starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 22
en gerelateerde energie zaken

29 januari 2009 - 5 maart 2009

meest recente bericht boven

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20>>>


5 maart 2009: Wit van woede. Telefoon gaat. Ik neem op, en, wijs geworden in deze onzekere tijden, spreek ik alleen mijn voornaam uit. Je zult het niet geloven, inderdaad, een dame namens die afgrijselijke energiepiraat. Er wordt naar mijn partner gevraagd. Ik vraag wat ze van "die partner" wil, want ik voelde hem natuurlijk al van kilometers afstand aankomen. Ze beweerde dat ze niks "wilde", maar na het voorspelbare zinnetje met de kolder dat "de Nederlandse Energie Maatschappij namens NUON gaat leveren" spreek ik het enige duidelijke antwoord uit wat ik kan verzinnen: "Jullie moeten niet gaan zitten liegen, oprotten!", en ram de hoorn op de haak.

Wit van woede vanwege de alsmaar voortgaande terreur van deze terroristische organisatie meteen, nog natrillend, een klacht naar ConsuWijzer gestuurd, met het uitdrukkelijke verzoek aan iedereen om dat ook te doen zodra u door soortgelijke afschuwelijke bedrijven zonder enig moreel besef of fatsoen (call-centers inclusief) lastig gevallen wordt met de meest grove leugens. Een belangrijk ding daarbij: ga op geen enkele "bevestiging vragende" suggestie in en weiger het beruchte woordje "ja" in uw mond te nemen, anders ligt er binnen no-time misschien een bezopen elektra/gas contract voor 3 jaar in uw brievenbus...

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=47921 (grootste NL Energie draad op TROS Radar forum, mijn klacht aan ConsuWijzer op pagina ... 107)
http://www.adformatie.nl/nieuws/bericht/natasja-froger-gezicht-nl-energie-maatschappij/ (Natasja Froger krijgt er ge-na-de-loos van langs omdat ze zich als reclamepop laat gebruiken voor een van de ergste - zo niet momenteel de ergste - energiepiraten in Nederland)
http://www.energiekamer.nl/images/NLEM%20102192-8_tcm7-82338.pdf (leveringsvergunning gas NL Energie, met forse waarschuwingen van DTe [nu: Energiekamer van NMa] aan het adres van de "leverancier to be" dat het met de colportage goed fout zit, resulterend in unieke extra voorwaarden voor de vergunning, vooral vanaf randnummer 20, en uitvoerig beschreven in het formele "Besluit" in hoofdstuk 5. Let ook op de colportage eisen vanaf randnummer 34!)


4 maart 2009: SDE overleg 3 maart 2009 - besproken zaken. Voor zonnestroom: zie het aparte stuk op de PV-nieuwspagina.

Samsom's betoverende "25% stijging DE productie"
Diederik Samsom (PvdA) begon met een "bitter grapje": na 8 minuten spreektijd bij mondiaal verbruik van 2.500 vaten olie/seconde, is er alweer 1,2 miljoen vaten olie doorheen gejaagd. Something to think about...

Over de opmerking van Diederik, die zijn ziel en zaligheid aan de SDE heeft verbonden (er is niets anders in zijn optiek), dat er "wel 25% meer duurzame elektriciteit" is gerealiseerd volgens het CBS (grafieken zie hier), en dat dat terug te voeren zou zijn op het "succes van de SDE regeling", had ik gisteren al een opmerking gemaakt. Daar brak nog een leuke degen-kruis sessie met linkse oppositie SP-man Paulus Jansen over uit, wat verzandde in "appels met peren" vergelijken. Die "25%" stijging 2007>>2008 lijkt, naast biomassa bijstook in grote fossiele centrales of megalomane kippenstront fikkers (voor de zoveelste maal: alleen te realiseren door grote energiebedrijven, Samsom is echter voorstander...), vooral te komen door de ingebruikname van twee voor Nederland grote windprojecten. Te weten, het Amalia off-shore windpark (dec. 2007-juni 2008, Econcern-Eneco project), en de enorme Eemshaven turbine serie in drie deelprojecten (januari tot en met december, in fases gebouwd), beide gezamenlijk goed voor ... 77% van de totale nieuwbouw van 480 MW windturbine capaciteit (zie cijfers 9 januari 2009 op WSH site).

(a) Dat kan bepaald niet als "standaard, door de SDE regeling gestimuleerd groeipatroon" worden gezien, want zo'n "jaarlijks groeipatroon" is onbestaanbaar binnen de huidige knellende regelgeving. Er is bovendien maar voor 450 MW off-shore binnen deze kabinetsperiode gereserveerd, en zelfs dat parkje gaat ook niet "het verschil" maken, terwijl dat ding wel weer uitsluitend door een "grote partij" aangelegd kan worden (burgers in geen velden of wegen te zien). (b) Beide grote projecten worden uit de oude en veel te dure MEP, en niet uit de compleet anders in elkaar zittende SDE regeling met subsidie ondersteund (veel te hoge kWh vergoedingen, lees: oversubsidie, volgens berekeningen van WSH). Bovendien: 17 van de gloednieuwe turbines die Essent heeft laten plaatsen (van de in totaal 52 stuks in twee Eemshaven projecten, die allemaal gesubsidieerd en wel richting Duitse Moloch RWE dreigen te verdwijnen), plus drie van boeren in de Emmapolder staan nu heftig ter discussie na vernietiging van de vergunning door de Raad van State. Verwijzen naar een oprisping in de CBS statistieken om "het succes van de SDE 2008" onterecht op te hemelen, beste Diederik, is m.i. een politiek scheve schaats rijden... Je zult moeten verwijzen naar de CertiQ data, en daar de SDE projecten in aanwijzen om je op "succesverhalen" a.g.v. de SDE te kunnen beroepen. Dat deed Diederik wijselijk niet... Ook zijn nog lang niet alle in 2008 "beschikte" projecten daadwerkelijk omgezet in een werkende installatie (bij zonnestroom is dat zelfs zeer de vraag, gezien de CertiQ statistiek). En die 68% "niet invulling" voor 2008 blijft gewoon de zoveelste schandvlek op het extreem vlekkerige Nederlandse blazoen, daar helpt geen CBS statistiek tegen (welk "doel" heiligt de middelen?).

Laten we in deze "discussie", waarbij alle cijfers op tafel moeten komen, vooral ook niet vergeten dat ons rijke land maar liefst 53% meer groencertificaten heeft geïmporteerd in 2008 dan in 2007 (van 10,36 naar 15,87% van het totale netto elektriciteitsverbruik!). Dat zet het door Samsom genoemde "spectaculaire groei" getal ook weer even fijntjes in perspectief. Naast olie, steenkolen etc., halen we steeds meer "papieren groene stroom" uit het buitenland i.p.v. dat zelf te produceren, mogelijk zelfs van al decennia functionerende Scandinavische waterkracht centrales... Waarvoor we ons de kop uit de romp moeten schamen.

Tweederde "niet-invulling" (in EZ terminologie: "onderuitputting") in 2008. Zwaar onderkoelde bespiegeling van der Hoeven:: "Ik vind het helemaal niet leuk". Reactie Paulus Jansen: "... understatement van de dag". Paulus suggereert, net als vorig jaar, "politieke consequenties" als het in 2009 weer grandioos mis gaat... Van der Hoeven verdedigt zich met het zoeken naar "oorzaken buiten de SDE regeling" en dat "marktpartijen zaken moeten oppakken". Niet erg sterke reactie en nogal makkelijk om de "schuld" in de schoenen te schuiven van die "marktpartijen" die blijkbaar bij nader inzien die lang beloofde SDE toch niet zo zien zitten...

Samsom vraagt nog deze week (!!!) een overleg om eventuele moties te kunnen indienen over de SDE 2009, dit i.v.m. de grote haast (lekker betrouwbare "regelgeving" hebben we toch in dit land...), want 1 april moeten "we" weer gaan beginnen. Hij suggereerde daarbij ook een voorstel van Vendrik over specifieke opname van "moderne getijde energie" in de SDE optie "waterkracht".

En verder nog een selectie uit de veelheid aan even snel er doorheen gejaagde, stuk voor stuk belangrijke zaken (waar feitelijk veel grondiger over met specialisten gebrainstormd had moeten worden, maar EZ heeft daar maling aan):

 • Complimenten van verschillende kanten voor van der Vlies van de SGP die vorig jaar al waarschuwde dat het subsidiebedrag voor biovergisters veel te laag was. Hij kreeg met terugwerkende kracht het grootste gelijk van de wereld (bedragen zijn door ECN flink verhoogd voor 2009, Samsom reageerde met "het wordt feest in de biovergistings-wereld"...). Maar de conclusie dat ECN Beleidsstudies wegens continu falende inschattingen van cruciale tarief componenten dan maar opgeheven moet worden kwam in niemands hoofd op...

 • VVD wil eigenlijk (tegen beter weten en de "algemene stemming" in) dat SDE een "innovatiebudget" wordt i.p.v. domweg "stimulerings regime" voor duurzame energie. En ook willen ze geld weghalen bij het Waddenfonds voor innovatie (van der Hoeven: ligt bij EU, wordt nog over gesteggeld wegens mogelijk te hoge Staatssteun). Tja, VVD wil zo veel mogelijk kerncentrales, dus dat was een inkoppertje voor open doel door Zijlstra... Wel apart dat ze desondanks pleiten voor meer inzetten op energiebesparing (mijn complimenten voor Zijlstra), maar dat gaat meestal erg slecht samen met het dumpen van grote hoeveelheden kunstmatig "goedkope" atoomstroom op het net. Dat lokt namelijk door de bank genomen absurde verspilling uit, al die "goedkope" stroom...

 • Verbijstering alom, maar kundig weggemoffeld door van der Hoeven: tweederde van budget 2008 niet gebruikt (doorgeschoven naar 2009), doelstelling hetzelfde gebleven, maar (door aanpassing basisbedragen, andere/duurdere opties) toch 1,7 miljard extra uitgetrokken voor de "SDE binnen de kabinetsperiode" (bijstelling van 4,9 naar 6,6 miljard Euro in 1 jaar tijd). Zijlstra eiste, blijkbaar vergeefs, halfjaarlijkse monitoring van wat er daadwerkelijk voor projecten doorgang vinden, om de vinger aan de pols te blijven houden. Algemene reactie van der Hoeven richting Zijlstra/VVD (niet lachen): "Ik heb met u niet een probleem, maar als het weer fout gaat hebben we met elkaar een probleem"...

 • Vendrik van GroenLinks is furieus over de stand van zaken en liet dat luid en duidelijk weten. Hij vraagt tevergeefs steun voor een "feed-in" systeem, en wordt afgebekt door van der Hoeven (klassieke tegenstelling CDA<>GroenLinks, pure partijpolitiek en getrap onder de tafel). VdH stelt zelfs doodleuk: "Een feed-in tarief is niet beter dan de SDE". Mijn inschatting is dat mevrouw van der H. daarmee haar politieke doodvonnis heeft getekend (zelfs het rete-conservatieve IEA vindt dat ze gewoon ongelijk heeft), al blijven de hoofdschuldigen, haar beleidsambtenaren, gewoon zitten, als zij vertrokken is. Of dat nu dit of volgend jaar of pas met een definitief afscheid van Balkenende in 2011 zal zijn, zullen we gaan zien...

 • Vendrik's plan voor een soort hulpteam voor "verzuurde" projecten met wind op land wordt behoorlijk breed gesteund: zie eerdere bijdrage (Energeia gaf trouwens fijntjes aan dat die "hulpteams" feitelijk al bestaan, misschien was dat wel de reden van het enthousiasme van vdH...). Wel grote zorgen over de enorme impact van slechts twee grote projecten (Urk en Flevoland zelf). Deze 2 projecten leggen een grote claim op de "doelstelling". Als 1 van twee of zelfs beiden via juridische procedures zwaar vertraagd gaan worden of mogelijk zelfs stranden, gaat het een verschrikking worden om dat weer recht te breien met andere projecten (zie ook link Wind Service Holland onderaan). Overigens had Energeia het vandaag (artikel hoofdredacteur Wouter Hylkema) ook over die 450 MW aan windturbines "rondom Urk": aanvraag pas in 2010, projectrealisatie niet eerder dan 2012, start exploitatie in 2013. Dan is van der Hoeven al lang vertrokken, en moeten we nog maar zien wat de stand van zaken rond de SDE in die post-Balkenende tijd is...

 • Getijde energie, waarvan de status lange tijd onduidelijk bleef, blijkt wel in de nieuwe "waterkracht" categorie ondergebracht te kunnen worden. Vraag blijft echter of projecten uit kunnen met de voor die categorie vastgestelde "basisbedragen" voor 2 opties (meer of minder dan 5 meter verval).

 • Samsom is voor openstellen van kolen- en andere fossiele centrales voor bijstook van "gecertificeerde duurzame biomassa" (hiervoor worden "criteria" opgesteld). Hij faciliteert daarmee voor de zoveelste maal, en met gigantische impact op de te vergeven subsidie (lees: belasting-)gelden aan partijen die de burgers leegroven door belachelijke energietarieven te heffen (en ook nog eens windfall profits geincasseerd te hebben, en mooi weer kunnen spelen met belachelijk goedkope emissiecertificaten). En: hij frustreert daarmee de absoluut noodzakelijke democratisering en decentralisering van de stroomvoorziening. Dit is volstrekt onacceptabel. Grote energiebedrijven zijn juist extreem grote hindernissen in de duurzame energie revolutie. Blijkbaar zit Samsom daar helemaal niet mee.

 • Ook dreiging vanuit de WKK hoek. Weliswaar "goed voor energie efficiëntie", maar bijna alle WKK's in Nederland zijn fossiel gestookt en dus beslist niet onder de noemer "hernieuwbaar" te brengen. Het is niet voor niets dat in het ver voor de meute uit pionierende Duitsland de WKK's een compleet van het EEG gescheiden eigen regeling hebben. Alleen als ze met hernieuwbare grondstoffen worden gevoed wordt, onder voorwaarden, via het EEG een bonus verstrekt. Desondanks suggereert van der H. doodleuk om net als voor AWZI en RWZI's ook voor de fossiel gestookte WKK's een "vangnet regeling" via de SDE af te sluiten. Dat is volslagen gestoord. Wel huichelt van der H. over het "niet accepteren" van een warmtebonus voor WKK's omdat die de warmte voor de eigen bedrijfsvoering zouden gebruiken ("geen rijks-subsidie voor warmteproductie WKK's"). Dit riekt naar alle mogelijke "middelen" (dondert niet wat) inzetten om maar aan onhaalbare "duurzame" doelstellingen te kunnen geraken. De grote WKK partijen kunnen zich van een niet duurzaam vangnet verzekerd zien (betaald uit voor "duurzame energie" bedoelde belastinggelden), mocht de elektraprijs onder een "bodem" zakken. Geen illusie, gezien de voortdurende crisis... Jansen wil alsnog garanties van hergebruik van warmte, eventueel vast te leggen in de Warmtewet. VdH kan, gezien de nodige te doorlopen, complexe bestuurlijke processen (o.a. Raad van State), geen enkele garantie over versnelde invoering Warmtewet geven en verschuift dat naar de tweede jaarhelft...

 • Vergelijkbare taferelen bij al dan niet verplichten van gebruik restwarmte van nieuw te bouwen klimaatverwoestende kolencentrales (Vendrik, furieus: "Het moet verboden worden dat we 4-5 kolencentrales laten neerzetten"). Jansen van SP wil die verplichting, maar vdH ziet de bui al hangen voor haar vrindjes bij E.ON, RWE, Electrabel en noem de fossiele holdings maar op (aanzienlijke teruggang in rendement, en dus winst). Die wil op zijn hoogst wat leuke herenakkoordjes die natuurlijk tot niets verplichten. Hoe voorspelbaar kun je zijn.

 • Wel een "nieuwtje" waar van der Hoeven zich verder niet over uitliet. Er schijnt een "consensus" bereikt te zijn met Min. Fin. over de door haar bloedeigen Ministerie veroorzaakte gigantische problemen met de stiekem er door geramde invoering van het capaciteitstarief. Met name bij flats met liften, en bij mensen met warmtepompen en een "te hoge capaciteit" (> 3x 25A). Niet gek staan te kijken als dat een dooddoener van jewelste zal blijken te worden.

