starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Inkoopacties anderszins
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

SOLARENERGYRGY

"Inkoop acties" Nederland deel 2:
andersoortige projecten

Lijst verplaatst vanaf inkoopacties pagina sec, i.v.m. omvang

Meest recent toegevoegd op deze pagina

Bronvermelding verplicht

Daklease en andersoortige PV-projecten door "derden" georganiseerd
(incl. "zelflevering" projecten, "het nieuwe salderen", etc.)
Leesvoer daklease
Laatste toevoegingen aan deze webpagina

Stroomafname aanbieders projecten energie uit hernieuwbare bronnen


Overzicht "daklease", "postcoderoos" projecten, en andersoortige constructies

Indien prijzen worden vermeld (niet altijd), wordt een schuindak plaatsing verondersteld. Systemen op platte daken zijn bijna altijd iets duurder vanwege het benodigde opbouw materiaal. Prijzen worden meestal vermeld in Euro per Wattpiek opgesteld nominaal DC vermogen (het standaard geteste vermogen van de PV-modules, dus gelijkstroomzijdig). Daarbij wordt uitgegaan van de "gemiddelde stickerwaarde" zoals die in aanbiedingen staan vermeld.

Bronvermelding verplicht
Ook al komt een groot deel van de informatie in onderstaande tabel, en verder op deze overzichtspagina van "openbare bronnen", waaronder vele tientallen websites, een fors deel van de hier getoonde informatie is met bloed, zweet en tranen in ruim anderhalf jaar tijd onbetaald door de webmaster van Polder PV bij elkaar gebracht in een uniek overzicht. Een deel van de inhoudelijke info is door moeizame eigen research tot stand gekomen, deels afkomstig van contacten met het bedrijfsleven en met vele contribuanten die via fora en e-mails onschatbare extra informatie hebben aangeleverd over de stand van zaken in Nederland op dit gebied (u mag gerust stellen: een "crowd" gedragen initiatief waaraan het bekende slijk der aarde niet te pas is gekomen).

Een eerste synthese van deze unieke tabel is door Polder PV gepresenteerd op 14 mei 2012 tijdens The Solar Future in Haarlem (zie o.a. video New-Energy.tv). Het zal u duidelijk zijn dat "een simpele verwijzing" naar deze webpagina, of een korte algemene beschouwing van het gepubliceerde materiaal mag, maar wel met een duidelijke copyright vermelding:

Bron © http://www.polderpv.nl/inkoopacties_Nederland.htm#lijst_inkoopacties_PV (Polder PV, Leiden)

Mede gezien een ernstig incident, door mij vastgesteld eind januari 2013 is het echter uitdrukkelijk verboden (grote) delen van deze door mij met veel moeite gesynthetiseerde tabel over te nemen.

Voor de al lang geldende "gebruiksvoorwaarden" van de website Polder PV door derden, verwijs ik u door naar het bericht van 14 augustus 2010 op deze website.

Toegevoegd aan deze webpagina dd. 29 januari 2013.

 


Daklease, huurkoop constructies, "kropje sla" (zelflevering voor de meter) modellen, collectief eigenaarschap, "revolving fund", "crowd-funding" constructies, renovatie concepten, en per 1 jan. 2014: "postcoderoos" initiatieven***, etc.:

123energie.nl Commercieel PV-systeem lease bedrijf. Met basis- of premium pakketten. Woning met minstens 16 m² dakoppervlak, schuin dak tussen ZW en ZO. Eerste 6 jaar huur van een paar tientjes per maand afhankelijk van pakket, daarna een derde deel meer betalen per maand. ET Solar modules, Aurora Power-One of Samil SolarRiver omvormers. Polderkolder van "verwachte 7% stijging energieprijs/jaar". Details voorwaarden en garanties e.d. onbekend (aanvraag doen). KVK ander adres? http://www.123energie.nl
Culemborgsecourant.nl (30 maart 2013)

Stichting 1miljoenwatt, initiatief van 3 heren (waarvan Olieslager, bekend van Toes Solar op persoonlijke titel participeert) om zonneparken op te richten en burgers te laten participeren (600 Euro minimum inleg). Hetzij via "kropje sla model" (als het "mag" van Belastingdienst), hetzij Via soort aandeel constructie met "zonnerente" (60 Euro "per paneel") en vergroening v/d eigen consumptie via zgn. Garanties van Oorsprong. Project gaat buiten AFM controle om gezien schaal crowdfunding per participant. Intrigerend, en doortimmerd salderings-document (pdf) en andere interessante documenten. Waarvoor compliment. Essent als participant in het hele project vanwege hoofdsponsor-schap FC Groningen.

Eind mei 2013 werd eindelijk het eerste concrete project aangekondigd, wat werkt via zogenaamde "ZoNbligaties". Eerste deel Euroborg volledig geclaimd, vervolg september 2014 afgerond. Zie bespreking Polder PV. En zie ook Zonnepanelendelen.nl.

Tweede deelproject eindelijk afgerond met officiële opening op 29 september 2014, met in totaal 1.092 verkochte PV modules (270 Wp ZNShine modules, totaal 295 kWp) via crowdfunding aan 380 deelnemers. NB: project met 2 wolkenkrabbers aan zuidzijde, groot deel stadion dak tot terra non grata verklaard.

Organisatie uitgebreid, leidend tot het tot 2016 meest succesvolle crowdfunding platform "Zonnepanelendelen", zie vele projecten op de website aldaar.

http://www.1miljoenwatt.nl
Euroborg 300 kWp project Groningen (bespreking Polder PV)
Project pagina 1e deelproject Toes Montage

Oogtv.nl (29 sep. 2014, viering voltooiing project

Succesvol vervolg (zie aparte entry):

https://www.zonnepanelendelen.nl

De Alliantie / Do The Bright Thing. Minstens 100 zonnepanelen op appartementen van deze corporatie in noordelijke Randstad voor 31 dec. 2012. Constructie met DTBT (Rob van Rees / Greenchoice off-shoot) onduidelijk, details onbekend. Huurkoop? Persbericht (pdf) op site De Alliantie (8 juni 2012)
Amsterdam Zuidoost - subsidie van Stadsdeel Zuidoost voor voorbereiding (niet investering) collectieve PV projecten incl. postcoderoos beschikbaar tussen 10 februari en 15 sep. 2014. 30.000 Euro, max. 3.000 Euro per project, max. 75% van kosten. Ook opzet inkoop collectieven mogelijk. Kennis delen achteraf over ervaringen opstart is voorwaarde.

Stadsdeel website (10 feb. 2014)
Dichtbij.nl (11 feb. 2014)

Bevordering van de doorstroming in de woningmarkt, Gemeente Rijssen-Holten (Ov.) Bij koop bestaande woning met label F/G, vanaf 15 april 2014, en verbetering naar energielabel A subsidie van gemeente te verkrijgen en een PV-systeem van 2-3 kWp cadeau. Regeling naar analogie van door provincie Overijssel opgezet initiatief.

Subsidie EUR 300 per uitgevoerde maatregel, max. EUR 600, maar bij samenwerking in de buurt extra bonus EUR 300 mogelijk (max. EUR 900). Tevens duurzaamheidslening mogelijk, waarbij gemeente 3% vermindering van de rente betaalt. Gecertificeerd EPA advies voor/na renovatie benodigd. Pas na melden energielabel verbetering reservering van PV-pakket. Gemeente bepaalt welke installatie van toepassing is. Eigenaar kan op eigen kosten vergroting systeem betalen. Budget 2014 voor 25 huizen.

Website gemeente Rijssen-Holten (16 apr. 2014)
Decentrale regelgeving overheid (publ. 15 apr. 2014)

Big Solar (BIG Energy B.V.) uit Amsterdam, wil zoals zovelen Nederland "veroveren" met een in hun eigendom blijvende, "totaal ontzorgde" geleasde PV-installatie voor een lange periode van 17 jaar (met evt. contractverlenging mogleijkheid). Gloeilampen worden ook vervangen door LED verlichting (Koopman), indien van toepassing. Omvormer vervanging na een jaar of tien, verzekeringen, reparaties etc. inbegrepen. Er komt een Q-Box bij particulier voor continue monitoring (leverancier Qurrent is overgenomen door samenwerkingspartner Stichting DOEN). Maandkosten 50-80 Euro, vermeende besparing bij particulier (NB: indien "klassiek" salderen van zonnestroom intact blijft...!) 126-310 Euro per jaar.

Concept lijkt in basis op dat wat al langer wordt uitgevoerd door 123Energie B.V.

Big Solar is een van de eerste leden van de in 2014 in het leven geroepen lobby organisatie Zonne-energie Ondernemers Nederland ("ZON"), en heeft project financiën weten te claimen van Amsterdams Klimaat & Energiefonds (lening 2 miljoen Euro), verder worden Energiefonds Utrecht, en Prov. Fryslân genoemd. Met het beschikbare startkapitaal (deels ook van St. DOEN) zouden in theorie zo'n 4.800 residentiële PV systemen kunnen worden (voor)gefinancierd.

Hardware geleverd en geïnstalleerd door "service-partner" SolarCentury (tevens lid "ZON"), monokristallijne 265 Wp JA Solar modules (niet, zoals geclaimd, de grootste PV producent ter wereld, zie artikel Forbes), omvormers van het in EU veel minder goed bekende JFY (Shenzhen JingFuYuan Tech. Co., Ltd., China, sterke aanwezigheid Pacific incl. Australië). Er is ook kritiek op de economische houdbaarheid van het aanbod (hier).

http://www.bigsolar.nl

Energiebusiness.nl (artikel 22 januari 2015)
Trouw (artikel 23 januari 2015)
Binnenlands Bestuur (artikel 29 januari 2015)

Boeren met Zon. Initiatief van het bekende advies bureau Stimuland (Vilsteren), die samen met commercieel PV leverancier AgroNRG (Ootmarsum) en, participerend in dit project, Energiefonds Overijssel, een huurkoop constructie aanbiedt aan boeren in Overijssel (geen eigen investering nodig, wel maandelijkse betalingen). Div. beperkende voorwaarden, primaire focus op melkveehouders in Overijssel (anderen onder voorwaarden), minimaal 20 kWp. Er worden 2 "pakketten" aangeboden. I met multikristallijne Sharp 250 Wp modules (Japan), resp. II met dunnelaag CIS Solar Frontier 170 Wp panelen (Shell dochter, Japan). Beiden met Fronius omvormers (Oostenrijk).

http://www.boerenmetzon.nl

Bericht "geboorte" website Stimuland (26 nov. 2015)

p. 95 in Jaarverslag 2015 Energiefonds Overijssel

Budget Neutraal van Installatiegroep, een collectief van 19 installatiebedrijven (status eind maart 2014) verspreid over Nederland. "Budgetneutrale zonnepanelen kopen voor nul Euro" (eigenlijk 1 Euro, zie aparte producten site), en die in maar liefst 15 jaar maandelijks afbetalen aan het betreffende bedrijf door de vermeende verdiensten uit de stroomopwek. U zit dus die periode aan die afbetalingen vast aan genoemd bedrijf. Een soort van PV-systeem lease constructie, dus. Er wordt echter onterecht met een jaarlijkse verhoging van de financiële opbrengsten van 6% gerekend, wat de vermeende stijging van de stroomprijs zou zijn, wat absoluut niet waar is (zie CAGR berekening 2005-2012 tot de BTW verhoging op PPV: 2,85% gemiddeld per jaar in die periode).

