example of superimposed energy yield curves of individual inverters on 2 different types of solar panels on a sunny day

dagcurves 04-08-2003

links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Dagcurves

maandag 4 augustus 2003

1. Zonnepad, zonsopgang en ondergang, weertype, loggingdata, byzonderheden
2. Systeemvariabelen individuele inverters versus groepsgemiddelden rollover image (6 in 1 overzicht)
3. Systeemvariabelen groepsgemiddelden
4. Genormeerde energie en vermogens per groep
(2 in 1 overzicht)1. Zonnepad, zonsopgang en ondergang, weertype, loggingdata, byzonderheden

Sunpath calculated with software download from http://www.mapmaker.com/shadowfacts/sunclock.asp

Zon op 6h07.09 MEZT; zon onder 21h28.21; daglengte 15h21.11 (http://www.meteonet.nl/diversen/zoncalc.htm)

Een prachtige, wolkeloze en zeer hete zomerdag met dagtemperaturen rond de 30 graden Celsius (officiële hittegolf van 31 juli tot 13 augustus volgens KNMI).

Automatische logging om de 15 minuten; 1e logging om 6h20 (MEZT, zomertijd); laatste logging om 21h13 ("no read" waarden).

Totale dagopbrengst (10 omvormers): 5,663 kWh.

Byzonderheden: zie ook de vergelijking van de gemiddelde systeemvariabelen met de grafieken van 18 augustus 2005 (situatie vóór resp. na systeemrenovatie).


2. Systeemvariabelen individuele inverters

Het verloop van alle 6 van de individuele inverters gemeten systeemvariabelen (E, Pac, Vac, Iac, Vdc resp. T) wordt in het volgende overzicht gegeven.

ROLLOVER IMAGE: Move mouse pointer away from graph to see individual inverter data; mouse pointer over graph shows group average.
<ROLLOVER image> Als de muiswijzer buiten bovenstaand overzicht wordt gehouden ziet u de (originele) waarden van alle inverters voor 6 systeemvariabelen. Als de muiswijzer over het plaatje wordt bewogen, worden de gemiddelde waarden per groep AC-modules zichtbaar. Door de muiswijzer heen en weer te bewegen zijn duidelijk de fundamentele verschillen tussen de 2 groepen AC modules zichtbaar te maken, alsmede de variatie binnen de 2 groepen AC modules.
Nagenoeg "perfecte" curves zonder "dips" door het wolkeloze weer. Tussen 14h55 en 15h26 is een meting weggevallen omdat de computer even was vastgelopen doordat er teveel programma's tegelijkertijd draaiden. Na een "harde" reset kon de meetreeks zonder problemen voortgezet worden. Dagcurves (E) vertonen een mooie gladde, continue "S-vorm" en ook de vermogenscurves zijn mooi "strak", zonder vermogensdips. De lang durende strooilichtfases zijn in de vermogensgrafiek heel goed te zien ("voetjes" aan linker en rechterzijde van de grafiek). Ook is duidelijk te zien dat de zonnepanelen en de omvormers flink warm worden. Het uiteindelijk geproduceerde uitgangsvermogen van de 108 Wp modules blijft onder 80 Watt per omvormer terwijl dat voor de 93 Wp panelen rond de 60 Watt blijft steken; in het voorjaar zijn uitgangsvermogens van 94 Watt (108 Wp modules) resp. 86 Watt (93 Wp modules) mogelijk. Het DC-voltage vertoont een karakteristieke opbouw in 2 fasen voor beide typen AC modules ("drempel" rond de 25 Volt waarna snel "opgeschakeld" wordt naar een voltage rond de 33 Volt voor de 93 Wp modules en ruim 35 Volt voor de 108 Wp modules; aan het eind van de dag wordt eerst "omlaag geschakeld" naar 25 Volt waarna de stroom snel wegvalt als de inverters afschakelen. Opvallend is het terugvallen van de gelijkspanning midden op de dag. Zeer waarschijnlijk is dit het gevolg van de flinke opwarming van de zonnepanelen waardoor de afgegeven spanning onder druk komt te staan; het effect lijkt iets groter voor de 93 Wp modules. Ook de inverters worden behoorlijk warm, tot zo'n 55 graden Celsius; de temperatuur ligt ruim 3 uur lang boven de 55 graden midden op de dag en er is slechts een marginaal verschil in de gemiddelde inverter temperatuur tussen de 2 typen AC-modules. Waarschijnlijk is het negatieve effect van de paneeltemperatuur van groter betekenis dan de inverter temperatuur.

Maximale waarden op deze dag: E (108 Wp) 627 Wh (39150, maximale dagopbrengst bereikt om 20h43); E (93 Wp) 498 Wh (82074, maximale dagopbrengst bereikt om 20h28); Pac 79 Watt (39150 om 12h40); Vac 237,6 Volt (55595 om 14h25); Iac 0,334 Ampère (39150 om 12h40); Vdc 36,5 Volt (55595 om 8h40); T 55,7 ºC (55595 om 13h40).


3. Systeemvariabelen groepsgemiddelden (grafiek zie paragraaf 2)

Verschil in gemiddelde dagopbrengst tussen de 93 Wp (492 Wh) en 108 Wp modules (616 Wh) bedraagt 124 Wh aan het eind van de dag ; om 13h55 was het verschil in (gemiddeld) afgegeven vermogen Pac 14 Watt tussen de 2 groepen modules. Het verschil in omvormer temperatuur tussen de 2 groepen AC-modules is klein (2,6 °C om 13h25). De inverter temperatuur aan het begin van de meetreeks verschilt ongeveer 9 à 10 °C van die aan het einde van de reeks; in de nacht zal dit verschil door afkoeling van de omvormer nihil worden.


4. Genormeerde energie en vermogen per groep

Om de twee groepen AC modules op een "eerlijke" wijze met elkaar te vergelijken worden de energie- en vermogenscurves genormeerd door de waarden te delen door het in de betreffende groep opgestelde nominale (Wp) vermogen. In onderstaande overzichten worden de genormeerde curves in hetzelfde diagram geprojecteerd als de originele curves met de groepgemiddeldes, elk met een eigen Y-as. Normering van de resultaten is mogelijk omdat bij onze AC modules NOOIT (zichtbaar) zogenaamde "aftopping" van het AC vermogen heeft plaatsgevonden en de inverters dus blijkbaar optimaal werken zonder "afgeknepen" te worden (ook niet bij de licht "overgedimensioneerde" 108 Wp modules). Althans, zeker niet in de mate waarin bijvoorbeeld het vermogen afgeknepen wordt bij de installatie van Ton Peters in Spijkenisse (zeer duidelijke voorbeelden op zijn mooie website, http://home.zonnet.nl/ajbmpeters/). In onderstaande genormeerde vermogenscurves zou met veel fantasie een geringe mate van "aftopping" te zien kunnen zijn, maar een afgeknotte vermogenscurve heb ik bij onze PV-installatie nooit gezien.

Standardized (norm) energy and power curves related to original group average; each pair of curves with own y-axis.
Het verschil in genormeerde dagopbrengst tussen de 2 typen AC modules (5,293 resp. 5,701 Wh/Wp) bedraagt 0,41 Wh/Wp (eind van de dag); het maximale verschil in genormeerd output vermogen Pac bedraagt 0,044 Watt/Wp midden op de dag (13h40).


© 2005 Peter J. Segaar, Leiden (NL)