starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 4

meest recente bericht boven

25 maart 2005 - 25 juni 2005

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<< 21 20-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 highlights JSS22


19 juni 2005: Even rust in de tent. Althans, voor u, want Polder PV is zich op de Biohummer® in de Italiaanse Alpen in het zweet aan het fietsen. Misschien ontdekt hij in dat zonnige land nog een leuk "sexy" PV-projectje waar niemand nog wat van weet. Dus tot half juli wordt het zelf op zoek naar PV-nieuws, beste mensen. Een beetje googelen of de heer Copernicus aan het werk zetten, en u verzuipt er in, dat garandeer ik u. Want de wereld blijft gewoon doordraaien, met een "booming" zonnestroom markt die per jaar zo'n 30 procent groeit. Met of zonder Europese "Grondwet". Tot over een maandje dus, en duim voor me dat de DTe/NMa en NUON dan goed nieuws voor me hebben. Of dat Brinkhorst dan opeens opgestapt blijkt te zijn en E.Z. niet meer blijkt te bestaan. Ciao!


16 juni 2005: Nadere toelichting bij vervanging productiemeter Oranjerie Leiden: zie onder originele bericht van 9 juni 2005.


15 juni 2005: "Het geeft een enorme kick om zelf je energie op te wekken!" Aldus Floris Wouterlood in een uitgebreid artikel van de hand van Ilse Spijkerman over zonne-energie (met name PV) waarin ook uiteraard ex-ZPV voorzitter Hendrik Gommer en Kleine Aarde kopstuk Jan Juffermans aan het woord komen. Hoe je het ook wendt of keert, of de subsidies nu afgebroken worden of niet, vele slimme Nederlanders en de niet meer te tellen, tien-, mogelijk honderdduizenden wereldburgers elders op deze planeet willen niet meer van hun "verslaving" af en willen zonnepanelen op hun dak of hebben ze al geplaatst. Ook veel andere interessante artikelen over energiezaken in en om huis, n.a.v. de opening van "De Energietuin" bij de Kleine Aarde in Boxtel op 26 juni 2005. Kopen dat nummer! Slechts € 3,15 in de kiosk. Beter nog: abonnement nemen. U zult er geen spijt van krijgen.

De Kleine Aarde nr. 133/zomer 2005: pp. 22-24.
http://www.dekleineaarde.nl


11 juni 2005: "Blije" Bijenmarkt zeer geslaagd. Het weer hadden we niet echt mee (op zijn hoogst een waterig zonnetje), we stonden nu niet bepaald "in de loop" op een achteraf plekje in de Leidse Hortus Botanicus, en onze buren van de Milieudienst West Holland lieten helaas verstek gaan (geen subsidie meer te vergeven aan de actie "Warm Wonen"?). Maar desondanks hadden we de hele dag in ons kraampje van de Zonnestroom Producenten Vereniging behoorlijk veel aanloop van mensen die van alles wilden weten over zonne-energie, subsidies, techniek, zelf plaatsen, verduurzaming van het huishouden, zonnecollector in Dominicaanse Republiek (!), de deplorabele politieke situatie, waarschuwing om naar Sunpower® PV-systeem te (laten) kijken i.v.m. defecte omvormers, etc., etc. De meest gestelde vraag: "... en hoe duur is dat paneeltje nu eigenlijk?" Floris had een mooi 50 Wattpiek Kyocera (KC50) paneeltje te leen gekregen, evenals een Philips PSI omvormer, en we hadden de "revolutionaire" OK4 omvormer bij ons ter illustratie van dit wonder van vernuft, al blijkt het buiten geplaatst een zwaar tegenvallende levensduur te hebben. Op het laatst, terwijl Floris de auto haalde, nog uitgebreid gesproken met een drietal Italianen die zeer geïnteresseerd waren in de ontwikkelingen in de zonne-energie branche, en de achterliggende politieke machtsspelletjes bij het de kop indrukken van decentrale, duurzame energieopwekking in Nederland. Hartstikke leuk dus, veel informatie kunnen geven, en "het publiek" nog steeds warm voor zonne-energie kunnen houden. Volgend jaar uiteraard weer!


10 juni 2005: Zaanstreek gaat burgers ondersteunen bij aanschaf PV na meevaller 2004. In Dagblad Zaanstreek van 10 juni 2005 wordt gewag gemaakt van een forse financiële "meevaller" van 3,25 miljoen euro over 2004. Van deze meevaller zal een ton gereserveerd worden voor ondersteuning van aankoop van zonnepanelen door burgers van de gemeente. En nu maar hopen dat hier serieus werk van gemaakt gaat worden, er degelijke en betrouwbare bedrijven geselecteerd worden, dat er kwaliteit geeist wordt, en dat er een eenvoudige uitleesmogelijkheid van het systeem wordt bijgeleverd zodat burgers zichtbaar kunnen maken hoeveel donkergroene zonnestroom zij zelf opwekken en hoeveel zij daarvan op het nationale stroomnet invoeden. Hulde voor dit initiatief tijdens de "Brinkhorst drooglegging", en hopelijk een opmaat voor nog veel meer DE initiatieven in deze mooie Noord-Hollandse gemeente.


9 juni 2005: Doorbraak MEP-bemetering in Leiden! Van onze correspondent van het fantastisch mooie Oranjerie complex, wat een geavanceerd, ruim 26 kWp groot amorf PV-systeem op het felsendak van de eengezinswoningen heeft (bericht 4 september 2004), kregen we prachtig nieuws over de uitkomst van een procedure die de bewonersvereniging tegen de netbeheerder Continuon had aangespannen wegens voortdurende problemen bij het aflezen van de teruglevermeter en het niet doorgeven van meterstanden aan CertiQ en de energieleverancier.

Een uittreksel uit de e-mail die Polder PV op 8 juni 2005 ontving:

"We hebben enige weken geleden een klacht ingediend bij de DTe. Die heeft ons uitgenodigd voor een hoorzitting bij de NMa, afgelopen maandag. De volgende afspraken zijn daar onder begeleiding van de juristen gemaakt:

 • Continuon komt in juni de stand van de teruglevermeter opnemen en geeft deze door aan CertiQ, zodat we van groenstroomafnemer Greenchoice en van de MEP-subsidieregeling onze tegoeden kunnen innen.

 • De ABB-productiemeter in De Oranjerie, waarover Continuon geen service en garantie wil/kan bieden, wordt op hun kosten vervangen door een productiemeter uit hun assortiment (‘KEMA-pool’). Daarbij wordt de stand van de ABB-meter geregistreerd, en aan CertiQ doorgegeven als zou deze op de Continuon-meter hebben gestaan. Het is een handmatige administratie, omdat officiële formulieren nog ontbreken. De certificering voor deze productiemeter moet nog wel geregeld worden, maar dan kan dus ook de MEP-subsidie geïnd worden over de eigen gebruikte zonne-energie. Zo ontstaat er een situatie zoals die vanaf het begin gewenst werd, zonder extra kosten. Een belangrijk argument bij dit punt is, dat de adviseurs, ontwikkelaar, aannemer en de Vereniging van Eigenaren in 2003 herhaald contact hebben gezocht met Continuon over het plaatsen van een productiemeter, maar dat daarop inadequaat of niet werd gereageerd. Continuon erkent nu ook dat hun afdelingen niet klaar waren voor deze service, naast de ook nu nog steeds voortdurende onzekerheden over landelijke regels voor meters en administratie/verrekening. Overigens lijkt Continuon serieus van plan om alle achterstallige situaties in Nederland nu snel in te lopen. De juristen van NMa en DTE gaven aan dat als er de komende tijd klachten binnenkomen van projecten met vergelijkbare verhalen, zij hiervoor in principe op dezelfde afspraken afkoersen als deze tussen De Oranjerie en Continuon.*

 • Begin juli rapporteren we aan de NMa. Wanneer zaken naar believen lopen, wordt de klacht omgezet in een schikking. Anders komt er een besluit (aanwijzing) in de Staatscourant. De juristen hebben me uitgelegd dat zo'n zwaar besluit niet nodig is om vergelijkbare zaken te helpen: bij vergelijkbare klachten van andere partijen zal de NMa op een vergelijkbare oplossing koersen".

Klimt vanaf heden dus allen in de pen, dames en heren particuliere MEP-aanvragers, en eis van uw netbeheerder een vergelijkbare regeling op indien u in een soortgelijk moeras verzeild bent geraakt. De jurisprudentie ligt er nu, maak er ruimschoots gebruik van!

*Uitgebreide toelichting op situatie rond de vervanging van de productiemeter, van de contactpersoon van de Oranjerie (16 juni 2005 in e-mail aan de webmaster van Polder PV).


9 juni 2005: Concentrator PV-systemen in ontwikkeling. In aansluiting met het vorige bericht nog meer spectaculaire ontwikkelingen in Duitsland, ditmaal bij het prestigieuze Fraunhofer ISE instituut (o.a. een grote afdeling in Freiburg). In Duitsland is voor een zeer lange periode een uitmuntend stelsel van terugleververgoedingen voor zonnestroom door de visionaire politici (rood-groen kabinet, de laatste tijd om andere redenen zwaar onder vuur liggend) in het leven geroepen. En dat heeft tot een ware "gold-rush" op die mooie zonnepanelen geleid, met allerlei moois, maar ook problemen van dien (wordt nog separaat over bericht). En de onderzoekers weten natuurlijk donders goed dat deze situatie niet tot in het oneindige gecontinueerd kan en zal worden (het Erneuerbare Energien Gesetz voorziet in progressief afgebouwde terugleververgoedingen voor een periode van 20 jaar). Om in de toekomst op serieuze basis te kunnen concurreren met fossiele wijzen van energieopwekking moet de output van met name grootschalige zonnestroomcentrales drastisch omhoog: er moeten zo veel mogelijk kWh opgewekt worden op een zo klein mogelijke oppervlakte.

PV concentrator cell developed by Fraunhofer ISE lab for high performance PV power plants
Prototype van een "monolithische concentratorcel"
Beide foto's/both photographs © Fraunhofer ISE

Bij het Fraunhofer instituut wordt al een tijdje aan systemen gewerkt waarbij minuscule, 2 mm. grote "Hochleistungs" zonnecellen die op basis van "III-IV" (GaInP/GaInAs/Ge) halfgeleiders werken en extreem efficiënt zijn (maar wel duur), door het zonlicht geconcentreerd aan te bieden zeer hoge rendementen kunnen behalen. Artist impression of FLATCON principle with Fresnel lenses concentrating solar light for minuscule III-IV technology solar cellsIn de zogenaamde FLATCON ("Fresnel-Lens All-Glass Tandem Cell Concentrator") modules, die feitelijk bestaan uit een soort glasdozen, wordt aan de bovenzijde door 4 x 4 cm. grote Fresnel lenzen het zonlicht 500-voudig geconcentreerd op de aan de onderzijde van de "glasdoos" gemonteerde minuscule zonnecellen, die een oppervlakte van slechts 0,031 cm² hebben. Om het rendement van het totaal nog verder op te voeren, ligt het in de bedoeling om een serie FLATCON modules met 2-assige trackers continu op de zon te richten zodat het brandpunt van de lens voortdurend op het aktieve deel van de zonnecellen gericht zal blijven. De prototypes hebben al een rendement van 23 procent, en met de nieuwste 35% cellen verwacht men al een module rendement van ongeveer 28% te kunnen halen.

