example of superimposed energy yield curves of individual inverters on 2 different types of solar panels on a sunny day

dagcurves 9-01-2009

links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Dagcurves

Vergelijking maandag 17 en woensdag 19 augustus 2009

1. Zonnepad, zonsopgang en ondergang, weertype, loggingdata, byzonderheden
2. Energieopbrengst resp. AC-vermogen individuele inverters rollover image (2 in 1 overzicht)
3. Energieopbrengst resp. AC-vermogen groepsgemiddelden rollover image (2 in 1 overzicht)
4. Energieopbrengst resp. AC-vermogen alle modules opgeteld rollover image (2 in 1 overzicht)1. Zonnepad, zonsopgang en ondergang, weertype, loggingdata, byzonderheden

Zon op (Leiden) 5h29.28 MEZT; zon onder 20h01.53; daglengte 14h32.24
(http://www.meteonet.nl/diversen/zoncalc.htm)

Vergelijking 17 met 19 augustus 2009: een zonnige dag met veel cumuluswolken en een briesje uit het westen (KNMI weerhistorie: Valkenburg (ZH) - "half bewolkt", gemiddeld 18,0 graden C, wind 3,3 m/s gemiddeld, 8,7 uur zonneschijn) resp. een benauwde, zeer zonnige dag met nevelige cirruswolken (KNMI: idem - "onbewolkt", gemiddeld 20,9 graden C, wind 1,8 m/s gemiddeld, 11,1 uur zonneschijn). Het "zonnepad" hierboven is voor 17 augustus 2009 getoond.

Totale dagopbrengsten (12 omvormers, totaal nominaal STC vermogen 1,236 kWp):

17 augustus 2009 - 4,905 kWh (3,97 kWh/kWp). 1,02 kWp deelsysteem: 4,009 kWh (3,93 kWh/kWp). 2 nieuwe 108 Wp modules: 0,895 kWh (4,14 kWh/kWp).

19 augustus 2009 - 5,790 kWh (4,68 kWh/kWp). 1,02 kWp deelsysteem: 4,753 kWh (4,66 kWh/kWp). 2 nieuwe 108 Wp modules: 1,037 kWh (4,80 kWh/kWp).

Automatische logging om de 5 minuten; 1e logging (handmatige opstart) om 6h10 (17 aug.) resp. 6h45 (19 aug.; beiden MEZT, zomertijd); laatste logging om 20h35 (17 aug.) resp. 20h30 (19 aug.; beiden "no read" waarden).


2. Energieopbrengst resp. AC-vermogen individuele inverters

^^^
ROLL-OVER IMAGE. Muiswijzer naast het plaatje: 17 augustus (veel wolken, aangenaam); muiswijzer over het plaatje: 19 augustus (licht nevelachtige bewolking, heet en benauwd).

In bovenstaand dubbel plaatje de gegevens van alle 12 de individuele omvormers in 1 plaatje, met codekleuren voor vier afzonderlijke deelgroepen: lichtblauw 4x 93 Wp module SSE oriëntatie, rood 2x 108 Wp module vooraan SSE oriëntatie, oranje 4x 108 Wp module achteraan SSE oriëntatie, donkergroen 2x 108 Wp module vooraan S oriëntatie. Let op dat door de licht afwijkende (pal zuid) oriëntatie van de 2 laatstgenoemde exemplaren ze iets later op de dag nog licht hogere momentane vermogens laten zien dan de overige 108 Wp exemplaren (verder identieke modules op zelfde frame opbouw). De 93 Wp exemplaren (lichtblauw) doen het uiteraard het minst goed. Door de regelmatig overdrijvende cumulus "watten"wolken op 17 augustus, fluctueert het momentane vermogen fors (maximum om 13h46 een omvormer net boven de 90 Watt AC vermogen uitkomend). Op 19 augustus waren de fluctuaties veel minder sterk, maar zijn wel enkele periodes met een lichte nevelige sluier te zien, rond 11h00, kwart voor twee 's middags en rond half zeven 's avonds. Duidelijk is dat door de forse opwarming van de modules op de 19e, het actuele vermogen slechts rond de 70 Watt AC blijft hangen voor de 108 Wp exemplaren, en zelfs maar zo'n 60 Watt voor de 93 Wp exemplaren. De drie "spikes" omlaag zijn vermoedelijk tijdelijke "appelflauwtes" van de OK4 omvormers, die echter snel daarvan lijken te herstellen. Ondanks de hitte op de 19e, is door de veel grotere hoeveelheid (continu instralende) direct zonlicht, de uiteindelijke energieopbrengst (Wattuur, Wh) voor alle omvormers (bovenste plaatje) op deze dag fors hoger dan op de 17e met veel cumuluswolken.