Ook wordt er gerekend met een vermeende "vaste" opbrengst (systemen geadviseerd tussen ZW en ZO) van 850 kWh/kWp.jaar voor Senersun modules, en een hoge 958 kWh/kWp.jaar voor de ZEN modules. Er is geen enkele garantie dat die specifieke opbrengsten ook daadwerkelijk zullen worden gehaald op de bedoelde lokatie. Het kan meer zijn. Maar het kan ook beslist minder worden. Vergeet ook niet eenmalige administratiekosten. Kan oplopen tussen de 121 Euro voor 6 Senersuns en 529 Euro voor 22 ZEN modules...

http://www.budgetneutraal.nl
http://www.installatiegroep.nl/nl/zonnestroom-panelen (producten pagina met links naar meer info)

BuurtZon. Wederom zeer ingewikkeld plan van initiatiefnemer van het inmiddels ontmantelde Atoomstroom.nl. Postcoderoos project, huurders van corporatie Volkshuisvesting Arnhem in postcodes 6815 en 6834 voorrang om (gratis) lid te worden van coöp in oprichting. PV systemen worden op woningen Volkshuisvesting geplaatst, stroomopbrengst fysiek gescheiden van huisnet (géén saldering!!) via schakelkastje > openbare net, kWh naar Budget Energie. Leden coöp krijgen energiebelasting "korting" (lees: nihiltarief over toevallend aandeel in coöp), mogen zelf meebeslissen over bestemming van evt. winsten na aftrek kosten Budget Energie (bijv. winstdeling huurders, sociaal project in de buurt, e.d.). Andere inwoners Arnhem (= postcode gebied) mogen ook meedoen als er ruimte over is. Ambitieus plan 20.000 panelen, mogelijk zelfs verdubbeling bij succes.

www.buurtzonarnhem.nl
Bericht Volkshuisvesting
FAQ met antwoorden op diverse vragen over het project

Bericht Arnhem-Direct.nl (19 juni 2016)

BZW Zonneklaar. Lease actie van Brabants-Zeeuwse Ondernemersvereniging in samenwerking met Stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelings-maatschappij voor Energie en Duurzaamheid). Ambitieus plan voor ten eerste 100 ondernemers in Noord Brabant en Zeeland, om bedrijfsdaken ter beschikking te stellen voor PV. Insteek rekenvoorbeeld: fase 8 SDE 2015 inschrijving, die pas op 12 okt. 2015 van start zou gaan (NB: regeling was al heftig overtekend op peildatum 4 juni). Ondernemers zouden zelf niet hoeven investeren, door stroomprijs voordeel en subsidie zouden externe investeerders installaties willen financieren. Na 15 jaar SDE periode zouden installaties eigendom van dakeigenaar worden. Kosten traject begeleiding MOED zouden wel betaald moeten worden. Er wordt - nogal optimistisch - standaard met 1.000 kWh/kWp.jaar gerekend in voorbeeld.

Kans op slagen lijkt gezien de al fors verder opgelopen overtekening van SDE 2015 (al 89% meer aangevraagd dan budget in update 2 juli!) klein.

http://www.bzw.nl/zonneklaar

Zeeuwse leden lopen nog niet warm (PZC 15 juli 2015)

Eerste Castricumse Zonnecentrale (gedoopt "Zon op Schulpstet"), project van lokale energie coöperatie CALorie. 2/3e van aandelen in deze collectief eigenaarschap installatie reeds verkocht. Geen tussenkomst energieleverancier, "kropje sla", etc, maar gewoon financieel rendement halen voor betrokkenen. Aanvankelijk 70-120 modules gepland, plm. 23 kWp. Modules 450 Euro ex BTW per stuk incl. alle installatie kosten. 10 Euro/jaar administratiekosten, en 5 Euro/jaar extra kosten incl. meetdienst bruto productiemeter. Op dak gemeente, vermeden inkoopkosten worden verrekend met deelnemers. Aan uitbreiding wordt gedacht, 6 juni 2012 2e info avond. Meteen voor >200 panelen ingetekend. Er wordt onterecht met historische kWh prijsstijging van 7%/jaar gerekend (het bekende misverstand m.b.t. de CBS tabel...).

Frames en 112 modules geplaatst op Schulpstet eind feb. 2013 door Zon&Co. Monokristallijne 60-cels (3-busbar) modules van het Duitse Aleo (wat begin feb. 2014 van eigenaar wisselde, van het beroemde Bosch, naar Sunrise Global Solar Energy uit Taiwan). 23 mrt. 2013 feestelijke opening. Terugverdientijd voor de 40 deelnemers zou rond de 10-12 jaar liggen.

Tweede project op brandweerkazerne / groenvoorziening, een gemeentelijk dak in Akersloot, komt op stoom. 14 mei 2014 info avond.

Zie ook inkoopactie 2015 in "grote" lijst.

http://www.calorieenergie.nl (diverse info over het project en achtergronden)
Dichtbij.nl - Noord Kennemerland (22 mei 2012)
Ruim 200 panelen geclaimd op 6 juni 2012
New-Energy.tv (video, 26 feb. 2013)
Dichtbij.nl (27 feb. 2013, frames op dak geplaatst)
Omroep Castricum op Youtube (4 maart 2013, laatste werkzaamheden aan de installatie)
Dichtbij.nl (7 nov. 2013, project Akersloot)
Dichtbij.nl (5 mei 2014, project Akersloot van start)
Noordhollands Dagblad (29 okt. 2014)

Community Solar. Commercieel initiatief wat kennelijk postcoderoos projecten wil opzetten, en wat onder hetzelfde KvK nummer valt als het bekende Brabant Energy (e.v.a. namen). Zeer karige site, niets bekend over business-model of projecten. Ditto geldt voor onder zelfde KvK hangende tweede site, Loyalty Solar, met vergelijkbare vage intenties.

http://www.communitysolar.nl
http://www.loyaltysolar.nl

Opgewekt in Culemborg. Project met 75-100 panelen op Koningin Wilhelmina College. Pacht van 1-20 zonnepanelen op "vreemd dak" voor 25 jaar. Er wordt gerekend met tvt van 13 jaar, o.a. omdat de school ("grootverbruiker") in de derde staffel niet 8 eurocent maar 16 Eurocent/kWh aan coöperatie gaat betalen (in ruil voor besparings-offensief). Extra kosten (onderhoud e.d.): EUR 9/paneel per jaar.

Curieus, en te toetsen door juristen, is claim dat particulieren op dit vreemde dak ook BTW zouden kunnen terugvragen bij Belastingdienst. Daar is volgens mij helemaal niet in voorzien in de beruchte FAQ van de BD...

http://www.opgewektinculemborg.nl

Coöperatie Echt Energie U.A. (niet te verwarren met de door Eneco opgeslokte voormalige onafhankelijke energieleverancier Echte Energie), Ulft (Achterhoek, Gld), organiseert een actie, "Zonnepanelen zonder te investeren", met koop op afbetaling constructie. Voor huishoudens die geen financiële buffer hebben om in een keer een PV systeem te kopen, installatie zou worden afbetaald met de gerealiseerde financiële opbrengst van een verlaagde stroomnota (t.o.v. oude situatie). Lokale energie leverancier AGEM is betrokken (o.a. preselectie lokale leveranciers), en er is (succesvol) naar Gelderse subsidie, en kennelijk ook van gemeente Oude IJsselstreek gevist.

Er werd gestreefd naar (vrijblijvende) inschrijving van 300 huishoudens (gelukt), en doel is 1 miljoen kWh zonnestroom opwekken (per jaar). Zo'n 5.000 zonnepanelen zou dat moeten opleveren. Inclusief 10-jarig onderhoud en service. Klanten worden volledig ontzorgd, streven is huidige gebruik af te dekken met opwek evenveel zonnestroom per huishouden. In oktober 2015 eerste 10 installaties verwacht (1e exemplaar 9 okt. on-line).

Vliegende start met kennelijk al 1.000 panelen geïnstalleerd. In 4 maanden tijd "60 daken in gem. Oude IJsselstreek". Bijgestelde ambitie: in 1 jaar tijd 200 installaties opleveren, 3 nieuwe gemeentes worden benaderd.

http://www.echtenergie.nl

de Gelderlander (5 oktober 2015)
de Gelderlander (28 januari 2016)

Twitter (voorzitter, 10 februari 2016)

Energiewacht Groep, vooral werkzaam in noord en oost Nederland, en met zeer nauwe banden met energie reus RWE/Essent biedt daklease constructie aan, "met financieringsvehikel" en "verrekening met energienota" (stroomprijs "zou gelijk blijven"). Koopwoning, minimaal 2.500 kWh/jaar verbruik, >10 (schuin, sneldekpannen) of >30 m² (plat) dak ruimte. In 4 dagen tijd zouden 800 belangstellenden hebben ingetekend... Oude bekende Jadranka Cace van RenCom is aanjager. Onderdeel van 50 MWp plan (tm. 2020) provincie Fryslân, waarvan 15 MWp in Leeuwarden zou moeten worden gerealiseerd. Ook PV Privé plan ambtenaren gemeente wordt genoemd (zie primaire inkoopacties pagina). http://www.energiewacht.com/actie-zonnepanelen
http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=81126 (8 mei 2012)
Lease van grote PV-systemen > 300.000 Euro bij EnerSolar (EnerPro, Veenendaal) via partner Prof-Lease. http://www.enersolar.nl/lease

Friesland Zon (bedrijf gevestigd in Leeuwarden), initiatief cq. onderdeel van Trineco op zelfde adres. Wat weer onderdeel is van, o.a., de Ekwadraat Group. Pure lease, dak particulier minimaal 12 jaar geclaimd (particulier geen eigenaar), met vluchtroute overname systeem na 7 jaar. Nog geen details bekend over situatie indien salderen wordt afgeschaft / ernstig wordt ingeperkt (voorlopig voorzien: 2020). Weinig details, gebruiksvoorwaarden pas bij aanvraag offerte.

