starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Duits-NL samenwerking?
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Kort verslag bezoek aan
Duits-Nederlands zonne-energie forum
16 maart 2010 (KvK Utrecht)


17 maart 2010: Duits-Nederlands zonne-energie forum - mixed feelings. Op dinsdag 16 maart was het door de Deutsch-Niederländische Handelskammer (DNHK) georganiseerde, door het Duitse Ministerie van Economische Zaken (BMWI) gefinancierde (!), en door de Kamer van Koophandel Midden-Nederland in Utrecht gefaciliteerde symposium. De bedoeling van deze opzet is om contacten te smeden tussen Duitse bedrijven in de voortdurend booming zonne-energie sector en partners in het buitenland zoals de belangrijkste handelspartner (vanuit NL bezien), Nederland. Want de Duitse bedrijven zijn all-over-the-globe aan het uitwaaieren, en dus is het in het westen gelegen ongeveer net zo zonnige polderlandje natuurlijk ook mogelijk interessant als afzet markt (althans, in de filosofie van de Duitse kamer van koophandel). Officieel stond deze dag voor de Duitse bedrijven in het licht van het "AHK-Geschäftsreiseprogramm Erneuerbare Energien". Het omvat dus zeker meer dan alleen zonne-energie, maar de focus van 16 maart was grotendeels PV en wat thermische zonne-energie (beiden zwaar onderschat, met voor de laatstgenoemde hogere energiekosten besparingspotenties dan voor de eerste).

^^^
Logo van de Duits-Nederlandse Handelskamer die zeer actief is in het organiseren van zakenreizen naar potentiële exportmarkten voor Duitse bedrijven - die een weelde aan duurzame energie producten en apparatuur in huis hebben waarmee het willige gastland haar eigen duurzame energie revolutie kan beginnen dan wel versnellen. Als het "wil", natuurlijk...

© DNHK

Over interesse had de Duits-Nederlandse Handelskamer in ieder geval beslist niet te klagen: de zaal zat bomvol (veel Nederlandse bedrijven en organisatie vertegenwoordigers), net als bij het op 13 oktober 2009 door toen nog SenterNovem georganiseerde "Zon-dag" in de Jaarbeurs in hetzelfde Utrecht. De presentaties waren op orde, en gaven een interessante mix te zien van een meer wetenschappelijke insteek (strekking: "Wat kunnen we verwachten en hoe borgen we kwaliteit?") tot korte, pure bedrijfspresentaties. Voor ieder wat wils. De heer Kalusa van eclareon GmbH trapte af met een rap overzicht van de gigantische Duitse markt (met name PV, al ligt Duitsland op het gebied van thermische zonne-energie ook mijlenver voor op de rest van Europa, zeker wat techniek betreft). Kalusa gaf daarbij duidelijk aan om je niet te verkijken op het nu nog relatief "kleine" aandeel in de totale energiemix (begrijpelijk voor technologieën die nog in de baby schoentjes cq. de eerste puberstappers staan en die decentraal, dus per definitie kleinschalig van aard zijn). Zijnde 1,7% voor PV en 1,8% voor thermische zonne-energie. De impact op de totale omzetten in duurzame energie in Duitsland geven echter een compleet ander beeld: 47,3 resp. 11,1% voor deze beide zonnige technologie platforms. Waarmee maar weer eens duidelijk wordt dat zonne-energie nu al een enorme economische impact heeft bij de oosterburen, en dat die nog veel groter zal gaan worden. Het potentieel is immers fenomenaal, zelfs Duitsland is eigenlijk pas begonnen (ook al is het Erneuerbare Energien Gesetz 1 april ook al tien jaar oud, net als Polder PV's eerste 4 netgekoppelde PV-modules). Ook in wereldkampioen Bayern is nog steeds het gros van de daken onbedekt (!), en toch drijft die deelstaat al op 3% zonnestroom...

Logo van het extreem goed en grondig georganiseerde "export initiatief" van het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Technologie (BMWI) op het vlak van hernieuwbare energie.
© BMWI
>>>

 


 

Leerzame bijdragen

Een interessante bijdrage volgde van Prof. Dr.-Ing. Stefan Krauter, bestuurslid van het Photovoltaik Institut Berlin AG, wat zelf (geaccrediteerde) testfaciliteiten bezit voor het "pijnigen" van zonnepanelen om ze te kunnen zegenen met een IEC en/of UL (Amerikaanse markt) certificaat (als ze door de testperiode heen komen natuurlijk). De heer Krauter ging met een intrigerende serie afbeeldingen dieper in op de talloze kwaliteitsaspecten waar men op moet letten bij de implementatie van zonnestroom in de gebouwde omgeving, technologie verschillen, en de impact ervan.