3. Energieopbrengst resp. AC-vermogen groepsgemiddelden

^^^
ROLL-OVER IMAGE
. Muiswijzer naast het plaatje: 17 augustus (veel wolken, aangenaam); muiswijzer over het plaatje: 19 augustus (licht nevelachtige bewolking, heet en benauwd).

Grafieken vergelijkbaar met de vorige set hierboven, maar nu met de gemiddeldes (voor het momentane vermogen per omvormer resp. accumulerende energieopbrengst) per grote deelgroep: lichtblauw gemiddelde van de 4 93 Wp modules (SSE oriëntatie), paars idem voor de in totaal 6 108 Wp modules met SSE oriëntatie, donkergroen voor de 2 pal zuid (S) georiënteerde, laatst bijgeplaatste 108 Wp modules. Duidelijk is hier de zeer goede prestatie van de twee "nieuwelingen" te zien (behalve de korte "spike" naar tijdens het "hoogtepunt" van de benauwde 19e augustus) en de lichte verschuiving naar rechts in de grafiek voor het momentane vermogen door de pal zuid plaatsing, waardoor iets later op de dag door deze modules iets meer zonlicht wordt gevangen dan voor de zuid-zuid-oost (SSE) georiënteerde rest van de modules. Ook de uiteindelijke energieopbrengst (bovenste plaatje) is voor deze 2 laatst geplaatste modules iets hoger dan hun verder identieke 108 Wp zusjes, al ontlopen ze elkaar niet veel. De 93 Wp modules doen het gemiddel bezien weliswaar minder goed dan hun 108 Wp zusjes, maar het verschil lijkt in de actuele vermogensgrafiek niet groot. De accumulerende energie grafiek laat echter zien dat het eindresultaat over de hele dag genomen significant afwijkt: zeker zo'n 70 Wattuur gemiddeld verschil tussen de twee module types, voor beide dagen ongeveer even groot. Wel is er natuurlijk een fors verschil in de absolute energieopbrengst tussen de twee dagen: gemiddeld 362 Wh (17 aug.) resp. 429 Wh (19 aug.) voor de 93 Wp modules, en 427 Wh (17 aug.) resp. 506 Wh (19 aug.) voor de zelfde oriëntatie hebbende 108 Wp exemplaren. Beide dagen plm. 18,5% verschil in opbrengst tussen de twee moduletypes onder gelijke oriëntatie.


4. Energieopbrengst resp. AC-vermogen alle modules opgeteld

^^^
ROLL-OVER IMAGE
. Muiswijzer naast het plaatje: 17 augustus (veel wolken, aangenaam); muiswijzer over het plaatje: 19 augustus (licht nevelachtige bewolking, heet en benauwd).

Het laatste "dubbel"plaatje geeft het totale momentane vermogen (Pac) van alle 12 de omvormers in het gemonitorde systeem (onderste plaatje, kilowatt = x 1.000 Watt) resp. de totale energieopbrengst van die 12 exemplaren (bovenste plaatje) in kWh, voor zowel de 17e als de 19e (beweeg met de muiswijzer over het plaatje). Op de 13e kwam tijdelijk het momentane vermogen van alle omvormers bij elkaar op 13h45 uit op een fraaie 1,026 kilowatt uit. Op de zeer warme, het zonnecel rendement flink drukkende 19e augustus echter, bleef dat beperkt tot slechts 831 Watt wat werd bereikt om 13h05. De energieopbrengst was ook fors verschillend tussen deze twee "zomerse dagen met verschillend karakter". De 17e gaf 4,905 kWh als eindresultaat, en ondanks de hitte en benauwdheid op de 19e, streek deze toch vet met de eer met een geaccumuleerde opbrengst van maar liefst 5,79 kWh op een dag. Dat is toch een mooie 18% meer, vooral veroorzaakt door de continu directe instraling die op de 17e deels door de frequent voorbij zwevende wolken werd geblokkeerd. Continue directe instraling is dus, ook al warmt het de modules fors op en gaat dat ten koste van het momentane omzettingsrendement (kristallijne celtechnologie), een stuk belangrijker dan momentane hoge vermogens, die echter blijkbaar te kort duren om echt "zoden aan de dijk" te zetten voor de uiteindelijke energieopbrengst. En om dat laatste zou het altijd moeten gaan.

 


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)