Trineco heeft ook lease proposities voor agrariërs, scholen, VvE's en bedrijfspanden.

Financiering van het project door Fries-Provinciale Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en Triodos Groenfonds.

http://friesland-zon.nl

http://trineco.nl/blog/nieuws

Greenspread o.a. crowfunding bij diverse projecten, zeer actieve en progressieve, veelvuldig het nieuws bereikende (en bespelende) organisatie die al veel fundamenteel onderzoek heeft gedaan, rapporten geschreven, presentaties heeft gegeven, en succesvolle projecten heeft afgerond. Een van de bekendere crowdfund projecten is (een gedeelte van) het 160 kWp Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, waar personeel op kon intekenen. Voor de crowdfunding projecten is Greencrowd in het leven geroepen, wat in februari 2014 een ontheffing (onder voorwaarden) van AFM heeft gekregen, wat een stevige basis onder dat platform legt.

Veelbelovend bedrijf, wat zeer nauwe banden heeft met de speciaal in het leven geroepen energieleverancier InEnergie, en een promotor heeft die de oren van duurzaam (en van onduurzaam) Nederland aftwittert, Jan Willem Zwang, natuurlijk. Een programma voor postcoderoos projecten met PV, "CoopDeZon", staat reeds klaar.

http://www.greenspread.nl

http://inenergie.nl

"Groen Zeker" koop op afbetaling door technisch bureau van der Span (Kolham, Gr.) in prov. Groningen. Bij vervanging oude CV ketel door nieuw Vaillant exemplaar direct (in eigendom) set van 8 "klasse A" zonnestroom producerende panelen, in 10-12 jaar af te betalen met maandelijkse aflossing. Onderhoudscontract via Allure Energie Website van der Span

Heumen (Gld) gaat, n.a.v. Zonnepanelen Parkstad (L.), laagrentende leningen uitzetten om drempel voor bewoners zonnepanelen aan te schaffen te verlagen. Project naam "Zorgeloos Zonnepanelen"

Grootschalige aanpak in 2018 via Europese Tender: intentie om via leningen op afbetaling (maandelijkse aflossing, bedrag "lager dan huidige energierekening") rond de 1.000 huishoudens in de gemeente aan zonnepanelen te helpen. Lening zou na 15 jaar zijn afgelost. Gemeente sluit hiertoe een "nagenoeg kostendekkende lening" bij de bank. Via tender wordt een partij gezocht die hele traject, inclusief administratie, kan afwikkelen. Volta Solar, dochteronderneming van Volta Limburg won de tender, inschrijving vanaf sep. 2018. Lening met 1,62% rente beschikbaar gesteld door gemeente.

Tenderned (4 april 2018 aankondiging)
Gemeente Heumen (project aankondiging / start sep. '18)

Dakcheck / entry site Volta Solar

SolarMagazine (25 okt. 2018)
SolarMagazine (11 april 2018)
SolarMagazine (1 mei 2018)

De Gelderlander (9 oktober 2017)

ING Commercial Banking daklease aanbod voor grotere daken bedrijven/instellingen, "Haal meer uit uw dak". Webpagina ING
 

Gemeente Landgraaf (L.). Lease van PV-installaties op daken van particulieren in de gemeente. 3 mln Euro voorgefinancierd (via banklening) door de gemeente, advies traject uitgevoerd door Lux Park (Landgraaf). Bewoner betaalt in maandelijkse termijnen in 15 jaar af, met optie tussentijdse, boetevrije afkoop. Burger zou door saldering kosten neutraal uit zijn. Wordt na 15 jaar (pas) eigenaar van de installatie. Gemeente zou kosten-neutraal uitkomen.

100 woningen zouden al zijn gerealiseerd (begin 2015). Doel is bijna 10.000 panelen te plaatsen, cq. "600 huishoudens van zonnepanelen en zonnestroom voorzien" (kan ook op te verwachten opbrengst van ruim 2,2 GWh/jaar slaan). Lux Park claimt (status: april 2015) "700 aanmeldingen" binnen te hebben.

Website gemeente Landgraaf
Gemeente Zoekt Zon (Natuur & Milieu, p. 9)
http://luxpark.nl/index.htm

LEON Huurpakket. Lease van PV systeem bij LEON Zeewolde voor minimaal 5 jaar (met stilzwijgende verlenging), met verrekening afbetaling in energiecontract elektra + gas. Elektriciteitstarief uitsluitend enkeltarief (geen dag/nacht deel tarieven) ex belastingen wordt 1%/jaar verhoogd. Handelsnaam van Chiriqui B.V. (leveranciersvergunning E + G ACM.nl). Systeem blijft eigendom van LEON, geen recht op "natrekking". http://www.leonzeewolde.nl/energiepakketten/huurpakket

LimburgZon van Etriplus, het energiebedrijf van Greenport Venlo. O.a. verhuur van zonnepanelen aan particulieren, waarbij huur lager zou zijn dan uit salderen genoten voordeel. Vooralsnog geen scenario voor "wat als salderen wordt aangepakt" (van oudere PV-installaties). Opvallend: netbeheerder Alliander is ook aandeelhouder van Etriplus, en lijkt hier dus grenzen "van de Wet" af te tasten wat activiteiten betreft. Doelgebied: Limburgse gemeentes Venlo, Horst aan de Maas en Peel en Maas. Bij succesvolle inschrijvingsquote zouden begin juli 2015 intake gesprekken gaan plaatsvinden aan huis. Jinko of JA Solar modules, Growatt omvormers (China).

Huur voor 20 jaar (waarna panelen eigendom voor EUR 1 per stuk), of eerdere afkoop tegen marktwaarde mogelijk.

Zie ook inkoopactie 2014-2015 in de basis lijst (koop panelen).

http://www.limburg-zon.nl/zonnepanelen-huren
Maasgouw (L.). Europese tender voor aanbod te plaatsen zonnepanelen op 380 daken achter kleinverbruik aansluiting, voor particulieren en kleine bedrijven. Zacht rentende lening vanuit gemeente om financiële hobbel aanschaf te overwinnen, op termijn aan gemeente afbetalen. Te selecteren leverancier moet hele pakket aan werkzaamheden verrichten en nazorg leveren. Naar analogie van o.a. Margraten-Eijsden cq. gemeente Landraaf, is de bedoeling de emissies veroorzaakt door de openbare verlichting in de gemeente op deze wijze te compenseren. Middels opwek van zonnestroom goed voor ruim 985 MWh/jaar. Juli 2016 voorbereidingen. Tender geplaatst 18 november 2016.

Bericht op website gemeente Maasgouw

EU Tender (18 nov. 2016)

Margraten-Eijsden (L.) zonnepanelen actie. Na tender bleef Volta Limburg (Schinnen; partij nauw samenwerkend met RWE-Essent) over voor totale ontzorging zonneapanelen voor 300 huishoudens. Installerende partij Eco-Pro (Voerendaal). Huishoudens zouden installaties in deze lease constructie in 15 jaar "aflossen" aan de gemeente. Vergelijkbaar project als bij gemeente Landgraaf om CO2 voetafdruk openbare verlichting in de gemeente binnen gemeentegrenzen te compenseren. Begin 2016 gaat het project van start. Bericht winning tender (Volta Limburg)

MijnDakJouwDak van Blauwzaam samenwerkingsverband in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (ZH), met subsidie van provincie en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Poging tot "kropje sla-achtig" model, met investering burgers in zonnepanelen op boerderij daken, in combinatie met afname "groene" stroom via Anode. Marketingtechnisch gebracht als "een nieuw streekproduct" (vergelijk met BoerZoektBuur, project wat vanwege Belastingdienst werd gestaakt). Tevens interesse participatie HVC. Technische aspecten op site van project eigenaar en initiatiefnemer Den Hâneker, Natuur- en landschapsvereniging Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. Installatie partner Zon en Zo, pilot vergelijking Ritek (Taiwan) CIGS dunnelaag met kristallijn silicium modules.

In pilot: Boerderijen in Oud-Alblas (2x, gemeente Graafstroom), Brandwijk (gemeente Graafstroom), Nieuwland (gemeente Zederik), Schoonrewoerd (gemeente Leerdam). Geraliseerd: 18,65 kWp groot systeem op Streekcentrum Ooievaarsdorp, Groot Ammers, sinds okt. 2013 (monitoring)

Tevens Energiecoöperatie De Knotwilg opgericht (dec. 2013), die o.a. inkoopactie wil organiseren en veel meer.

www.mdjd.nl
www.blauwzaam.nl
www.denhaneker.nl

Uitgebreide project evaluatie

NL-Energie i.s.m. verhuur "specialist" Suniverse: "Zon erbij" lease aanbod voor klanten van het in het verleden regelmatig "reuring" veroorzakende energiebedrijf. Waarvan een inkoopactie ("Ik zeg zon", zie lijst) kennelijk niet datgene heeft gebracht wat men ervan had verwacht. Ditmaal wordt met een "veelbelovende huur constructie" opnieuw met PV een poging gewaagd om zich op de overvolle aanbiedersmarkt te begeven. Suniverse is uitvoerende partij, er worden ("minstens") 265 Wp all-black monokristallijne Suntech panelen aangeboden met Growatt omvormers.

Er wordt veel te optimistisch gerekend met (gemiddeld ??) 275 kWh per paneel per jaar productie. Dat zou neerkomen op een onwaarschijnlijk hoge (gemiddelde!) specifieke opbrengst van 1.038 kWh/kWp.jaar (in residentiële installaties). Een opbrengst die alleen met zeer goede, geen systeemverliezen gevende installaties (in met name de zonrijke kuststrook) gehaald zou kunnen worden.

Diverse escape opties als huurder het welletjes vindt. Start plm. oktober 2015.

https://www.zonerbij.nl
Noordwijks Energie Bedrijf i.o. zou met lease aanbod Conclusion Energy Consultants in zee moeten gaan voor ondernemers, particulieren, en zonnepanelen op gemeentelijke daken in Noordwijk (Z.H.), omdat zonnepanelen "te duur" zouden zijn om aan te schaffen volgens CDA wethouder Martijn Vroom. Bericht op Dichtbij.nl (25 mei 2012)
Tender Zon Op Je Dak, Oss (NB). Doel van tender: realisatie van PV installaties bij huiseigenaren in Oss, eerste tranche van 1.000 woningen, goed voor een jaarproductie van 2,5 GWh (grofweg zo'n 2,8 MWp aan PV capaciteit?). Organiseren inkoop, installatie, onderhoud van een data portaal met alle relevante monitoring info, het regelen van de teruggaaf van de btw bij aankoop, systeem service over een periode van 15 jaar. Gemeente stelt leningen beschikbaar en ontvangt periodiek afdrachten van de winnende partij van de tender; deelnemers betalen de lening binnen 15 jaar af. Inschrijving tender tm. 14 juni 2019. Geselecteerde partij na tender met 4 biedende partijen: B.V. Tautus. Geplande realisatie, afhankelijk van aantal deelnemers: 2020 - 2021.

