 400 Watt continu overdag en het voorjaar is nog steeds niet officieel begonnen).

FRONIUS IG System Configuration Tool (vs. 3.003) voor PV-systemen met Fronius omvormers:
http://www.fronius.com/worldwide/usa.solarelectronics/service_support/tool.html
QS Design Wizard voor PV-systemen met Mastervolt inverters:
http://www.mastervolt.nl/sunmaster/QSwizard/step1.asp
PV System Configurator (vs. 5.1), configuratie tool voor PV-systemen met Philips omvormers:
http://www.lighting.philips.com/nl_nl/architect/applications/solar/service/index.php?


15 maart 2005: N.K.F. verkocht aan Optelecom (8 maart 2005). Voor slechts € 20 miljoen. Peanuts. N.K.F. was de fabrikant van de in Nederland zeer veel verkochte, doch problemen gevende OK4 omvormer. Lees het bericht op de Sunpower persbericht pagina.


15 maart 2005: Geschiedenisles. Zie het berichtje op de DE-nieuwspagina.


14 maart 2005: Berichten in de pers over Sunpower/OK4. Daarvan staan er een paar vermeld/gelinkt op de nieuwe pagina Sunpower2.htm.


13 maart 2005: 648 Wp groep AC modules 2 MWh grens gepasseerd. Sinds de installatie op 12 oktober 2001 hebben de 6 van OK4 omvormers voorziene 108 Wp (ACN5000E) zonnepanelen 2000 kWh aan brandschone elektriciteit geproduceerd voor ons huishouden (en voor de buren bij overschot). Voor de andere "MWh grenspassages" van ons PV-systeem, en een update van de totale meterstanden grafiek (14-3-2005), zie de pagina totaaloverzichten_MS.htm.


12 maart 2005: Bezoek Mastervolt. Een wederom zeer geslaagde bijeenkomst van de Sectie Zon van O.D.E. (info en aanmelding via: info@duurzameenergie.org). Ochtendprogramma: Sunpower® update, bemetering/teruglevering, PVSAT, B&W aflevering/omgang met de pers; middagprogramma: historie, productontwikkeling en nieuws bij Mastervolt, afgesloten met interessante rondleiding. Voor verslag, zie pagina "12 maart 2005".


11 maart 2005: Terugkoppeling goede zaak. Dat bleek maar weer toen een goede vriend van me liet weten dat ik me een beetje had "verschreven" in de kernenergie minispecial. De zon is natuurlijk een fusion reactor, geen fission reactor. En dat is een wereld van verschil, al zou je het aan die paar letters niet zo snel zien! Is met nieuwste upload gerepareerd. Ook Polder PV is "maar" een mens, dus als u fouten ziet, reageren a.u.b.!


11 maart 2005: Goed nieuws - eerste gedetailleerde PVSAT grafieken! Dat wordt "soppen" geblazen met dit mooie project. Vergelijking tussen OK4 data uitlezing en PVSAT gegevens op pagina PVSAT2.htm. Ook de PVSAT "start"pagina is fors uitgebreid met nieuwe informatie.


10 maart 2005: Slecht nieuws. Vandaag ontving ik dit vervelende e-mail bericht van Energiemanagement.net, de website met uitvoerig nieuws over actuele ontwikkelingen in de energiesector:

"Met ingang van maandag 4 april stoppen wij met de nieuwsverzorging op de site Energiemanagement.net, na bijna vijf jaar gratis dagelijks energienieuws. We moeten dit besluit nemen omdat we te weinig advertentie-inkomsten kunnen genereren. Het goede nieuws is dat we energienieuws blijven verzorgen op de abonneesite Technalia.nl. Vanaf heden vindt u daar ook het energienieuws dat u nu op Energiemanagement.net aantreft. Bovendien besteedt Technalia.nl uitgebreid aandacht aan het nieuws uit de installatiewereld. We hopen u te mogen begroeten op deze site.

Met vriendelijke groet,
De redactie, redactie@energiemanagementnet"

Een particulier abonnement bij Technalia kost maar liefst € 150,00 per jaar! Vindt u ook dat dit soort essentiële informatievoorziening gewoon voor iedereen beschikbaar moet zijn en dat Economische Zaken hieraan zou moeten meebetalen? Ik heb reeds een e-mail naar de beheerders van de site gestuurd. Gaarne ook in de elektronische pen klimmen a.u.b.!


9 maart 2005: Stroomstoring in de Stevenshof en de gevolgen. In de ochtenduren hadden we in onze wijk in Leiden een forse stroomstoring. Lees op de PVSAT pagina wat dat voor ons betekende, met name voor de meetapparatuur van de PV-installatie.


9 maart 2005: Sunpower® nieuws. Zie de speciale pagina Sunpower.htm.


8 maart 2005: "The Big Dip". Op de webpagina "Sneeuw op zonnepanelen" is onderstaande dagopbrengst grafiek van Polder PV opgenomen, met begeleidende tekst.

"The Big Dip": almost 5 days snow covered Polder PV's solar panels, the result of a surprising "late" snow storm on March 2, 2005.


8 maart 2005: Excuus. Voor het feit dat Polder PV nogal vaak gebruik maakt van "anglicismen", "germanismen", of gewoon regelmatig buitenlandse woorden en citaten op deze website presenteert. Daar moet u maar overheen lezen dan. Polderjongen is, naast een gezond uit de Hollandse klei getrokken heerschap namelijk óók "Weltbürger" en kosmopoliet. Wij zien de wereld breed, bij Polder PV (voor de goede verstaander, holisme is hier geen vies woord). "Sorry folks", "... je ne regrette rien!" ;)


8 maart 2005: Luxe probleempjes. Hoge bomen vangen veel wind, luidt een oud Hollands gezegde (zeer toepasselijk spreekwoord in de DE branche; u begrijpt wellicht dat de spreuken er bij Polder PV met de paplepel zijn ingegoten). De supersnel groeiende PV branche (continu 25% groei) krijgt te maken met groeistuipen omdat er nauwelijks meer "PV-grade" silicium te krijgen is. "Even if we built a wafer factory ourselves, where do we get the silicon from?", aldus Daniel Cintolesi, Marketing Manager van de bekende Duitse zonnecel producent Q-Cells AG. De hele sector moet inmiddels de torenhoge ambities iets naar beneden bijstellen, en zowel de amorfe PV techniek, als de dunne-laag technologie (bericht 10 februari 2005) en andere procesverbeteringen krijgen rap zéér veel belangstelling omdat ze veel minder silicium gebruiken. Het Japanse Kyocera, wat het volledige productieproces van silicium tot en met integratie in de gebouwde omgeving beheerst, blijft als altijd zeer optimistisch, evenals (leest u mee, geachte heer Brinkhorst?) "... the Ministry of Economy, Trade and Industry in Japan (which) is targeting 4.820 MW of installed PV systems in 2010, which is approximately six times as high as the cumulative results up to 2003." Oeioeioei, Trittin in Duitsland mag wel oppassen dat hij zijn net verworven koppositie op de PV wereldmarkt niet binnen de kortste keren weer kwijt is aan het Land van de Rijzende Zon... Ondanks de voorziene problemen met de siliciumproductie blijven de zonnecelfabrieken overal de grond uit schieten, tot in Thailand en Mexico aan toe, en de productievolumes verdubbelen is de gewoonste zaak van de wereld geworden: "... it is a question of fighting for a slot in the production line.", aldus een voor de sector typerende uitspraak van Johan Nijs, Managing Director van de Belgische zonnecel producent Photovoltech. Zie verder het zéér informatieve en positieve Engelstalige artikel van 21 februari 2005 (Renewable Energy World):

http://www.earthscan.co.uk/news/article/mps/uan/322/v/3/sp/


6 maart 2005: Fiets- en autobanden gemaakt op zonne-energie. Dat kunnen we in Duitsland gaan verwachten als de 60.000 zonnepanelen door Voltwerk op de daken van 4 Michelin vestigingen in Duitsland zijn geplaatst (Bad Kreuznach, Bamberg, Homburg en Landau-Karlsruhe; totaal 10 MWp). De financiering van dit alles ziet er wel een beetje "mistig" uit, evenals de specifieke "rol" van Michelin in de hele organisatie van al dat moois. Waar stond ook alweer de vestiging van "made in Holland" Vredestein? Zouden jullie ook niet eens...??!! Zie ook het berichtje onder 14 december 2004.

http://www.earthscan.co.uk/news/article/mps/uan/321/v/3/sp/#News4
http://www.photon-magazine.com/news/news_2005-01_eu%20feat%20michelin.htm


6 maart 2005: Helianthos projectpartners gezocht. In ZonneFlitsen nr. 6 van O.D.E. was te lezen dat Akzo Nobel op zoek is naar een nieuwe partner voor de productie van de revolutionaire, flexibele dunne-film zonnepanelen, nu Shell Solar zich uit het samenwerkingsproject heeft teruggetrokken. Zie ook bericht en links onder 30 december 2004.

http://www.chemie.de/news/e/42774/?pw=a&defop=and&wild=yes&date=01/01/1995


2-6 maart 2005: Taking a break - Sneeuw op zonnepanelen! Ondanks (of wellicht dankzij) het versterkte broeikaseffect is Nederland weer tijdelijk en behoorlijk laat in de greep van Koning Winter. Op de nieuwe webpagina PV_sneeuw.htm vindt u het nodige wat dat voor uw zonnestroomsysteem betekent. Mag dat ook eens een keertje een vrije dag hebben?


2 maart 2005: OK4/Sunpower® update. Mede gezien het uitgebreide en informatieve antwoord van de heer Peters van NUON Retail op mijn vragen (e-mail van 1 maart 2005), en om toekomstig nieuws wat toegankelijker te maken voor geïnteresseerden, heb ik een nieuwe webpagina gemaakt, Sunpower.htm, met hierop het laatste positieve nieuws.


