starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
wat een onzin...
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Brinkhorst, E.Z. and the bloody rest:

Minister Brinkhorst vindt...

Minister Brinkhorst weet het wel
Mooi plekje
Sinterklaas surprise voor de Minister CARTOON
Brinkie en Van Geel gaan voor duurzaam! CARTOON
Brinkhorst en Van Geel komen tot inkeer CARTOON
Alweer geen geluk in buitenaardse woestijn CARTOON
R.I.P. Schorrie; Brinkie en van Geel in rouw CARTOON
Brinkie en van Geel nemen de kuierlatten CARTOON
Brinkie en kompanen gaan vóór de wind CARTOON
Remember "Black Tuesday" - Sahara revisited CARTOON
Na de fossielen een atoomsausje CARTOON
Een zeer vruchtbare samenwerking... CARTOON
Destructive behaviour... ROLL-OVER IMAGE
Verkiezingsuitslag ROLL-OVER IMAGE
Struisvogelpolitiek CARTOON
We want more!

Naar aanleiding van de schandalige verkeerde voorstelling van zaken m.b.t. de "haalbaarheid" van zon-PV in Nederland door Minister Brinkhorst (o.a. in TV-uitzending van Zembla en "optreden" in de Tweede Kamer n.a.v. moties van Samsom en Hessels over subsidiëring van aan het net geleverde zonnestroom uit de MEP-gelden, dinsdag 23 november 2004), ben ik maar eens in de "electronische pen" geklommen en heb 26 november 2004 een stekelig epistel naar de Volkskrant gestuurd. Hieronder wordt het integrale stuk weergegeven. Zie ook de bizarre uitspraak van de Minister (4 november 2004) op de citaten pagina.

Gerelateerde onderwerpen die in deze context geplaatst moeten worden vindt u op de volgende 2 pagina's (navigatiebar onderaan deze pagina).


Minister Brinkhorst begrijpt niet waar hij het over heeft (26 november 2004)

"Minister Brinkhorst vindt dat “zonne-energie (PV) te duur is voor ons”, n.a.v. moties ingediend door PvdA en CDA kamerleden om subsidiëring van donkergroene, aan het net (terug-)geleverde zonnestroom uit de MEP-gelden te financieren. Ja, wat wil je, als zijn eigen ministerie een domme subsidieregeling in het leven roept die, als die uit de hand dreigt te lopen “opeens” op het bordje van VROM blijkt te liggen, die vervolgens de stront mag opruimen en ook nog eens de zwarte piet krijgt toegeschoven (enorme overschrijding budget 2003 door run op zonnepanelen). Ondanks het feit dat VROM daardoor dit jaar vrijwel niets kan/mag doen op het gebied van marktondersteuning van zonne-energie, leven we nog steeds in 1 van de rijkste landen ter wereld en zijn we het aan onszelf en vooral aan arme landen VERPLICHT te investeren in de verdere ontwikkeling van zonne-energie technologie en een minimale ondersteuning van de markt.

Minister Brinkhorst vindt dat grootschalige zonnestroom opwekking maar in de Sahara moet plaatsvinden. Dom, want het rendement van zonnepanelen kachelt hard achteruit met het stijgen van de paneeltemperatuur, ondanks de hogere instraling ter plekke, de regelelectronica krijgt het extreem zwaar te verduren bij hoge temperaturen (verkorting van levensduur!) en de totale systeemrendementen bij grootschalige opwekking moeten eerst maar eens vergeleken worden met vergelijkbare opwekking in landen met een relatief koel klimaat zoals Nederland (waar regen regelmatig ook nog eens de zonnepanelen gratis schoonspoelt). In zowel Nederland als Duitsland en andere landen met een “gematigd” klimaat zijn juist door de relatief lage paneeltemperatuur hoge rendementen te halen (in NL gemiddeld 800 kWh per kilowattpiek aan paneelvermogen op jaarbasis; wij zaten met ons eigen PV-systeem dicht bij de kust in 2003 ver boven de 1000 kWh/kWp). Fout argument dus. En dat wordt nog erger als je je realiseert dat Brinkhorst dan zeker de hoogspanningsleidingen (enorme verliezen!) gaat financieren die door de woestijn en over of onder de Middellandse Zee door moeten om de zonne-energie naar de 2,7 miljoen Nederlandse gezinnen te transporteren die Groene Stroom willen (blijven) afnemen. Veel afnemers zullen er niet zijn in de Sahara, dus waar laat je al die opgewekte zonnestroom? En wie gaat die installaties onderhouden bij 50 graden in de zon? Gekkenwerk, en alleen iemand die absoluut geen verstand van zaken heeft verzint zoiets.

Minister Brinkhorst vindt (in het geruchtmakende programma Zembla van 4 november j.l.) “We hebben geen grote mogelijkheid voor zonne-energie in Nederland”. M.a.w., ondanks het honderden vierkante kilometers grote, vrijwel ongebruikte dakoppervlak in Nederland, de zeer gunstige instralingscondities, de tienduizenden huishoudens die inmiddels met groot succes zonnepanelen op hun huis hebben laten installeren, en de tientallen miljoenen euro's die recent door zijn voorgangers in onderzoek en kennisontwikkeling over PV en zonthermische energieopwekking is gestoken (wat Nederland op deze gebieden in de wereldtop heeft doen komen), gelooft minister Brinkhorst nog steeds niet in een toekomst voor zonne-energie in ons land, is hij bereid om al zijn kaarten op peperdure, nog in de kinderschoenen staande windenergieparken op zee te zetten of de energie die ontstaat uit het verbranden van houtsnippers uit Canada, vermalen kippenbotten uit de bioindustrie en afvalhout als "groene, duurzame" stroom te laten verkopen, en kan hij het woord "zon" blijkbaar helemaal niet meer over zijn lippen krijgen. Over gemiste kansen gesproken.

