starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
PVSAT
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

PVSAT-2: monitoring via WEB'log en satelliet data

Introductie
Doel
Start

Nagekomen
Informatie
Foto's
Ervaringen, NIEUWS

Resultaten/Results (pagina 2/page 2)

beschikbaarheid opbrengstgrafiek   databuffer vol   download rapport meetwaarden   factory default reset
geruisloos   gesimuleerde data (satellietgegevens)   gevolgen stroomstoring   LED kilowattuurmeter meter door 10.000 kWh nieuwsbrief   onverklaarde storing   PVSAT en OK4 defecten   TELEFOON NOTA CHECKEN!!!  tijdas van Meteocontrol grafieken

(navigatiebar voor andere PVSAT pagina)

<<<
1 2

Logo of European PVSAT project.

Introductie

Met het versturen van de WEB'loggers aan de deelnemers van het Europese PVSAT project (2e fase) is dit zeer interessante initiatief eindelijk van start gegaan. Zoals altijd met complexe technologische innovaties waren er wat opstart probleempjes, maar die lijken nu aardig opgelost. Men heeft immers niet alleen met high-tech satelliet informatie stromen te maken (voor het verkrijgen van accurate gegevens voor het bepalen van de exacte zoninstralingsdata voor de lokaties van de PV-systemen van de deelnemers), maar ook met een complex apparaat wat data van een aangesloten PV-systeem moet kunnen uitlezen, opslaan, via een telefoonverbinding op een geselecteerd tijdstip moet kunnen verzenden, en via een kilowattuur meter direct zichtbaar kunnen maken. En dan is er ook nog een gebruiksvriendelijk "user-interface" noodzakelijk wat niet al te ingewikkeld mag zijn, zowel wat het installeren en bedienen van de hardware betreft, als de toegang tot en interpretatie van de via het internet beschikbare gemeten en theoretisch te verwachten productieresultaten van het aangesloten PV-systeem.


Doel

De bedoeling van het project is om via de door de Meteosat weersatelliet vergaarde zoninstralingsgegevens via een geautomatiseerde procedure en snel na het beschikbaar komen van die data te kunnen vaststellen wat de theoretisch te behalen productie van een gemonitorde PV-installatie had moeten zijn, en wat er daadwerkelijk voor productie gemeten is door de hardware. Het gaat daarbij om het geaccumuleerde resultaat van zorgvuldig omschreven fotovoltaïsche (deel-) systemen die op het net worden ingevoed. Op deze wijze is een nauwkeurige monitoring van PV-systemen mogelijk en kan er tijdig worden ingegrepen als de productie van het systeem significant achter blijft bij de berekende resultaten. Niet alleen totale systeemuitval, maar vooral ook kleinere afwijkingen zoals sneeuw of vuil op de zonnepanelen, (partiële) beschaduwing van het PV-systeem, foute afstelling en/of storingen aan (individuele) inverters, en uitval van modules en/of deelstrings binnen een groter systeem zouden op deze wijze getraceerd en gesignaleerd moeten kunnen worden. Met PVSAT fase 1 is reeds de nodige ervaring opgedaan met maandelijkse productie- en zoninstralingsgegevens, maar dit grootschalige vervolgproject in meerdere Europese landen is veel verfijnder opgezet (metingen elk uur), en een opmaat naar de ontwikkeling van commerciële producten voor verkoop op de - zeker in Duitstalige landen - florerende PV-markt. Met de praktische ervaringen binnen dit project zal de PV-markt weer een flinke stap voorwaarts kunnen maken m.b.t. een zorgvuldig en duurzaam beheer van zonnestroom installaties. In deze nieuwe testfase, die tot 30 september 2005 doorloopt, wordt de hardware geïnstalleerd bij 100 PV-systemen in Nederland, Duitsland en Zwitserland.


Start

Op vrijdag 11 februari 2005 ontving Polder PV, als 1 van de in Nederland geselecteerde PV-eigenaren, via T.P.G. post een doosje van de projectpartner Copernicusinstituut, Sectie Natuurwetenschap & Samenleving van de Universiteit Utrecht, met de voor het project benodigde hardware, de "WEB'log light". In de hieronder volgende foto-impressie wordt de hardware gepresenteerd en de installatie ervan (12 februari 2005). Het is nog niet helemaal duidelijk of alles goed werkt, maar daar ga ik nog achteraan. Als alles naar behoren functioneert, werk ik de installatie af door de krimpkousjes met een föhn te lijf te gaan. Dit laatste is inmiddels geschied, de installatie werkt perfect en geruisloos!


13 maart 2013. Interessante reactie uit het buitenland. N.a.v. mijn vorige stukje met het "nagekomen PVSAT kindje" (9 maart 2013) kreeg ik een stel leuke e-mails van een onderzoeker die aan het project heeft gewerkt, drs. Jethro Betcke. Hij werkt op het Department of Physics op het Energy and Semiconductor Research Laboratory van de Carl von Ossietzky University Oldenburg. Ze zijn o.a. betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe methodieken waarmee data voor de karakterisering van de fluctuerende energie opbrengsten uit zonne- en windenergie kunnen worden verkregen. Deze kunnen als basis worden gebruikt voor de steeds veeleisender prognoses voor optimale inpassing van energie afkomstig van hernieuwbare bronnen in de dynamische energiewereld, die met zeer sterk veranderende marktomstandigheden wordt geconfronteerd.

Over de opvolgers van het PVSAT pilot project had hij enkele interessante opmerkingen die ik mocht weergeven (Polder PV voegde nog enkele extra links toe):

"Als medewerker aan beide PVSAT projecten (bij versie 1 in Utrecht, bij versie 2 in Oldenburg) vond ik het leuk te lezen dat er nu ook in Nederland (eindelijk) een praktische omzetting van de PVSAT procedure komt*.

Misschien heb je nog wat aan de volgende achtergrond info:

 • De project website www.pvsat.com geeft een aardig overzicht van de procedure en een overzicht van de publicaties en belangrijkste resultaten.

 • Meteocontrol heeft de resultaten in Duitsland gecommercialiseerd onder de merknaam "Safersun".

 • De instralingsdata die Meteocontrol gebruikt zijn bij ons in Oldenburg met de Heliosat methode berekend uit opnames van de weersatellieten van de reeks: Meteosat Second Generation en gecombineerd met metingen van weerstations.

 • www.energy-meteorology.de voor meer info over onze vakgroep.

Met zonnige groet,"

Jethro

Hartelijk dank, Jethro, voor deze interessante toevoegingen. Voor andersoortig commentaar van de heer Betcke, over de overgesubsidieerde Nederlandse PV-markt, zie apart bericht.

* Zie het hier onder staande stukje over het project van KEMA, Ecofys en Univ. Utrecht.