1 maart 2005: Nederlandse PV organisaties op stoom. Aan Sectie Zon van O.D.E. en de Zonnestroom Producenten Vereniging zal het niet liggen, die gaan gewoon verder met de promotie van, kritische beschouwingen over, en onderzoek naar zonne-energie (met name PV) en andere decentrale DE-technologieën. Een uittreksel uit hun recentste electronische nieuwsbrieven:

Zonneflitsen nr. 6 2e jaargang, 15 feb. 2005 (O.D.E.; abo via info@duurzameenergie.org):

 • 2e bijeenkomst van de Sectie bij Mastervolt op 12 maart
 • Update Sunpower®/OK4 overleg
 • Teruglevering zonnestroom bij NUON
 • ESTIF bepleit Europese regelgeving ter bevordering van zonnewarmte/koeling
 • "Solar Keymark" voor zonneboilers
 • Zonne-energie Zeeuwse melkveehouders
 • Spaanse PV booming
 • Helianthos project Akzo Nobel
 • Zonnige subsidies in Brabant
 • Michelin Duitsland en PV

Power to the People nr. 1 2e jaargang, 28 feb. 2005 (Z.P.V.; abo voor leden; oudere nummers resp. lid worden: zie de Z.P.V. website):

 • PVSAT2 project
 • "Solar Generation II" rapport (Greenpeace)
 • Japan Photovoltaic Popularization Association
 • "Kyoto" en wat een NL huishouden kan doen (zie Polder PV's DE-pagina onder 16 februari 2005)
 • Intelligente netwerken en "slimme meters"
 • Kleine windturbines in Groningen
 • De "auto op lucht"
 • Verslag B&W uitzending 15 februari 2005 (zie ook Polder PV's B&W pagina)
 • Column van Hendrik

Conclusie: Zonne-energie lééft. Als nooit tevoren. Ook in Nederland.


1 maart 2005: Familie van Reems aan de appeltaart. Gefeliciteerd! Onverwacht kreeg ik 27 februari van Dick van Reems uit Zwartewaal op het zonnige Zuid-Hollandse "eiland" Voorne de op-1-letter-na-goede oplossing van het bij de officiële aftrap van de Polder PV website gepresenteerde "Zonneraadsel". Uiteraard gaat Polder PV niet moeilijk doen over die ene letter (Ministerie van Economische Zaken is afgekort EZ, niet EC), en dat wordt dus een dikke, op zonnestroom gebakken biologische appelpunt voor de familie van Reems (je hebt hopelijk niet een heel erg grote familie, best Dick?). Misschien combineer ik een visite bij de fam. van Reems wel met een bezoek aan mijn schoonfamilie in Spijkenisse, da's toch "in de buurt" met de fiets.


 
^
TOP

28 februari 2005: Polder PV's koude-record! Je zou het door alle "Kyoto-koorts" bijna vergeten, maar februari is nog steeds een wintermaand. In mijn geheugen is het het laatste decennium altijd/vooral februari geweest waarin de koudste temperaturen, een beetje ijs en/of sneeuw voorkwamen (november en december waren meestal grauw, somber en regenachtig, met niet zulke lage temperaturen), met als relatieve uitschieter de huidige februari-maand met veel sneeuwbuitjes en continu behoorlijk lage temperaturen. Vandaag werd dat maar weer eens aangetoond, toen ik bij de eerste inverter uitlezing (7h38) een omvormer temperatuur van gemiddeld -9,9 ºC vaststelde voor deze laatste dag van de maand. Voor een lokatie relatief dicht bij de "gematigde" Hollandse kust vrij byzonder. De hele dag bleef het erg koud en zeer zonnig met lichte sluierwolken en werd continu gelogd. De inverter temperaturen doorliepen een "range" van -11,2 tot 26,5 ºC; het grootste "traject" bij 1 omvormer was een temperatuurverschil van 36,7 ºC (verschil ochtendmeting en max. waarde midden op de dag). En nu maar hopen dat de onder de panelen op het dak bevestigde OK4 omvormers deze klap te boven gaan komen. Gelukkig functioneerden ze allemaal (vrijwel) perfect en hebben we vandaag uit onze 1020 Wp installatie voor een februari-dag met lichte sluierbewolking een zeer hoge opbrengst behaald van 4,282 kWh (niet ver van het record van 4,330 kWh van de wolkeloze 25 februari 2003; de hoge opbrengsten worden vooral bereikt doordat de omgevingstemperatuur erg laag is, zodat de zonnepanelen zelf koel blijven en de buiten geplaatste inverters hun warmte goed kwijt kunnen). Ik heb de verticale as van de temperatuur grafiek meteen aangepast om het nieuwe "ochtend temperatuur laagterecord" te kunnen tonen; zie de pagina totaaloverzichten_IT.htm.

Inmiddels zijn ook alle dagcurves voor deze continu gelogde dag beschikbaar: zie de pagina dagcurves_28feb05.htm.


28 februari 2005: What's new under the sun? Nederlandse huisbezitter/huurder ziet PV WEL zitten. "Voor bijna 80 procent van toekomstige bewoners van een huur- of koophuis maakt het niet uit of de woning is voorzien van PV-panelen (zonne-energie). Bewoners die in een woning met PV-panelen wonen, oordelen echter wel positief over hun woning met PV-panelen. Kopers zijn in het algemeen bereid iets extra te betalen voor de toepassing van PV. Huurders willen echter per jaar niet meer voor de PV-panelen betalen, dan de PV-panelen hen per jaar opleveren. Dit zijn enkele van de conclusies uit het onderzoek van ECN, verricht om de opzet te verbeteren van nieuwe grootschalige toepassingen van PV-panelen bij nieuwbouw."

Nog zo'n mooie:

"De voorlichting over teruglevering van energie aan het net werd beduidend minder gewaardeerd. Bij de betrokkenen bestond lange tijd onduidelijkheid over de wijze waarop de teruglevering geregeld was. De lage waardering voor de voorlichting is hierdoor van invloed op de waardering van de PV."

Tja, wie het gepeupel slecht voorlicht en de teruglevering van brandschone, CO2 neutrale zonnestroom aan het net niet goed regelt, zal verontwaardiging en onbegrip oogsten!

Twee citaten uit een bericht van E.C.N. in Petten in de vernieuwde electronische nieuwsbrief n.a.v. het 50-jarig bestaan van dit onderzoeksinstituut (laatste link hieronder), 25 februari 2005. Alwéér de nodige inkoppertjes voor Brinkhorst en van Geel, ditmaal in het "goede doel". Aan het werk dus, in nauwe samenwerking met de Vereniging Eigen Huis, de Koepelorganisatie voor de woningbouw coöperaties, de progressieve dames en heren in de bouwsector, en het nieuwe duurzame Vastgoedfonds van Triodos!

Voor een derde "opmerkelijke" zinsnede, zie de citatenpagina. Meer informatie kunt u vinden op:

http://www.ecn.nl/nwsbrf/article/0272.html
http://www.ecn.nl/library/reports/2005/c05002.html (samenvatting bij ECN publicatie BS: ECN-C--05-002)
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2005/c05002b.pdf
(volledig rapport, 150 pp, 1,3 Mbyte)
http://www.ecn50.nl


26 februari 2005: Niet ambitieus genoeg. Sorry, dames en heren, ik was in het vorige bericht weer eens niet ambitieus genoeg! Tja, ik ben nu eenmaal eenvoudig opgevoed, dus van "grote" getallen gaat mijn hoofd al gauw duizelen. Espenhain? Broddelwerk! Mühlhausen? Peanuts! Heeft u nog ergens $ 21 miljoen liggen slingeren? Ga dan de mensen "down under" even helpen a.u.b. Dan kunnen we meteen in 1 keer die (reuzen-)stap naar 1 Gigawatt op 1 lokatie maken! Ruim 300 km. N van Perth (Times Atlas), bij Perenjori. Te beginnen met een "pilot" van 10 MWp. Heeft er iemand nog een paar ton "PV-zuiver" silicium in zijn schuurtje liggen? Melden s.v.p.! Voor meer smaakvolle mega-PV projecten, zie ook de 2e link.

http://www.photon-magazine.com/news/news_2004-10_au_sn_Perenjori_Project.htm
http://www.pvresources.com/index.php


24-28 februari 2005: Lessons to be learned: hoe bouw ik een grote zonnestroom-centrale? (Mühlhausen revisited). "It's all on the grid!" U zat er zeker al op te wachten? Ja, hallo, Polder PV kan niet aan de gang blijven. U heeft toch zelf wel vingers en een internet verbinding? Effe "googelen" of met Copernicus zoeken en voor je het weet heb je een boel leuke links. Naar dat enorme PV bakbeest in Beieren dus, waar ik op 20 december 2004 ("Espenhain? Poeh, broddelwerk!") al naar verwees, maar waar u te lui voor was om zelf verder naar te zoeken. OK, voor deze laatste keer dan.

De project realisator is PowerLight Corporation uit het Californische Berkeley, een van de "Fastest Growing Privately Held Companies" in de U.S.A. Het gaat in de zuidelijkste deelstaat van Duitsland trouwens niet om 1 gigacentrale, maar om 3 separate PV-installaties die "gezamenlijk" Mühlhausen zijn gedoopt omdat het 1 groot financieel project betreft en de grootste deel-installatie in dat dorp staat. De deelsystemen heten respectievelijk Solarpark Mühlhausen (6.3 MW), Solarpark Günching (1.9 MW), en Solarpark Minihof (1.9 MW). Totaal 10,1 MW, 57.618 stuks 175 Wp zonnepanelen van Sharp Electronics Corporation met een totale oppervlakte van 354.115 m². De initiatiefnemers van K & S streven namelijk voor dit soort commerciële projecten naar een ruimtegebruik van ongeveer 3,5 hectare per Megawatt nominaal vermogen om de financiering en de winsten gezond te houden (zie ook berekening onder het bericht van 18 januari 2005, "Nimby's in California?").

Aangezien Polder PV naast een PV liefhebber ook nog eens een kaarten-fetisjist is, is hij in zijn topografische kaartenverzameling gedoken en kwam hij na enig graafwerk triomfantelijk met de stafkaart "Neumarkt in der Oberpfalz" op de proppen (1:50.000), waarmee, met de prachtige foto op de SFGate.com website op de monitor, in ieder geval de deel-lokatie "Günching" met 99% zekerheid gelokaliseerd kon worden, bijna 10 km. pal oostelijk van het in de naam van de kaart genoemde Beierse stadje in het fraaie heuvelgebied van de Fränkische Alb. De "grote knaap" Mühlhausen is nog niet met zekerheid gelokaliseerd (vermoedelijk het 12 km. pal zuid van Neumarkt gelegen dorp, maar er staan in mijn ADAC atlas ongeveer 20 "Mühlhausen's" in zuid Duitsland vermeld...), maar dat zal t.z.t. wel helder worden, evenals de lokatie van dat mysterieuze "Minihof" (slechts 1 vermelding, een gehucht in de buurt van het Bayerische Wald, zo'n 100 kilometer oostelijker gelegen; de Photon site rept echter juist van het naburige Dietersburg, waarvan ik er alleen 1 op zo'n 150 km. afstand kan vinden in de buurt van de Inn (grens met Oostenrijk)... Dus als alles duidelijk is, zal ik wel weer een leuk kaartje voor u maken. Tips en extra info uiteraard welkom (mailtje naar Polder PV a.u.b.)!

