starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 2
en gerelateerde zaken

10 mei 2005 - 8 september 2005

meest recente bericht boven

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8 september 2005: Verstandige Britten. Ja, die zijn er ook, vanzelfsprekend. Zelfs nog vele malen verstandiger dan de gemiddelde Hollander, zo blijkt. Nederlanders gaan nogal snel op hun achterste benen staan als bepaalde groepen "bevoordeeld" worden: de halmen mogen uiteraard niet te ver boven het maaiveld uitsteken, dat "hoort niet bij onze cultuur" (die al polderend afglijdt richting Armageddon). Enquêtes onder de bevolking van Wales geven een heel ander beeld te zien: de inwoners zijn namelijk voorstander van belastingverlichting voor huishoudens die hun (ecologische) voetafdruk verkleinen! Kijk, DAT is nu eens het principe "de vervuiler betaalt" in de praktijk brengen. En ze willen het nog zelf ook! Bravo, Welshmen and Welshwomen, het goede voorbeeld. Wat zou autorijdend Nederland vinden van selectieve lastenverlichting van de Nederlandse fietsers, voetgangers en landgenoten die minder dan de helft van het gemiddelde huishoudelijke energieverbruik op hun jaarafrekening kunnen tonen? Ziet u de reacties in de Telegraaf al voor u? Lijkt me een leuk uitgangspunt voor een nieuwe (groene) politieke partij; effe lekker de knuppel in het hoenderhok gooien ...

Bron: De Kleine Aarde 134/herfst 2005: p. 11
http://www.walesfootprint.org (Ecologische Voetadruk van Wales)
http://www.voetenbank.nl (Nederlandstalige Mondiale Voetafdruk website)


7 september 2005: Brinkhorst ontvangt Gouden Kolenkit.
Milieudefensie: Energienota ramp voor het milieu.

Persbericht, Amsterdam, 6 september 2005.

The "Golden Coal-Bucket", well-earned for Dutch Minister of Economic Affairs Brinkhorst for the most "fossil" energy report in years and for his dramatic unsustainable energy policy."Woensdag 7 september overhandigt Milieudefensie aan minister Brinkhorst (EZ) in Den Haag de Gouden Kolenkit. De minister krijgt deze onderscheiding voor zijn publicatie van het Energierapport 2005; een nota die de uitstoot van broeikasgassen aanwakkert en Nederland terugwerpt in het steenkolentijdperk. 'Brinkhorst sluit de ogen voor de noodzaak om over te stappen op duurzame energie en energiebesparing,' aldus Vera Dalm, directeur campagnes bij Milieudefensie.

De groeiende afhankelijkheid die de nota laat zien van fossiele brandstoffen als olie en kolen, brengt Nederland in de problemen. Het verbranden van olie en kolen gaat gepaard met de uitstoot van klimaatveranderende broeikasgassen en andere vervuilende zaken zoals fijn stof. Logo of local action of Dutch environmental pressure organization Milieudefensie calling upon communities to reduce CO2 producing activitiesDeze stoffen schaden de volksgezondheid en kosten de overheid miljarden aan aanpassings-maatregelen. De uitstoot van vervuilende stoffen door elektriciteitsproducenten, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend, is sinds 1990 gegroeid met ruim 40 procent.

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt vooral door twee maatregelen versterkt: het plan om overheidsgeld te investeren in 'schoon fossiel', en de lage ambities voor energiebesparing. Schoon fossiel, de techniek om broeikasgassen af te vangen en ondergronds op te slaan, werkt in praktijk als een subsidie voor de fossiele energiesector. De waarde van CO2-opslag voor het verminderen van broeikasgassen is duidelijk, maar de sector is financieel krachtig en kan de investeringen zelf bekostigen. Door te subsidiëren wordt fossiele energie goedkoper en zal het gebruik navenant stijgen. Dat is een reuzenstap terug in het milieubeleid en staat haaks op het breed erkende 'vervuiler betaalt'-principe.

Wat: overhandiging Gouden Kolenkit door Vera Dalm, directeur Milieudefensie aan minister Brinkhorst
Waar: voor ingang Economische Zaken,
Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
Wanneer: woensdag 7 september van 16.15 - 16.30 uur
Brinkhorst krijgt de Gouden Kolenkit voor jarenlang "succesvol fossiel energiebeleid". Altijd wel in voor een grapje, "onze" B.; jammer alleen dat hij niet snapt dat het hier om bloedserieuze zaken gaat ...
© Foto 2005 Michiel Wijnbergh (van website Milieudefensie)

De afhankelijkheid van fossiele brandstof wordt verder versterkt door de onwil om besparingsmaatregelen te nemen. Twee procent besparing per jaar is nu al mogelijk, maar het Energierapport kiest voor anderhalf procent per jaar vanaf 2008 (en zelfs maar 1,3 tot 2008). En met uitsluitend duurzame energie (wind, zon, water) kan het groeiende energieverbruik niet worden opvangen.

Milieudefensie pleit voor een verschuiving van overheidsinvesteringen van het probleem (fossiele brandstoffen), naar de oplossing (duurzame energie en energiebesparing). Dit bekent onder meer: structurele en betrouwbare overheidsinvesteringen in windenergie op zee en andere duurzame energieprojecten. In Frisse Zeewind-II, een gezamenlijke visie van tien Nederlandse natuur- en milieuorganisaties staan daarvoor concrete voorstellen."

Nog even in herinnering brengen: de uitspraak die Brinkhorst deed over Milieudefensie in het interview met hem in het VMD lijfblad van dec. 2003/jan. 2004 (p. 9): "U wilt blijkbaar terug naar de tijd van de plaggenhutten." (U weet wel, het "steenkolentijdperk"). Wie is er hier nu "fossiel"?

Overigens, in een tegelijkertijd uitgebracht separaat persbericht complimenteert Milieudefensie Brinkhorst juist met zijn opvatting dat geïmporteerde biomassa duurzaam moet zijn (palmolie uit grootschalig ontboste tropische gebieden mag bijvoorbeeld niet meer als "duurzame biomassastrook" gebruikt worden). Die zijn zo "slecht" nog niet hoor, die jongens en meisjes van VMD ...

info en copyright logo's en foto:
http://www.milieudefensie.nl


7 september 2005: WKK ook al "down the drain". Brinkhorst wil warmtekracht-koppeling (WKK) alleen nog subsidiëren bij nieuwbouw of vervanging.

Dit schrijft Brinkhorst maandag in een brief aan de Tweede Kamer. PvdA en CDA pleiten voor het behoud van de subsidie voor bestaande WKK-centrales, die voor 40 procent van de elektriciteit in ons land zorgen. De WKK-centrales staan vooral bij industriële processen in de chemie, bij de papierindustrie en in de glastuinbouw en kregen € 110 miljoen per jaar aan subsidie voor de geproduceerde elektriciteit (bijprodukt van warmteproductie).

"B." weet aardig in het nieuws te blijven; hij blijft maar "brieven schrijven" aan de Tweede Kamer. Cursusje "onheilstijdingen presenteren" gevolgd? What's new under the sun? Waar zou al dat "uitgespaarde geld" toch blijven? Moeten we de DE-Koepel, O.D.E. en al die ander duurzame energie organisaties maar opheffen en E.Z. dit land voorgoed de vernieling in laten helpen?

Bron: Technalia Nieuwsbrief nr. 43


6 september 2005: Warmteverbruik Polder PV. De grootste kostenpost op de energienota (gaat nog vele malen erger worden, zie het vorige bericht). Hoe doet Polder PV het op dit vlak (tot nu toe)? Hij vindt zelf dat 'ie het bepaald niet slecht doet, zelfs als je rekening houdt met het feit dat we gebonden zijn aan de stadsverwarming, met alle krankzinnige verhogingen van dien en een volstrekt ondoorzichtige prijsstelling waar NUON niets over loslaat. Dus, voor alweer een hele leuke (mooie!) grafiek, en een vergelijking met de "warmtesituatie" bij andere (gemiddelde) huishoudens, zie de pagina warmte verbruik.


6 september 2005: Zalm Zuurtje (voor fijnbesnaarde zielen: overslaan dit stuk). Net gehoord op het NOS journaal dat de energienota voor een gemiddeld huishouden volgend jaar wel eens met zo'n 300 EURO zou kunnen gaan stijgen omdat Brinkhorst nog steeds kunstmatig de gas- aan de olieprijs blijft koppelen (niks "vrije markt"; stel je voor dat 'ie dat niet meer zou doen, dan zijn de rapen gaar bij Zalm!). Lichtpuntje: variabele prijs elektra zal ook meestijgen met het "post-Katrina" effekt, dus de PV-eigenaren gaan dan hopelijk in versneld tempo de al of niet fors betaalde zonnepaneeltjes (deels) terugverdienen. Als de OK4tjes bij de Sunpower® eigenaren tenminste goed blijven werken. Dat gaan we uiteraard wel weer dubbel en dwars terugbetalen aan Zalm en zijn kornuiten via de kunstmatige, vermijdbare explosie van de variabele gas- en, vergeet dat vooral ook niet, stadswarmte prijs. De laatste bij gebonden klanten die geen kant op kunnen! 1 GigaJoule stadswarmte wordt door NUON gelijk gesteld aan 43 m³ gas: ziet u de enorme prijsexplosie al voor u, bovenop wat we de laatste jaren al (onverklaard en niet toegelicht) voor de kiezen hebben gekregen?

Volgend jaar krijgen we dan alweer een sigaar uit eigen doos gepresenteerd door het kabinet wat zich op barmhartig "Samaritaanse" wijze aan de domme Hollander zal presenteren door te gaan "compenseren" met een of andere onbegrijpelijke, verwarrende "teruggave" post op de nota van het energiebedrijf (voorstel Polder PV voor de naam van die nieuwe post: Zalm Zuurtje). Een post die je uiteraard weer heel goed in de gaten moet houden of daar weer niet allerlei truukjes mee worden uitgehaald door de energiebedrijven... Wat een stelletje oplichters zijn het toch weer, "tja, kunnen we niks aan doen". Natuurlijk kunnen jullie d'r wat aan doen! Ontkoppelen die gasprijs, de enige verstandige keuze!

Ben ook erg benieuwd wat de netbeheerders in de tussentijd ook nog eens voor opslagen op alle vastrechten gaan doen, lekker "meeliften" met alle verhogingen waar toch niemand meer zicht op heeft "want alles wordt toch duurder". Dat alles niet "zomaar" duurder wordt, maar dat het door belanghebbenden zeer bewust duurder gemaakt wordt, hebben slechts enkelingen door. Vastrechten hebben namelijk niets met de olieprijs te maken. Gevolg voor de netbeheerders en eigenaren van stadswarmteprojecten is dat ze, als de valbijl eindelijk (veel te laat) de navelstreng tussen hen en het moederbedrijf doorhakt, ze in een RIANTE uitgangspositie zitten met gepeperde vastrechten waar iedereen voor de rest van zijn/haar leven aan vast zal blijven zitten, zelfs al verbruik je niks. Gedwongen winkelnering, met de zegen van Vadertje Staat die de boel nog eens met 19 % BTW afroomt. "Vrije markt"???? Schei toch uit! Bloedhonden zijn het. De bijbelse tollenaars hebben hun moderne nazaten. History is repeating itself/l'histoire, se repète.