9 maart 2013. Nagekomen "PVSAT"

KEMA, Ecofys (onderdeel van energiebedrijf Eneco) en Universiteit van Utrecht lijken 8 jaar later dan de PVSAT pilot (!!!), in 2013, een spin-off van deze pilot in de markt te willen gaan zetten, die een "betere voorspelling" van zonnestroom opbrengsten ten aanzien van taken netbeheer zou nastreven:

Bericht Universiteit Utrecht (7 maart 2013)
Nieuwsbericht Solar Magazine (7 maart 2013)

Dat is trouwens alweer een gesubsidieerd traject, ditmaal vallend onder het programma "Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI)", onderdeel Switch2SmartGrids (totale subsidie hele deelprogramma 11,4 miljoen Euro, eigen bijdragen alle partners 14,5 miljoen Euro, zie Agentschap NL pdf). Tja "slimme" netten zijn helemaal in, dus daar moet je tegenwoordig in meegaan, kennelijk. Er wordt gewerkt met satellietdata, waarvan gesuggereerd lijkt te worden dat het "nieuw" zou zijn, wat natuurlijk helemaal niet zo is. Een van de bedoelingen van het te ontwikkelen "Solar Forecasting" model schijnt te zijn om "lokaal energieverbruik mogelijk maken en het netto energieverbruik naar beneden te brengen". Dat lijkt me een nogal pretentieus uitgangspunt. Misschien is de optie "marketingtool voor energieleveranciers", ook genoemd in het lijstje, een realistischer doel. Al zal mijn leverancier me weinig wijs kunnen maken over mijn opbrengsten. Die ken ik als geen ander, en ik heb geen behoefte aan een prognose (mijn computer staat de hele dag aan als ik er ben, en uit als ik er niet ben). Maar dat terzijde.

Het nauw aan het PVSAT project gelieerde Meteocontrol heeft wat die zonnestroom monitoring betreft al jaren een uitgebreid commercieel aanbod met zeer gedetailleerde monitoring en systeem-check op basis van satellietgegevens:

http://www.meteocontrol.com/product-overview

(NB: een van velen, maar Meteocontrol is een van de weinigen die al die tijd met satellietgegevens geïntegreerd in hun aanbod heeft gewerkt)

Ook wordt het uitmuntende, al jaren in Nederland opererende onafhankelijke zonnestroom opbrengst simulatie portal van Siderea.nl verzwegen. Volkomen onterecht, daar wordt zeer fundamenteel en zeer grondig, aan de praktijk geijkt werk verricht. En daar kunt u in ieder geval zeer betrouwbare prognoses van maandelijkse en jaarlijkse opbrengsten te weten komen, om de output van het systeem te checken.

Photon heeft ook al jaren een eigen systeem met een paar honderd lichtsensoren (NB: van het Nederlandse Kipp & Zonen!) verspreid over - met name - Duitsland staan bij hun klanten. Prima werkend, en veel lokale instralingsgegevens zijn door iedereen te bewonderen:

http://photon-control.net/maps/public.aspx?lang=2&sensor=1

Tot slot: de hoogspanningsnetbeheerders in Duitsland hebben al enige tijd een prognose portal lopen voor Duitsland (wettelijk verplicht, afgedwongen). En SMA heeft ook een prachtige - naar het schijnt zelfs behoorlijk nauwkeurige - simulator (gebaseerd op eigen uitgelezen omvormer populatie, met extrapolatie van resultaten naar het totale opgestelde vermogen in Duitsland). Dus ik ben erg benieuwd wat er uit dit Nederlandse "traject" gaat komen.


Informatie

Info over dit fascinerende project:

http://www.pvsat.com (PVSAT project, vervolgfase; Engelstalig)
http://www.pvsat.nl (opgestart maart 2005; specifiek voor de Nederlandse deelnemers en belangstellenden)
http://www.meteocontrol.de (projectpartner verantwoordelijk voor het gebruikers interface; via deze website worden de resultaten van de metingen en berekeningen gepresenteerd)

nieuws_PV.htm#11feb2005
nieuws_PV.htm#15feb2005 (2 nieuwsberichtjes n.a.v. de aflevering van de hardware, met daarbij de eerste opbrengstgrafiek!)

In maart 2005 is er ook een voor de deelnemers gemaakte, en voor geïnteresseerden beschikbare PVSAT Nieuwsbrief uitgekomen.

PVSAT is een door de Europese Unie financieel ondersteund samenwerkingsproject van de Universiteit Utrecht (NL), Meteocontrol Augsburg (BRD), Enecolo AG, Mönchaltorf (CH), Fraunhofer ISE, Freiburg (BRD) en het Institute for Physics, Energy and Semiconductor Research Laboratory, Carl von Ossietzky University Oldenburg (BRD).

Met hartelijke dank aan het Copernicusinstituut, met name Wilfried van Sark en Corry de Keizer die diverse PV-eigenaren in de gelegenheid hebben gesteld om te participeren in een veelbelovend Europees project!


Foto's

All photographs and animation ©2005 Peter J. Segaar, Leiden (NL). Animation based on previous work and original idea of Floris Wouterlood (http://www.zonnepanelen.wouterlood.com/). Bedankt Floris!
Tevens dank aan Joop de Leeuw voor het lenen van de digitale camera.

N.B.: omdat de OK4E 100 Watt omvormers op de aangesloten groep van 6x 108 = 648 Wattpiek zonnepanelen galvanisch gescheiden zijn, is er geen aardeleiding aangesloten op ons PV-systeem. De in de gebruiksaanwijzing vermelde opmerking over het heel laten van de aardedraad is dus niet van toepassing op onze installatie.

Contents of WEB'log light package for field testing period of PVSAT-2 European monitoring project.
^^^
Inhoud van het pakket "WEB'log light". Met de klok mee: op de gebruiksaanwijzing ("Quick user guide") de 12 Volt voeding voor het apparaat, een stukje krimpkous voor afscherming van blootliggende kabeluiteinden, geïsoleerde schroevendraaier, telefoonkabel (eigen kabel gebruikt wegens vreemde aansluiting aan 1 kant), WEB'log light met reeds aangesloten smalle kWh meter, en erachter een stukje DIN-rail voor bevestiging aan de muur.

>
De "WEB'log light" met rechts de via een industriële plug (groen) en 2 dikke kabels aangesloten kWh meter.

