starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 1
en gerelateerde zaken

13 juni 2004 - 21 april 2005

meest recente bericht boven

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ouder >>>

21 april 2005: Bijltjesdag voor CEO Essent? Het is volop lente (prachtig vrijwel wolkeloos weer), dus de levenssappen gaan weer flink stromen. Het zat er natuurlijk aan te komen. Het volk mort, de CDA doet (o.a. bij monde van onze premier, "name and shame them"!) alsof ze de zelfverrijking van de energiebobo's serieus aan wil pakken*, de SP foldert er flink op los, leest luidruchtig pissige e-mails van hele boze klanten in het openbaar voor, en laat een acteur ("CEO") even lekker in een bak met dukaten graaien. De aandeelhouders van Essent (tweemaal zo hoge opkomst dan normaal) beginnen eindelijk hun taak eens serieus op te vatten en leggen topman Michiel Boersma het vuur aan de schenen, Onno Hoes (gedep. van Noord Brabant) voorop. Hoewel, "vuur", er mogen best wel wat meer vonken afspatten volgende keer, dames en heren gedeputeerden van provincies en gemeenten. Dat moet toch nog wel wat "frisser" en voortvarender kunnen, met een likje humor en venijn hier en daar. Het is immers het zuurverdiende geld van jullie "geliberaliseerde" klanten, die daar in het zwarte gat van de binnenzakken van deze toch al extreem goed verdienende heren verdwijnt. Boersma wordt slapend rijk van Borssele, die maar niet uitgezet mag worden van ons "geweldige" kabinet (wat dan ook een gigantisch pak boter op zijn hoofd heeft, vooral in deze "kwestie"). Daar is echt geen bonus van 161.000 euri voor nodig bovenop een al vet salaris (directeur Hardy van de London School of Economics in de op het Journaal volgende uitzending van Netwerk: "obscene"). Zelfs al "schenkt" de heer Boersma de helft van die riante bonus aan het eind van de broeierige vergadering aan "goede doelen". Zou hij daar misschien WISE mee bedoelen? Dat zou leuk zijn, dan kan hij daar de volgende "Ga weg bij Essent" campagne van WISE mee financieren!

Het smaakmakertje van het NOS Journaal werd nog eens weergaloos overgedaan bij de uitzending van NCRV's Rondom tien, waar de heren (dames in geen velden of wegen te zien), incl. PvdA coryfee Ferd Crone, elkaar bijkans schuimbekkend in de haren vlogen om de topgraaiers te vervloeken (door o.a. econoom Dirk Stelder van de nagelneue website www.ikbetaalniet.nl; 70.000 hits in paar dagen tijd...) cq. ze "de hemel in te prijzen" (door de voor 2 ton ingehuurde ziekenhuis bestuurder Sturkenboom en FEM magazine uitgever Akkermans). Verrukkelijke uitzending, die u beslist nog eens moet gaan bekijken als u hem gemist heeft: het Hollandse calvinisme (waar Polder PV nog steeds een groot voorstander van is, zei het bij voorkeur met een wat losser en humoristischer sausje) versus het van de andere kant van de Atlantische plas overgewaaide graaikapitalisme waar deze wereld kapot aan gaat.

Macro-econoom Jacob Kol, leerling van wijlen professor en Nobelprijs winnaar Jan Tinbergen, mocht ter nagedachtenis van zijn vermaarde leermeester nog even het internationale onderzoek naar beloningsstructuren toelichten, waaruit, hoe verrassend, naar voren is gekomen, dat economische groei/ontwikkeling vooral door de lagere, bescheiden betaalde echelons wordt veroorzaakt, en dat de gemiddelde "economische output" van de vette salarissen ontvangende bobo's 0 (NUL!) is. Hij adviseert dan ook met klem dat die bobo's niet moeten zeggen dat ze hun topsalaris verdienen, maar dat ze, net als hun loonslaven, moeten aantonen dat ze dat verdienen. Kunnen ze dat niet, dan moeten ze ophoepelen; het bedrijf wordt immers "marktconform" op prestaties afgerekend, en het zal dan ook niets verliezen aan dat afscheid. Ook werd hierbij de factor macht als zeer belangrijk "marktverstorend" mechanisme genoemd, wat eerder reeds als "old boys network" is opgevoerd in deze heerlijke Hollandse discussie, maar wat uiteraard door de belanghebbenden in "Rondom tien" ten stelligste wordt ontkend, en het bestaan ervan zelfs een leugen wordt genoemd. Waarop de heer Kol repliceerde, dat juist dit een typische vorm van propaganda van "de tegenpartij" was. Smullen geblazen dus weer, en wordt vervolgd!

Bij de volgende aandeelhoudersvergadering, aanstaande maandag 25 april, is ons aller NUON aan de beurt. Zou de heer van Halderen nog aan de broodnodige nachtrust toekomen en al peentjes aan het zweten zijn? Dan gaarne een tandje hoger en even lekker de knuppel in het hoenderhok gooien, geachte gedeputeerden! Polder PV heeft namelijk al twee maanden een nog steeds niet beantwoorde brief met simpele vragen over de vastrechtkosten (Continuon) op zijn jaarafrekening liggen, en die extreem klantonvriendelijke houding van NUON's Customer Care Center moet maar eens afgelopen wezen! Van die vette bonus kunnen namelijk heel wat superklantvriendelijke, behulpzame lieve dames en aardige jongens bij het CCC aangesteld worden die mij op een behoorlijke wijze, in een nette geschreven brief, gaan helpen alle details op tafel te krijgen zodat ik weet waarom ik dit jaar allemaal nieuwe posten moet ophoesten die vorig jaar NIET op de nota stonden!

Bestuursvoorzitter Boersma van Essent beloofde vandaag weliswaar discussie over "een andere beloningsstructuur", maar de verzekering van 1 van zijn medewerkers "dat er toch echt met marktconforme tarieven gewerkt moest worden voor een geprivatiseerde onderneming", doet het ergste vermoeden (die meneer Harry Pennings heeft er nl. baat bij omdat zijn salaris daar natuurlijk ook van afhangt...). De beuk erin dus. Die krankzinnige bonusregelingen overboord, en klanten op een behoorlijke wijze te woord staan cq. schriftelijk antwoorden en uw administraties eindelijk eens goed op orde krijgen s.v.p.!!!

Arme Ludo...

* ... maar laat tegelijkertijd toe dat de Staat door de kunstmatige koppeling van de gas- aan de olieprijs, en door de leuke extra belastinginkomsten minstens 1,8 miljard extra in de knip krijgt door de consumenten daarvoor te laten bloeden en de dreigende "val" van dit gruwelkabinet daarmee wist te voorkomen door rancuneus splinterpartijtje D66 ermee te "paaien" voor wat fooien in de innovatie en onderwijspotjes. In het stukje in de Intermediair hierover ("Dure olie maakt kabinet blij", 21 april 2005), staat dan ook voor de verandering eens een breeduit lachende Zalm afgebeeld i.p.v. het gebruikelijke gezicht met de neerhangende mondhoeken. Dat heet regentenpolitiek; het is maar dat u het weet...


20 april 2005: Bode in kleur! Althans, de omslag. Prachtige foto van een van de talloze voldaksystemen in PV-paradijs Nieuwland in Amersfoort. En een teken aan de wand dat het goed gaat met O.D.E., onze 25-jarige strijder voor een duurzamere energievoorziening in Nederland. Een greep uit de inhoud van het April nummer 2005:

 • Uitgebreid verslag van de Jubileum bijeenkomst "Met het oog op de toekomst", op 12 november in het Bomencentrum te Baar
 • Korte geschiedenis van de jubilaris
 • Organisatiestructuur van O.D.E., met uitgebreide toelichting en nieuwe beleidsplannen
 • Leuk interview met mede-initiatiefnemer Gosse Boxhoorn van de "nagelneue" zonnecel-fabriek Solland Solar Energy B.V., op de grens van Nederland en Duitsland in Heerlen/Aken
 • Uitgebreide introductie tot het thema "Verwarming en koeling met warmtepomp en energieopslag"
 • Eindelijk (!) een interview met PV-oudgediende en zeer bescheiden pionier Nico Lamers (zelf 18.000 gulden betaald voor 1.210 Wattpiek, dat is weer eens wat anders dan gratis paneeltjes in Eneco gebied...!)
 • Energieflitsen (kort nieuws)
 • Samenvatting NWEA document "Zin tegen onzin over windenergie"
 • Tenslotte, zéér belangrijk in het middenkatern: zowel een vlijmscherpe bijdrage van de oude (Chris Zijdeveld) als een beschouwing van de nieuwe voorzitter (Cees Bakker) van O.D.E. over de sluipmoordenaar kernenergie die als een dief in de nacht probeert weer voet aan de grond te krijgen in Nederland, hetgeen het einde zal betekenen voor duurzame energie in ons land. Zijdeveld: "Alleen een kabinetscrisis kan duurzaam Nederland nog redden"...

Wordt a.u.b. lid van O.D.E. We hebben iedereen nodig om het onduurzame tij te keren: www.duurzameenergie.org; e-mail adres info@duurzameenergie.org.


20 april 2005: Nieuwsblad Stromen. Aangezien Polder PV voor zijn informatiebehoefte nogal van externe informatiestromen afhankelijk is, en de Energiemanagement site helaas is gesloten (u kunt nog wel via Technalia een abonnement krijgen, maar dan zult u moeten "dokken", zei het dat er misschien iets "geregeld" kan worden voor verenigingen e.d.), is hij op zoek gegaan naar een ander regelmatig verschijnend medium over energiezaken, en heeft dat gevonden in het "tweewekelijks vakblad over duurzame ontwikkelingen in energie en milieu, het Nieuwsblad Stromen" van Sdu Uitgevers bv. Voor mensen die intensief en/of beroepsmatig in dit gebied werkzaam zijn, is het mogelijk een gratis abonnement aan te vragen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan: stromen@sdu.nl, waarna u per e-mail een aanvraagformulier krijgt opgestuurd ter beoordeling van uw verzoek.

Een greep uit de interessante inhoud van het nummer van 8 april 2005:

 • Scenario duurzame keuzes en duurzame innovatie stimuleren met prijsvraag (Wubbo Ockels aan het woord)
 • Weinig (Europese) eenheid in verificatie CO2-rapportages
 • Geothermie eindelijk bespreekbaar in Nederland, doch nog in de kinderschoenen
 • Klimaatbeleid in Dordrecht goed op dreef
 • Meten is Weten actie van Milieu Centraal (energiemeters "estafette")
 • CO2 opslag tegen het licht + enquête onder "het publiek"
 • Slimme energiebesparing bij verhuizing Campina
 • "Groene" installateurs krijgen voet aan de grond in Nederland
 • KansRijk evenement op 20 april geopend door Brinkhorst
 • Investeren van de "500 miljoen Euro FES-gelden" in duurzaamheid maar zeer de vraag (zoveelste gemiste kans ("Paasakkoord"), maar dat was te verwachten van een partij die "milieu" slechts voor de vorm in het programma heeft staan...)
 • Een "bijtend", bijna sarcastisch, met scherpe pen geschreven column van Jan Paul van Soest over het bizarre doodzwijgen van het recent verschenen VN-rapport over de deplorabele toestand van natuur en milieu op onze planeet. Tevens een redactioneel commentaar op deze bijdrage

19 april 2005: Nieuwe directeur Echte Energie. AMSTERDAM (4 april 2005). Derk van Wijk is per 1 april 2005 gestopt als directeur van Echte Energie. Hij gaat zich wijden aan andere zaken zoals het contracteren van kleine duurzame stroomproducenten. Vincent van den Bosch, afkomstig van Intergas Energie, neemt het stokje van hem over. Jammer, ik had leuk contact met Derk, als "kritisch klant" van E.E. Wordt gecontinueerd met de nieuwe directeur. Verder lezen op website van Echte Energie.

Bron: Energeia


19 april 2005: Toevallige "vondst". In een e-mail naar iemand die moeite had met de "effectiviteit" van zonnepanelen en kernenergie als een (serieuze) optie blijft zien, vloeide, "in het vuur van het betoog", de volgende zinsnede uit mijn elektronische pen. Wilde ik u niet onthouden, en refereert naar de houding van onze staatssecretaris van Milieu tijdens de B&W uitzending van 15 februari 2005, de "aangever" van zijn onsamenhangende en tenenkrullende "verdediging" van het mogelijk langer openhouden van Borssele, en, uiteraard, de "e-card" die Floris naar leden van de Z.P.V. heeft gestuurd (zie bericht van 13 april 2005 hieronder):

" ... Om over de "staatssecretaris Milieu van VROM" maar te zwijgen want die moet van zijn kornuiten nu "opeens" verklaren dat Borssele langer open mag blijven. Bah! Wat een ruggengraat, het lijkt wel Bot-ontkalking ... " (PJS, 19-4-2005)


13 april 2005: Humor, dat moeten we hebben! Zoals u wellicht van (sommige delen van) deze website begrepen heeft. Onze beroemde Floris deed er nog een schepje bovenop, met een recente "e-card" mailing van Greenpeace over de belachelijke regeringsplannen om de verouderde kerncentrale Borssele langer open te houden dan afgesproken is, en de zeer dubieuze rol van onze Staatssecretaris Milieu van VROM in het geheel. Nieuwsgierig geworden? Volg de onderstaande link. Blijven lachen, beste mensen, blijven lachen. Ook al gaat het om bloedserieuze zaken. Stuur s.v.p. ook een e-mail naar de weledelzeergeleerde staatslieden om eindelijk eens werk te gaan maken van duurzame energie:

http://www.greenpeaceweb.org/borssele/k.asp?id=453&ea=flo

Nog meer humor? Probeer ook eens de volgende geweldige site (link onderaan). Ga er even voor zitten en houdt uw buik vast. Niks "groen"! Straks "blauw" tegenover "rood"? Waar hebben we dat eerder gehoord...? Of toch maar weer een mooi mengelmoesje, met "geel" erbij voor de balans, en het hoofdkantoor op Mauritius? Misschien iets voor Echte Energie [archive link]? Polder PV kreeg namelijk een persbericht van de nieuwe directeur Vincent van den Bosch doorgestuurd ("Echte Energie schoonste etiket van Nederland, en op tijd", archive link) n.a.v. het feit dat deze duurzame energiemaatschappij een "brandschoon" stroometiket heeft gekregen voor 2004 van het voor zonnestroom MEP-aanvragers bekende (beruchte?) CertiQ: CO2 uitstoot cq. geproduceerde kernafval van Echte Energie: GEEN. En dat kan natuurlijk niet in het onduurzame Nederland. We kunnen natuurlijk geen halmen accepteren die vér boven het grauwe maaiveld uitsteken, dat druist in tegen alle oerhollandse tradities, ik hoor de messen al slijpen... Wellicht dat E.E. haar duurzaam gebleken beleid kan ombuigen door naast haar "groene" (schone biomassa-), "blauwe" (wind-), en "gele" (zonne-)stroom ook "rode" stroom in haar assortiment op te nemen? Zou Polder PV dan nog klant willen blijven van de duurzaamste energieleverancier van Nederland...?