Minister Brinkhorst vindt dat zonnestroom “duur” is, en dat terwijl de huidige prijs van een vat olie al bijna 50 dollar is, diverse vaklui uit de oliebusiness zeggen dat productie en vraag steeds meer uit elkaar aan het groeien zijn, en de afhankelijkheid van instabiele olieproducerende landen een zorgwekkend niveau begint te bereiken. Dan maar wachten tot een vat 100 dollar kost? Dat wordt een nog veel duurder en riskanter avontuur! Laat Minister Brinkhorst de vele tientallen miljoenen euro’s die zijn collega Zalm van Financiën van de REB-gelden (“ecotax”) in de “algemene middelen” heeft laten verdwijnen maar terughalen, en daar een verstandige marktstimuleringsregeling voor zonne-energie van bekostigen (bij voorkeur een terugleververgoeding). Die REB was namelijk bedoeld voor het financieren van milieuprojecten in de energiesector! En weet u wat pas echt duur is: de kunstmatige koppeling tussen de gas- en olieprijs. Volgend jaar gaan ook de gasprijzen voor de kleinverbruikers fors omhoog omdat E.Z. de Gasunie deze koppeling kunstmatig in stand laat houden terwijl dat vanuit de door Brinkhorst zo met de mond beleden “vrije marktgedachte” volslagen achterhaald, overbodig en “foute boel” is. Minister Brinkhorst laat hiermee de consument bloeden voor extra inkomsten voor het Rijk. Nog zo’n leuk “potje” waaruit op een prachtige manier een degelijke ondersteuning van de duurzame energie sector gefinancierd kan worden.

Minister Brinkhorst “vindt” dus van alles op het gebied van duurzame energie, en dat is zelden positief. Ik vind Minister Brinkhorst op dit gebied dan ook O-LIE-DOM en ik hoop dat het Nederlandse parlement de talloze dubieuze uitspraken van deze minister m.b.t. groene energie in het algemeen, en zonne-energie in het byzonder niet meer zo serieus zal nemen. Hij begrijpt er gewoon helemaal niets van, of het interesseert hem allemaal gewoon niet. Ik hoop met hart en ziel dat de Nederlandse regering nu eindelijk eens een STABIELE, LANGDURIGE, REDELIJKE en per jaar procentsgewijs afgebouwde langjarige subsidieregeling op poten gaat zetten waarbij zowel de producenten als de eindafnemers van duurzame energievoorzieningen over een lange periode ZEKERHEID krijgen. Het is al talloze malen voorgelegd aan betrokkenen: het zeer succesvolle “Duitse model” ligt voor het oprapen en hoeft slechts met minimale aanpassingen in Nederland geïmplementeerd te worden. Succes verzekerd. Maar misschien weten ze op het Ministerie van Economische Zaken wellicht niet hoe ze de cruciale term “Einspeisegesetz” moeten vertalen. Maak er maar een wetsartikel Universele Terugleververgoeding van (de WUT). Onderdeel van de nog te implementeren Wet Bevordering Decentrale Energievoorziening.

En wellicht is DAT wel datgene waarom Minister Brinkhorst elke keer zulke belachelijke uitspraken over duurzame energie doet in Nederland. Hij WIL gewoon niet aan decentrale energieopwekking. Ondanks het feit dat hij volhoudt dat de energiemarkt “geliberaliseerd” en “vrijgegeven” moet worden (“Aan U de keus…!”), wil hij koste wat kost de regie blijven houden, en dat gaat nu eenmaal makkelijker met wat regenteske “herenakkoordjes” met enkele multinationale bedrijven die tientallen miljoenen euro’s moeten gaan ophoesten voor een off-shore windpark, dan met die 50.000 huishoudens met zonnestroomcentrales en de paar duizend eigenaren van kleine en middelgrote windturbines en -parken, om van de talloze andere decentrale duurzame energieinstallaties maar even te zwijgen. Als dat de werkelijke reden is waarom de heer Brinkhorst zich tegen een redelijke ondersteuning en subsidiëring van zonne-energie en andere duurzame energie-installaties blijft verzetten, laat hij dat dan gewoon zeggen. Dan weten we namelijk allemaal waar we aan toe zijn. Met bovengenoemde volslagen belachelijke uitspraken zaait hij verwarring en onbegrip, zet hij enorm veel kwaad bloed bij de talloze betrokkenen die zich uit de naad werken om duurzame energie in Nederland tot een succes te maken (m.b.t. zonne-energie moet hier vooral Wim Sinke van het ECN worden genoemd) en schoffeert hij de honderden pioniers die aan de basis van de diverse fraaie duurzame energie technologieën hebben gestaan."

