example of superimposed energy yield curves of individual inverters on 2 different types of solar panels on a sunny day

dagcurves 04-10-2005

links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Dagcurves

dinsdag 4 oktober 2005 (1 dag na reparatiewerkzaamheden)

1. Zonnepad, zonsopgang en ondergang, weertype, loggingdata, byzonderheden
2. Systeemvariabelen individuele inverters versus groepsgemiddelden (6 in 1 overzicht)1. Zonnepad, zonsopgang en ondergang, weertype, loggingdata, byzonderheden

Sunpath calculated with software download from http://www.mapmaker.com/shadowfacts/sunclock.asp

Zon op 7h48.03 MEZT; zon onder 19h12.42; daglengte 11h24.39 (http://www.meteonet.nl/diversen/zoncalc.htm)

Een prachtige, bijna wolkeloze najaarsdag met een paar kleine wolkjes rond 13h45, en later nog een paar maal.

Automatische logging om de 5 minuten; 1e logging om 7h48 (MEZT, zomertijd); laatste logging om 19h07 ("no read" waarden). Logging tweemaal tijdelijk onderbroken.

Totale dagopbrengst (10 omvormers): 4,253 kWh.

Byzonderheden: inverter 82968 zwaar in de problemen (oranje curves) ...


2. Systeemvariabelen individuele inverters

Het verloop van alle 6 van de individuele inverters gemeten systeemvariabelen (E, Pac, Vac, Iac, Vdc resp. T) wordt in het volgende overzicht gegeven.


Vergelijking met grafieken ná renovatie (30/31 mei 2005), maar vóór reparatiewerkzaamheden op 3 oktober 2005:
grafieken voor 18 aug. 2005

Inverter defect? De dag volgend op de reparatiewerkzaamheden aan onze Sunpower® systemen alweer een probleem omvormer, nl. nummer 82968 (oranje curve). Met name het bizarre gedrag van de Vdc curve heb ik nog nooit eerder gezien (blijft "hangen" op 25 Volt) en behoeft een nadere verklaring. Energieproductie van dit kreupele exemplaar is ongeveer 34 procent minder dan de productie van de omvormers op de zuster 108 Wp panelen (bovenste serie vrijwel over elkaar heen liggende energieproductie curves in de deelgrafiek linksboven), dus dat is stront aan de knikker.
Tussen 8h21 en 9h12 en tussen 11h27 en 12h11 is de logging korte tijd onderbroken geweest <logging tijdelijk uitgezet> omdat ik de gegevens van de omvormers toen via een ander hulpprogramma'tje probeerde uit te lezen. De datapunten worden automatisch door Excel met elkaar verbonden, wat een enigzins vertekend beeld geeft van de werkelijke (= niet getoonde) situatie in die korte intervallen.

N.B.: het probleem met de omvormer is inmiddels (7 oktober 2005) door Polder PV zelf opgelost. Foutje van de installateur... Lees verder op de Polder PV renovatie pagina.© 2005 Peter J. Segaar, Leiden (NL)