Voor een commerciële uitwerking van dit spectaculaire concept is de firma Concentrix Solar GmbH opgericht die vooral grote zonkracht centrales van 100 kW tot meerdere MW in zonrijke regionen moet gaan realiseren. In minder zonrijke gebieden zoals in Duitsland kunnen op dit moment "concentrator PV" centrales niet concurreren met "conventionele" grote PV-centrales, zoals in het vorige bericht beschreven. Berekend is dat in bijv. Spanje een kostenvoordeel van meer dan 15% te behalen zou zijn t.o.v. conventionele PV-centrales, in Noord Afrika zou dat zelfs meer dan 20% kunnen zijn.

Deze ontwikkeling is, met de forse opleving van het onderzoek aan en marktintroductie van dunne laag technieken, versterkt door de grote problemen die voorzien worden bij de productie van zon-PV zuiver silicium voor conventionele polykristallijne zonnepanelen omdat de vraag uit de markt zo explosief is gestegen. Polder PV is erg benieuwd of deze concentrator-PV techniek een haalbaar alternatief zal zijn. Vooral de afvoer van de grote hoeveelheid niet in elektriciteit omgezette zonnewarmte (sterk geconcentreerd zonlicht!!!) lijkt mij namelijk een byzonder lastig probleem om op te lossen. In ieder geval krijgen de door de stichting GEZEN gepromote thermische zonkracht centrales (CSP technologie) die men bijvoorbeeld in landen rond de Middellandse Zee wil plaatsen er een geduchte concurrent bij als deze ontwikkeling een commercieel succes gaat worden...

Bron incl. foto's: "Bringt die Sonne auf den Punkt", door Karin Schneider, Die SolarRegion 8(2), 2005: p. 13. Uitgever fesa: solarregion@fesa.de.

http://www.concentrix-solar.de/
http://www.flatcon.de/
http://www.german-renewable-energy.com/www/main.php?tplid=6&aktuell_id=81 ...
http://www.ise.fhg.de/english/fields/field2/mb5/concentrator/conc_cont.html


9 juni 2005: Het gaat maar door bij de oosterburen. Alweer nieuwe claims voor "The World’s Largest Solar Electric Power Plant". Dacht "Grube Göttelborn" in het Saarland met 8,4 MegaWattpiek aan Photowatt paneeltjes (plm. 50.000 stuks) het "zwaartepunt" voor de krachtpatsers meer naar West Duitsland te kunnen verplaatsen (zie fraaie foto's op de link onderaan!), is er alweer in Beieren een nog grotere jongen in opkomst. Een nieuwe PV-centrale van 12 MWp op het voormalige "Weingut Erlasee" bij Arnstein, ongeveer 22 km. noordelijk van Würzburg in het NW gedeelte van de zuidduitse deelstaat. Met 1700 zonuren per jaar in een van de zonrijkste regionen van Duitsland, een uitstekende plek voor dit soort smaakmakende initiatieven dus (in Nederland hebben we gemiddeld 1000 uren "volle zon", overeenkomend met plm. 1000 kWh/m2 per jaar). De naamgeving is nog niet consistent, want er wordt in de meeste engelstalige berichten van "Gut Erlasse" gesproken. Ik ben echter voor de naam van de duitstalige "BerliNews" uitgegaan. De eerste fase is inmiddels afgerond, en de initiatiefnemers hebben goed naar hun collega's van het 10 MWp project "Mühlhausen" in zuid Beieren gekeken (bericht 24-28 februari 2005). Daar werd het single axis tracking systeem van PowerLight toegepast en werd, heel ondeugend, een beetje gesmokkeld met de grootte van het uiteindelijke project, want het ging eigenlijk om 3 separate PV-centrales.

In Arnstein doen ze het weer een graadje beter door high yield PV panelen op geavanceerde 2-assige trackers van SOLON AG (Berlijn) te plaatsen, en maar liefst een stuk of 1500 van deze mini PV-trackerstations met elk minstens 12 grote zonnepanelen te gaan opstellen op de voormalige wijngaard. De trackers worden verkocht onder de naam "Mover" en veldtesten op het terrein van het Wissenschafts- und Technologiezentrum Berlin-Adlershof (noord Duitsland) hebben 30-40% extra productie van zonnestroom door het continu volgen van de zon laten zien, wat mogelijk op deze optimale lokatie tot 50% productiewinst zou kunnen leiden. Ongeveer een derde gedeelte van de trackers zal zonnepanelen bevatten die samengesteld zijn uit "High-Performance A-300 Solar Cells" van SunPower Corp. (Silicon Valley, California) die een zwart uiterlijk hebben en ontworpen als "all-back-contact design". D.w.z., geen elektrische bedrading meer voor de zonnecellen, een technologie zoals die o.a. ook bij ECN in Petten ontwikkeld is en nu in licentie genomen is door de Nederlandse zonnecelfabriek Solland Solar Energy in Heerlen/Aken. Geclaimd wordt dat met deze innovatie een meeropbrengst van "50 percent more power per square foot than conventional solar technologies" behaald zou kunnen worden.

Een klein minpuntje bij al die fraaie trackers moet wel genoemd worden: het ontbreken van een berekening met de totale energetische kosten voor de constructie van de zware betonnen fundamenten voor die stations (nodig i.v.m. grote stormgevoeligheid van dit soort opstellingen!). Immers, nog steeds blijft de vraag of uit milieuoogpunt die investering zich wel terugverdient met de (energetische) meeropbrengsten uit het volgen van de zon onbeantwoord. Met daarbij ook de aantekening van de verhoogde kostenpost voor mechanische slijtage en onderhoud. Maar mijn zegen hebben ze uiteraard weer, daar in Beieren; hoe meer zonnepanelen, hoe meer vreugd. Al was het alleen maar uit toeristisch oogpunt, want inmiddels begint zich al een leuke "Mega Sonnenzentrale Radtour" in midden Duitsland in Polder PV's toekomstige vakantieplannen af te tekenen (op de Biohummer®, uiteraard)...

http://www.city-solar-ag.de/eng/projects2.htm (ook een hele mooie, Göttelborn, maar straks niet meer de grootste)

http://www.berlinews.de/archiv-2004/3422.shtml (uitgebreide info over SOLON AG en de gebruikte trackers)
http://www.cypress.com/ (high tech halfgeleider concern Cypress Semiconductor Corporation)
http://www.cypress.com/solonsolarpark (grote foto van eerste deel van het park)
http://www.solarbuzz.com/News/NewsEUPR214.htm (persbericht met kleine foto van Phase One)
http://www.solonmover.com/ (gebruikte tracker stations)
http://www.sunpowercorp.com/ (zonnepaneel fabrikant; onderdeel van Cypress Semiconductor Corp.)
http://www.sunpowercorp.com/html/Company/News/News/Press%20Releases/SunPower_SEPP.html (persbericht oplevering eerste fase van "Weingut Erlasee")


7 juni 2005: "Big" nieuws! Het lijkt erop dat de eerste particuliere PV-eigenaar die MEP-vergoeding heeft aangevraagd nu daadwerkelijk een eerste uitbetaling heeft gekregen van EnerQ (82 EURO op 3 juni 2005 bijgeschreven). Dat heeft heel wat zweetdruppeltjes gekost! Gefeliciteerd met het behaalde resultaat, en mogen er nog vele PV-eigenaren volgen die het volste recht hebben op deze ondersteunings-subsidie voor de brandschone op het net gezette zonnestroom kilowattuurtjes. Hopelijk tevens een opmaat naar een werkelijk volwassen terugleververgoeding, zoals die in steeds meer landen, tot in China aan toe, in het leven geroepen wordt. We willen immers met zijn allen een duurzame samenleving? Dan hoort de vervuiler te betalen en de duurzame energie producent beloond te worden! Polder PV hoopt nog een "fysiek bewijs" van deze historische gebeurtenis te krijgen.


6 juni 2005: Interview met Polder PV. Door Liesbeth Sluiter. Gepubliceerd in Milieudefensie Magazine 34(5), mei 2005. Inmiddels beschikbaar op de website van de Zonnestroom Producenten Vereniging ("ZPV in de krant"), waarvoor dank.

http://www.zonnestroomproducenten.nl/paginas/zpv_indekrant.htm


2 juni 2005: NUON eindelijk in actie. Nadat het artikel over de aanhoudende problemen bij de OK4 omvormers was verschenen in het Intech magazine (maart nummer), kreeg ik 22 maart bezoek van 2 heren van NUON naar aanleiding waarvan de toezegging tot volledige renovatie van onze PV-systemen werd gedaan. Daarom heb ik de hoofdredacteur om een aanvulling verzocht, die inmiddels in het mei nummer van hetzelfde tijdschrift is geplaatst. Polder PV meent het, ondanks alle administratieve rampen bij NUON (ik zit inmiddels al in de vierde procedure op rij om ernstige fouten recht te zetten), en het uitblijven van een reactie na de gedane toezeggingen, nog steeds goed (onze PV-systemen werden uiteindelijk, na de nodige druk uitgeoefend te hebben, op 30 en 31 mei gerenoveerd). Maar dan moeten de gemaakte toezeggingen ook gewoon nagekomen worden, anders is er een flinke berg stront aan de knikker (zie Sunpower pagina's). Fijn dat de systemen gerenoveerd zijn, al zal nog moeten blijken of de uitgevoerde ombouw de aanhoudende problemen met de OK4 omvormers inderdaad structureel op zal lossen. Daarnaast is een proactieve, positieve en constructieve benadering van de klant een van de facetten die NUON blijkbaar weer helemaal van de grond af moet leren. Jammer van de verspilde energie.


2 juni 2005: Beter laat dan nooit. Nog zo'n belofte die ik eindelijk in kan lossen. Een verslagje van mijn heuglijke bezoek aan de familie van Reems in Zwartewaal (15 mei 2005) n.a.v. het winnen van het "Zonneraadsel". Klik hier om verder te lezen (incl. leuke foto!).


2 juni 2005: Polder PV krabbelt weer overeind. Doordat ik het opeens extreem druk kreeg met de voorbereidingen voor de Sunpower renovaties in ons complex, en er allerlei minder plezante toestanden waren rond het door NUON gestartte proces, heeft u even niet van mij gehoord. Een soort laat voorjaars"dipje" dus, vergelijkbaar met de "sneeuwdip" begin maart dit jaar. Dat gaat weer eventjes goed komen, al is het wel zo dat u vanaf half juni weer een "radiostilte" van een maandje zult krijgen omdat ik dan mijn verstijfde beenspieren op de Biohummer® aan het losmaken ben, samen met mijn vriendin, "somewhere" in ons lievelingslandschap aan de zuidrand van de Alpen. Polder PV is per slot van rekening ook maar een mens, en ik wil binnenkort graag even bijkomen van een nogal heftige periode in ons "prille" PV-bestaan. Dat wordt zelf "googelen" naar nieuwtjes over zon-PV!