Een andere "wetenschappelijk verantwoorde" bijdrage was in het begin van de middag van de heer Dipl.-Ing. Philipp Vanicek te vernemen. De heer Vanicek werkt voor de oudste zonne-energie organisatie van Duitsland, de al sinds 1975 bestaande Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. Hij sprak over over allerlei technieken voor robuuste montage van zonnepanelen op een zeer breed spectrum aan daktypes. Een boeiende voordracht waaruit maar weer eens blijkt dat je het zo gek niet kunt verzinnen, of er is al lang een slim bedachte commercieel verkrijgbare oplossing voor - soms zelfs al meerdere concepten van concurrende firma's. Of het nu om PV-installaties of zonnecollectoren "boven de pannen" gaat (het overgrote, in alle opzichten blijvend dominante merendeel van de markt), of dat het PV-systeem om mogelijk esthetische (en in sommige gevallen economische) reden "tussen de pannen" of ook wel "in het dakvlak" wordt aangebracht. Een ieder die wel eens een Duitse of Vlaamse zonne-energie beurs heeft bezocht zal beamen dat er reeds een rijke keuze is uit robuuste bevestigings-systemen voor zonnepanelen en -collectoren. En dat de ontwikkeling daarvan nog steeds doorgaat.

Curieus was de blijkbaar (door de organisatie?) "gevraagde" focus op "building integrated" (BIPV) oplossingen die zogenaamd op de Nederlandse markt van toepassing zouden zijn. Dat is nog maar de vraag, hoe mooi zo'n systeem ook in het dakvlak ingepast zou kunnen worden. Het is voor het gros van de particulieren (de allerbelangrijkste deelmarkt!) namelijk vrijwel ondenkbaar om daar aan te beginnen, omdat PV-systemen al, ondanks ook hier gesignaleerde prijsdalingen, nog duur genoeg zijn. Zeker in Nederland, wat nog steeds veel hogere prijzen kent dan Duitsland. In de meeste gevallen wordt er gewoon van een standaard "opdak" systeem gebruik gemaakt, net zoals de bulk van de wereldmarkt genaamd Duitsland (bezoek Sonnenertrag, werp een blik op de vele duizenden installaties die daar staan aangemeld, en trek uw eigen conclusies...). BIPV blijft ook in Nederland een "niche-markt", al laat het nog steeds niet afgebouwde, al vele jaren voortslepende Stad van de Zon project natuurlijk fraaie voorbeelden er van zien (waarbij trouwens de term "BIPV" zeer ruim genomen moet worden, en van fysieke integratie in gevel of dak vaak geen sprake is). Ook voor BIPV is al heel veel ontwikkeld, en volgt die ontwikkeling pas echt uit een gezonde, permanent ongecapte, hard groeiende dynamische markt als de Duitse. Die kun je van bovenaf nooit gaan "opleggen", tenzij je, zoals in Frankrijk, volslagen absurde invoedingstarieven tot wel 58 Eurocent/kWh gaat aanbieden (in een zonnig land!) voor dat soort toepassingen. Dat kun je in Nederland sowieso vergeten (zelfs "een vast" tarief is totaal ondenkbaar), en mij lijkt het vanuit het oogpunt van duurzame ontwikkeling waarbij met name de focus op maximale kWh productie per energie technologie zou moeten komen te liggen, een niet wenselijke richting om stevig op voorhand op in te zetten. Ik herhaal daarbij de stellingname dat die richting zeker voor de essentiële particuliere markt onhaalbaar is, uitzonderingen daargelaten. Hier heeft de heer Vanicek natuurlijk verder niets mee te maken, maar het feit dat men op deze dag snel het - voor Nederland blijkbaar nogal "gevoelige" - onderwerp "vrije veld installaties" en "grote, industriële daksystemen van honderden kWp tot een paar MWp" verliet (in bijna alle landen behalve Nederland extreem belangrijke, kostprijs verlagende marktsegmenten), ook bij een paar andere voordrachten, spreekt natuurlijk weer boekdelen. De focus lag tijdens deze bijeenkomst dan ook op kleine daksystemen.