 • Stadswarmte blijft permanent zorgenkindje, Warmtewet is nog nauwelijks structureel ingevuld. Wat ook niet vreemd is, want van der Hoeven is nog steeds op zoek naar 19 "fte" die al het rete-ingewikkelde werk voor de uitvoering van de Warmtewet moeten (en kunnen) gaan uitvoeren. Met name het salaris van die nog te vormen warmteploeg binnen, mogelijk SenterNovem en/of NMa schijnt een probleem te zijn voor vdH.

 • EIA regeling mag niet worden gebruikt ("generiek, niet specifiek" instrument) voor het "opplussen" van economisch slecht haalbare (wind op land) projecten. Sowieso zou daarvoor een tijdvretende en riskante aanpassing van de er aan ten grondslag liggende "AMvB" nodig zijn. Die route wordt niet gekozen.

 • Specifieke ondersteuning van duurzame energie bedrijven vanwege de mondiale economische crisis wordt afgewimpeld door van der Hoeven: gelieve zich te vervoegen bij de "algemene" pot voor noodlijdende bedrijven, verder zoekt u het maar uit, lijkt de onverbiddelijke boodschap (duurzaamheid wordt vooral met de mond beleden in Den Haag, al jaren lang)...

 • Ondanks crisis: nu "doorpakken", duurzame energie stimulering mag niet onder deze abnormale omstandigheden lijden. Een van de weinige punten waar ik het mee eens ben, maar dan vooral met een wel werkende en, vooral, stimulerende Wet. Het Nederlandse EEG, bitte.

 • Van der Hoeven maakte in het begin goede sier met "aantrekken van 1,5 miljard Euro aan privaat vermogen", wat gezien de Duitse markt absolute peanuts is, zelfs met de factor 5 voor bevolkingsgrootte corrigerend. Ze stelt "15 jaar zekerheid" wat (a) geen zekerheid is vanwege de permanent wisselende tarieven en "bijstellingen" van voorwaarden, en (b) slechts voor 5 van de in totaal 9 hoofdcategorieën in de SDE 2009 geldt (alle biomassa-gerelateerde en AWZI/RWZI opties krijgen slechts 12 jaar subsidie...), en dan moet wind off-shore natuurlijk wel apart behandeld worden ("tender procedure", de beste aanbieder wint)

 • Algemene teneur: de door dit kabinet "gekozen" (lees: door EZ er door geramde) gruwel genaamd de SDE regeling mag beslist niet overboord worden gekieperd, maar moet desnoods worden "aangepast". "Als we de doelstellingen maar halen". Lees: dondert niet hoe, met grote risico's dat de invulling verre van "duurzaam", laat staan "hernieuwbaar" zal blijken te zijn. Afvalverbrandingsinstallaties hebben bijvoorbeeld al een zeer zorgwekkend groot aandeel in het "invullen" van de "duurzame" doelstellingen via de SDE, waar ze m.i. beslist niet, en al helemaal niet in dominante vorm, in thuishoren... Mogelijk zal het resultaat van de in gang gezette ontwikkelingen zelfs maar tot weinig echt decentrale productie gaan leiden, en vooral invulling geven door aan fossielen reeds stinkend rijk wordende oppermachtige (wellicht zelfs buitenlandse) energieholdings... M.a.w.: het doel heiligt (alle???) middelen. Conclusie: doormodderen geblazen met een in essentie slecht werkende regeling die continu van "gedaante" kan veranderen en zeker de kleinere investeerders eerder af zal schrikken dan ze stimuleren. "We motten het er maar mee doen", lijkt de beslist negatieve insteek. Verloren kansen, dus. Hoogste tijd voor een nieuwe progressieve regering die de bezem door de volkomen verkokerde, rete-conservatieve ambtelijke instituties gaat halen die deze waanzin hebben opgetuigd en in stand houden. En zeker ook de knuppels in de eigen gelederen gaat hanteren voor een paradigma shift in denken over duurzaamheid.

Voor een analyse van het "debat" m.b.t. zonnestroom, klik hier.

http://home.kpn.nl/windsh/009-SDE.html#cda (goede analyse van Jaap Langenbach over het dreigende "gepluk" aan het budget voor de meest "economische" schone optie: windenergie op land)


3 maart 2009: Vernietigend commentaar SDE. Afhankelijk van het feit of de spreker in het kabinet zat of in de oppositie, werden er vandaag in het Algemene Overleg (TK commissie economische zaken) over o.a. de SDE weer de nodige harde noten gekraakt met de voortsukkelende SDE regeling, en/of werd er regelmatig geslijmd bij Minister van der Hoeven om het leed wat te verzachten. 68%* niet ingevuld in 2008. Diederik Samsom (coalitie, laatste strohalm) noemde het echter bijna een eclatant succes, daarbij verwijzend naar een leuk kwartaal groeicijfertje bij het CBS wat vooral te wijten was aan pre-SDE omstandigheden... Ik hoop daar later nog op terug te komen.

De hardest nut to crack was natuurlijk het Nationale Drama genaamd wind op land, waar Ten Hoopen van het CDA al (volslagen onterecht, wellicht met bijbedoelingen?) het hoofd voor in de schoot geworpen lijkt te hebben. En Vendrik van GroenLinks terecht fulmineerde dat de regering (als ze zichzelf nog serieus willen nemen) alle zeilen bij zal moeten zetten om juist de meest economische van alle huidige "duurzame alternatieven" (ja, wind op land) met bestuurlijke ondersteuning te helpen weer vlot te trekken. Vendrik pleitte daarbij voor een zorgvuldige omgang met de lokale bevolking, en is geen voorstander van het aplomb er met "bestuurlijke arrogantie" door drukken van projecten die door compleet verzuurde verhoudingen tussen diverse "ongelukkig opererende" bestuurslagen en de bevolking toch al geen kans van slagen meer hebben. Wel roept hij op om alternatieve lokaties voor genoemde "verzuurde" projecten zo spoedig mogelijk los te trekken. Hij kreeg nota bene van meerdere kanten bijval voor zijn - voor een GroenLinkser ietwat buitenaards klinkende - in oorlogstaal geformuleerde (bewapende?) "Reaction Force Team" (Jansen/SP: "Greenteam", Zijlstra/VVD: "Vendriks Angels"...) en dergelijke kwalificaties... Wind op land hoort bij Nederland, en enige mate van "halen van doelstellingen" op het vlak van hernieuwbare energie zal voor een aanzienlijk deel uit deze superschone wijze van opwekking moeten komen, anders is ons land geen knip voor de neus waard. Linksom of rechtsom, dus. En bij voorkeur met maximaal draagvlak, maar ook met zuivere, heldere en eerlijke informatie over de potentie, kosten en baten van wind op land.

Vele malen beter is natuurlijk het ook door Vendrik hernieuwd ingebrachte feed-in systeem Deutscher Art. Van der Hoeven wimpelde dat uitermate verstandige, regelmatig weer van stal gehaalde "voorstel" op bloederig arrogante wijze voor de zoveelste maal naar de inktzwarte parlementaire historie, en hiervoor dient ze aan het Kruis genageld te worden als 2009 weer een zoveelste "verloren jaar" gaat worden. Een Kruis van Duits Essenhout.

Jaap Langenbach in een vlammend commentaar op zeer dubieus onderzoek van de zogenaamde brancheorganisatie NWEA naar "wind op land", die zich nog steeds lijkt te committeren aan de rampzalige regeling genaamd de SDE:

"De SDE-regeling voor wind op land is een gedrocht dat nooit geboren had mogen worden."

Waarvan akte. Lees voor "wind op land" trouwens gerust enige andere "duurzame elektriciteit" optie. De "regeling" werkt niet, zeer slecht, of faciliteert vooral de grote, goed in de slappe was zittende (vaak in en in fossiele) partijen die al vet zijn gepaaid met belachelijke regelingen in het verleden. De SDE lijkt meer frustratie te genereren dan dat er hernieuwbare kilowatturen uitkomen, wat de heer Samsom d'r ook van mag denken. Het Duitse EEG is vele malen succesvoller (februari rapport BDEW [pdf]: prognose voor 2009 totale productie 76,689 Terawattuur, 19 maal de "gemiddelde output" van kerncentrale Borssele en puur hernieuwbare elektra productie uitsluitend binnen het succesvolle EEG), is in extreme mate succesvol en leidend hors categorie in de wereld. Punt.

Lezen dat stuk, vooral het volslagen terechte, inhoudelijk volledig door Polder PV beaamde (want ook deels geldend voor zonnestroom), vlammende commentaar van Jaap Langenbach!

*Regelmatig werd tijdens het debat volgens mij foutief 65% [niet ingevuld voor 2008] gemeld, het is echter: 655 gemaximeerd minus 209 door EZ "verwacht" [bijlage 2 brief 20 februari] = 446 van 655. Op mijn zakjapanner is dat maar liefst 68%. Misschien komt het wel omdat dat ding op zonnestroom werkt...

http://home.kpn.nl/windsh/009-SDE.html#weinig


2 maart 2009: Duitsland buigt voor U.S.A. met wind. Op de altijd extreem goed ingelichte en leesbare site van Jaap Langenbach (Wind Service Holland) een voor de Duitsers minder prettig bericht. De totaal opgestelde capaciteit aan windturbines is bij de oosterburen vorig jaar namelijk achtergebleven bij het scheurijzer genaamd de United States of America. Die bijvoorbeeld in voormalige oliekolonies als Texas (inderdaad, de homestead van die "vorige U.S.A. president") het ene na het andere reuzen windpark uit de grond rammen. Duitsland is zijn koppositie op het gebied van windenergie dus (zogenaamd) "kwijt". Dat is natuurlijk wel overdrachtelijk gesproken: in de U.S.A. wonen namelijk ruim 3 en een half maal zoveel mensen en het land heeft maar liefst een 27 maal zo grote oppervlakte dan Duitsland. Maar ik denk dat het toch wel een beetje gaat vreten aan de wereldkampioen duurzame energie die zo ontzaglijk veel voor de ontwikkeling van de mondiale DE markt heeft betekend, al die pioniersjaren lang. De stand eind vorig jaar, volgens Jaap, ontleend aan GWEC (de in Brussel zetelende Global Wind Energy Council): U.S.A. 25.170 MW, Deutschland 23.903 MW (zie data BWE). De groei blijft fenomenaal, mondiaal alweer 29% erbij. Zie het fascinerende GWEC document, hier te downloaden (pdf), met mooie groeicijfers all over the world. Na de "2009 boom" in Nederland moeten we nog maar zien of we hier fors verder kunnen groeien. De vooruitzichten zijn niet best.

Gelukkig exporteert de Duitse windturbine industrie voor miljarden aan hardware (de zogenaamde "export quote" voor windenergie in Duitsland bedraagt al dik 80%...), en ze zijn nog steeds wereldkampioen zonnestroom. By far, daar kan de U.S.A. nog bij lange na niet aan tippen. Laatste cijfer daarover in een zeer scharrig berichtje over een rapport van GlobalData: 5,337 GWp eind 2008 in Duitsland geplaatst (Bundesnetzagentur gegevens nog niet beschikbaar). Daar zal Amerika verre van blijven de komende tijd (nog maar 220 MWp in 2007), maar als ze het eenmaal in hun bol gaan krijgen, berg je dan maar...

http://home.kpn.nl/windsh/009-bui.html (bericht van 3 februari 2009)


 
^
TOP

26 februari 2009: En VROM doet er nog een schepje bovenop... "Vattenfall is een voorbeeld voor de gehele energiesector." Aldus een - voor een ["linkse"] politica - bloedlinke en bizarre uitspraak, nota bene patsboem op de VROM site gepubliceerd. Waar mevrouw Cramer het lef vandaan haalt mag Joost weten. Hoezo "voorbeeld voor de energiesector", met rampzalige, door collega Gabriel van het BMU zwaar bekritiseerde ongelukken met kerncentrales, en verschrikkelijke landschaps- en MILIEUverwoesting door bruinkolen exploitatie door Vattenfall???? Zou ze door Diederik Samsom (die het volgens mij ook niet helemaal meer volgt, al dat overnamegeweld) ingefluisterd zijn om de weerloze gebonden stadswarmte klanten van NUON te laten dumpen bij die "schoonste van de Vieze Vier in Duitsland" (???). En dat vervolgens eventjes lekker te zitten promoten op haar "milieuministerie site"??? Tja, mevrouw Cramer is in haar politieke carrière niet een rising star gebleken op het gebied van "communicatie met de samenleving", zo blijkt maar weer eens.

Mevrouw Cramer wil ook Neer'lands grootste "duurzame energie bedrijf" Econcern (wat een groot deel van de omzet in het buitenland verdient) van de duurzame ondergang gaan redden. Geen idee hoe ze dat denkt te gaan doen, en wat mevrouw Kroes van de Mededinging Bulldog in Brussel daar wel niet van vindt. En waarom Econcern wel van de "ondergang" redden (dat heet in door de PvdA hartstochtelijk gepushte marktliberalisering terminologie toch gewoon "bedrijfsrisico"?), maar de bedrijven die jarenlang de zonnestroom markt overeind hebben gehouden (Buro Wilders, Walraven/SolarID, SolarNRG, Oskomera Solar, Esdec, etc.), een "marktsegment" waar VROM af en toe mee koketteert, het graf in negeren? Te klein, wellicht?

Waarschijnlijk heeft ze Econcern nodig om die belachelijk ambitieuze "20-20-20 doelstellingen" te gaan halen, anders gaat VROM bloeden voor wat EZ jarenlang heeft zitten saboteren op het vlak van duurzame energie, waardoor Nederland achteraan sluit in het rafelige "duurzame" Europese legioen...

Blijkbaar heeft Mevrouw Cramer zin in een rechtszaak "ongelijke behandeling", of zie ik het nu weer verkeerd?

In het Financieele Dagblad meerdere stukken over deze merkwaardige neiging tot een zeer "selectieve" Staatsingreep: maandag 16 februari 2 stukken, vrijdag 20 februari "mogelijk garantie voor kredieten", en een ingezonden brief van een zeer fossiele, jawel, emeritus hoogleraar van de TU Eindhoven in de FD van 24 februari, die weer eens ouderwets de nucleaire "zegen" afroept over Nederland en Econcern blijkbaar niks vindt en ze de ondergang blijkbaar toewenst (onterecht, laat dat even duidelijk wezen). In de FD van 21 februari trouwens in een kort stukje op p. 6 een mogelijke opening van co-financier van windpark Belwind, Dexia, die "spijt" lijkt te krijgen van het (door van Wijk gesuggereerde) niet (meer) financieel willen steunen van dat project. Dus wellicht hoeft Cramer uiteindelijk helemaal niet in te grijpen om dit voor Nederland "buitenlandse" windproject (off-shore België) veilig te stellen. Want Dexia geeft zelf al aan dat ze het project - zei het met enige vertraging - willen blijven ondersteunen (bericht van 18 februari op eigen site). Econcern verdient veel geld in het lucratieve, met lekkere feed-in systemen (vaste tarieven...) gezegende buitenland...

Het moet niet nog gekker gaan worden, maar volgens mij zijn we het stadium "Gekke Gerritje" in Nederland al ruimschoots voorbij... Wie een Duits ondersteuningsregime met bewezen jarenlang succes (EEG) het graf in blijft negeren (en dat doet zelfs VROM, al zouden ze beter moeten weten), verdient gewoon Armageddon.

http://www.algemene-energieraad.nl/newsitem.asp?pageid=8002 (Cramer wil Econcern redden van de ondergang)
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=38737 (Gekke Gerrit op VROM site...)