Peter Segaar (op persoonlijke titel), Leiden
mede-eigenaar van 1020 Wp zonnestroomsysteem op huurwoning (bijna zelfvoorzienend)
website: http://www.polderpv.nl


"Mooi" plekje (30 november 2004)

Een mooi plekje voor een grootschalige zonnecentrale? Natuurlijk niet in het "dure" Nederland, maar bijvoorbeeld in de Sahara zoals Brinkhorst zo graag ziet. Wel een klein strandschepje meenemen gaarne, en daar is nog het kleine probleempje van de aansluiting, maar dat lossen ze daar in Algerije wel op. Enne, de rekening kan natuurlijk naar het onderstaande adres:

Monsieur Laurens Jan Brinkhorst
le Ministère des Affaires Économiques
Boîte Postale 20101
2500 EC La Haye
les Pays-Bas
Communauté Économique Européenne

Zie de prachtige foto van een enorme zandstorm in de Grand Erg Oriental ("Great Eastern Erg") in de oost-Algerijnse Sahara, een werkelijk i-de-a-le plek voor een grote zonnestroomcentrale. Ruimte zat:

http://seabed.nationalgeographic.com/ngm/0412/images/wallpaper_lg.1.2.jpg

Bron: http://seabed.nationalgeographic.com/ngm/wallpaper.tmpl?issue_id=20041201

Titel: "Mighty Wind. Tracks in the sand mark the direction the wind blows during a 1994 dust storm in the Algerian Sahara"; photograph by Jerry Linenger.


Sinterklaas surprise voor de Minister (5 december 2004)

Zoals reeds op de PV-nieuwspagina aangekondigd (berichtje 5 december 2004), wist Polder PV begin december de hand te leggen op een retourzending uit de Sahara. Wij weten zeker dat we de Minister erg blij zullen maken met een blauw dak op zijn eigen woning. Hij "... staat immers bekend als iemand die voor duurzame ontwikkeling is."*

Cartoon dealing with Dutch Minister of Economy Affairs Brinkhorst's bizarre opinion that the Netherlands is "too expensive" for implementation of Photo-Voltaics and solar panels should better be placed in the Sahara... (click for enlargement).

Voor uitvergroting, klik op het plaatje (klik op de sluitknop van het nieuwe venster om terug te keren naar deze pagina).
(©2004 Frans de Rijk en Peter Segaar, naar een idee van PJS/Polder PV)

*Gezien zijn bewuste afbraakbeleid een opmerkelijke uitspraak over zichzelf; loc. cit. in een interview met Michiel Bussink en Marcel Ham, Milieudefensie Magazine 32(12), dec. 2003/jan. 2004: p. 6.


Brinkie en Van Geel gaan voor duurzaam! (11 december 2004)

Polder PV heeft "gezinsuitbreiding"! Onze nieuwe woestijnratten "Brinkie" en "Van Geel" rennen zich het vuur uit de sloffen om duurzaam licht in de duisternis te brengen!

Kijk gauw op de PV-nieuwspagina voor de CARTOON!


Brinkhorst en Van Geel komen tot inkeer (1 januari 2005)

Het zat er natuurlijk wel aan te komen. Zulke standpunten als de Minister van E.Z. en de Staatssecretaris van VROM de afgelopen periode tegen beter weten in hebben trachten te verdedigen, zijn niet meer vol te houden en behoren tot het verleden. Gelukkig hebben beide heren dit op tijd ingezien en gaan ze gezamenlijk hun schouders onder nieuw, effectief en ambitieus duurzaam energiebeleid zetten in het nieuw opgerichte Ministerie vóór Duurzame Ontwikkeling, MvDO.

Kijk daarvoor wederom op de PV-nieuwspagina voor de CARTOON!


Alweer geen geluk in buitenaardse woestijn (30 januari 2005)

Niet alleen de Berbers (Amazigh) in de Algerijnse Sahara hebben hun bedenkingen bij de "zegeningen" van (grootschalige) PV in de woestijn (zie eerste cartoon), ook andere woestijnbewoners hebben zo hun eigen opvattingen over dat moderne blauwe spul. Zo ontstond er recentelijk oproer onder de bestuurders van enkele van zonnepanelen voorziene robots op de rode planeet Mars waarvan de wetenschappers maar niet konden achterhalen wat er nu precies aan de hand was. Polder PV weet echter weer het naadje van de kous. Uiteraard weer op de PV-nieuwspagina, CARTOON onder 30 januari 2005!


Schorrie overleden, Brinkie en van Geel in rouw (19 februari 2005)

Onze "laatste" vertegenwoordiger van de duurzame eerste generatie woestijnratten, prima donna Schorrie, is vannacht overleden. Brinkie en van Geel, en hun nieuwe kompanen Bo en Bink, nemen afscheid rond haar grafkist. CARTOON op PV-nieuwspagina onder 19 februari 2005.


Brinkie en van Geel nemen de kuierlatten (8 oktober 2005)

Na een jaar lang niets dan bureaucratenellende, "fossiel" beleid en visieloosheid over de arme onderdanen uitgestort te hebben houden de bewindslieden het voor gezien nadat "Vince" een einde aan de natte polderdroom heeft gemaakt. Vergewis u van de genadeloze wijze waarop Gaia met rioolput van Europa Nederland afrekent in de nieuwste CARTOON op de PV-nieuwspagina, 8 oktober 2005.


Brinkie en kompanen gaan vóór de wind (13 november 2005)

De woestijnratten in huize Polder PV krijgen hun zin na heftige protesten en krijgen het cadeau van hun leven! CARTOON op de nieuwe gerbil pagina!


Remember "Black Tuesday"- Sahara revisited (23 november 2005)

Hoe een slecht geïnformeerde minister een jaar geleden de zonne-energie in Nederland de dolkstoot toediende ("Ook Gij, Brutus!") en wat er overbleef van zijn bizarre plannetje om zonnepanelen in de Sahara op te stellen. U vindt het in de nieuwste Polder PV CARTOON, op de PV-nieuwspagina.