Interessant daarbij is bijvoorbeeld de ontwikkeling bij platdak systemen, waarbij van steeds lagere hellingshoeken wordt uitgegaan om zoveel mogelijk kWp vermogen op het platte dak te krijgen en een zo hoog mogelijke energieproductie (lagere hellingshoek >>> minder beschaduwing van rij op rij >>> meer vermogen en meer jaaropbrengst per dakoppervlakte eenheid). De heer Vanicek waarschuwde daarbij wel dat met de ook daarmee gepaard gaande vermindering of zelfs vrijwel eliminatie (moderne "aerodynamische systemen" waarbij de wind het systeem vastdrukt op de ondergrond) van ballast ergens op een onzichtbare "grens van toelaatbaarheid" zal stuiten. Omdat in simulaties altijd met "lineaire" belastingen wordt gerekend, terwijl in de harde realiteit van complexe dakomgevingen er veel ingewikkelder windpatronen zullen spelen. Het is dus riskant om op basis van uitsluitend (geavanceerde) simulatiemodellen plat dak opzetsystemen te ontwerpen. De praktijk zal mogelijk een harde leermeester blijken te zijn, en dat kan onverwachte gevolgen hebben.

 


 

Bedrijfspresentaties

Een belangrijk onderdeel van deze dag was natuurlijk de serie bedrijfspresentaties van enkele van de inmiddels achthonderd bij de zonne-energie brancheorganisatie BSW aangesloten bedrijven in Duitsland. De meeste vertegenwoordigers - diversen van bedrijven die al minstens 15 jaar in zonne-energie bezig zijn en zeer professioneel werk afleveren - hielden het kernachtig en zakelijk. Met een duidelijke handreiking richting Nederlands bedrijfsleven en organisaties om samen projecten te kunnen gaan ontwikkelen in zonne-energie. Gezien de drukte bij de bilateraaltjes aan het eind van de middag hebben deze ondernemers in ieder geval goede contacten opgedaan, en is de DNHK wat dat deel betreft geslaagd in haar missie. Jammer was echter dat vertegenwoordigers van twee bedrijven verstek moesten laten gaan, de een wegens ziekte en de ander wegens een afspraak in het buitenland. Dit waren Colexon Energy AG uit Hamburg, bekend van grote dakinstallaties van soms enkele MWp groot, zoals de enorme 4,64 MWp CdTe dunnelaag installatie in Haßleben, en reeds 45 MWp aan projecten in portefeuille. En HaWi Energietechnik AG, een groot systeemhuis uit het Beierse Eggenfelden wat ook vestigingen in 4 Mediterrane landen heeft.

De spits werd afgebeten door Beck Energy GmbH uit het Beierse Kolitzheim (met eigen 1,8 MWp vrijeveld installatie met Padcon inverter [1 exemplaar...] naast, en een 600 kWp dak systeem op het hoofdkantoor), bekend van een aanzienlijk aantal grote PV-installaties (70 power plants in binnen en buitenland, 2.500 dak-systemen. Het bedrijf had in 2009 reeds 150 MWp aan projecten gerealiseerd, en is exploitant van een intrigerende, doch met veel mysteries omgeven eerste installatie van het beroemde Nanosolar "ergens in Oost-Duitsland" (precieze lokatie helaas onbekend, zie persbericht...).

Voorts was er het al sinds 1995 actieve Abakus Solar AG in het bij Nederlanders wellicht bekende Gelsenkirchen (alwaar de oude Shell module fabriek staat, die uiteindelijk werd overgenomen door Scheuten Solar via het "tussenstation" SolarWorld). Dit bedrijf concentreert zich met name op de "kleine" dak installatie markt (maar doet zeker ook grotere projecten), en heeft inmiddels al 30 MWp aan installaties gerealiseerd. Wat best veel is als je je realiseert dat dit voornamelijk kleinere PV-systemen betreft (en: dat volume de helft van het gerealiseerde geaccumuleerde vermogen in heel Nederland is...). Abakus is van plan om dit jaar in Amsterdam een dependance te openen en focust zwaar op kwaliteit, klanttevredenheid, en lange termijn denken. Het bedrijf zoekt daartoe partners in Nederland, die "gepassioneerd" zijn in en voor zonnestroom.