24 februari 2009: "Zijn we Gekke Gerritje aan het spelen?" Ik kreeg van Jaap Langenbach (WSH) een link naar een radio uitzending van maandagavond op NOS Radio. Hierin een gesprek met Bart Heller (gedeputeerde GroenLinks voor provincie Noord-Holland) en "milieu goeroe" Wouter van Dieren (die niet zo lang geleden ook niet meer kon traceren wat er met het bloedgeld voor het langer open houden van Borssele was gebeurd bij zowel Delta als Essent, 50% aandeelhouders in exploitant EPZ). Het ging natuurlijk over de Tweede Verkoop van Neer'lands Tafelzilver, NUON te grabbel aan Vattenfall, zie ook het vorige betoog over deze "deal".

Heller is extreem ongerust wat er gaat gebeuren met het 9% aandeel van Noord-Holland in de NUON holding, als Gelderland (44%) en de anderen gewoon "voor" gaan stemmen, met miljoenen Euri tekens op het netvlies. Hij heeft tevergeefs aangeklopt bij van der Hoeven van EZ om zo'n 15% aandeel in de holding te kopen en zo het bedrijf in publieke (Staats-)handen te houden. Maar die heeft natuurlijk van Verhagen, Lubbers en van Geel de expliciete opdracht gekregen om alles wat het openbreken van de NL energiemarkt in de weg staat koket af te serveren. Anders kunnen hun ranzige plannetjes om er via de "marktroute" extra kerncentrales bij te laten bouwen door holdings die het vuile werk voor hen gaan doen niet doorgaan. En die moeten juist koste wat kost er door geramd gaan worden om Nederland definitief aan het Centralistische Atoom Juk (natuurlijk onder regie van het feitelijk extreem stalinistisch georiënteerde CDA - die "C" staat al lang niet meer voor "gristelijk" maar voor ...) te krijgen.

Wouter van Dieren is verbijsterd over de kortzichtigheid van de uitverkoop en waagt het zelfs het woord "potsierlijk" in de mond te nemen, waarbij de Staat der Nederlanden uit hoofde van dom markt-markt-markt denken een Nederlandse energieholding zonder netbeheerders tak aan een Staatsbedrijf uit Zweden dreigt te laten verkopen. Hij vreest de totale uitverkoop van de kennis over energie in Nederland, het weglekken van talent naar het buitenland, en de dood in de pot voor onze toekomst: "We geven het vuur van de economie op". Hij heeft natuurlijk het grootste gelijk van de wereld. Maar als het aan de halve zolen in Den Haag ligt, krijgt hij het niet.

De uitzending is na te luisteren in "Met het oog op morgen":

http://www.radio1.nl/nosmethetoogopmorgen (selecteer maandag 23 februari 2009, de uitzending zou m.b.v. de juiste mediaplayer (mij werd gevraagd "Silverlight" te installeren) na te luisteren moeten zijn. Het interview met beide heren speelt zich af tussen plm. 23:13 en 32:18 van de uitzending)

http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2009/02/18/hans-schenk-overnames-essent-en-nuon-oneconomisch/ (een van meerdere uitstekende bijdragen op Paulus Jansen's weblog over de Vattenfall/NUON "deal", lezen, ook de reacties!)

Zie ook mijn laatste LIMERICK! En: onderteken s.v.p. de "anti- uitverkoop actie Ze Zijn Nuts!" van de SP, zelfs als u nooit van uw leven op deze hard werkende partij zult stemmen (heeft PPV ook nooit gedaan). Thanx!

Tot slot, carnavalskraker "Zoelang um maar get te zoepen haet" over de recentste waanzin plundering van de Nederlandse energie sector: op Youtube, natuurlijk!


24 februari 2009: NUON verslikt zich in radioactieve waterval uit het Hoge Noorden... Toch niet de gasboys van het Italiaanse ENI, met goede connecties met zowel Gasprins Khadaffi, als Gaspiraat Putin en de zijnen (mogelijk politiek bezien "te riskant" gebleken?). Neen. Atoomstroom- en bruinkool megastoker Vattenfall mocht het worden van de ongetwijfeld hooggeleerde heren en dames adviseurs van de NUON holding. En natuurlijk van de roomboter-geile provincies en gemeentes, aandeelhouders die na het (waarschijnlijke) "succes" van de ranzige RWE-Essent deal vele Euro-miljoenen op zich af zagen komen, en natuurlijk allemaal gegarandeerd voor de bijl zullen gaan. Zelfs Noord Holland, wat nu nog een beetje "dwars" ligt, maar wat beslist, ik geef het u op een zilveren schoteltje, overstag zal gaan. Dan kan een zoveelste enquête commissie over een paar jaar weer uit gaan zoeken wie het glijmiddel in zijn/haar zak heeft gestoken of in een lucratief projectje heeft laten verdwijnen, maar dan is het Kwaad allemaal al lang geschied, geheten de Uitverkoop van NEEderland...

<<<
Alvast een gratis voorschotje van wat mogelijk komen gaat. Een versplinterd "nationale trots" bedrijf waarvan straks niets meer over is, behalve wellicht mogelijk nog ergens wat van die merkwaardige kleurencombinatie...

Polder PV fake department, "not to be taken seriously"

En nu ook meteen even door die prietpraat heen lezen dat het "maar" 49% van de aandelen is. De bedoeling is namelijk uitdrukkelijk dat de atoomboys van Vattenfall "ons" NUON (helaas ook dus het aan mij vastgeklonken bedrijfsonderdeel "NUON Warmte") binnen 6 jaar uit gaan roken en het bedrijf in zijn geheel gaan opvreten. Waarna ik, en vele tienduizenden geen kant op kunnende stadswarmte gebondenen dus doodordinair ongevraagd en onverkozen klant zullen worden van een van de Grote Vieze Vier in Duitsland, die net als Grote Broer RWE de meest gore bruinkool ellende boven de grond haalt (lees: maanlandschappen veroorzaakt, de bruinkool op immense schaal in de fik steekt, ons klimaat daarbij om zeep helpt, en na ons de zondvloed). En bovendien nogal wat zware bedrijfsongevallen met kerncentrales op het geweten heeft...

Daar moeten wij natuurlijk heel "blij" mee wezen, en wee je gebeente als je je grote mond open doet. Voor je het weet krijg je een zoveelste vastrecht verhoging voor je gebonden stadswarmte aansluiting in je tokes gedouwd, en kun je helemaal een enge ziekte krijgen van de mooi weer praters uit Arnhem, Amsterdam of, straks, uit Stockholm.

De uitverkoop van de Nederlandse energiesector is in volle gang, het ruggemergloze, permanent hersenverweekte hollandsche parlement staat met de bek vol tanden en sputtert nog wat na. En Economische Zaken en de hypocriete huichelaars van het CDA zien schuddebuikend van het lachen de dik betaalde juridische teams van de megalomane Duitse (RWE) en Zweedse (Vattenfall) holdings als vraatzuchtige aasgieren op ons arme strijdtoneel neerdalen om met heel veel gehuichel en "CO2-vrije" atoom-CRAP ons arme poldermoeras bomvol nagelneue nukes te proppen. Zodat dit land, wat al lang historisch bezien in de Noordzee had moeten zinken, onduurzaam naar de ratsmedee geholpen kan worden en hernieuwbare energie in Nederland voor eeuwig tot de verzuurde pispaal van Europa kan worden verklaard.

Zo, polderboy hep gezegd. Moest er effe uit, want dit zat er natuurlijk allemaal gewoon aan te komen, alle walgelijke geslijm en gesus in Den Haag ten spijt.

Zal wel weer "overdreven" zijn, allemaal, want "die holdings hebben toch zulke mooie duurzame plannen". My ASS, beste criticus. Ze zijn alleen maar bezig met schaamgroen, en ze zullen hun fossiel-nucleaire bestaan maximaal, bij voorkeur nog met vele fossiel-nucleaire decennia oprekken, tot de dood ons scheidt en duurzaam definitief onder de groene, van mest doordrenkte hollandsche zoden is gewerkt. Het productielijstje van dat "gas arme" Vattenfall spreekt, net als het lijstje voor RWE, boekdelen. Uit hun aanvulling op het jaarverslag 2007 (bijna 9 megabyte groot), "year-end report, 2008" (pdf), ditmaal niet naar opgestelde capaciteit, maar naar stroomproductie gerangschikt exclusief eigen inkoop etc., dus zuiver eigen productie op jaarbasis:

 • "fossiel gebaseerde" opwekking: 75,1 Terawattuur (TWh), 46,0% van totaal. Vattenfall heeft alleen al aan bruinkolen (lignite in het Engels) centrales bijna 7,5 Gigawatt aan capaciteit in vnl. noord-oost Duitsland staan.
 • kernenergie 46,2 TWh, 28,3% van totaal. NB: dit is een stuk minder dan te verwachten vanwege de langdurige afschakeling van de Brunsbüttel centrale sinds 28 juni 2007, in werkeliljkheid ligt de productie van atoomstroom dus een stuk hoger...
 • waterkracht (bijna allemaal natuurlijk in Zweden en Finland) 39,5 TWh, 24,2% van totaal (daar komen natuurlijk al die fictieve groene stroom certificaten vandaan, massaal geïmporteerd Nederland in, van al lang bestaande hydropower plants, waar niets nieuws aan capaciteit voor is gebouwd...)
 • windstroom 1,6 TWh, 1,0% van totaal, een superscharrig beetje voor zo'n monsterachtig groot bedrijf. Let wel: in heel dat microscopisch kleine Nederland werd in 2008 meer dan het dubbele geproduceerd, 4,2 TWh (WSH)!!!
 • biomassa 0,6 TWh, 0,4% van totaal, en dat terwijl het moederland Zweden nokkie nokkie vol aan prima hernieuwbaar bos staat, op verstandige wijze beheerd een potentieel relatief schone bron van duurzame energie (mits optimaal op efficiëntie en warmtekrachtkoppeling gedimensioneerd)
 • afvalverbranding (??? duurzaam ???) 0,2 TWh, 0,1% van totaal

Voor bruinkolen megastoker Lippendorf (pdf) in het noordwesten van deelstaat Sachsen een voorbeeldje: op hoogste capaciteit 35.000 ton bruinkool nodig per dag, jaarlijks tien miljoen ton (wat allemaal in de fik gaat), per ton moet een kubieke meter grond ("Abraum") worden verplaatst (met inzet van fossiele energie...), totale capaciteit van centrale daar (gezamenlijke exploitatie met twee zuid-Duitse partners) 1,84 Gigawatt...

Sterk staaltje marketing talk rechtsboven op de eerste pagina van bovengenoemd pdf document, dan weet u wat voor soort lieden u straks in grote getalen op de (straks ex-)NUON kantoren aan zult treffen, die u ongetwijfeld met nog veel meer "schone praatjes" aan het lijntje zullen proberen te houden, mijn vetdruk:

"Bruinkool wordt in Duitsland zonder subsidie in dagmijnbouw geëxploiteerd en in nabijgelegen warmtekracht centrales veilig, efficiënt en milieuvriendelijk* in energie omgezet."

*Duits: "umweltschonend", het staat er echt!

Over de benodigde emissiecertificaten, momenteel grotendeels nulkommaniks waard, maar heerlijk om milieuaflaten van (af) te kopen (en DUS wel degelijk indirecte "subsidie") over de monumentale klimaatschade, over de verschrikkelijk landschapsverwoesting, over de sociaal en fysiek gesloopte dorpsgemeenschappen die moesten wijken voor de ruimtevretende dagbouw, over de problemen met grondwaterstanden, over de afgrijselijke hoeveelheden luchtvervuiling en smog, en noem het allemaal maar op, zullen we het bij dit soort "moderne" cq. "geoptimaliseerde" energiecentrales maar verder niet hebben...

Moet ik nog meer zeggen? Gewoon een gigantische holding met een veel te dominante positie in "de oude school", botergeil van de "expertise (???) met CCS" in Nederland (lees: afval rotzooi van de fossiele energie sector ergens met Europese subsidie (......) onder de huizen van weerloze burgers (of where-ever) in de grond gaan proppen, en dan is "het" klaar). En daar kan dat fraaie nieuwe windparkje van hen, hoe geweldig dat ook is, natuurlijk bitter weinig tegen uithalen, tegen het overdominante fossiele en nucleaire geweld. Nederland dreigt helemaal verpletterd te gaan worden door Energie Reuzen (bewust gelokt door burgers hatende ambtenaren). En u gaat mij niet wijs maken dat in dit belachelijke poldermoeras, wat de Haagse Markt Zeloten aan de Duivel hebben verkocht, decentrale opwekking door dit soort holdings hartstochtelijk zal worden omarmd. Sterker nog: ik vrees met grote vreze, dat we uitgerookt zullen gaan worden door hun geslepen juristen die ons kapot zullen gaan maken of minstens zullen gaan marginaliseren. Die gaan over lijken. Mark my words.

Van het Vattenfall Introduction Pack op hun eigen site, download van "Key facts and figures" pagina:

"Nuclear power generation decreased due to the outage at the Brunsbüttel nuclear power plant in Germany, which has been off–line since 28 June 2007."

NB: cijfers van Vattenfall - van 2006 naar 2007 uitval van 45 naar 40 TWh aan atoomstroom, 12,5% verlies aan nucleaire productie. Hoorde ik daar iemand weer eens (eeuwig) zeuren over "wegvallen van duurzaam windvermogen en daarvoor benodigde back-up basislast vermogen"??? Die "basislast" centrale genaamd Brunsbüttel en ook die in Krümmel staan al die tijd uit en dit berichtje van 12 februari 2009 spreekt van de "verwachting" dat die centrales pas eind dit jaar weer in bedrijf zouden (mogen) gaan... Iemand van "problemen met de stroomvoorziening" gehoord in Noord Duitsland, al die tijd?

Van deze Vattenfall pagina:

"Kernkraftwerke produzieren kein Kohlendioxid und tragen zu einer klimaschonenden und umweltfreundlichen Stromversorgung bei. Ihr CO2-freier Beitrag zum Energiemix wird gebraucht, um die in Kyoto vereinbarten Klimaschutzziele einhalten zu können."

Zouden ze bij Vattenfall ooit van het baanbrekende werk van Storm van Leeuwen gehoord hebben? Of denken ze dat ze weg kunnen komen met die ook al door nitwittige Nederlandse politici regelmatig uitgekakte CO2 leugen?

Dat omineuze Brunsbüttel was niet de enige kerncentrale in de (gigantische) problemen, want bij Krümmel ging vrijwel gelijktijdig de fik in een transformator en Vattenfall bleef geheimzinnig doen over de toedrachten en de problemen over beide incidenten (zie ook dit bericht over de ellende met deze Elbe nukes van Vattenfall). Sigmar Gabriel van het BMU was furieus over de schandalig gebrekkige communicatie naar buiten toe, hij liet er dit en dit tale-telling persbericht over schrijven, en er vielen terecht koppen bij de Vattenfall atoomboys...

Het zal de CDA (en natuurlijk VVD en PVV) waarschijnlijk allemaal geen reet uitmaken of worst wezen. Die zullen alles omarmen wat ze maar kunnen, om "ons" Zeeland tot hun nieuwste nucleaire natte droom uit te bouwen (desnoods met hulp van RWE, Delta, en als het moet, EDF d'r ook meteen maar bij). Om die hoogst irritante decentraal opwekkende burgers voor eeuwig het zwijgen op te leggen (met vette vastrechten over de absurde hoogspanningskabels die voor die concentratie aan nukes nodig zal zijn om te voorkomen dat ze zichzelf opblazen aan opgewekt vermogen). Het smerige werk kunnen ze gerust overlaten aan de buitenlandse holdings die verder ook geen enkele scrupules zullen hebben om ons met een eeuwige nucleaire nachtmerrie op te gaan zadelen. Mark my words.

Oh ja. 8 en een half miljard euri werd er geboden door Vattenfall, op "ons" NUON. Ik ben benieuwd hoe roestvrij het "staal" in de ruggengraat van de Nederlandse aandeelhouders zal blijken te zijn op dit absurde "offer you can't refuse". Niet gek staan te kijken dat de grootste "tegenstanders" als sneeuw voor de zon zullen smelten bij de aanblik van die fictieve koffer vol geld voor in de gemeente- of provinciekas. We blijven immers een land waar de "dominee" al lang door de koopman is onthoofd en begraven...