Met dank aan Indymedia voor de geweldige link! Een van de reacties aldaar: "Humor, dat is waar het actievoerders te vaak aan ontbreekt. Rode Energie, een van de beste bijdragen aan het milieu van de afgelopen jaren."

http://rood.neplog.nl/communet.htm

Flag of Mauritius, with colours remarkably reminiscent of those used to "label" different kinds of energy available on the Dutch energy market...
;-)
Vlag van Mauritius
 


12 april 2005: Hoe blijft Polder PV "duurzaam" gezond van lijf en geest? Handig zo'n Centraal Wonen project. Wilde ik net bij prachtig zonnig weer achter de computer kruipen, vraagt m'n buurman of ik niet een uurtje mee wil kanoën. Dat was niet aan dovemansoren gericht, dus de verkrampte computer spiertjes konden goed losgewerkt worden in een mooie kanotocht naar en door het centrum van Leiden wat we makkelijk via de Dobbewetering en de Rijn konden bereiken. Super duurzaam vervoer, een prachtige, "geestverruimende" belevenis (vooral in de nog geen 75 centimeter "hoge", zeer lange tunnels onder het Kort Rapenburg en het Gangetje...), gezonde lichaamsbeweging met vanzelfsprekend duurzame energieproductie (biomassa verbranding), en nog 2 nieuwe grote PV-systemen die niet vanaf de "openbare weg" zijn te zien gespot op de koop toe! It's a wonderful world... En als de kano "bezet" is, is daar altijd nog de "Biohummer"!


7 april 2005: Polder PV rijp voor Endegeest? Heeft u ook zo "genoten" van losers als meneer "Hummer-Simons" in de B&W TV-uitzending van 15 februari 2005? En ergert u zich ook zo aan het krankzinnig snel toenemende aantal benzinezuipende powerblikjes van Simons' soortgenoten op Neer'lands wegen en, wegens "ruimtegebrek", plompverloren op uw stoep geparkeerd? Welnu, Polder PV heeft alweer een primeur, hetgeen vele malen beter en stukken duurzamer is, en waartegen zelfs die SUVfe op waterstof lopende "H2H" het aflegt (zie "Mister Terminator goes Htoo"). Voor je d'r erg in hebt wordt die waterstof namelijk in kerncentrales geproduceerd, en dat is, zoals op deze website duidelijk gemaakt wordt, een doodlopende, gevaarlijke, dure en volstrekt onduurzame en asociale wijze van energieopwekking waar we zo spoedig mogelijk mee moeten kappen.

Maar, laten we wel wezen; Polder PV moet natuurlijk wel mee "in de vaart der volkeren", we kunnen niet achterblijven. Dus ook Polder PV is tegenwoordig aan de Hummer, maar wel een hele byzondere, en de duurzaamste die er te krijgen is! Klik hier voor een polderiaanse beschouwing van dit revolutionaire fenomeen!


5 april 2005: Andere tijden. Waar kwam dat "verdomde K-woord" ook al weer vandaan? Het kwalitatief hoogstaande geschiedenis TV programma Andere Tijden van de NPS/VPRO zal vanavond gaan over Kernenergie. Hoe vooruitgangsgeloof van de jaren vijftig veranderde in milieupessimisme. Presentatie: Hans Goedkoop. 20h50-21h25, Nederland 3. Kijken! Alleen de grondig voorgelichte burger is een verstandig kiezende burger, en die zit niet bij de "60% van Maurice de Hondt die er niet meer zo afwijzend tegenover zou staan", omdat die niet goed geïnformeerd is en toch over zijn/haar graf heen wil regeren. Een duurzaam Nederland is onverenigbaar met een asociale energieoptie die de laatste generaties van de mensheid met een levensgevaarlijke schijn"oplossing" van onze luxeproblemen opzadelt.

N.B.: Programma ging op 15 maart niet door i.v.m. overlijden van Lou de Jong; vanavond dus hopelijk wel als er niet weer iets tussenkomt.


 

31 maart 2005, 18:07: Wakkerste krant van Nederland wordt een beetje ongerust. Heeft Duitsland het toch slimmer aangepakt met hun behoorlijke aanpak van PV (met dank aan Richard "natuurlijk"):

"Olieprijs kan naar 105 dollar"
NEW YORK - De situatie op de wereldoliemarkt lijkt op het ogenblik op die van de jaren zeventig. Als er zich nu net zulke sterke stijgingen van de olieprijs voordoen als toen, kan de prijs van een vat (159 liter) ruwe olie stijgen tot 105 dollar.

De oliehandel zit aan het begin van een periode van "een superstijging" , zo staat in een onderzoeksrapport van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. In ieder geval zullen de prijzen zo ver omhoog gaan dat het energieverbruik merkbaar kleiner wordt. Daardoor ontstaat weer een reservecapaciteit en daarna zullen de olieprijzen weer omlaag gaan, zo voorziet de bank in het donderdag gepubliceerde rapport.

De ontwikkelingen van de laatste tijd hebben de bank ertoe gebracht zijn ramingen van de gemiddelde olieprijs op de New Yorkse termijnmarkt stevig op te trekken. Voor dit jaar houdt hij het nu op 50 dollar tegen voorheen 41 dollar. In 2006 kost een vat olie gemiddeld 55 dollar. Een eerdere raming noemde een prijs van 40 dollar.

Goldman Sachs baseert zijn jongste prognoses op de magere reservecapaciteit in de hele keten van productie tot levering. Bovendien duurt het lang voordat de olieaanvoer kan worden verruimd en is de vraag in de Verenigde Staten en landen als China en India groot, ondanks de snelle stijging van de energiekosten van de laatste tijd.

De bank is de grootste handelaar ter wereld in afgeleide producten van contracten op de wereldoliemarkt. Een index van de bank, de Goldman Sachs Commodities Index, is een veelgehanteerde barometer voor energie- en grondstoffenprijzen. Het jongste rapport van de bankinstelling leverde donderdag in ieder geval een stijging van de olieprijzen op.

Bron: De Telegraaf

Als ik u was, zou ik me toch maar eens grondig in de vele opties voor verduurzaming van uw energiehuishouding gaan verdiepen, want anders valt u van uw stoel als u het jaaroverzicht 2005 van uw energiebedrijf ontvangt...


16/17 maart 2005: ODE Nieuwsbrief 2.1 en de tijdgeest. Vandaag gevonden in de brievenbus. In kleur nog wel! Ziet er goed uit en tekenend voor de groeiende impact die deze duurzame energie organisatie in Nederland krijgt. Ondanks, of misschien wel juist dankzij artikelen zoals die in toenemende mate van links tot rechts in opinie tijdschriften gepubliceerd worden. Zoals het stuk met de veelzeggende titel "Broeikaseffect: gebakken lucht" van Chris Sprangers in de Intermediair nr. 11 van 17 maart 2005, die gelijktijdig in de brievenbus bezorgd werd. Na een kritisch stuk over de al of niet vermeende haalbaarheid van het versneld "onschadelijk maken" van kernafval in het vorige nummer van dit weekblad ("Kernafval niet klein te krijgen" van Kees Versluis, 10 maart 2005), waarin, tussen de regels doorlezend, de auteur het toch eigenlijk wel een beetje jammer vindt dat daar zo vreselijk veel problemen mee zijn, lijkt hiermee weer eens een Elsevier-achtige toon gezet te worden in het energiedebat. Intermediair zal wel even in een artikeltje de bevindingen van jarenlang onderzoek door het IPCC "over" doen, "wat een onzin dat gezeur over die versnelde opwarming van de planeet". Zie het als een exponent van het bewust gecreeërde maatschappelijke klimaat waarin "duurzaam" als een of ander onbetaalbare "linkse" utopie wordt neergezet, en "business-as-usual" als een moderne variant van de Stenen Tafelen door de strot van de samenleving wordt geduwd. Religies hebben nu eenmaal vele gedaantes en de hogepriester habijt past om vele schouders. Niet vergeten dat Intermediair lezers vaak mensen zijn met een hoog inkomen die dagelijks de nodige autokilometers maken, een bomvolle agenda hebben, het huis vol sluipverbruikers hebben staan, en wel wat beters te doen hebben dan een zonnecollector en/of zonnestroompanelen op hun dak te zetten. Ook al bulken ze van het geld. Dan maar een hummertje, een "Smile" voor de vrouw des huizes erbij, de thermostaat de hele dag op een comfortabele 20 ºC, een leuk waterbed voor 's nachts aanschaffen (700 kWh/jaar, dat is 60% van ons totaalverbruik), en een lekker goedkoop grijs (atoom)stroomcontract zodat men ongegeneerd de fossiele brandstoffen en de buitenlandse atoomelektronen er doorheen kan jagen.

Als u "bij" wilt blijven op het vlak van die door vele anderen gewenste "utopie" genaamd de duurzame samenleving, wordt dan lid van O.D.E., dan kunt u zelf gratis een exemplaar van de ODE Nieuwsbrief ontvangen. Met daarin bijvoorbeeld nog even de "publieke" val van de windturbinehater Pieter Lukkes toegelicht. Mail uw aanmelding naar info@duurzameenergie.org, en kijk voor actuele info op http://www.duurzameenergie.org.


16 maart 2005: Brinkhorst schiet zichzelf in de voet. Na "alarmerende" berichten over de omhoog schietende olieprijs (vandaag piekend naar 56 dollar per vaatje nadat OPEC weer een scheet had gelaten), weigert Brinkhorst in te gaan op het ontkoppelen van de gasprijs van die van olie. Opmerkelijk is die uitspraak natuurlijk niet echt als je even doordenkt: Vadertje Staat krijgt daardoor zonder er ook maar iets voor te hoeven doen anderhalve miljard Euro in de schoot geworpen, en u weet inmiddels allemaal wel dat je in Den Haag van goede huize moet komen om dat te laten "schieten" in deze barre tijden. En wie moet daarvoor bloeden? Juist ja, u en ik. Brinkhorst beroept zich zo graag op zijn "duurzame verleden" (8 jaar secretaris generaal van Milieu in de EEG; "Het thema duurzame energie is mij aan het hart gebakken", je zou bijna denken dat hij het meent!) en zijn nieuwste mantra is dat "wij de keus hebben" (de zogenaamd geliberaliseerde energiemarkt). NIKS keus, geachte heer Brinkhorst. U laat ons bloeden voor een volstrekt kunstmatige koppeling die die door u zo gepropageerde, maar niet serieus gewenste vrije markt ernstig verstoort. Dus i.p.v. ons "in de voet te schieten" door de gasprijs eindelijk los te koppelen (Brinkhorst's "dreigement" in het NOS Journaal dat er daardoor niet meer in gas-infrastructuur e.d. geinvesteerd zou worden, wat aperte onzin is omdat infrastructuur iets geheel anders is dan de prijs van gas), doet hij het bij zichzelf door zijn leugen van de vrije energiemarkt in het openbaar nog eens versterkt naar buiten te brengen. In Brussel beginnen de Eurocommissarissen zich inmiddels steeds nadrukkelijker te roeren m.b.t. deze oneigenlijke marktverstoring, maar "het dossier is gevoelig vanwege de situatie in Nederland". Niks gevoelig, dames en heren van de EEG: "ballen" tonen en Brinkhorst dwingen om die koppeling ongedaan te maken. En tegelijkertijd zware besparingseisen stellen aan alle gasverbruikende apparatuur en de plaatsing van zonnecollectoren e.d. structureel ondersteunen ten koste van die apparatuur.

In de tussentijd staan ons duidelijk 3 dingen te doen:

 1. Nog zuiniger omgaan met gas door gewoon een trui aan te trekken en de verwarming uit te zetten, ook als het een stadsverwarming installatie betreft (vaak zoals bij ons restwarmte uit elektriciteitsproductie door het verbranden van gas). Vandaag heb ik de op maximaal staande verwarming in de gemeenschappelijke ruimte alhier voor de zoveelste keer maar weer eens uitgedraaid, temeer omdat de buitendeur daar weer eens wijd open stond en er in geen velden of wegen iemand te bekennen was; blijkbaar wil het zelfs dicht bij huis in sommige hersens maar niet doordringen wat voor een krankzinnige verspilling van grondstoffen, energie, milieu en geld dat allemaal niet is, en waar Polder PV ongevraagd fors aan meebetaalt. "Sign of the times??"
 2. Waar mogelijk zo spoedig mogelijk een zonnecollector aanschaffen voor het zelf opwekken van - t.o.v. gas steeds goedkoper wordende - warmte energie direct uit het zonlicht.
 3. Protesteren bij uw energiebedrijf tegen de kunstmatige verhoging van de gasprijs die uit fysisch-economisch oogpunt bezien NIETS te maken heeft met de prijs van olie.

Misschien moet Polder PV maar eens zelf bio-ethanol uit raapzaad gaan maken en dat opstoken voor de verwarming of voor het koken, want die ontwikkelingen bij de gasprijs beginnen echt volledig uit de hand te lopen. Zie ook het bericht van 7 februari 2005; ik heb nog steeds geen antwoorden op mijn prangende vragen over, met name, de gasprijs berekeningen in het jaaroverzicht aan NUON's beruchte Customer Care Center en heb maar weer eens een brief de deur uit gedaan. Ja, het houd je inderdaad van de straat, maar het begint me inmiddels wel behoorlijk de keel uit te hangen, dat gez..k.


10 maart 2005: Energiemanagement.net stopt ermee! Zie bericht onder 10 maart 2005 op de PV-nieuwspagina. Reageren a.u.b.!


8 maart 2005: Reactie van Hans Altevogt (Greenpeace). Op mijn brief n.a.v. stuk in Greenpeace Magazine. Kijk bij het originele bericht van 23 februari 2005, ook voor mijn "reply".


6 maart 2005: Duurzaam (bio-)haardvuurtje. Onze woestijnratten, die elders op deze website zo'n prominente rol spelen, helpen regelmatig actief mee om onze energievoorziening verder te verduurzamen (zie o.a. cartoon "Gezinsuitbreiding Polder PV" op de PV nieuwspagina onder 11 december 2004). Omdat de overgebleven "heren" regelmatig iets hards te knagen moeten hebben, kreeg een ieder op deze winterse dag (waarbij 's middags nog wat lichte sneeuw uit de lucht viel) een enorme denneappel van mijn partner voorgeschoteld. Nou, dat lieten ze zich geen twee keer zeggen! Alle 4 de heren vielen hartstochtelijk aan op deze peuzel-lekkernijen en het leek net of we een knapperend haardvuurtje in ons huis hadden! De verwarming kon dus even uitblijven, want we werden helemaal warm van binnen van dit prachtige tafereel...