Overigens, de opmerking op de RenewableEnergyAccess.com website: "The incentives in California are based on the installed kW size of a project, while Germany's method delivers a certain rebate price per watt delivered by a particular project to the local electric grid." klopt niet, want het gaat niet om nominaal opgestelde of momentaan geleverde "Watts", maar vooral om de miljoenen brandschone kilowatturen die op het net gezet worden, en waarmee met het Duitse Erneuerbare Energien Gesetz (EEG, speciaal: Einspeisegesetz en voor grondgebonden PV-installaties vooral het Photovoltaik Vorschaltgesetz) in de hand afgerekend kan worden met het lokale energiebedrijf, het almachtige (Duitse) E-on (contracten getekend voor 20 jaar).

Zeer opvallend aan dit megaproject is, dat er van zonvolgende systemen gebruik wordt gemaakt ("Nachführungssystem"; het gepatenteerde "single-axis PowerTracker tracking system" van PowerLight Corporation) om een optimale productie te kunnen genereren; hiermee wordt dit volgsysteem in Europa geïntroduceerd, en wel direct op grote schaal. Aan de ene kant is dat met zo'n enorme installatie uiteraard kosteneffectief (door de grote schaal worden meerkosten voor dit soort "extra's" natuurlijk fors minder en dus interessanter), maar Polder PV blijft het introduceren van onderhoudsgevoelige mechanische componenten in zonnestroomsystemen met argusogen bekijken. Eerst maar eens zien of dat soort constructies het lang uithouden onder praktijkcondities, wat de energieconsumptie van de extra benodigde (betonnen) funderingen en van de volginstallaties is, en of dat uiteindelijk wel opweegt tegen de uiteindelijke rendementen van deze installaties (niet alleen financieel, maar vooral ook milieutechnisch en energetisch). Grote CSP-installaties in woestijnen hebben vergelijkbare volgsystemen, ik hoop dat dat goed blijft gaan over lange periodes. Maar goed, PowerLight Corporation, de uitvoerder van al dit fraais, is uiteraard geen "kleintje" en ze zijn bepaald niet op hun achterhoofd gevallen daar (de volgsystemen worden ook in Canada en Hawaii getest), dus dat zou wel eens "snor" kunnen zitten. De "tracking" is trouwens niet 100 procent (dan zou in feite elk paneel continu op de zon gericht moeten worden, zoals een telescoop bijvoorbeeld een ster moet volgen). Alle panelen worden tegelijkertijd van oost naar west bewogen door ze te roteren over een horizontaal opgestelde as. Dit is voldoende voor een zodanige vergroting van de opbrengst, dat het hele "financiële verhaal" extra aantrekkelijk wordt zodat investeerders eerder geneigd zullen zijn geld in dit soort projecten te steken.

Trouwens, Siemens AG heeft ook weer een dikke vinger in dit zonnige papje middels hun Sinvert-Solar inverters (1020, 680 resp. 600 kVA exemplaren; helaas heeft Siemens ook grote belangen in de steeds aggressiever "wervende" kernenergie sector in Europa), evenals de initiatiefnemers K&S Consulting Group (die met de planning van megaprojecten zijn begonnen, zie de interessante hieronder gelinkte persberichten), DSF (financiering), Ingenieurbüro Albert Pröpster, en de Max Bögl Group en Klebl Group (bouwwerkzaamheden).

Leuke extra's van het project: voor het vrijhouden van begroeiing onder de zonnepanelen worden zogenaamde "Solarschafe" ingezet, een kleine schapensoort die met uitsterven bedreigd was. Er wordt expliciet rekening gehouden met de regionale economie door zoveel mogelijk gebruik te maken van de diensten van lokale staalbedrijven en ondernemers voor het maken van frame supports en het storten van de fundamenten.

De verwachte productie van de totale, uit 3 eenheden bestaande "Mühlhausen-plant" komt op 214 miljoen kilowattuur in 20 jaar tijd, waarbij per jaar ongeveer 11.000 ton CO2 uitstoot voorkomen wordt. Als we de verwachte productie terugrekenen naar het opgestelde nominale vermogen, komen we uit op een riante 1,06 kWh/Wp normopbrengst, wat niet alleen aan de "tracking" van de zonnepanelen ligt, maar ook aan de hoge zoninstralingsdichtheden in de Fränkische Alb ("einstrahlung in Modulebene" 1.328 - 1.439 kWh/m2). Het is natuurlijk niet voor niets dat Regensburg de "uitvalsbasis" geworden is voor K & S, en dat de heer Dinwoodle van PowerLight naar dit Beierse stadje is verhuisd...

Voor wie geïnteresseerd is in hoe zo'n gigantisch project gefinancierd wordt, moet eens op de Fonds Zentrum GmbH site kijken, met tabellen, Excel rekenblad, etc. Deutsche Grundlichkeit dus; er is zelfs een serieuze optie voorzien om het "Bavaria Solar Park" in 2014 met winst te verkopen vanwege de vaststaande terugleververgoeding voor 20 jaar (Duitse EEG)! Tja, dat is allemaal wellicht te hoog gegrepen voor de ABN- en Rabo- boys en girls in Nederland.

Voor wie dit allemaal nog steeds niet genoeg is: ga even zitten in een heerlijke, comfortabele stoel, lekker biertje of wijntje erbij. Bankrekening cijfers bij de hand, en op de laptop zoeken naar de volledige, 102 pagina's (!) tellende prospectus "Solarenergiefonds Bavaria" van Deutsche Structured Finance (1,8 Megabyte). Liefhebber van financiële excercities en tabellen? U zit te soppen van foto's van mooie grote zonnestroomcentrales? Het is hier allemaal in te vinden! Kicken dus, PV "heaven on earth"!

En K & S Unternehmensgruppe uit Regensburg is inmiddels alweer in onderhandeling met PowerLight om met speciaal door hen ontworpen opbouwconstructies voor "lichte daken" ("Power Guard") ook wat leuke megaprojectjes op de talloze ongebruikte daken van industriehallen te gaan realiseren...

Slotopmerking Polder PV: zonder Erneuerbare Energien Gesetz en de "PV-supplementen" die dit soort projecten mogelijk maken, hadden we nog nooit van Espenhain, Mühlhausen of Nordhausen gehoord. Werk aan de winkel voor Den Haag!

Afijn, wie gaat er voor een 25 MW PV-centrale? Arme zonnecellen-bakkers!

http://www.californiasolarcenter.org/solareclips/2005.01/20050104-2.html (scherpe analyse van de economische en politieke achtergronden van het Duitse PV-succesverhaal; overgenomen van sfgate.com)
http://cm.eviatec.de/fonds-zentrum/produkt.asp?Produktgruppe=6&Produkt=510 (project financiën)
http://www.kus-consulting.de/layout.php?lang=de&a_nav=a01&b_nav=b02 (interessante persberichten van K & S)
http://www.photon-magazine.com/news/news_2005-01_eu_feat_powerlight.htm
http://www2.poxleitner.de/temp/ri2_P5LwMH/SolarProspekt.pdf (volledige prospectus Solarenergiefonds Bavaria)
http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=21714 (incl. lezersreacties)
http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/c/a/2004/12/20/MNGRAAEL4B1.DTL (origineel bericht)
http://www.solarserver.de/solarmagazin/eeg.html (EEG wetgeving Duitsland)


23 februari 2005: NUON CCC krabbelt overeind - opwekvergoeding uitgekeerd! Na de nodige tijd aan onze privé energienota (oude energiebedrijf) besteed te hebben (zie onder 7 februari 2005 op de DE nieuwspagina), kon ik eindelijk een gaatje vinden om ook eens een oogje te werpen op de nota voor de gemeenschappelijke voorzieningen in ons Centraal Wonen complex. En wat zag ik daar tot mijn niet geringe verbazing: de contractueel met NUON overeengekomen opwekvergoeding stond netjes op de nota vermeldt! Ik heb vorig jaar enorm veel tijd moeten spenderen om de aan het 3-jarige Natuurstroomcontract gekoppelde opwekvergoeding voor de gemeenschappelijke voorzieningen hier (met aangesloten 648 Wp PV-systeem) uitbetaald te krijgen, dus was dit een mooie meevaller. Mijn klacht lag al bijna bij de geschillencommissie toen er eindelijk serieus op werd ingegaan. Blijkbaar hebben mijn "dringende" oproepen dus toch geholpen, zijn de mensen bij het destijds "beruchte" Customer Care Center wakker geworden en zijn de zaken intern eindelijk goed voor elkaar. Niet alles zal daar nu "vlekkeloos" verlopen (ik heb nog een paar kritische vragen gesteld n.a.v. onze eigen nota), maar er zit in ieder geval duidelijk progressie in. Meneer H.J. van Roest (directeur NUON CCC): (biologische) TAART voor het personeel a.u.b.!

Payback of 648 Wp PV-system (calculated average yield 0,8 kWh/Wp per year) on energy bill.


23 februari 2005: Terugleververgoeding Echte Energie. Voor de duidelijkheid: zie de e-mail van mevrouw Schellekens onder 9 februari 2005; Let op (2).


22 februari 2005: Mega PV rukt westwaarts op! Na "Espenhain" (zie links bij nieuwsbericht 17 december 2004) en "Mühlhausen" (idem 20 december 2004 en bericht onder 24-28 februari 2005 hierboven) viel er even een korte stilte, maar Duitsland zou Duitsland niet zijn als er niet weer zo'n leuk "PV-projectje" uit de grond gestampt zou worden. En, ze komen onze kant op! Ditmaal zo'n 110 kilometer westelijk van de reeds eerder ter sprake gekomen Oostduitse stad Leipzig, in Thüringen bij Nordhausen, maar uiteraard weer op zo'n "lastige" vuilstortplaats (Abfallzentrum Nentzelsrode) waar toch geen andere nuttige bestemming voor is. 39 Miljoen euro'tjes uit de portemonnee ("... eine zukunftsträchtige Investition ..."), hup, paar windturbinetjes erbij (staan er al), en in de lente zouden we dan weer een leuke PV-installatie ter grootte van 2-3 voetbalvelden (afhankelijk van de bron) moeten hebben met een verwachte jaarproductie van zo'n 850.000 kWh, ditmaal ontwikkeld door Stadtwirtschaft GmbH. Een factor 9-10 kleiner dan de "reus" in Beieren (Muhlhausen), maar daar doen we niet moeilijk over. Niet lullen maar poetsen, want "Kyoto" is 16 februari 2005 immers officieel van start gegaan. De zonnepanelen zullen in een min of meer "kruisvormige" configuratie worden opgesteld zodat de zon van oost via zuid naar zuidwest optimale instralingscondities op het op een heuveltje liggende projectgebied kan genereren. Wel is Polder PV, gezien eigen metingen en praktijkervaringen, heel erg nieuwsgierig naar de effecten van de (geringe) schaduw van de 2 windturbines in het "naseizoen" als de turbines forse slagschaduwen op een deel van het PV-systeem gaan werpen (zie foto's op de gelinkte websites).