En, neen. Ik denk niet dat "warmte specialist" Vattenfall er voor zal gaan zorgen dat we veel minder voor ons wurgende "NUON" vastrecht stadswarmte zullen gaan betalen. Of dat ze een leuk "dealtje" zullen gaan maken met die andere fossiele moloch E.ON, eigenaar van de gasgestookte elektra centrale aan de rand van onze binnenstad, waar die "restwarmte" feitelijk vandaan komt. Veel te lucratief om dat voor peperdure gasprijzen aan ons, gebonden klanten, "nooit minder dan anders" te kunnen slijten, toch? Kun je vergif op innemen, van radioactieve kwaliteit...

Ik heb diep medelijden met de NUON medewerkers die jarenlang de "nuke optie" hartstochtelijk de deur hebben kunnen wijzen (officiële bedrijfspolicy, zelfs nog onder van Halderen), en dat ook hebben uitgedragen. Ze worden nu door hun eigen bedrijfsleiding nucleair van achteren "genomen", en zullen d'r of mee moeten leren leven, als de eerste de beste kontdraaiende CDA-er moeten gaan leren huichelen, of, en dat lijkt me voor die arme mensen heel wat verstandiger voor hun geestesgesteldheid en fysieke gezondheid: definitief de biezen gaan pakken...

Ik heb het echt helemaal "gehad" met de door EZ door onze strot geduwde liberalisering. De Doos van Pandora staat wagenwijd open en de nachtmerries houden maar niet op.

"Empty words just add carbon dioxide"

(oude reclame slogan van Vattenfall ["Energy for activists"], National Geographic, May 2007)

http://groen.blog.nl/energiesector/2009/02/23/tweede-kerncentrale-lijkt-stapje-dichterbij (over my dead body)
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=417 ("... Nuon verdwijnt karaat voor karaat in kluis Vattenfall")
http://www.oekosex.eu/videos/watn-knall-bei-vattenfall/ (Duitse humor met serieuze ondertoon)
http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/370103press/558539press/index.jsp?pmid=99421 (natuurlijk een apetrots persbericht op de website van Vattenfall over de Staatsgreep in dat domme poldermoeras aan de Noordzee)
http://www.volkskrant.nl/economie/article1147273.ece/Minister_energielevering_niet_in_gevaar_bij_verkoop_Nuon (aalgladde van der Hoeven op karakteristieke CDA wijze met meel in de mond niets zeggend, niets toegevend, net zo lang totdat het onvermijdelijke is geschied en ze haar handen in bloederige onschuld kan gaan zitten wassen met een schijnheilige carnavals-tronie...)

Google over het "fraais"...


19 februari 2009: Doet u met mij de klompendans? Ik kreeg een stukje uit de Trouw van 18 februari doorgestuurd, genaamd "Gezocht: Al Gore op klompen". Nu is de heer Gore beslist geen kleintje, maar zijn boodschap wordt vaak als "te negatief" uitgelegd. Hij gaf in zowel zijn boek als zijn film weliswaar aan het eind een "richting naar duurzaamheid", maar die heeft hij vooralsnog te slecht en te oppervlakkig uitgewerkt. Onterecht, want de duurzame revolutie is, ondanks de Recessie, ondanks de koersval van ook de PV-industrie partners, ondanks de negatieve jaarcijfers van onze "hoop in bange dagen" Econcern, al lang bezig. Hermann Scheer draagt hem dagelijks uit. En wie ooit een uitgave van een van de Duitse vakbladen als Photon, Photovoltaik, Sonne, Wind & Wärme, en noem ze maar op te pakken krijgt, weet dat daar geen komma van is gelogen...

Ik pik een paar one-liners uit het © Trouw artikel om aan te geven hoe slecht zowel journalisten als bobo-beleidsbeïnvloeders - blijkbaar - zijn geïnformeerd over die duurzame revolutie (ook op het vlak van zonnestroom), die nog steeds, al is het momenteel misschien op een lager niveau, aan de andere zijde van de Grüne Grenze in het oosten van het land noch immer plaatsvindt.

Agnes Jongerius (FNV voorzitter): "Bondskanselier Angela Merkel riep daar [PPV: Duitsland] alle betrokken partijen bij elkaar om een duurzame en schone economie te bepleiten. Ze maakte harde afspraken."

Commentaar PPV: Dat mag dan wel op het conto van kernfysicus Merkel (CDU) bijgeschreven worden, en daarvoor moet ze zeker worden gewaardeerd , al is de uitvoerder van duurzame energie Wetgeving nog steeds haar SPD Minister Sigmar Gabriel van het BMU. Maar ze heeft gewoon het rete-succesvolle beleid van het door o.a. Hermann Scheer (SPD), Hans-Josef Fell (Bündnis 90/Die Grünen) en vele anderen, pas goed van start gegaan met de invoering van het Erneuerbare Energien Gesetz in april 2000 voor de wettelijk vastgelegde bevordering en voorrang verlening van duurzame elektriciteit, voortgezet. Ergo: ze kan zich trots als wereld marktleider duurzame energie presenteren, met de wetenschap dat ze de voedingsbodem en de vliegende start daarvoor aan haar politieke voorgangers heeft te danken. Zonder die vruchtbare voedingsbodem had Duitsland er compleet anders voor gestaan.

Ruud Lubbers (talloze beleidsorganen, ex premier, Raad van Toezicht ECN) over het Duitse systeem: "Energiebedrijven nemen duurzaam opgewekte stroom met voorrang en voor een hoge prijs af. Die hoge prijs ligt voor twintig jaar vast. Koopt iemand een zonnepaneel dan is het zeker dat het rendabel is. “In Nederland is het tarief laag en staat het niet vast.”..."

De heer Lubbers, die nog niet zo lang geleden een gruwelijk stuk schreef over de door hem zwaar gepushte opslag van CO2 ("ongewenst afvalproduct" afkomstig van zijn grote vrindjes de kolen-, gas- en olieboeren) met de ranzige titel "Leer CO2 lief te hebben" (FD Outlook nr. 1(1)/sep. 2008: 36-41), heeft wel vaker mooie (CDA) praatjes:

(a) Niks "energiebedrijven". De netbeheerders (en niemand anders) dienen het hele wettelijk vastgelegd Umlage- en Einspeise Vergütung financierings-systeem te regelen, liggen aan zwaar bewaakte kettingen vast aan de EEG Wet, en zowel leveranciers als fossiele producenten van de energieholdings hebben geen moer met de uitvoering van het EEG te maken. En dat blijft zo.

(b) Niet "voor twintig jaar", maar twintig jaar en de periode in het voorafgaande jaar vanaf de dag van netkoppeling van de EEG-installatie (maximaal dus bijna 21 jaar). Dat is allemaal letterlijk in het Duitse EEG 2009, paragraaf 21, nogmaals afgespijkerd.

(c) Zelden koopt iemand in Duitsland "een zonnepaneel", maar eerder een dakvullend systeem, vaak in de orde van zo'n 5-10 kilowattpiek (tientallen modules) met een de economie een flinke boost gevende koopwaarde van zo'n 25.000 tot 50.000 Euro (of meer, als er dakruimte en/of financieringsmogelijkheden zijn). Investeringen van boeren en bedrijven lopen in de tonnen tot vele miljoenen...

(d) Het is beslist niet zeker, ook in Duitsland niet, dat "een" investering van een zonnestroomsysteem altijd "rendabel" is geweest of zal zijn, vooral door de jaarlijkse degressie van de invoedings-tarieven (flink omhoog gekrikt) voor nieuwe systemen. Het vakblad Photon publiceert regelmatig de nieuwste "rentabiliteits"grafieken op basis van de actuele Einspeise Vergütung tarieven voor nieuwe installaties, een 7,4% rendement als uitgangspunt, en marktcondities. Zit je "boven" de lijn in die grafieken (afhankelijk van installatiegrootte/type een aparte grafiek), zit je "goed", zit je d'r onder, is het systeem niet "economisch rendabel" te bedrijven (puur en alleen naar "het geld" kijkend), wat feitelijk wel het originele uitgangspunt van de invoering van het EEG is geweest (lees: een "kostendeckende Einspeise Vergütung" claimend). Ergo: als je voor een ongunstige prijs inkoopt (of ongelukkigerwijze met dure reparatie zoals een vroegtijdige omvormer vervanging wordt geconfronteerd), zit je dus feitelijk met een "niet rendabele" installatie. Uiteraard is dit (vooralsnog) geen enkele structurele belemmering voor de markt: de feed-in tarieven zijn nog steeds billijk (dit jaar 43,01 eurocent/kWh voor de laagste categorie, max. 21 jaar lang), al zijn ze fors gedaald voor nieuwe installaties. En met dalende moduleprijzen kan de rentabiliteit weer behoorlijk aantrekken. Veel zal van de actuele marktontwikkeling afhangen en hoe de uiteindelijke systeemaanbieders op die ontwikkelingen kunnen en zullen reageren, want die bepalen uiteindelijk hoe "scherp" de uiteindelijke systeemprijs op de markt zal worden (uiteraard ook afhankelijk van de aangeboden technologie). En, natuurlijk, van de psychologie van de potentiële zonnestroom systeem kopers. Het geld kan immers maar een keer uitgegeven worden, en er is toenemende onzekerheid over uitgaven, baan perspectief, etc. Het is compleet onzeker wat de reactie van de gemiddelde burger zal zijn in zo'n spanningsveld van potentie en op de loer liggende gevaren.

(e) Dat "het tarief" in Nederland "laag" zou zijn, zal ongetwijfeld door Diederik Samsom (voorvechter van de SDE) te vuur en te zwaard bestreden worden. Hij heeft vorig jaar al regelmatig her en der laten weten dat Nederland een "veel hoger tarief dan Duitsland" heeft of zou hebben (met de impliciete suggestie dat Nederland "dus" een beter regime zou hebben, wat nergens op slaat). Wat de heer Samsom daar mee bedoelt te zeggen, is dat het onnavolgbare SDE systeem leidt tot een stapeling van twee in de loop van de tijd variabele en volstrekt van elkaar onafhankelijk "functionerende" tariefcomponenten:

(e1) de SDE subsidie sec die over de bruto productie (onzinnig door EZ gemaximeerd tot 850 kWh/kWp.jaar, dat zegt Samsom d'r niet bij) wordt gerekend, en die volgens bijna "iedereen" 33 cent/kWh zou zijn geweest in 2008, maar waar nog steeds een correctie overheen moet (met terugwerkende kracht) omdat de toverkollen van EZ nog steeds geen "gemiddelde elektriciteitsprijs over het jaar 2008" hebben kunnen vaststellen. Dat is immers die beruchte "correctiefactor" die voor 2008 volslagen kunstmatig en uit de duim gezogen op het te hoge bedrag van 23,4 cent/kWh was vastgesteld.

(e2) de net zo beruchte, doch wettelijk verplichte (artikel 31-c Elektriciteitswet sinds juli 2004!) "salderingscomponent", die natuurlijk niet gelijk is aan die "correctiefactor" (al doet bijna iedereen voorkomen dat dit wel het geval zou zijn...), omdat bijna iedereen weer andere leveringscontracten, netbeheer transportkosten, en aansluiting groottes had, en die salderingscomponent dus situatie afhankelijk is. En die, in tegenstelling tot de SDE subsidie component, niet is gemaximeerd op genormeerde opbrengst, maar wel is gemaximeerd op de totale hoeveelheid die er jaarlijks aan het net zou mogen worden "teruggeleverd" (3.000 kWh, zou in 2009 volgens voorstel ECN/KEMA opgetrokken moeten worden tot 5.000 kWh/jaar). Ook met de invoering van het capaciteitstarief (wegvallen variabele transportkosten per 1 januari 2009) blijft de saldering situatie afhankelijk omdat leveringscontracten steeds meer uit elkaar gaan lopen. Samsom claimde in het begin van de SDE regeling doodleuk 33 + 23 = 56 eurocent (15 jaar lang...), en deed voorkomen dat Duitsland "dus" slechter af was met de toen (2008) geldende eerste staffel van installaties tot en met 30 kWp (volslagen onmogelijk binnen de SDE, die uiteindelijk op 3,5 kWp werd gemaximeerd). In 2008 werd daar nog voor de in dat jaar nieuw aan het net gekoppelde systemen 46,75 eurocent/kWh voor 20 jaar plus restperiode van 2008 vanaf netkoppeling voor gegarandeerd, in 2009 is dat voor nieuwe installaties nog "maar" 43,01 eurocent (let wel: SDE is voor max. 15 jaar, met permanent wijzigende tarieven en talloze gifadders). Diederik vergat daar even bij te vertellen dat alle installaties die voor 2008 aan het net zijn gegaan (veel) hogere tarieven krijgen, al die tijd lang. Installaties tot en met 30 kWp die in 2004 aan het net zijn gegaan krijgen namelijk tot en met 31 december 2024 maar liefst 57,40 eurocent/kWh. Vast, en nooit meer te beïnvloeden, want wettelijk afgespijkerd.

Conclusie: zowel de uitspraken van Samsom, als die van Lubbers, dienen met een grote pot zout genomen te worden. Het totale "tarief" (SDE subsidie plus saldering) in NL was voor 2008 beslist niet "laag", zoals het volgende rekenvoorbeeld laat zien. Stel dat de correctiefactor met terugwerkende kracht op een realistischer 21,5 cent/kWh wordt gesteld i.p.v. op de breeduit rondgebazuinde "voorlopige" 23,4 (vaak als "23" genoteerd), dan wordt het totaal SDE + saldering voor mensen met bijvoorbeeld een Natuurstroomcontract bij NUON en Liander als netbeheerder bij enkeltarief aansluiting van max. 3x 25A:

(56,4 - 21,5 = 34,9) plus (11,21 + 4,138 + 8,949 = 24,3) = 59,2 eurocent/kWh*!!!

*Gerekend met de volgende tariefcomponenten, uitsluitend voor de 2e helft van 2008 (eerder zijn er geen "beschikkingen" afgegeven door SenterNovem...), alles inclusief 19% BTW:

  "SDE subsidiecomponent":
 • SDE basisbedrag voor door SenterNovem in 2008 "beschikte" zonnestroom aanvragers: 56,4 eurocent/kWh
 • speculatieve "gemiddelde marktprijs van elektriciteit voor kleinverbruikers in 2008" = "correctiebedrag zonnestroom": 21,5 eurocent/kWh [nog door EZ "vast te stellen"]

  Situatie-afhankelijke "salderingscomponent":
 • levering NUON Energie Natuurstroom continutarief, 2e helft 2008: 11,21 eurocent/kWh ["geliberaliseerde tariefcomponent," alle andere tariefcomponenten zijn niet door de consument te beïnvloeden!!!]
 • variabele transportkosten Liander (toen nog: Continuon) continutarief t/m 3x 25A en inclusief systeemdienstentarief door de netbeheerder af te dragen aan TenneT: 4,138 eurocent/kWh
 • energiebelasting tot 10.000 kWh/jaar 2e helft 2008 (fors verhoogd t.o.v. tarief 1e helft!!!): 8,949 eurocent/kWh

(NB: voor een definitieve berekening als u in exact zo'n situatie zit, hoeft "slechts" de component "correctiebedrag" vervangen te worden door het mysterieuze bedrag waarmee EZ op de proppen moet gaan komen...)

Maarrrrrrr: het is allemaal wel degelijk rete-variabel, per half jaar wisselend, en onvoorspelbaar (resulterend in permanente investerings-onzekerheid), en het is t.o.v. reeds lang gerealiseerde systemen in Duitsland ook beslist niet "hoog", want de meeste contracten hebben lagere tarieven dan het relatief "dure" Natuurstroom contract van NUON Energie, en de salderingscomponent is dan ook minder hoog.

Trouw: "Sinds de introductie van de feed-in-tarieven in 2000, groeide het aandeel duurzaam opgewekte energie in Duitsland van negen naar zestien procent. In 2030 wil de Duitse regering dat alle energie duurzaam wordt opgewekt."

Zéér boude en zeer foute uitspraken!