Zo, dat moest ik even kwijt. Over tot de orde van de dag.


4 september 2005: Slimme mobiliteit. Zeer krachtig pleidooi voor een omslag in het mobiliteitsdenken door gemeenteraadslid voor GroenLinks in Utrecht, Robert Giesberts. In een opiniestuk in de Vogelvrije Fietser (E.N.F.B.): "Automobiliteit en autobezit zijn verworvenheden. Daar vragen bij stellen is, net als bij de aftrekbare hypotheekrente, een groot taboe." Hoog tijd dus voor een trendbreuk, al helemaal met de exploderende olie- en benzineprijzen. Taboes zijn er om doorbroken te worden. Maar wat doen de struisvogels in Den Haag, onder druk van Telegraaf-lezend Nederland: accijnsverlagingen! O-LIE-DOM! Zelfs in het auto-minnende Duitsland beginnen steeds meer mensen en hooggeplaatste academici zich te roeren en eisen een omslag in het vastgeroeste autodenken. Terecht, want bijvoorbeeld in Nederland wordt de CO2 uitstoot van een gemiddeld Nederlands huishouden al voor 35% veroorzaakt door het fossiele motorbrandstofverbruik (naast elektriciteit, 25%, en gasverbruik, 40%; cijfers Milieu Centraal). Giesberts besluit zijn opiniestuk dan ook met: "Het domme autorijden versus slimme mobiliteit, waarin de fiets een hoofdrol vervult." Waarvan akte.

Vogelvrije Fietser 30(5) sep/okt 2005: p. 4. "Slimme mobiliteit"
http://www.fietsersbond.nl (wordt lid!)
http://www.milieucentraal.nl/

further reading, kopie op verzoek toegestuurd (mailtje!), duitstalig:
Die SolarRegion 8(2) 2005: p. 12. "Eine neue Mobilitätskultur - Visionen einer besseren Verkehrswelt"


3 september 2005: Nevenactiviteiten Polder PV. Je zou denken dat de komkommertijd over was en het kabinet zich weer vol op de grote problemen zoals de essentiële verduurzaming van onze veel te energie-intensieve economie zou storten. Maar neen, in Den Haag wordt weer eens gesteggeld over "nevenactiviteiten" van politici (Veerman affaire, overigens terecht dat die aangepakt wordt). Om direct maar met deze onzin af te rekenen geeft Polder PV het goede voorbeeld en gaat met de billen bloot op de policy pagina. Zo, hebben we dat ook weer gehad en kunnen we weer verder gaan met serieuze zaken.


2 september 2005: Crisis in het land van melk en honing. Overal rijen voor de benzinestations. Een onthullend ooggetuigeverslag uit de U.S.A. legt genadeloos de uitermate grote kwetsbaarheid van een aan fossiele energiebronnen verslaafde "moderne" samenleving bloot n.a.v. de overstromingen in o.a. Louisiana na Katrina (zie ook berichtje van 30 augustus). Citaten uit een e-mail van een "dicht bij het vuur" wonende vriend:

"Teveel mensen konden niet uit de stad ontsnappen omdat het ze aan de middelen van vervoer ontbrak of zelfs maar geld om benzine te kopen om de stad uit te rijden. Ze kunnen nu niet om hulp vragen omdat mobiele telefoons het niet doen en in feite is het aantal doden totaal onbekend. Het aantal mensen dat in de stad was achtergebleven is vele malen groter dan gevreesd. Sommige ziekenhuizen zitten zonder elektriciteit als de generatoren zonder diesel komen te zitten, en er is tekort aan drinkwater.

Verder zijn er niet alleen olieplatforms buiten gebruik maar is ook de elektriciteit uitgevallen die nodig is om de wel beschikbare olie verder te pompen naar en van raffinaderijen. Vooral het zuid-oosten is getroffen in de achilleshiel van de Amerikaanse maatschappij: benzine distributie.

In North Carolina steelt iemand benzine, en wanneer een personeelslid hem bij het wegrijden probeert tegen te houden rijdt de dief hem dood met zijn SUV. Let wel de prijs is de helft van die in Nederland. Uiteraard is er hier amper alternatief aanwezig of ontwikkeld voor autorijden. Zij die geen geld voor een auto hebben hebben een wrak uit 1986 dat benzine slurpt.

Toevallig is de armoede ook weer met een miljoen in mensenaantal toegenomen in het rijkste land ter wereld."

Line-up for gas guzzlers in North Carolina after breakdown of gas distributing logistics in the wake of Katrina's desastrous landfall, august 2005.
Post-Katrina line-up. File voor de benzinepomp in North Carolina waar i.t.t. diverse andere stations "wel wat te halen is" omdat een tankauto (links achteraan) net een lading van de Amerikaanse "drug" heeft afgeleverd. Voor $ 3,30 per gallon, plm. € 0,70/liter, dat wel (in U.S.A. is dat peperduur...). Let op het hoge aandeel benzineslurpende SUVs en andere "dikke" vehikels, de overdadige verlichting (business-as-usual), en de - onvermijdelijke - stars and stripes op het dak. Foto © 2005 Jaap Meiresonne

Het doet me allemaal sterk denken aan de vele "post-apocalyps" SF-boeken die ik in het verleden verslonden heb. Die blijken een wel erg angstwekkende voorspellende waarde te hebben... Zou het er in Nederland "anders" aan toegaan als er zich hier ook een grote ramp gaat voltrekken? Als de Rijn, Maas en IJssel eens een keer tegelijkertijd massaal buiten hun oevers gaan treden bijvoorbeeld? Ik voorspel u dat het laagje beschaving dan ook hier flinterdun zal blijken te zijn, maakt u zich geen illusie.


 

31 augustus 2005: No Way!!! Het NOS-Journaal bericht dat het kabinet € 250 miljoen uittrekt voor duurzame energie onder voorwaarde dat Borssele definitief open blijft. Dit riekt naar openlijke chantage van de kiezers. "Kloof" tussen burger en politiek? Niks "kloof". We worden in het geheel niet serieus genomen en belazerd waar we bijstaan! Borssele NU dicht en massaal inzetten op duurzame energie, i.p.v. de nieuwe generaties met een fooi af te schepen (die ze ook nog eens zelf betalen).


30 augustus 2005: Incidentje? Tropische orkaan Katrina slaat genadeloos toe in de Golf van Mexico. Naast alle ellende op humanitair vlak ook nog eens de nodige boorplatforms "op drift". Huidige productiecapaciteit in de Golf: slechts 9% van de olieproductie capaciteit; 17% van de gasproductie. Gevolg: olieprijs knalt voor de zoveelste keer omhoog, ditmaal over de 70 dollar grens (per "barrel"). Toeval? Waar komen al die orkanen allemaal vandaan? Wat voor "spul" produceren al die boorplatforms, en wat gebeurt er vervolgens mee? Wat de reden ook mag zijn (velen zijn het er over eens; mondiale temperatuurstijging leidt tot extremer weerspatronen), ook het najaar in Europa zal "heftig" gaan worden, zo luiden de voorspellingen van de meteorologen. Echter, niet alleen w.b.t. de "restanten" van al die depressies die naar Europa overwaaien. Maar uiteraard vooral ook vanwege de exploderende olieprijzen die voor de zoveelste keer een - zeer bedenkelijk - stempel gaan drukken op de energienota's. De zonnepaneel eigenaren kunnen gelukkig nog enigzins "compenseren" voor de geleden financiële schade door hun eigen zonnestroom op te wekken waarvan de "prijs" never nooit niet gerelateerd zal zijn of worden aan die in toenemende mate oncontroleerbare olieprijs. Als de nazaten van Brinkhorst ook maar iets in die richting "van plan" zijn, zal Polder PV als één van de eersten de barricaden opgaan. Revolutie!

Bron: TV-nieuws België 1


30 augustus 2005: KASSA! N.a.v. de volledig uit de hand lopende "NUON Soap" ben ik eens de nota's van mijn ouders en mijn zus gaan bekijken die in het aan Leiden grenzende Voorschoten wonen (ook verzorgingsgebied van de netbeheerder Continuon) en een "gewoon" huishouden hebben met een hoogrendement gasgestookte ketel en elektra. Het grootste deel van de op hun nieuwste nota's in 3 deelposten uitgesplitste post "Vastrecht transport Elektriciteit" blijkt inmiddels uit "Meetdienst" te bestaan, nl. € 0,084219/dag ex BTW. Dat is maar liefst 45 procent van die 3 posten tezamen, komt op jaarbasis neer op € 30,74 ex BTW, is € 36,58 incl. BTW, in wellicht voor de ouderen onder ons begrijpelijker termen: ƒ 80,61. En dat voor de jaarlijkse uitlezing van op zijn hoogst 2 telwerken bij een dubbeltarief meter! Tel daarbij op de vergelijkbare nieuwe uitgesplitste post "Meetdienst" onder netbeheer gas (€ 0,048192/dag ex BTW, € 20,93/jaar incl. BTW), komen we op het absurde bedrag van € 57,51 = ƒ 126,74 incl. BTW voor die ene keer in het jaar dat een meteropnemer in 1 keer "alle" meterstanden komt opnemen. Als hij komt tenminste: het is in het verleden regelmatig voorgekomen dat wij zelf die meterstanden "moesten" doorgeven (om te voorkomen dat we met foute "schattingen" geconfronteerd zouden worden) en dat er helemaal geen meteropnemer is geweest.

Is dit de opmaat voor de door Brinkhorst zo "gewenste", door de energiebedrijven echter zo "gevreesde" splitsing van netbeheerders en energie leveranciers? Krijgen we straks elk jaar een apart mannetje voor de gasmeter, één voor de elektriciteitsmeter en wellicht ook één voor de stadsverwarming? Let wel: water wordt sinds begin dit jaar niet meer door Continuon bij NUON CCC gefactureerd, die meterstanden moeten straks blijkbaar weer door een aparte meteropnemer van het waterbedrijf worden opgenomen (is het afgelopen jaar niet gebeurd!)? Hoeveel CO2 uitstoot gaan al die meteropnemers weer op hun conto bijschrijven (ik heb er nog nooit een op de fiets gezien)? Of gaat straks 1 mannetje straks in ons complex binnen een half uurtje tijd alle, vlak bij elkaar staande meterstanden van 16 meterkasten in zijn digitale meetapparaatje opslaan, aldus goud geld verdienend voor de netbeheerder? Mag die 127 gulden in het jaar straks weer van de nota af worden gestreept als alle meters "digitaal" zijn geworden en op afstand uitleesbaar? Of wordt het "vastrecht" voor die nieuwe meters automatisch aan de nieuwe realiteit aangepast en betalen we dan alsnog zo belachelijk veel geld voor de "monitoring"?