Tenderned (14 mei 2019, rectificatie 28 mei 2019)
idem, gunnings-document (14 apr. 2020)

Solar Magazine (21 mei 2019)
Solar Magazine (16 april 2020)

Zonnepanelenproject Parkstad Limburg. Volledige ontzorging van aanschaf zonnestroom systeem bij particulieren, verenigingen, bedrijven e.d. vallend onder kleinverbruik stroom tarief (max. 3x 80 amp. aansluiting). Laagrentende lease direct bij de betreffende Parkstad gemeente, in 15 jaar systeem af te betalen. Participerende gemeenten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. Later nog meer (15 gemeenten). Deze zijn verenigd onder Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). "Service provider" die het hele traject gaat regelen is de Essent - gelieerde partij Volta Solar (vroegere Bespaarbazaar / EcoPro fusie bedrijf) geworden. Geïnteresseerden kunnen zich melden op de hiernaast weergegeven website.

Het totale project zou 7.250 kleinverbruikers kunnen gaan omvatten. Gestart wordt - via een tender aangevraagd door participant Landgraaf - met de helft van die hoeveelheid, om te kijken hoe dat gaat verlopen. Met als optie voor de biedende partij(en) een verdubbeling van het volume (vooralsnog geen zekerheid). Publicatie definitieve gunning in mei 2016. Totale potentieel zou om 101.500 panelen met een totale investering van 45,3 miljoen euro gaan volgens recente berichtgeving (ruim 26 MWp bij inzet 260 Wp modules?). Het project zou "veruit het grootste project voor particulieren in Nederland" gaan worden...

April 2016: eerste 1.000 geïnteresseerden (nog geen contracten).
21 april 2017: "helft van de 3.625 daken eerste fase met panelen". Aantal panelen / capaciteit nog niet bekend. Status 29 jan. 2018: 2.314 deelnemers, 31.628 panelen geplaatst. Rechtszaak tegen gemeente Nuth aangespannen wegens niet participeren (gemeenteraad vond actie "concurrentie vervalsing").

Bij controles bleken er nogal wat installatiefouten gemaakt te zijn in Parkstad, volgens een onafhankelijk inspectie bureau. Weliswaar zonder veiligheids-risico's, maar gemeente eist voor eind 2018 volledige controle van bij 2.800 huishoudens aangebrachte PV systemen. Met 5 andere gemeentes wordt nog overlegd bij vergelijkbare grootschalige PV trajecten (De Limburger) ...

Begin 2018 werd de 2.000e installatie geplaatst in Landgraaf. Op 7 februari 2019 werd de 3.000e installatie aangebracht in Heerlen.

Zonnepanelenprojectparkstad.nl

Bericht Volta Solar (14 sep. 2016, aanbesteding gewonnen)
Bericht website Parkstad Limburg (19 feb. 2016)
Persbericht (19 feb. 2016, pdf)
Bericht 1e 1.000 geïnteresseerden (apr. 2016)
Bericht Limburger 1e resultaten (21 apr. 2017)
Bericht 1Limburg.nl (22 okt. 2017)
Bericht Volta Solar 3.000e installatie (7 feb. 2019)

"Grootste zonnepanelen project van NL" (Voltasolar)

Aankondiging TenderNed Landgraaf (22 feb. 2016)

De Limburger (25 sep. 2018 - controles nodig)

Platen Duurzame Technieken (Ter Apel, Gr.) offreert huurkoop concept met Suntech modules en SMA of Mastervolt omvormer (kleine installaties) Website PlatenDT
PM Energie. Lease constructie waarbij deelnemers van PM Energie (ondernemers) in provincie Overijssel hun dak beschikbaar stellen, en bij implementatie van PV volledig worden ontzorgd. Er wordt door PM Energie SDE subsidie aangevraagd voor de locatie; eind doel is dat deelnemers lagere energie kosten zullen hebben. Exploitatie 15 jaar, daarna is installatie van ondernemer. Vooralsnog alleen in Overijssel omdat Energiefonds O. dit project steunt. http://pmenergie.nl/pmenergie.nl/zonnepanelen
Putten "Zonne-lening". Overwogen wordt middels een revolving fund burgers financieel te ondersteunen bij aanschaf van zonnepanelen in deze Gelderse gemeente. Initiatief van v.d Heuvel (CU) en wethouder Arie Kleijer om 1,5-2 miljoen Euro uit opbrengst NUON verkoop gelden hiervoor beschikbaar te stellen. Artikel de Stentor (1 juni 2012)
PV Energie Finance Holding. Samenwerking Energiefonds Overijssel en PV project ontwikkelaar Zonnegilde. Verduurzaming gebouwen - met name PV installaties - via coöperatie mogelijk, volledig ontzorgd. Eerste 12 PV projecten Zonnegilde met 10 MWp in 2015 gerealiseerd, met participatie EF van 8 ton en ambitie voor 16-jarige lening voor MEUR 9,9, voornamelijk SDE gesubsidieerde projecten. Ambitie niveau 2016: ruim 50 PV projecten gefinancierd zien te krijgen, financiële participatie gaat overgedragen worden aan marktpartijen.

persbericht samenwerking ZG - EF (23 dec. 2015)
persbericht financial close Zonnegilde (9 mrt. 2016)

p. 97 jaarverslag 2015 Energiefonds Overijssel

DE Ramplaan Haarlem. Postcoderoos project met (max.) 1.524 zonnepanelen à 275 Wp, 419 kWp, op Fablohal. Geschatte investering: EUR 525.000. Start zomer 2012 (onderzoek), februari 2014 coöperatie opgericht. Tot 110 huishoudens in theorie te participeren, verwachte project opbrengst plm. 377 MWh/jaar (10-15% van stroomvraag in wijk). Groot postcoderoos gebied, deels westen Haarlem en Aerdenhout, tot aan kust aan toe. EUR 325/zondeel, minimum 2 zondelen af te nemen door coöperatie lid (verwachte opbrengst 450 kWh/jr.). Afhankelijk van beleid coöperatie terugverdientijd tussen 8-12 jaar. PCR omvat: 2015 ("hart"), 2051, 2111, 2014, 2013, 2023. Bedoeling was 1 energieleverancier te kiezen.

Zondelen te reserveren tot 17 apr. 2014. Status 20 maart 2014: 601 van 1.325 zondelen gereserveerd.

Uiteindelijk resultaat, na 2 jaar vechten tegen de bierkaai: Grootste gerealiseerde postcoderoos project met

http://deramplaan.nl

Rooftop Energy (Waddinxveen). 10-15 jaar "salderen" van elektra kleinzakelijke klanten tegen zonnestroom opgewekt op hun dak / pacht (installatie eigendom RE), lager, vast bedrag dan bij normale afname. Aanvulling tekort door levering RE, die echter geen leveringsvergunning lijkt te hebben (afwikkeling via "echte" leverancier?). Er lijkt te worden gerekend met 5%/jaar stijging stroomprijs (te hoog?) en 2%/jaar stijging energiebelasting (we gaan het zien...). O.a. succesvol bij diverse scholen projecten (en daarbij in 2014 direct ondersteund daarbij door "Zon Zoekt Dak" initiatiefnemer Natuur & Milieu).

Sinds 2012 al aardig wat projecten gerealiseerd, zowel op scholen als bij MKB.

Website Rooftopenergy.nl
Libertus.nl (o.a. projecten overzicht)
Scouting Zonnestrijd, nationale vervolgactie op eerder kleinschalig initiatief van Natuur en Milieu die 1.100 Nederlandse scouting groepen moet stimuleren om binnen acht weken na accordering van koopopdrachten in najaar van 2015 via crowdfunding het geld bij elkaar te krijgen. Leverancier is Eneco, in samenwerking met ASN Bank die panelen en omvormer leveranciers op duurzaamheid zou screenen. Start actie: 20 mei 2015. http://www.natuurenmilieu.nl/nieuws/20150520-scouting-gaat-voor-zonne-energie
Solar Concept NL uit Schaijk (NB). Richt zich met name op 25-jaar durende daklease concepten voor VVE's, maar ook op bedrijfsdaken. Heeft ook in buitenland enkele grote projecten getrokken. Werkt samen met Oskomera voor uitvoering.


Website Solar Concept
Document met concepten (pdf)

Solar Green Point (partners Solarnova, gem. Den Haag, Eneco, Qurrent). Exploiteert deels zonnecentrales die in coöperatief eigendom van de leden worden gerealiseerd, waarbij leden "hun eigen zonnepanelen op een vreemd(e) dak/lokatie" hebben staan (bijv. indien niet zelf kan worden geplaatst op eigen woning). Stroom opbrengst lokatie wordt afgetrokken door energieleverancier van "aandeelhouder".

Caballero Fabriek (omgetoverd in bedrijfsverzamel gebouw met zo'n 100 bedrijfjes) aan de Saturnusstraat in Den Haag, ZO. van het centrum. Met (nov. 2012) 70 van in totaal 1.000 te plaatsen PV-modules (gepland: 250 kWp). 16 november "officiële" opening eerste deel.

Zonnepark De Gruyterfabriek (Den Bosch). 1.000 zonnepanelen (vermoedelijk 250 kWp), project gestart 31 mei 2013, loopt in 2014, eind van het jaar gepland volle capaciteit. Qurrent als leverancier, andere leverancier mogelijk, maar met minder project voordeel (maar waarschijnlijk wel fors lager vastrecht levering!). Fabriek omgeturnd in bedrijfsverzamelgebouw door Bossche Investerings Maatschappij. Vergelijkbare opzet als Caballero.

Batensteinbad (Woerden). 136 modules, uit te breiden tot 200. Mogelijk 34 (-50) kWp. Eerste (?) officiële postcoderoos project van Nederland. Commentaar PPV.

Zonnepark Terbregge was oorspronkelijk tweede project (nog in studie, gemeld werd dat eind 2013 zou worden gestart met de installatie), wordt gepresenteerd als potentieel "postcoderoos project" (link).