(a) Niet "energie", maar, "elektriciteit", een veel te vaak gemaakte doch onvergeeflijke blunder (ja, Balkenende maakte exact dezelfde slipper...). Elektriciteit maakt nog steeds slechts een ondergeschikt deel van de totale energiebehoefte (van alle landen) uit. Naast "duurzame elektriciteit" (EEG) is een groot deel hernieuwbare energie in Duitsland afkomstig uit duurzame warmtebronnen, en wordt een snel groeiend aandeel in het transportwezen en op de weg ingezet. Elektra gegenereerd via warmtekracht koppeling (grotendeels fossiel gestookt) valt onder een ander regime (KWK Gesetz) en kan dus ook niet op "het succes van het EEG" worden teruggevoerd, het valt uiteraard wel onder de efficiëntie verbetering doelstellingen, onder stricte voorwaarden. Het EEG is inmiddels onderdeel geworden van een gigantisch, extreem progressief "klimaatpakket", en verduurzaming van de energievoorziening wordt in Duitsland dan ook integraal en sterk samenhangend benaderd. Maar: elke energie optie heeft zijn eigen specifieke ondersteuningsregime nodig. Voor warmte heb je een totaal andere aanpak nodig dan voor elektriciteit. En dat doen de Duitsers dan ook met hun nieuwe, omvangrijke Erneuerbare Energien Wärme Gesetz, wat door de bank genomen weinig met "feed-in" van doen heeft (al kan het in theorie wel, bijvoorbeeld zonnecollector warmte overschotten invoeden op lokale , kleinschalige warmte netten in dichtbebouwde stadsdelen)...

(b) "In 2030 wil de Duitse regering dat alle energie duurzaam wordt opgewekt" (mijn vetdruk). Bollocks! Lees dit geweldig informatieve stuk uit de "Roadmap Neue Energie" op de Duitstalige Erneuerbare Energien site van het BMU of, als u die wichtige Sprache nu nog niet machtig bent, doet u dan het volgende stukje op de volledig Engelstalige variant van die fantastische E.E. site van datzelfde BMU, mijn vetdruk:

"The share of renewable energies in electricity consumption of currently about 15 percent can be doubled to over 30 percent by 2020 and increased to 50 percent by 2030. The share in total energy consumption, i.e. electricity, heat and mobility, can be increased to 18 percent by 2020 and to 50 percent by 2050. These are results of a new study on the expansion of renewable energies commissioned by the Federal Environment Ministry and conducted by Dr. Joachim Nitsch in cooperation with the German Aerospace Centre (DLR)."

citation from: abstract "Lead Study shows great potential of renewable energies", Oct. 10 2008

Laten we uitgaan van het door Trouw gesuggereerde aandeel voor 2030, de hierboven weergegeven 32% groei in 30 jaar tijd (50 minus 18%) en rechtlijnige groei, dus dik een procent per jaar, zou je in 2030 volgens deze goed onderlegde voorspellingen van het DLR op basis van de huidige kennis van zaken in Duitsland en de geclaimde 18% voor 2020 op een aandeel hernieuwbare energie van ongeveer 18 + (10*1) = 28% kunnen komen. Extreem ambitieus en bewonderenswaardig, maar met het reeds jaren geleden ingezette voortvarende en stabiele beleid beslist haalbaar. Maar: dat percentage ligt "nogal ver" van de gesuggereerde belachelijke honderd procent van Trouw...

Wederom Jongerius: "Tegelijk investeer je in het milieu door de uitstoot van CO2 en het energieverbruik te verminderen.” Overheidssubsidie kan dat mogelijk maken. „Het kabinet heeft ongeveer negen miljard uitgetrokken om de economie te repareren. Daar is nog geen derde van uitgegeven. Gebruik de rest voor duurzame maatregelen.”"

Jongerius heeft duidelijk geen benul van de impact van het verschil in extreem zwaar bestreden bijdragen van het Rijk aan "ondersteuningsmaatregelen" in Nederland (die immers allemaal uit de Staatsbegroting moeten komen, waar nu een gigantisch Kosmisch Zwart Gat van € 20.000.000.000,-- in is geslagen), en bijvoorbeeld de massale kasstroom die uit het heffen van een volledig buiten de Rijksbegroting om functionerende EEG Umlage (Duitsland) alleen al voor de feed-in van duurzaam opgewekte (onder EEG geregelde) elektriciteit wordt gegenereerd. Jongerius suggereert om "de rest" (een weliswaar "heftig" klinkende 6 miljard Euro uit het te vuur en te zwaard bevochten Rijksbudget) voor de economie aan de totale uitgaven voor CO2 reductie en energiebesparing uit te gaan geven, met daarbij natuurlijk als belangrijke voetnoot: een eenmalige "crisisuitgave". In Duitsland is volgens het BDEW jaarverslag voor 2007 (pdf) reeds alleen al aan duurzame elektriciteit (onder EEG condities opgewekt) 7,6 miljard Euro uit de markt vrijgemaakt en direct in de feed-in vergoedingen teruggepompt, voor 2008 (pdf) is de (voorlopige) prognose 8,6 miljard Euro. De maandelijks bijgestelde, voorlopige prognose voor dit jaar is (status februari 2009, pdf): een voortschrijdend uit de landelijk geheven kWh Umlage af te romen en aan feed-in uit te betalen jaarbedrag" van ... € 9.974.737.000 (daar staat: bijna 10 miljard Euro).

Conclusie: mevrouw Jongerius wil een eenmalige crisis uitgave laten doen die slechts 60% bedraagt van het jaarlijkse vergoedingen bedrag wat alleen voor de onder de EEG Wet vallende elektriciteit valt bij de oosterburen. Over de SDE heeft ze het niet, maar ook dat zal een druppel op de gloeiende plaat blijken, en werd in 2008 massaal genegeerd door zowel de ondernemers als de burger (slechts een fractie van de inzenders van de "beschikte" aanvragen voor zonnestroom is inmiddels door de hele bureaucratenkermis heen en staat ingeschreven bij CertiQ)...

Tot slot: waarom moet er eigenlijk weer een (ongetwijfeld kundig) medewerker van een groot energiebedrijf op de foto met onze Minister van Milieu (kop van het artikel)? Kunnen ze geen onafhankelijke bedrijven meer vinden in ons land die hetzelfde werk kunnen doen, en daar 300 procent drive voor hebben (omdat ze zelf niks verdienen aan de extreem lucratieve verkoop en handel van fossiele energie derivaten)?

http://www.trouw.nl/groen/nieuws/article2034009.ece/Gezocht__Al_Gore_op_klompen_.html


 
^
TOP

17 februari 2009: Supergrid tegen het licht. Op Ray Meur's "zonnehoekje" van vanavond aandacht voor de plannen van GroenLinks voor een zogenaamd "supergrid" voor Europa (leuk filmpje). En wel: voor het uitwisselen van duurzame energie, wat, om in de correcte bewoordingen van Ray (die heel snel bijleert...) te blijven, natuurlijk "hernieuwbare elektriciteit" moet heten. Plannen die natuurlijk helemaal niet nieuw zijn, maar bijvoorbeeld al in hoge mate sinds zo'n beetje 2003 binnen de TREC organisatie en recenter via het Desertec project van de Eumena (de landen om de Middellandse Zee) worden bediscussieerd. En waar, het zal u niet verbazen, veel Duitse onderzoeksinstituten als het DLR en grote ondernemingen als Schott Solar (die de vacuumbuis technologie voor de grote parabool-trog CSP centrales maakt), een dikke vinger in de pap hebben.

Er zijn al plannen voor een "deelgrid" in de Noordzee, volgens het gelinkte bericht op de Europa-nu pagina 6 miljard Euro kostend, waarvan we hopen (Betuwelijn ellende indachtig) dat het een "hoge" schatting is van dat niet met name genoemde "milieuadviesbureau"... Met dat "Noordzee Grid" zouden grote hoeveelheden windstroom op een zo effectief mogelijke wijze over de aangesloten landen verdeeld moeten kunnen worden. Mooi plan, vooral doen, maar natuurlijk gaat dit niet zomaar. Na de enthousiaste bijdrage van Europarlementariër Kathalijne Buitenweg van GroenLinks die in Brussel stevig lobbiet voor meer duurzame energie en grootschalige infrastructuur in Europa , in de uitzending van RayRadio, mocht ik ook nog even "inbreken".

In Duitsland is "het" rond de eeuwwisseling ondanks zware strijd tot aan het Europese Hof aan toe, gelukt om in Wet (EEG) op papier te krijgen dat hernieuwbare energie (nauwkeurig gespecificeerd, hiertoe hoort beslist geen biomassa verbranding op een kolenbedje...) in het land zelf (!) altijd voorrang moet krijgen en wettelijk verplicht door de netbeheerders moet worden afgenomen en doorgesluisd naar de hoger/lager gelegen netten (paragraaf 2 van het Duitse EEG, "Anwendungsbereich"...). Mijn grootste vrees is dat zoiets vanwege de met veel bombast gehanteerde "mededingings-", "level playing field-" en "anti-marktverstorings-" filosofie (zeg maar gerust, "marktgeilheid"), in combinatie met het bomvol enge nationale belangen geplaveide "Europese strijdtoneel" wel eens niet zou kunnen lukken dat "groen altijd voor grijs" zal moeten gaan in heel Europa, om de hernieuwbare energie revolutie daadwerkelijk gestalte te geven. Er liggen namelijk vraatzuchtige aasgieren op de loer die dat soort netten prachtig vinden om vette winsten te genereren door (meestal fossiel/nucleaire) productie in het ene land te gaan exporteren naar een elektra ("dondert niet wat als het maar goedkoop en veel is") vragend land elders in de Europese Unie.


^^^
Plaatje van de GroenLinks website, met twee kleine toevoegingen van Polder PV (we blijven eigenwijs): de rood gekleurde NorNed kabel die er alweer een tijdje ligt te liggen tussen Nederland en Noorwegen, waarin af en toe een "kinkje in de kabel" leek/lijkt te komen, maar ook een hoop geld ligt te verdienen voor de hoogspanningsnet beheerders voor beide landen. En, Polder PV is zo "vrij" geweest ook een zonnestroom symbooltje op de west-Nederlandse kustlijn te plakken, want we hebben genoeg zon hier. Gaan we natuurlijk allemaal liefst zo veel mogelijk zelf gebruiken. NB: vergelijkbare symbolen zouden natuurlijk volop in Duitsland bijgeplakt dienen te worden, want daar is de wereldmarkt voor zonnestroom (al bijna 6 GWp gerealiseerd...). En dan kunnen d'r meteen een zooi oranje plakkers bij voor explosie (nu "gecapte") markt Spanje (dik 4 GWp), de snelle groeiers Frankrijk en Italië en, als ze "het" echt gaan doen, Griekenland...
Die kabeltjes "het Europese continent" op en naar Noorwegen, UK en IJsland, zijn natuurlijk vooral om van de nog bijna allemaal te bouwen 6.000 MW aan off-shore windturbine capaciteit te helpen de hernieuwbare stroom een beetje af te laten vloeien...

© origineel zonder PPV modificaties: GroenLinks, deze pagina

Ik gaf daarbij het voorbeeld van de flinke hoeveelheid geld genererende NorNed kabel tussen Nederland en Noorwegen die vooral door lucratieve "handel" (dondert niet wat, als het maar geld oplevert) voor beheerders TenneT (NL) en Statnett (Noorwegen) een goudmijntje bleek te zijn. Mijn vrees is dat, als zo'n supernet eenmaal met veel "goede bedoelingen" wordt opgetuigd, dat dan al snel dat "goed bedoelde" net vet misbruikt zal (kunnen) gaan worden door nu al oppermachtige fossiele holdings voor hun lucratieve handeltjes. Daar moeten keiharde, in Europese wetgeving afgespijkerde garanties voor komen dat zoiets nooit gaat, kan of mag gebeuren, anders zal de fossiele wal het peperdure "duurzame" schip gaan keren...

Machtsmisbruik voorkomen
Een punt waar ik verder geen tijd meer voor had in de uitzending is, dat, zeker met de huidige enorme machtsconcentraties bij de grote holdings, er wel eens een zeer bewuste "fossiel-nucleaire powerplay" zou kunnen gaan plaatsvinden in het geschetste scenario. Er worden in dat horror-scenario zoveel fossiele en nucleaire centrales door de grote "vrije markt partijen" (RWE, E.ON, E.D.F., Vattenfall, Electrabel, noem ze maar op) gebouwd, dat de met bakken geld bijgebouwde "interconnectiecapaciteit" al snel overvraagd zal worden. Zodat de duurzame stroomrevolutie alsnog de pas afgesneden zal kunnen worden door die partijen die daar alleen al vanwege de fundamentele bedreiging van hun bestaan alle middelen voor vrij zullen maken om die te frustreren. Hermann Scheer, de Grote Duurzame Denker, heeft dit soort mechanismen al van verre aan zien komen. Het is dan ook niet onterecht dat Ray Meur mevrouw Buitenweg vroeg om gezamenlijk met deze voorvechter van duurzame energie op te trekken.

Ik hoop dat mevrouw Buitenweg van GroenLinks voldoende lieden van gewapend betonnen signatuur bij elkaar kan krijgen in Brussel om aan die zeer reëele dreiging het hoofd te bieden. En nog vele malen belangrijker, om in Europese Wetgeving keihard af te spijkeren, zoals in het Duitse EEG al sinds het Jaar des Heeren 2000 in steen is gebeiteld: Groen altijd voor grijs, en bij dreigende overcapaciteit: omlaag schakelen van de fossiele, niet hernieuwbare capaciteit. In het "uiterste" geval, zelfs afschakeling van de fossiel gedreven capaciteit. De fossiele sector moet, gezien de monumentale klimaatcrisis, met krachtige middelen op de knieën gedwongen worden. We mogen nooit laten gebeuren dat een voor duurzaamheid te bouwen "Europees Stroomnet" misbruikt zal gaan worden voor holdings die hun fossiele bestaan daarmee langdurig zullen (kunnen) gaan verlengen.

Kosten?
Ook zou ik mevrouw Buitenweg volgaarne nog meegeven: Wie oh wie gaat die kosten betalen van dat Supernet? Ik dacht niet dat de decentrale opwekkers, zoals ondergetekend persoontje, die slechts op zonnige dagen een paar kWh tijdelijk over heeft en waarvan de buurman gratis het (niet gecertificeerde) "groene" label afneemt zonder meerkosten, structureel aan dat net zal gaan meebetalen. Omdat mijn 91% op eigen huis opgewekte zonnestroom op jaarbasis nooit het laagspanningsnet verlaat, ik dus ook niet lastig gevallen mag worden met absurde vastrechten voor een "pan-Europese" infrastructuur die ik helemaal niet nodig heb. Als er ooit een "heffing" van wat voor orde dan ook zal komen, zal deze nooit anders mogen zijn dan een variabele heffing op de kWh prijs, zodat de veelverbruiker (lees: de vervuiler) meer betaalt dan de op eigen initiatief tot een microscopische hoeveelheid jaarverbruik komende decentrale opwekker. Ik zal nooit een zoveelste vastrecht (niet kWh afhankelijk) accepteren voor zo'n netwerk, want ik betaal me al helemaal kapot aan vastrechten terwijl ik volstrekt zelfstandig absurd lage verbruiken heb gerealiseerd (zonder "slimme meter"...).