Bovenaanzicht kWh meter met start telwerk op 1,1 kWh (= begin meterstand voor eigen metingen) en LED vlak links boven het teller raampje.
>>>

WEB'log light datalogger with attached pulse single phase kWh meter.
Front of kWh meter with start reading of 1,1 kWh and small LED for operation and pulse visualisation.
Side view of WEB'log light, with the looks of a solar pyramid of the Mayas.
<<<
Zijaanzicht van de "WEB'log light". De vorm doet sterk denken aan de trapvormige pyramides van de Maya's, zonaanbidders bij uitstek...
De uitsparing onderaan past op de DIN rail.
Side view of kWh meter with industrial plug for connection to WEB'log light.
^^^

Zijaanzicht van de op een DIN-rail te bevestigen kilowattuurmeter (EIZ-EEWD7393,
enkelfase 230 Volt, 5 (20) Ampère meter met groen LED status lampje (rode "blip" bij
elke 0,5 Wattuur puls productie) en uitlees-nauwkeurigheid van 0,1 kWh.
Verbinding met de "WEB'log light" geschiedt met een 4-polige industriële plug.
???

^^^
Binnenwerk van de "WEB'log light" na verwijdering van de bovenkap. Smullen geblazen
voor de techneuten! Maar iets te "bedrijfsgevoelige" informatie, zo bleek na overleg met de project begeleiders van het Copernicusinstituut en na ruggespraak met Meteocontrol. In deze uitgebreide testfase mag nog niet naar buiten getreden worden met specifieke hardware informatie i.v.m. lopende octrooien en patenten. Jammer voor u, want het was een leuke foto! Foto verwijderd dd. 3-3-2005.
Photo of electronics inside WEB'log light removed March 3 2005 (sorry, Meteocontrol, Polder PV was a little bit too enthusiastic about the beautiful weblogger!)
Installation of WEB'log light (on top of existing analog kWh meter and digital meter) under way.

<<<
Boven de reeds bestaande analoge enkelfase draaispoel-meter en digitale Voltcraft meter zijn de datalogger en nieuwe kWh meter op de aan de muur geschroefde DIN rail geschoven. De dubbelpolige stekker is van het netsnoer van de 6x 108 Wp groep gehaald, en middels een stevige kabel aan de bovenzijde van de kWh meter bevestigd. Aan de onderzijde van de nieuwe kWh meter komt nu het netsnoer van de 648 Wp groep uit (kabel in gebogen lijn naar achteren lopend).


Installation complete, including power cable (black) of WEB'log light unit and telephone line (thin white cable parallel to black power cable).
Installatie na uitlijning van bekabeling met kabelschoentjes op de muur, bevestiging van de (zwarte) voedingskabel voor de datalogger, hieraan parallel naar beneden lopende (witte) telefoonkabel, en met dubbelpolige stekker in de digitale omgebouwde Voltcraft meter die doorverbonden is naar de analoge draaispoelmeter waarna de netaansluiting plaatsvindt (helemaal rechts op de foto).
>>>
Detail of installed WEB'log light in place, prior to connecting the power supply. Cables in left lower corner from left to right: solar power OUT (to Voltcraft digital meter), telephone line and directly adjacent (black) power of WEB'log light, solar power IN.
<<<
"WEB'log light" en kWh meter na installatie en vlak voor aansluiting van de voeding. Rechts naast de donkere resetknop zijn net 3 LEDs zichtbaar, "Power", "Connect" resp. "Alarm" die met verschillende frequenties kunnen knipperen of continu kunnen branden en daarmee een serie van verschillende systeemtoestanden kunnen weergeven. De telefoonkabel is de witgrijze platte kabel die naast de zwarte voedingskabel naar links onder verdwijnt.
Datalogger nadat de voeding is aangesloten, de telefoonverbinding is gecheckt, en de twee resetknoppen zijn ingedrukt. Als alle communicatie goed is verlopen (duurt een tijdje) gaat het "power" LEDje rustig knipperen (rechts) en het LEDje op de kWh meter continu branden (links); als er door het aangesloten PV-systeem energie wordt geproduceerd, wordt per puls (0,5 Wh) een korte rode flits zichtbaar. N.B.: het energieverbruik van de logger is slechts 1 Watt, wat op jaarbasis neerkomt op 24x365x1 = 8760 Wh, nog geen 9 kWh. Een formidabele prestatie voor zo'n ingewikkeld apparaat!.
>>>
Simulated animation of "normal" situation after power supply has been connected to the grid and the logger has been identified by the remote server by the telephone/internet connection. Steady fluctuation of power LED on the right; short 0,5 Wh pulses via red flash on kWh meter to the left.
A hairdryer is used to "trigger" the shrinking of the covers for the electrical connections on the kWh meter.

<<<
Installatie "afwerken": m.b.v. een bij het grofvuil gevonden föhn worden de krimpkous stukjes rond de draaduiteinden aan de kWh meter verwarmd zodat een nette afwerking van de installatie wordt gerealiseerd.
En dan: loggen maar!Ervaringen, NIEUWS

(N.B.: recentste berichten in deze paragraaf bovenaan)


8 november 2021: Piketpaaltje. De bij het PVSAT project bijgeleverde digitale meter wordt al jaren door Polder PV nauwgezet gevolgd. Op 8 november 2021 bereikte het fraaie apparaatje een "historische" meterstand. Van 10.000 kWh. Zie berichtgeving in het item op de highlights pagina van Polder PV !


28 oktober 2007: Zeer interessante concurrent voor PVSAT. N.a.v. een discussie over de (vermeende) opbrengst van het te herstellen PV-renovatieproject in Zevenhuizen/De Mheen (Apeldoorn), kreeg ik uitgebreide, in eigen beheer gemaakte simulatieberekeningen van Rob de Bree uit Minnertsga (Friesland) die extreem gedetailleerde data genereert voor zijn en andere PV-systemen m.b.v. de SoDa instralingsgegevens en KNMI meetwaarden. Zijn grafieken zijn verbazingwekkend nauwkeurig en tonen hoogst acceptabele (geringe of verklaarbare) "afwijkingen" van de werkelijk gemeten kWh opbrengsten van de geanalyseerde systemen. Rob legt op zijn meetpagina in heldere taal uit hoe hij precies tot zijn opmerkelijke resultaten komt en wat daar allemaal bij komt kijken. Polder PV buigt diep voor zoveel professionaliteit bij een particulier met twee sets zonnepanelen op zijn dak. Dat wordt de Holland Solar Prijs 2007, wat mij betreft!