 

30 en 31 mei 2005: Polder PV Sunpower® gerenoveerd! Een krankzinnig ingewikkelde operatie; zwaar in de stress gezeten, hoofdpijn, zorgen en slecht geslapen. Het heeft weer minstens 2 dagen van mijn leven gekost (doch waarschijnlijk meer...). Maar, het eindresultaat is beter dan gevreesd, al kan het natuurlijk altijd beter. Eindscore voor Polder PV tot nu toe: 110 procent defecte en voor nieuwe omgeruilde OK4 omvormers. Hopelijk kunnen we d'r weer 15 jaar tegenaan met de OK4tjes "veilig binnen in huis". Hier hoort u nog meer van. Duidelijk is in ieder geval dat deze renovatie ook voor de dataverwerking nogal wat consequenties heeft en dat er wat aan spreadsheets gesleuteld moet worden, dus voor up to date grafieken zult u even geduld moeten oefenen (de laatste update van de totaaloverzichten is van 9 mei 2005).


19, 27 en 28 mei 2005: ECN 50 jaar. Het onderzoekscentrum in Petten, wat in 1955 nota bene als "Reactor Centrum Nederland" is begonnen, viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Op 27 mei is er een dag "ECN in Bedrijf" voor alle bedrijven, overheden en instellingen die zelf in Petten willen kennis maken met de uitgebreide onderzoeksfaciliteiten; op zaterdag 28 mei is er een voor iedereen toegankelijke open dag in Petten. Deze open dagen worden op 19 mei voorafgegaan door het Jubileumcongres in het Kurhaus te Scheveningen. Saillant is dat het onderzoeksinstituut dat als kernenergie research unit begon, na een lange, zeer succesvolle "nieuwe" periode met internationaal vermaard onderzoek op diverse terreinen van duurzame energie, inclusief het hogelijk gewaardeerde onderzoek aan innovaties op het vlak van zonnestroom (tegenwoordig onder de leiding van Prof. Wim Sinke), nu blijkbaar voor haar met KEMA opgezette "dochterbedrijf" NRG weer voor een nieuwe reactor "de boer opgaat". Blijkbaar vindt men het klimaat er in Nederland weer "rijp" voor. U weet echter ook wat er gebeurt als je van 2 walletjes wilt eten... Doet u mij maar de duurzame (non-nucleaire) tak van sport, dat is wel zo gezellig, dames en heren van ECN! Dat jullie nog maar minstens 50 jaar verder mogen gaan met donkergroene energie, PV voorop. Hetgeen, zoals een ieder weet, de meest sociale, superveilige, betaalbare, maatschappelijk geaccepteerde en geapprecieerde vorm van toegepaste kernfusie is!

http://www.ecn50.nl
http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11981&HoofdgroepID=7&Naam=Home


20 mei 2005: Problemen bij oplevering gerenoveerde Sunpower® systemen. Alle PV-eigenaren waarbij het Sunpower® systeem gerenoveerd wordt: opletten en het bericht op de Sunpower pagina lezen a.u.b.!


19 mei 2005: Promotiefilm Stad van de Zon. Van Cees Bakker (voorzitter O.D.E.) kreeg ik de volgende link naar een promotiefilm over een van de "zonnigste" plaatsen in Nederland wat implementatie van zon-PV betreft: Heerhugowaard cq. het HAL-project in Noord Holland. Medio 2004 gemaakt door de gemeente Heerhugowaard en ca. 7 minuten durend. Als u op onderstaande link klikt start hij vanzelf in een nieuw venster (als de computer over de juiste afspeelsoftware beschikt). Sluit dat venster na afspelen als u naar deze pagina wilt terugkeren.

http://www.ceesbakker.nl/home.php?ID=29


17-19 mei 2005: Polder PV op naar de 100%???. Tijdens het werken op de computer checkte ik de op de achtergrond doorlopende continulogging van de OK4 omvormers, en ja hoor: het is weer zover. Onze negende omvormer begaf het op 17 mei. Teruggevallen naar max. 2 Watt vermogen (hele middag), terwijl de anderen tussen de 74 en 92 Watt produceerden midden op de dag. Op 18 mei leek het ding echter weer normaal te functioneren, maar toen bleek opeens een andere omvormer vrijwel de hele dag niets (meer) te doen! Blijkbaar zijn deze prachtige, heldere lentedagen met felle zonneschijn en relatief lage luchttemperatuur weer teveel voor de OK4tjes. Op de 19e deden beide omvormers het gelukkig weer, maar een derde exemplaar bleef zo dood als een pier en heeft al sinds 6 april nauwelijks energie geleverd.

Hier word ik ontzettend niet goed van, en ik hoop dat Energierent zo spoedig mogelijk ons Sunpower® systeem komt renoveren. We hebben sinds december 2004 alweer 3, mogelijk 4 defecten "opgelopen", waarvan er 1 tijdelijk door een leenexemplaar is gecompenseerd. Desondanks hebben we nu 20% uitval van top productie in mei, en dat is onaanvaardbaar. Totale inverter uitval tot nu toe: minstens 90%! En NUON maar volhouden dat de totale uitval "slechts enkele procenten" is. Van de aangemelde defecten ja, maar niet van die talloze systemen die nog nooit of zeer slecht gemonitord zijn. Zelfde "vergissing" als destijds bij N.K.F. werd gemaakt, die alleen van gerapporteerde defecten uitging die via hun - zelfs bij de professionals - nauwelijks bekende "RMA-procedure" aangemeld waren. In ieder geval: balen als een stekker dus, een uitdrukking die er weer een nieuwe betekenis bijgekregen heeft bij Polder PV.


15 mei 2005: Nog even dit. I.v.m. de zoveelste Nederlandse "subsidiebeleid affaire", wilde ik dit algemene commentaar van de (ooit enkele jaren in Nederland woonachtige) Belgische journalist Geert van Istendael op het functioneren van het politieke bestel in ons land graag kwijt. In een recent interview met Intermediair (12 mei 2005, pp. 38-41) stelt hij namelijk: "Dat betekent dus dat politici aan een heel ander Nederland werken dan de burgers voor ogen staat. Maar er wordt niet naar hen geluisterd." (het ging hierbij om de wens tot meer solidariteit en duurzaamheid versus door de politiek "gewenste" economische groei). M.a.w.: is Polder PV nu op zijn achterhoofd gevallen, of begint in het buitenland nu ook steeds duidelijker door te dringen dat "Den Haag" een op zijn minst bizar beleid voert?

Voor de officiële (eerste) reactie van de DE Koepel, raadpleeg de volgende link (pdf document 111 kB op ODE website):

http://www.duurzameenergie.org/tekst/persbericht_mep.pdf


13 mei 2005: Commentaar "dimensionering" PV-systeem. Zowel Marco van Veen (SolarNRG), als Dennis Gieselaar (Oskomera) hadden opmerkingen over onderschrift bij een op de Provinciehuis pagina getoonde foto. Onderschrift is gewijzigd, volg deze link (2e alinea, "Discussie"). De discussie hierover wordt hopelijk t.z.t. gecontinueerd.


13 mei 2005: Update Sunpower® renovatie. Zie de aparte Sunpower pagina.


13 mei 2005: Bezinning. Leuke dag voor wat introspectie, na het gepeperde betoog in het bericht van 10 mei jl. De website van Polder PV is heel erg hard gegroeid sinds de "officiële opening" op 30 november 2004 (inmiddels meer dan 15 MB). Er is dan ook verschrikkelijk veel gebeurd in die ruim 5 maanden (PV en DE nieuwspagina's), en tegelijkertijd worden de eigen PV productiegegevens regelmatig geupdate en uitgebreid met nieuwe grafieken en data. Het is dan ook niet vreemd om te zien dat door de grote informatiestroom het overzicht op/van de site wat in het gedrang lijkt te komen. Polder PV is zich dat zeer goed bewust en broedt op mogelijkheden om de site aantrekkelijker te maken en overzichtelijker. Daarvoor moet wel een en ander over de opmaak van webpagina's geleerd worden, wijzigingen geïmplementeerd, en dat kost tijd. Ik probeer zoveel mogelijk de site actueel te houden, tegelijkertijd deze te veranderen en mijn persoonlijke inbreng niet uit het oog te verliezen (het is en blijft een particuliere website, knoop dat in uw oren!). En het VREET tijd, want wat ik doe wil ik wel goed doen. Ik doe alles echter nog steeds in mijn uppie, ik heb beperkte mogelijkheden, slechts 2 handen, ook al typ ik blind met 10 vingers, dus gaarne begrip voor de tijd die dit gaat kosten. Er wordt over gedacht en aan gewerkt, geduld is een schone zaak... We heten immers niet allemaal Floris Wouterlood of SolarNRG, Polder PV is "slechts" een eenvoudige, uit de klei getrokken polderjongen. Tenzij iemand natuurlijk bereid is om aan een verbeterde site mee te helpen op non-profit basis (ik heb nooit 1 eurocent verdiend aan Polder PV). Wie? Mailtje a.u.b.!

Een supergelikte site zal Polder PV in ieder geval nooit worden, daarvoor werkt dat brein van mij te chaotisch (holistisch klinkt ook leuk, maar dat begrijpt niet iedereen). So what? U kunt op enkele andere op de homepage genoemde sites een stuk "rustiger" naar beknopte info over zon-PV zoeken en lezen, daar was Polder PV dan ook uitdrukkelijk niet voor bedoeld. Of een krant gaan lezen, al wordt je daar weer zo depressief van. Maar dat is natuurlijk ook wel weer het leuke van Polder PV: altijd weer verrassend, een humoristische noot op zijn tijd, en waar zou deze link nu weer naartoe leiden? Hopelijk niet naar een "dead-end", stuur me dan een berichtje en ik repareer die voor u.

Met hoogachting, uw PV-dienaar, polderboy <;-)


12 mei 2005: Forse momentane vermogens. Tussen de wattenwolken in bij het frisse voorjaarsweer met felle, ideaal t.o.v. de hellende zuid-georiënteerde panelen gesitueerde zon rond het middaguur. Regelmatig knalt het vermogen bij ons dan boven de 90 Watt voor de van 100 Watt OK4 omvormers voorziene 108 Wp paneeltjes uit, tot soms wel een paar seconden lang 94 Watt. De 93 Wp paneeltjes halen waarden ver achter in de 80 Watt, met uitschieters naar 90 Watt. Verklaring: zie e-mail communicatie met enkele "Leienaren" die collega Floris Wouterlood op zijn website heeft opgenomen (nieuwsrubriek), onder 10 mei 2005.


