balance of monthly electricity consumption and solar energy production
zelfvoorziening op dreef
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Meterstanden netbeheerder (self support factor)

Zelfvoorzieningsfactor

Als eenmaal bekend is wat er maandelijks door een zonnestroom productie systeem is opgewekt en wat het verschil in de maandelijkse meterstanden is in dezelfde (gemeten) periode kan een goede inschatting gemaakt worden hoe de zelfvoorzieningsfactor is in de loop van het jaar. Dat wil zeggen: wat is het aandeel van zelf opgewekte zonnestroom in de totale elektriciteitsconsumptie?

Daartoe wordt per maand de productie van het gehele PV-systeem bepaald (uit OK4 manager data, of bijvoorbeeld uit de meterstanden van een afzonderlijke productiemeter). Ook wordt het verschil van de meterstanden van de netmeter voor dezelfde periode afgelezen. Hieruit volgt een (rest-)hoeveelheid van de energieleverancier afgenomen elektriciteit. Of (in de zomerperiode) bij laag eigen stroomverbruik en bij gelijktijdige relatief hoge productie van het PV-systeem een netto aan het net teruggeleverde hoeveelheid zonnestroom (niet in eigen huis gebruikt overschot). Uit deze gegevens is op maandbasis goed te bepalen wat het werkelijke (totale) elektriciteitsverbruik is geweest, ook al wordt een gedeelte (of alles) van de zelf opgewekte zonnestroom in eigen huis verbruikt. De zelfvoorzieningsfactor is de zelf opgewekte hoeveelheid zonnestroom in een maand gedeeld door het totale maandelijkse elektriciteitsverbruik (dus inclusief zelf verbruikte zonnestroom) in procenten.


(values above 100%: surplus of solar electricity fed automatically into the grid on monthly basis)

update datum grafiek: 1 februari 2013

De zelfvoorzieningsfactor is getoond voor de periode dat wij zonnepanelen "in huis" hebben, sinds maart 2000 372 Wp (onvolledig gemeten maand, dus april 2000 is eerst getoonde kolom), sedert 12 oktober totaal 1.020 Wp, en erna in 2007 resp. 2010 nog eens twee toevoegingen, op 19 april 2010 leidend tot een systeem van 1,336 kWp. Met de eerste 4 zonnepanelen konden we tot zo'n 50-65% van onze lage energie (lees: stroom) behoefte dekken in zomerse maanden, met een enkele uitschieter (vakantie) in mei 2001 van bijna 100%. Sinds de installatie van de 6 nieuwe zonnepanelen is onze zelfvoorzieningsfactor in de zomerperiode hoger dan 100% geworden (netto teruglevering aan het net op maandbasis) en is alleen nog in de winterperiode op maandbasis netto energie "van buiten" nodig om de donkere tijd door te komen. Daarbij moet wel gerealiseerd worden dat ook in de zomerperiode sombere dagen voorkomen waarbij netto stroom van het net wordt betrokken, en 's nachts is er natuurlijk ook altijd stroom van het net nodig. Het gaat in bovenstaande grafiek echter om netto resultaten per maand, waarbij de verschillen in consumptie en productie over de maand worden uitgemiddeld.

Het extreem zonrijke jaar 2003 komt in deze grafiek weer zeer duidelijk naar voren (zelfvoorzieningsfactor tot 180% oplopend in de maanden april en juni), evenals de - soms zeer grote - extremen in vakantieperiodes waarin, doordat bij ons dan vrijwel alles van het net geschakeld is, door de forse teruglevering aan het net zeer hoge percentages bereikt worden (351% in de zeer zonnige vakantiemaand september 2002, tot zelfs 489 procent in juni 2012, veroorzaakt door een combinatie van factoren: binnen de hele maand juni op vakantie (3-30), zonnige maand, en 2 modules extra in het systeem opgenomen sinds 2010). Midden in de sombere winterperiodes valt het percentage terug naar een niveau van 10-20%. December 2006 had een record lage productie door het continu bewolkte weer. Desondanks wisten we met onze destijds nog 10 oude, al lang achterhaalde zonnepanelen toch nog 10% van onze eigen elektra behoefte te dekken uit eigen opwek...