^^^
Gemeten en gesimuleerde maandopbrengsten (kWh) van het PV-systeem van Polder PV (1.020 Wp tot 14 augustus 2007, erna 1.236 Wp) vanaf 1 januari 2004, zoals getoond op de geweldige meet- en simulatie pagina van Rob de Bree in Minnertsga (link onderaan). De afwijkingen tussen de gemeten en berekende waarden zijn minimaal, wat betekent dat Rob's simulatie methodiek uitmuntend is
. De iets "tegenvallende" gemeten maandopbrengsten in het voorjaar van 2005 zijn vooral te wijten aan enkele langdurig uitgevallen OK4 omvormers die pas eind mei 2005 vervangen werden in het destijds volledig gerenoveerde systeem. De Y-as is logaritmisch om eventuele afwijkingen in met name de opbrengst-arme winterperiode goed te kunnen laten zien.
© Rob de Bree, Minnertsga
originele (grote) grafiek te vinden op de gelinkte pagina.

http://www.robentertia.tomaatnet.nl/meterstandenpagina/PVmeterstanden.html


7 maart 2006: Verslag PVSAT-2 project Barcelona. Te vinden op de onderstaande (eerste) link. Interessant leesvoer, uiteraard vooral het gedeelte wat Wilfried en Corry van Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht hebben verzorgd (tweede link). Zie ook het daaruit genomen plaatje van de "historische sneeuwbedekking" van Polder PV, begin maart 2005 (resultaten pagina).

http://www.pvsat.de (InfoPackage)
http://www.pvsat.de/WSBarcelona_testphase_UUSTS.pdf (verslag van Wilfried van Sark en Corry de Keizer; 2 MB!)


23 december 2005: PVSAT-2 testfase evaluatie. Een serie zéér interessante documenten over "ons" aandeel in het project kreeg ik via de e-mail van Corry de Keizer van Copernicus Instituut. Even snel naar gekeken, ziet er leuk uit. Als ik tijd heb, kijk ik er nauwkeuriger naar en zal erover rapporteren, op de resultaten pagina. Bij het "pakket" zat ook een evaluatieformulier voor hoe wij de testfase hebben ervaren.


23 december 2005: Uitbetaling (openstaande) telefoonrekeningen. Vandaag kreeg ik het giroafschrift binnen met de laatste uitbetaling van de nog openstaande telefoonnota's voor de door het modem in de WEB'log light gebelde nummers. Hiermee is ook dit onderdeel van de testfase van PVSAT-2 netjes afgesloten, waarvoor complimenten aan het Copernicus Instituut!


12 december 2005: PVSAT Nieuwsbrieven beschikbaar voor het grote publiek. Op de website van de Organisatie voor Duurzame Energie zijn de 4 dit jaar uitgebrachte nieuwsbrieven over het "Nederlandse" deel van het Europese PVSAT-2 project ter download klaargezet voor de geïnteresseerden. Zeer interessante lectuur voor mensen die meer willen dan alleen maar "platte monitoring". In de laatste (4e) nieuwsbrief een kaartje met de Europese deelnemers, en zéér interessante grafieken met:

 • correctie voor (opgegeven) oriëntatie van het PV-systeem
 • zichtbaar maken ochtendschaduw
 • grote boom heeft dramatisch negatief effect op de energieproductie
 • detectie van uitval OK4 omvormers (!!!), zie figuur
 • foutenopsporingsmethode visueel gemaakt (sneeuwbedekking, uitval WEB'log light)


Daily energy curves for Dutch PV-system with two defect OK4E inverters
(system with 6 AC-modules with one inverter each). The monitored energy yield Pmon
(red) is significantly lower as the calculated, "simulated" energy yield derived from
solar influx (Meteosat) and PV-system data, Psim (blue). Psim is shown with error bars.
© 2005 Corry de Keizer, Copernicus Instituut, Utrecht University
(from PVSAT Nieuwsbrief nr. 4/October 2005, with kind permission)

http://www.duurzameenergie.org/onderzdiversen.html


15 november 2005: Weersgesteldheid en fluctuatie van zonneschijn zichtbaar maken m.b.v. PVSAT-2. Omdat dagelijkse grafieken van de Meteocontrol server redelijk eenvoudig te downloaden zijn, kan een mooie "reeks" naast elkaar gelegd worden en het weer op de voet gevolgd worden. Het KNMI bij u thuis, als het ware. Een fraai voorbeeld (5-24 oktober 2005) wordt door Polder PV getoond op de "resultaten" pagina (met Engelstalige uitleg), PVSAT2.htm.


1 november 2005: WEB'log light uit het stopcontact... Omdat het modem in het apparaat nog steeds veel te vaak in 1 nacht naar diverse sites belt om de gelogde data kwijt te kunnen, en de telefoonrekening niet meer door het Copernicus Instituut wordt betaald, heb ik, met de nodige tegenzin uiteraard, het apparaat maar losgekoppeld van zowel het net als van de telefoonlijn. Ik hoorde van Corry de Keyzer dat deze light uitvoering niet geschikt is voor ADSL, wat uiteraard erg jammer is. Ik hoop dat Meteocontrol dit apparaat verder gaat verfijnen en de inbelproblemen gaat verhelpen, want dat is eigenlijk het enige grote nadeel van dit fraaie apparaat. Het vreemde is dat lang niet iedereen deze problemen schijnt te hebben en dat sommige software versies na een update weer opeens blijken te "muiten" (huiscentrales die opeens in het wilde weg gaan bellen en zo). Jammer, maar daar is het een testfase voor.

Mocht er nog eens een fraaie, "strakke" wolkeloze dag voorspeld worden, zal ik het apparaatje misschien stiekem weer een dag aanzetten (als mijn vriendin niet toevallig aanwezig is...). We schijnen namelijk nog wel een jaar van de faciliteiten van de Meteocontrol server gebruik te kunnen maken.


17 oktober 2005: Serieuze concurrentie voor PVSAT 2. Namelijk, omzetting van kWh meter pulsen in een signaal wat over internet verstuurd kan worden zonder telefoonkosten. Zie het bericht van SolarNRG op de PV-nieuwspagina.


17 oktober 2005: Afloop PVSAT testfase. Na het ontvangen van de derde PVSAT nieuwsbrief via e-mail (3 oktober 2005) wordt duidelijk dat de testfase afgerond gaat worden, en dat de te claimen telefoonkosten doorgegeven moeten worden naar het Copernicus Instituut. Dus weer eens flink in de KPN nota's gedoken. Gelukkig is het eerder genoemde internationale nummer uit de "belcatalogus" van de WEB'log light verdwenen, maar helaas wordt nog steeds door onze WEB'log light (onze derde al) regelmatig meerdere malen per dag (vrijwel altijd 's nachts) naar verschillende internet nummers gebeld, met als gevolg dat onze telefoon nota's bij KPN fors zijn toegenomen (bovenop het toegenomen eigen surf- en inbelgedrag, hetgeen via een ander inbelnummer plaatsvindt). Aangezien de kosten na 15 oktober blijkbaar niet meer vergoed worden door Copernicus Instituut, denk ik er serieus over om de WEB'log light van het net te koppelen om te voorkomen dat we fors moeten gaan bijbetalen. Jammer, maar wellicht dat het apparaat weer aan het net kan als we over gaan stappen op een ADSL verbinding. Aangezien ik sowieso een continu doorlopende dagopbrengst monitoring heb via de uitlezing van de dagelijkse inverter meterstanden m.b.v. het OK485 data interface, bovenop de parallel lopende meterstand uitlezingen van de draaispoel opbrengstmeters en de elektronische Voltcraft meter niet echt dramatisch voor onze monitoring.