Ambitieuze plannen: 50 coöp PV-parken "komende 5 jaar" (= 10/jaar ...). Concreet: 3 MWp vrijeveld installatie Zonnepark Haarlemmermeer A4 (gepland i.s.m. Qurrent energieleverancier, postcoderoos project, eerste zonnepanelen voorjaar 2014, aanvankelijk 2.600 stuks, uit te breiden naar 7.000). Energieleverancier NHEC zou geïnteresseerd zijn om coöperatie leden "zonne-aandelen" te bieden in het A4 project. Verder: Amsterdam, Groningen, Haarlem, Praxis Woerden. Hier Opgewekt noemt ook nog een 250 kWp project op pand Haasnoot Bruggen (pc project Katwijk en omgeving).

Verder lezen in mijn bijdrage van 20 nov. '12, en Batensteinbad commentaar.

http://www.solargreenpoint.nl

Bijdrage Polder PV aan de feestvreugde (20 nov. 2012)
Zonnepark Caballero "CabFab" Den Haag
Persbericht Eneco (16 nov. 2012, met foto opstelling modules)
Zonnepanelen op CabFab (16 nov. 2012, foto's op site van het bedrijfsverzamel gebouw)
Energieenwater.net over het project (21 sep. 2012)

Zonnepark De Gruyterfabriek
Zonnepark Terbregge Rotterdam
Zonnepark Haarlemmermeer

Batensteinbad Woerden (24 sep. 2013 huurovereenkomst, 50 kWp)

Solaris Industria. Lease constructie, "totaal ontzorgd". Vooral gericht op midden- en kleinbedrijf, met vaste "korting" op energie rekening in vooruitzicht ("geen risico" bij dalende stroomprijzen). Na 15 jaar eigendom overgaand op bedrijf. Maakt gebruik van groene financieringen en subsidie regelingen om projecten gefinancierd te krijgen. http://www.solarisindustria.com
Solarnetworks. Daklease. Contract voor 30 jaar, erna wordt dakverhuurder eigenaar van de zonnepanelen. Opgewekte stroom koopt u voor 80 procent van het geldende tarief, een deel wordt aan leverancier verkocht voor 100% van de prijs. Voor zelf verbruikte stroom krijgt dakeigenaar voor 80 procent van de geldende energieprijs geleverd.
Na 25 jaar tot het einde van het contract krijgt u 35 procent korting op de dan geldende stroomprijs.
http://solarnetworks.nl/dakverhuur
Solar Pact Gelderland, van commerciële aanbieder Solar Comfort B.V., met revolving fund constructie. Nog vage plannen, diverse korte presentaties. http://www.solarcomfort.nl/Presentaties

Solease. Spreekt vanzelf. Beknopte site, aanvankelijk rendement van wel 20% beloofd. Universiteit Utrecht bood sinds eind juni 2013 het huurconcept aan, aan haar medewerkers.

Volgens FD artikel werden door het bedrijf tussen 2012 en 2014 1.000 klanten bereikt met hun lease propositie.

In september 2015 start huur actie voor NUON klanten in prov. Overijssel, Limburg en Utrecht via Solease.

Vanaf okt. 2015 voor - in eerste instantie - 500 particulieren lease mogelijk in prov. Overijssel, ondersteund door Energiefonds.

Ditto, Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) investeert via het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG), potentieel ruim 2.000 te leasen systemen in provincie Gelderland.

600 duizend Euro kapitaal investering van Amerikaanse investeerder CF Capital Management in november 2016.

http://www.sol-ease.com
http://nieuws.solease.nl

Nieuwsbericht Univ. Utrecht (17 juni 2013)
NUON actie (site NUON, 3 sep. 2015)
Provincie Gelderland (Solease site, 23 juni 2016)
p. 96 in Jaarverslag 2015 van Energiefonds Overijssel
Kapitaal injectie CF Capital Management (29 nov. 2016)

Stap in de zon, Almelo. Nog geen gegevens bekend, zonnepark van plan met postcoderoos ambities. Site nog niet actief. http://stapindezon.nl

Stein (L.). Inkoopactie vanuit de gemeente, waarbij bewoners aanspraak kunnen doen op een goedkope lening. 1,15%, maandelijkse aflossing over 15 jaar ("lager dan besparing op energie rekening"). Na aflossing wordt PV systeem eigendom van de lener. Contract met Volta Limburg, dochter Volta Solar voert werkzaamheden uit. 200 zonnedaken beoogd. Info avonden in Berg a/d Maas, Elsloo, Meers en Stein (juni 2018).

Resultaat: slechts 125 woningen "bediend", na 4 informatie avonden, wordt wel "groot succes" genoemd. Vervolg actie aangekondigd, gemeente wil naast eerste besteedde 1 mln Euro nog eens 3 miljoen Euro beschikbaar stellen voor nog eens 350 woningen. Onderdeel van coalitie akkoord om op 25% van huizen in Stein zonne-energie op te wekken, en 1 van vier integrale verduurzamings-programma's binnen de gemeente. Wederom is Volta Solar uitvoerende partij.

Start zonnepanelen project, site VL (5 sep. 2018)
Artikel site datmaaktsteinvoormij.nl (eind aug. 2018)
Website artikel Volta Limburg (25 mei 2018)
De Limburger (21 september 2018)

Energie Coöperatie Ternaard Encoter (Fr.) verhuurt zonnepanelen aan zowel huurders als huiseigenaren. Tot een set van 12 zonnepanelen zonder investeringsdrempel voor de pachter. Na aflossing gaat huur voor de PV-systemen naar nul en zou per huishouden een besparing tussen EUR 400 en 600 gerealiseerd moeten kunnen worden (met huidige uitgangspunten, salderen, etc.). Systemen blijven echter eigendom van Encoter. Heftige subsidies verkregen voor dit experiment, van Stichting Windmolens Ternaard, het Waddenfonds, gemeente Dongeradeel, en Rabobank NOF.

13 huishoudens zouden al zijn ingestapt. Awizon (Surhuisterveen) is leverancier, firma Brander uit Ternaard is installateur.

Nieuwe Dockumer Courant (2 mrt. 2015)
RTV Noordoost Friesland (3 mrt. 2015)
TexelEnergie zonnepanelen actie "Het zonnetje in huis" - daklease concept, "totale ontzorging", na 15 jaar panelen (Yingli YL 235 P-29b) van huiseigenaar. Verplicht klant van TexelEnergie (verrekening via nota). Pikant: partner SolarTotal, de hofleverancier van de ZZD actie van Natuur & Milieu... "max. 960 kWh/kWp.jaar" ... (= onzin) zie deze pagina van TexelEnergie
Triple Groen Overijssel. Financiering van zonnestroom systemen via aflossing door verlaging van het voorschot op de energienota a.g.v. zelf opwekken van zonnestroom. Ook wel "Zonnepanelen via het Voorschot". Werd eerder al toegepast door AgriSolar onder de paraplu "Zon Zoekt Boer". Partners Energiefonds Overijssel (EFO), Triple Groen Overijssel, en energieleverancier DGB Energie. Geleverde PV modules van het Amerikaanse high-power merk Sunpower (back-contact cellen). Ruim 60 bedrijven zouden op deze wijze hun PV installaties kunnen financieren, verwachte aflossing in 5-10 jaar. Verwachte potentieel: 4 MWp. Persbericht EFO (20 sep. 2019)
Bericht Triple Groen Overijssel
Volgroen / MKB Energie Financiering. Diverse soorten lease constructies mogelijk. Naast opties voor aanschaf zonnepanelen voor het MKB met SDE of zonder / met EIA en KIA, ook voor LED verlichting en/of energiebesparing. Werkt samen met Limburg Energie Fonds, Stichting Energie Transitie Utrecht, en Drentse Energie Organisatie. Heeft ook EUR 200.000 crowdfund kanaal aangeboord via Duurzaam Investeren. En heeft VG Capital I B.V. als kapitaal verstrekker.

http://www.volgroen.nl

Duurzaam Investeren propositie (30 okt. 2016 gesloten)

Waifer. Wederom een extreem ambitieus project uit de hersenpannen van TNO en Building Brains, wat hele huizenblokken energetisch wil renoveren incl. installatie van zonnestroom projecten. Toverwoorden: "totale ontzorging", samenwerking met lokale gemeenschappen, verrekening met energie nota's. Er ligt zelfs al een potentieel traject klaar voor huurders en corporaties, met als intermediair Wocozon© (info daarover: non-existent). Hoe "kosten en baten" exact worden verdeeld blijft een mysterie, huurders zouden wel een metertje in huis krijgen. Mooie plannen. Nu nog de uitvoering. Eerste activiteiten gepland in Breda, Groningen, Heerhugowaard, Leerdam en Rotterdam. http://www.waifer.nl
Bericht op Rotterdam.nl (10 mei 2012, waarin "in slechts vier weken" 7 corporatiewoningen onder deze constructie van zonnepanelen werden voorzien in Hoek van Holland, de "vaste stroomprijs" wordt niet gespecificeerd)
Woonconcept "Zonnig huren" via dochter onderneming Energieconcept (Drenthe). Toegankelijk voor huurders. Voorbeeld berekening pakketten met 6, 9 of 12 panelen suggereert stroomprijs van maar liefst 24 Eurocent/kWh (was sowieso voor 2015 al te hoog aangezet). Die is echter door belastingschuif per 1-1-2016 richting 20 ct/kWh gegaan, bij sommige leveranciers (met al zeer lage kale kWh "levering" tarief) zelfs nog lager. https://www.woonconcept.nl/ik-huur/over-uw-woning/zonnig-huren

WIJBedrijf "StraatStroom" Dieze-Oost (Ov.), initiatief van Blauw Vinger Energie, om zonnepanelen te gaan inkopen en verhuren aan VvE's en particulieren (incl. huurders) in de wijk Diezerpoort in het hartje van Zwolle. Streven: zonnepanelen bij 500 huiseigenaren, ook wordt aansluiting gezocht bij huurcorporaties. Prijs voor af te nemen zonnestroom zou zo'n 20% lager moeten zijn dan (verwachte) lagere stroom nota (vergelijking met diverse opzetten bij huurcorporaties voor hun eigen huurders). Vergelijkbare ideeën voor Stadshagen. Helaas wordt er anno 2016 (stroomprijs incl. sterk verlaagde energiebelasting per 1-1-2016) hoogst merkwaardig gerekend met 22 eurocent/kWh: totaal achterhaald, is zo'n 10% lager geworden!