Na de fossielen een atoomsausje (23 december 2005)

Geachte heer Brinkhorst staat niet alleen in zijn "strijd tegen duurzame energie". Ze komen uit alle hoeken en gaten tegenwoordig, en vinden het allemaal maar niks. Zelfs uit de gelederen der antieke "rentmeesters". De atoomjongens zijn terug van weggeweest, alleen snappen ze nog steeds niet dat hun achterhaalde speeltje in het technologiemuseum bijgezet moet worden. Aan L. heb ik dan ook niet voor niets een leuke kerstboodschap gewijd. Opgedragen aan B. CARTOON op de duurzame energie nieuwspagina.


Een zeer vruchtbare samenwerking... (27 juli 2006)

De "heren" Brinkie en Van Geel blijken niet alleen zeer "innig" te kunnen samenwerken, maar het resultaat van die "samenwerking" blijkt ook nog eens zeer verrassend te zijn. Ogen als schoteltjes na de vakantie... Zie de story, de foto's en de CARTOON op de tweede gerbils pagina!


Sloopneigingen... (7 september 2006)

Men is in het Haagse niet al te enthousiast over zonne-energie, dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. Maar dat de sloopzucht zó erg zou zijn, had zelfs polderjongen niet kunnen bevroeden! De schrik slaat je om je hart, zelfs in eigen huis zijn de zonnecellen niet veilig! (Met dank aan McT). Zie de ROLL-OVER IMAGE op de PV-nieuwspagina.


Verkiezingsuitslag (23 november 2006)

Polder PV modificeerde een leuke cartoon van Toon, met een tale-telling verwijzing naar de dramatische uitkomst van de verkiezingen in Nederland... Rep u naar de ROLL-OVER IMAGE op de DE-nieuwspagina.


Struisvogelpolitiek (31 december 2006)

Hollandse Regenten en Energie Bobo's zijn nog steeds sterk geneigd de kop in het zand te steken en antieke, archaïsche of achterhaalde "oplossingen" voor de energie-, klimaat- en economische problemen uit de mouw te schudden en werkelijk duurzame energie politiek terzijde schuiven, waarmee de problemen alleen maar erger worden. Polder PV geeft de struise heren op de laatste dag van alweer een verloren jaar van repliek. CARTOON op de DE Nieuwspagina.


We want more!

Voor meer leesvoer over "het geval Brinkhorst" (of, beter gezegd, "het geval Economische Zaken"), en gerelateerde links, zie ook (recentste bericht boven):