 

26 februari 2005: Hart onder de riem van windenergie in NL. "... is uw notitie nog nauwelijks op te vatten als een zakelijke bijdrage aan het windenergiedebat." Een van de vele vernietigende conclusies die aan de heer Prof. Dr. P. Lukkes uit Groningen wordt toegezonden (14 februari 2005) door Ir. M.A.E. Colon van de Landelijke Stuurgroep Ontwikkeling Windenergie, mede namens de provincies en het Ministerie van VROM, in een uitgebreid en doortimmerd antwoord op de zoveelste poging van deze geleerde meneer om windenergie in Nederland (git-)zwart te maken. Zo, dat hebben we ook weer gehad en kunnen we nu weer op verantwoorde wijze verder gaan met windenergie. Te land en op zee. Met dank aan Cees Bakker (O.D.E.) voor de link en aan de betrokken organisaties en het Ministerie voor deze virtuele pak billenkoek. Meer van dit soort openbare terechtwijzigingen a.u.b.!

http://www.ipo.nl/documents/BRF%20IPO-Lukkes%20050215%20Notitie%20windenergie.pdf  (566 Kb)


25 februari 2005: Nederland actiemoe? Mijn vriendin belde me vandaag op omdat er op Radio 1 een "item" scheen te zijn waarin de geringe actiebereidheid van de gemiddelde Nederlander tegen het licht gehouden werd. Het schijnt dat milieugoeroe Wouter van Dieren weer eens even lekker in de clinch lag met andere milieumensen, en dat is altijd heerlijk verfrissend, zo'n openlijke, op hoge toon gevoerde "gedachtenwisseling". Ik kon het programma zo snel niet vinden en dat geeft ook niet, want ik zit dit bericht met beursgeslagen handen te typen. Gisteren heeft Polder PV namelijk meegedaan aan de anti-kernenergie demonstratie voor het Binnenhof, waarbij we 200 door Greenpeace vrachtwagens aangeleverde gele vaten met het beruchte radioactieve straling symbool hebben uitgeladen en vanaf een uur of 4 's middags in de bittere koude ons voor de Tweede Kamer "akoestisch hebben uitgeleefd" op deze luidruchtige trommels. Met blote handen, uiteraard, want je moet wel wat over hebben voor de goede zaak. Deze demonstratie was ter ondersteuning van het door Duyvendak (PvdA) aangevraagde spoeddebat over de vermeende verlenging van het open houden van Neer'lands laatste (grote) kerncentrale Borssele (zie ook de kernenergie minispecial op de B&W pagina). Die 200 "trommels" staan symbool voor de 200 vaten hoogradioactief afval die Borssele elke 10 jaar "oplevert" wat 240.000 jaar gevaarlijk blijft stralen en waarvoor nog steeds geen oplossing gevonden is. De actie was een samenwerking van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur en Milieu en WISE.

U wilt geen "Franse" of Nederlandse atoomstroom? Dat kan. Meehelpen met de acties a.u.b. En vooral: Energie besparen en ZELF duurzame energie opwekken. Uit die prachtige, veilige en gratis kernfusiereactor de ZON die op 150 miljoen kilometer afstand staat. En volgende keer een wat betere keuze in het stemhokje maken.

Voor meer info/persbericht zie o.a. de websites van de genoemde organisaties. En wordt a.u.b. lid of donateur als u dat nog niet was. N.B.: bij WISE zijn nog steeds de reeds tientallen jaren geleden verkochte wereldberoemde "Atoomenergie? Nee Bedankt" buttons te koop. Zie ook mijn eigentijdse variant in de kernenergie minispecial op de B&W pagina, alwaar ook meer argumenten tegen deze zeer onduurzame wijze van energieopwekking te vinden zijn en enkele zelf gemaakte foto's van de protestactie voor het Binnenhof.

En lees ook eens op de Energiemanagement website hoe van Geel de eigenaren van Borssele op een presenteerblaadje aanreikt hoe zij de Nederlandse Staat het beste kunnen chanteren. Dat is onze Staatssecretaris van Milieu, god-betere-het! 1 miljard gedeeld door 16 miljoen is € 62,50 per persoon. We zijn met z'n tweeën, dus dat kost ons slechts € 125,--. Éénmalig. Wij hebben niet om dat ding gevraagd, dus we hebben het er graag voor over. Zoveel kost een nieuwe OK4 omvormer nog niet eens. Dat is hetzelfde als een leuk etentje met z'n drieën of een nieuw glas voor mijn bril. Waar hebben we het over? Wat is het gironummer, meneer van Geel? Dicht dat kreng, NU!

http://www.greenpeace.nl
http://www.milieudefensie.nl/persber/klimaat/050224.htm
http://www.natuurenmilieu.nl
http://www.antenna.nl/wise/

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?HoofdgroepID=7&SubgroepID=&ItemID=12257

Meer foto's van de actie (© Boyd Noorda, Socia Media) zijn te vinden op de website van Milieudefensie:

http://www.milieudefensie.nl

Een actueel rapport met feiten over kernenergie ("Terug via de achterdeur") is gratis te verkrijgen bij WISE (e-mail adres: wiseamster@antenna.nl):

http://www.neebedankt.nl


24 februari 2005: OK, nog ééntje dan. Duitsland's milieuminister Trittin heeft de nodige opmerkelijke uitspraken gedaan op het gebied van economie en milieu (u vindt er reeds 2 op de citatenpagina onder 9 september resp. 20 december 2004), maar deze wilde ik u ook niet onthouden. Een van de redenen waarom u zoveel nieuws over Duitsland op deze website vindt. Genieten is dat, ik lust wel pap van die gezonde mentaliteit:

"Germany's policy is a more mixed and balanced strategy than to look under the sands of the Arabian peninsula," Trittin said, referring to U.S. reliance on Persian Gulf oil. "This is more the European way. There are 6 billion people on this globe. You will not solve our need for energy with fossil fuels or nuclear plants. You will do it by substituting with renewables."

Zo, dat kunnen zowel de Amerikanen als alle atoomlobbyisten in de wereld in hun zak steken. En nu maar hopen dat Trittin genoeg macht heeft om het Duitse Siemens ervan te overtuigen dat ze hun kernenergie activiteiten versneld dienen af te bouwen en voor 100 procent voor zonne-energie dienen te gaan...

http://www.californiasolarcenter.org/solareclips/2005.01/20050104-2.html


23 februari/8 maart 2005: Slippertje van klimaat en energie campaigner van Greenpeace NL. N.a.v. een column van Hans Altevogt in het laatste nummer van het Greenpeace Magazine (2005-1) heb ik vandaag de electronische pen ter hand genomen en een e-mail naar Greenpeace gestuurd; de reactie van Hans (8 maart 2005) volgt eronder:

Beste Greenpeace.

In het laatste Greenpeace magazine (2005 -1) stond een stukje van/over Hans Altevogt, campaigner Klimaat en Energie. Het op zich lezenswaardige stuk begint met de frase: "Energie besparen is uit. Efficiënt is in ...". Ik begrijp en onderschrijf weliswaar de strekking van Hans zijn betoog, maar ik ben het volstrekt NIET eens met het paradigma dat energie besparen "UIT" zou zijn, en waarschijnlijk met mij diverse maatschappelijke fora zoals de Organisatie voor Duurzame Energie die vorig jaar haar 25-jarig bestaan vierde. Als kritisch burgers zijn ik en mijn partner reeds 15 jaar lang onze huishouding structureel aan het verduurzamen door besparing op onzinnig en onnodig energieverbruik, door verspillende apparaten door zeer zuinige te vervangen, en juist doordat wij goed op deze zaken letten, konden wij makkelijk die zonnepanelen kopen die Greenpeace met Solaris zo succesvol gepromoot heeft sinds 1998. Sinds 2003 zijn wij met onze 10 zonnepanelen, maar vooral door ons energiezuinige gedrag bijna zelfvoorzienend op het vlak van de elektriciteits-voorziening. Het kan makkelijk, maar dan zal de "moderne" burger actief zijn/haar gedrag moeten veranderen, want ik kan u verzekeren dat als het zo doorgaat (in Nederland en daarbuiten), het aantal windparken op zee en zonnestroomcentrales op land "niet aan te slepen zal zijn" om de ongeremde consumptie zogenaamd "duurzaam" op te vangen. Dat is, om maar eens 2 oud-Hollandse spreekwoorden te gebruiken, "water naar de zee dragen" en, feitelijk, "windhandel van het zuiverste water"!

P.S.: nog hartelijk dank voor "Solaris", we hebben nog elke dag veel plezier van onze zonnepanelen!

Hoogachtend,

Peter Segaar
Leiden


Beste Peter,

Ik snap natuurlijk je insteek en heb veel waardering voor mensen zoals jij/jullie. Mijn opmerking energie besparen is UIT, super-efficiency is IN, is natuurlijk een beetje provocatief bedoeld, want wie verwacht nou zo'n opmerking uit onze hoek. De realiteit gebiedt dat het aantal mensen dat in de persoonlijke levenssfeer evenwicht zoekt met natuur en milieu niet zo groot is. Met die missie bereiken we een harde kern van 10-20% van de mensen die daarop aanspreekbaar is. Maar veel erger is dat we 80-90% niet bereiken. Vandaar dat ik - naast gedragsverandering - ook een nieuwe element aan energie besparen wil toevoegen en dat denk ik te kunnen vinden in het cool maken van super-efficiency, hyper-efficiency, zo je wilt. Het moet cool zijn om straks te behoren tot een groep die nog maar 1500-2000 kilowattuur per jaar gebruikt i.p.v. 4000, puur dankzij innovatieve technologische keuzes. Mijn verwachting is dat je daarmee ook die 80-90% beter bereikt. Het betekent ook dat je dan de Philipsen en de Sony's, maar ook de koelkastfabrikanten moet aanspreken op hun Maatschappelijke Verantwoordelijkheid en wat minder appelleert aan persoonlijke gedragsverandering. Super-efficiency betekent bijv. dat er een koelkast wordt ontwikkeld die slecht 50-100 Kwh gebruikt i.p.v. 450 kWh. De consument kan daarom vragen in de winkel, maar het is aan de fabrikanten om die te ontwikkelen.

Dank voor je reactie en sukses,

Hans

Greenpeace Netherlands
Climate & Energy
Hans Altevogt


Beste Hans

Bedankt voor deze reactie. Ik had niet anders van Greenpeace verwacht. Maar ik wilde het wel even laten weten. Ik blijf een "en-en" type, dus ik verwacht ook van mijn medeburgers een actieve rol in het terugbrengen van de veel te hoge energieconsumptie. Dat ze daarbij geholpen kunnen worden door zuiniger apparaten staat als een paal boven water, maar het rebound effect ligt daarbij onverbiddelijk op de loer. De "sky is NIET the limit" en het tegengestelde in de praktijk brengen zal een werkelijk duurzame, sociale en menselijker samenleving geen spat dichterbij brengen. Onze 200 liter grote A+ koelkast (Whirlpool 599/H, 45 gram R600a (propaan/isobutaan) koelmiddel, PUR/C-pentaan isolatie; enkeldeurs Energy Award winner in 2001) verbruikt trouwens 0,48 kWh per dag, dat is 175 kilowattuur per jaar (onze "oude" koelkast verbruikte meer dan 2x zo veel en was 2x zo klein). Gewoon, eind 2002 bij de Block gekocht. Het kan uiteraard nog beter, met Stirling motors e.d., maar het was toen een van de best beschikbare energiezuinige koelkasten voor ons huishouden. Of die mooie dingen nu nog leverbaar zijn of in de winkel staan is de vraag, en inderdaad, daar zal de industrie, de verkoopbranche en, vooral niet te vergeten, VROM/EZ en de heer Zalm van Financiën, keihard op aangesproken dienen te worden. Omlaag met dat energieverbruik en de plasmaschermen voor 200 procent belasten op verspilling!

Wij zijn al "cool", met ons lage energieverbruik. Uit eigen verkiezing. Duurzaam is fun, SUVfe Hummers zijn voor losers.

Peter Segaar/Polder PV, 8 maart 2005


19 februari 2005: Duurzaam huishouden = leuk! We hadden weer een paar koude dagen, zelfs met een beetje sneeuw, zoals dat eigenlijk "hoort" in februari. Maar, ja dat broeikaseffect hé. Een van de typische gevolgen van winterse koude is dat de bodemtemperatuur fors omlaag gaat, wat gevolgen heeft voor de temperatuur van uw drinkwater. Als u 's ochtends uw tanden poetst, begrijpt u waarom, het glazuur knalt er af. Dit is voor ons huishouden extra leuk omdat we alweer een tijdje een mooie douchebak met warmteterugwinning in huis hebben. Heel simpel, hellend vloertje onder een bodemplaat met daarop, zeg maar, een koperen zonnecollector"spiraal" die het aangevoerde koude drinkwater via directe warmtewisseling voorverwarmt met het uitstromende warme afvalwater (gescheiden watercircuits!) en aldus op het warmwaterverbruik bespaart. Geniaal apparaat, hartstikke comfortabel (zeker met een douchecabine erbij) en voor wie regelmatig doucht, verdient het z'n geld binnen een mum van tijd terug. De gemiddelde Nederlander is inmiddels al lang het gen van Calvijn kwijtgeraakt omdat die tegenwoordig al elke dag in de douche schijnt te staan, dus die zou hier toch eens goed naar moeten kijken.

Waarom sta ik nu juist te juichen dat het drinkwater zo koud is? Omdat juist dan, door het grote temperatuurverschil tussen warm en koud water, het apparaat hartstikke efficiënt werkt en extra warmwaterverbruik tegengaat doordat het zeer koude bronwater fors in temperatuur omhoog wordt gebracht. Door de lage temperatuur van het koude water zou u normaal gesproken namelijk die warmwaterkraan flink hebben opgengedraaid en/of de koude kraan meer dichtgedraaid (bij een thermostatische mengkraan gaat dat vanzelf). Ik heb van de week gekeken op het door uitvinder Gertjan de Wit bijgeleverde temperatuurstickertje wat ik op de koudwater aanvoerleiding heb geplakt, en het verschil tussen begintemperatuur (plm. 14 ºC bij aanvang van douchen) en eindtemperatuur vlak voor het uitzetten van de kraan (plm. 26 ºC bij optimaal opgewarmde leidingen en douchecabine) was dus al tot minstens 12 graden opgelopen. De rendementen van dit soort apparaten liggen dan ook in de ordegrootte van tientallen procenten (voor de Pristine douchebak genormeerd 42,1% bij 7,5 liter/minuut, 40 ºC) en hebben ze zichzelf bij frekwent gebruik binnen 1 á anderhalf jaar terugverdiend. En dat voor zulke relatief simpele "apparaatjes"!

Het bedrijf Bries Water- en Energiebesparing heeft meerdere slimme WTW voorzieningen voor het huishoudelijk (warm) watergebruik, maar bij andere bedrijven neemt de belangstelling ook snel toe. Eigenlijk zouden dit soort apparaten verplicht in alle nieuwbouwwoningen ingebouwd dienen te worden, meneer van Geel van VROM!

Een fotoverslag van de inbouw van onze "Pristine" WTW douchebak is te vinden op de website van Bries via "Links en informatie" >>> "Achtergrond-info" >>> "Fotoverslag installatie Pristine WTW douchebak met douchecabine ... ". Ik heb de foto met het nakende lichaam van ondergetekende in de uiteindelijke douchecabine er maar uitgegooid, want u zou wel eens vreemde ideeën over Polder PV kunnen krijgen...