Begin november 2016 is daadwerkelijk begonnen met plaatsen van te verhuren zonnepanelen op 165 woningen. Verdiensten van de verhuur worden weer geïnvesteerd in de wijk (kan diverse bestemmingen krijgen). Een - helaas niet gespecificeerd - zonnepaneel zou EUR 340 kosten, huur zou EUR 35/jaar zijn. Er wordt ingezet op een standaard te huren set van 6 panelen per bewoner.

http://www.blauwvingerenergie.nl

Site Rijkswaterstaat Leefomgeving (ongedateerd, over WijBedrijf)

DeSwollenaer.nl (3 nov. 2016: eerste panelen aangebracht)

Zeeuwse Zonnefabriek. Crowdfunding van zonnepanelen op (meestal) Zeeuwse scholen, in prinicipe door ouders van schoolgaande kinderen, anderen ook mogelijk. 120 scholen waren al voorzien van (paar) panelen. Voor 140 andere wordt nog financiering gezocht via "Vriend van" constructie, minimale bijdrage EUR 7,50/jaar. Kan naar de school zelf gaan, of naar overkoepelende project organisatie. Gaat om zeer beperkte aantallen panelen per school (tot 2010 werd 189.000 kWh als totale opwek opgegeven). Project uit 2010-2011, in Zeeland getrokken door Switch, IVN, Zeeuwse NME centra; financiële ondersteuning door de provincie.

Scholen werken met Zon op School pakket, er loopt parallel project in Limburg.

http://www.zeeuwsezonnefabriek.nl
Zeker van Zon. Lease constructie van bekende PV-leverancier Met de Zon uit de Rijp (NH), in samenwerking met Santander Consumer Finance Benelux B.V. Door MDZ (of zelf) geïnstalleerde zonnepanelen afbetalen met "niet aan fossiele brandstoffen uitgegeven geld" per maand. Initiatief site gaat gepaard met (verplicht) "geld lenen kost geld" logo. Vreemd dat in het persbericht over "zonnecollectoren" wordt gesproken (algemeen voor thermische systemen gebruikte term, in de actie gaat het echter uitsluitend om PV modules). Merk panelen onbekend, "A-kwaliteit". Omvormers Omniksol (met wifi). Ook merkwaardig dat bij selectie doelgroep "mensen die de besparing het meest kunnen gebruiken" er juist is gekozen voor op NL markt "stevige" pakketten van 2, 3, 4 en zelfs een heftige 5 kWp (de laatste: voor arme huishoudens compleet onhaalbaar en fysiek vaak niet eens toe te passen). Er wordt standaard met 900 kWh/kWp.jaar gerekend, wat natuurlijk per situatie fors kan verschillen. http://www.zekervanzon.nl

Zelfstroom. Huur of koop van PV-systemen. Bij huur geen eigen (voor-) investering nodig, 1-malig EUR 50 voor instap, en vanaf EUR 29/mnd huur die lager is dan te verwachten opbrengst uit salderen van opgewekte zonnestroom. Na 10 jaar panelen over te nemen (dan pas: eigenaar), voor EUR 25/paneel (alles incl. btw). 10 jaar opbrengstgarantie. Eerste 20-25 systemen middels pilot extern gecofinancierd via crowdfund-platform Greencrowd (EUR 80.000 ingezameld). Koppelcontract mogelijk met (rest) levering elektra en gas via Greenfoot Energy (Bussum; vergunningen e en g ACM), waarvoor Zelfstroom als wederverkoper optreedt. Blackline modules en eigen omvormers van Autarco (Den Bosch, Chinese productie).

Financiële dekking voor reeds verhuurde PV-installaties werd na de pilot in vier achtereenvolgende succesvolle crowdfunding acties bij portal Duurzaam Investeren.nl verkregen voor een totaal bedrag van bijna 1,9 miljoen Euro, SP2 tm. SP5 (aantal investeerders SP2-3: 71, vervolg acties eind maart 2016 nog te controleren door notaris). In totaal werden met deze vier grote vervolg crowdfunding acties de investeringen voor nog eens 470 reeds verhuurde PV-installaties geherfinancierd.

Op 1 december 2016 kondigde het bedrijf aan naar verluidt als eerste via een door AFM goedgekeurd prospectus obligatieleningen ter waarde van 2 miljoen Euro te gaan aanbieden met een looptijd van 2 jaar en een rente van 6%, via het al eerder door hen gebruikte crowdfunding platform Duurzaam Investeren. Daarmee zou met alle vorige rondes 4,6 miljoen Euro aan crowdfunded zonnepaneel projecten voor hurende klanten zijn/worden gefinancierd. In totaal zo'n 1.100 huishoudens betreffend.

Zelfstroom biedt hetzelfde materiaal ook als standaard "koop" aan naast verhuur. Andere byzonderheden: verhuisservice, inruilservice, etc.

http://www.zelfstroom.nl

https://greencrowd.nl/project/zelfstroom-ronde-1

Persbericht 1 dec. 2016 (2 mln via prospectus)

Zon Op Noord (Stadsdeel Noord, Amsterdam). Pacht constructie voor PV op gemeentelijke daken met burger participatie. Ransdorp 21 HH, 70 panelen, 14,7 kWp, Suntech 210 Wp met SMA (SDE!), 1 juli 2011. Zunderdorp Stadshoeve 36 HH, 96 panelen, 22,56 kWp, REC 235 Wp met Aurora Power One (uitbreiding gepland), 1 juli 2012 geopend. Castricum en Purmerend volgden. Project met MKB in voorbereiding. Corporatie Zon op Nederland opgericht voor uitbreiding en kennis deling.

Uitkering gebeurt in geld gerelateerd aan opbrengst en participatie aantal modules (dus geen "saldering kropje sla", maar direct financieel). Kosten 10 Euro administratie, "1 230 Wp paneel voor 500 Euro" (all-in). Reken-voorbeeld: 15 cent/kWh vergoeding (na aftrek alle kosten). TVT 15 jaar bij aanname 3% stijging stroomprijs/jaar. Koppeling met gezamenlijke inkoop zonnepanelen, dus pro memori onder die lange lijst...

Castricum / Zon op Schulpstet 28 kWp, 112 modules, 40 HH, feb. 2013 opgeleverd. Vervolg is gepland. Purmerend, gestart in 2013, zou >24 kWp >100 panelen op school in wijk moeten opleveren. Status nog niet duidelijk uit gelinkte Facebook pagina.

Deelproject "Zon op Zijpe" kon geen doorgang vinden. Zon op Heemstede in 1 dag 70 zonnepanelen verkocht, 1e 2 projecten Overboslaan (school) resp. Van der Waalslaan (gymzaal) vol getekend (160 panelen, plm. 20 huishoudens), 3e dak Bosboom Toussaintlaan (voorm. muziekschool) gestart (potentie 50 modules). Zon op Waternet zou eerste project voor personeel organisatie zijn: plan zonnepanelen op dak werkplaats RWZI De Ronde Venen in Mijdrecht.

Verder lopende projecten Willemsoord (Dr.), Zon op Helmers (Wackers Academie, A'dam West), Zon op Zuideinde (Junior Academie, Zuideinde, A'dam Noord, planning zomer 2014), Buurtenergie Statenkwartier (Den Haag), Opgewekt in Culemborg (KWC school, betaalt dubbele voor stroomafname in 3e staffel...).

http://www.zonopnoord.nl
http://www.zonopnederland.nl/zon-op-stadshoeve.aspx

Artikel Stadshoeve bij leverancier Energieker

http://www.zonopnederland.nl
Initiatieven onder deze paraplu

Zon op Alkmaar, Zon op Castricum (met CALorie), Zon op Culemborg, Zon op Heemstede, Zon op Purmerend, idem eigen site, Zon op Waternet (ook op P-NUTS), Zon op West (A'dam stadsdeel West), Zon op MFC Willemsoord (zie ook pagina op Duurzame Dorpen site)

Prima artikelen op EnergieOverheid.nl:
18 april 2012 (1e evaluatie), 8 februari 2011

Haarlems Dagblad (23 nov. 2013 - 3e dak Heemstede open voor inschrijving)

 

Zoneco. Heeft een "WWZ-look-alike" stel PV-pakketten aanbiedingen (ook lease mogelijk), en al lang grootschalige plannen voor burgerparticipatie in collectief te beheren zonnestroom parken (die drijven op het "kropje sla model" wat Verhagen echter niet wilde).

Sinds postcoderoos construct werd ingevoerd weer hoop activiteit bij deze aanbieder, o.a. via het grote project in Borculo (PPV artikel).

http://www.zoneco.eu/site
Lease in Lochem mogelijk
Zon in Huis. Financial lease constructie voor PV-systemen, thermische zonnecollectoren, warmtepompen, isolatie, e.d. Zonder eigen investering "volledige ontzorging", en afbetalen aan ZiH via een persoonlijk financieringsplan (buiten controle van AFM). Hoogwaardige materialen, voor PV Suntech 280 Wp all-black mono modules en Growatt omvormers. https://www.zoninhuis.nl

Zonnegrond. Heftig initiatief voor 70 hectare aan zonneparken in Noord Holland onder "postcoderoos" concept met zware partners. Eerste plannen voor Breekland industrieterrein Langedijk. 50 m² met 15 250 Wp modules, 400 "kavels" te vergeven. Hoge huurprijzen naast claim panelen, roept nodige vragen op. Is al nodige over getwitterd... Partners in dit project: Sunprojects.BE (België), grond speculant HollandsGrond B.V., Klaver Makelaardij, Energy2020, New Talent Group.

Project organisatie en overkoepelende BV failliet gegaan op 16 juni 2015, het project werd uiteindelijk na gestaakte huur aan gemeente Langedijk, en nog meer gesoebat, in oktober 2015 volledig ontmanteld. Polder PV berichtte er als enige tot in detail over (verslag 24 november 2015).

http://www.zonnegrond.nl

Zonneklaar. Ambitieus project van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW), in samenwerking met de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid (Stichting MOED). Na een mislukte poging om in 2015 middels SDE subsidie bedrijfs-leden in Zeeland en Noord Brabant met zonnepanelen te bedekken via een PV systeem lease constructie over de 15-jarige subsidie periode (meeste geld ging naar warmte/WKK resp. wind energie binnen SDE 2015), wordt in 2016 een nieuwe poging gedaan. Ditmaal is het streven 100 bedrijven (grootverbruik aansluiting, dak oppervlak minimaal 120 m²). Er wordt dreigende taal richting Den Haag geuit om "ons maximaal te ondersteunen" bij de ambitieuze plannen.