Polder PV weet nog wel een paar "vervuilde" of "lelijke" plekken in het Duitse (en Nederlandse) landschap. U dacht dat alleen die voormalige oost-Duitsers "viezerikken" waren? Nog nooit van Lekkerkerk, de Diemerzeedijk en de "zink"-Peel gehoord zeker. En dan moet u vooral ook eens een stukje over de grens gaan kijken, bijvoorbeeld bij die verschrikkelijke bruinkoolmijnen net oostelijk van Limburg. Eigenlijk zouden de Duitsers, als compensatie voor de grootschalige wateronttrekking in deze ecologische rampgebieden (Limburg verdroogt a.g.v. de dagmijnbouw rond Jülich!), reusachtige PV-plants moeten bouwen en de stroomkabeltjes naar Nederland voeren. Kunnen we eindelijk eens als Nederlanders "einspeisen" op zonnestroom "made in Germany". Mit oekologischer Gutesiegel Nordrhein Westfalen. En die arme jongens bij Q-cells maar zonnecellen bakken. De prijs van het succes, zullen we maar zeggen.

http://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/1827133.html
http://www.nordhausen.de/news_termine/news_lang.php4?ArtNr=4626
http://www.nordhausen.de/news_termine/news_lang.php4?ArtNr=4693 (eerste spade gaat in de sneeuw de grond in...)
http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUPR202.htm

Tussen haakjes, die "andere" MegaPV is er ook nog steeds. In Nederland: http://www.megapv.nl/.


21 februari 2005: Slimme jongens (en meiden?) bij Warm Wonen. Er is nogal wat "verkeerd" gegaan met de subsidiëring van zonnepanelen in het verleden. Brinkhorst en van Geel trekken daaruit de verkeerde conclusie dat het dan maar helemaal afgelopen moet wezen met dat "kado'tjes geven" en willen helemaal "niks" meer met marktstimulering van zonne-energie te maken hebben (ja, over 20 jaar misschien en dan bij voorkeur zo ver mogelijk in het zuiden van Europa ...). Hoe het anders en vooral, veel slimmer kan, toont onderstaande aan wat ik van de website van het Servicepunt Warm Wonen heb gehaald. Inmiddels zullen de gemeentelijke subsidies wel weer grotendeels vergeven zijn in Leiden en omgeving, maar het geeft ook maar weer eens aan dat je met VISIE een heel eind kunt komen (zonder overschrijding van budgetten). Als het geld maar goed en nuttig wordt besteed en er voor kwaliteit en betrouwbare leveranciers gekozen wordt. Meer van dit soort goeie en "sociale" acties a.u.b., overal in Nederland (hoewel Polder PV de voorkeur blijft geven aan een landelijke generieke ondersteuning van zon-PV). Blijkbaar heeft Ecofys (coördinator van de Warm Wonen actie) toch een lesje geleerd en staan ze in Utrecht weer enigzins met beide voeten op aarde (berichtje over zon-fantasy hieronder). Zie ook het bericht van 10 februari 2005 op deze pagina.

Het doel van de VISIE-subsidie en extra gemeentelijke subsidie is de terugverdientijd van een optimaal aangebracht zonnestroomsysteem of zonneboiler terug te brengen naar circa 15 jaar. De energieprijzen zijn in 2005 aanzienlijk meer gestegen dan is meegenomen in de berekening voor de subsidie in 2004. De VISIE-subsidie kon daarom worden gehalveerd met handhaving van de 15 jaar terugverdientijd. Door deze verlaging kunnen meer deelnemers profiteren van de VISIE-subsidie. De VISIE-subsidie op zonneboilers is in 2005 € 150,- en op zonnepanelen € 0,60 per Wattpiek. De extra gemeentelijke subsidie blijft in 2005 gelijk, namelijk € 800,- op een zonneboiler en op zonnepanelen € 2,- per Wattpiek.

Ook zijn de vermogenslimieten voor zonnestroomsystemen aangepast. Er wordt nu subsidie gegeven op zonnestroomsystemen met een vermogen van minimaal 600 Wattpiek tot maximaal 1800 Wattpiek. Door het beperken van het maximale vermogen kunnen nog meer deelnemers profiteren van de subsidies. Het verhogen van het minimale vermogen heeft betrekking op de installatiekosten.

Bron: http://www.warmwonen.nl/


21 februari 2005: PV-nieuws stapelt zich op. De ontwikkelingen op het gebied van PV gaan zo snel dat ik vanaf 15 december 2004 alweer ruim 200 kilobyte aan PV-nieuws heb verwerkt. De nieuwspagina heb ik daarom weer opgesplitst om ook voor mensen met een inbelverbinding de pagina's behapbaar en de laadtijd van het nog vele interessante nieuws binnen de perken te houden. Via het navigatiebalkje boven en onderaan de nieuwspagina's kan men naar de andere PV nieuwspagina's springen.

De pagina "nieuws_PVJSS22.htm" is een selectie van "highlights" voor ons eigen PV-systeem sinds begin 1998. Op die pagina worden nieuwtjes met opvallende gebeurtenissen die met onze installatie te maken hebben (uiteindelijk) opgenomen.

Let op! Op 3 april, en op 26 juli 2005 is door de grote hoeveelheid nieuws een nieuwe opsplitsing gemaakt. Polder PV is zich aan het beraden op een andere aanpak van de nieuwsindeling.


 
^
TOP

21 februari 2005: "Beam it down Scotty" or solar fantasy? Serieuze concurrent voor CSP in de woestijn? Of is het Ecofys nu helemaal in de bol geslagen (zonnesteekje)? Na de bestaande technologie die reeds zeer succesvol en massaal inzetbaar is doch helaas steeds meer tegenwerking ondervindt van sommige politici (zon-PV), de in Nederland vrijwel "vergeten" doch zeer rendabele optie van kleinschalige zonnewarmte (zon-thermisch), en een technologie die een grote potentie heeft, maar dan vooral in de woestijn (zon-CSP), komt Neer'lands bekende onderzoeksinstituut Ecofys samen met enkele flink in de slappe was zittende partners met een rapport met een beschrijving van "... concepten om zonne-energie in de ruimte te concentreren en naar de aarde terug te stralen in de vorm van een laser of microgolf." Welja mensen, waarom niet meteen op Mercurius een groot vergrootglas neerzetten om een leuk zonnebundeltje naar de Aarde te stralen? Zullen we eerst maar eens in eigen huis beginnen met wat van die mooie polykristallijne zonnepaneeltjes voor het gemak; lekker simpel? En i.p.v. kernreactoren CSP-centrales rond de Middellandse Zee neerzetten voor de basislast van de Orient en, op langere termijn, wellicht voor andere Europese gebieden? Jammer dat er zoveel geld en energie verspild wordt voor science fiction-achtige benaderingen van een in wezen zeer simpel oplosbaar "probleem". Onze planeet vangt namelijk al meer dan genoeg zonne-energie om die met slimme technieken direct op het oppervlak om te zetten. Die "beam it down Scotty", nog niet bestaande microgolf ruimtestations zijn namelijk, om het maar eens op z'n Hagenees te zeggen pas echt "pepâhduâh". Daar krijg je zelfs Trittin (Bundesumweltministerium, BRD) volgens mij niet voor aan de tafel, ook al worden er 2 Duitse partners genoemd in het oorspronkelijke bericht. Tenzij Ecofys alleen nog maar innovatiesubsidies van NOVEM kan lospeuteren voor dit soort leuke "projectjes". Voorlopig rekent Polder PV deze optie dan ook onder de categorie: zon-fantasy. Zeg alleen nooit nooit, zo heb ik van mijn verstandige ouders geleerd.

Dat dit bericht geen "toevalstreffer" is, bewijst de 2e link waaruit het beeld naar voren komt dat Ecofys deze planeet al langer als een te klein speelveld lijkt te zien voor haar ambitieuze plannen op het gebied van "A sustainable energy supply for everyone". Wellicht kunnen ze, nu ze toch bezig zijn, de autochtonen van Alfa Centauri meteen ook maar van "microwave-based solar power" voorzien.

http://www.mysolar.com/news/newsitem.asp?nid=86 (bericht van 31 januari 2005)
http://www.mysolar.com/news/newsitem.asp?nid=78 (bericht van 1 november 2004)


19 februari 2005: Polder PV's Power Surge. Om 12h06 werd door het OK485 data interface uit het opgestelde nominale piekvermogen van 1020 Wp een totaal inverter AC vermogen van 803 Watt geregistreerd (genormeerd 0,79 Watt/Wp) tussen de regenbuitjes in. 2 van de 6 OK4 omvormers op de 108 Wp AC modules haalden alweer kort een maximaal Pac vermogen van 90 Watt. We gaan weer een zonnige tijd tegemoet... Zie ook het bericht van 2 februari 2005.


19 februari 2005: † Schorrie

Gerbil "Schorrie" deceased last night. She played a role in previous cartoons on Polder PV and her companions are in mourning (cartoon below).

Toen ik vanochtend een stukje molsla aan de woestijnratten wilde voeren, ontdekte ik dat onze reeds een tijdje op haar laatste beentjes lopende "prima donna" Schorrie was overleden. Ze lag niet in haar warme nest, maar naast het kartonnen "flatgebouw" wat ze in de loop van de tijd al aardig aan flarden had gescheurd. Schorrie was de laatste van onze eerste 3 woestijnratten die wij, voluit, "Schorrie, Morrie & Co(rrie), voor al uw (duurzame) grondverplaatsingen en archiefvernietiging" hadden gedoopt. We hebben haar vandaag begraven, naast de andere "dames", die zo'n mooie rol in onze PV cartoons op deze website gespeeld hebben (voor links naar de cartoons, zie de Brinkhorst pagina). Gelukkig zijn er nog onze jonge heren "Brinkie en van Geel", en de nieuwe reuzen "Bo en Bink" die al gefigureerd hebben of die deze rol ongetwijfeld zullen overnemen. Schorrie heeft de voor woestijnratten respectabele leeftijd van bijna 3 jaar gehaald. R.I.P. Snif.