Duurzaam is "fun", dames en heren!

http://www.brieswaterenenergie.nl/
http://www.energieadviseurs.nl/txt/producten/douchewater/index.html
http://www.itho.nl/itho/portaal/dhtml6/ith_ph6_index.cfm?dh6_ID=94&ste_ID=1
http://www.technea.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=46


16 februari 2005: De "hoe-draai-ik-die-duurzame-energie-jongens-een-loer" truuk. Men neme een kwaaie pier. Heeft niet zo'n beste naam in "het DE-wereldje". Het is geen fris bedrijf, en dat wisten we al lang (zie bericht 22 oktober 2004). Aggressieve klantbenadering, illegaal "groene stroom contracten" aansmeren, etc. U kent het wel. Deze stoute jongen moet nu bij oom DTe op komen draven. Om eens een heel dik pak voor de billen te krijgen en een flinke geldboete er ook nog eens bij. Grote beroering bij de grootgeldbeleggers in Amsterdam. Tjongetjongetjonge, het is toch wat. Toch al nooit vertrouwd dat "groene" gedoe, dat komt uit die geiteharenwollensokken-wereld en daar moeten wij "verstandige" mensen vooral verre van blijven. Die zijn tegen die handige kerncentrales die mensen, wat is dat nou voor onzin? "Zie je wel, dat krijg je er nu van". Men mete het breed uit in het lijfblad, want dat moet nou maar eens afgelopen wezen. En, o ja, tegenwoordig moet er een foto bij. "Euh... Ik heb hier nog wel een leuke foto van zo'n lelijke windturbine liggen, die prospectus ligt hier toch niets te doen". Mooi zo. Oh ja, bijschrift. Hmmmm, laten we nou eens.... Zeg, Chiel, als we nou.... Prachtig kêrel, hoe kom je d'r op! Doen we, Michèl! En zo belandt in het sappige artikel in 's lands "wakkerste" krant over die rotte appel in de fruitmand van de groene energiesector een foto van een prachtig windturbinepark (van Buro Schuld, ja, u leest het goed!), met daarnaast het zeer suggestieve bijschrift:

"De leverancier van groene stroom zou consumenten te aggressief benaderen"

Tel uit uw winst. Vechten tegen windmolens? Dan moet u in Amsterdam wezen!

Bron: De Financiële Telegraaf, woensdag 16 februari 2005 ("Kyoto-dag"), p. T21.


16 februari 2005: "Kyoto" en wat een Nederlands huishouden (U dus) kan doen.

Het Kyoto protocol gaat vooral over het beperken van de totale CO2 uitstoot. Wat kan een gemiddeld Nederlands huishouden hier nu feitelijk mee doen. Een rekenvoorbeeld met zonnepanelen als "middel". Slechts 1 van talloze andere mogelijkheden.

Volgens cijfers van Milieucentraal (http://www.milieucentraal.nl) is de gemiddelde CO2 uitstoot van alle Nederlandse huishoudens als volgt verdeeld (1 megaton CO2 = 1 miljoen ton = 1.000.000.000 kg):

Gasverbruik (verwarming, warm water, koken)
21 megaton
Elektriciteitsverbruik (diverse apparaten)
13 megaton
Motorbrandstoffen (auto)
18 megaton
Totaal
52 megaton

De Nederlandse regering heeft met andere landen middels het zogenaamde Kyoto protocol afgesproken dat in 2010 zes procent minder CO2 equivalenten uitgestoten dienen te worden dan in 1990. Bedrijven én huishoudens zullen dus zuiniger met energie moeten omgaan. Voor alle huishoudens bij elkaar betekent een afname van 6 procent dus een totale vermindering van de uitstoot van CO2 met 52 x 0,06 = 3,12 megaton per jaar. In Nederland wonen 16 miljoen mensen, dus per inwoner moet er in 2010 3,12/16 = 0,195 ton minder CO2 uitgestoten worden. Een gemiddeld Nederlands huishouden telt 2,3 personen, dus per huishouden komt dat neer op 2,3 x 0,195 = 0,449 ton = 449 kg CO2 reductie per jaar. Omdat het elektra verbruik 13/52 = een kwart van de totale uitstoot van de Nederlandse huishoudens uitmaakt, zou alleen voor het elektriciteitsverbruik een CO2 reductie van 0,25 x 449 = 112 kg bereikt moeten worden per huishouden per jaar.

Een (multikristallijn) zonnepaneel van 100 Wattpiek (Wp) produceert onder gemiddelde Nederlandse instralingscondities ongeveer 80 kWh schone, CO2 neutrale elektriciteit per jaar, dus een klein zonnestroom (PV-)systeem van 4 panelen produceert per jaar ongeveer 320 kWh. Volgens cijfers van NOVEM wordt bij de besparing van 1 kWh door conventionele, fossiel gestookte elektriciteitscentrales opgewekte elektriciteit gemiddeld ongeveer 0,566 kg CO2 uitstoot voorkomen. Door zelf met 4 zonnepanelen van 100 Wp 320 kWh schone stroom op te wekken (die dus niet in met fossiele brandstoffen gestookte centrales opgewekt hoeven te worden) wordt per jaar een uitstoot voorkomen van 320 x 0,566 = 181 kg CO2. Dat is al 161% van het benodigde aandeel voor elektra, en al 40% van de totale benodigde hoeveelheid CO2 reductie per huishouden. Kiest men voor de plaatsing van 6 zonnepanelen, dan is de jaarlijkse opbrengst gemiddeld 480 kWh en de totale jaarlijkse CO2 reductie al 61%; met 10 zonnepanelen (800 kWh/jaar) kan de volledige vereiste CO2 reductie al bereikt worden.

Dit alles uiteraard bij gelijkblijvende totale CO2 uitstoot t.o.v. 1990 en exclusief de CO2 uitstoot die met het maken van de zonnepanelen is geproduceerd (zie ECN rapport: http://www.ecn.nl/library/reports/2004/rx04060.html) en het transport van de panelen naar de eindgebruiker. Door daarbij ook nog zuiniger om te gaan met het gasverbruik en het autogebruik drastisch te verminderen, kunnen Nederlandse huishoudens een significante rol spelen in het omlaag brengen van de nationale CO2 uitstoot en zo bijdragen aan het voorkomen van verdere mondiale temperatuurstijgingen en daaruit resulterende onvoorspelbare (maar aan zekerheid grenzende dramatische) effecten op het klimaat.

Peter Segaar/Polder PV, 22 januari 2005.


16 februari 2005: Kyoto protocol formeel van start! N.a.v. het ratificeren van het Kyoto protocol door beide Russische parlementen (zie ook berichtje onder 22 oktober 2004) en de ondertekening door president Vladimir Poetin op 5 november 2004, treedt, door overhandiging van de officiële documenten aan Kofi Annan van de Verenigde Naties door de Russische V.N. ambassadeur Andrei Denisov, op 16 februari 2005 formeel het Kyoto protocol in werking voor de 55 geïndustrialiseerde rijke landen die het akkoord geratificeerd hebben. Zij moeten anno 2012 flinke reducties in broeikasgassen als CO2 gerealiseerd hebben, en dat zal voor de meeste landen (inclusief Nederland!) nog een hele grote klus worden. Eerst maar eens een nieuwe regering kiezen dus, want met het huidige schiet het allemaal niet bepaald op! Slechts 4 rijke industrielanden hebben het protocol nog niet geratificeerd: Australië, Liechtenstein, Monaco en de Verenigde Staten van Amerika; met een beetje druk, masseren en poetsen moeten die laatste 4 ook wel over de streep te krijgen zijn.

Van de nieuwslink pagina van http://www.rusnet.nl/ over dit onderwerp (19 november 2004):

Russia's documents were handed to U.N. Secretary-General Kofi Annan by Moscow's U.N. ambassador, Andrei Denisov. ... "This is a historic step forward in the world's efforts to combat a truly global threat," Annan said. "Most important, it ends a long period of uncertainty."
Bron: http://www.rusnet.nl/news/2004/11/19/currentaffairs01.shtml

Zie ook de hieronder gelinkte BBC nieuwspagina en de op deze pagina gegeven links (onder het hoofdje "Background") voor zeer heldere, beknopte informatie over het Kyoto protocol (engelstalig):

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/3927813.stm


Nagekomen (met dank aan Richard "natuurlijk"):

di 15 feb 2005, 09:10 Japan vraagt VS toch mee te doen met 'Kyoto'

TOKIO/KYOTO - Japan heeft er dinsdag bij de Verenigde Staten op aangedrongen zich toch te scharen achter het Protocol van Kyoto dat de uitstoot van broeikasgassen poogt te beperken. Het persbureau Kyodo berichtte dit.

Het protocol is in het Japanse Kyoto in 1997 opgesteld. Daarbij werd bepaald dat het als verdrag van kracht wordt negentig dagen nadat 55 landen die samen 55 procent van de uitstoot van koolzuurgas vertegenwoordigen het hebben geratificeerd. Rusland ratificeerde het in november waarmee aan de voorwaarden werd voldaan. Het verdrag treedt derhalve woensdag in werking. In totaal hebben dan 141 landen het geratificeerd waaronder dertig industrielanden.

De VS hebben echter onder president Bush in 2001 het Kyoto proces de rug toegekeerd. Andere landen die helemaal niets willen weten van dit verdrag zijn Australië, Kroatië en Monaco. Maar er zijn ook landen met een omvangrijke industrie die Kyoto niet bij voorbaat afwezen maar evenmin hebben geratificeerd.

Woensdag komen veel prominenten naar Kyoto. Onder hen zijn de Keniaanse Nobelprijswinnares en minister van Milieu Wangari Maathai, het Nederlandse hoofd van de Raamwerk-Conventie over Klimaatsverandering van de VN (UNFCCC), Joke Waller-Hunter, en de Japanse minister van Milieu, Yuirko Koike.


15 februari 2005: B&W TV uitzending, 19h20-19h50 Nederland 3. Weer een heel apart verhaal waar Polder PV inmiddels alweer 2 dagen mee bezig is geweest. Verspilde moeite? Oordeel zelf. Op de B&W.htm pagina.


15 februari 2005: Elektriciteit duur? Welnee, spotgoedkoop! Gelezen in een byzonder boek wat voor een prikkie bij de Slegte te koop is en wat ik van mijn vriendin kreeg:

"Een lange dag ... fietsen betekent dat een arbeid is geleverd van 100 watt maal 10 uur, oftewel 1 kilowattuur. En een kWh kost bij het energiebedrijf ongeveer een kwartje. Dan zijn natuurlijk nog wel apparaten nodig om die elektriciteit in arbeid om te zetten, zoals een mixer of een stofzuiger, maar energie blijft niettemin spotgoedkoop vergeleken bij de menselijke inspanning die nodig is om dezelfde hoeveelheid arbeid met spierkracht te verrichten."

Bron: Jan Heijn, in T. Anema, M. Szulc-Krzyzanowski (fotografie) en J. Heijn (2000). World of Energy. 192 pp., Uitgeverij De Verbeelding, Amsterdam. ISBN 90-74159-28-1. (een tweede citaat uit dit boek vindt u op de citatenpagina)

Daarbij natuurlijk wel realiseren dat fietsen en/of wandelen vele malen gezonder is dan in de auto zitten (vele kilowatts die zeer frekwent in de file niets staan te doen en NOxen en CO2 uitbraken zonder "productief" te zijn) of te lang achter de computer te werken, zoals Polder PV tegenwoordig te vaak doet. Vandaar dat de afwas met de hand wordt gereinigd, en er regelmatig boodschappen in het centrum van de stad worden gedaan, of bij de biologische boer in Voorschoten, het vrijwilligerswerk in Rijswijk, de moestuin in Warmond, alles op de fiets. En zelf die "goedkope" kilowattuurtjes duurzaam op het dak van de huurwoning produceren. Elk kilowattuurtje wat we hier produceren, staat dus gelijk aan de hele dag fietsen. In de zomer is dat dus al een week fietsen wat we elke dag binnenkrijgen! Daaruit blijkt maar weer dat zonne-energie opwekken een uitermate nuttige bezigheid is, want zelfs op een winterse dag in het zogenaamde Hollandse kikkerlandje, produceren wij regelmatig meer dan een kilowattuur zonnestroom met onze 10 zonnepanelen, zie het bericht onder 15 februari 2005 ("Hij doettet!") op de PV nieuwspagina. Hieruit blijkt maar weer dat alles relatief is en dat de interpretatie van cijfers ervan afhangt hoe je er tegenaan kijkt en, vooral ook, hoe je ermee omgaat. Cijfers sec zeggen niets, knoop dat in uw oren!


12 februari 2005: Winsemius: Klimaatbeleid kabinet onzinnig. HILVERSUM - Oud-minister van Milieu Winsemius (VVD) noemt het klimaatbeleid van het huidige kabinet onzinnig. Hij zei zaterdag in het tv-programma Nova " zich dood te ergeren", omdat in het regeerakkoord is afgesproken dat Nederland "in de pas moet lopen met het buitenland". Winsemius vraagt zich af welke landen bedoeld worden*. Hij vindt het probleem van de broeikasgassen zo ernstig dat de regering volgens hem voorop moet lopen. Winsemius, minister van 1982 tot 1986, vindt het verkeersbeleid niet passend en de afspraken van de overheid met het bedrijfsleven over energiebesparing niet hard genoeg. De oud-minister denkt dat meer gedaan kan worden aan opslag van het broeikasgas CO2 onder de grond. Hij vreest dat het grootschalig toepassen van alternatieve energie te laat komt om het smelten van poolijs en daarmee overstromingen voor te blijven.

Tja, van je partijgenoten moet je het maar hebben, beste dames en heren van de VVD. Misschien een idee voor een permanente ondergrondse parkeergarage voor al dat archaïsche blik? Toch ook een soort van ondergrondse CO2 opslag, zei het helaas niet efficiënt genoeg, zelfs als je de boel plat zou persen en de SUV's het eerst van de straat zou slepen. Polder PV weet wel naar welk land het Nederlandse parlement zich zou moeten voegen (u weet wel, van dat lekkere bier). Maar of men de Duitsers nu tot in den eeuwigheid WOI-II in de schoot wil blijven werpen, of dat men gewoon stikjaloers is op de progressieve, ecologisch bewuste politici en bevolking daar, daar ben ik nog niet uit. (Wederom dank aan Richard "natuurlijk")

*Misschien doelt de heer Winsemius wel op Denemarken waar, volgens een nieuwsfragment op TV5 Europe op 10 januari 2005, zonder blikken of blozen 88 dollar per huishouden per jaar aan ecotaxen, milieuheffingen e.d. betaald wordt. Volgens mij zijn we nog niet zo ver in Nederland. Mits die heffingen ook weer teruggesluisd worden naar de burger die zelf initiatieven ontplooit om de energiehuishouding te verduurzamen geen probleem: bijvoorbeeld via een goede terugleververgoeding voor zonnestroom; ondersteuning bij aanschaf van een zonnecollector; bonus voor windcoöperatie voor elk nieuw lid wat ze werven, etc.