 • Helaas blijkt na het afscheid van onze "geliefde" bewindsman Brinkhorst, er een nog veel gruwelijker EZ-type - ditmaal uit een zwaar bedorven CDA blik - getrokken te zijn en deze clown wist binnen no-time half Nederland over zich heen te krijgen met een handtekening onder een van de meest grove en botte "ingrepen" uit de korte, doch tumultueuze Nederlandse duurzame energie geschiedenis (18 augustus 2006). - "Zijn besluit is behalve kortzichtig en contraproductief ook laf en onsportief.":
  nieuws_PV.htm, zie ook alle andere berichten via de aparte PersMap (houdt u vast!)
 • Brinkie en Van Geel lusten wel pap van pindakaas. Ongebruikelijke taferelen in de woning van Polder PV na de vakantie (27 juli 2006). - "... mijn ogen worden zo groot als schoteltjes en ik begin te stamelen en wartaal uit te slaan.":
  gerbils2.htm
 • Zomer 2006: overal op het noordelijk halfrond, inclusief in het "gematigde Europa" wordt het ene na het andere hitte- en droogterecord gebroken en brandt de zon langdurig en genadeloos. I-de-aal klimaat voor de grootschalige toepassing van zonne-energie, geachte (ex-minister) Brinkhorst, om de resulterende extreme elektriciteitspieken overdag te "scheren" (19 juli 2006). - "... „Sahara-Sommer”.":
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/46773841/Autoriteiten_willen_herhaling_2003_voorkomen.html
 • Brinkhorst vindt de door hem "geliberaliseerde" markt blijkbaar wel een beetje erg "vrij" worden en dat kunnen we natuurlijk niet hebben, want je bent regent of je bent het niet. In een karakteristieke "brief aan de Tweede Kamer" legt hij daarom het zoveelste dictaat op, met verplichte "slimme meters", voor de duurzaam levende consument kostenverhogend "capaciteitstarief", en een verplicht "leveranciersmodel van facturatie voor de leveranciers waardoor kostenposten die net zichtbaar zijn geworden op de jaarnota's weer direct onzichtbaar weggemoffeld kunnen worden in een algemeen "vastrecht" waarvan je niet meer te weten komt wat er in zit. Brinkhorst als marionet van brancheorganisatie EnergieNed, dus, want de DE sector blijkt weer eens in het geheel niet geconsulteerd te zijn (10 februari 2006). - "... ik wil dat deze onder mijn regie uiterlijk 1 september dit jaar met de sector wordt afgerond.":
  http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=38177
  nieuws_PV.htm
 • Gosse Boxhoorn, met stip de beste kandidaat voor de post van Minister van Economische Zaken, memoreert in zijn haarscherpe analyse waarom Nederland met open vizier alwéér een veelbelovende tak van industrie door de plee dreigt te spoelen, daarbij refererend naar een ietwat "ongelukkige" uitspraak van de binnenkort afscheid (?) nemende Brinkhorst over zonnepanelen en een grote woestijn in Afrika (25 januari 2006). - "Daar wonen heel weinig mensen ...":
  http://www.new-energy.tv/trailer.php/2/32/nieuwe_zonnecellen_fabriek_in_limburg.html
  nieuws_PV.htm
 • Minister Brinkhorst zegt dat 'ie zijn stinkende best doet voor "duurzaam", maar vindt een miezerige 1,7% energiebesparing het maximaal haalbare, zegt een nieuwe kerncentrale in Nederland "dwingelandij" te vinden (helemaal mee eens), maar doet ook weer de nodige uiterst merkwaardige uitspraken over deze actuele materie (20 januari 2006). - "Net zozeer als het dwingelandij zou zijn om in de Sahara eskimotenten op te zetten...":
  http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=4044 ...
  nieuws_PV.htm
 • Ludo van Halderen (NUON) vindt de "ambitie" van Brinkhorst op het vlak van energiebesparing ("max. 1,7%!") een aanfluiting (16 januari 2006). - "Nederland kan nog makkelijk dertig procent besparen op het energieverbruik.":
  http://www.newnrg.nl/index.php?menu=26&item=314
 • 1 jaar na Zwarte Dinsdag. Brinkhorst's plan om de zonnepanelen in de Sahara op te stellen blijkt niet zo'n goed idee te zijn, getuige de cartoon van Polder PV (23 november 2005). - "… één of ander gestoord idee van een Hollandse
  minister, hoorde ik in Tombouctou."
  :
  nieuws_PV.htm
 • Eneco plaatst nieuwe warmtemeters die óók opwarming tellen van de zoninstraling en moet duizenden klanten grote hoeveelheden geld terugbetalen. Hoezo, chaos op de "geliberaliseerde" energiemarkt? (25 oktober 2005). - "Verder heb ik de top van mijn Ministerie van Chaos direct opdracht gegeven om de invoering van een zonnetax voor iedereen te onderzoeken.":
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/27390811/Eneco-klant_betaalt_zonlicht.html
 • Energiebedrijven berekenen CO2 emissiehandelsrechten die ze gratis gekregen hebben voor een aanzienlijk deel door aan de klanten, de winsten stijgen fors; Brinkhorst krijgt er van langs en moet orde op zaken stellen, vinden zowel coalitiepartner CDA als PvdA (10 oktober 2005). - "Waarschijnlijk vindt alleen onze Minister van Chaos, Brinkhorst, dat Essent een geweldig bedrijf is.":
  nieuws_DE
  .htm#11okt2005chaos
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/26695811/CDA_en_PvdA:_ingrijpen_in_stroomprijzen.html
 • Brinkhorst mag alweer allemaal zouteloze onzin uitkramen over het Nederlandse energiebeleid, ditmaal in het programma Buitenhof (11 september 2005). - "Ik ben ook lid van Greenpeace":
  http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/23683170/items/24068114/
 • Brinkhorst ontvangt de "Gouden Kolenkit" uit handen van Milieudefensie voor jarenlang desastreus energiebeleid en het "fossielste" energierapport in jaren (7 september 2005):
  nieuws_DE.htm#7sep2005
 • Belangenvereniging Holland Solar doet nog een uitgebreide poging om de Minister en het kabinet tot andere gedachten te bewegen in een brief "Kies voor zonne-energie. Het is nu of nooit voor het Nederlandse bedrijfsleven" (6 september 2005): - "... is het huidige beleid niet te begrijpen of uit te leggen. De overheid doet daartoe dan ook geen enkele poging.":