18 februari 2005: Hulp gevraagd. Ik blader regelmatig door de website en merk tot mijn grote frustratie soms gebroken, verkeerde of in de tussentijd gewijzigde links op. Ik gebruik nogal wat van die dingen, aangezien ik nogal wat spraakwater blijk te hebben. En omdat ik een pietje precies ben is dat slecht voor mijn ego, maar vooral ook vervelend voor de bezoeker. Gaarne een mailtje als u zoiets tegenkomt. Samen maken we die website beter en we gaan met z'n allen de schouders onder "Kyoto" zetten! En uiteraard vraagt Polder PV nog steeds met smart goeie tekenaars, want het hoofd loopt alweer helemaal om met sappige thema's voor nieuwe cartoons! Mijn partner B. kan heel goed tekenen (zie boven), maar ze heeft zelf ook heel veel andere dingen te doen. Dus: "Heeft u een gaatje in uw drukke agenda?" mailtje a.u.b.!


17 februari 2005: Hulp uit onverwachte hoek. Waarschijnlijk wakker geworden door de snel om zich heen grijpende "atoomkoorts" en wellicht mede door mijn opmerkingen over CSP technologie in relatie tot zon-PV en andere duurzame energie opties (Brinkhorst pagina's 2 en 3), kreeg ik onderstaande mooie brief aan NRC Handelsblad van de hand van de voorzitter van GEZEN die CSP centrales in zonnige landen wil laten bouwen als een van de meest veelbelovende DE opties als we naar "de grote schaal" kijken (afgezien van de niet te verwaarlozen "kleine schaal" die volgens Polder PV ook zeer belangrijk is om de burger bij de veranderingen op het vlak van de energievoorziening te blijven betrekken). Bemoedigend dat er in die brief ook een tweetal cruciale opmerkingen staan over de implementatie van en voortzetting van onderzoek aan zonnepanelen. Deze opmerkingen heb ik in rood weergegeven in de integrale, hieronder weergegeven brief. Laten we er samen, met de andere werkelijk duurzame DE opties, voor gaan tegen de atoomlobby!

N.B.: de brief is inmiddels geplaatst in de NRC van 18 februari 2005.


Kernenergie versus zonne-energie

In NRC Handelsblad van 16 februari jl. deed de hoofdredacteur de volgende uitspraak: Kernenergie is het enige alternatief dat op grote schaal de energie uit fossiele brandstoffen kan vervangen. Deze uitspraak is onjuist. Als we een oppervlak zo groot als Frankrijk, verdeeld over de woestijnen van de wereld, bedekken met zonthermische krachtcentrales of met zonnepanelen, dan kunnen we met de opgewekte electriciteit en de geproduceerde waterstof alle fossiele brandstoffen in de hele wereld vervangen. De technologie van zonthermische krachtcentrales heet Concentrating Solar Power (CSP): zonnestralen worden door spiegels geconcentreerd op de stoomketel van een gewone thermische electriciteitscentrale. In Californië werken al meer dan 15 jaar CSP-centrales naar volle tevredenheid. Zonthermische krachtcentrales kunnen in de toekomst rendabel worden in Zuid-Spanje, Zuid-Italië, Noord-Afrika, en alle andere zonnige, droge gebieden. Stroomtransport over duizenden kilometers is geen wezenlijk probleem.

Bij de huidige olieprijzen kan een zonthermische krachtcentrale in een zonnig land stroom leveren voor de zelfde prijs als een oliegestookte centrale. Voorwaarde is dan wel, dat de CSP-centrale gefinancierd kan worden als een openbaar nutsbedrijf. Diverse studies tonen aan dat wanneer de wereld nu begint met de systematische bouw van zonthermische centrales in de geschikte gebieden, CSP-centrales binnen tien jaar kunnen concurreren met de meeste andere technologieën. Energiebedrijven en internationaal samenwerkende overheden dienen gezamenlijk een grootschalig investeringsprogramma in zonthermische krachtcentrales te maken en uit te voeren. Daarnaast dient het onderzoek naar betaalbare zonnecellen met kracht te worden voortgezet.

Het publiek en zijn volksvertegenwoordigers hebben recht op een eerlijke vergelijking tussen de kosten van kernenergie en van grootschalige zonne-energie, nu, en vooral over tien en twintig jaar. Alleen na publicatie van deze cijfers wordt het mogelijk om een juiste beslissing te nemen over de technologie die de fossiele brandstoffen blijvend kan vervangen.

Dr. E.H. du Marchie van Voorthuysen

Stichting GEZEN, Groningen


17 februari 2005: More. Een paar kleine correcties, aanvullingen en, vooral, een leuke animatie op de nieuwe B&W pagina.


17 februari 2005: ®Sunpower update. Overgenomen uit de O.D.E. PV-nieuwsbrief, © "Zonneflitsen" nr. 6, van 15 februari 2005. Met dank!

"Berichtgeving over de defecte omvormers bij Sunpower systemen

Aansluitend op onze eerdere berichtgeving over dit onderwerp in Zonneflitsen nr. 3 en 5, brengen we hieronder het laatste nieuws zoals vernomen van de Sunpower partners Shell, ENECO en Nuon.

 • Het overleg van Sunpower partners dat in januari plaats had moeten vinden is wegens ziekte verplaatst naar 17 februari. Dat betekent dat de partijen nog niet verder zijn gekomen met hun afspraken betreffende een structurele oplossing voor alle eigenaren van OK4 omvormers.
 • Wel zijn de partijen bezig met het opstellen van een lijst van vaak gestelde vragen (FAQ) die binnenkort op de websites van betrokken energiebedrijven geplaatst zullen worden.
 • De eigenaren van Sunpower systemen worden gewaarschuwd niet zelf met de omvormers te gaan ‘dokteren’, want dan vervalt de aansprakelijkheid van de leverancier.
 • Mensen die defecte omvormers bij hun leverancier gemeld hebben, zullen in de loop van februari van die leverancier een bericht ontvangen over de voortgang van de acties.
 • Sinds 8 februari heeft de projectcoördinator van Eneco, de heer Hulzebos, een nieuwe e-mail adres. Dat is: b.hulzebos@eneco.nl."

Dat derde punt vind ik nogal "onheilspellend" klinken en ga ik nog achteraan. Mensen die ergens een leenexemplaar te pakken kunnen krijgen moeten zonder problemen hun getroffen PV-systeem weer in optimale staat kunnen brengen zolang actie van de leveranciers uitblijft (men heeft het in sommige gevallen voor systeemrenovatie over eind maart, dat is nog anderhalve maand productieverlies!). Nu al kan er met 1 kWp 1 tot 3 kWh per (zonnige) dag geproduceerd worden, en elke dag verlies is teveel. Zeker wat NOVEM betreft, die minimaal 10 jaar (optimaal!) gebruik eist voor de mede door hen gesubsidieerde PV-systemen!

Zie ook berichten onder 3 februari 2005, 24 januari 2005 en 2 januari 2005. Verdere ontwikkelingen op Sunpower pagina.


16 februari 2005: Druk. Zo, dat waren weer een mail of 40. Druk dagje vandaag. Als u even niets "hoort", weet u waaraan het ligt. In ieder geval voer genoeg en hopelijk voor een ieder wat wils. Lekker, met een biologisch biertje naast de computer (De Leckere Tripel, uit Utrecht, mjammie!) en "Quis est homo" (Stabat Mater, Joseph Haydn) op de achtergrond. Genieten! PV op z'n gat? Laat me niet lachen!


15 februari 2005: Pop-up blokkade opheffen. Voor wie het nog niet duidelijk was: als u de functionaliteit van de diverse "rollover images", grafiek navigatiebar e.d. op deze website wilt zien, moet u eventuele door de webbrowser ingestelde pop-up blokkades deblokkeren. Bij Windows XP met Service Pack II geïnstalleerd zit die optie onder "Extra" in het topmenu; bij Mozilla Firefox idem, onder "Opties". Zie ook opmerking op de gebruiksaanwijzing pagina. Het zou toch zonde van al het werk van Polder PV zijn als u die mooie functionaliteit niet in werking kon zien, toch?


15 februari 2005: Live uitzending met van Geel. Hoe zonne-energie aan de vooravond van de inwerkingtreding van het Kyoto protocol nog steeds niet tot de hersens doordringt in Den Haag, maar kernenergie weer helemaal terug is van weggeweest en SUVfe Hummerbezitters schaamteloos kunnen zeggen "dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen" en het tegendeel in de praktijk brengen. Zie de B&W pagina.


15 februari 2005: Hij doettet! Dat was even spannend (Polder PV heeft namelijk 2 linkerhanden op het vlak van het doe-het-zelven en er waren diverse knipperende lampjes zichtbaar), maar inmiddels is de eerste grafiek voor de groep van 6 108 Wp zonnepanelen van Polder PV van de PVSAT-2 server in het Duitse Augsburg (Meteocontrol) gedownload (grafiek van 13 februari 2005):

First graph produced by Meteocontrol's server in Augsburg, BRD, of the PV-installation of 648 Wp that was enlisted in the testing phase of the PVSAT-2 project. Left scale: power in kW, right scale: ibid in Watt/m2.

De linker (rode) y-as geeft het door de datalogger over een periode van elk kwartier gemeten gemiddelde actuele output vermogen (in kilowatt, kW) aan van de deelinstallatie van 648 Wp; de rechter (gele) y-as geeft de productie per vierkante meter paneeloppervlak weer (Watt/m2). Niet slecht, voor een "winters" februaridagje met een bewolkte start, en verder met regen, sneeuwval en een beetje felle zon tussen de wolken in. De productie op deze winterse (korte) februaridag was trouwens 1,319 kWh voor het gehele PV-systeem, en 0,854 kWh voor het hierboven getoonde deelsysteem van 648 Wp (eigen metingen m.b.v. het OK485 data interface). En daar kunnen we weer een lekkere biologische appeltaart op bakken in de elektrische oven. Gezien, meneer "zonnepanelen-in-de-Sahara" Brinkhorst?

Allemaal hartstikke leuk dus weer, en hopelijk nog een heleboel meer leuks als PVSAT-2 echt goed begint te “draaien”. Één groot nadeel echter: Polder PV zal nog moeilijker van de computer los te rukken zijn. Dat wordt weer prioriteiten herzien…


14 februari 2005: Zonnewijzer nog steeds toegankelijk. Leuk nieuws van Edith Molenbroek. Mensen met PV-systemen kunnen nog steeds kosteloos gebruik maken van deze unieke service om (achteraf) de cumulatieve opbrengsten van hun zonnepanelen te vergelijken met de berekende theoretische waarden voor de Nederlandse situatie. Dus snel een e-mailtje naar Edith (adres zie hieronder), en een steunbetuiging aan het overeind houden van dit initiatief meesturen a.u.b. Mijn zegen heeft elk goed instrument waarmee het functioneren van zonnestroomsystemen gemonitord kan worden. Mijn complimenten aan Edith voor haar pionierswerk!