12 mei 2005: Beloofd is beloofd. Zie bericht van 1 mei 2005. Polder PV is nog van de "oude stempel" en komt (meestal) zijn beloftes goed na. Bij deze dus: nieuwe totaaloverzichten, bijgewerkt tot en met 9 mei 2005 cq. de maand april. Kijk ook meteen even op de meterstanden pagina en bij de zelfvoorzieningsfactor voor de impact op onze elektriciteitshuishouding. Het was trouwens erg leuk in België, al was het wat fris. Eindelijk onze oude Franse (Lille) en Belgische franken (Kortrijk) in kunnen wisselen bij de Nationale banken, en nog een leuk fietstochtje van 450 km. op de koop toe. En Westvleteren "St. Sixtus" blijft lekker abdijbier, al hebben we wel de lichtste variant (6%) genomen, want met een exemplaar van 12% hadden we niet ver gekomen tegen die snijdende wind in... Jammer dat we van Brinkhorst onze zuurverdiende knisperverse Euro'tjes direct weer kunnen inleveren als hij zijn zin krijgt (bericht hieronder). Als het aan ons ligt: NO WAY!


10 mei 2005: Het bloed onder de nagels ... Onze nijvere speurhond Richard "natuurlijk" is ditmaal een wel heel erg grote beerput op het spoor gekomen. Hij vond het, uiteraard, weer op de website van de Telegraaf. Lees en huiver, en kijk onder het bericht wat Polder PV van deze nieuwe ontwikkelingen vindt.

Stimulering duurzame elektriciteit kost te veel. DEN HAAG - De kosten van een overheidsregeling om het gebruik van duurzame elektriciteit te stimuleren lopen uit de hand. Voor de periode 2003 tot 2005 gaat het naar verwachting om een tegenvaller van 174 miljoen euro, die nog verder kan oplopen.

Het zogeheten aansluittarief bedraagt nu 52 euro. Dat zou volgend jaar 56 euro worden, maar Brinkhorst wil er 100 euro van maken. Het kabinet zal nog bekijken of en hoe dat koopkrachtverlies wordt gecompenseerd, zo heeft Brinkhorst dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Door de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) moet het aandeel duurzame elektriciteit in 2010 9 procent bedragen. Dat doel, waarover in Europees verband afspraken zijn gemaakt, wordt makkelijk gehaald. Sinds eind 2003 is het aandeel al gestegen van 3,3 naar circa 6 procent. Maar door het succes zijn de kosten hoger dan geraamd.

Om in de toekomst een kostenoverschrijding te voorkomen, wil Brinkhorst de bevoegdheid krijgen voor de MEP jaarlijks een subsidieplafond vast te stellen. Dat zal zo gebeuren dat de doelstelling voor 2010 niet in gevaar komt. Bovendien heeft de minister besloten de subsidiebedragen in de categorieën zuivere biomassa en wind op zee tijdelijk op nul te zetten. Dit om te voorkomen dat deze de komende tijd zeer veel budget zullen claimen.

Milieuorganisatie Greenpeace spuwt vuur over het tijdelijk stopzetten van de subsidies. "Een beleid dat begint te bloeien, snijd je af terwijl het nog maar de vraag is of het ooit weer opkomt", zegt een woordvoerster. Investeerders in projecten voor duurzame energie worden op deze manier kopschuw gemaakt, vindt Greenpeace. Brinkhorst zou er juist op moeten inzetten de doelstelling van 9 procent te verdubbelen, omdat deze al aan de lage kant is.

Bron: Telegraaf website, 10 mei 2005 (link onderaan)


Als u de Polder PV website een beetje heeft bijgehouden, zult u weten dat de heer Brinkhorst inmiddels tot de categorie "persona non grata" is gaan behoren, in ieder geval wat ondergetekende betreft. Blijkbaar is de betonplaat voor zijn hoofd nog niet dik genoeg, kunnen de dovemansoren nog een stukje doorgroeien, en kan Pinokkio het record lange neus trekken naar de DE sector ook wel vergeten. Je moet immers ook wel stekeblind zijn om niet te beseffen dat in een periode van wederopbouw door de duurzame energie sector na het rampzalige afbraakbeleid door deze minister, we dit er ABSOLUUT-NIET-BIJ-KUNNEN-GEBRUIKEN. Wat voor fontgrootte moet Polder PV gebruiken zodat dit ook voor onze blinde heer Brinkhorst leesbaar wordt? Dit is geen "jojo" beleid meer, dit is het in de laatste jaren gegroeide beeld van een volslagen onbetrouwbare overheid inwisselen voor het imago van een bananenrepubliek (een van de vele voorspellingen van de voormalige Z.P.V. voorzitter die helaas bewaarheid is geworden).

De brief van de E.Z. Minister aan de Tweede Kamer over de aanpassing van de MEP, die leest als het zoveelste regenteske stuk Militair Dictaat aan het Nederlandse parlement (pagina 7: "Hiertoe zal ik de wet aanpassen"), besluit met de typische Brinkhorst zin (vetdruk Polder PV): "Deze koppeling van innovatie en implementatie maakt het mogelijk verdere concrete stappen te zetten in de door mij gewenste transitie naar een duurzame energiehuishouding." Wat een ongelofelijke arrogantie en pedanterie weer. Meneer Brinkhorst is immers toch zo'n duurzame jongen?! Over de rug van de consument ja, door het geld wat hij denkt te gaan missen uit de verhoging van een vaste kostenpost bij alle Nederlanders te gaan halen. Waar iedere burger voor gaat bloeden, of die nu 500 kilowattuur in een jaar gebruikt of 7000. En dat is niet duurzaam, geachte minister. Dat is geen vrije, maar een gedirigeerde energiemarkt, beste Laurens Jan. Dat betekent als vanouds, dat niet (alleen) "de vervuiler betaalt", meneer Brinkhorst. Dat houdt in, dames en heren van E.Z., dat jullie er niet voor kiezen om dat geld bij de fossiele vervuilers in dit land te halen (de slimste en meest duurzame keuze met een harde incentive om de bedrijfsvoering versneld te verduurzamen), maar bij die toch al zo geplaagde consument die hier niets tegenin kan brengen, er he-le-maal niets meer van snapt, en dus weer bloedpissig gaat worden als er volgend jaar wéér bijbetaald moet gaan worden. Dat riekt naar dictatoriaal gedrag. Ga dat miezerige beetje geld maar bij de energiebobo's halen, nu u dus blijkbaar ook eigenlijk vindt dat een volledig vrije energiemarkt wel erg dom is om na te streven. Of, beter nog, terughalen bij Zalm die een groot deel van de REB gelden (nog meer verdwenen ecotax!) heeft ingepikt.

Duurzame organisaties en energiebedrijven in Nederland, verenigt u en maak gehakt van deze waanzin van een Minister die voorgoed het duurzame spoor bijster lijkt te zijn, al vele jaren te lang met politiek bezig is en nog uitsluitend onzinnige en asociale ambtenarentaal lijkt te kunnen uitkramen. Hier mag geen spaan van heel blijven.

ALS de consument hiervoor al zou moeten "bloeden", dan hoort die extra MEP-bijdrage uit een variabele, kWh gerelateerde post opgehoest te worden. Dat betekent dat de "vervuiler", nl. diegene die veel kWh gebruikt, meer aan de MEP meebetaalt, dan diegenen die zelf nu al, in eigen huis, hun Kyoto verplichtingen zijn nagekomen door weinig kWh te verbruiken. Hierbij ook als extra punt van aandacht het feit dat PV-eigenaren, die soms duizenden euro's voor hun installaties hebben betaald, wel een vast bedrag per jaar aan de MEP regeling moeten meebetalen (laatste afrekening Polder PV: ongeveer 40 Euro ex BTW op jaarbasis; daarvan wil onze Minister maar liefst 100 Euro maken, ook al neemt Polder PV nog maar 100 kWh netto op jaarbasis van het net af). Maar dat ze door de krankzinnige bureaucratie rond deze regeling zelf nooit ook maar 1 eurocent MEP-subsidie voor hun honderden op het nationale net gezette donkergroene kilowatturen zullen ontvangen. We worden nu al dubbel gepakt, en Brinkhorst wil daar nog eens een dikke schep bovenop doen en de claims op MEP-subsidie de komende jaren óók nog eens in een wurggreep nemen. Driewerf SCHANDE!

Tenslotte: hoe breng ik slecht nieuws in ambtenarentaal? Let op en lees goed (vetdruk van Polder PV): "In de huidige MEP regelingen ... zullen de subsidiebedragen voor nieuwe aanvragen voor de categorieën grootschalige zuivere biomassa en wind op zee op nul worden gezet totdat ..." Ik hoop dat Chris Westra van We@Sea een fles whiskey in zijn bureaula heeft liggen, want die zal hij wel nodig hebben als hij dat leest.

Een hele pissige Polder PV dus weer, da's weer mooi gelukt. En je wordt weer bedankt, beste Richard, ze worden steeds "fraaier" die vondsten van jou. Ben je al overgestapt op "Rode energie" ...? ;-)

http://www.telegraaf.nl/binnenland/20694111/Stimulering_duurzame_elektriciteit_kost_te_veel.html
http://www.enerq.nl/Images/meibrief%20mep_tcm26-8444.pdf (originele brief aan de Tweede Kamer; 104 kB)


10 mei 2005: PowerLight en Mooie Daken in U.S.A. De al vaker genoemde PowerLight Corporation uit California heeft een mooi systeem ontwikkeld om op grote platte daken op elegante wijze zeer grote PV-systemen aan te leggen, genaamd PowerGuard, wat met in elkaar schuivende kunststof onderconstructies van polystyreen werkt met daarop vrijwel liggend het (150-175 Wp) zonnepaneel. Door deze "pre-engineered" constructie wordt zeer veel op constructie kosten bespaard en is het aanleggen van het systeem een "zacht eitje", zelfs op grote daken van fabriekshallen met geringe draagkracht. Bovendien wordt het dak door het polystyreen extra geïsoleerd, wat de energie-efficiëntie nog groter maakt (vermindering verwarmingsbehoefte in de winter, en verlaging koelingsbehoefte in de zomer).

Zeer fraaie voorbeelden van gebouwen die van dit "roof-top" systeem zijn voorzien, zijn het nieuwe hoofdkantoor van Toyota Motor Sales in Torrance, California (opgeleverd dec. 2002; 3.575 "solar tiles" van 150 Wp, totaal 536 kWp), en het hoofdkantoor van Janssen Pharmaceutica in Titusville, New Jersey (opgeleverd in feb. 2003; 2.850 modules van 175 Wp, totaal 500 kWp).

Jammer dat het Provinciehuis in Den Haag niet van deze panelen voorzien konden worden, want dat had een mooie primeur voor Nederland geweest. PowerLight heeft namelijk grootse plannen voor Duitsland, waar door de zeer gunstige terugleververgoedingen een klimaat is geschapen om vele fabriekshallen met dit moois te gaan bedekken: die panelen die over de Atlantische Oceaan getransporteerd worden gaan allemaal naar de oosterburen, helaas.