11 februari 2005: Succes zon-thermisch lang onderschat. Voor kleinschalige zonnecollectorsystemen is lange tijd het opgestelde oppervlak gebruikt om de totale opgestelde capaciteit vast te stellen op deze planeet. Dat bleek niet zo verstandig, want nu men de conversiefactor 0.7 kWth/m2 hanteert (thermische energie), blijkt deze duurzame energie optie zelfs veel beter te "presteren" wat milieurendement en vermeden CO2 uitstoot uit het geplaatste aantal collectoren betreft dan windenergie (een markt die explosief is gegroeid de afgelopen jaren).

M.a.w., de hoogste tijd voor een hernieuwd elan voor de zonnecollector. En dat is hard nodig in Nederland, want dat gaat helemaal de verkeerde kant op! Dan maar afdwingen via het Bouwbesluit en de EPC (verlagen die norm, het kan makkelijk!). Ik zie nog veel te veel wijken met nieuwbouw woningen met hellende daken op het noorden en geen fysieke mogelijkheid zonne-energie effectief te benutten. Die woningen staan daar de komende 30 jaar kostbare ruimte te verspillen en een duurzame woningbouw in de weg te staan. Kappen daarmee! En ook wat doen aan de vormgeving s.v.p., want dat kan nog wel wat beter, zoals ze in Duitsland laten zien. Tenslotte, niet meer accepteren dat gemeenteraadsleden allerlei belachelijke regeltjes gaan verzinnen of welstandscommissies overactief kunnen worden om die duurzame apparaten niet geïnstalleerd te krijgen. Er zijn belangrijker zaken dan vermeende zichtoverlast, dames en heren! En wie betaalt die mooie apparaten nu eigenlijk? Dat is voor het overgrote deel nog steeds die goedbedoelende burger die zelf aan de bak gaat om zijn/haar huishouden structureel te verduurzamen.

bronnen:
Die SolarRegion 7(2) 2004: p. 12 (interview met Ole Pilgaard, ESTIF president)
http://www.mysolar.com/news/newsitem.asp?nid=77 (nieuwsbericht via MySolar Nieuwsbrief Q1 2005, van Ecofys)
http://www.wouterlood.com/solar_htmls/page_14_nl.htm (treurig bericht op nieuwspagina van collega Floris Wouterlood, onder 11 januari 2005)


11 februari 2005: Klimaattijdbom in Nederland. N.a.v. het geruchtmakende rapport Meeting the Climate Challenge waarin wordt gewaarschuwd dat als we zo doorgaan we binnen 10 jaar met onomkeerbare en ernstige gevolgen van klimaatverandering door het verhoogde broeikaseffect te maken zullen krijgen: "Van Geel kan beter de 4,5 miljard euro waarmee de Nederlandse overheid jaarlijks het gebruik van fossiele brandstoffen subsidieert - via het aanleggen van infrastructuur, kortingen op belastingen enzovoort - afschaffen. Daarbij steken de 250 miljoen subsidie voor duurzame energie nogal mager af." Aldus een bericht in Milieudefensie Magazine 34 (2), februari 2005. Huh? 250 miljoen? Waar? Weet O.D.E. dat? Verder natuurlijk volkomen terecht dat verkapte subsidies aan CO2 uitstotende economische activiteiten afgeschaft dienen te worden. Maar eens beginnen met een dramatische efficiëntieverbetering van de transportsector dacht ik zo. Van kwantiteit naar kwaliteit. De vervuiler betaalt, dus diegene die producten in halflege vrachtauto's van hot naar her sleept dient daarvoor niet beloond maar bestraft te worden. Dan kan dat belachelijke NOx niveau boven Nederland eindelijk ook weer omlaag. Laten we de zaken maar eens omdraaien. 4,5 miljard naar duurzame energie (kun je een effectieve terugleververgoeding makkelijk van betalen en hou je nog geld over voor ondersteuning van aankoop van extreem rendabele zonnecollectoren voor menig woonhuis, kantoor en huurflat), en 250 miljoen subsidie op maatregelen ter kwalitatieve verbetering van het vrachtvervoer over de weg. Bijvoorbeeld verplichting tot rendementsverbetering (Nederland staat aan de wereldtop wat logistiek betreft, doe iets aan die onbenutte vrachtruimte!), en nu eindelijk eens serieus werk maken van bijmenging van biobrandstoffen.


 

7 februari 2005: Energienota's, de liberalisering en hoofdpijn. Vandaag eindelijk de moed opgevat om onze privé energienota van 13 januari eens goed te bekijken (van onze "klassieke" energieleverancier NUON; de nota voor onze duurzame elektra leverancier Echte Energie, met inmiddels ook "klimaatgecompenseerd aardgas", hebben we nog niet binnen). Vorig jaar ben ik namelijk ongeveer 3 maanden bezig geweest om foute correcties door het oude energiebedrijf recht te zetten, dat was geen leuke periode, kan ik u verzekeren! OK, ik ben geen al te snelle jongen met rekenklussen, maar zelfs als je het echt wilt snappen, kost het je gewoon als geïnteresseerde al minstens een halve dag om deze fors toegenomen pakken papier te kunnen doorgronden. Wij hebben alle nota's nog sinds we hier eind 1996 kwamen wonen, en in die "goeie ouwe tijd" was het gewoon een half velletje papier, met slechts 5 posten voor energie. Lekker simpel en overzichtelijk. Dat is inmiddels opgelopen tot maar liefst 5 vellen papier (incl. infovel) en 14 posten voor energie. Allemaal netjes "uitgesplitst", zoals de heer Brinkhorst zo graag ziet, maar ik geef u op een briefje dat de overgrote meerderheid in Nederland slechts diep zal zuchten en het allemaal wel gelooft, of in razernij ontsteekt omdat er alweer bijbetaald moet worden.

Ja, ja, die liberalisering zou ons lekker goedkope kuubjes gas en kilowattuurtjes elektra opleveren. Welnu, vergeet het maar! Ten eerste, omdat energie nog steeds spotgoedkoop is en de milieukosten van de opwekking van die energie nog lang niet (volledig) in de prijs zijn doorberekend, ecotaxen, REB, MEP en wat dies meer zij ten spijt. Energie wordt hoe dan ook duurder, mede vanwege het feit dat nog steeds bijvoorbeeld gas (en dus ook stadsverwarming) kunstmatig aan de olieprijs is gekoppeld (een keuze van Gasunie en Brinkhorst, waardoor de Staat weer een miljardje extra inkomsten genereert, 3x raden waar dat geld vandaan komt...). Ten tweede, omdat er steeds meer "ontkoppeld" wordt, bedrijfsonderdelen (gedwongen) verzelfstandigd gaan worden, hetgeen de kosten "zichtbaar" maakt, waardoor ze dus ook expliciet doorberekend kunnen worden aan de eindgebruiker. De getergde energiebedrijven zijn er als de kippen bij om al die "verborgen kosten" nu eindelijk aan de consument te kunnen doorberekenen. Zie het staatje onderaan dit bericht, opgemaakt n.a.v. onze eigen nota's. En dan wekken wij nog een groot deel van ons elektra verbruik zelf brandschoon op met ons eigen PV-systeem, en zijn we met de stadsverwarming relatief goedkoop uit wat verbruikskosten betreft. Maar, het toverwoord is al gevallen, de verbruikskosten mogen dan nog wel meevallen (althans, voor mensen die weinig energie verbruiken; gaslevering en, zoals door de DTe "beloofd", transport van elektra zijn zelfs goedkoper geworden!), daar staat tegenover dat de vastrecht kosten de pan uit gieren en Vadertje Staat de boel nog eens even lekker extra afroomt met de nodige energieheffingen en een leuk BTW tarief. Als ze dat nu ook nog eens in nuttige, effectieve energiebesparingsprojecten, een structurele verhoging van de terugleveringstarieven voor duurzame energie installaties (inclusief PV!) en andere DE marktondersteuningsmaatregelen (subsidies op de aanschaf van zonnecollectoren, verplichting tot DE maatregelen bij woningbouwcooperaties en ondersteuning daarvan, om maar eens wat te noemen) en/of in de bouw van nieuwe windturbines en zonnestroom centrales zouden steken, kunnen we daar nog wel mee leven. Wat Polder PV betreft zelfs: hoe meer hoe liever, want 16 februari is zeer nabij! Maar neen, er moet weer een snelweg of een tweede Maasvlakte bij zodat we de NOx-en tot nog onacceptabeler niveau's kunnen opschroeven in dit zwaar vervuilde land.

Het was dan ook niet voor niets dat Derk van Wijk, directeur van het duurzame energiebedrijf Echte Energie, op de bijeenkomst in de Rode Hoed op 15 december 2004, zijn woede uitte over het feit dat hij nauwelijks op de zogenaamde geliberaliseerde energiemarkt kan concurreren met andere (niet of veel minder duurzame) energiebedrijven omdat het allergrootste deel van de elektriciteitsprijs (en nu dus ook al de gasprijs, zie tabel) inmiddels "op" gaat aan transport, vastrecht en belastingen. Posten waar hij niets aan kan veranderen als ondernemer. Alleen het miezerige restje variabele elektra en/of gas kosten kan hij dan nog "iets" mee doen om zich te onderscheiden van de grauwe rest. Hoezo, "vrije" markt? Zolang de milieukosten niet werkelijk in alle energieprijzen zijn doorberekend, en dan bedoel ik voornamelijk de variabele (= aan het verbruik gerelateerde) kosten, zal het principe "de vervuiler betaalt" in Nederland een volslagen illusie blijken en betalen we ons blauw aan zogenaamde "vaste kosten" en "milieuheffingen" die niet daar ingezet worden waar ze nodig zijn.

Ik voorspel vooral voor die toch al kapitaalkrachtige bedrijven die massaal investeren in energie infrastructuur en overnames van soortgelijke bedrijven een gouden toekomst in dit land. Als hier niets aan gaat gebeuren, hebben we straks een volslagen fictieve "vrije" energiemarkt waarin de paar overgebleven energieleveranciers elkaar met minimale marges het leven zuur zullen maken, en de infrastructuur jongens de consument met het wetboek in de hand flink zullen laten bloeden, zelfs al wordt er door die eindgebruikers (door een bewuste levenswijze) weinig energie afgenomen. Vadertje Staat zal als lachende derde nog flink wat belastinginkomsten op de "vaste posten" verkrijgen en we zijn weer helemaal terug bij "af". En "Kyoto" kan alsnog de (papier) prullenbak in omdat er geen enkele incentive meer is om te bezuinigen op energieverbruik, de goedkoopste duurzame optie. Er zal dus mogelijk weer een monopolie ontstaan, alleen ditmaal een, veel gevaarlijker, "geliberaliseerd" infrastructuurmonopolie. De Duitse energiegigant E-ON bijvoorbeeld, die inmiddels alweer een tijdje "onze" stadsverwarming bezit, schijnt met tientallen miljarden (tijdens de vroege, "beschermde" liberaliseringsjaren verdiende) EURO's te smijten en alles wat los en vast zit op energiegebied in Europa op te kopen. Een zeer bedenkelijke ontwikkeling.

Of zou Slochteren soms opeens bijna "op" blijken te zijn en heeft de Gasunie dat nog niet durven te vertellen aan de Nederlandse burgers??!!

medium
post
prijs (Euro)
eenheid
verandering
elektra
transport continu
0,032592
kWh
-18,5%
elektra
vastrecht transport
0,138854
dag
+10,5%
gas
levering
0,229545
m3
- 5,4%
gas
energiebelasting
0,142727
m3
+ 9,8%
gas
volume transport
0,024483
m3
+4,0%
gas
vastrecht levering
0,028317
dag
NIEUW
gas
capaciteit transport
0,079231
dag
NIEUW
gas
vastrecht transport
0,098462
dag
NIEUW
gas
vastrecht aansluiting
0,056923
dag
NIEUW
gas
meetdienst
0,048462
dag
NIEUW
gas
compensatie vaste vergoeding
???
dag
VERDWENEN
warmte
levering
17,616869
GJ
+ 0,1%
warmte
vastrecht
0,568005
dag
+ 10,5%
n.v.t.
MEP-heffing
0,108438*
dag
+11,2%

*MEP heffing vrijgesteld van belasting

Tabel met veranderingen in energieprijzen, vastrechtbedragen en belastingen (ex BTW) voor Polder PV sinds de vorige jaarafrekening (waar ook al de nodige prijsstijgingen op voorkwamen; dit kan voor andere eindgebruikers uiteraard verschillend zijn!). Elektra "variabel" is hier niet opgenomen omdat dat op de nog niet ontvangen nota van Echte Energie terecht zal komen (en hopelijk ook de "teruggave energiebelasting"). De vier "nieuwe" posten voor gas (afgezien van vastrecht levering) zouden op jaarbasis maar liefst op een verhoging van € 103,24 neerkomen, en dat voor een "levering" van slechts 21 m3 (kook)gas á € 5,05 ex BTW in 2004! "Warmte" is bij ons stadsverwarming (eenheid: Gigajoule, GJ); let op het zeer hoge vastrecht bedrag per dag (dat hakt er in, met 10,5% verhoging!)! Prijzen zijn gemiddelden over 2004. Uitsluitend wat betreft de met een lichtgroene achtergrond gemarkeerde posten heeft u qua gedrag invloed op het eindresultaat (minder verbruik = minder kosten en minder milieubelasting); de met een oranje-achtige achtergrond gemarkeerde posten zijn VASTE kosten waar u geen enkele invloed op kunt uitoefenen en die u sowieso moet ophoesten, of u nu een energie-arm huishouden voert of niet...

Tenslotte nog een fraaie afsluiter: we mogen als zonnepaneel bezitters inmiddels "gelukkig" wel van de wetgever formeel donkergroene, schone stroom op het net zetten en tot 3000 kWh indirect (draaispoelmeter) cq. direct (via jaarafrekening bij digitale meter met teruglevertelwerk) "salderen" (hartelijk dank, Samsom cs.!), maar we moeten wel meebetalen aan de nationale MEP-heffing, terwijl het zelfs voor eigenaren met middelgrote PV-systemen (tot een forse installatie van zo'n 2 kWp volgens Power to the People van de Z.P.V., 6 december 2004) ondoenlijk is om voor hun op het net gezette kilowatturen zonnestroom een MEP-vergoeding aan te vragen vanwege de grote bureaucratische obstakels en de admistratieve kosten die daarmee gepaard gaan. Nog meer werk aan de winkel voor de Tweede Kamer! Zouden de duurzame energie opwekkers in Europa "and elsewhere" ooit werkelijk op een "level playing field" met de niet duurzame opwekkers kunnen concurreren? Er is nog een hele lange weg te gaan!

Voor wie met eigen ogen wil zien hoe de ontwikkeling van de gemiddelde gas en elektra prijzen is geweest de afgelopen decennia, moet maar eens op de "homepage" van de website van Bries Water- en Energiebesparing kijken: http://www.brieswaterenenergie.nl/. Niet schrikken, u bent gewaarschuwd!


6 februari 2005: Klimaat op Net5. De commerciële tv-zender Net5 zendt op zondagavond 6 februari twee uur lang een programma uit over - de gevolgen van - de klimaatverandering. Stichting Natuur en Milieu werkt mee aan het programma. Het belangrijkste onderdeel van het programma is de Nationale Klimaat Enquête. Daaruit moet duidelijk blijken hoe Nederlanders denken over de toekomst van ons klimaat en wat ze willen doen om hun (kinds)kinderen een leefbare wereld na te laten. Het programma bestaat verder onder meer uit een weerbericht uit 2050 ("Morgen heet en vochtig"). Ook kunnen kijkers reageren op stellingen. Het programma begint om half negen.