Het in Hannover zetelende Alfasolar GmbH (met ook productie in Zweden, totaal 40 MWp productie capaciteit) presenteerde haar ooit unieke module concept (zonnepanelen met multikristallijne cellen van het ook al beroemde Belgische Photovoltech). Waarbij gebruik wordt gemaakt van o.a. een speciale soort glas waarin een pyramidevormige structuur is gemaakt die voor interne reflecties zorgdraagt zodat een hoog module rendement gerealiseerd kan worden. Het hoogste zou inmiddels op 15,4% liggen, wat een hoge waarde is, al is het natuurlijk al lang geen record meer (de MWT Sunweb module van ECN, de van Pluto cellen gemaakte nieuwe generatie Suntech modules die later dit jaar in grote volumes op de markt gaan komen, en het nieuwe spul van Kyocera zitten al rond de 17%). Echter, zonder meer een zeer interessant module concept (de tweede generatie die met name bij instralingshoeken van 40 graden en hoger nog beter rendement geeft, is al geïmplementeerd). Het bedrijf had datasheets liggen van drie module types met 54, 60 en zelfs 80 cellen, met nominale STC vermogens variërend van 195 tot en met zelfs 326 Wattpiek (hoge STC vermogens, dus). Het laatstgenoemde exemplaar uit de 80 cellen serie is maar liefst 1,623 bij 1,303 meter groot (2,11 m², met een "vermogens-footprint" van 154,2 Wp/m² *), en een gewicht van 27 kg. De modules worden uitgeleverd met uitsluitend nul tot "plus" toleranties op het STC vermogen (max. +1,8%), en kunnen zonder meer als "interessant" gekwalificeerd worden, zeker als de prijs ook op orde is. Want daar zal het zeker de komende jaren om gaan: een goede prijs/kwaliteit (lees: potentiële kWh output) verhouding.

Op mijn vraag of Alfasolar hun unieke modules aan de test installatie van het Duitse vakblad Photon zou gaan aanbieden om de prestaties onafhankelijk in de harde veld-praktijk te laten meten en openbaar te [laten] maken werd helaas afwijzend gereageerd. Er werd geschermd met onafhankelijke testen bij "wetenschappelijke onderzoeksinstellingen", maar de resultaten daarvan zijn niet bekend. Verder zonder meer een interessante bijdrage van een module innovator. Op Sonnenertrag staan reeds een twintigtal installaties met deze Duits/Zweedse zonnepanelen, enkele daarvan bevinden zich in België. Inmiddels heeft het ook al in Zweden zetelende Latitude Solar vergelijkbare modules met "prisma glas" of "lens-structured glass" in productie, die echter gevoed worden door cellen van het beroemde Duitse Q-Cells.

Mage Solar uit Ravensburg nabij de Bodensee is een bedrijf met eigen produktontwikkeling en ervaring met aluminium verwerking voor frames en opbouw constructies. Ze leveren complete PV-systemen, zowel groot als klein.

Tot slot waren daar nog Sonnenwerft GmbH (vooralsnog geen website), een vacuumbuis producent voor thermische zonne-energie systemen, en het systeemhuis GelsenPV, wederom uit Gelsenkirchen in het Ruhrgebiet, wat ook al langjarige ervaring heeft (2005 gestart) en vooral in de wholesale actief is met een brede productrange die geleverd kan worden, en plannen voor uitbreiding van dependances in Bulgarije, Griekenland, Israël, en o.a. Nederland.

 


 

De bijdragen van Nederland

Helaas moet ik na deze zeer constructieve bijdragen van de veel tijd in dit bezoek gestoken hebbende Duitse ondernemingen een forse domper op de feestvreugde zetten. Want het niveau van de Nederlandse contributies (let wel: we waren hier gastland, en deze bijeenkomst is door Duitsland betaald...) was matig (Holland Solar) tot tenenkrullend schandalig (Agentschap NL). Dat de voorzitter van de brancheorganisatie Holland Solar door buitenland bezoek verhinderd was en door een net van vakantie teruggekeerd medewerker van het bureau op het laatste moment vervangen moest worden, was misschien mede debet aan het feit dat er niet veel nieuws werd verteld door de brancheorganisatie. En ook nog ter plekke - met moeite - uit het Nederlands in het Engels vertaald moest worden.