Het is natuurlijk niet voor niets dat dit Amerikaanse bedrijf inmiddels is opgenomen in de "Inc. 500 Hall of Fame" als het snelst groeiende particuliere bedrijf in de Verenigde Staten, voor het 5e achtereenvolgende jaar. Totale groei: 808 procent; gemiddelde jaarlijkse omzetgroei 265% ...

Om toch mee te kunnen genieten van de mooie PowerGuard systemen, raadpleeg onderstaande links en de er in genoemde pdf documenten (u kunt op de PowerLight website ook een abonnement nemen op de elektronische nieuwsbrief, "Solar Currents"):

http://www.powerlight.com/case-studies/automotive/toyota.shtml?source=pl-news (Toyota Motor Sales)
http://www.powerlight.com/case-studies/pharmaceuticals/janssen.shtml?source=pl-news (Janssen Pharmaceutica)
http://www.powerlight.com/products/roof_top.shtml (PowerGuard systeem)
http://www.powerlight.com/company/press-releases/2004/11.08.04-Inc500.shtml (Hall of Fame)
http://www.powerlight.com/currents/newsletter.shtml (Solar Currents)


1 mei 2005: Even weg... Maak u niet ongerust, dat (PV) nieuws gaat echt wel door. U kunt natuurlijk zelf ook "googelen" en zoeken op het net. Maar van Polder PV moet u het even niet hebben, die knijpt er op de Biohummer® en met zijn vriendin even tussenuit en hoopt in Westvleteren een pintje mee te pakken van dat heerlijke abdijbier. Tot over een week dus, dan volgen hopelijk ook weer updates van de maandgrafieken e.d. Als de mailbox dan niet volgestroomd is, uiteraard.


 

30 april 2005: Hellup! Na de Spanjaarden beginnen nu ook al de Chinezen aan Polder PV te "trekken" waar hij zijn zonnepaneeltjes verstopt heeft! De wereld smacht naar die mooie blauwe hebbedingetjes, en iedereen die er maar in de verste verte "iets" mee te maken heeft, wordt lastig gevallen. Vandaag kreeg ik dit berichtje in de mailbox:

Dear Sir or Madam, (Would you please help us to transfer this letter to the person who is responsible on the import or purchase for your company? Thank you.)

This letter is from Shanghai ST Solar Technology Co., Ltd - one of high tech companies in China.
Our business is to manufacture and export solar panels.

We got to know that your business is related with solar energy and wonder to know whether there is any business chance between us. If you are interested in the business, we will send you the details of our company and products.

Please contact us through st_solar@126.com. Looking forward to hearing from you.

Thank you and Best Regards, Export Department

Een paar seconden zoeken op het internet leverde deze toch wel weer leuke "hit" op. Toch wel vreemd dat dat bedrijf zowel paneeltjes importeert als exporteert? Me dunkt dat er wel de nodige afzet is in dat dichtbevolkte land. Laat Europa, Japan en Amerika maar oppassen, want voor je het weet nemen de Chinezen "de tent" over...

http://www.made-in-china.com/products/show/ ...


29 april 2005: Spelen met taal. Is nog zo'n hobby'tje van me die ik af en toe tussen de bedrijven door "doe". U had er wellicht al iets van gemerkt op deze website. Ik liep al een tijdje rond met wat "spreuken en gezegdes" op het vlak van duurzame energie, en heb er nu maar eens een paar bytes op de webserver aan gespendeerd. Per (duurzame) energie "categorie" gerangschikt, met de Zon uiteraard in de hoofdrol. Te bekijken op de spreuken pagina.


29 april 2005: Nota spaghetti. (Neen, dit is geen nieuw Italiaans pastagerecht!) Er zijn niet veel Nederlanders meer over die hun energienota begrijpen. Vreemd, zou je denken, die Hollanders zijn toch zo op de centen, dan zullen ze toch wel weten waar ze voor betalen? Niet dus. Hoe komt dat? Ga maar eens kijken op de website van de DTe, en raadpleeg het document: "DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004. Den Haag, juli 2004" (downloadbaar pdf document van 73 Kb). Ga eerst even zitten voordat u begint te lezen. En de consument moet hier uitkomen zonder hulp? Polder PV begint te vermoeden dat de energiebedrijven het zelf ook niet meer zo goed snappen waar dat allemaal voor nodig is, en als de dood zijn voor de "gevolgen" als de kritische klant daar simpele vragen over gaat stellen... En dan zijn ze nog niet eens verplicht om aan die waslijst van "voorstellen" te voldoen ("Deze richtlijn is niet dwingend en marktpartijen behouden derhalve de vrijheid om af te wijken van deze richtlijn."). Brrrr. Please, maak me wakker uit deze bureaucraten nachtmerrie...


27 april 2005: Voer voor inspiratie. Dat is het prachtige PV-systeem op het dak van het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag, wat Polder PV afgelopen vrijdag met een bezoek mocht vereren (bericht 22 april 2005). Uiteraard is van dat bezoek een mooi verslag gemaakt, met foto's en projectgegevens. Als 2e stuk in de miniserie "Inspiratie": Provinciehuis.htm.


25 april 2005: Zucht ... Ik kreeg 2 dagen geleden een "reply" van NUON's Customer Care Center op vragen die ik in februari heb gesteld over onze jaarafrekening van 20 januari 2005. Nog steeds geen antwoord, we worden alweer aan het lijntje gehouden (ditmaal mag "de afdeling Facturering" zich over onze simpele vragen gaan buigen), etc. Ik wilde u de volgende zin in de zeer beknopte mail niet onthouden. 3x lezen, en goed tot u laten doordringen wat daar nu precies staat:

"Wij hebben er begrip voor dat de jaarafrekening van 20 januari 2005 voor onduidelijkheden heeft gezorgd."

Zucht. Daar word ik toch zo ontzettend moe van. Zal ik de DTe maar eens gaan inschakelen? Of zou die tevreden zijn met het feit dat Ludo (van Halderen, CEO van NUON) de heer Boersma van Essent heeft overtroffen in het afstaan van zijn bonus (hij kondigde vandaag in het Amsterdamse Hilton aan dat hij 97.000 euri gaat "inleveren", al houdt hij natuurlijk nog steeds 800 euroton over)? Zie ook bericht op 21 april op de DE nieuwspagina.


26 april 2005: MEP in Stromen. In het Nieuwsblad Stromen van Sdu is een artikel gewijd aan de "MEP-problematiek", waarin (voormalig) Z.P.V. voorzitter Hendrik Gommer aan het woord komt. Volgens EnerQ zouden particulieren "toestemming" van de energiebedrijven moeten hebben om zonnestroom terug te leveren. Nog nooit eerder gehoord. Dat wordt werk aan de winkel voor de reeds zwaar overbelaste energiebedrijven, om die tienduizenden particuliere PV-eigenaren te gaan benaderen (zouden ze ze überhaupt wel weten te vinden?). Volgens mij wordt hier weer eens een ernstige interpretatiefout gemaakt, want bijv. met het aannemen van het "amendement Samsom" (saldering tot 3000 kWh teruglevering per jaar) wordt impliciet al de aanwezigheid van een terugdraaiende draaispoelmeter wettelijk geaccepteerd. "Toestemming" (die dus niet nodig is) zal de bureaucratische jungle alleen maar nog erger maken, i.p.v. verkleinen. Bij EnerQ zijn dan ook nauwelijks PV-MEP aanvragen binnengekomen volgens eigen zeggen. Je moet dan ook van hele goede huize komen om een "PV-MEP aanvraag" voor elkaar te krijgen in dit bureaucratenland. Laat staan dat die subsidie uiteindelijk uitbetaald wordt. Blijkt er weer een komma fout te staan, o.i.d. Ook de beroemde "Leguanen" in Stavoren wachten nog steeds op de door hen reeds lang verdiende MEP-subsidie. Het is dan ook niet voor niets dat de politieke Britse TV-satire "Yes, Minister", waarin niet de minister, maar zijn ambtenaren uiteindelijk de meeste macht blijken te hebben, ongemeen "populair" blijft en een maar al te zorgwekkende benadering van de realiteit blijkt te zijn, en niet alleen in Engeland. Stond een zeer smakelijk stukje over in de VPRO-gids nr. 16 n.a.v. de herhalingen op SBS 6.

Nieuwsblad Stromen 7(7), 22 april 2005: pp. 1, 3.


22, 23 en 25 april 2005: "Energie rund ums Haus". Gratis te bezoeken informatiedagen in het "nagelneue" Solar Info Center in Freiburg, aan de rand van het Duitse Zwarte Woud. Alles op het gebied van deskundig advies voor de verduurzaming van uw energiehuishouding. Een greep uit het programma:

 • Verwarming met geprepareerde "Holz-pellets"
 • Performance van PV-systemen (Fraunhofer ISE)
 • Daksanering
 • Financiering van verschillende DE opties
 • Raam- en muurisolatie
 • Op maandag 25 april: "Bauen in der Zukunft" met o.a. "Zero Haus", voorkomen oververhitting in de zomer, muurverwarming, nieuwbouw met lage EPC ("Energieoptimierter Neubau"), verzekeringen en contracten voor PV-installaties

Bij vooraanmelding via tel. nr. +49 (0)1805 - 791770 is er een mogelijkheid tot "Kostenlose Energieberatung" (wel even navragen of dat ook voor buitenlanders geldt...).

Info: Solar Info Center, Emmy-Noether Str. 2, 79110 Freiburg; tel. +49 (0)761 55 78 500; www.solar-info-center.de.


22 april 2005: Goed voorbeeld doet goed volgen. Het kan dus nog. Natuurlijk, als je maar visie hebt, lef, en doorzettingsvermogen. En je verder wilt met duurzaamheid en een voorbeeld wilt stellen. Nota bene in de stad waar de regering PV door het gootsteenputje gespoeld lijkt te hebben (zie Brinkhorst pagina). Op het 22 meter hoge platte dak van het Provinciehuis (Provincie Zuid-Holland) is een 75 kilowattpiek PV-installatie in gebruik genomen en "officieel geopend" door Lennie Huizer. Een uitgebreid verslag (incl. foto's) van deze feestelijke gebeurtenis vindt u op de pagina Provinciehuis.

Info: Cuno Grootscholten, Energieteam Provincie Zuid-Holland. Tel. 070 - 4417129; grootsc@pzh.nl.


21 april 2005: Openbaar pak billenkoek voor Michiel Boersma (Essent). Van Halderen (NUON) het volgende slachtoffer? Lees het uitgebreide bericht "Bijltjesdag..." op de DE-nieuwspagina!


21 april 2005: Interview met Polder PV. Als je gaat praten met polderjongen van de "firma" Polder PV, moet je wel een wekker meenemen, anders gaat het fout. I.p.v. de geplande maximale anderhalf, 2 uur, werden het er bijna 3... De zon was dan ook een geweldige begeleider van het geanimeerde gesprek in de centrale tuin van ons complex, en de door ons PV-systeem geproduceerde kilowatturen vlogen ons om de oren (de kapotte omvormer niet meegerekend). Van alles op het vlak van duurzame energie passeerde de revue, en wie polderjongen een beetje kent, snapt dan ook dat het een beetje uitliep... Een heel erg leuk gesprek met Liesbeth Sluiter van Milieudefensie. Waarschijnlijk een stukje in het eerstvolgende nummer van het verenigingsblad onder de rubriek "Hart en ziel".