  http://www.hollandsolar.nl/nld/nieuws/05-59_Brief_TK_Hofstra_HS.pdf  (36 kB)
 • Het langverwachte megarapport "Nu voor later" van E.Z. over de energievoorziening van de toekomst komt uit. In dit 63 pagina's tellende zouteloze werkstuk met middeleeuwse, zwaar "fossiele" denkbeelden komt het woord "zon" maar liefst 1x voor, een prestatie van formaat op een planeet waar leven zonder zon onmogelijk is (8 juli 2005). - "Deze optie zal de komende jaren verder worden uitgediept" (in Europees verband):
  http://appz.ez.nl/publicaties/pdfs/05E01.pdf (1,8 MB)
 • Meneer Brinkhorst is ziende blind, horende doof, trekt een lange neus en de betonplaat voor zijn hoofd blijkt inmiddels gewapend te zijn. Ditmaal moet "de MEP" aangepast worden omdat de kruideniers nu eenmaal geen geld kunnen missen (10 mei 2005). - "Voorgesteld wordt de (voorziene) overschrijding van het MEP budget in de jaren 2003 t/m 2006 door enerzijds te lage inkomsten en anderzijds de te hoge uitgaven op te lossen door in 2006 het MEP aansluittarief te verhogen tot ca. 100€.":
  nieuws_PV.htm;
  http://www.enerq.nl/Images/meibrief%20mep_tcm26-8444.pdf (104 kB)
 • Zonnepanelen leveren zelfs in de winter in Nederland (52º09'05" N.B.) nog heel wat zonnestroom, meneer Brinkhorst! (28 februari 2005). - "... een zeer hoge opbrengst behaald van 4,282 kWh."; "Vandaag recordopbrengst van 3 kWh":
  nieuws_PV.htm; http://www.wouterlood.com/solar_htmls/page_14_nl.htm
 • Servicepunt Warm Wonen laat zien hoe je "slim" zonnepanelen moet subsidiëren in barre tijden (21 februari 2005). - "Door het beperken van het maximale vermogen kunnen nog meer deelnemers profiteren van de subsidies":
  nieuws_PV.htm
 • Staatssecretaris Van Geel doet "het" bij B&W live nog eens dunnetjes over (15 februari 2005). - "We moeten niet teveel de markt stimuleren ... en vervolgens denken dat we een ontwikkeling op gang brengen.":
  BenW.htm#benw_floris
 • Ook op Mars vinden de autochtone woestijnbewoners PV "maar niks" (30 januari 2005). - "Help, indringers!":
  nieuws_PV.htm
 • Bij de oosterburen weten ze al langer dat PV in de Sahara alleen voor slecht geïnformeerde en visie-loze politici is weggelegd; in Duitsland werden namelijk alle records op dit gebied in 2004 binnen de eigen landsgrenzen (47½-55 graden noorderbreedte, Minister Brinkhorst!) gebroken (12 januari 2005). - "Insgesamt montierten heimische Unternehmen im letzten Jahr über 100.000 neue Solaranlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung.":
  http://photovoltaikforum.com/viewtopic.php?t=15 (voor vertaling zie: nieuws_PV1.htm#17jan2005)
 • Polder PV pakt weer eens op onnavolgbare wijze uit met "hot news" uit de wandelgangen van de oude ministeries (1 januari 2005). - "Komt het dan toch nog goed met "Kyoto"!?!":
  nieuws_PV.htm
 • De Organisatie voor Duurzame Energie roept minister Brinkhorst op om zijn "PV-standpunt" te herzien (31 december 2004). - "De praktijk heeft geleerd dat mensen die voor zonne-energie kiezen daardoor zuiniger en bewuster met energie omgaan.":
  http://www.duurzameenergie.org/Brinkhorst.html
  Ook in de op dezelfde datum gepubliceerde electronische nieuwsbrief "Zonneflitsen nr. 5" van O.D.E. wordt kort ingegaan op dit onderwerp. - "... moeten alle marktpartijen hun schouders eronder zetten om de PV markt weer vlot te trekken.":
  Aanmeldingen voor de nieuwsbrief via info@duurzameenergie.org
 • Professor Dr. Wim C. Sinke, Stafmedewerker Zonne-energie van het Energieonderzoek Centrum Nederland in Petten zet voor de Minister nog even op een rijtje waarom hij moet terugkomen op zijn rampzalige besluit de marktstimulering van zon-PV in Nederland te stoppen (22 december 2004). - "Zonne-energie kan letterlijk dicht bij huis worden toegepast en spreekt terecht zeer tot de verbeelding. Een volledige transitie zonder zonne-energie is ondenkbaar ...":
  Leidsch Dagblad, wo. 22 december 2004: pagina Binnenland 2; artikel integraal opgenomen op website O.D.E.: http://www.duurzameenergie.org/Brinkhorst.html
 • Ook andere wetenschappers gaan zich met zonne-energie opwekking bemoeien, helaas echter een beetje eenzijdig en met ietwat te simpele uitgangspunten (22 december 2004; zie ook uitgebreid commentaar van Polder PV op de pagina Brinkhorst2.htm en discussie op de er aan gelinkte pagina). - "... dat de wereld niet zonder grootschalige zonne-energie projecten kan.":
  http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11807&HoofdgroepID=7&Naam=Home
 • Vertegenwoordiger van Europese lobby organisatie voor duurzame energie producenten (17 december 2004). - "... diese Regierung bei Ihnen scheint mir ja etwas sehr störrisch zu sein." "Störrisch" = weerbarstig, onbuigzaam, koppig (Polder PV):
  e-mail aan de webmaster
 • Of misschien luisteren E.Z. en de regering liever naar adviezen van hun wellicht welgevalliger fora als de Wereldbank? Dan kunnen ze hun lol op! (16 december 2004). - "Volgens de president van de Wereldbank, James Wolfensohn, hebben rijke landen een grotere verantwoordelijkheid omdat zij het milieu meer vervuilen. Dat betekent onder meer dat zij hun productiemethoden en energieverbruik moeten veranderen. Daarnaast moeten producten die het milieu belasten fiscaal onaantrekkelijker worden, aldus Wolfensohn.":
  http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11765&HoofdgroepID=7&Naam=Home
 • Projectbureau Duurzame Energie biedt petitie aan Kamerleden aan met aanbevelingen voor noodzakelijke groei van D.E. in Nederland (13 december 2004) - "Met het huidige beleid worden nationale en internationale doelstellingen voor duurzame energie niet gehaald." (understatement van de eeuw, Polder PV):