Erger was dat er nauwelijks een "perspectief" werd geboden richting de veel werk verzet hebbende Duitse bedrijven. Er werd alleen maar over vage plannen ("Roadmap", van al wat ouder datum) gerept, die, voor wie de marktomstandigheden goed kent in Nederland, nog steeds van weinig realiteitszin getuigen. Want er werd gesuggereerd dat er tot 2020 wel 35% groei zou plaats gaan vinden, en er dan maar liefst 2 GWp (!!!) aan zonnestroom capaciteit gerealiseerd zou kunnen zijn in ons land**. Ik help het Holland Solar natuurlijk heel erg graag hopen, maar met de continu de markt saboterende autoriteiten in ons land, de weerzin bij de netbeheerders om ook maar een positief wijzende vinger richting decentrale opwekking uit te steken, en de ronduit belachelijke "stimuleringscondities" in Nederland, kunnen we zonder politieke en maatschappelijke revolutie die 2 GWp in 2020 natuurlijk wel op onze buik schrijven. Als die berekening al zou kloppen (zie voetnoot). Er gaat in ieder geval nog een andersoortige berekening in de richting van Polder PV komen die zou moeten verklaren waarom Nederland in 2009 al zogenaamd 75 MWp aan capaciteit gerealiseerd zou hebben volgens de medewerker van de branche organisatie. Wier claim ik op deze dag met mijn "maximaal 60 MWp" (NB: netgekoppeld) openlijk in twijfel trok, op basis van de onverbiddelijke CBS en CertiQ data (wederom, zie voetnoot). Een cijfer, overigens, wat door de Agentschap NL medewerker (zie hieronder) werd beaamd. En die de komende jaren hoogstens een verdubbeling voorziet (EZ cijfers richting kabinet tm. 2011), waarvan zelfs dat ernstig betwijfeld mag gaan worden of dat wel gehaald zal gaan worden, gezien de afgrijselijk slechte realisatie van minder dan 30% voor SDE 2008 en SDE 2009 tot en met februari 2010...

 


 

Deplorabel betoog namens de Staat der Nederlanden?

Het allerergste "incident" op deze dag vond al in de ochtend plaats, en dat was een, ik kan het echt niet anders zeggen, ronduit beschamend, zouteloos, ongeïnteresseerd, en voor de helemaal uit Duitsland naar Utrecht getogen bedrijven ronduit beledigend en schofferend optreden van een senior projectadviseur van Agentschap NL (ex SenterNovem, volle dochter van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken wat zogenaamd onze economie zou moeten "stimuleren"...). Op de Zon-dag eind 2009 was er al het nodige rumoer ontstaan over onzinnige plannen van dit agentschap om opeens een "revolutionair geïntegreerd dak concept" voor zonnestroom in ons land te gaan zitten bedenken met "marktpartijen" die daar op konden intekenen via een "tender". Daar gaat weer eens 9 miljoen subsidie in zitten***, het "SBIR" innovatie programma, waarvan de intekening op 29 april a.s. sluit (en waarbij de medewerker aan de Duitse aanwezigen opriep om ook in te schrijven, alleen moest die wel in het Nederlands worden opgesteld...). Zie link onderaan. Terwijl Nederland helemaal geen reeds in Duitsland uitgevonden en vercommercialiseerde, op de plank liggende dakintegratie concepten nodig heeft. Maar beslist wel een ongecapte markt met vaste invoedings-tarieven voor het "echte" werk: de bestaande bebouwde omgeving. Waarvan het potentieel gigantisch is, maar waarvan de daken als het aan EZ ligt voorlopig nog een jaar of vijf tot tien maagdelijk mogen blijven. EZ is zoals vanouds volslagen blind voor de enorme dynamiek en werkgelegenheid scheppende wereldmarkt, waar alles al te koop is. Maar wat ze blijkbaar elke keer weer opnieuw zelf lijken te moeten uitdenken (blijkbaar kunnen "we" het in Nederland allemaal veel beter, gek dat we zo achterlopen met de implementatie als het allemaal zo "perfect" is als gesuggereerd). EZ laadt al vele jaren de verdenking op zich helemaal geen hard groeiende PV-markt te willen, en lijkt elke keer weer de meest absurde "innovatie" projecten te verzinnen om de aandacht af te leiden van het feit dat ons land totaal niet opschiet met PV. Terwijl inmiddels de halve wereld het eigen land aan het volplempen is met standaard prima werkende zonnepaneeltjes met hulp van een aantrekkelijk ongecapt invoedings-systeem. Of die op het punt staan om dat te gaan doen (o.a. Verenigd Koninkrijk). Nederland gas-, olie- en kolenboeren land echter niet. Ons land moet elke keer weer "moeilijk" doen. Tja. En dan schiet het dus inderdaad niet op. Zoals blijkbaar hartstochtelijk gewild door EZ.