Kijken dus en vooral constructief reageren!

bron: Terra 1(1), januari 2005: p. 31 (Opinieblad van Stichting Natuur en Milieu).


 

28 januari 2005: Politiek schiet niet op. Is de conclusie van particuliere organisaties n.a.v. het achterwege blijven van een paragraaf over omschakeling naar duurzame(re) energiebronnen in het slotdocument van de conferentie "Energy for Development" over de energievoorziening voor de arme 30% van de wereldbevolking in Noordwijk, de tweede week van december 2004. Weliswaar is daar het lichtpuntje van het uittrekken van een kwart miljard euro door de E.U. voor duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden (er is, ter vergelijking, voor de tsunami slachtoffers een half miljard euro hulp toegezegd), en 74 miljoen euro door de Nederlandse regering, uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking van Minister Van Ardennen (bron: Terra 1(1), jan. 2005: p. 30, Stichting Natuur en Milieu; zie ook berichtje onder 15/22 december 2004).

Echter, de ook op deze conferentie aanwezige politieke collega, staatssecretaris voor Milieu Van Geel, luidde wel een paar dagen geleden in het NOS journaal de noodklok "omdat het met de mondiale temperatuursstijging helemaal de verkeerde kant op gaat". Is er nu een "sense of urgency" in Den Haag of niet wat de mondiale klimaatverandering betreft? Als je Van Geel zo hoort, zou het water nu toch echt binnen niet al te lange tijd hoog tegen de dijken kunnen gaan klotsen. Tegelijkertijd zegt hij dat hij juist actief op zoek wil naar "draagvlak" voor politiek beleid om die klimaatverandering tegen te gaan. Als je dat werkelijk wilt, moet je dus je rug recht houden en (1) juist actief willen inzetten op forse energiebesparing in het energieverspillende Nederland (denk aan verlichte kassen e.d.) i.p.v. een grote elektriciteitskabel naar het energierijke Noorwegen laten aanleggen en zo de "drive" voor besparing via de achterdeur om zeep helpen, (2) het algemeen geaccepteerde principe "de vervuiler betaalt" eindelijk eens krachtdadig in de praktijk brengen (bijvoorbeeld het nauwelijks belaste luchtvaartverkeer die noodzakelijke ecotaxen in rekening brengen; verbod op korte-afstand vluchten; verplichte fijnmazige openbaar vervoer infrastructuur in/naar nieuwbouwwijken), (3) actief, ruimhartig en voor een vastgelegde periode duurzame energie in al zijn vormen promoten, ondersteunen, financieren en administratieve barrières die implementatie van die initiatieven in de weg staan opruimen. Tenslotte (4), niet toelaten dat een Ministerie van Economische Zaken zonne-energie (PV) in Nederland actief de vernieling in helpt: als er namelijk ergens draagvlak voor is, is het zonne-energie wel! Waarom? Omdat bijna iedereen er zelf iets mee kan doen, desnoods in coöperatief verband binnen een gemeente.

De "arme landen" zullen de grootste gevolgen van de klimaatverandering ondervinden. De mondiale problemen zijn voor een aanzienlijk deel het gevolg van het "the sky is the limit" en "na mij de zondvloed" denken wat nog steeds in sommige kringen in het rijke westen leeft. We zijn het aan onszelf, aan de Derde Wereld, en aan de generaties die nu de wereld ontdekken verplicht om NU te handelen en ons leven actief te verduurzamen. Op alle fronten, niemand uitgezonderd en te beginnen in eigen huis. Het is niets meer en niets minder dan de ultieme vorm van beschaving.


19 januari 2005: Datering nieuwsberichten. Tot nu toe werden in deze sectie nieuwsberichten opgenomen onder de datum dat ze werden gepubliceerd op externe sites, kranten, e.d. Vanaf vandaag zullen de berichten echter worden opgenomen op de datum waarop Polder PV ze bespreekt, met daarbij een referentie naar de originele publicatie datum. Dit om te voorkomen dat bezoekers van de Polder PV website die uitsluitend naar de "bovenste" nieuwsberichten kijken evt. interessante andere ontwikkelingen van een paar dagen of weken geleden over het hoofd zullen zien. Een uitzondering is het bericht voor 16 februari 2005: een historische datum omdat dan voor de ondertekenaars het Kyoto protocol "officieel" van start gaat.


3 januari 2005: Even wat rechtzetten. Nog een laatste keer terug naar de inmiddels beruchte Zembla uitzending over duurzame energie, met grote nadruk op vermeende nadelen van windenergie, van 4 november 2004 (zie berichtje aldaar). Ik heb op deze website n.a.v. deze uitzending vooral Brinkhorst's ver bezijden de waarheid gedane uitspraak over "zonneenergie in Nederland" benadrukt. Echter, windenergie kreeg in deze uitzending helemaal onterecht een dikke veeg uit de pan van heren die er niet zo veel van begrepen blijken te hebben, hun argumenten op grond van de "praktijk" van tientallen jaren her hebben gebaseerd, en die blijkbaar het liefst er nog wat kerncentrales bij zouden plaatsen in Nederland. Als u een wat genuanceerder beeld van de gewraakte uitspraken m.b.t. windenergie wilt nalezen, bekijk dan via de hieronder weergegeven link de uitgebreide pagina op de website van de Organisatie voor Duurzame Energie. En nu maar hopen dat de genoemde heren zo integer zijn dat ze deze kritiek ter harte zullen nemen en zich óf uit de publieke discussie terugtrekken óf, gepensioneerd als ze zijn, hun expertise zullen inzetten om Nederland de moderne "windenergie natie" te laten worden die het verdient te zijn. Overigens: dit document is ook verplichte kost voor ALLE beleidsmakers die met windenergie te maken hebben, en natuurlijk voor een ieder die geïnteresseerd is in deze mooie duurzame energie technologie!

http://www.duurzameenergie.org/discwind.html


 

23 december 2004: Kerstkaart. Geheel in lijn met onze duurzame huishouding doen wij al jaren nauwelijks iets aan kerst. Een kerstboom komt er bij ons niet in, laat staan allerlei overbodige verlichting (zie ook bericht hier onder). "Gezelligheid" komt bij ons namelijk van binnen en behoeft wat ons betreft geen externe "versiering". Eten doen wij juist in deze periode met mate, denkend aan de miljarden slecht gevoede magen terwijl er meer dan genoeg voedsel is op deze wereld. Maar uiteraard willen we wel iets bijdragen aan de "feestvreugde" door bijgaande wenskaart die u zelf thuis virtueel kunt "animeren" zonder dat er onnodig extra energie wordt verbruikt (de website die u nu bezoekt staat natuurlijk toch al op de server, daar kunnen die 42 kilobyte ook nog wel bij). Hoe donker het ook is buiten, er is altijd licht aan het eind van de tunnel. Wij hopen dat u met ons dat licht zult gaan opzoeken. Een gezond en verdieping gevend kerstfeest toegewenst.
Peter Segaar, Polder PV.

Virtual animated Christmas card; click on picture for enlargement (click on "close" symbol of new frame to return to current page). With best regards from Peter Segaar/Polder PV.

Voor uitvergroting, klik op het plaatje (klik op de sluitknop van het nieuwe venster om terug te keren naar de huidige pagina).


22 december 2004: Goed nieuws m.b.t. energienota. De DTe wil door verlaging van de transporttarieven netbeheerders dwingen tot efficiënter werken in 2005. De consument krijgt hierdoor wat "lucht" op de energierekening (ruim 4 procent minder dan in 2004 voor een gemiddeld huishouden), al is het natuurlijk veel verstandiger om energie te besparen omdat dat ook op financieel vlak veel meer oplevert. Leveringskosten en, vooral, belastingen zijn namelijk kWh cq. m3 gerelateerd en maken elk 40% van uw nota uit, dus loont het veel meer om op verbruik te besparen.

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11810&HoofdgroepID=7&Naam=Home


21 december 2004: Opmerkelijke uitspraak. Van een medewerker van voormalig semi-monopolist Essent (die nog steeds kerncentrale Borssele "in haar pakket heeft"!): “Als iedereen z'n kerstversiering weg zou doen, kun je bij wijze van spreken een energiecentrale uitzetten.” Welnu, geachte Nederlandse energieconsument: een mooier begin van het nieuwe jaar zou ik zelf niet kunnen verzinnen! Een belanghebbende die eigenlijk ook wel vindt dat al die energieverspilling niet meer door de beugel kan! Als u nu al die verlichting (die u 10 jaar geleden ook al niet nodig bleek te hebben) nu snel retour afzender stuurt of naar de kringloopwinkel brengt, kan Borssele wellicht TOCH vervroegd dicht en kan Essent met al dat uitgespaarde geld wellicht energiezuinige huishoudelijke apparaten en fraaie zonnestroom-installaties gaan verkopen, en slimme energiebesparingsadviezen aan de burger gaan verstrekken. U spaart zelf dan ook nog eens zo'n 30-40 euro in de komende maand uit als u een "heavy user" van die vermaledijde kerstverlichting blijkt te zijn. We komen er wel, als we maar door die vastgeroeste denkbeelden en aangeleerde gewoontes heenprikken! Voor een relevante gerelateerde link, zie ook bericht van 1 november 2004.

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11800&HoofdgroepID=7&Naam=Home


20 december 2004: Poppenkast in Buenos Aires. Je ziet ze al vertrekken naar Argentinië, al die beleidsmakers die met hangende schouders, het hoofd omlaag en met een dikke aktentas in de hand zich in het broeikasgassen uitstotende vliegtuig naar de andere kant van de wereld laten vervoeren om zich in tenenkrullende, eeuwig voortslepende vergaderingen te begeven, waarvan vantevoren al vaststaat dat alle minuscule pretenties op milieugebied door de U.S.A. en andere "boevenstaten" die het niet zo nauw nemen met de toekomst van hun eigen onderdanen afgeschoten zullen worden. Ik heb eigenlijk wel bewondering voor mensen die zich zo inzetten voor een minimaal resultaat. Als ik voorzitter van Europa was, zou ik die Amerikaanse machthebbers het komende decennium gewoon in hun sop laten gaarkoken, want die komen uiteindelijk toch wel met hangende pootjes terug met het verzoek om te mogen meedoen als New York, San Francisco en Chicago tot onleefbare, zwaar vervuilde metropolen zijn verworden en de olieprijs de pan uitrijst. Europa en andere landen moeten zich geen rad voor de ogen laten draaien, maar ZELF duurzaam beleid gaan maken en uitvoeren.

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11790&HoofdgroepID=7&Naam=Home


17 december 2004: Fraude met groencertificaten? Volgens onderstaand nieuwsbericht (eerste link) worden groencertificaten door "groene" leveranciers soms aan "grijze" leveranciers verkocht die daardoor hun stroom onterecht als "groen" in de markt kunnen zetten, terwijl de klanten van het "groene" bedrijf feitelijk "grijze" stroom laten opwekken. Één van de bizarre consequenties van deze uiterst schimmige "handel" is dat de Europese productie van groene stroom wordt overschat en we in 2010 de afspraken zoals gemaakt in het Kyoto protocol m.b.t. het terugdringen van de CO2 uitstoot al helemaal niet gaan halen. Het was natuurlijk ook te voorspellen dat zoiets er vroeg of laat aan zat te komen. De diverse regeringen, incl. "onze" minister Brinkhorst hebben nu eenmaal zwaar ingezet op de liberalisering van de energiemarkt en hadden als doekje voor het bloeden deze certificatenhandel door wetenschappers op laten zetten om de groene energiestromen via een administratiesysteem te certificeren. Zoals een ieder weet zijn complexe administraties een logistieke nachtmerrie om waterdicht te krijgen, zijn dit soort constructies uitermate fraudegevoelig, en is het gewoon vragen om moeilijkheden om zulke ingewikkelde materie "aan de markt" over te laten, omdat commerciële energiebedrijven nu eenmaal geen enkel, of in ieder geval, heel weinig belang hebben om dit systeem vlekkeloos te laten functioneren. Die willen namelijk o.h.a. gewoon geld verdienen en dan worden "moeilijke" zaken als principes en moraal nogal eens opzij gezet (let wel: de paar "goeden" daargelaten).

Hierbij dient echter wel aangetekend te worden dat het evenzo onzinnig is om dan maar te eisen dat groene energie op een separaat distributienetwerk wordt gezet omdat dat een onwaarschijnlijk grote hoeveelheid geld gaat kosten (terwijl er al een uitmuntend distributienetwerk ligt) wat we wel voor nuttiger zaken kunnen gebruiken. Bovendien: reken maar niet dat meneer Zalm dat gaat betalen! M.a.w.: ALS je voor die certificatenhandel kiest, dan MOET je het waterdicht krijgen en ben je als Europa VERPLICHT om fraudeurs zeer zwaar aan te pakken. Anders kan de hele geloofwaardigheid van de groene energiehandel bij het grofvuil gezet worden en heeft de politiek m.b.t. de liberalisering van de energiesector zijn eigen morele failliet veroorzaakt.

Wat mij betreft gaan de schuldigen in het openbaar met de billen bloot en worden ze door Laurens Jan Brinkhorst middels een flinke achterwerk"massage" tot andere gedachten gebracht.

En nu maar op onze knietjes bidden dat die CO2 emissiehandel met Zuid Amerika niet ook op zulk drijfzand zal blijken te berusten (2e link)...

