starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
CertiQ 2013
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Zonnestroom in Nederland: gecertificeerd vermogen

CertiQ 2013:
Eerste - zeer onvolledige - rapportage

Voor overige marktdata CBS en CertiQ zie de hoofdpagina in deze sectie

Voor CertiQ resultaten 2012 zie deze pagina
Voor CertiQ resultaten 2011 zie deze pagina
Voor CertiQ resultaten 2010 zie deze pagina
Voor CertiQ resultaten 2009 zie deze pagina

All graphs © Peter J. Segaar / www.polderpv.nlWarning !!

The data presented on this web-page are highly preliminary results of CertiQ for 2013, based on a first report published January 24, 2014. A problem with data arises because of the need of "re-registration" of existing certified (solar and other RE) installations. This has resulted in far "too low" capacities and numbers of installations in the CertiQ database results published (e.g., "negative monthly growth rates" have resulted from this issue).

In April 2014 a new "preliminary" report will be published by CertiQ, with, hopefully, a substantial correction of the "true" data. In July 2014 a so-called "definitive" report will be published. Note that even later, minor corrections of historical data can occur in a retro-active manner.

See also explanatory article (in Dutch) published on January 30, 2014.Introductie

Op deze pagina de allereerste gegevens van de bevindingen van CertiQ voor het jaar 2013. Deze zijn zéér onvolledig, en beslist niet representatief voor wat er in dat jaar daadwerkelijk is gepasseerd. Wat CertiQ ook meteen heeft toegegeven (zie disclaimer onderaan). Want er is een grote complicatie opgetreden, dat alle (SDE) installaties zich kennelijk moeten laten "her-registrereren" vanwege eigenaardigheden in de regelgeving rond de "Garanties van Oorsprong". Wat betekent dat de gepubliceerde cijfers substantieel zijn ondergewaardeerd en beslist niet "de realiteit" weerspiegelen. Zie voor uitleg mijn artikel van 30 januari 2014.

Ik geef hieronder de allereerste synthese voor "gecertificeerde" zonnestroom weer zoals die is af te leiden uit dat zeer voorlopige eerste jaarrapport. Met daarbij twee belangrijke toevoegingen:

(a) Deze cijfers gaan later in 2014 nog fors worden bijgesteld, en wel "omhoog".

(b) Desondanks (ook na "bijstellingen") blijft de "gecertificeerde" zonnestroom markt zoals bekend bij CertiQ een insignificant deel van de totale capaciteit die er is opgesteld in Nederland. Dat aandeel zou in ons land in 2013 wel eens kunnen zijn terug gevallen naar een niveau ver onder de twintig procent. Wellicht zelfs richting 15% gaand...


1. Aantallen gecertificeerde PV-installaties geregistreerd bij CertiQ


2. Vermogen van gecertificeerde PV-installaties geregistreerd bij CertiQ (nominaal, STC generator capaciteit)


(2009 categorieën niet gespecificeerd)


3. Gecertificeerde zonnestroom productie in 2013 volgens zeer voorlopige opgave CertiQ (voorlopige status november)

NB: er komt nog veel meer bij, dit is nog lang niet de volledige productie van de gecertificeerde installaties (vaak ook nog eens ontleend aan slechts één meterstand per jaar!). De totale productie van zonnestroom in Nederland is als vanouds onbekend en wordt niet centraal gemeten. De capaciteit die niet (gecertificeerd, geijkt) wordt gemeten betreft minimaal het vijfvoudige van het volume geregistreerd bij CertiQ, en waarschijnlijk zelfs meer.


Disclaimer CertiQ in maandrapport december 2013 en in 1e jaarrapport 2013 (24 jan. 2014)


KLIK op plaatje voor leesbare uitvergroting


Links

Statistieken CertiQ (alleen meest recente)

Eerste - zeer voorlopige - jaaroverzicht 2013 van CertiQ (in pdf format, 24 januari 2014)

Gereviseerd jaaroverzicht 2012 van CertiQ (in pdf format, 2 juli 2013)
Oorspronkelijk jaaroverzicht 2012 van CertiQ (in pdf format, 8 januari 2013)

Jaarverslagen CertiQ

"Vooral kleinere PV-systemen nieuw op zonne-energie markt; SDE geld blijft onbenut" (Wayback Archive weergave van artikel van 12 januari 2010 van DuurzameEnergie Thuis, met interessante tabel met uitsplitsing systeemgrootte van CertiQ, en commentaar van Polder PV. Tabel niet meer te zien. Zie data en grafiek die PPV daar van maakte)


Webpagina opgemaakt 28-30 januari 2014; gepubliceerd dd. 30 januari 2014.

 


© 2014 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)