Let wel, hier bovenop komt nog de "administratieve verwerking" van die paar getalletjes ("Vastrecht transport"). Niet schrikken: € 22,81/jaar elektra plus € 50,45 gas = € 73,26 ex BTW, totaal ƒ 192,12/jaar incl. BTW. Totale "administratieve kosten" voor het aflezen en de verwerking van op zijn hoogst 3 getalletjes in het jaar (meeste huishoudens met gas- en elektra aansluiting met dubbeltarief meter): ƒ 318,86! Wij hebben in het recente verleden meermalen moeten ingrijpen omdat NUON de meterstanden niet goed had overgenomen (foutjes van de netbeheerder???) of omdat NUON CCC op onbegrijpelijke wijze meterstanden verkeerd gecorrigeerd had. Mogen we die blijkbaar onterecht in rekening gebrachte administratieve kosten a.u.b. terug ontvangen? Meneer Brinkhorst, legt u het even uit aan Jan-met-de-pet?

Let wel, we "mogen" natuurlijk niet klagen, want de totale post "vastrecht elektriciteit" (incl. "vastrecht levering" door NUON) is bij mijn ouders t.o.v. de vorige nota met maar liefst 2 procent gedaald! Dus, niet zeuren polderjongen? Mwagh, als je de 36 procent stijging vastrecht gas op mijn ouders' nota t.o.v. de vorige er naast legt, kunnen we dat wel weer relativeren. Ik wilde bovenstaande "post monitoring" voor elektriciteit en gas toch even duidelijk maken aan het publiek. Te gek voor woorden! Hoeveel zou het "aflezen" van de GJ meter van de stadsverwarming en de "administratieve verwerking" van dat getalletje eigenlijk kosten? Willen we dat eigenlijk wel weten?


27 augustus 2005: Duurzame Energie 2005. Persbericht.

Conferentie en Expositie, op 10 en 11 november in het MECC, Maastricht. Op Duurzame Energie 2005 treft u een zeer dynamische en innovatieve branche, ziet u de nieuwste technologische ontwikkelingen op duurzaam gebied en ontmoet u dé mensen die de ontwikkeling van duurzame energie vormgeven, zoals:

  • Luc Werring, hoofd Regulering en stimulering energiebesparing en duurzame energie, Europese Commissie
  • Pieter Hameetman, ontwikkelingsmanager bij BAM Vastgoed
  • Gert-Jan Lankhorst, DG Marktordening en Energie, Economische Zaken

Wie vóór 1 september 2005 inschrijft, ontvangt bovendien een aantrekkelijke EARLY BIRD-KORTING. Wees er dus snel bij en kijk op www.duurzameenergie2005.nl.

Duurzame Energie 2005
Postbus 77
1200 AB Hilversum
Tel. (035) 683 88 33
info@ duurzameenergie2005.nl
www.duurzameenergie2005.nl


25 augustus 2005: Sluipverbruik. Polder PV heeft een briefje naar het tijdschrift Intermediair gestuurd n.a.v. een artikel over het sluipverbruik in Nederland. Geplaatst in Intermediair 34. Lees hier de ingezonden (geplaatste) brief.


24 augustus 2005: Verdeel en heers: eerst zwaar plukken, dan "kwistig rondstrooien" (en later weer inpikken). Lijkt het adagium van de nieuwe kabinetsplannen. Toch een beetje geschrokken van alle - mede door hen veroorzaakte - mineur in den lande, en wellicht de verbijsterende uitkomst van het Europese grondwets-referendum (een soort massale protest-stem tegen het zittende kabinet) lijkt er een koerswijziging te komen in Den Haag. Tenminste, aldus de recente berichten op de Telegraaf website, waarin de "getergde" burger allerlei moois wordt beloofd (zie ook links onderaan):

"De meevaller wordt veroorzaakt door de hoge aardgasprijs en komt bovenop het miljard dat bij het paasakkoord al bestemd was voor onderwijs, kennis en innovatie."

Ja, ja, meevaller. Niks meevaller, dat was gewoon vaste prik door de gasprijs kunstmatig aan die van olie te koppelen terwijl dat helemaal niet nodig is. M.a.w.: een bewuste keuze, waar de regering nu "goede sier" mee hoopt te maken door kado'tjes te gaan willen weggeven. Al hebben de meeste mensen dat nog steeds niet door. Schrik niet van de talloze zeer heftige lezersreacties bij het eerste bericht - zie het als de manifestatie van jarenlange, geaccumuleerde onvrede bij de gemiddelde Hollander. Vrolijk word je er in ieder geval niet van. Gelukkig ook pareltjes. Één van de meest intelligente reacties bij het eerste nieuwsbericht:

"Ontkoppel gas en olieprijs, zet de gasprijs terug naar het nivo 1/1/2003 en belast de energieprijs met het lage tarief, het is tenslotte 1 van de 1e levensbehoeftes." (met dank aan Peter uit Heerhugowaard)

Daar kunnen we wel wat mee. Lastenverlichting simpel uitgelegd, eenvoudig uitgevoerd, maar waarschijnlijk te moeilijk en een brug te ver voor Den Haag. Nog veel moeilijker te verteren vindt Polder PV de volgende zin uit het derde stuk, in andere bewoordingen bevestigd in het laatste bericht:

"Ook een verhoging met 52 euro van de energienota, als gevolg van de uit de hand gelopen stimuleringsregeling voor groene stroom, wordt gecompenseerd."

Als ik dit goed lees, gaat die onzalige beslissing van Brinkhorst om de zogenaamde "aansluitkosten" van elk huishouden te verdubbelen om zijn vermeende kostenoverschrijding van de MEP regeling van te betalen (i.p.v. dat bij Financiën, door Zalm gestolen grootste deel van de REB inkomsten terug te halen) dus gewoon door. Hetgeen ik schandalig vind, want elke incentive om energie te besparen zal bij de gemiddelde Nederlander de kop worden ingedrukt omdat het (financiële) resultaat van besparingsacties niet in een verlaging vertaald lijkt te worden, maar het "eindresultaat" juist een zoveelste verhoging zal zijn waarvan voor de meesten volstrekt onduidelijk is waar dat het gevolg van is. Ik geef u op een briefje dat de Hollander het allemaal wel zal geloven ("Het maakt toch geen donder uit wat ik doe"), en alle mogelijke besparingsmaatregelen waar eerst wat geld voor opgehoest dient te worden van het verlanglijstje zal schrappen. Waarmee de meest efficiënte, effectieve, goedkoopste en makkelijkst te behalen vorm van verduurzaming van het energieverbruik "down the drain" dreigt te gaan.

Bovendien, op welke wijze die schandalige verdubbeling van "de aansluitkosten" weer zal worden "gecompenseerd" zoals in de berichten staat is nog volstrekt onduidelijk. Brinkhorst vergeet voor het gemak duidelijk aan te geven hoe deze zoveelste krankzinnige post op de jaarnota's terecht zal komen. Mogen de energiebedrijven dat weer allemaal gaan regelen zodat het een nog grotere puinhoop wordt dan het al is? Wie kan straks zijn nota nog lezen en wijs worden uit de Balkenbrij die nu weer in elkaar wordt geflanst door de zoveelste goocheltruuk van 's Rijks "rekenmeesters"??? Polder PV zou gaarne zien dat in de "geliberaliseerde energiemarkt" buitenstaanders zoals Ministers met hun vingers van de energienota's afblijven. Als de Staat een "compensatie" wil geven voor nieuwe lastenverzwaringen doen ze dat maar direct via de Belastingdienst, i.p.v. via de door hen op de "vrije markt" geschopte energiebedrijven.

Tenslotte de mooiste voor het laatst. Citaat van Van Geel (VROM) in het tweede bericht (vetdruk van Polder PV):

"Van Geel is blij met het extra geld voor duurzame energie en luchtkwaliteit (500 miljoen euro uit het FES-fonds). "Het ziet er niet slecht uit. Dit kabinet ziet doorgaans wel het belang van het milieu"."

Lachen, gieren, brullen geblazen in Den Haag. Niet te filmen die lui. Als u "milieu" hoog in het vaandel heeft, weet u waar ondergetekende op doelt als u Polder PV een beetje heeft bijgehouden (zie o.a. verslag van de B&W TV-uitzending van 15 februari 2005). Wat zijn we weer leuk. Wie het duurzaamst lacht, lacht het best.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24340361/Meevallers_naar_milieu_en_scholing.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24358571/Kabinet_verdeelt_extra_aardgasbaten.html

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24495531/Koopkrachtpakket_bijna_rond.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24510411/Kabinet_bijna_klaar_met_puzzel_koopkracht.html


24 augustus 2005: Eerste Milieukeur ‘groene elektriciteit’ uitgereikt aan Greenchoice. Alweer een wat "ouder" nieuwtje van 30 mei 2005, maar door alle toestanden bij Polder PV ergens op een virtuele plank blijven liggen. Toch leuk, nu dus de eerste "officiële" groene energieleverancier, gefeliciteerd Greenchoice! Extra garantie dat u groener dan groenst laat opwekken. Ook al blijft u af en toe verdwaalde elektronen van Borssele en de kolencentrale op de Maasvlakte in uw stopcontact tegenkomen. Maakt niet uit: u investeert in duurzame, donkergroene stroom (inmiddels, net als pionier Echte Energie, bij Greenchoice ook klimaatgecompenseerd, zogenaamd "groen gas"), en daar blijft het om gaan. Niks volksverlakkerij (zoals enkele hardnekkige mensen uit de "traditionele" energiehoek blijven suggereren), als de controle op de claims maar keihard en waterdicht is. Fraudeurs moeten in het openbaar aan de schandpaal en vervolgens met de eerstvolgende trein het land uit gezet worden. Trouwens, "mijn" energieleverancier Echte Energie heeft weliswaar geen Milieukeur, maar is op "donkergroen" vlak net zo goed bezig als Greenchoice, en mogelijk op diverse vlakken zelfs beter. U heeft dus nog steeds een werkelijk groene keuzemogelijkheid. Mocht u van onderstaand bericht (miljoenenclaim) zo geschrokken zijn dat u de "grote energieconcerns" echt een beetje zat begint te worden, wordt het niet eens tijd om de knoop door te hakken en een van bovengenoemde groene pioniers nu eindelijk eens te gaan steunen door te switchen? Doen!

http://www.milieukeur.nl/nl-NL/Content.aspx?type=news&id=79
http://www.greenchoice.nl/
http://
www.echte-energie.nl/


24 augustus 2005: Stroomproducenten claimen miljoenen. Ja, onze voormalige energiemonopolisten hebben het maar moeilijk. Ditmaal gaan ze (bijna) gezamenlijk in het geweer omdat ze "gekort" worden op hun vertrouwde voorrangspositie door het Europese Hof:

"ROTTERDAM - De stroomproducenten gaan een claim "van zeker enkele tientallen miljoenen euro's" indienen bij het ministerie van Economische Zaken. Dit ter compensatie van de schade die zij zeggen te lijden door het verlies van hun voorrangspositie bij de invoer van elektriciteit uit Duitsland en Frankrijk."