Ik wens mevrouw Buitenweg veel slimheid en visie toe met haar toe te juichen inspanningen om hernieuwbare energie tot de systeemrevolutie van het nieuwe millennium te maken, en om een nieuw tijdperk in te luiden. Een tijdperk wat niet de enge belangen van een zeer select clubje grijze, klimaat- en toekomst verwoestende energieproducenten blijft faciliteren. Maar een tijdperk waarin The [Renewable] Power To The People als leidraad van het menselijke bestaan hoogtij zal vieren. Aan het einde van het gesprek riep ik dan ook op om vooral niet die decentrale opwekkers (alleen al in Duitsland minimaal 430.000 zonnestroom invoeders...) te vergeten, want de burgers zijn degenen die de decentrale energie-revolutie moeten gaan dragen...

http://www.airtricity.com/ireland/wind_farms/supergrid/ (De Ierse onderneming Airtricity, die waarschijnlijk het derde en tot nu toe grootste (260 MW) Nederlandse off-shore windpark "West-Rijn" gaat bouwen, is al een lange tijd voor een "Noordzee supergrid" bezig om windenergie zo effectief mogelijk in te kunnen zetten en te verdelen over noord-west Europese landen)
http://groenlinks.nl/node/19018 (pagina met GL plan voor het "Europees supernet" met ietwat simpel kaartje waar die reeds gerealiseerde, en "vanwege gunstige marktverschil condities erg lucratieve" 580 km. lange NorNed kabel tussen Eemshaven (Groningen) en Feda (zuidkust Noorwegen), nog helemaal niet op staat...
http://www.desertec.org/ (de grootschalige plannen voor een Europees-Afrikaans HDCV netwerk, aanvankelijk vooral bedoeld voor CSP stroom uit Noord-Afrika, maar gelukkig met steeds meer visie op de maatschappelijke en technologische realiteit en ontwikkeling, uitgebreid naar alle duurzame stroom opties. Tot PV aan toe, en daar mogen best wel wat van die oranje driehoekjes in Nederland geplaatst worden...)
http://www.europa-nu.nl/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vi1n880eaqy7?ctx=vhk1gx1m8jst (Supergrid voor Groene Stroom in Europa)
http://www.tennet.org/projecten/norned_/index.aspx (NorNed pagina met links en filmpjes op website TenneT)

http://rayradio.podomatic.com/ (hier is de uitzending van 17 februari 2009 als podcast te vinden)


17 februari 2009: Wie verlost ons van den boze? Het zat er al een tijdje aan te komen. De stortvloed van klachten over de momenteel ergste energiepiraat van Nederland is gecumuleerd in het eerste bericht op pagina 100 met in totaal bijna 1.500 reacties op een van vele threads over NLEnergie (foutief nog steeds vaak de NEM genoemd, maar dat is al talloze jaren een respectabele ketelfabrikant in mijn woonplaats). Alweer 33 pagina's verder dan ik in mijn eerdere bericht van 28 oktober 2008 aangaf, 112 dagen geleden... Op TROS Radar forum, waar onder het onderdeel energiebedrijven zo'n beetje het massale volksverdriet over de rampzalige gevolgen van de totaal geflopte (8% met extreem veel moeite tot stand gekomen, vaak niet uit eigen beweging "geswitchten") liberalisering van de Nederlandse energiemarkt dagelijks tot uiting komt. En het schuim regelmatig van de lippen spat, en het bloed aan de muur gewenst wordt bij menig "leverancier" met een moreel besef stammend uit de Middeleeuwen. Of uit de door onze Minister President blijkbaar gewenste "trotse" VOC periode. Een ietwat "andere vorm van slavernij", zullen we maar zeggen...

Kassa van de VARA had er recent voor de zoveelste maal een sappig stukje over, na de zoveelste stortvloed aan klachten over de extreem aggressieve en absurd misleidende en leugenachtige verkooptalk (lekker "veilig" voor de verkoper over de telefoon...). De glibberige manager zonder enige vorm van oprecht berouw in zijn gladde betoog, trachtte nog een zoveelste vuur te blussen met vage toezeggingen. Maar vertikte het uiteraard om zijn ranzige telefoonpiraterij in te trekken (veel te lucratief...). U kunt de uitzending nog nazien onder deze link (cgi.omroep.nl, even wachten tot uw mediaplayer vanzelf opstart).

De nieuwste NLE wapens in de strijd om "de naïeve klant" zijn een of andere supervage financiële leenconstructie voor de verduurzaming van sportverenigingen (Energeia bericht, die verenigingen worden trouwens met hulp van EZ door de netbeheerders genaaid met het nieuwe absurde capaciteitstarief voor hun sportveld verlichting...). En, je wilt het niet geloven, een in korte tijd bekend geworden "armoede ster", partner van een nog Bekender Nederlander, wordt nu als promotiemiddel ingezet om de ranzigste energieleverancier van Nederland naar een "hoger" plan te gaan tillen.

Reken er niet op dat de NMa structureel en hard zal optreden tegen dit bedrijf, wat al veel te lang uit de wind wordt gehouden van de ingeslapen regenten meute in de Residentie. Ze hebben in korte tijd extreem veel klanten telefonisch weten te belazeren en ze aan krankzinnige 3-jarige contracten met volslagen absurde tarieven voor het niet gereguleerde "vastrecht levering" (€ 167,76 per jaar bij elektra en gas, en dan heb je nog helemaal niks "geleverd" gekregen, dit alles nog excl. transportkosten en energiebelasting) weten vast te naaien. Aangezien de NMa als "politieke opdracht" mee heeft gekregen die door mij veelvuldig bespotte "marktwerking" te bevorderen, gaan ze natuurlijk nooit zo'n "succesvolle energiepiraat" hard aanpakken. Een boete hier, een geheven vingertje daar, en dat is het dan. De vele duizenden getroffen klanten, die uit zichzelf nooit van hun leven voor zo'n bedrijf "gekozen" zouden hebben, zijn allemaal de lul en riskeren gigantische overstap boetes als ze tot inkeer komen voor hun megablunder door zich aan de telefoon door piraten te laten overbluffen...

U wilt verder niet weten wat er wekelijks al aan volslagen onzinnige, onnodige, peperdure aangetekende brieven wordt verstuurd om van de stiekem door NLEnergie verstuurde "contracten" (terwijl de suggestie was "informatiepakket") af te komen, en dan heb ik het nog niet over de compleet onzinnige afkoop van overstap boetes door energieholdings die krampachtig proberen hun door piraterij weggekaapte "trouwe klanten" weer in eigen huis te krijgen. Dit, beste mensen, is nu precies waar de financiële economie aan kapot is gegaan: totaal onzinnige uitgaven waar geen enkele "prestatie", "dienst", noch "product" tegenover staan. Het is allemaal gebakken lucht ten koste van extreem veel maatschappelijke onrust en woede. Dit gaat helemaal nergens over, en het heeft met een "betrouwbare energievoorziening" niets te maken!

Met duurzaamheid, hooggeschatte mevrouw Frogers, heeft het allemaal in ieder geval ook geen reet van doen. Met maximaal geld wegharken bij weerloze, op een "ongelukkig moment" via de telefoon overvallen consumenten alles...

VTO1 op een van de laatste pagina's van die absurde thread over NLEnergie bij TROS Radar, en waarom de NMa niks doet:

"... in NL lullen we veel maar doen we niks."

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=47921&start=1485


9 februari 2009: Ray is om! Lachen. Ray Meur van RayRadio moest aanvankelijk weinig weten van "energiebesparing", dat vond hij in de eerste afleveringen maar niks (ondanks "aandringen" van zowel mijn persoontje als van Jeroen Haringman). Verbruik van 6.000 kilowattuur per jaar (neen, Ray, geen "kilowatt", dat is vermogen, leggen we nog wel eens een keertje uit...), tuttuttut... . Inmiddels zit Ray, aangestoken door het genadeloze "vuur" wat Hermann Scheer uitstraalde, al over maatregelen m.b.t. tot dat oude waterbed te denken en een reeds bestelde energiemeter is onderweg. Niet schrikken, beste Ray, als je dat "ding" door gaat meten... En er komt een nieuwe koelkast, en hij heeft het over warmtepompen, en, en, en... Ray: je hebt overduidelijk het verschrikkelijk besmettelijke "virus" te pakken, geweldig, en gefeliciteerd! Dat dit "schone" virus jouw huishouden maar snel op een ultra-low verbruik mag gaan brengen. Het is een van de gezondste, meest sexy, meest gewilde "virussen" die je kunt krijgen. Het Duurzaamheids-Virus!

Ray had het over diverse uitspraken van Hermann Scheer op 3 februari, en is helemaal besmet geraakt. Je voelde die jongen helemaal stralen van duurzaamheid, dwars door de ether heen... Dat gaat nog leuk worden, de rest van het jaar. EZ natuurlijk als grote boeman (quite rightly so), die "marktwerking" voorstaat en daar eigenlijk doodordinair het verder faciliteren van de fossiele orde mee bedoelt. Ray's interpretatie van die "marktwerking" is de enige juiste. Die "markt", dat is/zijn immers WIJ. En WIJ, DE BURGERS VAN NEDERLAND, beste EZ, willen decentrale opwekking van zoveel mogelijk duurzame energie. Totdat het jullie oren uitkomt, daar in Den Haag! Massaal overstappen op duurzame energie, DAT is "marktwerking", beste EZ bureaucraten...

"Ik schaam me een beetje voor mijn eigen regering" (Ray refererend aan de ronduit ontluisterende en schraalhans-povere ontvangst van Hermann Scheer in Den Haag, met name EZ, op 3 februari) in zijn leuke gesprek met Peer de Rijk van WISE tijdens de uitzending van vanavond... Ray heeft, heel leuk, Pauw en Witteman inmiddels gemaild om bij Scheer's volgende bezoek aan Nederland (NRC Focus op 17 maart a.s.) de Minister van EZ er met haar haren bij te slepen en deze twee "grootmachten" met elkaar te confronteren. Zeg maar: Wie Oh Wie Doet "Het" Beter??? Prima, beste Ray, dit had natuurlijk in 2000 al moeten gebeuren door de toenmalige DE voorvechters of de pers. Beter laat dan nooit, goed initiatief. Laten we hopen dat het eindelijk eens tot een "serieuze" confrontatie gaat komen i.p.v. tot het overbekende, slaapverwekkende gemispel in de marge van onze CDA Minister. En, vele malen belangrijker nog: dat dan ook i.p.v. alleen maar daar over te lullen, daadwerkelijk ook fysiek het roer wordt omgegooid en Nederland op Bevel Van Het Democratisch Gekozen Parlement, het EEG gaat implementeren en alle bureaucratische blokkades overboord gaat kieperen. Desnoods alle onwillige of de gewilde ontwikkeling in de weg zittende en/of saboterende ambtenaren d'r achteraan.

Ray: "Wij lopen *&#%&@ verschrikkelijk ver achter op de rest van de wereld"... Doorpakken dus! Waarvan akte.

Countdown tot het "Maya Punt": nog 1.409 dagen...

http://rayradio.podomatic.com/ (podcast site van RayRadio, hier moet de uitzending van vanavond op verschijnen, bovenaan)

http://www.tegenstroom.nl (website van WISE met uitgebreid blog van 3 februari j.l.)
http://www.groenestroomjagraag.nl (kritische vergelijking en de HARDE stroommix labels van alle energieleveranciers in Nederland, echt groen is zeldzaam in ons fossiele land, daarbij ook niet vergeten dat een aanzienlijk deel van die "afgenomen" zogenaamde groene stroom ook nog eens via papieren windhandel uit het buitenland wordt geïmporteerd, vaak ook nog eens van reeds lang bestaande waterkracht centrales in grotendeels hydro-rijk Scandinavië, wat dus helemaal niks toevoegt aan het broodnodige duurzame productiepark...)


9 februari 2009: Uitstel behandeling capaciteitstarief... Het zat er natuurlijk aan te komen. Wie Ministeriële racekak regelingen door ongekozen energiebureaucraten in elkaar laat draaien om het volk te belazeren (capaciteitstarief) op aangeven van belangenorganisatie EnergieNed, krijgt vanzelf het lid op de neus als opeens allerlei partijen zwaar getroffen blijken te worden door de invoering van die waanzin. Mevrouw van de Hoeven moet haar beleidsambtenaren nu extra op gaan zwepen om superslinkse schijnoplossingen te gaan bedenken om de "ergste lawaaimakers" de mond te gaan snoeren. Ik zie het haar al zeggen: "Verzin een list! Hans Alders, Paulus Jansen en al die warmtepomp mensen en die gasten met hoge lift-capaciteiten vallen me continu lastig aan de telefoon!"

Ondertussen betaalt iedereen aan deze nieuwste via super-slinkse aanpassingen aan "ministeriële regelingen" er door geramde polderkolder mee in zijn/haar termijnbedragen per 1 januari van dit "unholy year". En de leveranciers die u die ongein (inclusief de 49% stijging van de energiebelasting op elektra, en de bezopen compensatie van Min. Fin.) doorberekenen zwijgen het liefst als het graf over die idiotie. Ze zouden het u eens uit moeten leggen. Doen ze liever niet, met soms verwijzing naar de leugenachtige kreten op de EZ, Energiekamer, of Consuwijzer sites over het capaciteitstarief. Of ze kopiëren die onzin gewoon op hun site, "en dat is het dan"...

De eerste geruchten sijpelen ook al door (Energeia 4 feb. 2009) over hoe "creatief" ons Zaligmakende Ministerie denkt enkele problemen te zullen tackelen. De meest ranzige is wel die voor de zwaar te treffen duurzame Nederlanders die al of niet zelf verkozen een flinke pak fossiel gas besparend warmtepomp systeem hebben en ongelukkigerwijs een capaciteit van (minimaal) 3x 35 A blijken te hebben "gekregen". Vaak totaal buiten hun weten of kennis van zaken om, en natuurlijk niet wetend dat een van de ranzigste vastrechten uit de Nederlandse energiegeschiedenis er "aan zat te komen". Wat is de truuk? Bij EZ schijnen ze te proberen om die "getroffenen" met langzaam werkend gif te paaien door ze "langzamerhand aan de hogere tarieven te laten wennen". Lees: u gaat dan dit jaar bijvoorbeeld "slechts" een paar Euri meer betalen voor de "te hoge" aansluiting, het jaar daarop weer iets meer, daarna nog wat d'r bij, etc. Totdat u gewoon aan het "bedoelde", absurd hoge niveau zit. Dat piratentarief voor 3x 35 A, waar u gewoon doodordinair dik 550 Euro per jaar meer voor kwijt zult zijn dan voor een "standaard" aansluiting van 3x 25 A. Stel dat de "economische levensduur" van de warmtepomp een jaar of 20 zou zijn, dan mag die dus niet meer dan 20x 550 = 11.000 Euro hebben gekost om alleen al die ranzige piratenbende genaamd het capaciteitstarief te compenseren, en dan heeft u dus nog niets aan onderhoud of reparaties moeten betalen...

En als die aansluiting met uw warmtepomp om wat voor reden dan ook niet "verlicht" blijkt te kunnen worden, bent u dus gewoon, het moet hier echt gezegd worden, de LUL (op termijn "om de pijn te verzachten"). Als die aansluiting wel "verlicht" blijkt te kunnen worden (mogelijk forse en dure meterkast aanpassing nodig) moet ik nog zien dat EZ, of, veel toepasselijker natuurlijk: Hansje Alders van EnergieNed, die kosten voor u gaat betalen. Ik geloof d'r niks van dat dat gaat gebeuren.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

http://www.ez.nl/dsresource?objectid=162262&type=PDF (kamerbrief van EZ, pdf, van 4 februari)
http://www.vemw.nl/cms/showpage.aspx?id=927 (reactie van VEMW, een belangenorganisatie, overigens, met een dubbele pet op, want ze willen ook "compensatie voor hoge stroomkosten" voor het bedrijfsleven. Het is maar dat u het weet)


8 februari 2009: Gehuichel, gelieg en bedrieg bij EZ woekert voort. In twee stukken op de Energeia site werd gewag gemaakt van de uitermate dubbelzinnige stellingname van het conservatieve (en veel te machtige) IEA m.b.t. de stand van zaken met de "duurzame" energievoorziening in Nederland (2 feb. 2009), en de reactie van EZ daarop in de persoon van de persvoorlichter van Diepen (5 feb. 2009, zie link onderaan). Vooral het laatste bericht is zeer veelzeggend, maar daarbij moeten ook enkele forse interpretatiefouten van Energeia zelf worden gecorrigeerd.