Al zo'n beetje de eerste minuut van deze zouteloze en schandalige toespraak, werd het "zonnestroom is te duur" gezever er weer eens voor de honderdduizendste maal bij het al lang wel voor PV gevallen publiek ingewreven. Echt, je kon een speld horen vallen toen de "intentie" van deze schanddaad in de compleet verbijsterde zaal begon door te dringen. Er werd nog trots verkondigd dat er wel 12 miljoen per jaar in R&D gestoken werd in Nederland. "Zelfde niveau als Frankrijk", alsof dat een goede referentie zou zijn - een land wat immers in de peperdure wurggreep zit van het Dictaat van Het Atoom (wat door dumping op het Europese net ook nog eens de tarieven op de naburige markten verziekt en verspilling aanwakkert). Toch gek dan, dat de "R&D trots" van Nederland, de SunWeb cel en MWT module nu niet op het eigen grondgebied, maar in het verre Oostenrijk "in pilot" is gegaan...

Hondsbrutaal werd door deze medewerker van het "Economische Zaken" ministerie van het polderlandje verder keihard gesteld dat zonnestroom "not a business case" zou zijn in Nederland (en dat PV in Nederland onder "controlled growth" zou staan...). How deep can you sink! Ik zag wat Duitsers vertwijfeld om zich heen kijken, "Ben ik daarom helemaal naar Nederland toe gereden. Wat doe ik hier nog ???". In knap verhulde bewoordingen werd gesteld dat de "Dutch market is relatively small", met de onuitgesproken suggestie alsof die ook zo klein zou moeten blijven als het aan die medewerker lag. Men kon beter een "international orientation" aanhouden volgens deze persoon. De nauwelijks verhulde boodschap aan de Duitse ondernemingen: "Jullie hebben in Nederland niets te zoeken, ga maar weer naar huis...".

Nog een mooie, volgens dezelfde medewerker, over Nederlands [destructie] beleid: "There is no political consensus what to do with PV". Dit had beter geformuleerd kunnen worden als: (a) er is in het Nederlandse parlement hartverscheurend weinig benul van de gigantische potenties van zonne-energie (en andere vormen van hernieuwbare energie), het kennisniveau is gruwelijk slecht; (b) Het lijkt de meestal een alfa opleiding "genoten" hebbende leden van het Nederlandse parlement allemaal ook nog eens onwaarschijnlijk weinig te interesseren wat een steeds groter deel van de bevolking dolgraag met gezonde support wil kopen; (c) het parlement en het publiek wordt dagelijks over hernieuwbare energie voorgelogen door talloze belanghebbende partijen, Telegraaf kakelende nitwits, en elektriciteit zuipende windturbine haters met een permanent blinde vlek voor de hoogspanningsmasten die ze elke seconde weer gebruiken. Op basis van dergelijke tenenkrullende maatschappelijke onwetendheid en desinteresse een "consensus" [zien te] bereiken is derhalve een volslagen illusie en uitermate dubieuze, domme politiek. Ze weten in Den Haag niet eens wat een gemiddeld zonnestroom systeem kan opwekken in ons land (dat weten zelfs veel zogenaamde "profi's" niet...), en het CBS liegt in haar productie speculaties van zonnestroom voor ons land dat het gedrukt staat. Dus een gezonde basis om zonnestroom kastelen op te gaan bouwen is er sowieso niet.

Vergeet ook nooit dat de invoering van het Duitse EEG te vuur en te zwaard bestreden is door talloze belanghebbende partijen (tot het Europese Hof aan toe), en dat niet het kabinet, maar het Duitse parlement uiteindelijk het EEG bij de oosterburen echt op de rails heeft gezet. De enigzins met de PvdA bloedverwantschap hebbende SPD was namelijk oorspronkelijk helemaal geen warm voorstander van een natie-breed gedragen vergoedingen systeem voor hernieuwbare elektriciteit. Ze werden uiteindelijk echter voor het blok gezet door de eigen parlementsleden onder aanvoering van Hermann Scheer, in samenwerking met de Grünen!!!****