Verder niets dan lof, uiteraard, vooral voor de mooie gemiddelde vermogensgrafieken, al moet er nog het een en ander aan het communicatieprotocol verbeteren om dit soort "ongemakken" te voorkomen, want het is cruciaal om particulieren met zonnestroom systemen niet te veel lastig te vallen met dit soort kwesties: die willen gewoon een simpele monitoring waar ze zo min mogelijk zelf iets aan hoeven te doen, wat vooral niet te veel geld kost (zeker geen structurele verhoging van telefoonkosten!), maar die wel garandeert dat er "alarm" wordt geslagen als er iets structureel mis lijkt te zijn met hun PV-systeem. Ook zou er wat meer uitleg moeten komen over de andere typen grafieken die via de Duitse server zijn te downloaden.


eind augustus 2005: Alles weer OK? Ik moet de telefoonnota nog opvragen, maar het lijkt alsof Polder PV weer op de rails is met de WEB'log light. Fantastisch mooie grafieken voor 29 en 31 augustus kunnen downloaden. Voor het laatste exemplaar, zie de PV-nieuwspagina.


april-augustus 2005: Problemen met inbellen. Veel andere zaken aan mijn hoofd en hoge telefoonrekening. Nieuwe WEB'Log light gekregen, maar problemen blijven aanhouden. Deel van de tijd (o.a. tijdens vakantie juni-juli) het apparaat uitgeschakeld en telefoonlijn verbroken om kosten in de hand te houden. Na consultatie met beheerders in Duitsland 3e exemplaar via Copernicus Instituut ontvangen en 24 augustus geïnstalleerd.


10 april 2005: CHECK UW ELEKTRONISCHE TELEFOON NOTA!!! Grote schrik: Ik had zondag eindelijk tijd om uitgebreid naar onze elektronische telefoon nota van KPN te kijken via de door Corry de Keyzer opgegeven link. We zijn ons rot geschrokken! Wat blijkt? Sinds ik de WEB'log light op 12 februari 2005 heb geïnstalleerd, blijken er door dat apparaat, naast het door het Copernicusinstituut opgegeven internet inbelnummer 0676-051515 van de Meteocontrol server, nog 3 andere nummers incidenteel of zeer regelmatig gebeld te worden, evenals, frequent, een duur INTERNATIONAAL nummer! Volgens Wilfried van Sark, die ik 11 april aan de lijn kreeg, schijnen er de nodige "achterdeurtjes" te zijn waardoor de WEB'log light niet alleen van het "normale" nummer gebruik maakt, maar, bijv. als de server uit de lucht is, ook van andere telefoonnummers.

Er had wel iets over "extreem belgedrag" in de eerste PVSAT Nieuwsbrief gestaan, maar omdat het systeem bij ons lange tijd zonder probleem functioneerde, en ik na de "Factory Default Reset" in de nacht van 3/4 april (vanwege databuffer overflow) geen vreemde knipperende LEDs meer zag, ging ik er gewoon van uit dat het systeem weer als vanouds functioneerde.

Bij onze telefoon nota ("laatste", van 7 april 2005, met gesprekskosten overzicht van 1 februari tm 31 maart 2005) bleek het om de volgende nummers te gaan die door ons vóór de installatie van de WEB'log light nog nooit gebeld waren:

 • 0676-051515 = normale (internet) nummer van Meteocontrol server; over de genoemde periode een kostenpost van € 4,32 incl. BTW
 • 00-4919102345 = internationaal nummer (Duitsland) wat frequent wordt gebeld, soms zelfs een paar keer op een dag, resulterend in een schadepost van maar liefst € 30,66 incl. BTW over genoemde periode!
 • 0676-012321 = onbekend internet nummer, volgens KPN specificatie "DirectInternet" nummer, 4x gebeld op de installatiedag, daarna niet meer; kosten € 0,22 incl. BTW
 • 0676-022212 = onbekend internet nummer, frequent gebeld, soms meermalen op een dag; kosten € 3,86 incl. BTW
 • 0676-075030 = onbekend internet nummer, volgens KPN specificatie "ZonNet" nummer, frequent gebeld, soms meermalen op een dag; kosten € 4,79 incl. BTW

Met deze zeer onverwachte "inbel-verrassingen" kwam onze nota (vorige nota € 39,69 totale gesprekskosten), in de periode dat de WEB'log light actief was (niet eens de gehele 2 maandelijkse factuurperiode), door deze 5 telefoonnummers maar liefst € 43,85 hoger uit!

In overleg met Wilfried van Sark heb ik dan ook direct op maandag 11 april de telefoonstekker van de WEB'log light uit de wandcontactdoos gehaald, totdat Meteocontrol een zeer duidelijke en ondubbelzinnige procedure klaarstoomt om dit soort extreme kosten voor de eindverbruiker te voorkomen. Of bijvoorbeeld de mogelijkheid creeërt om de onterecht gebelde nummers te blokkeren. In ieder geval moet dat internationale telefoonnummer er uitgegooid worden, want dat jaagt de kosten onnodig op. Vooral ook omdat de "doorlopende kosten" optie van de elektronische KPN nota al aangeeft dat 3 van de 4 hierboven rood gemarkeerde telefoonnummers weer zeer frequent ingebeld blijken te worden (incl. het internationale nummer).

Erg vervelend allemaal dus, en ondanks het feit dat de gemaakte kosten vergoed worden en ik wel gewoon weer grafieken van de webserver kon downloaden (na het verbreken van de telefoonverbinding uiteraard niet meer) is het duidelijk dat PVSAT-2 nog verre van fool-proof is en dat er nog het nodige moet gebeuren om het systeem laagdrempelig en begrijpelijk voor PV-eigenaren te maken, en vrij van dit soort "sluipende" doch ernstige bugs.

Voor de PVSAT-2 deelnemers: Controleer dus direct ook uw eigen elektronische KPN nota, en vlooi deze minitieus uit op u onbekende telefoonnummers, met name die nummers die vanaf de dag dat u de WEB'log light installeerde frequent gebeld zijn. Het is namelijk mogelijk dat het bovenstaande lijstje nog niet alle mogelijke door de logger gebelde telefoonnummers weergeeft. Via de download optie van de elektronische KPN nota kunt u tekstfiles binnenhalen die u binnen Excel verder kunt bewerken, sorteren, en waarmee u bijvoorbeeld subtotalen kunt berekenen per categorie, zoals in onderstaand voorbeeld:

Portion of Excel spreadsheet showing frequently called telephone numbers by PVSAT-2's WEB'log light since installation at February 12. As a result, the phone connection was cut-off on April 11 to prevent further unnecessary waste of money, until a safer and more "cost-effective" communication procedure is available.