Ja, ja, beste mensen, het zijn bittere tijden. Je zou bijna denken dat de 7 magere jaren zijn aangebroken voor onze 4 "armlastige" energieleveranciers (Eon, Nuon, Essent en Electrabel), alle topsalarissen en -bonussen, goud geld kostende sponsor-projecten en hoge, kunstmatig aan de exploderende olieprijzen gekoppelde energieverkoop omzetten ten spijt.

Lachen is natuurlijk weer wel dat de uitspraak van het Europese Hof door een klacht van een ander mafiamonopolie (de industriële stroomgrootverbruikers, verenigd in de VEMW), en, zéér opvallend, het "concurrerende" Eneco is bewerkstelligd. Of, bij nader inzien, het is te treurig voor woorden dit walgelijke steekspel om het grote geld. Service aan de klant? Sorry, mensen, we hebben "belangrijker" zaken aan ons hoofd...

De op het nieuwsbericht volgende heftige lezersreacties doen af en toe lachwekkend aan, maar de "waarheid" ligt uiteraard zoals altijd ergens in het midden (wat mij betreft meer in de richting van het gemiddelde lezersoordeel). Oordeel zelf:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24431851/Stroomproducenten_komen_met_miljoenenclaim.html


24 augustus 2005: Windwandler geen succes. Prachtig uitziend, "sexy" apparaatje met aangename ronde vormen (kleine "windturbine", iets voor op Van Geel z'n dak, just for the fun of it), maar werken ho maar. Ik vond dit berichtje op de website van SolarNRG die het ding heeft uitgetest (geprobeerd althans):

"Na maanden van testen en proberen met Exendis en Ton Peters hebben we moeten concluderen dat de Windwandler vooralsnog niet levensvatbaar is. Mede door de slechte communicatie van het verkoopkantoor in Duitsland hebben wij een punt gezet achter de samenwerking. Wij blijven de markt voor kleine windmolens scherp in de gaten houden maar tot nu toe hebben we nog niets gevonden waar wij onze naam aan willen verbinden."

Geen probleem, uiteraard. De menselijke geschiedenis puilt uit van de wanproducten, missers, of gewoon dingen die in de praktijk niet of slecht blijken te werken. Een harde leerschool heet dat. Gewoon verder werken, de ontwikkelingen goed blijven volgen en uiterst kritisch blijven als het er eenmaal op aan gaat komen bij de marktintroductie. Bij Sunergy in Rijswijk staat ook een exemplaar van een ander type kleine windturbine op het dak, maar daar zijn (ook) nog niet veel kWh uitgekomen. Die "urban windturbine" gaat er echter zeker komen, al duurt het wellicht nog een paar jaar van onderzoek, praktijktesten, en het vinden van de ideale randvoorwaarden. Kijken of ik onze verhuurder dan zo gek kan krijgen....

http://www.windwandler.de
http://www.solarnrg.nl/home/windwandler.html
(tevens diashow van plaatsing van het apparaat op het dak van SolarNRG)


23 augustus 2005: Kosten stadsverwarming in beeld gebracht. Dat heeft weer de nodige zweetdruppeltjes en hersenverweking gekost, maar we zijn d'r weer uit. 4 "tale-telling" grafieken over hoe NUON de nieuwe bonus voor Van Halderen bij elkaar sprokkelt door zonder enige toelichting of uitleg de "gebonden" stadsverwarmingsklanten een poot uit te draaien. Of ze nu weinig "stoken" of niet. Lees verder op de reeds zeer goed gevulde pagina "NUON Soap".


20 augustus 2005: Weerballonnen gaven verkeerde meting. Blijkbaar zijn er nog steeds de nodige mensen (veelal uit conservatieve hoek) die de mondiale temperatuurstijging "geiteharenwollensokkengezwets" vinden en geen gelegenheid onbenut laten om argumenten te vinden om "die onzin" te ontzenuwen. Welnu, een van die argumenten kan inmiddels bij het grof vuil gezien het onderstaande bericht van de Belgische Teletekst:

"Het design van weerballonnen in de jaren 70 heeft geleid tot discussies of het broeikaseffect en de opwarming van de aarde wel werkelijk plaatsvonden. Daaraan werd getwijfeld omdat de temperatuur op het aardoppervlak gestegen was maar die in de troposfeer, de lagere luchtlagen, op het eerste zicht niet. Nu is gebleken dat de metingen uit de jaren 70 met weerballonnen te hoge waarden gaven omdat de thermometers in de zon hingen. Later is dat gecorrigeerd waardoor de waarden niet stegen. In werkelijkheid is de temperatuur de laatste 30 jaar wel gestegen, met zo'n 0,2 graden per tien jaar."

Toch maar geen "business-as-usual" dus, maar gedrag veranderen, verspilling bestraffen, duurzame energie structureel bevorderen t.o.v. niet duurzame opties, de vervuiler alle door hem/haar veroorzaakte kosten laten betalen en de economie op basis van een Bruto Sociaal Product laten draaien i.p.v. op een volslagen achterhaald, archaïsch "Bruto Nationaal Product".

Bron: Teletekst België (www.canvas.be): p. 183 ("wetenschap"), wo 17 augustus 2005


18 augustus 2005: Alweer 27 procent verhoging vastrecht! Vastrecht stadswarmte wordt binnen een half jaar tijd alweer met ruim een kwart verhoogd in Zuid-Holland. Alarm! Lees verder op de pagina NUON Soap.


29 juli 2005: Handtekening campagne tegen kernenergie. Ook hoogste tijd dat u zich duidelijk gaat uitspreken tegen de meest asociale, gevaarlijke, dure en milieubelastende energie optie die er is, namelijk kernsplitsing (zie ook minispecial op de B&W pagina). Moe van de grondwet referendum "discussies" (die nergens over gingen, in ieder geval niet over fundamentele inspraak in belangrijke kwesties). Dit is nu typisch zo'n "geval" waar u zich WEL duidelijk over uit kunt spreken. In april 2006 wordt het trieste twintigjarige jubileum "gevierd" dat Chernobyl door menselijke arrogantie en domheid de lucht in werd geblazen, met rampzalige gevolgen voor de Oekraïne en haar inwoners. Steun en onderteken a.u.b. de anti kernenergie campagne op de website van W.I.S.E. 400.000 mede Europeanen gingen u al voor. In april moeten dat er 1 miljoen zijn. Doet u mee? Hartelijk dank, mede namens honderden generaties die nog geboren moeten worden!

http://www.antenna.nl/wise


27 juli 2005: Hoogste tijd ... om weer eens smakelijk te lachen in deze verzuurde komkommertijd. Lees de sappige bijdragen van 2 Intermediair lezers in reactie op een smakeloos artikel in dit yuppenblad over SUV rijdende dames. Lees verder op, uiteraard, de Biohummer® pagina!


26 juli 2005: Deutschland bleibt erneuerbar! Dat is de titel van een felle campagne die bij onze oosterburen door de lobbyorganisatie Eurosolar wordt gevoerd (Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien e.V.), omdat in de meest succesvolle natie op aarde op het gebied van de stimulering van duurzame energie (Duitsland is wereldkampioen geplaatst windturbinevermogen en, sinds vorig jaar, ook op het vlak van zonnestroomsystemen) zwaar weer op komst is. Door de verkiezingsuitslag in de deelstaat Nordrhein-Westfalen, door een aanhoudend hoge landelijke werkeloosheid, de slechte "conjunctuur", etc., rommelt het aan alle kanten bij onze oosterburen en wordt door conservatieve politici elke gelegenheid aangegrepen om "fossiel" en "nucleair" weer naar voren te schuiven als onderdeel van een pakket maatregelen om het land weer "in de greep" te krijgen. En dat, terwijl, volgens zeggen van Eurosolar, er door het extreem succesvolle Erneuerbare-Energien-Gesetz (in het leven geroepen door de nu zwaar aangevallen rood-groene coalitie), meer dan 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen in de industrie zijn gecreeërd, er 19.000 Megawatt aan duurzaam productievermogen is geïnstalleerd en de DE-sector in Duitsland sinds 2000 jaarlijks groeit met 30 procent.

Eurosolar is bezig met een grote advertentiecampagne in Duitse kranten om haar standpunt over de energieproblematiek aan het eigen publiek voor te leggen zodat zij grondig geïnformeerd worden over de mogelijkheden van duurzame energie, en de leugens en halve waarheden die er over de "klassieke" en "nucleaire" opties worden verspreid. Als u deze actie wilt ondersteunen en meer informatie wilt, lees dan verder via onderstaande links. Ook zo gefrustreerd door "het E.U. Grondwet referendum"? Hier ligt uw kans om als burger u over dit soor essentiële (Europese) zaken uit te spreken. Duitsland moet verder op de ingeslagen weg, en wij kunnen ze daar bij helpen.

http://www.eurosolar.org ("Deutschland bleibt erneuerbar")
http://www.eurosolar.org/new/de/downloads/EUROSOLAR_Aufruf_Juni2005-einseitig.pdf
(pamflet, 160 kB, met gedetailleerde argumenten vóór voortzetting van de succesvolle D.E. politiek in Duitsland, en oproep tot ondersteuning van deze actie)


26 juli 2005: Nationale Conferenties Duurzame Energie. Een bijlage in het tijdschrift Duurzame Energie van Æneas nodigt de lezer uit tot een bezoek aan de door Euroforum georganiseerde conferentie "De toekomst van Duurzame Energie onder hoogspanning?" in het Hilton Hotel in Rotterdam op 29 september 2005. "Binnen één dag bent u volledig op de hoogte!", ronkt de brochure. Echter, als we de flyer beter bekijken, gaat de conferentie voornamelijk over beleidszaken en visies van de nodige gremia, en niet over hoe we bijvoorbeeld Economische Zaken tot meer maatschappelijk verantwoorde gedachten kunnen bewegen in het energie"debat" (wat wel erg eenzijdig wordt gevoerd de laatste tijd). Bovendien zie ik geen enkele naam van een vertegenwoordiger uit de duurzame energiesector (Mirjam de Rijk van Stichting Natuur en Milieu tel ik daar niet bij). Wel heel erg schunnig is de laatste bijdrage, waarnaar op de voorkant van de brochure wordt verwezen als "Toekomst van kernenergie als duurzame energiebron". Ik hoop dat Diederik Samsom de aanwezigen duidelijk zal maken dat kunstmatige kernsplitsing op deze planeet absoluut géén vorm van duurzame energie is, dat het eindeloze gezeur van de kernenergie lobby maar eens afgelopen moet wezen (zie kernenergie minispecial) en dat er in Nederland voor natuurlijke, gratis kernfusie gekozen gaat worden, namelijk elektriciteitsopwekking uit zonlicht (PV), passieve (architectuur, bouw) en actieve warmtewinning (zonnecollectoren) uit die gratis, reeds miljoenen jaren geleden "gebouwde", onverwoestbare en veilige reactor de Zon. Die ook nog eens, door de drukverschillen in de atmosfeer van onze planeet, er voor zorgt dat we enorme hoeveelheden brandschone windenergie kunnen opwekken. En dat we de reeds lang geleden door de Zon in onze planeet gestopte duurzaam te exploiteren aardwarmte op een slimme manier gaan gebruiken i.p.v. de in diezelfde bodem opgeslagen fossiele grondstoffen massaal gaan verbranden. De Staat der Nederlanden moet kernenergie uitfaseren omdat die optie niet in een duurzame energiemix past, en in geen enkel maatschappelijk verantwoord energiebeleid.