Ik kan nog wel meer uit de voordracht van deze medewerker gaan citeren, zoals de aperte leugen dat je een "smart meter" nodig zou hebben bij aanvraag van SDE subsidie, of het feit dat de medewerker van dit staatsbedrijf niets kon vertellen over de essentie van de EIA en VAMIL regelingen van het eigen agentschap.... Maar u heeft inmiddels al in de gaten dat het geen "fijne" lectuur zal gaan worden, dus houd ik daar mee op. Een leuke nog. De medewerker gaf volmondig toe dat het tot "not really spectacular" resultaten leidende (? lijdende ?) SDE gepruts in Nederland "not a real feed-in tariff" is. Dit i.t.t. de frequente suggesties die in die beruchte Kamerbrieven aan de Tweede Kamer door de loonheer van deze medewerker (Economische Zaken) worden gedaan, "dat het Duitse systeem steeds meer op het Nederlandse gaat lijken", en dergelijke kul. Wat gelogen is dat het gedrukt staat (en een zoveelste bureaucraten schanddaad), maar waar ons onzalige Ministerie van Economische Zaken tot op de dag van vandaag elke keer weer mee weg komt... De medewerker sloot af met de fijnzinnige mededeling dat het "a lot of work" was "to figure out all incentives", en dat je als buitenlandse avonturier in ons land beter niet dingen "alleen" zou moeten gaan proberen, maar een Nederlandse "partner" moest zoeken. Ja, dat motiveert pas goed om eens flink "los" te gaan met PV in ons land als buitenlandse onderneming...

 


 

SDE kruimels

Ik ben zelf maar niet meer naar de "SDE bijeenkomst" gegaan die aansloot bij dit forum. Ik vraag me ook af wat bedrijven daar nog hebben te zoeken. Want u kunt er nu al vanuit gaan dat voor het superscharrige potje wat op 31 mei a.s. valt te vergeven, een schraalhans 5 MWp, waar maximaal 333 15,001 kWp projectjes, of 100 50 kWp PV-daken mee voorzien kunnen worden, op weer verbijsterende wijze overschreden zal gaan worden. Een paar grote jongens die vet uitpakken kunnen misschien een paar projectjes voor belachelijk lucratieve (???) tarieven gaan verzilveren. En dan is het weer "klaar" dit jaar. Hoe maak ik een markt kapot? Nederland geeft het goede voorbeeld...

 


 

Conclusie

Op zich een aardige dag, met weer wat leuke contacten die ik heb opgedaan, en een mooie DVD en CD over de hernieuwbare energie revolutie in Duitsland op de koop toe. Met als absoluut dieptepunt het extreem demotiverende optreden van de Agentschap NL medewerker (die ook nog toegaf dat er geen zonnestroom installatie thuis op het dak lag...). En een overall ver onder de maat presentatie van de Nederlandse "vertegenwoordigers". Dat laat natuurlijk onverlet dat er ongetwijfeld toch mogelijk goede contacten zijn gesmeed tussen Duitse bedrijven en Nederlandse initiatiefnemers. Om ondanks alle tegenwerking, tot op het hoogste niveau aan toe, ook met slakkentrage gang onze hernieuwbare (r)evolutie middels zonne-energie ook in eigen land te laten gaan plaatsvinden.

Voor dit alles mijn hartelijke dank aan de initiatiefnemers van de Deutsch-Niederländische Handelskammer en de gastvrijheid van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland. En met diepe verontschuldigingen en het schaamrood op de kaken voor het Nederlandse "optreden" op deze dag.

Ich entschüldige mich, als umweltbewusste "Holländer", der DNHK sehr für der Vortrag namens des Wirtschaftsministeriums der Niederlande. Danke sehr für die gut organisierte Tag, und hoffentlich trotz ein bisschen enttäuschung von der Seite der Niederländische Beamten, ein guter Erfolg für die Deutsche Firmen die viel Zeit investiert haben um auch in die Niederlande die Photovoltaik weiter voran zu bringen!

 


 

Voetnoten

* Ter vergelijking, de veel kleinere (1,47 m²) nieuwe, in het najaar van 2010 uit te leveren Chinese Suntech modules met multikristallijne Pluto® cellen, hebben een vermogens-footprint van 146,2 tm. 149,6 Wp/m² (215 resp. 220 Wp modules). Ze zitten daarmee ongeveer op het zelfde niveau als de 210-220 Wp exemplaren van de 54 cels modules van Alfasolar ("footprint" van 145,4-152,3 Wp/m², bij een iets kleinere module oppervlakte van 1,44 m²).