  http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11720&HoofdgroepID=7&Naam=Home
 • Floris lijdt aan een winterdepressie ... of is het een vertraagde zonnesteek??? (12 december 2004) - "Te koop gevraagd: huisje in de Sahara ...":
  http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/te_koop.htm (is inmiddels van pagina verwijderd)
 • "Brinkie" en "Van Geel" gaan een klein deel van de duurzame energievoorziening van Polder PV verzorgen! (11 december 2004) - "... kunnen we weer wat lampjes laten branden in deze sombere tijden ...":
  nieuws_PV.htm
 • "Q.E.D." (quod erat demonstrandum [Lat.]; "hetgeen bewezen moest worden"). In een genadeloze analyse van de verschrikkingen die over de PV-sector zijn gekomen worden in het extra dikke december (2004) nummer van de electronische spreekbuis van de Zonnestroom Producenten Vereniging, "Power To The People", de bizarre achtergronden en talloze argumenten vóór stimulering van zon-PV nog eens op een rijtje gezet. Een onthullend relaas! (11 december 2004) - "Van Geel en Brinkhorst beëindigen zonnige toekomst voor Nederland":
  nieuws_PV.htm
 • Krachtig pleidooi ditmaal van AER en VROM-raad voor stevige aanpak van energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energiebronnen in Nederland. - "De energiehuishouding in Nederland is niet duurzaam. De Vrom-raad en de Energieraad vinden dit een ernstige bedreiging voor onze samenleving." en "... onbegrip over wat er leeft: Twee recente onderzoeken laten zien dat burgers de overgang naar een duurzame energievoorziening juist zeer belangrijk vinden." (10 december 2004):
  http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11695&HoofdgroepID=7&Naam=Home
 • ... of moet het toch maar weer van Van Geel (VROM) komen (Transitieproject energie in gebouwen: "Kansen voor PV"), zij het weer eens rijkelijk laat (een gat van VIJF JAAR, en daarna??). - "Als één van de mogelijke technieken noemt Van Geel fotovoltaïsche zonne-energie, dat in zijn beleid tot 2010 nog niet relevant is, maar waaraan daarna wel kansen moeten worden toegedicht." (9 december 2004):
  http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11696&HoofdgroepID=7&Naam=Home
 • ... maar hij doet gelukkig ook nog steeds verstandige uitspraken: felle kritiek van Brinkhorst op de energiebedrijven - "... lagere overheden moeten het verzet van de energiebedrijven breken." (8 december 2004):
  http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11692&HoofdgroepID=7&Naam=Home
 • Bestuursvoorzitter Bert Heemskerk van de Rabobank bepleit krachtig overheidsoptreden op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. - "Een tweede manier om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen is het gebruik van alternatieve energiebronnen" (8 december 2004; jammer dat het essentiële woord "zon" ontbreekt, alweer een gemiste kans of bewust niet in de mond genomen? Polder PV):
  http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11686&HoofdgroepID=7&Naam=Home
 • Een gezamenlijk advies van de Algemene Energieraad (AER) en de VROM-raad aan ministers Brinkhorst en Van Geel houdt zowel kansen als risico's in voor het aanwenden van beleidsinstrumenten voor de marktstimulering van zonne-energie - "Kostenbesparing moet niet langer de nadruk krijgen binnen de kerngebieden waar Nederland voor moet kiezen" (8 december 2004):
  http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11685&HoofdgroepID=7&Naam=Home
 • Polder PV weet de hand te leggen op een retourzending uit de Sahara en heeft daar een uitstekende bestemming voor gevonden! - "Veel plezier ermee, Minister..." (5 december 2004, Sint Nicolaas!):
  nieuws_PV.htm
 • Jan Splinter heeft zelfbouw zonnecollector, wat prachtig is, maar gaat op de VARA Nieuwslicht site wel een beetje erg gemakkelijk met de PV-rendementen om, zoals de PolderPV website logenstraft. Overigens, zeer gemengde reacties op dat forum (3 december 2004) - "En dan niet de lullige PV-paneeltjes met rendementen van 15% of minder. Dat is leuk voor de camping, maar zetten geen zoden aan de dijk."
  http://omroep.vara.nl/forum.jsp?maintopic=424 ...
 • Smullen geblazen - Floris lust er wel weer pap van op zijn veelbezochte privé zonnestroom website. Bekijk berichten onder 24 november resp. 3 december 2004. Ha, ha, ha...!!! Alleen humor kan ons redden?! Het gaat wel om doodserieuze zaken, hooggeachte heer Brinkhorst! - "... Minister, reist u even mee naar de legendarische stad Timboektoe ..."
  http://www.wouterlood.com/solar_htmls/page_14_nl.htm
 • Brinkhorst gooit er weer met de pet naar; een berichtje met ontluisterende inhoud op Energiemanagement.net (1 december 2004) - "... is weggegooid geld.":
  http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11628&HoofdgroepID=7&Naam=Home
 • Verontwaardigde reactie van anonieme brievenschrijver op de pagina "Ingezonden" van de Z.P.V. (29 november 2004) - "... geen bord maar een betonplaat voor hun hoofd ..." en nog een tweede reactie:
  http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/ingezonden.htm
 • Stellingname van de Zonnestroom Producenten Vereniging Z.P.V. Bericht van 26 november 2004 - "Zonnestroom is de energiebron van de toekomst ...":
  http://www.zonnestroomproducenten.nl/
 • Eerste reactie van Polder PV (26 november 2004). - "Afschaffen dat Ministerie!":
  nieuws_PV.htm
 • Verbijsterende, slecht geïnformeerde reacties op het uitstekende voorstel van Diederik Samsom om zonnestroom productie te subsidiëren uit (een verhoging van) de MEP-gelden op forum op de PvdA website en diverse bijdragen van de webmaster om de zaken weer even recht te zetten (vanaf 25 november 2004; per 11 december 2 pagina's). - "Deze dingen (zonnestroompanelen, PJS) moeten worden verboden. Net als die 500 W bouwlampen voor tuinverlichting en andere krankzinnige milieuverwoestende apparaten...":