Bedrijven zouden geen installatiekosten betalen, volledig worden ontzorgd, en zouden de installaties aan MOED afbetalen via "een gegarandeerde en maximaal gelijkblijvende kWh prijs". Per deelnemer worden "maatwerk kosten" voor de berekening van de business-case doorberekend. Volgens MOED, die externe investeerders en beleggers achter zich heeft, zou het project "een slaagkans van 95 procent hebben bij het verkrijgen van de voor duurzame energie beschikbare SDE-overheidssubsidie". De installaties zouden na 15 jaar zijn afbetaald, waarna het eigendom zou overgaan op het betreffende bedrijf.

http://www.bzw.nl/zonneklaar

Hernieuwde oproep BZW (11 feb. 2016)

PZC, 26 nov. 2015 (uitgeput SDE 2015 budget "frustreert plannen BZW")
PZC, 15 juli 2015 (Zeeuwse leden lopen nog niet warm voor eerste actie)
BZW, 13 juli 2015 (>50 leden ingetekend 1e actie)

Zonnepanelen Delen. Crowdfunding initiatief Amsterdam, met bekende Sven Pluut als blogger - en initiatiefnemer (zeflde adres als 1miljoenwatt.nl). Begint in 2014 "op stoom" te geraken na afronding Euroborg project, en wordt meest succesvolle in dit markt"segment". Postcoderoos "fähig", maar ook projecten in combinatie met SDE "plus" beschikkingen en partiële crowdfunding. Heeft pendant in U.S.A., WeShareSolar. Project refereert aan crowdfunded (eerste deel van) Euroborg project Groningen, van 1miljoenwatt.nl (300.000 Euro aan crowdfunding opgehaald). Vervolg projecten: Zonnewijde (Breda), Bio Romeo (Noord-Oost Polder), Amstelveen College (Amsterdam/Amstelveen), en diverse anderen. http://zonnepanelendelen.nl

Zonnepanelen Op Je Eigen Dak. Gemeente Groningen heeft samen met adviesbureau de Groene Golf een Green Deal met het Rijk gesloten in 2011. Voorfinanciering zonnepanelen bij particulieren, installatie wordt via de Onroerend Zaak Belasting stapsgewijs terug betaald (stroom wordt "gratis" afgenomen). Naar analogie van "PACE" lease-constructie U.S.A. ("Property Assessed Clean Energy"). Beoogde start najaar 2012. Wens gemeente: 2.500-3.000 woningen... Onderdeel van programma Groningen geeft Energie.

Theoretisch potentieel bij toekenning en realisatie en 2 kWp/woning: 5-7 MWp? NB: Webpagina op site gemeente Groningen was niet meer beschikbaar.

Op 27 maart 2013 het zeer slechte nieuws: de Rijksoverheid claimt dat er een wetswijziging nodig zou zijn, en dat ze dat niet gaan doen: het Ministerie van Binnenlandse Zaken "ziet het niet zitten"... Green Deal nr. 49: Hond in de Pot.

Grunneger Power (ander, lokaal initiatief) wil proberen op andere wijze hier nog wat van te maken (pers. comm. PPV). GroenLinks Groningen probeert burgers in de provincie via lokale informatie bijeenkomsten voor de zon te mobiliseren via "Duursoamen". Volgens eigen zeggen geen "nieuw initiatief".

Green Deal nummer 47 (1e ronde 2011)
Adem Houten website (uitleg PACE, 13 apr. 2011)
Korte toelichting op site Ondernemendgroen.nl (1 okt. 2011)
Groninger Gezinsbode.nl (4 okt. 2011)
Bijlage Kamerstuk 33043 nr. 7 (21 nov. 2011)

Bericht op Polder PV (29 maart 2012: Green Deal zachte dood gestorven)

www.duursoamen.nl

Zonnepanelenvoorelkaar. Hoogst curieus crowd funding ("het nieuwe investeren") initiatief onder de paraplu van, alweer, Natuur & Milieu (bekend van de inkoop actie Zonzoektdak.nl, zie tabel hierboven), in samenwerking met Zondag Solar B.V. uit Elst. Je hebt geen geld, je wilt zonnepanelen. En dus ga je de aanschaf laten voorfinancieren door "derden" via het nieuwste fenomeen "crowd funding", middels een krediet aanvraag bij de door AFM gecontroleerde financierings-site Geldvoorelkaar.nl (die 7-11% rente op leningen door investeerders claimt). Project gestart door, extra pikant, een ex-medewerker van de aanbieder van de hardware voor ... de ZZD actie van N&M, contactadres in dezelfde plaats als die aanbieder, Elst (Solar Living = SolarTotal, voor 70% eigendom van Rabobank). En wervend met de bekende kreten die we in vergelijkbare bewoordingen ook van de voormalige werkgever kennen: "management met een enorme ervaring op het gebied van zonnesystemen (meer dan 25.000 installaties)" en "Zondag wil de grootste aanbieder van zonnesystemen in Europa worden". Hmmm. Er kan er maar een de beste zijn/worden, toch? Welke organisatie uit Elst gaat het uiteindelijk worden?

Er zou voor elk bij Zondag besteld PV-systeem 25 Euro "gereserveerd" worden voor een Afrikaanse ontwikkelingsproject, Sunny Waters. Natuur & Milieu ontvangt 100 Euro voor elke via ZVE verkochte installatie. Let op: voor lening vragers gelden ook eenmalige publicatiekosten van €75,- en 3% van het totale bedrag wordt afgedragen als afsluitprovisie. Canadian Solar modules en Delta Solivia omvormers in pakketten Zondag Solar B.V.

http://www.zonnepanelenvoorelkaar.nl/

http://www.zondag-solar.nl (pakketten aanbieder)
http://www.geldvoorelkaar.nl (crowd funding geld machine)

Zonnepark Nederland. Beetje overtrokken benaming voor eerste kleine PV-projecten in Nijmegen met plat dak systemen op door gemeente ter beschikking gestelde daken. Waarbij een ieder die dat wil financieel zou kunnen participeren via een (in wet nog helemaal niet als zodanig "gedoogde") kropje sla salderings-constructie met participatie van netbeheerder Liander als "slimme meter plaatser". Initiator/project begeleider: 4-NewEnergy.nl. Gemeente Nijmegen dekt slechts voor 2 jaar risico "niet betaalde energiebelasting" af, er na is ongewis wat er geschiedt.

Medio juni al voor 900 panelen geclaimd, er wordt naar nieuwe lokaties gezocht. 7 augustus: Claim naar > 1.500 zonnepanelen, tijd voor een nieuw project? 23 aug. gedeelte Ster officieel geopend, met 259 PV-panelen à 240 Wp = ruim 62 kWp. 1 klant met 10 panelen. Jolande Sap (GL) aanwezig, wil meer van dat leuks. 14 dec. 2012 2e project Jan Massinkhal opgeleverd, 367 modules (vermoedelijk 88 kWp), waarvan 217 stuks voor dit project; rest voor stroomvoorziening sporthal. Totaal project nu: vermoedelijk plm. 114 kWp.

Link op website 4-NewEnergy.nl

Analyse door Polder PV (26 april 2012)
Artikel Gelderlander (12 juni 2012)
Binnenlands Bestuur (7 aug. 2012)
Tweakers.net (discussies over - de implicaties van - het initiatief, er wordt deels ook onzin gespuid; 8 aug. 2012)
Energeia 9 aug. 2012: wijkcentrum 't Hert afgevallen vanwege garantie problemen dakbedekking bij leverancier daarvan.
Omroep Gelderland (23 aug. 2012, Ster project geopend)
Nijmegen Leeft.nl (12 dec. 2012, aankondiging Jan Massinkhal)
NuZakelijk (14 dec. 2012, 2e project Jan Massinkhal opgeleverd, zie ook 4-NewEnergy pagina)

ZonneVogel, postcoderoos project op Europese school (Houtrustbrug) en Montessorischool aan Laan van Poot in Haagse Vogelwijk. Initiatief van Vogelwijk Energie(k), als "compensatie" voor de met pensioen gestuurde windturbine de Duinvogel. Te beheren door op te richten lokale coöperatie. Inschrijving 400 Euro per paneel van 275 Wp (verwachte specifieke opbrengst 818 kWh/kWp.jaar, wat erg laag is). Stroom wordt verkocht aan Eneco, opbrengst participant zou neerkomen op 7 Eurocent stroom verkoop en 9 Eurocent "subsidie", waarmee de "energiebelasting korting" (incl. BTW) wordt bedoeld. Rendement wordt berekend op 8% bij 25 jaar projectduur. http://www.vogelwijkenergiek.nl/zonnevogel
ZonNL. Bedrijf van bekende John van Laarhoven en Rokus Wijbrans. Financiert zonnestroom systemen op commercieel of maatschappelijk vastgoed, opgewekte stroom wordt voor lage prijs aangeboden aan gebouweigenaar, die volledig wordt ontzorgd. Operational lease. Er kan ook eigen aandeel in de lease constructie worden genomen. Eerste project: 111 PV modules multifunctioneel centrum Het Palet, in en met gemeente Wierden (Ov.) http://www.zonnl.eu

Zon@School. "Merk"naam van Coöperatie Zon op School B.A. te Amersfoort die zonnepanelen voor scholen installeert via koop op afbetaling traject. Samenwerking met de gemeente, voorzien is dat zonnepanelen via crowdfunding ouders worden voorgefinancierd (minimale inleg EUR 250), die geld terugkrijgen ter hoogte van de waarde van het vermeden stroomverbruik (school betaalt vermeden kosten in eerste instantie aan coöperatie). Er geldt een plafond prijs van 25 Eurocent/kWh. 100% salderen wordt "geeist", indien dat wettelijk niet (meer) mogelijk is, moet contract worden herzien...

23 jaar zichttermijn / gecontracteerde projectduur. Ouders kunnen lid coöp blijven na vertrek kinderen, of lidmaatschap overdragen. Zon@School draagt formele eigendom van installatie over aan school bij begin contract. Diverse clausules in overeenkomst.

Gezien bureaucratie en bijkomende kosten, wordt afgezien van participatie in de beruchte postcoderoos regeling (bericht 10 nov. 2013).

http://zonschool.nl

Dichtbij.nl (13 juni 2013 - 60 zonnepanelen op school de Kubus in Soesterkwartier)

ZonVast. Greenchoice i.s.m. Zonnefabriek (leverancier) en met subsidie van Stichting Doen, grootse plannen voor uitbreiding pilot ZonVast: 20 jaar daklease constructie! GC klanten / eigenaren. 2011: 500 systemen (à 2,3 kWp, totaal 1,15 MWp?). Vaste stroom afname prijs 23 ct/kWh (hoger dan tarief wat ik betaal), alle overschot >> Greenchoice. Persbericht van module leverancier ET Solar stelt dat er 1,5 MWp zou zijn geleverd voor de actie (niet zijnde "ein Wohnbauprojekt).

Vervolg leek aanvankelijk gepland met Zonline.nl (= Sungevity), waarbij er afhankelijk van situatie met kWh prijzen voor direct zelf verbruikte zonnestroom tussen 23 en 28 €ct werd gerekend (!). Overschotten zouden allemaal naar Greenchoice gaan, dus geen saldering. Informatie lijkt later te zijn verwijderd, een tweede "ZonVast" actie in de oorspronkelijke vorm lijkt er niet te zijn gekomen, ook al was oorspronkelijke intentie het concept "over het hele land uit te rollen". Wel is een nieuw experiment gestart in Amsterdam, bij huurders onder het Westerzon project.