** Met de CBS en CertiQ gegevens die nu bekend zijn, kom ik bij zo'n 35%/jaar "Holland Solar groeiscenario" echter slechts op 1,57 GWp in 2020 met als uitgangspunt de volgens mij min of meer reële 58 MWp netgekoppeld eind 2009, en op nog steeds maar 1,72 GWp in 2020 met als uitgangspunt alle (vermeend geplaatste dan wel werkende) systemen incl. "autonoom" van grofweg 63,5 MWp eind 2009. Duitsland heeft alleen al aan netgekoppelde installaties dat volume vorig jaar waarschijnlijk nieuw bijgeplaatst... Polder PV kan nergens een bevestiging van "75 MWp in 2009" terugvinden, op geen enkel beleidsdocument of ambtelijke rapportage...

*** Ter vergelijking: voor de SDE 2010 is 69 miljoen voor de "kleine categorie" gereserveerd en al op dag 1 in een keer geclaimd, voor de 31 mei 2010 te openen (en ongetwijfeld ook extreem overtekende) "grote categorie" is er slechts een miezerige 24 miljoen Euro te vergeven. Duitsland betaalde, nog volledig buiten alle andere research programma's voor grootschalige kostenverlaging van fundamentele processen in de industrie (zelden voor volledig door de markt zelf ontwikkelde innovaties in de installatie sector!), alleen al aan de geaccumuleerde invoedingstarieven voor zonnestroom in 2008 2,2 miljard Euro...

**** Uitgebreid en zeer boeiend overzicht van (bijna) tien jaar doorslaggevend succes met het Duitse EEG en haar moeizaam bevochten voorlopers in Photon - ook in Duitsland was en is het continu politiek gekonkel waar het (hernieuwbare) energie betreft...:

Podewils, C. (2010). Nährboden einer Industrie. Das EEG wird zehn Jahre alt. Ein Rückblick auf seine Entstehung und Entwicklung. - Photon 2/2010: pp. 78-86.

 


 

Meer bronnen:

http://tinyurl.com/ykjv8zc verkorte link naar "SBIR-IPZ Innovatieve systemen voor de integratie van zon-PV technieken in de gebouwde omgeving" (inschrijving loopt af op 29 april 2010). Het zoveelste schimmige getenderde miniprojectje van/namens de overheid met als ogenschijnlijke bedoeling een of ander volslagen fictief "universeel" [???] gebouwgeïntegreerd PV systeem wat blijkbaar massaal installatiekosten zou moeten gaan drukken (???). Typerend letterlijk citaatje met spelfout, vetdruk Polder PV: "Dit programma wil de zonnestroomsector in Nederland versterken om toekomstige grootschalige uitrol van zonnesstroom mogelijk te maken". Het gaat mij weer zeer benieuwen wat voor verpletterende revolutie hier uit gaat komen, en waar die "universaliteit" dan wel van zou moeten gaan komen in een gebouwde omgeving met reeds ontelbare variatie mogelijkheden aan dak constructies en bouwmaterialen...

http://www.exportinitiative.bmwi.de/ Boeiende website van het Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (zeg maar, het Duitse EZ, maar dan met duurzame focus). Met zeer professionele organisatie van een heel spectrum aan buitenland excursies waaronder die voor hernieuwbare energie, om de exportkansen van de Duitse industrie te vergroten. Op deze site zouden de prestentaties van 16 maart in Utrecht gepubliceerd moeten gaan worden. Alleen al voor Solarenergie is er een complete waslijst aan door het BMWI georganiseerde excursies, worldwide. Compleet ondenkbaar in Nederland (we hebben immers nauwelijks zelf industriële activiteit op dit gebied door blijvend beroerde eigen marktomstandigheden).

http://www.exportinitiative.bmwi.de/EEE/Navigation/solarenenergie,did=314502.html Intropagina voor de bijeenkomst op 16 maart: let op de gedetailleerde voor-analyse van de Nederlandse marktpotentie: dit is klasse Deutsch-grundlich marktonderzoek wat je nergens in Nederland zelf tegen zult komen!

 


webpagina opgemaakt 16-17 maart 2010 Peter J. Segaar/Polder PV

 


© 2010 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)