Tenslotte, de brochure suggereert dat deze conferentie ook voor "consumenten-, gebruikers- en milieuorganisaties" is bedoeld, maar waarom bedragen de kosten dan € 799,-- ex BTW per persoon? Willen ze zo de burger betrekken bij fundamentele discussies over de energievoorziening? Zijn ze niet goed snik? Als ik de ruimte had, zou ik daar toch liever nog een zonnepaneeltje voor kopen. Dan kan ik mijn mond dichthouden en mijn jaarlijkse elektriciteitsbehoefte zelf opwekken namelijk! En dáár gaat het om. Niet lullen, maar decentrale, duurzame energie productie eenheden plaatsen, dat moeten we in Nederland gaan doen.

Op 10 en 11 november gaat het hopelijk wel over de werkelijk duurzame energie opties waar we uit moeten kiezen. Jammer dat ook voor deze mede door O.D.E. georganiseerde conferentie (MECC, Maastricht) dik betaald moet worden en de burger zelf dus nog steeds niet laagdrempelig kennis van de mogelijkheden kan nemen en mee kan praten over zijn eigen duurzame energie toekomst. Jammer.

http://www.euroforum.nl/de.htm (Rotterdam 29-9-2005)
http://www.duurzameenergie2005.nl/ (Maastricht 10/11-11-2005)


 

25 juli 2005: De leugen van de "vrije energiemarkt" (the BIG LIE of the "free energy market"). We kregen de 23e een foldertje van NUON in de bus, "Een lichte stijging van de energietarieven per 1 augustus 2005". Prima dat NUON haar klanten voorlicht, maar gezien de "NUON Soap" een beetje bizarre titel, nietwaar? En dát verhaal heeft echt niets te maken met de stijging van de olieprijs (en de kunstmatig daaraan door Brinkhorst gekoppelde gasprijs!), maar met incompetentie en een administratieve puinhoop bij NUON CCC. Overigens, in vergelijking met de tarieven van 1 januari wordt uit de folder duidelijk dat er in een half jaar tijd alweer prijsstijgingen zijn van anderhalf tot bijna 4 procent, afhankelijk van je leveringscontract. De mensen met een enkel telwerk (zoals Polder PV) die continutarief hebben omdat ze gewoon zuinig leven en weinig elektra verbruiken (dus geen dubbel telwerk nodig, want dan betaal je veel meer vastrecht dan je "verdient" aan het goedkopere nachttarief), worden zoals gewoonlijk weer het zwaarst gepakt met 4 procent prijsverhoging. Moeten ze maar meer consumeren, vindt NUON blijkbaar, die met een soort van E.Z. overgewaaid "consuméér of ik schiet" virus besmet lijkt te zijn. Niet duurzaam en typerend voor de blijkbaar onuitroeibare menselijke eigenschap dat de "armoedzaaiers" moeten bloeden als men weer eens wat van het slijk der aarde tekort lijkt te komen.

Gelukkig neemt Polder PV al 2½ jaar geen elektra meer af van NUON, maar van Echte Energie. Ook gas wordt weer 4% duurder, maar dat maakt weinig uit als je zo weinig verbruikt (ook daarvoor zijn we naar E.E. overgestapt, trouwens). Stadsverwarming (niet vrijgegeven markt) wordt niet verhoogd, maar ja, als je zoveel vastrecht zoals wij moeten ophoesten (€ 0,68 per dag), blijf je je toch blauw betalen, zelfs al stook je extreem zuinig. Hoe je het ook wendt of keert, ook al doet de consument er alles aan om zijn verbruik omlaag te krijgen, en aldus aan zijn persoonlijke Kyoto verplichtingen te voldoen, hij/zij wordt via de achterdeur alsnog zwaar gepakt via de vastrechten en de belastingen op energie.

Terug naar de titel. Wat wel weer aardig is van NUON, dat ze de prijsopbouw van elektra en gas in een grafiekje hebben weergegeven. Ik heb de getallen even in een wat mooier Excel grafiekje overgezet, met het volgende resultaat (voor meer details en meer grafieken m.b.t. energieprijzen, zie de ECN website www.energie.nl):

Dutch electricity price 2005 on the so-called "free market". Top-down: net management (fixed), delivery ("free market"), taxation (fixed),   Dutch gas price 2005 on the so-called "free market". Top-down: net management (fixed), delivery ("free market"), taxation (fixed),

Wat volgt hieruit?

  • De voormalige energiemonopolisten schreeuwen moord en brand als Brinkhorst de netbeheerders van hun bedrijf wil gaan afsplitsen. De grafieken tonen u waarom: er wordt grof geld verdiend aan het netbeheer! 22 procent voor elektra, en 13 procent voor gas. Dat wil je natuurlijk niet kwijtraken, want da's een goudmijntje.
  • Als we de detailgrafieken van de ECN website www.energie.nl bekijken en ook het variabele deel van de "netbeheerskosten" in die grafieken in beschouwing nemen, blijkt dat de gemiddelde eindverbruiker in 2005 slechts op 38% van de prijs voor elektra en op 45% van de prijs voor gas (ex BTW) invloed kan uitoefenen door zijn/haar consumptie ("levering") omlaag te brengen. De rest van de prijs bestaat uit netbeheer en belastingen, waar de eindverbruiker geen enkele invloed op heeft. Deze situatie is een van de structurele oorzaken dat er nauwelijks financiële prikkels voor de consument zijn om het gedrag te verbeteren, omdat dat slechts een klein effect heeft op wat hij/zij uiteindelijk betaalt. De vastrecht kosten voor aansluitingen gieren de laatste jaren de pan uit, en als je zelfstandig je energienota omlaag hebt gekregen door verstandig te investeren in zonnepanelen, zuinige apparaten, en je gedrag hebt verbeterd, wordt je alsnog afgestraft door extra kostenposten waar je niets aan kunt veranderen. Je reinste volksverlakkerij. "Levering" is ook het enige deel waarvoor de consument voor een andere aanbieder kan kiezen (bijvoorbeeld, overschakelen naar een 100% duurzame elektra en klimaatgecompenseerd aardgas aanbieder als Echte Energie). Voor de rest kan niet gekozen worden: transport wordt door de netbeheerder in rekening gebracht waar je aan vast zit en de rest pikt de Belastingdienst in.
  • Deze grafieken stinken naar een bekende vissoort. 53 cq. 44 procent (prijspeil 2005, www.energie.nl) van de energieprijs verdwijnt in de bodemloze put van het Ministerie van Financiën. Als men die opbrengsten nu zou investeren in duurzame energie, energiebesparing, en structurele verbeteringen van de infrastructuur, hoeft Brinkhorst niet meer naar Trittin om te zeuren over "overbelasting" van het Nederlandse net door al die prachtige windturbines in noord Duitsland, en kan hij de burgers betrekken bij de duurzame energievoorziening van Nederland. Gelooft u dat dat met dit kabinet gaat gebeuren? Lees Polder PV en trek uw eigen conclusies.

Als "doekje voor het bloeden" doet NUON in dezelfde folder een aanbieding om 4 Philips spaarlampen voor de prijs van 2 aan te schaffen. Misschien verdienen ze hier ook nog eens zogenaamde "witte certificaten" mee, een van Brinkhorst's bureaucratische plannetjes in het E.Z. rapport "Nu voor later" (zie 18 juli 2005 op de PV-nieuwspagina) om meer energiebesparing te realiseren. OK, alle beetjes helpen, maar als je hele huis al "voorzien" is, kun je daar ook niets mee uiteraard. In de gemeenschappelijke tuin hangt al een lamp, gekregen van een buurvrouw, die op zonne-energie werkt (aardigheidje). And that's it, meer hebben we niet nodig.


24 juli 2005: RMNO en "Zonneklaar". Heel andere geluiden uit de burelen van de Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek. Collega Floris Wouterlood heeft er tijdens mijn afwezigheid reeds aandacht aan besteed op zijn nieuwspagina (29 juni 2005). Over hoe het verder kan en moet met zonne-energie in Nederland. En dat er nooit meer zo'n instabiel "zwabberbeleid" op het vlak van de (duurzame) energievoorziening gevoerd mag worden omdat dat rampzalige gevolgen heeft voor het vertrouwen van zowel de burgers als het bedrijfsleven (hoofdadvies):

"Beter geen beleid dan discontinu beleid. Nooit meer mag de Nederlandse overheid eerst verwachtingen wekken bij de producenten en consumenten, die hun nek uitsteken, om die kort daarna weer te beschamen. Dit tast de rechtszekerheid aan."

Verkokering binnen de Nederlandse overheid wordt ook als belangrijke tekortkoming gezien voor een effectief (duurzaam) energiebeleid. Ik hoop dat de Nederlandse adviesraden, die ook regelmatig met elkaar in de clinch liggen over dit soort thema's, zich realiseren dat deze kritiek ook van toepassing is op hun eigen situatie...

http://www.perssupport.nl/Home/Persberichten/Actueel?itemId=66843 (persbericht 29 juni 2005)
http://mercury.remotion.nl/websites/V2_RMNO/files_content/Advies%20zonnestroom.pdf (686 kB)


24 juli 2005: "Nu voor later". Nog een paar woorden over het op 8 juli 2005 aan de Tweede Kamer aangeboden "Energierapport" van de hand van Economische Zaken (zie ook bericht onder 18 juli 2005 op de PV nieuwspagina) en dan hou ik er over op. Citaat uit het voorwoord van Laurens Jan Brinkhorst:

"De realiteit gebiedt te erkennen, dat een duurzame energievoorziening voorlopig nog toekomstmuziek is. Op weg naar dat doel is er toch al veel te bereiken. Meer samenwerking in Europa, forse energiebesparingen, een groter aandeel duurzame energie, meer innovatie en een slimmer verbruik van de energiebronnen."