Klein gedeelte van spreadsheet met geïmporteerde txt file gegevens van de (laatste) elektronische KPN nota, met bovenaan de laatste 3 regels van de originele gegevens, in kleur gecodeerde telefoonnummer categorieën, en zelf berekende subtotalen per categorie. Lichtgroen is ons "normale" internet belgedrag, donkergroen het door Copernicusinstituut opgegeven Meteocontrol internet nummer, en de overige 4 (incl. het in rood weergegeven internationale nummer) de "illegale" achterdeur nummers waarvan er 3 regelmatig gebeld worden. Het hardst tikt dat uiteraard aan voor het internationale nummer.


6 april 2005: Vermoedelijke oorzaak storing - databuffer vol. De in het vorige bericht gemelde "storing" bleek een vrij ernstige te zijn, en is bij verschillende PVSAT-2 deelnemers opgetreden. De verklaring van Corry de Keyzer (e-mail van 5 april):

"Ik hoorde vrijdag van Meteocontrol wat er aan de hand was. Daarvoor had ik wel door dat er systemen uitvielen, maar niet waarom. Meteocontrol legt momenteel de laatste hand aan software die een WEB'log via de modem kan rebooten. Dit werkt alleen niet meer als de datalogger al vol zit. Het lijkt erop alsof de datalogger na ongeveer 1,5 maand volstroomt..."

Dat betekent dus dat, na een tijd goed gefunctioneerd te hebben, de logger van de ene op de andere dag geen data meer kan opslaan of doorsturen, er door de server van Meteocontrol geen grafieken meer gemaakt kunnen worden, en dat de door de logger aangemaakte (nieuwe) datastroom verloren gaat. Doordat niet alle WEB'loggers op dezelfde dag in gebruik genomen zijn, is dus bij diegenen die er het "snelst bij waren" (Polder PV incluis), de databuffer het eerst vol geraakt en zijn daar de eerste problemen voorgekomen. Het vermoeden is dat andere WEB'loggers, die later in gebruik genomen zijn, met hetzelfde probleem geconfronteerd zullen worden. Tja, wie zijn spreekwoorden niet kent, die moet bloeden ("hardlopers zijn doodlopers...").

Omdat na de initiële storing (31 maart) en door mij gedane spontane "reset" er bij ons geen "alarmerende" LEDjes meer brandden, en ik door bezigheden een paar dagen niet de grafieken op de Meteocontrol kon opvragen, had ik pas laat in de gaten dat er iets "goed fout" zat.

Ik werd "getriggerd" doordat op zondagochtend 3 april 10h30, geheel onverwacht "de LED-kerstboom" weer even opflikkerde bij continu wolkeloos weer, maar na een uur bleek de situatie weer hersteld. Ik heb toen ik tijd had, pas in de nacht van 3/4 april (2 uur vóórdat bij ons de WEB'log light inbelt) het systeem gereset volgens de procedure die Corry de Keyzer op 1 april naar ons toestuurde. En dat bleek dus géén 1-april grap te zijn, hoewel een van de PVSAT deelnemers, we zullen hem Hertog Alva noemen, daar wel pap van lust (zie de nieuwspagina van de Z.P.V.). Deze "zware systeemreset" wordt Factory Default Reset genoemd en zou het systeem weer terugzetten op de "standaard waarden".


In de praktijk komt een Factory Default Reset neer op het volgende (door Polder PV gemodificeerde aanwijzingen van Corry de Keyzer):

 • Houdt de user button (voorzijde WEB'log light) anderhalve minuut ingedrukt. Tijdens indrukken knop BLIJFT POWERLED GEWOON IN NORMALE MODUS KNIPPEREN! Na loslaten knop blijft hij nog paar seconden doorknipperen, maar gaat uiteindelijk helemaal uit
 • Na een aantal seconden gaan alle leds continu branden
 • Nu moet u de WEB'log opnieuw opstarten. Druk minstens 15 seconden de user button in en laat hem weer los. U zult de status van de leds zien veranderen, de WEB'log Light maakt verbinding met het internet en ontvangt de configuratie uit het portal/de website.

Omdat ik deze reset 's nachts uitvoerde, bleken na succesvolle verbinding met de portal, de power en alarm LED snel te knipperen (geen vermogen gedetecteerd op beide PV-AC IN-poorten, hetgeen logisch is). Echter, nadat automatisch op het door mij ingestelde tijdstip van 03h00 was ingebeld, bleek 's ochtends de powerled weer rustig te knipperen (normale meetstatus) en kon 's nachts de grafiek voor de vorige dag van de Meteocontrol server gedownload worden.

Volgens Corry moet voor sommige systemen de configuratie opnieuw worden doorgestuurd, (in het geval er geen 0 gedraaid hoeft te worden voordat naar buiten gebeld wordt, dus als er een huiscentrale is). In ons geval was dat geen probleem; we hebben een gewone vaste verbinding, en alle systeemwaarden werden weer aangetroffen zoals ik ze voor de grote storing had ingesteld (inclusief een loginterval van 5 minuten wat ik wilde uittesten).

Blijft over het probleem van de databuffer overflow. Hoe gaat Meteocontrol dat oplossen? Als ze extern de WEB'loggers gaan resetten, kunnen er gegevens verloren gaan die nog verstuurd gaan/moeten worden, dus zou er eigenlijk een "time-window" gereserveerd moeten worden waarin WEB'loggers NIET in mogen bellen, maar WEL (door Meteocontrol) gereset cq. van overtollige, reeds verwerkte data gestript kunnen worden. Eigenlijk zou een automatische routine handiger zijn, waarbij voordat de databuffer "in de gevarenzone komt", de grootte bij de automatische dagelijkse inbelronde door de Meteocontrol webserver gecheckt wordt, en bij een te grote omvang deze buffer geleegd wordt voor het verbreken van de verbinding.


30/31 maart 2005: Onverklaarde storing. Toen ik 's nachts na twaalven wilde inloggen om de e-mail binnen te halen kreeg ik geen contact met de internet provider. Heel vreemd, want dat had ik nooit eerder gehad, totdat mijn vriendin opmerkte dat de WEB'log "kerstboomverlichting" liet zien. Blijkbaar was het apparaat op de een of andere wijze in een "reset-modus" geraakt, waarna het bleek in te bellen en mijn poging de internet provider te bereiken te blokkeren. Na een tijdje was het apparaat weer "tot rust gekomen" en liet de 2 bekende groene LEDs zien.