20 april 2005: Diefstal en vandalisme m.b.t. PV-systemen. Wie dacht dat het "klauen" van die paneeltjes langs de A27 (bericht 9 februari 2005) een "typisch Nederlands verschijnsel" is moet, als hij/zij de Duitse taal machtig is, het volgende stukje maar eens lezen wat ik op het wereldwijde web vond. Uit het pdf document Fraunhoferreport2000.pdf van het gelijknamige top research instituut op het gebied van PV, in zonne-energieland bij uitstek Duitsland. En ja, inderdaad, al berichten uit het jaar 1999!

Diebstahl und Vandalismus. Aktuelle Daten zum Umwelttarif finden Sie im Internet unter Diebstahl und Vandalismus Schon 1999 gab es erhebliche Verluste bei Solarmodulen durch Diebstahl. Die RWE traf daraufhin aufwändige Vorkehrungen: So wurden Schrauben mit Spezialköpfen oder besonders gesicherten Muttern verwendet – die Diebe kappten daraufhin mit dem Trennschleifer ganze Gestelle samt Module. Erst Zäune, Videoüberwachung und direkt mit Sicherheitsdiensten gekoppelte Alarmsysteme reduzierten die Zahl der entwendeten Module deutlich. Kaum nachvollziehbar ist die Zunahme des Vandalismus: So zertrümmerten Pflastersteine mehrmals die vorderste Modulreihe in Ibbenbüren; sie wurde deshalb nicht ersetzt, die Anlage läuft jetzt mit reduzierter Leistung. In Alfhausen stellten die Techniker Glasbruch an 13 Modulen fest, dachten an einen Materialfehler und reklamierten beim Hersteller. Dort untersuchte
man die Ursache genauer – und fand Einschüsse von einem Luftgewehr!

Shit happens. All over again, and at all times. Everywhere. Zelfs bij onze beschaafde oosterburen. Laat u er niet door afschrikken, want het is gelukkig een marginaal verschijnsel. Voor de 99,5 procent die nooit problemen kent: tel uw zegeningen!


20 april 2005: Sanyo "gaat voor de 30"! OK, niet overdrijven, maar er is alweer een mooie stap gezet in de efficiency verbetering van zonnecellen, en het ambitieniveau om het nog beter te doen is zeer hoog. Dat kunnen we wel aan de Japanners overlaten; ik hoop dat ze nog een gelukkig gezinsleven hebben bij de Sanyo medewerkers. Sanyo's Technology R&D Headquarters en de Clean Energy Company hebben samen namelijk een nieuwe, 10 cm² grote HIT ("Heterojunction with Intrinsic Thin layer") zonnecel geproduceerd die volgens lab-metingen inmiddels alweer het respectabele rendement van 21,6 procent heeft door een combinatie van innovaties, met verdere "ruimte voor verbetering". Er is ook ambitie om, naast de verbeteringen in de nog relatief "jonge" HIT-technologie, andere wegen in te slaan voor een verdere efficiency verbetering van één van de groenste, schone duurzame energieproductie technologieën die we kennen.

Gáán met die banaan, om het maar eens op z'n plat Hollands te zeggen...

http://www.solarbuzz.com/News/NewsNATE28.htm
http://www.sanyo.co.jp/


20 april 2005: Ontwikkelingen bij iQue. Ron Hoekstra zit ondanks zijn drukke baan niet stil, maar is nog steeds bezig met allerlei wilde plannen m.b.t. de reeds geweldige soft- en hardware voor Neer'lands meest verkochte omvormer, de OK4E-100. Meer hierover hopelijk binnenkort. In ieder geval heeft hij inmiddels de zeer nuttige irt database reader en de OK4 diagnose tool op zijn website gezet, zie de OK4 datalogging pagina. Nu steeds meer (grote) professionals het laten afweten, moeten we het weer van onze noeste vrijwilligers hebben. Wat een vreemde wereld is het toch... Grote dank, Ron!


19 april 2005: Financiële verantwoording en duurzaamheidsverklaring "Gele energie" van Echte Energie. I.v.m. de wettelijke verplichting om de verschillende soorten elektriciteit te etiketteren, ging Echte Energie nog even specifiek uit eigen beweging met de billen bloot over haar "groene", "blauwe" en "gele" energiepakketten. Goed voorbeeld doet goed volgen. En, hoeveel CO2 heeft u middels uw energieafname door uw leverancier laten uitstoten, en hoeveel onhanteerbaar, eeuwen stralend kernafval is er in uw "grijze" pakket opgewekt? Elke picogram is er één teveel! U kunt nog steeds naar een donkergroen energiepakket omschakelen, of desnoods van energieleverancier veranderen...

"Onze Gele energie: Echte Energie koopt rechtstreeks bij honderden huishoudens stroom in, die afkomstig (is) van zonnepanelen op Nederlandse daken. Hiervoor bieden wij hen een terugleververgoeding. De overheid vindt dit niet goed genoeg en eist daarnaast ook dat er certificaten worden gekocht. De beschikbaarheid van deze zonnecertificaten is marginaal, daarnaast is de prijs onacceptabel hoog. Zeker voor onze particuliere opwekkers. De wettelijke plicht is ingevuld met waterkracht. Het etiket is opgebouwd uit de wettelijke erkende bronnen. Daarom staat er 0,0% zon en 2,5% waterkracht. Indien wij toch certificaten zouden kopen voor zon, dan zou de prijs per huishouden met nog eens € 31,50 stijgen."

Bron: Nieuwsbrief 2005 nr 1 van Echte Energie (aanmelden)
Lees ook het persbericht op de website van Echte Energie (1 april 2005; géén grap!)

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?HoofdgroepID=7&SubgroepID=&ItemID=12314
(certificering groene energie door CertiQ)


14 april 2005: Lachen? Voor wie die zure gezichten om zich heen en op TV een beetje zat is. Kijk maar eens op het bericht van 13 april 2005 op de DE nieuwspagina...


13 april 2005: Nog meer sneeuwpret. Nagekomen: sneeuwfoto's van Polder PV. Sorry hoor, maar Polder PV heeft nog zo'n ouderwetse spiegelreflex camera met "analoge diarolletjes" (ja, die bestaan nog!). Dus pas vorige week was het rolletje vol, en moesten eerst de dia's ingeraamd worden en had ik vandaag pas tijd om de leukste in te scannen. Duurzaam = lekker langzaam genieten. Ja, ja, ik weet het, die chemicaliën en zo; heeft u echter wel eens bedacht wat al die uitgeprinte digitale foto's aan chemisch papier en (peperdure) inkt kosten? Moet ik eerst nog een uitgebreide LCA test van zien voordat ik "aan de digicamera" ga! Ik print NOOIT foto's uit, slechts bij hoge uitzondering wil ik wel eens een keer een prachtige vakantiedia bij de fotograaf digitaal laten afdrukken. Oh ja, zou ik bijna vergeten: wat dacht u van al die batterijen die dat soort camera's vreten? En wat gebeurt er met die dingen in de afvalfase? Juist ja, dat kan niet op tegen dat minibatterijtje van Polder PV's spiegelreflex, want die gaat toch al gauw zo'n 3 jaar mee.

Goed, het ging natuurlijk om die leuke foto's met sneeuw op de zonnepanelen. Te bewonderen, uiteraard, op de sneeuwpagina. Als u er nog een heeft, geef dan een url of stuur een kleine foto (liefst niet groter dan 20 kB) van uw onder een dik pak sneeuw zittende PV-systeem naar Polder PV, dan neem ik de link of de foto op op dezelfde pagina: info@polderpv.nl. Ik kreeg er meteen al 2 binnen nadat ik dit bericht geplaatst had van bekende collega's uit den lande.


13 april 2005: MARKETBUZZ 2005: Annual World Solar Photovoltaic Market Report (en andere marktstudies). Dit door de vooraanstaande PV markt onderzoeksorganisatie Solarbuzz, Inc. uit het Amerikaanse San Francisco reeds op 14 maart 2005 gepubliceerde, 170 pagina's tellende rapport, geeft een overzicht van het recordjaar 2004, en voorspellingen voor de periodes 2005-2006 resp. 2007-2010.

Graph from web page with Solar Buzz's summary of the 2005 World PV Market report.
© 2005 Solarbuzz, Inc. Taartdiagram van de web pagina met de samenvatting
van het marktonderzoek rapport van Solarbuzz, http://www.solarbuzz.com/Marketbuzz2005-intro.htm.
Duitsland en Japan lijken, als een moderne "pac-man", de rest van de wereld op te eten, maar wel
met heel wat mooiere bedoelingen dan 60 jaar geleden...

Een korte samenvatting van de inhoud van de introductie pagina:

Het wereldwijd totaal opgesteld nominaal PV vermogen kwam met een groei van 62% t.o.v. 2003 in 2004 op 927 MWp. Duitsland was de snelste groeier met 152% tot 366 MWp opgesteld vermogen, en met Japan samen hebben ze 69% van de wereldmarkt in handen.

De jaarlijkse productie van zonnecellen nam in 2004 toe tot 1146 MWp, waarvan Japanse producenten in 2004 48% voor hun rekening namen terwijl de U.S.A. terugviel van 26% (5 jaar geleden) naar 11%.

Er worden vooruitzichten gegeven voor 2005/6 en 2007-2010 en voor de eerste periode worden problemen verwacht voor de "natuurlijke" marktgroei door het tekort aan voldoende zuiver silicium voor de zonnecellen. Zie ook het bericht van 8 maart 2005 ("Luxe probleempjes").

Solarbuzz voorziet een wereldwijde vraag van 3,2 Gigawatt (3200 MWp) in 2010, dat is 3x de marktgrootte van 2004. De totale omzet van de PV-industrie zal dan een orde van grootte van 18,5 miljard dollar bereikt hebben en verwacht wordt dat er dan zeker 4 nieuwe landen met lukratieve PV-markten de vraag zullen aanwakkeren. Niet slecht voor een nog vrij "jonge" tak van high-tech industrie...

Één minpuntje bij al dit moois: het volledige rapport is in de vorm van een papieren versie voor "slechts" $ 3,450 bij Solarbuzz te bekomen; voor een versie op CD ROM Format nog eens $ 500 erbij optellen (regel onderaan de intro pagina). Tja, 4000 dollartjes gaat toch wel een beetje boven het huishoudbudget van particulier Polder PV, dus wij doen het dan maar met de samenvatting. Wellicht dat er nog iemand een bundeltje van die knisperende groene papiertjes heeft liggen slingeren op een vergeten kastplank? Of leeft Polder PV in de verkeerde veronderstelling dat die "Amerikaanse komma" wel degelijk een "Europese punt" moet voorstellen?