Aan de ene kant zou je cynisch kunnen stellen dat met deze stellingname "een hoger realiteitsgehalte" in het Nederlandse (duurzame?) energiebeleid komt, maar aan de andere kant riekt deze opmerking naar een ambitieniveau van nul-komma-nul. Blijkbaar is volgens E.Z. de situatie, in tegenspraak tot de "stellingname" in het rapport, nog niet kritisch genoeg. Een opinie die bepaald niet gedeeld wordt door iedereen, om het zacht uit te drukken (blijkbaar moet het I.P.C.C. zichzelf maar opheffen). Maar ik wil ook graag wijzen op dat betekenisvolle woordje verbruik van energiebronnen. Blijkbaar vindt Brinkhorst het de gewoonste zaak van de wereld dat we al die bronnen klakkeloos mogen verbruiken. Goddank komt Brinkhorst niet uit de burelen van het CDA waar "rentmeesterschap" blijkbaar weer helemaal "in" is en steeds meer partijleden eisen dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid en energiebesparing, maar is hij lid van de goddeloze "milieu-als-gelegenheidsargument" hanterende D66, dus dat is niet zo vreemd. Polder PV had echter in zo'n belangrijk (geacht) document liever het woord gebruik gezien, want we leven maar kort en we zijn slechts tijdelijke passagiers op deze fantastische planeet, nietwaar? We hebben recht op niets, en zeker geen recht op verspilling. Dat moet blijkbaar nog steeds doordringen in de nodige door en door verwende (westerse) hersenpannetjes.

Tenslotte nog een paar citaten die n.a.v. het verschenen rapport in het Nieuwsblad Stromen verschenen (nr. 11/12, 7e jaargang, 22 juli 2005):

"Ik vraag me af wat het ministerie van EZ de laatste jaren heeft uitgevoerd." (Diederik Samsom, PvdA)

"Als we zo doorgaan, is het bijna logisch dat we automatisch terugvallen op nucleair."
(Brinkhorst's partijgenoot Boris van der Ham, D66!)

"De urgentie wordt prima aangegeven, maar dan is het alsof een andere auteur aan het werk gaat, want het rapport verzandt daarna in een ongelooflijke matheid."
(Teun Bokhoven, DE-koepel)

"Er is nog hoop: Nederland dreigt opnieuw in een economische recessie terecht te komen en dat komt het milieu en energiebesparing ten goede."
(ijzersterk, maar wel de meest cynische uitspraak van allemaal, Harmen Weijer, hoofdredacteur Nieuwsblad Stromen)


22 juli 2005: CO2 reductie in Nederland tenietgedaan door "ontwikkelingshulp". Het ene na het andere zwaarlijvige en pretentieuze rapport verschijnt over hoe geweldig (of hoe slecht) we het in Nederland wel niet doen met onze "CO2 reductie doelstellingen". Menig ambtenaar en politicus ronkt er lustig op los. En tegelijkertijd wordt door financiële Nederlandse staatssteun van allerlei dubieuze "fossiele energieprojecten" in het buitenland (met name arme landen) alle gerealiseerde of geplande eigen uitstoot reductie volledig om zeep geholpen. Lees hier het onthutsende bericht uit het laatste Milieudefensie Magazine (juli/augustus 2005). Wat een ongelofelijke volksverlakkerij lijkt het - sowieso aan alle kanten rammelende - nationale "milieu"beleid weer te gaan worden...


19 juli 2005: Strijd gaat door op vakantie. Ook in Italië waren we niet gevrijwaard van het SUVfe "geweld". Biohummer® ging met Polder PV de duurzame strijd aan, kijk hier maar eens.


18/19 juli 2005: Vervolg "NUON soap". Bizarre ontwikkelingen van onze laatste horrorstory bij deze (voormalige???) energie monopolist.


23 juni 2005: De Kleine Aarde kiest voor Echte Energie. Uit een in onze vakantie verspreid persbericht van Echte Energie:

"Beide partijen gaan intensief samenwerken om gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Als eerste binnen het nieuwe project “De Energietuin” in Boxtel. Tevens kiest De Kleine Aarde voor de 100% schone stroom en gas van Echte Energie."

Mooie zaak. Eendracht maakt macht. Met de lange geschiedenis en pionierende activiteiten van de Kleine Aarde en de innovatieve ondernemerskwaliteiten van Echte Energie een zeer interessante combinatie waarvan we zeker meer zullen horen. We zijn benieuwd wat deze kruisbestuiving op duurzaam energievlak zal gaan opleveren!

http://www.dekleineaarde.nl
http://www.echte-energie.nl


16 juni 2005: Persoonlijke kruistocht van Brinkhorst tegen Duurzame Energie in Nederland tandje hoger: Subsidiebedragen renovatie windmolens op land verlaagd. Neem eerst een slok vitaminepillen tegen de iets te grote dosis cynisme in deze bijdrage voordat u verder leest. [cynisme modus open]

"Omdat renovatiekosten voor bestaande windturbines aanzienlijk lager zijn dan investeringskosten voor nieuwe windturbines, heeft minister Brinkhorst van Economische Zaken besloten een aparte categorie in de MEP te introduceren voor renovatie van bestaande windturbines op land. Het subsidiebedrag zal tot en met de eerste helft van 2006 1,7 eurocent per kilowattuur bedragen en in de tweede helft van 2006 en in 2007 0,8 eurocent per kilowattuur...." Etcetera.

Aldus een persbericht van 13 juni op de website van, hoe kan het ook anders, ons geweldig progressieve "Ministerie van Economische Zaken". Ze hebben daar blijkbaar nog niet door dat 1 januari 2005 hun Ministerie is opgegaan in het Ministerie vóór Duurzame Ontwikkeling, tezamen met de collega's van VROM. Tja, ambtenaren hé, dat gaat allemaal niet zo snel in de bovenkamer; ze hadden blijkbaar nog niet begrepen dat het niet alleen een ander gebouw was waar ze heen moesten verhuizen, maar dat ze ook nog een andere werkgever kregen.

Ondertussen is duidelijk dat na de effectieve "ingreep" in de ontwikkeling van wind op zee door Laurens Jan er ook vooral niet te veel mooie, hypermoderne en veel te veel kilowattuurtjes producerende "opgeMEPte" windturbines op land bij moeten komen van hem, want stel je voor dat "ons" distributienet dat niet aan zou kunnen. Dan zitten ze opeens bij TenneT (nog zo'n E.Z. instantie) weer te stuiteren dat er onbalans optreedt waar iemand natuurlijk voor moet gaan bloeden (lekker makkelijk: windboertje pesten, dat linkse tuig moet eens een lesje leren...). In ieder geval heeft Brinkie, die zich graag op de borst klopt Neer'lands "milieuminister" te zijn, de heer Trittin (wat Polder PV betreft de enige echte Europese Minister van Milieu waar B. maar eens een paar maandjes bij in de leer moet) even fijntjes uitgelegd dat hij wat aan dat windenergie overschot in Noord Duitsland moet gaan doen, want anders zou hier in dit kruidenierslandje de stroom wel eens uit kunnen vallen. We gaan in Nederland natuurlijk niet ons net verzwaren om de groei van Duurzame Energie in Duitsland te gaan faciliteren, ben je gek! Dat geld, waarvan "Den Haag" blijkbaar nooit genoeg heeft, steekt Brinkhorst namelijk liever in sexy projectjes als een Europese kernfusiecentrale, een "inherent veilige kernsplitsingsreactor" of een landschappen verscheurend HSLetje, dan dat hij het aan de stimulering van duurzame energie uitgeeft en daarmee de gapende kloof tussen politiek en de burger mede kan helpen verkleinen. Zonnepaneeltjes zijn niet sexy genoeg voor hem, daarvoor moet je bij van Geel wezen, al zou die niet weten waar hij het geld vandaan zou moeten halen. Er moet natuurlijk wel een gepaste afstand tussen de Echte Regenten en het gepeupel blijven....

Ben benieuwd wat de volgende stap in Brinkhorst's weloverwogen, bij vol bewustzijn uitgevoerde Duurzame Energie Destructie (spreek uit: DÉD) beleid zal zijn. Zou het nog slechter kunnen? Wie houdt hem tegen? Zit de Tweede Kamer soms te slapen? Of moeten we het maar als "krachtdadig optreden" beschouwen; Nederland schreeuwt immers om "meer gezag", als we de laatste Intermediair (16 juni 2005) tenminste mogen geloven. [/cynisme modus sluiten]

http://www.duurzameenergie.org/nieuwsactueel.html#paniek (NWEA's weloverwogen reactie op de "paniekzaaierij" over de (vermeende) effecten van grootschalige windenergie opwekking in Noord Duitsland op het Nederlandse distributienet)
http://www.minez.nl/content.jsp?objectid=32984 (persbericht EZ)
http://www.senternovem.nl/mep/ (toelichting persbericht en FAQ lijstje bij SenterNovem)


14 juni 2005: Energierekening stijgt fors

"ARNHEM - Huishoudens met een gemiddeld stroom- en gasverbruik betalen dit jaar 200 euro meer. Daarmee komt hun energierekening op 1600 euro. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van EnergieNed, de brancheorganisatie van energiebedrijven in Nederland. Stroom en gas zijn volgens EnergieNed 15 procent duurder geworden, vooral door de stijgende olieprijzen. De prijs van aardgas is gekoppeld aan die van olie. Circa 57 procent van de verbruikte elektriciteit wordt bovendien geproduceerd met gas. Gesplitst komt de energierekening neer op 925 euro voor gas en 675 euro voor elektriciteit. Van het totaalbedrag van 1600 euro, betaalt een huishouden ruim 600 euro ecotax en BTW, aldus EnergieNed.

Het gemiddelde stroomverbruik van een huishouden bedraagt circa 3350 kilowattuur, het gemiddelde gasverbruik circa 1750 kubieke meter. Alle 7 miljoen huishoudens nemen 21 procent van het totale Nederlandse stroomverbruik voor hun rekening en 23 procent van het totale gasverbruik, blijkt verder uit de cijfers. Sinds 1988 neemt het stroomverbruik van huishoudens jaarlijks toe door de aanschaf van grote apparaten als de diepvriezer, de wasdroger en de vaatwasser. Het gemiddelde huishoudelijk gasverbruik is de afgelopen tien jaar juist gedaald (met 20 procent) door de opkomst van de energiezuinige hoogrendementsketel en door betere isolatie van woningen."