Toen ik de e-mail ophaalde, bleek daartussen een bericht van Corry de Keizer te zitten die blijkbaar eerder al een storing bij onze WEB'logger had vastgesteld (er werden blijkbaar geen data naar de Meteocontrol server gestuurd), en ze verzocht om de stekker uit het stopcontact te halen en er even later weer in te doen "om het apparaat te resetten". Aldus gedaan, de "kerstboom" ging weer aan (en mijn openstaande internet-verbinding afgebroken...), maar de WEB'log bleef blijkbaar de hele nacht in een fout-modus hangen, want zowel de power als de alarm LED bleken de volgende ochtend snel te knipperen. Dit ondanks het feit dat de WEB'log om (de door mij ingestelde tijd van) 3h00 's nachts ingebeld zou moeten hebben en bij evt. foute instelling gereset zou moeten zijn (bijv. na een stroomstoring, zoals bij ons op 9/10 maart 2005).

Vandaar dat ik maar eens de op de voorzijde van het apparaat aanwezige reset-knop heb ingedrukt (langere tijd vasthouden en dan loslaten), en, zowaar, na wat geknipper kwam het apparaat weer in de goed werkende modus terecht. 's Ochtends Corry de Keizer opgebeld met mijn bevindingen, die ook niet precies wist wat er nu mis is gegaan, maar dankbaar de "reset-knop" optie vernam om vergelijkbare problemen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

N.B.: bij minstens 2 van WEB'logs voorziene andere PV-systemen in Nederland is blijkbaar dezelfde storing opgetreden, dus het kan bijvoorbeeld niet gelegen hebben aan het feit dat er bij ons weer een defecte OK4 inverter bij de op de WEB'log aangesloten deelgroep zonnepanelen is vastgesteld.


23 maart 2005: Eerste PVSAT Nieuwsbrief uit. Uitgegeven door de Organisatie voor Duurzame Energie, O.D.E., te Utrecht. Met uitleg van en introductie tot het project, een kaartje van Nederland met de lokatie van de 28 Nederlandse deelnemers (totaal zijn er 100 gemonitorde installaties in Zwitserland, Duitsland en Nederland), een taartdiagram met het aandeel van verschillende nominale vermogensklassen van de NL deelnemers (tussen 160 en 4400 Wattpiek), een hele leuke grafiek met de kwartierlijkse energieopbrengsten van de meeste installaties op de zonnige 28e februari 2005, en aanvullingen op de handleiding.

Bent u geïnteresseerd in deze via e-mail verspreide, elektronische PVSAT Nieuwsbrief (4 nummers), meldt u dan aan bij O.D.E. via pvsat@duurzameenergie.org.


9/10 maart 2005: Gevolgen stroomstoring. Het zal vaker gaan gebeuren in Nederland, door het achterstallige onderhoud aan de infrastructuur, door de liberalisering van de energiesector (er wordt beknibbeld op investeringen), door slechte registratie van kabel-locaties, onvoorzichtige aannemers, en/of door de belachelijke verspilling in dit energie-intensieve rijke landje. Vanochtend was onze wijk weer eens vrij langdurig aan de beurt met een urenlange stroomstoring. Zelfs de stadsverwarming (wijk hulpcentrale) schijnt tijdelijk uitgevallen te zijn, maar daar hebben we niets van gemerkt omdat we de verwarming toch al uit hadden staan en we zeer spaarzaam douchen. Bovendien hebben wij afgezien van de meetelektronica voor de zonnepanelen geen sluipverbruikers e.d. aanstaan, dus bij ons raakt er nooit een apparaat "ontregeld". Wel is er "iets" met de meetelektronica van de zonnepanelen gebeurd, zei het tijdelijk:

 • De WEB'log light stond de aandacht te trekken met een snel knipperend rood alarmlampje en de groene LED op de kWh meter stond weer uit. Maar om 9 uur 's ochtends ging de kWh meter LED weer aan en overdag werd er gewoon productie gemeten, vergelijkbaar met die gemeten via het OK485 data interface direct van de OK4 omvormers. Ik heb de rode alarmLED genegeerd en de volgende dag was alles weer in orde met "normaal" brandende LEDs, waarschijnlijk omdat 's nachts (ons inbeltijdstip voor de WEB'log light heb ik op 03h00 ingesteld) de instellingen weer automatisch werden gecorrigeerd. Ik heb aan Corry de Keizer al aangegeven dat deze "gevolgen" van een evt. stroomstoring in een toekomstige handleiding vermeld dienen te worden zodat eindgebruikers begrijpen wat er aan de hand is/kan zijn.
 • Voor het eerst sinds ik die op 31 oktober 2003 op de 6x 108 Wp groep zonnepanelen heb aangesloten, is de digitale Voltcraft (Energy Check 3000) meter "opeens" ruim 16 kilowattuur "kwijt"! De meterstand op dat apparaat viel opeens "terug" van 644,8 naar 628,6 kWh. Met hoge mate van waarschijnlijkheid het gevolg van die stroomstoring, dus. Hiervoor moet ik een kleine aanpassing in de spreadsheet maken om de dagelijkse productie en evt. productie over langere periodes correct te kunnen berekenen. Lastig, maar hanteerbaar. Alles loopt nu weer als vanouds.
 • Tenslotte: Uiteraard heeft deze nachtelijke stroomstoring gelukkig geen invloed gehad op onze stroomproductie, want dan zijn de inverters sowieso uitgeschakeld en de zon in geen velden of wegen te bekennen. Bedenkelijker is een stroomuitval overdag, omdat dan door ingebouwde beveiligingen (wettelijk verplicht) de omvormers worden uitgeschakeld en er dus géén elektriciteit wordt geproduceerd. Zo'n netkoppeling is dan weliswaar nadelig, maar je moet ook realistisch blijven: je gaat in een land met een van de beste elektrische distributiesystemen ter wereld natuurlijk geen autonoom systeem met (zeer milieuonvriendelijke!) accu's midden in een woonwijk neerzetten. En de sociaal-economische gevolgen van stroomuitval zijn dermate ingrijpend, dat er binnen zeer korte tijd van hogerhand ingegrepen zal worden als de netbeheerders niet prompt orde op zaken stellen. Geef mij maar een dagje in het jaar zonder stroom, dat zal ons leren wat meer respect voor dat fantastische, onmisbare medium "elektriciteit" op te brengen.

9 maart 2005: Antwoorden van Corry de Keizer (Copernicusinstituut) op vragen van Polder PV (e-mail).

Vraag (PPV): Wat betekent de "E_Z_EVU kWh sum" waarde precies die in de "txt file" staat als je via de Meteocontrol server van je aangemelde PV-systeem een rapport aanvraagt/download; wat is de eenheid daarvan?

Antwoord (CdK): De PVSAT meter meet de energieopbrengst (in kWh dus een vermogen van een kW wat een uur lang is opgeleverd). De E_Z_EVU is een verwijzing naar de meter, waar het precies voor staat weet ik ook niet, maar de data is in kWh. Van elk kwartier is bekend hoeveel energie is opgeleverd in dat kwartier (de datalogger wordt kunstmatig weer op 0 gezet). Dit valt terug te rekenen naar gemiddeld vermogen voor dat kwartier door de kwartierlijkse energieopbrengst te vermenigvuldigen met 4.