Originele e-mail van Edith:

"We zijn vooralsnog niet overgegaan tot betaling voor de Zonnewijzer, en met de ineenstorting van de NL-markt zal dat er binnenkort ook niet van komen, ik hoop dat we hem zo nog in de lucht kunnen houden, hoewel dat niet meevalt.

Geinteresseerden kunnen tot op heden via de Zonnewijzer (zonnewijzer@beldezon.nl) een verzoek sturen of ze inloggegevens kunnen ontvangen, dan krijgen ze die opgestuurd en kunnen ze alsnog van de Zonnewijzer gebruik maken (m.a.w. ze kunnen dan een eerste keer inloggen, hun systeemgegevens invoeren en standen gaan invoeren).

Met vriendelijke groeten,

Edith Molenbroek"

http://zonnewijzer.beldezon.nl/


11 februari 2005: PVSAT-2 eindelijk van start! Ik heb het nog niet eerder gehad over de inschrijving van Polder PV bij het vervolg op het programma PVSAT wat alweer een tijdje geleden is afgerond. Dat lag niet alleen aan het feit dat ik talloze andere zaken aan het hoofd had. Ik had het tot nu toe bewust "low profile" gehouden omdat het een behoorlijk gecompliceerd verhaal is en dit soort technologische innovaties, waarbij ook nog eens verschillende Europese partijen betrokken zijn, nogal eens op de nodige aanloop probleempjes stuiten. Welnu, die lijken met de toezending van de benodigde hardware aan de deelnemers, waaronder Polder PV, tot het verleden te behoren. Lees verder op de pagina PVSAT.htm voor de eerste indrukwekkende kennismaking met de hardware en de installatie ervan op 12 februari, evenals een paar links naar meer info. Meer nieuws hierover zal ongetwijfeld volgen. Alle mensen van PVSAT: gefeliciteerd, het ei is gelegd!


11 februari 2005: Grootste reus begint pas. En ook China heeft inmiddels een zonnesteek opgelopen. Welja, in augustus a.s. al 100 MW productiecapaciteit, een 100.000 zonnedaken programma in Shanghai, en 1500-2000 MW opgesteld PV vermogen in 2020. Men is in deze voor sommigen nog de status van "ontwikkelingsland" hebbende natie reeds serieus aan het denken over een terugleververgoeding, beste dames en heren van Economische Zaken! Wordt het niet eens tijd die rapportjes over het kopiëren van "het Duitse model" naar Nederland toch maar weer uit de bureaulade te halen en nog eens nauwkeurig te gaan bestuderen? Jullie gaan het toch niet afleggen tegen de Chinezen?

http://www.mysolar.com/news/newsitem.asp?nid=84


10 februari 2005: Reus die nog nooit geslapen heeft? Je zou door al dat recente "PV-geweld" uit Duitsland en Amerika bijna "vergeten" dat er aan de andere kant van de wereld ook het een en ander gebeurt. Jammer dat de taal niet zo toegankelijk is, maar gelukkig heeft Solarbuzz af en toe weer wat leuk nieuws uit het land van de Rijzende Zon, zoals het bericht van 22 december 2004:

MSK Corporation heeft maar weer eens een PV productie faciliteit van een kleine 80 Megawatt geopend in Omuta, Fukuoka, aan de westkust van het zuid-Japanse eiland Kioesjoe. Tja, je moet wel als je van 180 MW naar een kwart Gigawatt wilt doorgroeien! Dat redt je niet als je slechts kleine fabriekjes van 25 MW gaat neerzetten, dat schiet namelijk niet zo op. Interessant is dat in een aparte afdeling ook doorzicht amorfe panelen geproduceerd gaan worden. Ziet er Japans gelikt uit, die foto van de nieuwe fabriek.

Zou er straks nog wel ruimte zijn om al die zonnepaneeltjes neer te zetten, zie ik de bezorgde ambtenaren al denken. Niet zeuren, ruimte zat. Willen jullie dat Kyoto protocol nu wel of niet tot een succes laten worden? Positief blijven denken, dames en heren, en de mouwen opstropen!

http://solarbuzz.com/News/NewsASMA45.htm

Leuke, zeer informatieve site en nieuwsbrief, van Solarbuzz. Warm aanbevolen!

http://solarbuzz.com/

Zo, voorlopig wel weer even genoeg PV-nieuws voor vandaag. Hoezo zonnestroom op z'n gat?


10 februari 2005: Slapende reus wordt wakker - maak je borst maar nat. OK, we zijn natuurlijk wel wat gewend op het gebied van Amerikaanse retoriek, maar toch even voor de leut een paar pakkende uitspraken van enkele Congresleden aan de overzijde van de Atlantische plas, naar aanleiding van de publicatie van het rapport "Our Solar Power Future: The US Photovoltaic Industry Roadmap for 2030 and Beyond" door de Solar Energy Industries Association (SEIA). Overgenomen van Solarbuzz, 26 Januari 2005:

"... a new pillar for distributing generation as a means toward greater grid reliability."; "... solar power is greatest from 10-4 every day - the time that the grid experiences peak power demand."; "... increase in support for solar must be key ingredients to the Congress's plan for energy independence". De laatste uitspraak is overigens van een "Congressman" met de opmerkelijk toepasselijke achternaam Wamp.

Nou, als die Amerikanen serieus gaan beginnen (eigenlijk: doorstarten) kunnen we wat verwachten. Het ambitieniveau ligt hoog (moet ook als je nationaal serieus met zonne-energie/PV aan de slag wilt), dus als de dollars daar gaan waar ze eigenlijk al heel lang naar toe hadden moeten gaan i.p.v. naar bloedend Irak...

Toch maar een werkbezoek aan Washington i.p.v. aan Freiburg voor het Nederlandse parlement? Ach, waarom ook niet allebei. Dan kan er meteen grondig bijgespijkerd worden.

De tweede link laat zien dat men al in actie is gekomen, bijvoorbeeld door de plaatsing van 144 zonnepanelen, begin dit jaar, op het dak van het "Legislative Building" van het capitool in Olympia in de west-Amerikaanse kuststaat Washington (dus niet het Capitool in Washington D.C.). Jammer alleen dat de panelen niet te zien zijn door het publiek (plat dak opstelling) - het zou ze op een idee kunnen brengen? Dit is gedaan om gezeur over "visuele impact" op een historisch gebouw te voorkomen.

Overigens, zoals met alles, zijn de meningen over (politieke) veranderingen over de status van zonne-energie in de U.S.A. sterk verdeeld, zie de laatste link. In ieder geval is er de nodige "drive" om er voor te gaan (in ieder geval door "mister Terminator himself"), gezien de berichten op deze pagina een wereldwijde trend.

http://www.solarbuzz.com/News/NewsNAGO221.htm
http://www.theolympian.com/home/news/20041230/southsound/59177.shtml
http://www.mysolar.com/news/newsitem.asp?nid=83


10 februari 2005: Dunne-laag zonnecellen in opmars. "It is only a matter of time before silicon solar cells are replaced by thin film cells." Aldus Steven Church in The News Journal (6 februari 2005) van University of Delaware (UD) in de Verenigde Staten, in een artikel over een van de meest vooraanstaande onderzoeksinstellingen op het vlak van PV-technologie, het Institute for Energy Conversion. Het reeds in 1972 opgerichte instituut werkt samen met energiegiganten als British Petroleum en General Electrics, en grondstoffen leverancier DuPont en specialiseert zich in de ontwikkeling van dunne-laag zonnecellen.

En alsof dat nog niet genoeg is: aan de andere kant van de Atlantische Oceaan heeft CSG Solar AG 24 miljoen Euro losgepeuterd van enkele grote investeerders (waaronder de reeds eerder genoemde fabrikant van hoogwaardige zonnecellen Q-Cells AG uit Thalheim in voormalig Oost Duitsland) om hun veelbelovende tweede generatie dunne-laag zonnecel technologie te verzilveren in hun eerste productiefaciliteit die 25 MW per jaar moet gaan produceren (bericht van 26 Januari 2005, Solarbuzz).

CSG Solar AG's CEO David Hogg: "Importantly, these panels will use only about 1/100th of the silicon thickness of wafer based solar cells and yet still delivering 65% of the power." Hetgeen in Hollandse regentenpsychologie te vertalen is als: forse kostenbesparing op duur silicium. Misschien denken de voor een dubbeltje op de eerste rang zittende ambtenaren op Economische Zaken nu wellicht: die fabrieken hebben we zelf dus helemaal niet nodig, we laten die Duitsers gewoon het vuile werk opknappen en kopen straks een paar grote partijen goedkope zonnepanelen op en plempen die in een paar jaar tijd op de Hollandse daken. Klaar. Zou het? "Forget it but": Rekenen jullie je a.u.b. niet alvast rijk, want al die panelen gaan natuurlijk in Duitsland afgezet worden. We zullen op onze knieën moeten smeken om aan een paar van die fraaie paneeltjes te komen.

Als ik jou was, Marco, zou ik alvast een paar honderd van die mooie dunne-laag paneeltjes reserveren. Of gaan jullie ze zelf maken? ;)

http://www.delawareonline.com/newsjournal/business/2005/02/06udtakesleadrole.html
http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUCO161.htm


 
^
TOP

10 februari 2005: Oude zonnige wijsheden. We zouden het in onze moderne, haastige samenleving bijna vergeten, maar de dicht bij de natuur staande mens heeft altijd al een zeer innige band met onze levensbrenger, de ZonSundial on mountain hut in Valle Loana (Piemonte-Verbania), Italy. ©September 2004 Peter J. Segaar, Leiden (NL), gehad (denk aan de farao's, de Maya's, maar ook aan al het voedsel wat zonder de zon niet zou bestaan, en zelfs aan de olieproducten en -derivaten die we nu dagelijks gebruiken). Doordat ik altijd de meterstanden van de OK4 omvormers aan het begin van de dag uitlees, is mijn levensritme inmiddels ook behoorlijk op de zon "getuned" (zij het dat ik het 's avonds regelmatig veel te laat maak met de kunstmatige wereld van computer en internet; daar moet ik voor mezelf nog een betere balans in vinden). In de zomer, als de zon wel heel erg vroeg de oostelijke horizon overschrijdt, wil ik nog wel eens de "begin" meterstanden van de dag afleiden van de standen zoals die waren tijdens de zonsondergang van de vorige dag, vlak voor de inverters afschakelen (aangezien er 's nachts geen productie is, zijn deze meterstanden namelijk identiek!). Dat scheelt weer vroeg opstaan. Nu vond ik vandaag een wel heel erg toepasselijke "oude wijsheid" in een prachtige nieuwe Engelstalige wandelgids met illustraties van oude zonnewijzers in het zonrijke Franse berggebied Queyras (Hautes-Alpes, dep. 05), met de erbij staande tekst:

"Do not count upon the first, for all depends upon the last"
(van zonnewijzer uit 1833 in het bergdorp Brunissard aan de voet van de Col d'Izoard)

Zeker gezien de gesignaleerde problemen met de OK4 omvormers een treffend citaat!