Energierekening van 1600 Euro? Toe maar! Daar kan Polder PV een half jaar van eten. 100 procent biologisch! Moet je maar wat zuiniger aan doen natuurlijk, zoals een goeie ouderwetse calvinistische Hollander als Polder PV. Schijnt een uitstervend ras te zijn, de calvinist. Doodzonde. Onze totale nota voor elektra (Echte Energie: klein beetje windenergie uit Nederland; rest, plm. 70%, zelf opgewekte zonnestroom), kookgas (22 kuubjes in het jaar) en warmte (de grote slokop stadsverwarming, ook al stoken we extreem weinig), was voor het afgelopen jaar namelijk ongeveer 440 Euro (nota van E.E. moeten we nog krijgen, maar ja, netbeheerder Continuon kan de gegevens weer eens niet op tijd tevoorschijn toveren...). OK, zal dit jaar wel weer wat meer worden, alle "liberalisering" van Brinkhorst ten spijt (of misschien wel: dankzij...), maar Polder PV heeft dan ook geen diepvriezer (vriesvakje van 22 liter is genoeg, en we hebben toch een moestuin...), wasdroger (ben je gek, dat doet moedertje natuur wel voor ons, gratis!), of vaatwasser (met de hand en niet of slechts met koud water spoelen: niet te verbeteren). En dan verdienen we ook nog eens een opwekvergoeding bij Echte Energie. Wie zei ook alweer dat zonnepanelen duur waren? Laat de variabele kWh prijs maar lekker stijgen! Die kost namelijk nog steeds maar een schijntje. Eerst maar eens die krankzinnige belastinginkomsten (bijna 40% van het totaal!!!) aanwenden voor een nationaal stelsel van terugleververgoedingen, dat schiet pas op, en dan kan de burger actief en op positieve wijze betrokken worden bij de energievraagstukken van de 21e eeuw.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21774231/Energierekening_stijgt_fors.html


13 juni 2005: Alweer een "Prius" verkocht. Zie berichtje onder 7 juni 2005. Deze hybride auto schijnt ook in Amerika mateloos populair te zijn. Met name in het artiesten glamour wereldje, waar bijkans vechtpartijen uitbreken als er weer een bootje met die auto's uitgeladen wordt. En nu maar hopen dat dat minder milieubelastende auto'tje als vervanger van (een deel) van het wagenpark wordt gekocht, en niet als extra luxe speeltje, anders schiet het niet op, uiteraard. Eerst die benzineprijs maar eens 3, 4 maal zo hoog, dat is pas effectief (in de U.S.A. moet eigenlijk minstens een factor 10, 20 bovenop de benzineprijs, want daar is 't ie helemaal belachelijk laag, dat geeft natuurlijk geen enkele prikkel om die benzineslurpers voor de fiets te verruilen). Voor de goede orde: Polder PV heeft nooit een auto gehad en heeft geen rijbewijs. Geen enkel probleem in Nederland en hartstikke gezond. Hij betaalt echter wel mee aan de gigantische luchtvervuiling en het enorme ruimtebeslag van dit milieuonvriendelijke vervoermiddel.


13 juni 2005: Goed VROM initiatief: Subsidie energiebesparing lage inkomens (TELI).

"De overheid stimuleert dat huishoudens met lage inkomens meer gebruik gaan maken van energiebesparende maatregelen. Deze huishoudens wonen vaak in oudere, slecht geïsoleerde woningen. Zij zijn minder snel geneigd om geld uit te geven voor isolatie of energiezuinige apparaten, terwijl ze de financiële voordelen van energiebesparing juist goed kunnen gebruiken. Daarom is de subsidieregeling Energiebesparing voor huishoudens met een lage inkomens (TELI) van kracht.

Met deze subsidieregeling wordt geld verstrekt aan projecten die huishoudens met lage inkomens informeren, adviseren en helpen bij energiebesparing. De subsidie per project bedraagt maximaal € 455.000. In 2002 en 2003 zijn twee tenders uitgeschreven. In totaal is aan 17 projecten subsidie toegekend. In 2004 is de regeling tussentijds geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is besloten medio 2005 een derde tender uit te schrijven."

Hé, hé, eindelijk weer eens goed nieuws uit Den Haag. Hopelijk is de drempel om ondersteuning aan te vragen voor een niet dik in de slappe was zittend huishouden in een slecht geïsoleerd huis hiermee een fors stuk omlaag gebracht. Als dit goed wordt uitgevoerd, zou de potentiële energiebesparing groot kunnen zijn. Dan maar een beetje minder "economische groei"; geen enkel probleem in een van de rijkste landen ter wereld. Meer van dit soort projecten, a.u.b.!

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10430


 

8 juni 2005: Uw mening telt?! Stom, bijna vergeten. Nog wat cijfertjes n.a.v. het meest besproken referendum van Europa. De stand na 853.007 ingebrachte stemmingen op referendumwijzer.nl:

De Europese Unie dient in al haar beleid rekening te houden met het milieu
Eens 81.4%
Niet eens/Niet oneens 9.7%
Oneens 8.9%
Het stimuleren van duurzame energie door de Europese Unie is overbodig
Eens 14.2%
Niet eens/Niet oneens 11.8%
Oneens 74.0%
Wereldwijde armoedebestrijding moet een belangrijke doelstelling van het buitenlands beleid van de Unie zijn
Eens 63.8%
Niet eens/Niet oneens 14.5%
Oneens 21.6%

Gesnopen, geachte dames en heren regenten in Den Haag? Got the message? Haben Sie das verstanden? Comprendo? Capisce???!!!! Gaan jullie hier nog "iets" mee doen? Fijn!


7 juni 2005: Crisis? What crisis? Wat hebben de volgende 3 berichten met elkaar te maken?

"De uitstoot van broeikasgassen moet nu worden beperkt, want uitstel van maatregelen tegen het broeikaseffect zal de wereld uiteindelijk alleen maar geld gaan kosten. Dat hebben de academies van wetenschappen van de landen van de G8, plus die van Brazilië, China en India, dinsdag in een gezamenlijke verklaring gezegd."

"Door de al maanden aanhoudende droogte zijn de waterreserves in Spanje sterk geslonken. Het ministerie van Milieuzaken in Madrid maakte dinsdag bekend dat de stuwmeren nog maar voor 58 procent zijn gevuld."

"Een nieuwe verhoging van de brandstofprijzen heeft weer een record doen sneuvelen. Marktleider Shell verhoogde dinsdag de adviesprijs voor een liter diesel met 1 cent tot 1,035 euro."

Neen, dit is geen science fiction, beste mensen, dit is de bikkelharde realiteit (olieprijs per vat inmiddels ruim 54 dollar). U kunt zich hier niet meer van afmaken met een parasolletje en een tropische longdrink, zoals op die beroemde cover van Supertramp's klassieke plaat met bovenstaande titel uit 1975. Aan de bak dus, al die energieslurpers inclusief het waterbed het huis uit, alle gloeilampen vervangen door spaarlampen, sluipverbruikers en apparaten die u niet gebruikt uit het stopcontact, die stompzinnige SUV (losers!) inruilen voor de zeer succesvolle Prius (NIEUWS!!!! Mijn schoonouders hebben er één besteld....), of, veel beter, een mooie ligfiets kopen, een zonnecollector en zonnepanelen aanschaffen, wellicht een warmtepomp, Schiphol links laten liggen, en van de zomer gewoon met de trein naar de Alpen, zoals Polder PV al twintig jaar doet (thuisblijven is nog beter, uiteraard). U kunt zelf de wereld verbeteren door in eigen huis te beginnen.

(tussen haakjes: Polder PV is geen Telegraaf lezer, mocht u een beetje vreemd "beeld" krijgen)

http://www.telegraaf.nl/buitenland/21566941/Academies_G8_landen:_beperk_uitstoot.html
http://nationalacademies.org/onpi/06072005.pdf (originele brief, 398 kB)
http://www.telegraaf.nl/buitenland/21559571/Waterreserves_van_Spanje_sterk_geslonken.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/21540391/Dieselprijs_belandt_op_recordniveau.html


7 juni 2005: Bizarre "avonturen" bij Neer'lands meest besproken energiebedrijf. U dacht dat Polder PV had stilgezeten? Vergeet het maar! Ik ben alweer sinds 8 februari in een heftige strijd met mijn oude energieleverancier verwikkeld omdat ik het heb bestaan om uitleg te vragen over enkele structurele wijzigingen op ons jaaroverzicht van 2004. U kunt op de pagina "NUON soap" nalezen wat er in de tussentijd allemaal gebeurd is. Pak er even een pint bij.


6 juni 2005: Regentenhumor: "Balkenende doet beroep op milieubesef".

AMSTERDAM - Premier Balkenende heeft maandag een klemmend beroep gedaan op de Nederlanders om in hun bestedingen meer rekening te houden met het milieu. "Het gaat beter met het milieu dan vroeger, maar nog niet goed genoeg", zei hij in een toespraak voor CDA-jongeren in Amsterdam.

"Als het inkomen van de huishoudens stijgt, stijgt ook de druk die dat legt op het milieu, vooral door een stijgend energiegebruik", betoogde de premier. Hij riep de burgers op om als ze extra geld te besteden hebben, dat niet te steken in een grotere auto of een lcd-scherm. "Je kunt ook kiezen voor diervriendelijke biologische producten, die vaak duurder zijn, of een energiezuinige wasmachine, woningisolatie of juist een schonere auto."

Ha, ha, ha, de premier van het kabinet wat inmiddels zo'n beetje alle initiatieven op het vlak van duurzame energie in Nederland om zeep heeft geholpen, geeft hierbij voor de deplorabele toestand van onze leefomgeving impliciet de "schuld" aan zijn onderdanen, en dat ze daarom nu onmiddelijk hun leven moeten gaan beteren. En hij heeft zeker ook nooit van de moderne versie van "Who's Afraid of Red, Yellow and Blue" gehoord? Wat een typisch Haagse humor toch weer!

Enne, laat ik nou net in die "goeie ouwe EPR-tijd" mijn energiezuipende "vissekom computer monitor" met subsidie ingeruild hebben voor een superzuinige (max. 48 Watt; Energy Star® Power Management) LCD monitor (iiyama BX3814UT a-Si TFT Active Matrix) die, als ik hem niet gebruik, gewoon uitzet, evenals de computer. Stomstomstomstom, had ik van Balkje NOOIT mogen doen, wat een milieufascistische daad van Polder PV (of was het misschien juist economisch fascisme?)!

Tja, weet onze tovenaarsleerling immers het verschil tussen een plasmascherm en een LCD monitor en zou hij het reusachtige verschil in energieverbruik tussen die technodingetjes weten? Geen wonder dat dit land naar de filistijnen gaat!