Het "zelfvoorzieningsniveau" nam in de periode 2007 een beetje af omdat er zeer intensief aan de website werd gewerkt, er sindsdien veel tot zeer intensief e-mailverkeer is en andere correspondentie e.d. op de computer wordt uitgewerkt, hetgeen de consumptie van "eigen" zonnestroom en (in de wintermaanden) van het net afgenomen stroom deed toenemen. Aangezien wij tot 1 oktober 2007 een "donkergroen" stroomcontract bij Echte Energie hadden (uitsluitend windenergie uit Nederland, klanten zijn per 1 oktober naar Greenchoice overgegaan onder ongeveer gelijkwaardige condities), bleven wij echter 100% schone stroom "afnemen", zelf produceren, of lieten - en laten - we het restant (met name in de winter) grotendeels door de Nederlandse windboeren op het net zetten. Formeel hebben we een zogenaamd "zonnestroom" contract, maar de mix van Greenchoice bevat vooral windenergie, en deels een helaas groeiende import van groencertificaten uit al decennia bestaande waterkracht centrales in Scandinavië (met name Noorwegen).

Uiteraard blijven we zoals iedereen 's avonds en 's nachts fysiek gewoon een hele vieze ultra-grijze Nederlandse stroommix uit het stopcontact trekken, daar verandert niets aan. Die zwaar door kolen- en gasstook vervuilde mix wordt weliswaar langzaam ietsiepietsie groener, maar opschieten doet het niet. En die zogenaamd groene mix dreigt gedomineerd te gaan worden door bijfik in diezelfde fossiele kolen centrales van exact diezelfde, veel te machtige energie monopolisten... (zie CBS grafiek).

In augustus van 2007 hebben we 2 extra modules gekocht om ons iets gestegen elektra consumptie op verantwoorde wijze (en: "op eigen huis") te kunnen compenseren. Mede naar aanleiding van de iets toegenomen stroom consumptie (zeer intensief werk aan Polder PV) zijn er in april 2010 nog twee kleine Kyocera modules bijgekomen. Het uitgangspunt van Polder PV is namelijk dat wie zelf kostbare energie consumeert, dat zo dicht mogelijk bij huis, bij voorkeur zoveel mogelijk in eigen land hoort op te (laten) wekken, en dat niet elders in het buitenland moet (laten) doen, omdat de tijden van het (neo-)kolonialisme maar eens tot het verleden moeten gaan behoren. Gedenk de onrustbarend groeiende gigantische volumes aan biomassa en straks wellicht ook maffia afval uit Italië die naar Nederland gaan worden versleept om hier zogenaamd (deels) "groen" en gesubsidieerd in de fik te worden gestoken. Onze "ecological footprint" op deze aardkloot wordt alleen maar groter, ondanks alle groene retoriek uit het achterlijke Den Haag... Wie zich op een elementaire vorm van beschaving wil beroepen, wekt zoveel mogelijk zijn/haar eigen energiebehoefte op, en wel op zo duurzaam mogelijke wijze!

Elektrisch utopia nabij...
In het najaar werd, om het "ideaalbeeld" van nulverbruik op jaarbasis weer dichterbij te gaan brengen, tevens een nieuwe energiezuinige computer gekocht ter vervanging van het 8 jaar oude exemplaar, die bijna de helft van het vermogen trekt als de oude. Mogelijk is mede daardoor zelfs oktober 2011 nog net aan 2 kWh netto aan het net geleverd, en was ook die maand "gesaldeerd" een zelfvoorzienings-maand. De eerste oktober sinds we in 2000 zijn begonnen met ons zonnestroom avontuur. Sterker nog: het kalenderjaar 2011 hebben we zelfs afgesloten als "nullie". De Ferrarismeter gaf tijdens de jaarwisseling namelijk exact dezelfde meterstand aan als tijdens de jaarwisseling van 2010/2011.

In 2012 gingen we door met name het fors verminderde verbruik van de zeer intensief gebruikte computer, rap op een gesaldeerd zonnestroom overschot af. Na "de nodige maatregelen" is uiteindelijk op 31 december van dat jaar de nieuwe meterstand (op de enkeltarief Ferrarismeter) 4 kWh onder die van het voorgaande jaar komen te liggen, en zijn we dus feitelijk een "neggie" geworden...2005-2013 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)