Engelstalige samenvatting en links naar inhoudsopgave, diagrammen en tabellen overzicht, en een formulier waarmee u uw eigen professionele marktervaringen aan Solarbuzz, Inc. kunt doorsturen:
http://www.solarbuzz.com/Marketbuzz2005-intro.htm


Verder lezen
(met dank aan diverse correspondenten voor het aanleveren van dikke pdf files...)

Duitstalige analyse van de te verwachten problemen met continue marktgroei en achterblijvende PV-zuivere silicium "wafer" productie (abo "Ausland" á € 15,- op Die SolarRegion: fesa e.V., Solar Info Center, 79072 Freiburg, solarregion@fesa.de):
Die SolarRegion 8(2) 2005: p.10. "Geht den Modulproduzenten das Silicium aus?"

Solar Generation rapport van Greenpeace en EPIA (januari 2005), 48 pagina's:
http://www.epia.org/documents/Solar_Generation_report.pdf

Zeer lezenswaardige Duitstalige marktstudie, incl. doortimmerde financiële analyse, van de Berlijnse Consors Capital Bank AG voor Solarfabrik AG, 26 november 2004, Björn Ehring (analyst Proventa Capital Advisors GmbH, e-mail behring@proventa-capital.com). Download van Solarfabrik AG website (pdf, 38 pagina's, 831 KB):
http://www.solar-fabrik.de/download/Studie_Solar-Fabrik.pdf

Solarenergie - ungetrübter Sonnenschein? Aktuelle und zukünftige Aussichten für Photovoltaik und Solarthermie. Sarasin Studie, Sarasin Sustainable Investment, Basel (CH). Rapport november 2004, Dr. Matthias Fawer-Wasser, tel. +41 61 277 73 03, e-mail matthias.fawer@sarasin.ch. Inhoud rapport: pp. 6-28: PV (incl. verwachtingen tot 2020); 29-43: zonnecollectoren (warm water); 44-49: CSP/zon-thermische krachtcentrales. Sarasin S.I. download pagina, onder "Aktuelle Studien" (Solarstudie-2004.pdf, 56 pagina's, 990 KB):
http://www.sarasin.ch/sarasin/show/main/public/1,1015,2001189-2-2,FF.html

Sun screen. Investment opportunities in solar power. CLSA Asia - Pacific Markets/Solar power
Sector outlook. Rapport 5 mei 2004, Michael Rogol et al., tel. (1) 6268181299, e-mail michael.rogol@clsa.com; http://www.clsa.com. Pdf document van 76 pagina's boordevol grafieken en tabellen, 1 MB. Marktoverzicht PV.


12 april 2005: Billenkoek voor Polder PV. Omdat er al heel lang een e-mail van Ron Hoekstra beschuldigend in de e-mail inbox stond en "het er maar niet van kwam" om die afdoende te beantwoorden, en de inhoud ervan op een behoorlijke wijze te verwerken. Bij dezen dus, met het schaamrood op de kaken: uitgebreide update van de OK4 datalogging pagina, met o.a. uitleg van het reeds een tijd geleden door Ron ontwikkelde zeer handige OK4 diagnose tooltje, uitleg over de functie en "aansturing" van de irt file, en diverse andere interessante zaken voor mensen die meer willen weten van de ins en outs van de fantastische en unieke analyse software voor deze toch nog steeds revolutionaire omvormers. Sorry Ron, Polder PV zal zijn leven beteren...


11 april 2005: Omslag aan de zonnepanelen! Uit een persbericht van Omslag in Eindhoven, 31 maart 2005: Op zondag 22 mei 2005 houdt Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, een feestelijke open dag voor donateurs, sympathisanten en overige belangstellenden.

Op deze dag presenteert Omslag twee nieuwe aspecten binnen het Omslag-werk: het landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven, en een splinternieuw zonne-energiesysteem. De Open Dag vindt plaats bij Omslag, aan de Hoogstraat 301a, Eindhoven. De dag duurt van 11:00 - 17:00 uur en de toegang is gratis.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Omslag in 2004, stortten honderden donateurs kleine en grotere bedragen in Het Zonnefonds (zie ook het bericht van 8 december 2004: "Zonnige gift voor Omslag"). Uit dit fonds heeft Omslag de aanschaf van een zonne-energiesysteem bekostigd, dat de Omslag-werkplaats in belangrijke mate van stroom zal voorzien. De zonnepanelen krijgen een plek op het dak van een nieuw te bouwen pergola in de Omslag-tuin, die pal op het zuiden ligt. De zonnepanelen zullen tijdens de Open Dag ook feestelijk in gebruik worden genomen. Op een display is de opgewekte zonne-energie direct af te lezen, evenals de daarmee bespaarde CO2-uitstoot. Met dit zonne-energiesysteem zet Omslag weer een langgekoesterd ideaal om in concrete praktijk.

Kijk voor het uitgebreide programma en tijden op:

http://www.omslag.nl/050330a.htm


10 april 2005: "Extreem belgedrag" bij PVSAT project. Polder PV schrok zich een hoedje toen hij de elektronische KPN nota ging bekijken om telefoonkosten bij de initiatiefnemers te kunnen declareren. PVSAT-2 deelnemers: verder lezen op de hoofdpagina van dit verder zeer interessante Europese monitoring project!


9 april 2005: Nationale Energie Toekomst Trofee. Van een bekende PV-collega kreeg ik een zeer onverwachte link ("Nou ja!") naar een geweldige webpagina van "de wakkerste krant van Nederland" voorgeschoteld. Op deze pagina, http://www.telegraaf.nl/net-trofee/, worden 4 uit de voorrondes geselecteerde, geweldig fraaie duurzame energieprojecten voorgesteld die meedingen naar de Nationale Energie Toekomst Trofee, en die model zouden kunnen staan voor grootschalige invoering van het modelproject in andere delen van Nederland. U kunt via een link op de genoemde webpagina ook meekiezen, en daarbij kans maken op een gratis EPA advies voor uw eigen woning!

De keus is echter niet makkelijk, want alle 4 projecten zijn zeer slim van opzet, worden gedragen door VISIE op een duurzame toekomst, en hebben elk een eigen charme. Héél erg opvallend is dat, in de sombere dagen na het aan het kruis nagelen van zon-PV door Brinkhorst/E.Z. (november 2004), 3 van de 4 projecten een zeer belangrijk aandeel van zonnestroompanelen hebben. Zou de boodschap "van onderop" nu eindelijk eens aankomen in Den Haag? John Kampkuiper's schitterende renovatieproject in Apeldoorn is overigens 1 van de grote kanshebbers.

De prijs is ingesteld door VROM, terwijl de prijsvraag wordt georganiseerd door SenterNovem: zie ook de link naar de separate webpagina onderaan dit bericht.

In ieder geval: maak zelf uw keuze bekend via de genoemde webpagina. Polder PV heeft al een felicitatie naar de redactie van de Telegraaf gestuurd voor de ruime aandacht aan dit hoopvolle initiatief! Eindelijk weer eens positief nieuws over duurzame energie, en wel uit onverdachte hoek.

http://www.telegraaf.nl/net-trofee/19717141/Nationale_Energie_Toekomst_Trofee.html


7 april 2005: Is Polder PV gek geworden? Je zou het bijna gaan denken. Lees snel verder voor schokkend nieuws! Op de DE-nieuwspagina.


7 april 2005: Werkgroep Zonne-energie Fryslân. Deze op 18 mei 2004 opgerichte Friese werkgroep heeft als doelstelling het uitwisselen van informatie en "het komen tot een goede terugleververgoeding" (voor zonnestroom systemen). Op de Z.P.V. vergadering (4 april) kregen we een flyer uitgereikt, met daarin aanwijzingen hoe men een informatieboekje kan bestellen bij deze actieve werkgroep. Hierin uitgebreide aandacht aan onderwerpen als:

 • Meters bij de verschillende energiebedrijven; zelf een meter aanschaffen; meterwisseling Nuon >>> Essent
 • MEP-subsidie aanvragen (totaal geproduceerde cq. terug aan het net geleverde = niet zelf geconsumeerde zonnestroom)
 • Opwekvergoeding; terugleververgoeding; wetswijziging (Amendement nr. 45, juli 2004); salderen; tips

Het informatieboekje is voor € 11,50 incl. verzendkosten te bestellen, met korting bij afname van meer exemplaren, bij voorzitter Jitske Leegstra-de Vries, Kerkstraat 7, 9271 AK Zwaagwesteinde, via giro 264.77.37. Voor meer info: tel. 0511-444331, 06-17604179, of e-mail j.leegstra-devries@chello.nl.

Men wordt uitdrukkelijk doch vriendelijk gevraagd het informatieboekje niet te kopiëren voor anderen, omdat er maanden van informatie verzamelen is besteed aan het tot stand komen van dit - zeker voor eigenaren van grotere PV-systemen - zeer belangrijke boekwerkje en het de enige inkomstenbron voor de Werkgroep is.

Wederom een zeer goed particulier initiatief wat eigenlijk uit de koker van Economische Zaken, DTe en/of de koepelorganisatie van de energiebedrijven had moeten komen, maar die het er gewoon bij laten zitten en de eindverbruiker de rotzooi laten opruimen. De liberalisering slecht geregeld? OK, dan maar weer zelf doen. Chapeau Jitske, Juuk en Kees!


5 april 2005: Intech artikel (maart 2005) opgenomen op site. Na toestemming gekregen te hebben van de hoofdredacteur van dit fraaie vaktijdschrift voor de installatiebranche. Klik hier voor het volledige artikel.


4 april 2005: Jaarvergadering Z.P.V. Deze werd gehouden in het wijkcentrum Het Kruispunt in Apeldoorn, midden in een gebied waar Woningcorporatie St. Joseph een schitterend renovatieproject heeft uitgevoerd (2002-2003) waarbij 364 woningen in de wijken De Mheen en Sluisoord van (o.a.) prachtige PV-systemen van Lafarge zijn voorzien (John Kampkuiper, lid van het bestuur van de Z.P.V., heeft in dit voor de NET Trofee genomineerde project een belangrijke rol gehad, zie laatste link onderaan dit bericht). Voordat Polder PV de vergadering bezocht, heeft hij ook de grote nieuwbouwwijk Woudhuis (oostrand van Apeldoorn; hierin ook het zeer aparte "Kasteel" project) met de vouwfiets doorkruist, waarbij enorm veel zonnecollectoren en een mooi PV-project met voldaksystemen te zien waren (de laatste zuidelijk van het spoor naar Deventer, parallel aan en iets noordelijk van de Zutphensestraat). Het mag duidelijk zijn dat de gemeente Apeldoorn zeer serieus werk maakt van duurzame woningbouw en het is te hopen dat zij van Rijkswege meer middelen tot haar beschikking krijgt om haar ambities op dit vlak verder te kunnen realiseren (er wordt in het nieuwbouwproject Zuidbroek aan de NO. rand van de gemeente mogelijk ook een warmtecentrale door Essent gebouwd). Het goede voorbeeld, dus, waar Polder PV alweer het grootste deel van een diarolletje aan volgeschoten heeft.