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11783&HoofdgroepID=7&Naam=Home
http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11774&HoofdgroepID=7&Naam=Home


16 december 2004: Wereldbank dringt aan op duurzame groei. "Hulp" uit onverwachte hoek. Na in het verleden diverse grootschalige milieuvervuilende activiteiten gefinancierd te hebben, lijkt zelfs dit "onaantastbaar" geachte instituut eindelijk te gaan inzien dat het zo niet langer verder kan gaan in de wereld. James Wolfensohn, president van de Wereldbank, lijkt, na het management van Shell (forse koerswijzigingen richting duurzamer bedrijfsbeleid na de Brent Spar affaire) inmiddels ook te beseffen dat regeringen en machtige internationale instellingen een zeer zware verantwoordelijkheid hebben om de economie op een veel duurzamer leest te gaan schoeien. Hopelijk luisteren Balkenende, Brinkhorst, Economische Zaken e.a. Nederlandse beleidsmakers goed naar de gevolgtrekkingen van dit invloedrijke internationale instituut en trekken zij de (onvermijdelijke) conclusie dat het echt anders moet in Nederland. En uiteraard hopen we dat het dan ook niet bij uitspraken blijft, maar dat dit ook in Nederland tot SNELLE ACTIE leidt! Geld zat hier; leg ook die Betuwelijn maar stil en maak er een mooi fietspad van tussen de Maasvlakte en Duitsland. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11765&HoofdgroepID=7&Naam=Home


15/22 december 2004: Duurzame energie voor de armsten nog ver weg. "Bij de bestrijding van armoede in de wereld is de behoefte aan duurzame energie een beetje over het hoofd gezien." Er wordt in understatements gegrossierd tegenwoordig. Waar blijven die zonne-ovens, met microkredieten af te betalen kleine "home-power" PV-systemen e.d. voor de Derde Wereld? Schulden afschaffen en aan de bak a.u.b., minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) en staatsecretaris Van Geel (VROM)! Geld zat. Dan maar geen energie en geldverslindende magneetzweeftrein in Nederland, anders gaan al die Amsterdammers straks ook nog eens in Groningen en Friesland wonen terwijl ze in de hoofdstad blijven werken. Infrastructuur aanleggen = mobiliteit genereren. Een reeds eeuwen geldende wetmatigheid die blijkbaar maar moeizaam doordringt in sommige hersens. Onverstandig dus, om ook maar eens zo'n understatement te gebruiken. En met het niet uitgegeven geld echt BELANGRIJKE dingen doen, zie ook de 2e link:

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11753&HoofdgroepID=7&Naam=Home
http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11802&HoofdgroepID=7&Naam=Home


15 december 2004: Stroomopwaarts?! Bijeenkomst in de Rode Hoed, Amsterdam, 10h00 - 18h-00 (gratis). World International Service on Energy (WISE) presenteert samen met de AbvaKabo een dag ter afsluiting van het "Tegenstroom"-project (campagne mede mogelijk gemaakt door NCDO). Na 2 jaar de liberalisering van de energiemarkt kritisch gevolgd te hebben wordt getracht op deze dag wat conclusies te trekken - zonder daarbij de toekomst uit het oog te verliezen! Organisatie: WISE en AbvaKabo. Inschrijven: WISE, Postbus 59636, 1040 LC Amsterdam, tel. 020-6126368, fax. 020-6892179, e-mail wiseamster@antenna.nl.

Bron: Stroom basisrecht of handelswaar? no. 4, najaar 2004, een nieuwsbrief van WISE. Meer informatie is te vinden op:

http://www.tegenstroom.nl
http://www.neebedankt.nl
http://www.antenna.nl/wise

Logo of National Committee for International Cooperation and Sustainable Development.

Logo of World Information Service on Energy, a small but active organisation critically following the international energy sector, in particular the nuclear energy lobby.

Logo of campaign "Electricity basic right or commodity?" organised by WISE to increase public awareness of the effects of the liberalisation of the energy market in the Netherlands.

Impressie Polder PV: zéér geslaagd symposium! Boeiende bijdragen van onderzoeker van Clingendael ("fossiele" energiepolitiek), Brusselse lobbyiste (rechtzaken i.v.m. oneigenlijke bevooroordeling van nucleaire installaties t.o.v. duurzame technieken), Indiase en Z. Afrikaanse WISE medewerkers (grote gevaren van mislukken van (halfslachtige en/of gecorrumpeerde) energiemarkt liberaliserings projecten in India en Zuid Afrika), en een ontwikkelingshulp specialist (betrekkelijkheid van (duurzame) energieproblematiek in het rijke Westen vergeleken met situatie in de Derde Wereld). Gevolgd door een plenair debat waar, door de aanwezigheid van mensen uit de "oude" resp. de "nieuwe" energiebedrijven, 2 politici, en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties, soms de vonken van afvlogen. Uiterst interessant om zo eens achter de schermen van de ingewikkelde en dynamische energiewereld te kijken. Erg leuk gesprek gehad met Derk van Wijk van Echte Energie. Met dank aan de organisatoren. (PJS)


15 december 2004: Jaarverbruikscijfers. N.a.v. de reeds op de PV-nieuwspagina gemelde felle discussie over "vermeende", halve en hele onwaarheden over energetische en milieutechnische terugverdientijd van zonnepanelen e.d. heb ik daartegenover onze jaarverbruikscijfers van de belangrijkste energiebronnen en grondstoffen maar weer eens op een rijtje gezet om de zaken in perspectief te blijven zien. Deze tabel vindt u op de pagina "goodies" (zeg maar, "lekkere dingetjes") op deze website. Wie doet het nog beter (Jan Juffermans, ongetwijfeld)?


 

14 december 2004: Don Quichote in Holland. Je broek zakt er van af, maar enkele inwoners van Overijssel in een dunbevolkt gebied NO. van Almelo vinden blijkbaar dat die vermaledijde windturbines dan maar in het buitenland of in de oceaan neergeplempt moeten worden. Lees en huiver!

http://www.energiemanagement.net/verder.asp?ItemID=11739&HoofdgroepID=7&Naam=Home


14 december 2004: Actie tegen klimaatverandering. Persaankondiging van Milieudefensie, met commentaar van Polder PV:

Wereldkaart van zeezout op strand Noordwijk

"Amsterdam, 6 december 2004 --- Zo'n 30 actievoerders van Milieudefensie maken op dinsdag 14 december een gigantische wereldkaart van zeezout op het strand bij Noordwijk aan Zee. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) vergadert daar met internationale energieministers. De boodschap van de actie luidt: 'Don't let the world drown. Stop climate change where it started!' Oftewel: de rijke landen - die het probleem hebben veroorzaakt - moeten er nu ook voor zorgen dat klimaatverandering stopt.

Diezelfde dinsdag nog vertrekt staatssecretaris Van Geel naar de internationale klimaattop in Buenos Aires (Argentinië). Van 6 -17 december vindt daar de tiende ronde plaats van internationale klimaatonderhandelingen, 'COP-10'. Omdat Rusland onlangs het klimaatverdrag van Kyoto heeft geratificeerd (zie ook berichtje 16 februari 2005 op deze pagina, PJS), kan er eindelijk worden onderhandeld over verdergaande stappen om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Wie: Ongeveer 30 actievoerders van Milieudefensie
Wat: Wereldkaart van zeezout (20x30 meter), spandoek met tekst: 'Don't let the world drown. Stop climate change where it started!'
Waar: Op het strand voor de Hotels van Oranje (Wilhelmina Boulevard 20-31 in Noordwijk aan Zee)
Wanneer: Dinsdag 14 december van 11.00 -16.00 uur

De actie is in Noordwijk omdat staatsecretaris Van Geel en minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) daar spreken met energieministers uit diverse landen voor de conferentie 'Energy for Development'. De bijeenkomst gaat over de toegang tot energiebronnen voor de allerarmsten en wat er in ontwikkelingslanden nodig is om een duurzame energiehuishouding tot stand te brengen. De wereldkaart wordt aan het eind van de dag door het opkomende tij meegenomen."

Voor meer informatie:
Milieudefensie Persvoorlichting, 020 5507 333
http://www.milieudefensie.nl

Aanvulling persbericht (13 december 2004): Staatssecretaris van Geel zal PERSOONLIJK aanwezig zijn (14h15-14h30) en een boekje in ontvangst nemen met een selectie van persoonlijke boodschappen die ruim drieduizend burgers hebben opgestuurd die zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering.

Bron: persberichten email nieuwsdienst van Milieudefensie

-----------

Commentaar Polder PV:

Polder PV dringt er bij de Ministers van Geel en van Ardenne met klem op aan dat zij zich in hun gezamenlijke beleid voortvarend zullen opstellen en pro-actief hulp en kennis ter beschikking zullen stellen voor een snelle ontwikkeling van de duurzame energiesector in derde wereld landen, met een grote voorkeur voor KLEINSCHALIGE duurzame energie projecten waar de lokale bevolking direct profijt van heeft (daarbij de hoop uitsprekend dat men van het Arun III debâcle in Nepal een les heeft geleerd!). Dus KLEINE waterkrachtcentrales, zonnestroom-installaties met een deugdelijke bijbehorende financiële (microkredieten!) en service infrastructuur, investeringen in kleine zonneovens, boerderij-georiënteerde vergistingsinstallaties, etc. We mogen in Nederland weliswaar regelmatig met elkaar overhoop liggen over de bestemming van de enorme hoeveelheden geld die we hier tot onze beschikking hebben, maar het is natuurlijk allemaal "peanuts" als we naar de immense problemen van deze arme landen kijken. We zijn het moreel, sociaal EN economisch (Ja, Minister Brinkhorst, U leest het goed!) aan de rest van de wereld VERPLICHT om hieraan met forse inzet van middelen mee te werken. Dus wat mij betreft gaat Laurens Jan met jullie mee, wellicht dat hij wat verfrissende ideëen opdoet in Noordwijk of Argentinië. Vergeet trouwens niet jullie paar duizend af te leggen luchtmijlen te compenseren met boomplantcerticificaten via Trees for Travel (http://www.treesfortravel.nl/index2.html), want er wordt al meer dan genoeg CO2 uitgestoten door de kunstmatig buiten het Kyoto protocol gehouden luchtvaartsector! En kijk even opzij naar het eerste Bulderbos als jullie van de Polderbaan opstijgen en gedenk het 10-jarig jubileum ervan als jullie vliegtuig accijnsvrij kerosinedampen uitbrakend en broeikaseffect versnellend Neerlands bodem verlaat <zie ook bericht 6 november 2004>... (PJS)


9 december 2004: Overstap op "groen gas". Zoals waarschijnlijk al duidelijk was, houdt bij ons verduurzaming van het eigen huishouden niet op bij het plaatsen van zonnepanelen of het hebben van een (donker-)groen stroomcontract bij de energieleverancier. Vandaag ontvingen wij van Echte Energie eindelijk de officiële bevestiging dat wij (voor ons erg lage verbruik), per 18 november 2004, op "groen gas" overgestapt zijn. Beter kunnen we echter spreken van "klimaatgecompenseerd gas". Het heeft allemaal zolang geduurd omdat de netbeheerder zoals gewoonlijk de administratie niet op orde had, een aspect waar directeur Derk van Wijk van Echte Energie inmiddels van uit zijn vel springt en dit bij de marktwaakhond (?) DTe heeft aangekaart die eindelijk actie heeft toegezegd. Zie verder ook het berichtje onder 13 juni 2004.


2 december 2004: November regenrijk. De meeste PV-eigenaren en andere zonne-aanbidders zullen het gemerkt hebben: november was zeer somber en er viel behoorlijk wat regen. Dus van onze PV-installaties en/of zonnecollectoren moesten we het niet hebben vorige maand. Maar daar staat, zoals gebruikelijk wat tegenover: regenwater genoeg! En met regenwater kun je leuke en nuttige dingen doen. Zoals het toilet doorspoelen. Gratis, en we hoeven daardoor geen of nog maar heel weinig duur drinkwater te gebruiken voor het toilet (wacht maar als de drinkwaterbedrijven geprivatiseerd worden, dan kan de gemiddelde Nederlandse burger weer lekker gaan foeteren als die de nota in de brievenbus vindt!). Eigenlijk is het van de gekke dat er nog steeds drinkwater voor de toiletspoeling wordt gebruikt in Nederland, over archaïsche technologie gesproken! Omdat drinkwater sowieso steeds moeilijker te maken is wegens vervuiling door steeds ingewikkelder chemische verbindingen van rivier- en grondwater, en de energie die gebruikt moet worden om dat water drinkbaar te maken steeds groter wordt, is het niet meer dan normaal voor de "ware" duurzame energie liefhebber om die kostbare grondstof dan ook maar zo min mogelijk te gebruiken en naar (gedeeltelijke) vervanging op zoek te gaan. Wij doen dat al heel lang, en sinds eind 2002 turven we ook hoeveel emmers regenwater we uit de regenton een nuttige bestemming geven (toilet doorspoelen, planten water geven en eerste spoeling bij onze oude wasmachine; de nieuwe is zo zuinig dat dat niet zo veel zin meer heeft). We hebben uiteraard GEEN energieverslindende pompen geïnstalleerd om dat water naar de WC te krijgen, dat doen we gewoon op de ouderwetse manier met emmers.

A sustainable household does not end with rational energy use and producing your own dark-green solar energy. This graph shows monthly water consumption in cubic meters (one m3 = 1.000 liters), with drinking water in dark blue, and free rainwater consumption in light blue. September 2004 was a holiday month.
Waterverbruik per maand: drinkwater (donkerblauw), resp. regenwater (lichtblauw) voor de toiletspoeling en planten. De uitgespaarde hoeveelheden drinkwater zijn aanzienlijk; in november 2004 (laatste kolom) gebruikten we (sinds eind 2002) een record hoeveelheid van 90 emmers (ongeveer 900 liter) uit de vrijwel continu gevulde regenton. Dat was meer dan een derde van het totale waterverbruik in die maand. In september 2004 waren we bijna de hele maand op vakantie, vandaar het extreem lage verbruik. N.B.: een gemiddeld Nederlands huishouden (2,3 personen) verbruikte in 2000 maar liefst 8,9 m³ per maand (128 liter per persoon per dag!), hetgeen anno 2004 zeer waarschijnlijk nog een stuk hoger zal liggen. Daar zitten we met gemiddeld nog geen 2,5 m³ met 2 personen (= 42 liter per persoon per dag, en dat is inclusief ongeveer een kwart gratis regenwater!) dus een factor 3 onder. Een duurzame huishouding voeren betekent voor ons dan ook niet alleen het zelf opwekken van donkergroene stroom zoals u ziet!


 

16 november 2004: Groene Hosting. Wat is dat? Groene Hosting verzorgt webhosting waarvoor de gebruikte energie afkomstig is uit duurzame bronnen. Om een website zichtbaar te maken op internet, wordt deze op een webserver geplaatst. Dit is een zware computer die 24 uur per dag 7 dagen per week aan staat en met internet verbonden is. Deze servers vereisen allerlei veiligheidsvoorzieningen en klimaatbeheersing. Iedere website die zichtbaar is op internet verbruikt dus dag en nacht stroom. Stroom die over het algemeen niet milieuvriendelijk is opgewekt. Groene Hosting wil daar verandering in brengen door uw website te hosten op duurzame basis. Dat betekent dat de stroom die nodig is voor het zichtbaar maken van uw website op internet uit natuurlijke bronnen komt. Groene Hosting levert kwalitatief hoogwaardige hostingdiensten met goede support tegen scherpe tarieven. Bovendien kunt u een keurmerk op uw website plaatsen, zodat uw bezoekers zien dat uw website duurzaam gehost wordt en dat u (en uw bedrijf) milieubewuste keuzes maakt.

Een zeer interessant aanbod voor alle websites die met duurzame energie te maken hebben, en wat ik zeker nader ga bestuderen. Misschien dat we volgend jaar, als er glasvezel hier in de straat gelegd wordt (hopen we), onze electronische contracten en abo's gaan reviseren.

Logo of green webhosting company buying green electricity from sustainable energy company "Echte Energie" to compensate for their server's electricity consumption.