Opmerking (PPV): Rapport van de Meteocontrol server opvragen via: Plant Evaluation >>> Report >>> rechter symbool en selectie van gewenste periode maken. N.B.: de "separator" in die txt file is een ; (puntkomma), als u de file in een Excel spreadsheet wilt invoeren moet u vanuit Excel de volgende acties uitvoeren:

 • vanuit Excel: Bestand >>> Openen
 • voor Bestandstypen (selectievenster onderaan) kiezen: Alle bestanden (*.*)
 • Dubbelklikken op gewenste txt file
 • Bij Oorspronkelijk gegevenstype optie Gescheiden selecteren; Volgende >
 • Bij Scheidingstekens optie Puntkomma selecteren; Voltooien >
 • U krijgt nu de gegevens in spreadsheet vorm voor u en kunt ze verder bewerken; file opslaan via Bestand >>> Opslaan als... (via selectievenster onderaan) als Microsoft Excel-werkmap (*.xls)

Vraag (PPV): N.a.v. een "vermeende" verschuiving van de grafiek t.o.v. de uit eigen monitoring verkregen vermogenscurve en problemen bij het vergelijken van datareeksen met verschillende logging intervals. Hoe zit het met de tijdas in de grafieken op de server: is dat lokale tijd of tijd van de Duitse server?

Antwoord (CdK): De tijd is de Nederlands/Duitse tijd. De klok in de WEB'log wordt elke dag wel afgesteld tot de waarden van de server. Op zich zou daar een kleine verschuiving in kunnen zitten, maar niet veel lijkt me. Kleine verschillen kunnen veroorzaakt worden door dit verschil in tijd, maar ook omdat inderdaad het monitoring interval verschilt.


Vraag (PPV): Ik heb nu al meermalen geprobeerd de "rated/actual" grafiek te maken, maar ik krijg elke keer weer de mededeling dat "The simulation could not be realized" en dat ik onder "Administration" en "plant data" inverter en/of module type moet invoeren (die er gewoon blijken te staan). Wat doe ik fout?

Antwoord (CdK): Helaas is de gesimuleerde data op basis van de satelliet data nog niet beschikbaar. Meteocontrol moet daarvoor wat nieuws implementeren en ze zijn erg druk. De verwachting is dat dit binnen circa twee weken (met terugwerkende kracht) opgelost is.


6 maart 2005: (Na) installatie. De installatie van de WEB'log light is even "slikken", waar nog wel even wat aan gesleuteld moet worden om de drempel voor niet al te technisch onderlegde PV-eigenaren lager te krijgen. Echter, als het apparaat eenmaal is geïnstalleerd, heb je er eigenlijk geen omkijken meer naar. Het fraaie apparaat doet geruisloos zijn werk, in de "normale" bedrijfsmodus staan er 2 lampjes aan (continu groen brandende LED op de puls kWh meter, overdag tijdens de productieve periode af en toe een korte rode puls (bij het bereiken van een halve Wattuur productie), en een rustig knipperende power LED op de logger zelf). En het verbruikt nauwelijks energie. Een aardig verschil met de analoge draaispoelmeter die als "laatste" meetoptie op deze groep zonnepanelen zit, een paar Watt vermogen gebruikt, en soms een behoorlijk irritant "zoemend geluid" maakt (bij langdurig ongunstige instralingscondities blijft de draaischijf soms even "hangen" voordat hij weer op gang komt; soms helpt een "tik" op de meter om van het geluid af te komen).


6 maart 2005: Beschikbaarheid opbrengstgrafiek. De website van Meteocontrol moet nog wel wat aan gebeuren, omdat de toegankelijkheid en snelheid niet bepaald gebruiksvriendelijk te noemen is. Maar als je het eenmaal doorhebt, is er zo weer een nieuwe opbrengstgrafiek te downloaden. Er moet echter bij een door de gebruiker laat ingestelde automatische verbinding met de server (wij hebben die op 3 uur 's nachts ingesteld vanwege ons internet inbelabonnement) wel rekening gehouden worden met een dag vertraging, omdat eerst de dagelijkse productiegegevens overgeheveld moeten worden voordat er een grafiek gemaakt kan worden op/door de server. Wij kunnen dus pas de volgende dag (meestal pas na 24h00 vanwege het goedkopere inbel tarief) de "oude" daggrafiek van de server downloaden.

Als "vroeg" (voor 24h00) contact met de server zoeken geen probleem is (ADSL, ISDN verbinding e.d.), kan bij (standaard) ingestelde automatische gegevens download om 22h00 's avonds dus al snel de daggrafiek opgehaald worden voordat men in bed stapt - deze wordt berekend zodra de om 22h00 gedownloade gegevens op de server beschikbaar zijn gekomen en de daggrafiek wordt opgevraagd. Aangezien Polder PV sowieso al alle inverter meterstanden via het OK485 data interface op dagelijkse basis uitleest, is "actuele" gegevenspresentatie iets minder opportuun dan bij mensen die geen andere monitoring faciliteit hebben.


6 maart 2005: LED kilowattuurmeter. De eerste dagen van maart 2005 hadden we een "historische" sneeuwbedekking (zie aparte pagina "Sneeuw op zonnepanelen"), met minimale dagproductie doordat de zonnepanelen een paar dagen (gedeeltelijk) bedekt waren met sneeuw. Een onverwacht gevolg hiervan was dat de tweede dag na het dikke pak sneeuw van 2 maart 2005, de LED op de puls kWh meter uit ging. De kWh meter teller stond toen al 2 dagen stil (16,7 kWh van 648 Wp sinds 13 februari 2005), en deze situatie bleef zo tot en met de ochtend van 6 maart (totaal dus 4 dagen stilgestaan). Pas toen de sneeuw volledig van de zonnepanelen was verdwenen, ging de LED weer branden en de kWh meter teller weer oplopen.

Bij normaal bedrijf (geen sneeuwbedekking) staat ook 's nachts de LED op de kWh meter gewoon "aan". Blijkbaar wordt de LED "gevoed" door een condensator die bij normaal bedrijf makkelijk 1 of 2 productieloze dagen en nachten kan overbruggen. Valt de productie door een abnormale situatie (sneeuwbedekking, langdurig extreem somber weer, PV-systeem uitval/calamiteit) langer dan 2 dagen weg, is de condensator ontladen en gaat de LED uit.

Deze info zou eigenlijk in een toekomstige handleiding van de kWh meter opgenomen moeten worden om PV-eigenaren niet "in paniek" te laten raken als zo'n situatie zich voordoet.

(navigatiebar voor andere PVSAT pagina's; p. 2 eerste resultaten!)

<<<
1 2

 


© 2005-2006, 2013 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)