De jaarvergadering van de Z.P.V. liet een - zeker na de hoge opkomst vorig jaar - enigzins teleurstellend aantal leden zien, wat zeker ook te maken had met het werkelijk betreurenswaardige klimaat op het vlak van stimulering van duurzame energie en, vooral, de bewuste afbraak van de marktstimulering voor PV door de Nederlandse regering. En dat werd nog eens versterkt door de werkelijk ten hemel schreiende "taferelen" die zich rond de meterproblematiek, de MEP-vergoeding, de "saldering" van verbruik en teruglevering, etc. afspelen in het kikkerlandje van regenten, krentenwegers en dozenschuivers. Geen vrolijke vertoning dus, en dat ligt echt niet aan de enthousiaste eigenaren van kleine tot zeer grote PV-systemen, en de inmiddels grote praktijkkennis die er bij de leden is opgebouwd!

Ongetwijfeld meer hierover in een komende aflevering van Power to the People, het elektronische "lijfblad" van de vereniging. Wat zegt u nu, dat kent u niet? U heeft zonnepanelen en u bent nog geen lid? Stoppen met lezen en nu EERST AANMELDEN, het abonnementsgeld en/of een donateursbijdrage is nota bene op de vergadering verlaagd naar een 10 schamele Euro per jaar! We hebben iedereen nodig om PV weer op de rails te krijgen, en wel op zodanige wijze dat zelfs van der Heul (E.Z.) uiteindelijk op zijn knieën om een setje van die mooie zonnepanelen zal komen smeken voor zijn eigen privé dak.

PV in Apeldoorn:
http://www.dakmeester.nl/nieuws_01.htm
http://www.pvinfo.nl/app/proj_det.asp?ID=142
http://www.telegraaf.nl/net-trofee/19742681/Renovatie_werkt.html (mededinger NET Trofee!)


4 april 2005: Toch maar aan de zonnepanelen, dus? Zie het verfrissende nieuwsbericht uit die populaire krant, op de DE nieuwspagina.


3 april 2005: Nieuwe totaaloverzichten. Update datum: 1 april 2005 (voor weekoverzichten: week 12). En, omdat ik dat een tijdje vergeten was, de zelfvoorzieningsfactor ook maar weer eens ververst.


1/2 april 2005: I'm sííínging in the sun... Zou een leuke nieuwe "evergreen" kunnen worden (of moeten we dat "everblue" noemen?). Twee prachtige lentedagen, geen wolkje aan de zon, dus loggen maar die zonnestroom opbrengsten (sorry, Floris, Petten moest verstek laten gaan, met de groeten van Alva!). En, hoe is het mogelijk, omvormer 41203 bleek het weer bijna perfect te doen, dus dat worden mooie grafiekjes voor de seizoenseffecten sectie. En ik had nog zoveel te doen. Het leven van een PV-verslaafde gaat nu eenmaal niet over rozen...


 

31 maart 2005: Laatste probleem-omvormer "hikt". De op 24 maart gesignaleerde uitgevallen omvormer (klik hier voor grafiek), bleek 30 maart weer gewoon te werken alsof er niets aan de hand was, maar vandaag doet het stomme ding het weer niet. Bekend "gedrag" voor omvormers die een ernstige vorm van diarree hebben en uiteindelijk aan een zware darminfectie zullen komen te overlijden. Ik hou hem in de peiling, als hij vroegtijdig definitief het loodje gelegd blijkt te hebben, neem ik nog contact op met die aardige PV-eigenaar die er nog een paar heeft liggen.


31 maart 2005: Papieren en elektronisch PV-nieuws.

Selectie uit Duurzame Energie maart 2005 (http://www.aeneas.nl; e-mail adres mail@aeneas.nl):

 • nieuwbouw woningen in gemeente Overbetuwe met o.a. zonneboilers, warmtepomp en WTW installatie voor ventilatielucht hebben een EPC van 0,6 tot 0,7
 • verduurzaming nieuwbouw gaat steeds meer uit van "bewezen concepten"
 • 300 maal zo weinig silicium verbruik bij AKZO Nobel's flexibele, max. 30 cm. brede "zonnecellen van de lopende band" die een rendement van 6 (max 7-8) procent hebben, doch "spotgoedkoop" kunnen worden
 • recycling van zonnepanelen

Selectie uit Power to the People 2(2) maart 2005 (http://www.zonnestroomproducenten.nl; e-mail adres info@zonnestroomproducenten.nl):

 • Zeeuwse zonnebootrace
 • amendement Samsom, saldering van teruglevering met afname en "de 3000 kWh grens"
 • zonnestroom in Las Vegas
 • teruglevering en meterproblematiek bij Continuon en Nuon (uitgebreid!)
 • geschiedenis zonnestroom
 • renovatie Sunpower® PV-systemen met OK4 omvormers (van Technalia.nl)
 • column van Hendrik: een historische terugblik op acceptatie van PV/zonnestroom in Nederland
 • vrijwilligers gevraagd voor Bijenmarkt in Leiden op 11 juni 2005

26 maart 2005: PV niet mooi? Kom nou! Tja, smaken verschillen, en het argument esthetiek zal altijd een punt van discussie blijven. Daarbij vooral niet vergeten dat de talloze voordelen van zon-PV dermate groot zijn, dat we niet moeilijk moeten doen over zonnepanelen op daken (onze zonnepanelen zijn, helaas, zelfs vrijwel onzichtbaar omdat ze op een hoog plat dak staan). Die rode dakpannen is ook ooit eens in het verre verleden voor gekozen, en zeker niet iedereen vindt die "mooi". Maar daar worden geen "procedures" over gevoerd omdat ze al lang sociaal geaccepteerd zijn en een volstrekt normale verschijning zijn geworden. OK, als u dan toch iets "moois" op uw dak wilt leggen, ga dan eens bijvoorbeeld bij Kyocera kijken. Die hebben een prachtig plat, bijna zwartblauw type paneel wat dakpannen kan vervangen, "Kyocera MyGen Meridian(tm) system". Nu niet meer zeuren over het uiterlijk dus, maar trekken die beurs en een dak vol van die fraaie dingen bestellen a.u.b.!

http://www.solarbuzz.com/news/NewsNAPT104.htm


26 maart 2005: Eerste PVSAT Nieuwsbrief uit. Zie de PVSAT pagina voor info en aanmelding om deze (per e-mail) toegestuurd te krijgen.


26 maart 2005: Spanje op PV-oorlogspad. Ha, ha, dat was lachen. Misschien moet Polder PV zelf maar eens wat zonnecellen op het gasfornuis in zijn huurappartementje gaan bakken, gezien onderstaand e-mail bericht wat hij 25 maart in zijn virtuele postvakje vond. Blijkbaar zijn de tekorten op de (Europese) markt zo groot aan het worden, dat de leveranciers in de op exploderen staande nieuwe PV-markten desperaat op zoek zijn en zelfs particulieren lastig vallen of er nog niet ergens een verdwaalde container vol zonnestroompanelen in hun achtertuin te vinden is. Het gevecht om de zonnepanelen is in alle hevigheid losgebarsten nu, na Japan en Duitsland, Spanje in de hoogste versnelling is gegaan om PV tot de successtory van de eeuw te maken.

Dus, dames en heren zonnecellen bakkers en panelen leveranciers: jullie gaan Gouden Tijden tegemoet! Wel gaarne degelijk spul en hoge kwaliteit leveren, want als Brinkhorst en de helft van E.Z. met pensioen gestuurd is, willen we natuurlijk wel eerst die in Nederland geproduceerde zonnepanelen op hollandse, friese, tukkerse en limburgse daken zien (zeg maar, een eigentijdse en dwarse variant op "eigen volk eerst..."); dat moet gewoon goed spul zijn. En daarna Spanje met die mooie paneeltjes "bestormen".

Het bericht uit die beroemde bedevaart-plaats (met extra "s") in het land van Sint Nicolaas, "in steinkohlendeutsch":

"Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind eine spanische Firma die in Fotovoltaik bereich tätig sind. In moment suche wir grössere Mengen an Solarpanele. Falls Sie uns etwas anbieten können wären wir sehr interesiert."

MfG

Angel Costa
AA Solar Fotovoltaica S.L.
Via Edison, 52
15702 Santiago de Compotela
Spanien


Spanje is booming voor PV, gezien de structurele support die zowel de nationale als de regionale autoriteiten geven middels vaste terugleververgoedingen (zeker voor 3 jaar totdat er 150 MWp is geïnstalleerd), en diverse regionale steuntjes in de rug. Uit een e-mail bericht wat ik vorige maand van SolarPlaza kreeg (persbericht met als titel "Sunny future for Spanish solar PV market"):

"The governmental targets are to install 135 MW cumulative PV power by 2010: 115 MW grid connected and 20 MW off-grid PV systems. Apart from the feed-in tariff and a (limited) national grant, soft loans and tax deduction for loans are available options. Furthermore, the 17 autonomous regions support PV projects with additional grants. The combination of the feed-in tariff and regional grants made the PV market an extremely attractive investment in 2004. The new national grants will be published in March with few changes expected when compared to 2004. One problem that may arise from the financial incentives is the extent of the yearly budgets which may result in customers postponing their investment in PV while hoping for an increase in subsidies at a later date."

Ja, inderdaad, u leest het goed, in Spanje hebben ze een luxe probleem met calculerende burgers. Tja, Sinterklaas komt niet voor niets met de stoomboot uit Spanje. Hopelijk brengt hij in december nog wat leuks voor ons mee op het gebied van zonne-energie, nu de stroom cadeau'tjes de verkeerde kant op dreigt te gaan... (zie ook de surprise op de Brinkhorst pagina). Het is maar hoe je met die calculerende burger omgaat, natuurlijk. Ik denk dat dat wel snor zit, daar aan de zonnige onderkant van Europa. Gaat Nederland na de Spaanse Zilvervloot ingepikt te hebben (1628) Spanje veroveren met de "Blauwe Vloot"? Polder PV doet hierbij dan ook de dringende suggestie aan het nieuwe MvDO ministerie om zo snel mogelijk een "Taskforce Piet Hein" op te richten, om de Gouden Eeuw op eigentijdse wijze en duurzaam te laten herleven.

Tenslotte nog wat bruikbare links over "Spanje en PV":

http://www.solarplaza.com/news/solarenergy/2005/18020501.htm
http://www.renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=22953
http://www.nrel.gov/ncpv/hotline/02_05_week4.html


25 maart 2005: Checklist datacommunicatie problemen met OK4 data manager. Omdat ik regelmatig vragen krijg over problemen met de datacommunicatie via het OK485 data interface en de software die nog steeds van de websites van N.K.F. (versies 2 en 3) en iQue (laatste versies 3) te downloaden is, heb ik een checklist gemaakt waar u op moet letten. Gaarne een e-mail als u aanvullingen en/of opmerkingen heeft, met een cc'tje naar Ron Hoekstra van iQue, a.u.b. Klik hier voor de checklist.

<<< 21 20-11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 highlights JSS22


© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)