SDE subsidiebedrag
Er wordt namelijk geclaimd: "Het verschil tussen de basiselektriciteitsprijs (en -gasprijs) en de gemiddelde kostprijs van een duurzame energie optie bepaalt uiteindelijk het SDE-bedrag." Dan heeft de schrijver het niet goed begrepen. De SDE subsidie wordt elk jaar weer met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Dat moet voor zonnestroom nog steeds gebeuren, niemand heeft bij mijn weten ook nog maar een rooie rotcent voor de moeizaam tot stand gekomen en geregistreerde productie in 2008 van SenterNovem overgeboekt gekregen... Dat uiteindelijke "subsidie bedrag" bestaat uit het verschil van het door EZ van ECN/KEMA overgenomen basisbedrag voor de betreffende "duurzame techniek" (bedrag uit het startjaar van de "beschikking", voor zonnestroom was dat in 2008 56,4 eurocent/kWh) en het correctiebedrag. Wat voor zonnestroom gelijk zou staan aan de voor dat jaar geldende (en slechts achteraf het volgende jaar "vast te stellen", nog steeds voor 2008 niet geschied...) gemiddelde elektriciteitsprijs in de Nederlandse markt. Die in het Energeia artikel genoemde "basiselektriciteitsprijs" is slechts de door ECN Beleidsstudies/KEMA vastgestelde (en door EZ over te nemen) "bodem in het vat". Als door bijvoorbeeld een onverhoopte extreme verdieping van de mondiale economische crisis (of, in het compleet fictieve, utopische geval van "geslaagde marktwerking"...) de olie- en gasprijzen omlaag zouden schieten, en dus ook de nauw aan de gasprijzen verknoopte (nader vast te stellen) "gemiddelde" elektraprijs onder de voor 2008 vastgestelde basiselektriciteitsprijs van 20,5 eurocent/kWh zou kunnen gaan zakken, blijft de SDE subsidie op het verschil steken en wordt deze in dat geval dus niet meer hoger. Wat dus forse financiële benadeling voor bijvoorbeeld de zonnestroom investeerder zal gaan opleveren, omdat die dan met een groeiend "gat" tussen zijn SDE subsidiecomponent (per jaar bijgsteld) en de salderingscomponent (per half jaar veranderend, bij komst slimme meter mogelijk een grote variabele puinhoop wordend) zal kunnen komen te zitten. Wat, overigens, ook nog eens in extremo afhankelijk is van zijn/haar specifieke leveringscontract (hier heeft nooit iemand het over als het over de financiële aspecten van de SDE gaat!). Overigens is nog steeds compleet onduidelijk hoe de tovenaarsleerlingen van EZ die mysterieuze "gemiddelde elektriciteitsprijs in de NL markt" voor elkaar gaan boksen, want daar kun je in extreme mate mee sjoemelen, afhankelijk van wat voor "liberalisings- en piratentarieven-" rommel en dubieuze, oncontroleerbare "wegingsfactoren" je allemaal in die black box gaat zitten stoppen. Junk in = junk out.

Bovendien zijn er nog meer "correcties" mogelijk die met die "basiselektriciteitsprijs" verder ook niets hebben te maken (o.a. mogelijk te implementeren emissierechten compensatie, compleet bezopen en fictieve "onbalans-compensaties", dat soort ongein). Hangt verder ook van de specifieke duurzame energie optie af.

Ik geef hierbij direct toe (lees ook mijn 8 pagina's bureaucratische nachtmerrie daarover) dat die hele SDE regeling krankzinnig ingewikkeld in elkaar is gezet, alleen daarom al voor investeerders een grote, bepaald niet "stimulerende" verschrikking is, en dat het voor een normaal mens sowieso niet is te volgen. Maar een vakjournalist had dit wat beter na moeten zoeken.

EEG Umlage
Interessanter is de claim in dat artikel over de EEG Umlage in Duitsland die wordt "vastgepind" op 1 eurocent/kWh. Dat is echter geen "vast" bedrag, maar veranderlijk op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde productie van duurzame elektriciteit onder de snoeihard in Wet vastgelegde EEG condities. De ontwikkeling van die Umlage tot en met 2007 kunt u hier zien (pdf) op de uitmuntende Erneuerbare Energien site van het Duitse BMU. Daar staat het bedrag voor 2007 inderdaad "provisional" op 1,0 cent/kWh gesteld (in startjaar 2000 voor het EEG nog slechts 0,2 cent/kWh). Op basis van de door overheidsinstantie BDEW nauwkeurig, maandelijks gevolgde marktontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de zogenaamde "EEG Quote" en de uiteindelijk daaruit resulterende "EEG Umlage" (opslag per kWh), heeft Rob de Bree van de onterecht compleet door de NL autoriteiten (ECN/KEMA inclusief) genegeerde site Siderea.nl alvast prognoses voor zowel 2008 als voor 2009 gemaakt. Hij komt op bedragen van 1,15 eurocent/kWh voor 2008 en op 1,29 eurocent/kWh voor 2009. Dat laatste getal zou een onderschatting kunnen zijn, want vooral de (nu nog) "duurdere optie" zonnestroom is ook in 2008 weer extreem hard gegroeid bij de oosterburen (mogelijk 1,8 GWp bijgeplaatst, is nog lang niets definitiefs over bekend). Desondanks zou een huishouden in Duitsland in 2008 voor die EEG Umlage nog steeds maar 45 Euro per jaar hebben betaald bij genoemde € 0,0129/kWh en een afname van 3.500 kWh/jaar, 7 Euro minder dan de volkomen geflopte (per 2006 ten grave gedragen) MEP bijdrage die ieder huishouden (en verder geen enkel bedrijf of organisatie) betaalde in Nederland. Met echter absurd veel meer duurzame elektra productie tot gevolg in het totaal onvergelijkbare Duitsland, omdat daar NIETS wordt "gecapt", dat is namelijk per definitie je eigen duurzame ontwikkeling om zeep helpen, en dat is beslist niet de bedoeling van de Duitse overheid... Zuinige verbruikers betaalden in de BRD zelfs (veel) minder, want "de vervuiler betaalt" is een in Duitsland hoogstaand, en in de praktijk ver doorgevoerd principe, terwijl dat nobele uitgangspunt in Nederland al jarenlang is, en nog steeds erger wordt verkracht...

Een andere "vergissing" van de Energeia auteur is dat geclaimd wordt dat de "energieleveranciers" de (niet met name genoemde) Kostendeckende Einspeise Vergütung aan de duurzame opwekkers uit zouden keren, wat weliswaar een absurd vaak gemaakte fout is in het blunder op blunder stapelende Nederland, maar wat echt pertinent niet waar is. Niet de "geliberaliseerde marktpartijen" genaamd de "leveranciers" moeten wettelijk verplicht die vergoedingen uitkeren. Het zijn en blijven de netbeheerders die dat allemaal moeten regelen bij de oosterburen, daarbij aan zware kettingen vastgelegd in de Wet. Dit is echt een onvergefelijke fout voor een vakjournalist. Ook wordt regelmatig gerefereerd aan "energie" als het om het EEG gaat, terwijl dat uitsluitend duurzame elektriciteit (en wel: nauwkeurig in Wet vastgelegde, vele dubieuze opties uitsluitende duurzame bronnen) betreft. Voor duurzame warmte is een compleet nieuwe hernieuwbare Warmte Wet ontworpen, warmtekracht koppeling heeft zijn eigen wetgeving, biobrandstoffen etc. idem: allemaal zeer degelijk en per energie "modus" geregeld. Het is bovendien niet "slechts 20 jaar", het is 20 jaar en de periode vanaf netkoppeling in het voorafgaande jaar, dus in veel gevallen bij vroege netkoppeling in januari bijna 21 jaar lang...

Het is niet voor niets dat iNSnet.org zegsman Peter van Vliet met de feed-in actie het Duitse systeem zo snel mogelijk geïmplementeerd wil hebben in Nederland, en met hem duizenden andere organisaties en burgers. Het is het enige systeem wat aantoonbaar in de praktijk, al acht jaren lang, extreem goede resultaten geeft, en wat de rete-conservatieve, conventionele sector van onder af openbreekt.

De (voorspelbare) reactie van EZ
De heer van Diepen, persvoorlichter van EZ die moet proberen het wanbeleid daar te vertalen in positieve, van de hete brei af leidende bewoordingen aan de journalist die op het spreekwoordelijke bureaucraten-beton van dat ministerie klopt, probeerde direct korte metten te maken met de "onzalige suggesties" van het IEA en de interpretatie daarvan bij Energeia (waar ze vaker "akkefietjes" mee hebben). Hij suggereerde doodleuk, daarbij waarschijnlijk een eerdere zoveelste brief van EZ aan de Tweede Kamer in gedachten hebbend, dat er weinig kans is op overname van het Duitse systeem. Met daarbij de slaapverwekkende, al vaker geuite nonsens dat met de Nederlandse SDE "de kosten in de hand kunnen worden gehouden", de onbewezen claim dat "Duitsland met enige interesse naar ons systeem zou kijken", en dat bedrijven in NL volgens nota bene de Minister van EZ zelf met de SDE "investeringszekerheid van zeker 10-12 jaar" zouden krijgen. Ook had van Diepen het blijkens het Energeia stuk over de door IEA gesignaleerde trendbreuk door de MEP in augustus 2006 een nekschot te geven (CDA-er Joop Wijn die net naar de nieuwe "Staatsbank" ABN AMRO is vertrokken o.l.v. VVD-er Zalm...) en pas 1 april een nieuwe, extreem bureaucratische regeling in gang te zetten als "onwenselijke marktverstoring". Hij vond dat de IEA met de suggestie van implementatie van een "Duits feed-in systeem" voor Nederland daarbij precies hetzelfde wilde waar zij EZ van beschuldigden. Namelijk: (alweer) "een trendbreuk" in subsidieregime. Met de niet uitgesproken boodschap: gaat u allemaal maar lekker slapen, wij gaan de komende 15 jaar gewoon die "prachtige en stimulerende" SDE regeling er door drukken, ook al wordt het niks: we gaan dit niet meer veranderen (dat noemen ze bij EZ misschien wel: een "robuust lange termijn beleid"...).

Het grote verschil
Dat de subsidiekosten met de SDE in de hand zouden kunnen worden gehouden was al van meet af aan duidelijk: het is een bomvol caps zittende regeling die bewust zo ontworpen is omdat, juist vanwege die "ramp-MEP" (een van vele Staatsblunders op het vlak van duurzame energie) er een politiek dictaat was uitgegaan om die kosten "voortaan" in de hand te houden. Er is echter helaas nooit gekozen voor een nationaal kWh opslag systeem wat juist monumentale bedragen voor feed-in tarieven vrijmaakt, zonder problemen, zie Duitsland. Ook vooral, omdat EZ als de dood is dat ze de "ontwikkelingen" dan niet meer kan sturen, zoals ze al vele jaren de energiemarkt in ons land in een stalinistische fossiele wurggreep houdt. Vandaar die "keuze" voor het immer politiek bloedhete Staatsbudget afhankelijke systeem, waarmee EZ vervolgens binnen de SDE zeer bewust alles knijpt, maximeert, en inpakt. En dus nooit zal accepteren dat decentrale opwekking van energie (met name: elektriciteit) "uit de klauwen" gaat lopen, want dat is veel te bedreigend voor de dominante positie van hun vriendjes bij de energie holdings.

Duitsland zit volgens recente geruchten al op 18% duurzame elektriciteit (het merendeel van onberispelijke hernieuwbare oorsprong), en nog steeds hard groeiend. Het stervensrijke Nederland is teruggezakt naar een extreem schandalige 6% in 2007 (CBS), met nog steeds een hoge component dubieuze biomassa bronnen, en een extreem onzekere groeipotentie door een afschuwelijk, niet "stimulerend" SDE systeem. Waarbij voor 2008 een ronduit schokkende 67,2% van de door EZ "geplande" capaciteit helemaal niet is ingevuld... Hoezo, "uit de hand lopende subsidiekosten"??? Het geld wordt niet eens besteed in 2008!!! Quod erat demonstrandum, hooggeschatte EZ ambtenaren...

Duitsers "neigen naar NL SDE"???
De reeds eerder in zeer omfloerste bewoordingen geuitte suggestie dat "Duitsland" met interesse naar het NL SDE systeem zou kijken mag eerst wel eens met wat documentatie van de enige penvoerder van het EEG, zijnde het door EZ gehate BMU (super VROM), geïllustreerd worden. Het zou me niets verbazen als EZ lekker heeft zitten stoken bij de aartsrivalen van het BMU, hun minstens even conservatieve, fossielen, "carbon capture and sequestering" (van kolencentrales), atomen, en "marktwerking" pushende collega's bij het door het CDU/CSU gedomineerde Wirtschaftsministerium, BMWi onder leiding van CSU Minister Michael Glos. Dat regelmatig knallende ruzie heeft met het door SPD Minister Sigmar Gabriel gerunde, het laatste jaar fors gegroeide BMU, en wat voor de politieke uitkomst van de novelle van het EEG voor 2009 in bedekte bewoordingen wraak heeft gezworen. Als EZ denkt het Nederlandse parlement te kunnen besodemieteren door te stellen dat het Duitse Wirtschaftsministerium "wel iets zou zien in het kreupele Nederlandse SDE systeem" (vooralsnog nergens gedocumenteerd), terwijl het BMU de enige verstandige en verbijsterend positieve resultaten boekende koers blijft voortzetten en daarover dan ook het monopolie heeft, vergist ze zich - hopelijk - ernstig. Maar dan zal het Nederlandse parlement voor hun onafhankelijke informatievoorziening zich wel zelf bij de Duitsers dienen te informeren over hoe het werkelijk zit, in plaats van zich continu te laten voorliegen door de pakken fossiel en nucleair boter op het hoofd hebbende beleidsambtenaren en - indirect - de persvoorlichter(s) van EZ...

SDE 10-12 jaar???
Verbazingwekkend, die claim van "10-12 jaar investeringszekerheid" voor het bedrijfsleven door van der Hoeven. Hoe komt ze daar bij? De Ministeriële "Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008" van haar bloedeigen Ministerie vermeldt voor wind op land, zonnestroom, en afvalverbranding (...) keihard 15 jaar SDE subsidie. Stortgas of biogas uit AWZI's of RWZI's, biomassa, en hernieuwbaar gas mogen op 12 jaar rekenen (Staatscourant 3 maart 2008), evenals de later (SC 21 juli 2008) toegevoegde optie "biogas uit [co-]vergisting". Ik zie nergens "10 jaar" staan, en die 15 jaar voor de eerste 3 opties wordt niet eens genoemd door de minister... Is van der Hoeven verkeerd geciteerd, of weet ze het allemaal ook niet meer zo helder voor de geest te halen, die afgrijselijke getallenrimboe van de elk jaar weer door haar beleidsambtenaren op de schop te nemen, permanente investeringsonzekerheid genererende SDE???

De crux
Dit ging allemaal over de (vermeende) "beloftes van" de SDE. Zeg maar, de kontdraaiierige repliek van EZ op de beschuldigingen en bezwaren van de IEA over de gruwelijk in de papieren en bureaucratische mist lopende "ondersteuning van duurzame energie in Nederland". Maar wat missen we hier voor de volle honderd procent in de reactie van EZ? Juist ja! EZ rept in hun reactie met geen woord over het dictaat van datzelfde, minstens even huichelachtige IEA om zo spoedig mogelijk werk te gaan maken van de uitbouw van kernenergie in Nederland. Blijkbaar is dat "dictaat", door een extreem conservatief en ondemocratisch bolwerk van nauw met de conventionele energiesector gelieerde bureaucraten, koren op de molen van de beleidsambtenaren van EZ. Voor mensen die iets dieper in het energie dossier glaasje hebben gekeken wellicht niet verbazingwekkend of onthullend. Maar het is wel tekenend dat EZ uitgebreid ingaat op vermeende misstanden rond duurzame energie in Nederland, en alle kanten op draaiend leugentjes rondstrooiend de beschuldigingen van zich af proberen te werpen. Terwijl ze tegelijkertijd stiekem ja-knikkend en stilzwijgend het hondsbrutale kernenergie gemasseer door datzelfde IEA over zich heen laat komen. Wie zwijgt stemt toe. EZ is een ramp ministerie voor de bevordering van duurzame energie, en ze zijn er op gebeten om kernenergie door onze strot te (laten) duwen, linksom of rechtsom, dat maakt ze geen biet uit. Mark my words.