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21527971/Balkenende_doet_beroep_op_milieubesef.html


20 mei 2005: Voor wie nog niet uitgelachen is. Probeer eens via een 2e hands virtuele of "echte" boekhandel aan het geweldig leuke boekje "Kernenergie voor beginners. Inclusief de alternatieven" te komen, van de hand van Stephen Croall (tekst) en Kaianders Sempler (tekeningen), en al in 1980 uitgegeven door Van Gennep (A'dam) en Kritak (Leuven), vertaling van een in 1978 in London, Engeland gepubliceerd boek (Beginners Books, Ltd.). Dat waren nog eens tijden! Voor als u weer eens na wilt lezen waarom we d'r gewoon versneld mee moeten kappen, en er al helemaal niet mee door moeten gaan. Prachtige zwart/wit tekeningen, soms een beetje oubollig, maar grotendeels nog steeds actueel. Het boekje, wat volgens mij al aardig wat eigenaren gehad heeft, staat naast de computer om af en toe eens in te grasduinen. Warm aanbevolen!

Voor op moderner "leest" geschoeid bewijsmateriaal (minder humoristisch, maar toch): vraag het WISE rapport "Terug via de achterdeur. Kernenergie als oplossing voor klimaatverandering?" (24 pp.) aan via e-mail adres wiseamster@antenna.nl.


20 mei 2005: Nog meer humor. Bent u het leven moe? Ziet u door de kernlobbies, de IPCC's, de van Gelen, Brinkhorsten, Bin Ladens, Bushes sr., jr. en nazaten het leven niet meer zitten? Raadpleeg dan de hier onder gelinkte fraaie (Nederlandse!) website met een verbijsterend mooi en leuk uitgewerkt aantal Einde-Van-De-Wereld scenario's, "Exit Mundi". Er is echter wel een belangrijke omissie: het scenario waarbij alle op het aardoppervlak vallende zonnestraling (1,5 x 10 tot de macht 17 kWh/jaar) wordt opgevangen door honderden miljoenen zonnepanelen om aan de geëxplodeerde elektriciteitsbehoefte van de in weelde levende wereldbevolking te voldoen. Geen foton meer over voor de planten zonder welke het leven onmogelijk is ... Met dank aan Intermediair voor deze byzonder aardige link! Niet gaan zitten kniezen: genieten van al dat moois!

Natuurlijk wel weer jammer dat Intermediair nauwelijks alternatieven aanreikt om het leven weer dragelijk te maken, maar dat zijn we wel gewend van het tijdschrift voor de druk bezette yup die liever eerst minimaal 10 uur per dag bakken vol geld verdiend, en dan wel ziet of er nog ergens een "gaatje" is waar dat aan uitgegeven moet worden. Wilt u zelf uw leven duurza(a)m(er) inrichten en niet meer meedoen aan die krankzinnige rat-race, lees dan Polder PV.

http://www.exitmundi.nl/


19 mei 2005: Keuzes voor de toekomst. Ditmaal is de TROS/AVRO aan de beurt. Voorafgaand aan het klimaatdebat op zaterdag 21 mei 2005 worden bij Twee Vandaag op Nederland 2 vanaf dinsdag 17 mei portretten getoond van 4 deelnemers. Er is ook een enquête gestuurd naar bijna 30.000 panelleden van Twee Vandaag. Hoe groot is de zorg? En in hoeverre zijn we zelf bereid in te leveren om klimaatverandering tegen te gaan? Op zaterdag 21 mei worden de resultaten van de enquête in de uitzending bekendgemaakt. Ook wordt via een live peiling tijdens de uitzending onderzocht welke opinieleider van de kijker het meeste vertrouwen krijgt.

Rein Willems (Shell topman, 17 mei) en Hans Oerlemans (hoogleraar meteorologie, Universteit Utrecht, 18 mei) gingen reeds voor, vandaag was onze Staatssecretaris Van Geel aan de beurt (gedenk daarbij de B&W uitzending van 15 februari 2005...); 20 mei is Femke Bartels, projectleider Klimaat en Energie bij Greenpeace aan de beurt. TV uitzendingen op Nederland 2 om 18h25. Zaterdag de 21e de "finale". Kijken en u actief en constructief bemoeien met de discussie a.u.b., via de debatmogelijkheid op het internet na de uitzending op zaterdag.

Wat Van Geel betreft: neem niet de moeite om de uitzending van vandaag na te kijken, tenzij u wilt weten wat voor residu 600 kilometer rijden met een dieselauto oplevert, of als u zelfmoordneigingen heeft. Van Geel blijft immers gewoon met de auto op vakantie gaan (de "Prius" heeft 'ie al lang geleden in de mottenballen gedaan), en is in alle hoeken en gaten van de samenleving op zoek naar "draagvlak" waarvan hij denkt dat dat er niet is (en waarvan hij volgens mij hoopt dat het er nooit zal komen). Dat schiet dus niet op, maar daar waren we na "B&W" al achter. Verspilde moeite. Volgende kabinet, please!

http://msn.tweevandaag.tros-live03.tros.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=29482


19 mei 2005: Aanbieding Æneas. De uitgever van het vakblad Duurzame Energie heeft een mooie aanbieding voor abonnees. Het fraaie historische overzichtswerk "Een Kwestie van Lange Adem", van de hand van Verbong et al.(2001), is blijvend in prijs verlaagd van € 39,00 voor slechts € 19,95. Warm aanbevolen en een must voor mensen die meer over de achtergronden van de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland willen weten. Het werd echter wel tijd voor een vervolg, want in de tussentijd is er gi-gan-tisch veel veranderd in Nederland. En lang niet altijd ten goede. Wie gaat het salaris van Verbong ophoesten? E.Z. heeft vast nog wel ergens een potje voor dit soort "evaluaties"...

Klik voor meer informatie en bestellen op de afbeelding van het boek of bezoek de boekenshop op de website www.aeneas.nl. Bellen (0411-650085) of mailen (info@aeneas.nl) kan ook.


17 mei 2005: Brinkhorst geeft rekenfoutje groene stroom toe

DEN HAAG - Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft dinsdag in de Tweede Kamer toegegeven, dat hij in de media een subsidiestop voor windmolens op zee met foute cijfers heeft verdedigd. PvdA-Tweede-Kamerlid Samsom voelde de D66-bewindsman hierover dinsdag aan de tand.

Brinkhorst zei voor de radio dat zonder subsidiestop de kosten voor de burger 1000 euro per jaar hoger zouden zijn. Volgens Samsom was dat " schromelijk overdreven", omdat verscheidene aanvragers voor vergunningen dingen naar eenzelfde project.

Dat laatste moest Brinkhorst toegeven. "Ik was me niet bewust van de overlap", aldus de minister. "Ik maakte te goeder trouw een vergissing." Volgens Brinkhorst gaat het om 74 aanvragers en 43 projecten.

Dat betekende overigens niet, dat Samsom en Brinkhorst het nu helemaal eens zijn over de kosten van windmolens op zee. Brinkhorst kwam nu niet uit op 1000 euro, maar op 650 euro. Samsom hield staande dat dat 70 euro moet zijn, omdat de kosten gespreid worden over een reeks van jaren.

Niettemin bleef Brinkhorst op zijn beurt van mening dat de kosten van het opwekken van groene stroom uit de hand dreigen te lopen. Het zogeheten aansluittarief, waarmee het opwekken van groene stroom wordt gesubsidieerd, gaat zonder maatregelen van 52 euro per huishouden nu naar 100 euro volgend jaar en zal de komende jaren nog verder oplopen. Brinkhorst wil een subsidieplafond, maar het zal ongeveer anderhalf jaar duren, voordat dat is ingevoerd. In afwachting daarvan stopt hij met subsidie voor grootschalige windparken op zee.

Bron: Telegraaf

Je zou hem bijna een compliment maken dat hij zijn "foutje" toegeeft. Blijft over wat die bizarre getallen 1000, 650 cq. 70 euro nu eigenlijk voorstellen. Per jaar? Per persoon? Tot en met 2010??? En wat een gemiddelde Nederlander volgens Brinkhorst cq. Samsom nu per jaar zou moeten bijlappen om die MEP "rond" te krijgen. En wat diezelfde burger ook nog eens voor die Europese kernfusiereactor moet gaan ophoesten (waarvan nog maar moet blijken of er ooit een kilowattuurtje uit zal komen). Plus de bijdrage voor de afbraak van Dodewaard, Borssele en andere mede uit belastinggeld gefinancierde kernreactortjes. Bovenop die 62,50 euri per persoon (althans, volgens kernlobby aanvoerder Van Geel) voor het pas in 2013 sluiten van Borssele. Enzovoorts, etcetera. Doet u mij maar een "Einspeise Gesetz", geachte bewindslieden, dan kan ik zelf namelijk een eerlijke prijs voor mijn superschone, donkergroene, op het net gezette zonnestroom verdienen en uitgekeerd krijgen. Ter compensatie van de zoveelste poging om Hagenees wanbeleid op de (duurzame) burger te verhalen.


10 mei 2005: "The road to Armageddon". De Britten hebben een reputatie hoog te houden als het gaat om staatsgeheimen en zeer dubieuze en ronduit smerige politiek. Vandaar dat er zoveel films en documentaires over dat thema uit eigen koker komen (corrupte politie, politiek, "old boys networks", etc.) en er bij tijd en wijle flink gelekt wordt, al is het vaak aan de late kant. Waar het hart van vol is... Ditmaal is er een vertrouwelijk, 46 pagina's tellend stuk uitgelekt van de directeur generaal van het nieuwe ministerie van Productiviteit, Energie en Industrie (oude EZ wijn in een nieuwe zak, dezelfde truuk die bij de herbenoeming van het smerige Windscale in Sellafield is gebruikt), waarin onverbloemd voor (minstens 10!) nieuwe kerncentrales wordt gekozen, en "dat er snel besluiten moeten worden genomen". Tale-telling voor de wijze waarop dit soort vuile politiek wordt bedreven is de stellingname dat het "in het algemeen gemakkelijker is vorderingen te maken met controversiële onderwerpen als er net een nieuw parlement zit". Nog zo'n mooie leugen om bestwil: "Kerncentrales produceren geen CO2". Slaap lekker, geachte Britten, en droom mooie dromen.

Dan weet u dus bij wie onze tovenaarsleerling Balk straks nog meer te rade kan gaan (afgezien van nucleaire vrindjes Chirac en cowboy Bush) om Borssele II door de strot van die domme Hollanders te duwen als een slecht verteerbare foie gras.

Bron: Telegraaf, 8 mei 2005

http://www.telegraaf.nl/buitenland/20632441/_Geheime_plannen_voor_nieuwe_Britse_kerncentrales_.html

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

© 2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)