  http://www.pvda.nl/renderer.do/menuId/37298/sf/37298/returnPage/ ...
 • Bijdrage van Margje Vlasveld (voorzitter Zon&Licht) en Floris Wouterlood (o.a. secretaris Z.P.V.) op forum van YourEnergy (25 november 2004) en reactie daarop door "Ate" (27 november 2004; zie ook citaten pagina en commentaar van Polder PV) - "Duitsland ligt toch ook niet in de Sahara?":
  http://www.yourenergy.nl/forum/index.php?board=2&thread=1130
 • Eerste reacties op Sunergy forum (vanaf 25 november 2004). - "Hoezo weinig zon, Excellentie?"; "... is de elektriciteitsprijs in een half jaar tijd al met een hele cent per kWh gestegen!":
  http://194.171.245.3/forum/viewtopic.php?t=188
 • Genadeloos, van duidelijke argumenten voorzien, en niet omheen te komen. De voorzitter van de Z.P.V., Hendrik Gommer, in zijn onnavolgbare stijl (25 november 2004) - "Ondertussen verhoogt hij wel de ecotax met 10%.":
  http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/voorzitterpagina.htm
 • Eerste reactie van Floris Wouterlood, al snel gevolgd door enkele andere bijdragen, op het zonne-energie forum van O.D.E. (vanaf 24 november 2004) - "Ik woon liever hier dan in de Sahara!"; "Mag ik het hard grondig met een Minister oneens zijn?"; "Blijkbaar moet alles kapot wat er opgebouwd is.":
  http://www.duurzameenergie.org/phpbb/viewtopic.php?t=95
 • Vernietigend commentaar van de Energie Adviseurs (24 november 2004) - "Deze kabinetsperiode duurt nog 2 jaar. D-66 is dan waarschijnlijk net als nu de zonne-energiebranche ook verleden tijd.":
  http://www.energieadviseurs.nl/txt/nieuws/text/nieuws.php?news_id=104
 • De reactie van de Organisatie voor Duurzame Energie (24 november 2004) - "Was het ministerie van EZ niet bedoeld om te zorgen voor een goed investeringsklimaat?":
  http://www.duurzameenergie.org/nieuwsactueel.html#duur
 • Minister Brinkhorst maakt het nu wel heel erg bont, dit maal in de Tweede Kamer waar hij onzin staat te verkopen aan het parlement (23 november 2004) - "Zonne-energie is te duur voor Nederland":
  http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11585&SubgroepID=4&HoofdgroepID=7
 • Zie ook de visionaire bijdrage aan het Jubileum-Symposium van O.D.E. (12 november 2004) door Wim Sinke van het E.C.N. (voor een, zullen we maar zeggen, verstandiger en doordachter visie op de toekomst van zonne-energie in Nederland) - "... de huidige ontwikkelingen en voorziene beperkingen van andere duurzame bronnen maken het niet te verdedigen dat een majeure optie integraal wordt geschrapt, temeer daar PV zich kan verheugen in een breed draagvlak.":
  http://www.duurzameenergie.org/tekst/Zon-PV-op-termijn.pdf
 • Waarom het allemaal werkelijk draait, zowel m.b.t. investeringen in zonne-energie als in windenergie (en andere D.E. bronnen), doet Diederik Samsom (PvdA) fijntjes uit de doeken in reactie op een kritisch artikel van Paul de Krom in het Financieele Dagblad (7 oktober 2004) - "De echte discussie gaat over de vraag hoeveel we over hebben voor het realiseren van een duurzame energievoorziening":
  http://www.diederiksamsom.nl/renderer.do/menuId/ ...
 • Minister Brinkhorst blijft tegenspartelen tegen "zonne-subsidie onder de MEP", ondanks bereidwilligheid bij Van Geel van VROM (18 juni 2004). - "Zonne-energie is twee keer zo duur als wind en niet effectief genoeg”:
  http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=10423&HoofdgroepID=7&Naam=Home
 • Brief "Aan de Minister van Economische Zaken" van 18 mei 2004 van de hand van Floris Wouterlood (secretaris Z.P.V. en Zon&Licht) n.a.v. de door Brinkhorst aan de Tweede Kamer aangeboden nota "Innovatie in het Energiebeleid" van 29 april 2004 - "Door steeds wisselende subsidievoorwaarden is ook al heel veel geld verspild.":
  http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/voorzitterpagina.htm
 • Minister Brinkhorst wordt aan de tand gevoeld door Milieudefensie over de "duurzaamheid" van zijn beleid, o.a. over zijn energiepolitiek (januari 2004). - (Brinkhorst:) "U wilt blijkbaar terug naar de tijd van de plaggenhutten." Wie spoelt er nu eigenlijk een high-tech industrie door de plee? (Polder PV):
  Milieudefensie Magazine 32(12), dec. 2003/jan. 2004: 6-9.
 • De DE Koepel gaat onvermoeibaar en hoopvol (ze zullen toch wel een keer luisteren?) voort met het nuchter uiteen zetten van de problemen bij de financiering en implementatie van de diverse D.E. technologieën in een uitvoerige knelpuntenanalyse. Ondanks de gigantische hoeveelheid werk die in dit soort lobbyactiviteiten gestoken wordt, blijkt het aan dovemansoren gericht te zijn (17 november 2003). - "Gebrek aan consistent en afgestemd overheidsbeleid.":
  http://www.dekoepel.org/docs/Knelpunten%20analyse%2017-11-03.doc
 • De DE Koepel doet nog eens uitvoerig uit de doeken waarom rücksichtlose inperking (met 75% !) van de EPR regeling tot onacceptabele gevolgen zal leiden en doet alternatieve, betaalbare voorstellen (30 september 2003). - "Verwachting dat ca. 50 bedrijven genoodzaakt zullen zijn gedwongen (faillissement) of vrijwillig de activiteiten op het gebied van zonne-energie te beëindigen.":
  http://www.dekoepel.org/docs/EPR%20Position%20Statement%20versie300903.doc
 • Ook niet vergeten wat er aan vooraf ging (het EPR debâcle, gevolg van de "open eind" regeling van EZ die "opeens" op het bordje van VROM belandde). - Paul van Son van Essent: “Wat Essent betreft is zonne-energie na half oktober (2003, PJS) voorbij. Wij investeren niet meer in PV-panelen" (19 september 2003):
  http://groene.energieplaza.nl/site/overig/nieuwsdetails?id=27

 

1 2 3

 


© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)