Tot slot: gedenk de woorden van Scheer
In zijn magistrale voordracht op het jubileumfeest van WISE had Hermann Scheer het over de continue desinformatie campagne over de potentie van duurzame energie door de grote energieholdings in Duitsland, eind negentiger jaren, om invoering van een wettelijk verankerd systeem ter bevordering van decentrale opwekking van hernieuwbare energie te voorkomen. De geschiedenis lijkt zich niet alleen te herhalen in ons door fossiele holdings gedomineerde Nederland. Het is hier nog vele malen erger: ons bloedeigen Ministerie van Economische Zaken is regelmatig de boel aan het besodemieteren, verdraait de waarheid, probeert continu de maatschappelijke discussie weg te leiden van decentrale duurzaamheid, en loopt het aan de fossiele leiband van een steeds erger wordende monopoloïde energie structuur in een volkomen geflopte "geliberaliseerde" markt. Het werd tijd dat het volk wat lijdt onder deze fossiel(-nucleaire) terreur eindelijk eens in opstand gaat komen en de duurzame revolutie af gaat dwingen, net als Duitsland al een decennium geleden heeft gedaan...

Bron: Energeia, 2 en 5 februari 2009

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=389 (de antwoorden van EZ, bericht van 5 februari)


 
^
TOP

8 februari 2009: Trapje na van WISE. Op de Tegenstroom site van WISE staan de twee filmpjes die in hun live blog ook al werden gelinkt (en door mij besproken), met een zeer sappige introductie. Ik raad u beslist aan dat stukje te lezen (en die filmpjes te bekijken, en mijn commentaar daarop). De mooiste bewaarde WISE voor het laatst, afgezien van de sneer naar "SPD bloedverwant" Diederik Samsom die blijkbaar nog steeds vindt dat de Nederlandse SDE superieur (?????) is aan het beestachtig slim doordachte en compleet in Wet vastgenagelde, totaal anders gefinancierde, en dus vele malen succesvollere en enorme impact hebbende Duitse EEG....

De laatste zinnen van de introductie van de fimpjes:

"En ja hoor, de volgende dag belde Economische Zaken; waarom Scheer niet met van der Hoeven had gepraat...?

Nou EZ; dat was omdat jullie minister niet op tijd voldoende enthousiasme toonde. Maar we willen Hermann Scheer best nog een keer uitnodigen."

Zo, die kunnen de EEG (en Scheer) haters bij EZ in hun zak steken. Wie niet horen wil, moet maar voelen (en mevrouw vd H. was de dag van het bezoek nergens te vinden, dus die vond het bezoek van Dr. Scheer blijkbaar sowieso niet interessant...). 1-0 voor WISE...

http://www.tegenstroom.nl/node/985


8 februari 2009: Citaat van de maand. Uit Milieudefensie Magazine nummer 38(1/2)/januari 2009: 8. In een vlammend betoog van "de man die in Bali in tranen uitbarstte", Yvo de Boer, hoofd van het VN-Klimaatbureau:

"Als je kijkt naar de bijdrage van de energie-intensieve industrie aan het bruto nationaal product of het aantal banen, dan vind ik het af en toe verbijsterend dat ze er nog zo goed in slagen om de politiek een bepaalde kant op te krijgen."

Vlak na lezing van dit artikel stuitte ik op het politieke fascisme om de invoering van die microscopische "ticket tax" op vliegtickets (de meest klimaatverwoestende soort van transport) weer te gaan afschaffen (limbabwiaan Eurlings: "vliegen moet weer goedkoper worden"...), diezelfde halve zool wil er binnen no-time allerlei asfalt door gaan drukken door de wet effekes naar zijn zin wat op te rekken (asfalt wat binnen no-time weer helemaal vol oliezuipend en klimaatvernietigend blik met slechts 1 persoon achter het stuur staat), is er een geplande nieuwbouw van kolen- en gascentrales met een gezamenlijke capaciteit van een absurde, net vol claimende 10.000 Megawatt waardoor Nederland Vieze Kolenstroom Exporteur dreigt te gaan worden (en uiteraard geen ruimte meer voor duurzaam), stelt de VEMW voor om de energieintensieve industrie voor vermeende hoge stroomkosten te laten compenseren (terwijl de Nederlandse huishoudens van hen blijkbaar financieel mogen doodbloeden), willen de atoomfascisten van het IEA "dat Nederland opschiet met het laten accepteren van meer kerncentrales", en wordt op Energeia gewag gemaakt van het feit dat de Ministeries van Economische Zaken (voorspelbaar), maar ook van Milieu (zijn ze helemaal van de ratten bezeken daar?) belastinggeld gaan wegsmijten aan het transport van de CO2 die de nieuwe kolencentrales van hun dikke energievrindjes moeten gaan faciliteren met de onbewezen grootschalige opslag van hun ongewenste klimaat-afvalproduct. En zo zijn er vast nog wel enkele zaken meer waarvan elk weldenkend mens het vruchteloze hoofdschudden subiet op laat houden en al snel overgaat tot het haren uit de hersenpan rukken van zoveel fossiel-nucleaire debiliteit in een ooit "beschaafde", maar steeds rapper naar Armageddon afglijdende, zwaar zieke samenleving...

http://tinyurl.com/b4d996 (verkorte link naar MM januari 2009, pdf 3,81 MB, met name artikel pp. 6-9 met interview Yvo de Boer, "Het roer moet fundamenteel om".)


6 februari 2009: Polder PV's bijdrage aan de WISE feestvreugde. Het was weer effe flink doorwerken geblazen, er kwam ook nog eens nieuw materiaal bovendrijven, maar eindelijk is hij af. Mijn uitgebreide bespreking, analyse, en wat leuke foto's van DE bijeenkomst van het jaar (als het aan mij ligt): het jubileumfeest van WISE op 3 februari jongstleden (hiephiephiephoeraaaaaahhhh!). Met een verpletterende bijdrage (en een kort privé interview...) met de Godfather van Duurzame Energie, Hermann Scheer.

Uiteraard "wind Polder PV er weer geen doekjes om" en "neemt de polderjongen als vanouds geen blad voor de mond". Het blijft echter netjes en, hopelijk ook voor u: smakelijk.

Uiteraard heeft Polder PV voor WISE een hele aparte pagina ingeruimd.

 


3 februari 2009: NMa juicht, Brussel jankt, de energieconsument ... ??? "Brussel vindt het aantal overstappers onder de maat en niet getuigen van een levendige vrije markt", zo schrijft Frank Straver in zijn analyse van het gepruttel rond de gruwelijk slecht functionerende "geliberaliseerde energiemarkt" in Europa. De NMa zit echter te soppen van die ene procent "stijging" aan overstappers, maar ja, die is met alles blij wat ook maar in de verste verte riekt naar een microscopisch stukje "marktverbetering". Want de "markt" is een (politiek gewilde) religie, en als die religie al in de groeipotentie hebbende geboortefase nogal gaten vertonende schraalhans symptomen begint te vertonen, is de beer los.

Brussel gaat nu "diepgravend" onderzoek laten doen naar die slecht functionerende markt. Het zal allemaal wel weer mooie rapporten op gaan leveren. Maar switchen door die domme burgers? In grote getalen? Ja, als Bruin Kolen Boer RWE Essent daadwerkelijk gaat overnemen en, zo hoopt Polder PV althans (tegen beter weten in), de klanten massaal over zullen stappen naar bijvoorbeeld Greenchoice. Misschien dat zoiets een "belangrijk signaal" zal geven aan de fossiel-nucleaire promotoren die over ons land hun "liberaliserings-zegen" blijven uitspreken. Die 8% "overstappers" zijn ongetwijfeld voor een fors deel door energiepiraten als NLEnergie op extreem slinkse wijze door de telefoon aan een 3-jarig wurgcontract met schandalige boeteclausules "geholpen" (zie o.a. deze gruwelijke, reeds uit 94 pagina's bestaande thread op het Tros Radar Forum...), dus of je dat nu "geslaagde marktwerking" moet noemen of, laten we even gewoon de spijker op de kop slaan, "moderne piraterij van het zuiverste water", met verschrikkelijke gevolgen, mag u zelf invullen.

De NMa zit continu op het "voordeel" van overstappen te wijzen, en zit daarbij alleen maar naar de (vermeende) financiële "voordelen" te kijken. Niet verbazingwekkend hebben ze een heilig geloof in "verbetering" van die markt door de zwaar door belangenorganisatie EnergieNed gepushte "slimme meters" en het "leveranciersmodel van facturatie". Die meters worden nu al intens gehaat door velen, decentrale opwekkers incluis, er zijn zeer grote gevaren aan verbonden (zoals door de netbeheerders gewilde dubbele meetdiensten, waarmee een fors deel van de zonnestroom opwek financieel geneutraliseerd dreigt te gaan worden). En als dat "leveranciersmodel" staat voor de gigantische blunders die op mijn jaarnota reeds stonden (inmiddels op foutieve, maar voor mij licht voordelige wijze gerepareerd op mijn verzoek van een correctienota), of de super ranzige, nietszeggende bende nulkommaniks ("uw vereenvoudigde jaarnota") die ik als beheerder van de gemeenschappelijke voorzieningen hier van NUON Energie ontving, kunnen we onze lol op met die door de NMa "verzekerde betere marktwerking".

Van mij kan zowel de NMa, EZ, als "Brussel", de boom in met die "marktliberalisering" die reeds bakken met ellende over ons heeft gebracht en nog steeds brengt, en die onwaarschijnlijke hoeveelheden rapporten, vergadertijd, ambtenarensalarissen, etc. kost. Met de vele malen belangrijker af te dwingen duurzame energie revolutie heeft het allemaal bar weinig te maken, namelijk, terwijl daar juist de prioriteit zou moeten liggen in Europa. Integendeel zou ik willen zeggen, gezien de rampen die over ons land zullen komen als concerns als RWE hun zin krijgen: dan loopt decentrale opwekking van duurzame energie op alle fronten groot gevaar. Dat is onacceptabel!

http://tinyurl.com/dhluvk (verkorte link naar het persbericht van de NMa "nog niet tevreden...", met links)
http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=383 (analyse van Europese "reactie" op de disfunctionerende E-markt)


 
^
TOP

29 januari 2009: Even wat schaamteloze reclame voor WISE. Een club die al (bijna) 30 (DER-TIG) jaar lang zich verzet tegen de machtige, stiekem door de politiek gemasseerde en gefaciliteerde nucleaire lobby met marginale budgetten verdient het uiteraard voor de volle honderd procent om even in het zonnetje gezet te worden. Zoals bekend, komt niemand minder dan Hermann Scheer ("Sun or Atom: The Fundamental Conflict of the 21st Century", uit zijn must-read boek Energy Autonomy) WISE haar jubileumfeestje opvrolijken. En er zit een kans in dat de polderboy hem (ook) wat vraagjes mag stellen...

Hieronder de (essentie van) de inhoud van een e-mail van WISE voor de genodigden in Amsterdam, waarin wordt beschreven hoe u thuis ook gewoon mee kunt/mag doen met de feestvreugde. Lees het goed. A.s. dinsdagavond, 3 februari 2009, is het zover. Het programma in Felix Meritis (Keizersgracht 324, Amsterdam, alleen genodigden) loopt van 19h15 tot en met borreltijd om plm. 22h10. Centrale "vraag" van de avond is, het zal u niet verbazen:

"Moet er in Nederland een nieuwe kerncentrale gebouwd worden?"

Eerste reactie Polder PV: verkeerd geformuleerde vraag. "We moeten immers helegaar niks". Beter had de vraag gesteld kunnen worden in een vorm zoals dit:

"Is het, met alle kennis die we anno 2009 hebben, met de actuele, zeer verschillende energiecrisissen (waarvan de "elektrische" wel de minste zorgen zou moeten baren), de financieel-economische stormen, en de nooit ingevulde millennium doelstellingen in het achterhoofd, de extreem snelle ontwikkelingen in technologische innovatie en voortgaande, snelle marktgroei in talloze duurzame energie opties (waaronder de zon-afgeleide takken van sport de grootste potentie hebben), en de uitdrukkelijke wens van velen om een decentrale, door zoveel mogelijk burgers actief gedragen energievoorziening in te gaan richten, wel verstandig om op het heilloze pad van centralistisch georiënteerde, slechts weinigen verrijkende, en zware en dure transportnetten claimende kernenergie verder te gaan?"

Antwoord Polder PV:

WISE verjaardagsfeest ­ kan ook thuis meegemaakt worden!

We zitten vol. Ruim 250 mensen komen naar onze jubileum-bijeenkomst, dinsdag aanstaande.

Overdag gaan we op pad met onze gast, Hermann Scheer. Naar de minister, kamerleden, media bedrijven en activisten. Dat gaan we ook allemaal vastleggen, op film en band.

Voor iederen die niet naar de zaal komt is er toch volop de mogelijkheid om mee te doen, actief of passief;

WISE goes namelijk hip. We verslaan het hele gebeuren, inclusief de speech van Hermann Scheer, op een liveblog. Een liveblog is een nieuwe vorm van live verslaglegging via internet. Verslaggevers maken samen met fotografen, videojournalisten en aanwezigen een verslag met sfeerimpressie van de het jubileum. Bezoekers van ons liveblog kunnen deelnemen door te reageren. Door deelname van mensen ter plekke en elders maken we met het liveblog een ander, democratischer verslag dan een traditionele samenvatting achteraf.
Zie een voorbeeld van een liveblog over de inauguratie van President Obama, http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1134474.ece.

Om ons liveblog tot een succes te maken, en om zoveel mogelijk mensen te
bereiken met de boodschap van Scheer, hebben wij uw hulp nodig! Als u niet ter plekke aanwezig kunt zijn in Felix Meritis, nodigen we u uit om dinsdagavond op onze site http://www.tegenstroom.nl het liveblog te volgen. U kunt zich nu al aanmelden zodat u een herinneringsmail krijgt als de liveblog start* [PPV: rechtsboven op de gelinkte webpagina]

Dan nog iets; vanaf vandaag online:
http://www.kernenergieinnederland.nl, de meest uitgebreide geschiedsbeschrijving van 50 jaar debat over kernenergie. Met heel veel originele documenten en interessante nieuwe feiten. Gemaakt door onze collega's van st. Laka, zie: http://www.laka.org

Bedankt!

De mensen van WISE Amsterdam

* Promoot het liveblog met Hermann Scheer op internet:

* Hyves:
http://tegenstroom.hyves.nl/events/3380075/Jubileum_WISE_en_Liveblog/
* Facebook:
http://www.facebook.com/event.php?eid=57139164459

Ik ben zeer benieuwd naar dit verjaardagsfeestje. Herman Scheer bezoekt op 17 maart a.s. ook al een bijna 400 Euri pp. kostend NRC Focus seminar in de Beurs van Berlage (voor het "sjiekere publiek", zullen we maar zeggen, sponsors zijn daar naast de Beurs zelf o.a. Mercedes-Benz, ING, e.a. bedrijven en betalende deelnemers ontvangen zijn boek Energy Autonomy...).

Andere gasten op 3 februari bij het stukken kleinschaliger opererende WISE: JanWillem Storm van Leeuwen (van de kritische berekeningen over de vermeende "CO2 neutraliteit" van kernenergie), Ebel Kemeling (economische haalbaarheid), Rob van Rees (directeur Greenchoice), Frank v.d. Heuvel (directielid Delta ...), en Harry Droog, (transitieplatform duurzame elektriciteit en ... voormalig directeur EPZ, de exploitant van ... Borssele).

Gaan we d'r effekes een centralistisch aangestuurde, nooit (meer) door burgers weg te krijgen, COVRA en zoutmijnen (???) voor de nodige duizenden jaren met afgrijselijk afval vol proppende, Delta, RWE/Essent en/of EDF gelukkig makende nagelneue kerncentrale door rammen a.s. dinsdag, of gaan we dat "ding" definitief begraven? U mag meedoen. Tot dinsdag!

actueel 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20>>>


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)