Voor nog een paar van deze fraaie oude wijsheden, zie de citaten pagina, inclusief referentie.


10 februari 2005: Hoogste subsidie in Nederland. Alwéér in Leiden en omgeving (incl. Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude), met ondersteuning van de gemeentes en samenwerking met de Milieudienst West Holland. Via de actie Warm Wonen bedraagt de totale subsidie voor een zonneboiler maar liefst € 950,- en voor vier zonnepanelen komt de subsidie al boven € 1560,- uit. Dit bericht is begin deze maand op de website van de gemeente Leiden geplaatst, en op 5 februari was er in het Cultureel Centrum in Voorschoten een informatiemarkt, dus of er nog iets valt te halen mag, gezien de stormloop vorig jaar, betwijfeld worden. Rare jongens die Hollanders (Polder PV incluis, al hebben wij destijds in totaal nog ruim 6000 harde hollandse florijnen voor onze mooie paneeltjes neergeteld en heeft ondergetekende hier HEEL HARD aan moeten trekken om alles geregeld te krijgen). Alleen maar iets kopen als er subsidie op zit? Ooit gehoord van een auto met subsidie? Neen hoor, daar gaan de beurzen wijd voor open. Zonder blikken of blozen. Die klimaatverpestende SUV's zijn namelijk ook niet aan te slepen. En daar moet elk jaar nog een sloot geld bij voor die slokop van een benzinetank, verzekeringen, dure reparaties. Neen, dan blijft Polder PV liever fietsen en het PV-systeem langzaam terugverdienen met de zelf opgewekte zonnestroom die steeds waardevoller wordt met de toenemende energieprijzen. Heb net een nieuwe mountainbike besteld (eerste nieuwe fiets in 15 jaar...).


10 februari 2005: Inverter defecten en Zonnewijzer. Al snel nadat deze beschikbaar kwam voor PV-eigenaren, heb ik onze PV-installatie (2 deelsystemen) in 2001 ingeschreven bij de Zonnewijzer van Beldezon waarover Edith Molenbroek het beheer voert. Het is een handig instrument om, zeker als u verder nauwelijks uw systeem monitort, achteraf te kunnen vaststellen of uw PV-systeem in een bepaalde periode aan de hand van de gemiddelde zoninstralingscondities in Nederland een significant afwijkende productie heeft gehad. Daarvoor moet u wel eerst uw systeemgegevens invoeren en regelmatig de meterstanden (opbrengstmeter en/of inverter uitlezing) via het internet doorgeven. Op deze wijze kan ik zeer fraai zien hoe ons 6x 108 Wp deelsysteem in de wintermaanden door de partiële beschaduwing binnen deze groep iets achterblijft bij de verwachting, en het effect van het uitvallen van een omvormer zichtbaar maken. In januari hadden we bijvoorbeeld het grootste deel van de tijd een defecte omvormer (zie nieuwsbericht van 24 januari 2005) in de volledig onbeschaduwde 4x 93 Wp groep (leenexemplaar pas geplaatst op 23 januari), en dat laat zich duidelijk vertalen in het verschil in de door mij geregistreerde en de door de Zonnewijzer berekende opbrengst:

Determined and calculated production results of 4x 93 Wp group of solar panels with one defective inverter in Januari 2005. Source: Zonnewijzer, http://zonnewijzer.beldezon.nl/

Als ik de tijd er voor vind, zal ik de sinds 2000 opgenomen Zonnewijzer jaargrafieken t.z.t. op deze website gaan plaatsen.


9 februari 2005: Hoeveel lever ik terug aan het net met een "salderende" ferrarismeter? Eind januari kregen we van onze donkergroene elektriciteitsleverancier Echte Energie weer het verzoek om eventueel af te lezen teruglevermeterstanden op te geven i.v.m. de destijds contractueel overeengekomen opwekvergoeding voor ons zonnestroomsysteem. Wij hebben echter gelukkig nog steeds een analoge ferrarismeter in de meterkast die onze consumptie en teruglevering zelf al "saldeert", dus wordt onze netto teruglevering berekend op grond van ervaringsgegevens voor een gemiddeld Nederlands PV-systeem en een elektriciteitsverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden.

Men gaat daarbij uit van de veronderstelling dat met een PV-systeem van 600 Wp er jaarlijks 108 kWh wordt teruggeleverd aan het net (dat is dus de hoeveelheid geproduceerde zonnestroom die een gemiddeld Nederlands huishouden met 6 zonnepanelen van 100 Wp jaarlijks niet direct consumeert). Bij elk volgend paneel worden er extra kWh teruggeleverd, want men gaat uit van het principe dat hoe meer zonnepanelen men heeft, hoe groter de teruglevering aan het net zal zijn. Bij een PV-systeem van 700 Wp wordt de teruglevering dan 108 kWh (600 Wp equivalent) + 32 kWh voor het extra (100 Wp) paneel = 140 kWh. Elk volgend paneel zal nog meer teruglevering genereren via een meetkundige reeks van 4 kWh extra teruglevering per paneel van 100 Wp. Dit resulteert in de volgende omrekeningstabel met berekende jaarlijkse teruglever hoeveelheden (brief van Echte Energie van 26 januari 2005). Het aantal berekende kWh teruglevering per jaar maal het door Echte Energie vastgestelde vergoedingstarief per kWh resulteert dan in de jaarlijks uit te keren terugleververgoeding.

Let op!

(1) Deze tabel is slechts een indicatie en zal van jaar tot jaar en per huishouden anders zijn, omdat de lichtcondities in de loop van de tijd kunnen variëren, de energiehuishouding van mensen grote verschillen vertoont, en lang niet alle PV-systemen "gemiddelde" productiecijfers hebben. Bijvoorbeeld: optimaal gesitueerde, schaduwloze systemen presteren aanzienlijk beter en zullen een hogere teruglevering genereren; situaties met systemen die oost of west zijn gericht, veel schaduw in de productieve periode ondervinden, en/of die structurele uitval van omvormers hebben, zullen tot veel minder teruglevering leiden. Aan onderstaande tabel kunnen dan ook geen rechten ontleend worden!

(2) E-mail van Yvonne Schellekens van Echte Energie van 22 februari 2005:

Wij hebben een stop moeten zetten op het accepteren van klanten met systemen boven 600 Wp. Natuurlijk is iedere klant welkom, echter we kunnen deze alleen registreren als max 600 Wp. De nieuwe klant valt dan automatisch in een regeling waar een andere terugleververgoeding voor geldt nl. ongeveer 7,2 eurocent per kWh uitgaande van een vastgestelde jaarproductie van 0,8 kWh per jaar per geïnstalleerde Wattpiek. De actie voor systemen boven 600 wp was zo succesvol; zoveel mensen zijn klant bij ons geworden met dergelijk grote systemen waardoor het ongezond werd voor Echte Energie dit te blijven voortzetten. Alle goede bedoelingen ten spijt.

(Opmerking Polder PV: Echte Energie is weliswaar fors gegroeid, maar het blijft natuurlijk nog een relatief kleine (doch zeer progressieve, duurzame) speler op de energiemarkt die zich niet al te grote financiële risico's kan veroorloven.)

opgesteld nominaal
(Wp) vermogen

teruglevering
per paneel

teruglevering
totaal

600

28
108*
700
32
140
800
36
176
900
40
216
1000
44
260
1100
48
308
1200
52
360
1300
56
416
1400
60
476
1500
64
540
1600
68
608
1700
72
680
1800
76
756
1900
80
836
2000
84
920

Omrekeningstabel nominaal Wp vermogen -> teruglevering per jaar in kWh (gemiddelde waarden) * = uitgangswaarde

Als u uw teruglevering met een ferrarismeter met een redelijke mate van betrouwbaarheid wilt vaststellen, zult u zelf minstens 1x per maand uw eigen meterstanden uit moeten lezen en in diezelfde periode de opbrengst van uw zonnepanelen afzonderlijk moeten meten met een opbrengstmeter (bijv. met een tussen de netstekker en het stopcontact opgenomen goedkope enkelfase ferrarismeter, een digitale meter (o.a. Conrad), of via metingen van de inverters zelf). Voor een gedetailleerd voorbeeld, zie de tweede meterstanden pagina. Hierbij goed realiseren dat daarbij nog steeds naar een gesaldeerd resultaat over een periode van een maand gekeken wordt en dus niet een fysieke teruglevering gemeten is/kan worden!

Zo kwam Polder PV bij het optellen van de gesaldeerde maandcijfers voor het 1020 Wp PV-systeem in 2002 op 159, in zonrijk 2003 op 281, en in 2004 op 172 kWh netto teruglevering uit. Dit is gemiddeld 204 kWh/jaar, en dat lijkt veel minder dan de in bovenstaande tabel voor een 1 kWp installatie berekende opbrengst van 260 kWh, maar er is in werkelijkheid natuurlijk veel meer geproduceerd (we hebben een optimale, Z-georiënteerde, dicht bij de zonrijke kust gelegen opstelling met hoge genormeerde opbrengsten van ongeveer 850 tot 1050 kWh/kWp!). Dat komt omdat de productie en de eigen consumptie in "onze" cijfers terecht zijn gekomen, wat dus een veel te lage inschatting geeft van de in de tabel gegeven berekende waarden. De productie die overdag middels de terugdraaiende ferrarismeter in het net wordt gepompt, wordt bij het elektraverbruik 's avonds namelijk voor een fors deel weer "teniet gedaan" door het weer vooruitdraaiende telwerk en onze cijfers zijn gebaseerd op de meterstanden die eens in de maand worden opgenomen.