Oorspronkelijke concept in 2012 gestaakt, er zouden 500 lease contracten zijn afgesloten.

http://www.zonnefabriek.nl/projecten/zonvast.html

Volkskrant (28 maart 2011, site Greenchoice)
persbericht Greenchoice (28 maart 2011)
Blog Henri Bontenbal (6 apr. 2011, goede kritische analyse)
Persbericht ET Solar (17 jan. 2012)

FD Energie Pro (Wessel Simons, 27 jan. 2015)

Zonvogel's eerste "collectiviteit" project Zeewolde zou van start zijn gegaan**, voor leden, ook voor "niet dak bezitters". Voorwaarde: woonachtig in gebied netbeheerder Liander, en deelnemers zouden een sluwe meter in huis gaan krijgen (die trouwens niet verplicht is) ...

Mededeling 16 mrt 2013: "website wegens onderhoud gesloten". Zonvogel activiteiten zijn in november 2013 ondergebracht bij de Organisatie voor Duurzame Energie. 2 juli 2014: Tweet dat "Zonvogel" project is opgeheven.

http://www.zonvogel.nl/text.rxml?id=58333
Bericht Zonvogel > ODE op website ODE (2 nov. 2013)
Twitter ODE (Zonvogel opgeheven, 2 juli 2014)
Zon voor Huur. Actie geïnitieerd door lokale energiecoöperatie DeA i.s.m. huurcorporaties, voor huurders in Apeldoorn. Tussen 2014 en (geplande afronding) 2016 werden 170 huurwoningen voorzien van in totaal 1.116 zonnepanelen. Huurders betaalden een opslag, maar zouden minimaal gecompenseerd worden met verdiensten van salderen van zonnestroom. "20% van de opbrengst" zou voor de huurder zijn. Lease aan corp's.

Zon voor Huur (deA)

Ruim duizend zonnepanelen Zon voor Huur

ZonVoorOns. Lease concepten voor particulieren, bedrijven, sportverenigingen, e.d., onder een Coöperatieve Vereniging paraplu. Inclusief 25 jaar "opbrengstgarantie". http://www.zonvoorons.nl
Zuiderlicht, Amsterdam (NH). Crowdfunding via lidmaatschap coöperatie. Inleg 1 Euro en lening van minimaal EUR 250 waarvan opbrengst in duurzame (PV) projecten wordt gestoken. Er wordt jaarlijks 2-5% rendement uitbetaald, na 10 jaar kan lening weer worden opgenomen. Op 3 maart 2014 al EUR 25.000 in kas, en toestemming voor extra lening EUR 35.000 door gemeente Amsterdam. Beoogde projecten: Zonnepanelen op begraafplaats Buitenveldert (7 stuks), een boerderij (20 stuks), voetbalclubs Zeeburgia en Arsenal. http://www.zuiderlicht.nu

Zuid-oost Brabant, "De Groene Zone". Grootschalige inkoopactie / PV systemen op afbetaling via de betrokken gemeentes. Intentie om in 2-3 jaar 7.500 koopwoningen in de regio van zonnepanelen te laten voorzien (streven: één PV leverancier), waarvoor 21 gemeentes in totaal 36 miljoen Euro zouden moeten lenen (ijkpunt: EUR 5.000 nodig voor gemiddeld huis). Die op afbetaling (periode: 15 jaar) door de nieuwe PV eigenaren terugbetaald zouden moeten gaan worden. Insteek is minimale opbrengst garantie. Waalre zou kar gaan trekken, met 247 woningen. Juni 2017 zou uitzicht moeten zijn welke gemeentes zullen participeren.

12 zuid-oost Brabantse gemeentes zijn ingestapt: Asten, Bakel, Best, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Laarbeek, Mierlo, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Waalre. Tautus is project leverancier na tender procedure (gerelateerd aan groothandel Gutami Solar).

In Son en Breugel zeer grote opkomst tijdens info avond: "het liep storm" volgens Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen.

https://www.degroenezone.nl

Eindhovens Dagblad (30 mei 2018)
Bericht Eindhovens Dagblad (22 maart 2017)

* Independent Solar Systems meldde dat voor de vier acties waarin zij als leverancier zijn geselecteerd er ongeveer tussen de 400 en 500 huishoudens systemen zouden hebben besteld, dat die installaties gemiddeld ergens tussen de 3 en 4 kWp groot zouden zijn, en dat het totale volume aan afzet ongeveer anderhalve MWp zou bedragen (met dank aan ISS, telefoongesprek 14 mei 2012).

**
Energeia meldde op 23 januari 2012 echter dat eind december 2011 ook Zeewolde is afgevallen omdat de boer er geen trek meer in zou hebben. Het initiatief is zich nu "aan het heroriënteren" omdat ze gee projecten meer zouden hebben...

*** Er zijn al talloze postcoderoos plannen en projecten in zeer verschillende staat van wording. Eind januari 2015 heb ik al dik 50 geplande lokaties / projecten geteld, en daarbij heb ik er vast veel over het hoofd gezien. Er is in 2014 nog bizar weinig daadwerkelijk gerealiseerd (1e deel Zonnegrond Langedijk - later moederbedrijf gefailleerd, Blixembosch Eindhoven, Batensteinbad Woerden).

Zou contact hebben met, of mogelijk zelfs zijn geïnitieerd door commerciële aanbieders Zonopkomst (Wadenso [gefailleerd 26 sep. 2014] met Energiekracht, volgens artikel Salland Centraal).


Er staan momenteel 71 zeer diverse voorbeelden in bovenstaande lijst. Die verre van "compleet" is. Bijvoorbeeld: het aantal geplande postcoderoos projecten komt inmiddels (eind mei 2018) al richting de 300 projecten, er zijn er al meer dan 130 gerealiseerd...


Leesvoer daklease constructies e.d.:

Zonne-energie ook voor mensen zonder spaargeld bereikbaar (8 mei 2015, Redactie Duurzaamnieuws.nl)
Mager zonnetje breekt door voor leasemarkt zonnepanelen (27 januari 2015, Wessel Simons in Financieele Dagblad, uitgebreid artikel over lease constructies en enkele aanbieders in Nederland en USA)
"Crowd-funding" van zonne-energie projecten door Solar Mosaic (20 oktober 2011, goede link is deze)
Nijmegen wil subsidies omzetten naar lease-constructies (31 mei 2011)
ChristenUnie Bussum wil daklease voor jonge mensen... (21 november 2010)
AmstelLease financierde 100 & 800 kWp installaties op vestigingen Scheuten Solar (4 oktober 2010)
DeOndernemer.nl over leasen (24 augustus 2010)
SolarLease volgens Amerikaans bedrijf SolarCity
Sunlease (vooralsnog alleen België)

Smakelijke, meestal zeer goed onderbouwde, en met rijke energie historie gezegende opinie stukken over de (duurzame) energie markt zijn verder te vinden op de blog van Jan Willem Zwang van Greenspread onder:

http://www.greenspread.nl/opinie


Laatste toevoegingen aan de lijst (update 17 oktober 2019)

Triple Groen Overijssel, Oss (NB, tender met lening gemeente), Stein (Limburg, afkoop via gemeente, vervolg actie), Zuidoost Brabant collectieve inkoop via 21 gemeentes, Maasgouw 380 PV daken, Volgroen (MKB lease), "Groen Zeker" (vd Span prov. Groningen), BuurtZon (Arnhem), Solaris Industria, ZonVoorOns, PM Energie (Overijssel), Zon voor Huur (Apeldoorn), Zon in Huis (landelijk), Parkstad Limburg (L.), Zonneklaar (Noord Brabant & Zeeland), Woonconcept (Energieconcept, Drenthe), Boeren met Zon (Stimuland e.a., Overijssel), Echt Energie (Ulft), LimburgZon - Etriplus (L.), Lease Gem. Landgraaf (L.), Friesland Zon (prov. Friesland), Encoter (Ternaard, Fr.), LEON / Chiriqui (Zeewolde), Big Solar (Amsterdam), Zelfstroom (Den Bosch, NB), Community Solar (Breda, NB), Bevordering doorstroming Rijssen Holten (Ov.)

Projecten gezien, maar hierboven nog niet gemeld? Gaarne e-mail met link website en evt. gegevens "doel" (aantal modules, gewenste capaciteit, etc.).

Nota bene! Dit is slechts een selectie. Alleen al aan postcoderoos projecten heb ik medio november 2016 al meer dan 100 project plannen in mijn spreadsheet "pending" staan. En er is buitend de hier genoemde projecten in deze "niet specifieke inkoop acties lijst" natuurlijk nog véél meer activiteit gaande.

Grote dank aan Speksteenkachel, contribuant van Gathering of Tweakers (forum Duurzame Energie), die een behoorlijk aantal van de op deze pagina genoemde acties voor me opspoorde!


Stroomafname van specifieke zonnestroom projecten

Dit begint ook een populaire trend te worden. Meestal draait het om al - soms al lang - gerealiseerde, grote PV installaties, waarvan de niet on-site verbruikte hoeveelheden zonnestroom worden "opgekocht" door derde partijen. En die "geoormerkt" worden doorverkocht aan meestal particulieren huishoudens. Dit concept kreeg vleugels onder de vele acties van "energie leverancier zonder eigen productie installaties", pionier Vandebron uit Amsterdam. En werd al rap overgenomen door andere partijen. Er is niets aan "eigendoms-constructies" tussen de afnemers en de fysieke, zonnestroom producerende hardware, ook al wordt dat soms "gesuggereerd". Het betreft louter "afname van de overschotten aan elektra, geoormerkt naar productie installatie". Overschotten die natuurlijk gewoon lokaal op het net zijn gezet, en die anoniem zijn ondergedompeld in de nog steeds door gas en kolen gedomineerde stroommix.

Alfabetisch:

  • AGEM, Doetinchem
  • ENGIE (ex GDF-SUEZ), Zwolle
  • Greenchoice, Rotterdam (o.a. "Boerderijstroom", "Waddenstroom")
  • Powerpeers (offshoot van Vattenfall dochter Nuon)
  • Vandebron Energie, Amsterdam (naast zonnestroom ook wind, biomassa en water- energie projecten)
  • Vrij Op Naam, Rotterdam

Deze pagina afgesplitst van de "harde" inkoopacties pagina vanwege omvang laatste dd. 18 maart 2014.

 


© 2012-2019 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)