Bron: link via electronische nieuwsbrief van Echte Energie (de duurzame energieleverancier van het hosting bedrijf) en homepage van website van Groene Hosting: http://www.groenehosting.nl/index.php


6 november 2004: Bulderbos loopt uit! Zoals de meeste mensen heel goed weten, is het vliegverkeer naast zeer milieuvervuilend ook nog eens extreem energievretend. Daarbij komt ook nog eens dat voor kerosine GEEN belasting wordt betaald, evenals voor internationale vliegtickets. Een bizar relict uit het "verleden" waardoor de luchtvaart oneigenlijk bevoordeeld wordt t.o.v. andere transport"modi", hetgeen een flagrante schending is van de door vele machthebbers zo intensief beleden nieuwe religie van de vrije markt. Tien jaar geleden hebben wij met Milieudefensie en enkele duizenden mensen het eerste Bulderbos geplant om de megalomane plannen van Schiphol (en het kabinet) een halt toe te roepen en zijn enkele honderden mensen medeeigenaar geworden van beide Bulderbossen (het tweede, waar we een actiekamp hadden <foto>, ligt nu onder het asfalt van "de Polderbaan". What's in a name?!! Ook wel Bulderbaan genoemd). Dit eerste Bulderbos bestaat nog steeds en wordt door een groep vrijwilligers als een waardevol stuk natuur in het ecologische rampgebied Schiphol onderhouden. Met de nieuwe proefballonnetjes over alweer een NIEUWE parallelle Kaagbaan wordt de door ons zo gewenste duurzame samenleving (inclusief het energiebeleid) opnieuw zwaar onder vuur genomen (terwijl ik dit typ vliegen er weer een paar van die energievretende bulderende krengen over ons appartement in Leiden, 28 km. verwijderd van de Polderbaan!). Kom dus allen naar het Bulderbos op 6 november tussen 12h00 en 15h30 en neem bij voorkeur een fiets mee (fietsverhuur in Haarlem; er worden ook bussen vanaf station Hoofddorp ingezet vanaf 11h30 en 12h30), want we gaan nieuwe loten van het Bulderbos uitzetten op de plek waar de zoveelste landingsstrip gepland is. Kaartje en routebeschrijving op:

http://www.milieudefensie.nl/verkeer/bulderbos_loopt_uit.htm#c

Political activism? Sustainable energy production with, a.o., amorphous silicium solar panels during occupation of the "second Bulderbos" ("The Roaring Forest") to prevent overambitious plans by Schiphol to become a "Mainport" in one of the most densely populated countries in the world. © 2001 P.J. Segaar
Strijd voor een duurzame samenleving, maatschappelijk verzet, politiek activisme: you name it. Maar uiteraard wel zo veel mogelijk met behulp van duurzame energie! Amorf silicium zonnepanelen (en fietsgenerator met dynamo in de tent, niet zichtbaar) tijdens bezetting van het "tweede" Bulderbos in het hart van de geplande landingsstrip van de "Bulderbaan" van Schiphol. Inmiddels landen en starten hier dagelijks talloze zwaar vervuilende en energie vretende vliegtuigen m.b.v. brandstof waarop geen accijns wordt geheven.

4 november 2004: "Handel in wind". Zeer eenzijdig geproduceerde, grote opschudding veroorzakende, doch interessante TV-uitzending over de groene energie markt en het overheidsbeleid in Nederland in het Vara programma Zembla. Minister Brinkhorst heeft wel zeer byzondere opvattingen over de (on)mogelijkheden van duurzame energie in Nederland. Zie ook zijn bizarre uitspraak op de citatenpagina over zonne-energie. Jammer dat de programma makers hun journalistieke plicht niet nagekomen zijn om de positieve kant van de zaak te belichten en vertegenwoordigers van de zonne-/duurzame energiemarkt, de milieubeweging en organisaties als O.D.E. en P.D.E. aan het woord te laten over de besproken materie. Alweer een gemiste kans, dames en heren van de pers! Wanneer gaan we weer eens op een positieve wijze over maatschappelijk relevante zaken schrijven en/of televisie maken?

Voor de programma omschrijving, resp. het online m.b.v. RealPlayer afspeelbare audiovisuele fragment zie:

http://www.omroep.nl/vara/tv/zembla/welcome2.html?20041103/zembla
http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/tv/vara/zembla/bb.20041104.rm


1 november 2004: "Earth at Night". Zo heet het fantastisch mooie, maar onheilspellende kaartsupplement (gedrukt in juli 2004) bij de november issue van het (engelstalige) Amerikaanse geografische tijdschrift National Geographic®. Op deze kaart een zeer gedetailleerde compositie opname van de wolkeloze planeet Aarde, samengesteld uit nachtopnamen die gedurende een heel jaar gemaakt zijn, met daarop de gigantische impact van de mens op de planeet. Lichtvervuiling (Nederland is één grote lichtvlek, alleen in Drenthe zijn nog een paar minuscule gaatjes te zien!), "slash-and-burn" praktijken in de tropische oerbossen, werkelijk ongelofelijke beelden van enorme branden in olievelden waar natuurlijk gas wordt afgefakkeld (meer dan 1 miljard kubieke meter per jaar!) in o.a. Siberië, Libië en in de Niger delta, en de zeeën van licht veroorzaakt door op inktvis jagende vissers rond Japan en voor de Argentijnse kust. De onvoorstelbare mondiale energieconsumptie en volstrekt onnodige, schandalige verspilling wordt op dit kaartsupplement haarscherp en genadeloos in beeld gebracht.

De boodschap? Kan het allemaal misschien een beetje minder A.U.B.?! Of, in de geest van Mahatma (Mohandas Karamsjand) Gandhi, 1869-1948, een mantra voor een duurzame samenleving:

De Aarde biedt voldoende voor ieders behoefte,
maar is te klein voor ieders hebzucht

Gedachtenexperiment. Stelt u zich nu eens voor dat zonnepanelen bij de omzetting van zonne-energie een hypothetische soort nog niet ontdekte "straling" zouden afgeven en die, zullen we maar zeggen, "blauwe" straling zou gedetecteerd kunnen worden door satellieten in een baan om de Aarde. Is het nu geen geweldig denkbeeld om die "witte vlek" die Nederland nu nog is door die enorme lichtvervuiling, zou kunnen veranderen in een fel blauw stralende ster omdat we vanaf nu massaal in Nederland aan de PV zouden gaan? Utopie? Niets daarvan, het kan, te beginnen in eigen huis! Dus aan de bak mensen, je kunt natuurlijk eeuwig op subsidies zitten wachten maar dat schiet niet op. We hebben geld zat in Nederland. Benader een betrouwbare zonnepaneel leverancier (zie website Z.P.V.), zet de gemeente onder druk, en creeër uw eigen PV-oase met een mooi blauw dak!

"Globale denkers" dus nu direct naar de kiosk en kopen die National Geographic! Losse exemplaren kosten slechts € 4,20 en zijn verkrijgbaar bij de betere tijdschriftenwinkels. Elke aflevering blijft ongeveer een maand liggen bij de distributiepunten.


1 november 2004: Besparingstip voor stadsverwarming. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we tapwater en warm water voor de CV via de stadsverwarming krijgen aangeleverd. Ook al is het vastrecht voor de installatie hoog (ruim een halve euro per dag!), onze verbruikskosten op jaarbasis zijn veel lager dan die voor woningen die op gas worden "gestookt". Toch zijn we altijd op zoek naar besparingen, want als je een beetje in de materie duikt, blijkt warmte de grootste milieu-, energetische en economische "kostenpost" voor het gemiddelde Nederlandse huishouden te zijn (en niet electriciteit waar men tegenwoordig zoveel over moppert). Besparing staat, zo leert de "Trias Energetica", bij ons bovenaan het prioriteitenlijstje dus gaat er bij ons eerst een trui aan en deuren en ramen (op tijd) dicht voordat we in termen van de radiatorkraan opendraaien gaan denken. Eerst denken, dan doen, scheelt geld en milieubelasting. Door het zorgvuldig en systematisch bijhouden van alle meterstanden (1e van de maand opnemen), komen we zo tot verrassende ontdekkingen. Zo draaien we de laatste jaren de kraantoevoer naar de radiatoren dicht in de stadsverwarming installatiekast, en als we een maand op vakantie zijn tevens de hoofdkranen en de thermostaatknop omlaag. Met name de tweede "handeling" heeft een dramatisch effect op het geregistreerde verbruik omdat de planten oppassers geen warm water kunnen tappen, de lange leidingen naar onze woning niet op de thermostaat-temperatuur gehouden hoeven te worden, en het verbruik in die maand dus tot een minimum daalt. Zo besparen we in de maand dat we weg zijn bij elkaar zo'n 0,25 gigajoule (GJ) warmte-equivalent uit, wat ongeveer neerkomt op bijna 12 m3 gas. En dat is toch maar weer mooi zo'n 5 % van ons (geringe) jaarverbruik.

Example of saving heating energy by closing main valves of local heating circuit in holiday season (not advisable in winter due to chance of frozen conduit-pipes!).
Warmteverbruik/stadsverwarming: de groene cirkels in bovenstaande figuur geven een sterk verminderd verbruik van warmte in de vakantiemaanden als we de hoofdkranen van de stadsverwarmingsinstallatie dicht hebben gedraaid en de thermostaatknop op 0. Waarschuwing: niet in wintermaanden doen, anders kunnen uw leidingen bevriezen en hangt er een dikke claim van uw energiebedrijf boven uw hoofd!!! Y-as in gigajoule (GJ).


 

22 oktober 2004: Russische Doema voor Kyoto protocol. Weliswaar weet de particuliere PV-eigenaar met zijn fraaie installatie een aardige hoeveelheid CO2 uitstoot te voorkomen ("een beter milieu begint bij jezelf", nog steeds de essentie van elk milieubeleid), maar als je (te) globaal denkt wordt dat door veel mensen helaas vaak als "gerommel in de marge" gezien met het oog op de grootschalige uitstoot van landen als Amerika, Australië, China en Rusland. Vandaar dat het belangrijke bericht op (o.a.) p. 4 in het NRC Handelsblad van zaterdag 23 oktober 2004 hier de aandacht verdient. Met overgrote meerderheid heeft het Russische parlement op 22 oktober ingestemd met het internationale klimaatverdrag over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Weliswaar moeten zowel de Russische senaat als president Poetin hieraan nog hun goedkeuring hechten, maar internationaal wordt dit reeds als een mogelijk historische stap in de wereldwijde acceptatie van effectief klimaatbeleid gezien, vooral ook omdat Rusland 17 procent van de mondiale uitstoot veroorzaakt. Olieboer Bush en zijn Australische collega die het Kyoto verdrag liever in de prullenbak zien verdwijnen zullen onder zware druk komen te staan om uiteindelijk ook dit essentiële document te (laten) ratificeren. Ik had liever gezien dat de heren er uit "overtuiging" voor zouden gaan, maar als ze de rest van de wereld aan hun laars blijven lappen moeten ze gewoon even op hun plaats gezet worden. Wellicht dat Poetin hierin een voortrekkersrol kan gaan spelen (OK, de man is bepaald ook geen heilig boontje, maar het is beter dan niets).


22 oktober 2004: Durion "actief". Ik word thuis gebeld door een medewerkster van dit agressief "wervende" energiebedrijf die ons wil verleiden tot een overstap naar Durion voor een ander energiecontract. Dit is al de tweede keer dat we hierover worden lastig gevallen, terwijl we al sinds maart 2003 naar Echte Energie zijn overgestapt (dik tevreden!) en men blijkbaar met een oud klantenbestand (?) werkt waarop staat dat we nog bij NUON zitten. Uiterst vreemd. Ik wimpel de dame in kwestie af. De "geliberaliseerde energiemarkt" (zoals dat zo fraai heet uit de mond van Minister Brinkhorst) heeft de nodige gevolgen. Ik geef volmondig toe dat daar leuke dingen bijzitten (zoals de keuzevrijheid van energieleverancier en gewenste soort en herkomst van de netto afgenomen electriciteit), maar het heeft ook veel nare consequenties. Voor een grote hoeveelheid reacties van andere mensen die door Durion "benaderd" zijn, zie de volgende link op het forum van het televisieprogramma Radar van de Tros. N.B.: deze link verwijst o.a. naar maar liefst 18 pagina's (per 22-10-2004) over het "onderwerp Durion" dus als u alles over dit bedrijf wilt weten ga er dan even voor zitten. Lees en huiver:

http://www.trosradar.nl/forum/viewtopic.php?t=10180

Overigens heeft de Dienst uitvoering en toezicht Energie, DTe, reeds eerder dit jaar het bedrijf over de wijze waarop het nieuwe klanten "werft" terecht gewezen; zie het nieuwsbericht van 4 maart 2004:

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2004/03/04/r189.htm

Op bovengenoemde Radar forumpagina zijn ook veel andere "ervaringsdeskundigen" aan het woord over hun soms verbijsterende contacten met andere energiebedrijven.


19 oktober 2004: Afsluitdijk als duurzame energiebron? Na (mijns inziens terecht) afgeketste plannen voor een groot windturbinepark op/langs de Afsluitdijk (de kunstmatige begrenzing van 's Neerlands enige nog vrijwel "ongeschonden" grote internationale natuurgebied van betekenis, de Waddenzee) en een plan voor de installatie van grote hoeveelheden zonnepanelen op de dijk (wie heeft er nog iets van dit interessante plan vernomen?) een nieuw, ecologisch meer verantwoord alternatief plan met die andere (potentieel) duurzame bron van energie: water. Gebruik het overtollige zoete water van het IJsselmeer om via een soort omgekeerde osmose met het zoute Waddenzeewater duurzame electriciteit te maken en loos het resulterende brakke water gedoseerd in de Waddenzee zonder grootschalige verstoring van de lokale flora/fauna. Aldus Cees Buisman van het Friese Technologisch centrum voor duurzaam water "Wetsus" in het VPRO radioprogramma "de Ochtenden" (Noorderlicht) op Radio 1, die over 5 jaar een werkend en getest proefmodel (1 container) hoopt te demonstreren. "Natte droom"? Oordeel zelf. Luister online naar het met de RealPlayer afspeelbare geluidsfragment (29:02 tm. 37:00) van dit programma:

http://www.vpro.nl/programma/ochtenden/afleveringen/18690522/audio/19547352/


13 juni 2004: Overstap op "groen gas". Als een van de eerste (duurzame) energiebedrijven biedt onze groene electriciteitsleverancier Echte Energie zogenaamd "klimaatgecompenseerd" aardgas aan, al zeer snel in de volksmond bekend als "groen gas". Voor van het bedrijf afgenomen gas zal Echte Energie investeren in CO2 besparende maatregelen om de bij productie en verbranding van het gas ontstane uitstoot te compenseren. Verder krijgen we natuurlijk precies hetzelfde gas "binnen" als altijd, maar het gaat om het principe dat er ook op het front van de gastechnologie (die op zich een van de minder vervuilende fossiele energiedragers is m.b.t. uitstoot van milieugevaarlijke stoffen) druk op de markt uitgeoefend zal worden om de effecten van de productie en de verbranding van aardgas te minimaliseren. En ook door deze stap zal Echte Energie van ons helaas niet rijk worden, want onze woonwijk is aangesloten op de stadsverwarming (voor CV en tapwater) en we gebruiken gas uitsluitend voor het koken. Zelfs al koken we vrijwel dagelijks, onze jaarlijkse "kosten"post voor gas bedraagt slechts ongeveer € 12,-- (variabele m3 gerelateerde kosten).

<<< 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ouder >>>

© 2004-2005 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)