9 februari 2005: Zonnepanelen "snel weg" - Hollanders met losse PV-handjes. Ligt het nu aan "het veranderde Hollandse klimaat", het verdampen van de laatste restjes beschaving alhier, is het een gevolg van de "harde autocultuur", of moeten deze lieden nu geprezen worden wegens "creatieve ondernemingszin"? Of zou het wellicht iets te maken hebben met de bruuske wijze waarop door de regering eind 2003 korte metten werd gemaakt met die aantrekkelijke subsidies op de aanschaf van zonnepanelen en er niets voor in de plaats is gekomen, zelfs geen redelijke terugleververgoeding onder de MEP? Iets in de trant van: "Waaaat, geen subsidie meer? Nou, dan haal ik ze toch zelf gratis op....!" Volgende keer dan maar het hele dak van de talloze grote industriehallen, sportcomplexen en duizenden kantoorgebouwen volzetten met zonnepanelen, dames en heren van Rijkswaterstaat. Dat is nog dichter bij de eindgebruikers ook namelijk. Wel de toegangspoort goed bewaken s.v.p. Kijk en huiver van dit bericht van 4 februari 2005.

Overigens, Nederland is echt niet uniek met dit project ("dubbele benutting van schaarse ruimte"). In Zwitserland functioneert al sinds 1989 een geluidswal met een PV-opbouw van 100 kilowattpiek langs de N13 tussen Felsberg en Domat/Ems, zuidelijk van de hoofdstad van Graubünden, Chur. Ik heb nog niet van soortgelijke problemen met deze installatie gehoord (toen wij er in 1995 langsreden is mij tenminste niets "afwijkends" opgevallen), maar daar probeert Polder PV nog achteraan te gaan. Kijk ook op de tweede link, een mooi vervolgproject van de N13 met slimme integratie van een fraai ogende geluidswerende PV-wand ("Schallschutzanlage" van 9,6 kWp) tussen een weg en het SBB spoor in Wallisellen, vlak bij Zürich (CH). Meer info over PV op geluidsschermen via de derde link: "Sounds promising - PV noise barriers"..., gevolgd door een toetje.

http://autotelegraaf.nl/vanonzeredactie/?id=32675
http://www.solar91.ch/Solarpreis99/Wallisellen.htm
http://www.oja-services.nl/iea-pvps/pvpower/06_02.htm
http://www.pvresources.com/en/noise.php


9 februari 2005: Extra links "nanotechnologie en PV". Zie onder 20 januari 2005.


8 februari 2005: Revisie en update van alle dagopbrengst grafieken. Voor links, ga naar deze dag in het logboek.


3 februari 2005: Sunpower®/OK4E eigenaren opgelet! Ik werd vandaag gebeld door de heer Jan Willem Peters van NUON, contactpersoon i.v.m. de problemen met de OK4E omvormers van de bij NUON gekochte Sunpower® PV-systemen, in reactie op een e-mail van mij over onze laatste defecte omvormer en enkele algemene vragen die ik n.a.v. de nieuwe ontwikkelingen stelde. De heer Peters vertelde in dit gesprek dat men probeert met alle betrokken Sunpower® partijen op 17 februari 2005 tot uniforme afspraken te komen over te nemen maatregelen, en een zogenaamde "FAQ" ("frequently asked questions") rubriek voor alle OK4E eigenaren samen te stellen. Men is verder bezig betrouwbare installatiebedrijven te benaderen die kennis van zaken hebben om ombouw van bestaande PV-installaties op kundige wijze uit te voeren (leergeld uit het verleden). Voor de meeste getroffen huishoudens (4-6 AC modules op schuin of plat dak met stopcontact op slechts paar meter van het PV-systeem) zal een systeemrenovatie redelijk eenvoudig zijn, maar voor complexere situaties zoals bij Polder PV zal door het installatiebedrijf in overleg met de bewoners naar de beste oplossing gezocht (moeten) worden.

Nog even geduld dus a.u.b., er wordt aan gewerkt. Als de oplossingsrichting maar eenduidig en degelijk is, gericht op het voorkomen van toekomstige problemen (dus geen inverters meer buiten laten hangen of plaatsen), kostenneutraal voor de getroffen Sunpower® eigenaren, en de PV-systemen nog zo lang mogelijk optimaal zullen functioneren. Al die PV-installaties zijn namelijk gekocht om zoveel mogelijk zonnestroom "van eigen bodem" op te wekken, en dan moeten ze het dus gewoon de beloofde 20 jaar uithouden. NOVEM heeft destijds zelfs bedongen in de koopcontracten dat alle Sunpower® installaties minimaal 10 jaar in gebruik moeten zijn om voor de door deze instantie uitgekeerde subsidie in aanmerking te kunnen komen. Zover zijn we nog lang niet met de vanaf 2000 verkochte Sunpower® PV-systemen.

Het is nu dus ook echt zaak om alle Sunpower® eigenaren die u kent van de ontwikkelingen op de hoogte te brengen zodat ook zij weten waar ze aan toe zijn (inclusief de vele mensen die nog nooit goed naar de productie van hun PV-systeem hebben gekeken en die niet opgemerkte defecte OK4E omvormers zouden kunnen hebben). Hierbij moet ook gedacht worden aan mensen met andere PV-systemen waarbij OK4E omvormers op de onderkant van de zonnepanelen zijn gemonteerd. Bijvoorbeeld de pakketten van de Vereniging Zonnestroom, waarvoor u inmiddels bij Stroomwerk Energy BV moet zijn via het verkoopkanaal SolarAccess Nederland (http://www.solaraccess.nl/), of de Beldezon systemen die bijvoorbeeld veel in Delft zijn verkocht (http://www.beldezon.nl/).

Voor een overzicht van diverse grafieken op deze website waarop defecten van OK4E omvormers zichtbaar gemaakt worden, en berichten over deze materie, zie verder bij 24 januari 2005.

Zie verder onder het bericht van 2 januari 2005 (o.a. e-mail adressen van de contactpersonen voor bij NUON en Eneco gekochte Sunpower® PV-systemen).

Ik heb de heer Peters hartelijk bedankt voor het persoonlijke overbrengen van dit nieuws en hem sterkte gewenst met de organisatie en het in goede banen leiden van de logistieke operatie die met de ombouw van de talloze Sunpower® systemen gepaard zal gaan.

Zie ook berichten onder 17 februari 2005, 24 januari 2005 en 2 januari 2005. Verdere ontwikkelingen op Sunpower pagina.


3 februari 2005: Korte aanvulling. Op verklaringen voor de "power surge" van Opportunity op Mars. Zie onder "aanvulling 3 februari 2005" bij het oorspronkelijke nieuwsbericht van 30 januari 2005.


2 februari 2005: Open deur: Zonne-energie in Nederland loont. Dat wisten al die slimme PV-eigenaren natuurlijk al lang. Maar voor de slechte verstaander wellicht toch even belangrijk om hier nog even met wat harde gegevens te wapperen. Vandaag, aan het begin van de wintermaand februari (astronomische winter loopt van 21 december 2004, 12h42 U.T., tot en met 20 maart 2005, 12h33 U.T., zie http://aa.usno.navy.mil/data/docs/EarthSeasons.html), liep het vermogen op ons 1020 Wp PV-systeem met 10 zonnepanelen al op tot 730 Watt (0,72 Watt/Wp) tussen de wolken in rond 1 uur 's middags. Dat is al niet heel erg ver meer van het bij ons maximaal behaalde vermogen op 20 augustus 2004 (911 Watt). En nu niet gaan zitten zeuren dat dit slechts een "momentane waarde" is (dat is het namelijk): zie het cumulatieve (genormeerde) resultaat voor de midwintermaand januari in het bericht hieronder, de talloze cumulatieve, gemiddelde en genormeerde opbrengstgrafieken op deze website (zie grafiek sectie), de jaaropbrengst voor het "gemiddelde jaar" 2004 (zie het berichtje onder 31 december 2004), en ons schamele "restverbruik elektra (extern)" (zie bericht onder 9 december 2004 op de volgende nieuwspagina). Natuurlijk produceert een zonnepaneeltje in theorie meer in de Sahara, weledelzeergeleerde heren Brinkhorst en "janco" (als er geen dikke laag zand opwaait, de paneeltemperatuur niet teveel oploopt, en de kwetsbare omvormers het in de woestijnhitte zullen uithouden, etc.), maar daar hebben wij HIER niets aan. Wij willen namelijk ZELF schone energie produceren i.p.v. dat ergens (met de nodige verliezen) uit Noorwegen of van de Noordzee te halen. Het is vooral ook een moderne vorm van BESCHAVING, aangezien "Kyoto" al vanaf 16 februari a.s. in werking treedt! Mede daarom wekken we onze eigen elektriciteit inmiddels voor een aanzienlijk deel al bijna 5 jaar lang op, ook NU dus. In de Hollandse polder. Je moet maar durven! Ach, "pioniers" zijn altijd al voor gek versleten, in de gevangenis gegooid, belachelijk gemaakt en uitgelachen (of erger...). De geschiedenis heeft ze vrijwel altijd gelijk gegeven. Die mondiale temperatuurstijging rijst namelijk volkomen de pan uit.


Good start: excellent (record) norm yield of 30,0 Wh/Wp for January 2005 for our 1020 Wp PV-system!1 februari 2005: Goede start 2005. Nu Polder PV toch bezig is met een volledige revisie van de reeds gemaakte grafieken en de nieuwe jaaroverzichten voor 2004 worden geprepareerd, kan er ook wel even snel een detail van de hoge normopbrengst van de eerste maand van 2005 gepresenteerd worden. In nevenstaande illustratie is een detail van de normopbrengsten grafiek weergegeven waarin de opbrengsten van januari en februari van de afgelopen jaren in 1 grafiek worden weergegeven (voor volledige grafiek tm. 2004, zie pagina genormeerde maandopbrengsten).

Het genormeerde resultaat voor januari 2005, 30,0 Wh/Wp voor het gehele PV-systeem is weergegeven in de rechter kolom boven "Jan" (vlnr: hardrose 2001, rood 2002, donkergroen 2003, lichtblauw 2004, zalmrose 2005). Dat is tot nu toe, sinds de metingen in maart 2000 begonnen, een record voor januari, wat natuurlijk te maken heeft met het forse aantal mooie zonnige dagen in de eerste helft van de maand en wat versterkt wordt door de relatief koele lucht temperatuur die op onze open frame opstelling natuurlijk een positieve rol op het inverter rendement heeft. De omvormer raakt dan makkelijk zijn warmte kwijt, wat ten goede komt aan het rendement. De genormeerde opbrengst is zelfs zo hoog, dat deze in de buurt komt van de februari normopbrengsten ("Feb") in 2001 en 2004. In absolute zin kwam de totale systeemopbrengst neer op 28,445 kWh in deze maand, met daarbij de aantekening dat de eerste 3 weken nog een defecte omvormer in het systeem was opgenomen. M.a.w., de werkelijke systeemopbrengst had flink boven de 30 kWh kunnen liggen.

<<< 21 20-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 highlights JSS22


© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)